Page 1

WORLD HEALTH DAY 2015: FROM FARM TO PLATE, MAKE FOOD SAFE

Podgorica 7 April 2015

Food safety was at the heart of the World Health Day 2015. Aspects of food production and distribution in the modern era were discussed at the joint conference organized on that occasion jointly by the WHO Office in Montenegro and the National Institute for Public Health.

U fokusu ovogodišnjeg Međunarodnog dana zdravlja bila je bezbjednost hrane. Brojni aspekti koji utiču na bezbjednost hrane predstavljeni su na zajedničkoj konferenciji za novinare koju su organizovali Svjetska zdravstvena organizacija SZO i Insitut za javno zdravlje Crne Gore.

MORE INFORMATON, VIDEO ANIMATION WHO: FIVE KEYS TO SAFER FOOD

FAO AND MONTENEGRO SIGN AGREEMENT ON COMPETITIVE AND SUSTAINABLE AGRICULTURE

SVJETSKI DAN ZDRAVLJA 2015. U ZNAKU BEZBJEDNOSTI HRANE

VIŠE INFORMACIJA, VIDEO ANIMACIJA: 5 SAVJETA ZA ZDRAVU HRANU

Podgorica 21 April 2015

The UN Agency for Food and Agriculture (FAO) Country Programming Framework for Montenegro 2015-2019 has been signed by Tony Alonzi, Deputy FAO Regional Representative for Europe and Central Asia and Petar Ivanović, Minister of Agriculture of Montenegro. The strategic document defines priority areas of cooperation.

FAO I CRNA GORA POTPISALI SPORAZUM O KONKURENTNOJ I ODRŽIVOJ POLJOPRIVREDI Programski okvir saradnje Crne Gore i Agencije UN za hranu i poljoprivredu FAO za period 2015.-2019., kojim su definisane prioritetne oblasti saradnje, potpisali su ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Petar Ivanović i zamjenik predstavnika UN FAO za Evropu i centralnu Aziju, Antonio Alonci.

MORE INFORMATION

THE CAMPAIGN “PRESCHOOL FOR ALL” Within the campaign „Preschool for All“, launched by UNICEF and the Ministry of Education of Montenegro, artistic and educational events for parents and preschool children were organized in Bijelo Polje, Berane, Rožaje and Plav with the aim of increasing the preschool enrolment rates.

VIŠE INFORMACIJA

Bijelo Polje, Berane, Rožaje, Plav 26 April 2015

KAMPANJA “SVI U VRTIĆ” U okviru kampanje „Svi u vrtić“, koju su pokrenuli UNICEF i Ministarstvo prosvjete Crne Gore, u gradovima na sjeveru zemlje - Bijelom Polju, Beranama, Rožaju i Plavu organizovani su umjetnički i obrazovni događaji za roditelje i djecu predškolskog uzrasta kako bi se povećao upis u vrtiće.

PHOTO GALLERIES: PLAV, BERANE, ROŽAJE, BIJELO POLJE

LEGAL FRAMEWORK FOR LATE BIRTH REGISTRATION PROCEDURE IMPROVED

FOTO GALERIJE: PLAV, BERANE, ROŽAJE, BIJELO POLJE

April 2015

As a result of UNHCR’s multi-year advocacy efforts, the Parliament of Montenegro adopted amendments to the Law on Non-Contentious Proceedings aimed at introducing a judicial procedure for late birth registration of persons born outside the health care system. The implementation of the Law will begin on 4 May 2015 and is expected to eliminate one of the main causes of risk of statelessness among the affected population in Montenegro, particularly Roma.

EARTH DAY 2015: PIVA BECOMES REGIONAL PARK On Earth day, Montenegro declared Piva as a regional park, thus marking yet another achievement towards honouring its constitutional commitment to being an ecological state. The local parliament of the Municipality of Plužine unanimously adopted a resolution to preserve the world-wide recognized natural, ecological and cultural values of this region by declaring it a protected area.

UNAPRIJEĐEN PRAVNI OKVIR ZA KASNU REGISTRACIJU NAKON ROĐENJA Nakon višegodišnjeg lobiranja UNHCR-a, Skupština Crne Gore usvojila je amandmane Zakona o vanparničnom postupku, koji imaju za cilj da uvedu pravne procedure za naknadni upis osoba rođenih van zdravstvenih institucija. Implementacija Zakona počinje 4. maja 2015. godine i očekuje se da će otkloniti jedan od glavnih uzroka rizika apatridije među populacijom pogođenom tim problemom u Crnoj Gori, posebno Roma.

Plužine 22 April 2015

NA DAN PLANETE ZEMLJE, PIVA PROGALAŠENA ZA REGIONALNI PARK Na Dan planete Zemlje, Piva je proglašena za regionalni park prirode, što predstavlja još jedno postignuće u ispunjavanju osnovne ustavne odredbe Crne Gore kao ekološke države. Lokalni parlament opštine Plužine jednoglasno je usvojio rezoluciju o očuvanju svjetski prepoznate prirodne, ekološke i kulturne baštine ovog regiona koji je proglašen zaštićenim područjem.

MORE INFORMATION

Joint UN Communications Team - UN Montenegro Stanka Dragojevića bb – Podgorica 81000 – Montenegro un.me.info@one.un.org Copyright © 2013 United Nations Montenegro, All rights reserved.

`

VIŠE INFORMACIJA

For more about the work of each resident UN agency in Montenegro, click on the logos below:

Za više informacija o svakoj od rezidentnih agencija UN u Crnoj Gori, kliknite na logoe ispod:


FIRST COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE ILO AND MONTENEGRO

Podgorica 8 April 2015

The International Labour Organization (ILO), Montenegrin Government and employers and workers’ organizations signed the three-year strategic cooperation programme to promote social dialogue, create more and better jobs, and formalize the informal economy.

POTPISAN MEMORANDUM O DOSTOJANSTVENOM RADU Međunarodna organizacija rada (ILO), Vlada, Unija poslodavaca, Unija slobodnih sindikata i Savez sindikata potpisali su Memorandum o programu dostojanstvenog rada do 2017. koji će doprinijeti između ostalog lakšem i boljem zapošljavanju.

MORE INFORMATION

OLIVE OIL FROM MILLENNIAL OLD OLIVE TREES – GREAT DEVELOPMENT OPORTUNITY

VIŠE INFORMACIJA

Bar 16 April 2015

The age of fifty olive trees in Bar and Ulcinj was established by the Faculty of Forestry at the University of Istanbul, within the EU supported project, implemented by UNIDO and UNDP. It is estimated that the oldest olive tree is more than 2240 years old.

Šumarski fakultet Univerziteta u Istanbulu utvrdio je starost pedeset stabala maslina u Baru i Ulcinju, u okviru projekta koji uz podršku Evropske unije (EU) sprovode UNIDO i UNDP. Prema procjenama, najstarija maslina ima više od 2240 godina.

MORE INFORMATION

GOVERNMENT AND UNHCR BOOST WORK ON LOCAL INTEGRATION OF REFUGEES FROM EX-YUGOSLAVIA

VIŠE INFORMACIJA, INTERVJU: PONUDIĆEMO TRŽIŠTU ULJE SA MASLINA STARIJIH OD HRISTA

Podgorica 29 April 2015

Further to the agreement between the Government of Montenegro and UNHCR, the Operational Team for removing of obstacles to access to the status of foreigner by refugees from the former Yugoslavia residing in Montenegro has continued its work in 2015. At the first session of the team, which was held on 29 April, current challenges for acquiring of the status of foreigner and access to rights were analyzed. In addition, steps that need to be taken in order to remove the obstacles have also been agreed.

CLOSURE OF REGIONAL IOM PROJECT ON FIGHTING ILLEGAL MIGRATION The International Organization for Migrations (IOM) Montenegro organized a high-level regional conference which marked the closure of the eighteen-month long regional project aimed at strengtheningd the capacities of border police in six countries for addressing illegal migrations.

Joint UN Communications Team - UN Montenegro Stanka Dragojevića bb – Podgorica 81000 – Montenegro un.me.info@one.un.org Copyright © 2013 United Nations Montenegro, All rights reserved.

`

PROIZVODNJA ULJA IZ STABALA MASLINA STARIH VIŠE OD MILENIJUMA

VLADA I UNHCR JAČAJU RAD NA INTEGRACIJI RASELJENIH SA PROSTORA BIVŠE JUGOSLAVIJE Po dogovoru Vlade Crne Gore i agencije UN za izbjeglice UNHCR, Operativni tim za otklanjanje prepreka u pristupu status stranca za izbjeglice iz bivše Jugoslavije koje borave u Crnoj Gori, nastavio je sa radom u 2015. godini. Na prvom sastanku tima, održanom 29. aprila, analizirani su postojeći izazovi u ostvarivanju statusa stranca i pristupu pravima, a dogovoreni su i koraci koje treba preduzeti da bi se te prepreke otklonile.

Miločer 28-30 April 2015

ZATVARANJE REGIONALNOG PROJEKTA ZA SUOČAVANJE SA ILEGALNIM MIGRACIJAMA Kancelarija Međunarodne organizacije za migracije IOM u Crnoj Gori organizovala je regionalnu konferenciju kojom je označen kraj regionalnog projekta za borbu protiv ilegalnih migracija. Fokus projekta, koji je trajao 18, bio je na jačanju kapaciteta graničnih policija u šest zemalja regiona za suočavanje sa ilegalnim migracijama.

For more about the work of each resident UN agency in Montenegro, click on the logos below:

Za više informacija o svakoj od rezidentnih agencija UN u Crnoj Gori, kliknite na logoe ispod:

UN Montenegro Newsletter, April 2015 | Bilten UN u Crnoj Gori, april 2015.g.  

April 2015 - Major highlights of the work of United Nations in Montenegro. April 2015.g. - Pregled najvažnijih aktivnosti Sistema UN u Crnoj...

UN Montenegro Newsletter, April 2015 | Bilten UN u Crnoj Gori, april 2015.g.  

April 2015 - Major highlights of the work of United Nations in Montenegro. April 2015.g. - Pregled najvažnijih aktivnosti Sistema UN u Crnoj...

Advertisement