Page 1

UNITED NATIONS IN MONTENEGRO

NEWSLETTER

October 2013

SISTEM UN U CRNOJ GORI

BILTEN

oktobar 2013. godine

Major highlights of the work of United Nations in Montenegro Pregled najvažnijih aktivnosti Sistema UN u Crnoj Gori. More information: Više informacija: UN Montenegro website UN Montenegro Facebook page UN Montenegro Newsletters

UN DAY 2013: LOOKING INTO THE FUTURE – YOUTH IN MONTENEGRO

Cetinje, 24 October 2013

Okupljeni oko teme 'Osnaživanje mladih', Vlada Crne Gore Sistem UN i brojni partneri obiljezili su 68. godišnjicu Ujedinjenih nacija u Prijestonici Cetinje. Na proslavi pod nazivom “Pogled u budućnost – Mladi Crne Gore” predstavljeni su ključni nalazi dvije studije o zapošljavanju i participaciji mladih koje su sprovedene ranije ove godine u okviru zajedničkog Programa UN za osnaživanje mladih.

Gathered around the theme of youth empowerment, the Government Montenegro, UN Family and partners th celebrated the 68 UN Day in Cetinje. The celebration "Looking into the future - Youth in Montenegro" was an opportunity to present key findings of two studies on youth participation and employment, carried out in 2013 within the joint UN Programme on Youth Empowerment.

FOTO GALERIJA, KLJUČNI NALAZI DVIJE STUDIJE O MLADIMA

MORE INFORMATION, PHOTO GALLERY

BRITISH TV ACTOR NICHOLAS LYNDHURST PROMOTES FOSTERING IN MONTENEGRO

Podgorica, 14-15 October 2013

Famous British actor Nicholas Lyndhurst, famous for his playing the role of Rodney Trotter in the BBC TV comedy “Only Fools and Horses”, joined UNICEF Montenegro to support the Every Child Needs a Family campaign. The TV star became a celebrity-friend of the campaign initiated by UNICEF and the Government of Montenegro, with EU support, in order to recruit foster parents and end placing children in institutions

VIŠE INFORMACIJA, FOTO GALERIJA

Podgorica, 17 October 2013

VIŠE INFORMACIJA

MORE INFORMATION

Podgorica, 31 October 2013

Final round of consultations on Action Plan for Youth Employment was organised within the MDG Acceleration Framework (MAF) process in Montenegro, run by Government and supported by UN System. Representatives of national institutions, NGOs, private sector and UN discussed the document developed through field and desk research as well as online and face-to-face consultations with stakeholders and young people.

The first regional conference „Ageing and seniority - the quality of life“ was organized for the purpose of exchanging of experiences and improving positive practices in the area of development of social services for the elderly and care for persons with dementia. MORE INFORMATION

Joint UN Communications Team - UN Montenegro Bul. Svetog Petra Cetinjskog 1A - Podgorica81000– Montenegro un.me.info@one.un.org Copyright © 2013 United Nations Montenegro, All rights reserved.

FINALNE KONSULTACIJE O AKCIONOM PLANU ZA ZAPOSLJAVANJE MLADIH

Finalna runda konsultacija o Akcionom planu za zaposljavanje mladih organizovana u okviru procesa ubrzanja Milenijumskih cilljeva razvoja, koji vodi Vlada Crne Gore uz podrsku UN. Predstavnici institucija, civilnog drustva, privatnog sektora, te predstavnici Sistema UN u zemlji diskutovali su o dokumentu koji je rezultat desk i terenskog istrazivanja, te direktnih i online konsultacija sa brojnim akterima u ovoj oblasti, kao i samim mladima.

MORE INFORMATION

FIRST REGIONAL CONFERENCE "AGEING AND SENIORITY – THE QUALITY OF LIFE"

RASELJENI I INTERNO RASELJENI DA PREDAJU ZAHTJEV ZA REGULISANJE SVOG STATUSA

“Raseljeni i interno raseljeni do kraja godine u Crnoj Gori moraju da podnesu zahtjev za stalno nastanjenje ili privremeni boravak. U suprotnom izgubiće sva prava, ali će i nelegalno boraviti u Crnoj Gori”, poručeno je na zajedničkoj konferenciji za novinare UNHCR i MUP-a, čime je označen početak intenzivne kampanje koja ima za cilj da podstakne raseljene da apliciraju za novi status.

“Displaced and internally displaced persons have to submit applications for permanent or temporary residence by the end of the year. Otherwise they will lose their rights and will be illegally staying in Montenegro”, this was stressed out at the press conference which marked a kick-start of an intensive public campaign aimed to urge displaced persons in Montenegro to apply for the new status.

FINAL CONSULTATIONS ON ACTION PLAN FOR YOUTH EMPLOYMENT

BRITANSKI TV GLUMAC NIKOLAC LINDHRST PROMOVIŠE HRANITELJSTVO U CRNOJ GORI

Poznati britanski glumac Nikolas Lindhrst pridružio se UNICEF-u u Crnoj Gori da bi podržao kampanju “Svako dijete treba porodicu”. Lindhrst, izuzetno popularan po ulozi Rodnija Trotera u seriji BBC-a “Mućke”, pružio je podršku kampanji koju su pokrenuli UNICEF i Vlada Crne Gore, uz podršku EU, kako bi podstakao građane na hraniteljstvo i kako bi pomogao sprečavanje smještanja djece u institucije

MORE INFORMATION, PHOTO GALLERY, VIDEO FEATURE

APPLYING FOR THE STATUS OF FOREIGNER HAS NO ALTERNATIVE

DAN UJEDINJENIH NACIJA 2013: POGLED U BUDUĆNOST – MLADI CRNE GORE

VIŠE INFORMACIJA

Risan, 2-3 October 2013

PRVA REGIONALNA KONFERENCIJA "STARENJE I STAROST - KVALITET ŽIVOTA"

Prva regionalna konferencija “Starenje i starost - kvalitet života“ organizovana je u Crnoj Gori u cilju sa razmjene iskustava i poboljšanja pozitivnih praksi u području razvoja socijalnih usluga za starije osobe i brige za osobe sa demencijom. VIŠE INFORMACIJA


UNITED NATIONS IN MONTENEGRO

NEWSLETTER

October 2013

SISTEM UN U CRNOJ GORI

BILTEN

oktobar 2013. godine

Major highlights of the work of United Nations in Montenegro Pregled najvažnijih aktivnosti Sistema UN u Crnoj Gori. More information: Više informacija: UN Montenegro website UN Montenegro Facebook page UN Montenegro Newsletters

VISIT OF UNICEF REGIONAL DIRECTOR TO MONTENEGRO

UNICEF Regional Director for Central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States MariePierre Poirier visited Montenegro to help advocating for the rights of the country's most vulnerable children. During the week of 28 October to 1 November, Ms Poirier chaired a meeting of UNICEF representatives and heads of offices from the region, first one of this kind held in Montenegro.

Montenegro 25 October – 2 November

MORE INFORMATION, PHOTO GALLERY

FOLLOW UP TO THE ZAGREB DECLARATION ON CIVIL REGISTRATION AND DOCUMENTATION

Podgorica, 25 October 2013

STRENGTHENING MECHANISMS FOR PUBLIC FINANCE AT THE LOCAL LEVEL

Results of the Project "Strengthening Mechanisms for Public Finance at the Local Level in Montenegro" were presented at the ceremony which marked closure of the project, attended by a number of partners and donors. The project, launched in December 2010, was jointly conducted by the UNDP in Montenegro, Ministries of Finances and Internal Affairs and Union of Municipalities of Montenegro, in cooperation with all municipalities in the country.

Joint UN Communications Team - UN Montenegro Bul. Svetog Petra Cetinjskog 1A - Podgorica81000– Montenegro un.me.info@one.un.org Copyright © 2013 United Nations Montenegro, All rights reserved.

NASTAVAK ZAGREBAČKE DEKLARACIJE O REGISTRACIJI I DOBIJANJU DOKUMENATA

Ministarstvo unutrašnjih poslova uz podršku UNHCR-a, Evropske Komisije i Visokog komesara za nacionalne manjine u OEBS-u organizovali su konferenciju "Razvoj nakon usvajanja Zagrebačke deklaracije". Konferenciji su prisustvovali predstavnici vlada zemalja Jugoistočne Evrope, kao i predstavnici civilnog sektora i agencija Ujedinjenih nacija.

MORE INFORMATION

“Women's businesses - the potential of the Montenegrin economy” was the main topic of the conference aiming at creating favorable environment for the development of women's entrepreneurship. On this occasion, the report on “Evaluation of environment for female entrepreneurship in Montenegro” was presented, which identifies the challenges that women entrepreneurs face and provides guidelines for future measures that will ensure equal status of women in the economic arena.

Regionalna direktorka UNICEF-a za Centralnu i Jugoistocnu Evropu i Zajednicu nezavisnih drzava Marie-Pierre Poirier, posjetila je u Crnoj Gori, kako bi pružila podšku ostvarivanju prava najugroženije djece u našoj zemlji. Tokom sedmice od 28. oktobra do 1. novembra, gospođa Poirier je predsjedavala sastankom predstavnika UNICEF-a i šefova regionalnih kancelarija, koji je bio prvi događaj ovakve vrste u Crnoj Gori. FOTO GALERIJA

A regional conference "Developments since the adoption of the Zagreb Declaration", was organized by the Ministry of the Interior of Montenegro in coordination with UNHCR, European Commission and OSCE-HCNM. The conference was attended by government representatives from South Eastern Europe, as well as representatives of civil society organizations and UN agencies.

“WOMEN’S BUSINESS – THE POTENTIAL OF THE MONTENEGRIN ECONOMY”

POSJETA REGIONALNE DIREKTORKE UNICEF-a CRNOJ GORI

VIŠE INFORMACIJA

Podgorica, 16 October 2013

“ŽENSKI BIZNIS – POTENCIJAL CRNOGORSKE EKONOMIJE”

“Ženski biznis – potencijal crnogorske ekonomije” bio je glavna tema konferencije čiji je cilj stvaranje povoljnog okruženja za razvoj ženskog preduzetništva. Tom prilikom predstavljen je izvještaj „Procjena okruženja za žensko preduzetništvo u Crnoj Gori“ koji identifikuje glavne izazove sa kojima se suočavaju preduzetnice i daje smjernice za buduće mjere koje će ženama obezbijediti ravnopravan položaj u ekonomskoj areni. VIŠE INFORMACIJA

Podgorica, 25 October 2013

JAČANJE MEHANIZAMA JAVNIH FINANSIJA NA LOKALNOM NIVOU U CRNOJ GORI

Rezultati projekta "Jačanje mehanizama javnih finansija na lokalnom nivou u Crnoj Gori" predstavljeni su na ceremoniji završetka programa, uz prisustvo brojnih partnera i donatora. Projekat koji je počeo u decembru 2010. godine zajednički su sprovodili Kancelarija UNDP u Crnoj Gori, Ministarstvo finansija, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Zajednica opština Crne Gore, kao i sve opštine u Crnoj Gori. VIŠE INFORMACIJA

UN Montenegro Newsletter, October 2013 | Bilten UN u Crnoj Gori, oktobar 2013.g.  

October 2013 - Major highlights of the work of United Nations in Montenegro. Oktobar 2013.g. - Pregled najvažnijih aktivnosti Sistema UN u...

UN Montenegro Newsletter, October 2013 | Bilten UN u Crnoj Gori, oktobar 2013.g.  

October 2013 - Major highlights of the work of United Nations in Montenegro. Oktobar 2013.g. - Pregled najvažnijih aktivnosti Sistema UN u...

Advertisement