Page 1

UNITED NATIONS IN MONTENEGRO

NEWSLETTER

July 2014

SISTEM UN U CRNOJ GORI

BILTEN jul 2014. godine

Major highlights of the work of United Nations in Montenegro Pregled najvažnijih aktivnosti Sistema UN u Crnoj Gori. More information on our web-platforms: Više informacija na našim veb-platformama: Website | Facebook | Twitter | Photo Library | Reports & Publications Library | Newsletters

QUALITY EDUCATION FOR EVERY CHILD IN MONTENEGRO

UNICEF and Ministry of Education organized the international conference “Quality Education for Better Schools, Results and Future”. The three-day conference opened a public debate on the best ways to accelerate the education system reform in three key areas: increasing the number of children attending pre-school education, improving the quality of education and introducing innovative approaches to teaching and learning. Conference concluded with innovative Activate Talks event.

Podgorica 8-10 July 2014

MORE INFORMATION , PHOTO GALLERY, VIDEO STORY, ACTIVATE TALKS

UNICEF i Ministarstvo prosvjete Crne Gore organizovali su međunarodnu konferenciju "Kvalitetno obrazovanje za bolje škole, učenička postignuća i budućnost". Trodnevna konferencija je otvorila javnu debatu o najboljim načinima ubrzanja reforme obrazovanja u tri ključne oblasti: povećanje broja djece koja pohađaju predškolsko obrazovanje, poboljšanje kvaliteta obrazovanja i uvođenje inovativnih pristupa nastavi i učenju. Konferencija je završena inovativnim događajem “Aktivni razgovori”. VIŠE INFORMACIJA, FOTO GALERIJA, VIDEO PRILOG, AKTIVNI RAZGOVORI

INTERNATIONAL GUN DESTRUCTION DAY

1,489 pieces of small arms and light weapons were destroyed in Nikšić on the occasion of the International Gun Destruction day. By this action, which was organized by the Ministry of the Interior, UNDP in Montenegro, South Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons (SEESAC) and the OSCE Mission to Montenegro, within an EU funded programme, Montenegro took part in a coordinated, regional effort to raise awareness about the problem of illicit small arms proliferation in the Western Balkans.

KVALITETNO OBRAZOVANJE ZA SVAKO DIJETE U CRNOJ GORI

MEĐUNARODNI DAN UNIŠTAVANJA ORUŽJA Nikšić, 9 July 2014

Povodom 9. jula, Međunarodnog dana uništavanja oružja, u Nikšiću je uništeno 1.489 komada lakog oružja. Ovom aktivnošću, Crna Gora je doprinijela koordinisanoj akciji u region u cilju unapređenja svijesti o problemu širenja nelegalnog lakog oružja u zemljama Zapadnog Balkana. Događaj su zajednički organizovali Ministarstvo unutrašnih poslova Crne Gore, Kancelarija UNDP u Crnoj Gori, Centar za kontrolu lakog i malokalibarskog oružja u jugoistočnoj i istočnoj Evropi (SEESAC) i Misija OEBS-a u Crnoj Gori, u okviru programa koji finansira Evropska Unija.

MORE INFORMATION

7th SUMMER SCHOOL FOR YOUNG DIPLOMATS “GAVRO VUKOVIĆ”

Young Diplomats from 32 countries of the world gathered for the 7th Montenegrin Summer School for Young Diplomats “Gavro Vuković, organized by the Ministry of Foreign Affairs and EU Integration, UNDP Montenegro and the Government of Norway. Over the past six years, this school created alumni of more than 250 young diplomats and lecturers from over 40 countries of the world.

VIŠE INFORMACIJA

Berane, 7 July 2014

7. LJETNJA ŠKOLA ZA MLADE DIPLOMATE “GAVRO VUKOVIĆ”

Mlade diplomate iz zemlje svijeta okupili su se na sedmoj po redu Crnogorskoj ljetnjoj školi za mlade diplomate "Gavro Vuković”, koju su organizovali Ministarstvo vanjskih poslova i EU integracija, UNDP Crna Gora i Vlada Norveške. Tokom prethodnih šest godina, ova međunarodna diplomatska škola okupila je više od 50 mladih diplomata i predavača iz preko 40 zemalja svijeta.

MORE INFORMATION, PHOTO GALLERY

MONTENEGRO ACHIEVES BETTER INTEGRATION OF JUVENILES IN CONFLICT WITH THE LAW

Results and recommendations for future actions within the juvenile justice reform in Montenegro were presented at the "Justice for Children“ conference held in Podgorica. UNICEF Representative in Montenegro, Benjamin Perks said that through the "Justice for Children" reform initiative the Government of Montenegro has brought the juvenile justice system closer to international standards.

VIŠE INFORMACIJA, FOTO GALERIJA

Podgorica, 3 July 2014

CRNA GORA OSTVARUJE NAPREDAK U PROCESU REFORME MALOLJETNIČKOG PRAVOSUĐA

Dosadašnji rezultati i preporuke za aktivnosti u okviru reforme maloljetničkog pravosuđa u Crnoj Gori predstavljeni su na konferenciji “Pravda za djecu” u Podgorici. Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Bendžamin Perks, istakao je da je kroz reformsku inicijativu "Pravda za djecu" Vlada Crne Gore približila sistem maloljetničkog pravosuđa međunarodnim standardima.

MORE INFORMATION, PHOTO GALLERY, VIDEO FEATURE

NINTH LEGAL CLINIC ON THE INTERNATIONAL REFUGEE LAW WITH THE LAW STUDENTS

Twenty-seven students of the Faculty of Law, who participated in the Legal Clinics of International Refugee Law, were awarded certificates for successful completion of this one-semester course. Through a series of lectures given by UNHCR, students had the opportunity to learn about international and national refugee protection regimes. They were also provided with first-hand insight into the living conditions at the refugee settlement in Konik and participated in a moot court session. Joint UN Communications Team - UN Montenegro UN Eco House - Stanka Dragojevića bb- 81000Podgorica- Montenegro ` un.me.info@one.un.org Copyright © 2013 United Nations Montenegro, All rights reserved.

VIŠE INFORMACIJA, FOTO GALERIJA, VIDEO PRILOG

Podgorica, 3 July 2014

DEVETA PRAVNA KLINIKA MEĐUNARODNOG IZBJEGLIČKOG PRAVA

Dvadeset sedam studenata Pravnog fakulteta, koji su učestvovali na Pravnoj klinici međunarodnog izbjegličkog prava, dobili su diplome o uspješnom završetku ovog jednosemestralnog kursa. Kroz seriju predavanja koje je organizovao UNHCR, studenti su imali priliku da se upoznaju sa međunarodnim i nacionalnim režimima zaštite izbjeglica, kao i da simuliraju rad u sudnicama. Takođe im je obezbijeđeno da se iz prve ruke uvjere o uslovima života u izbjegličkom naselju na Koniku.

For more about the work of each resident UN agency in Montenegro, click on the logos below:

Za više informacija o svakoj od rezidentnih agencija UN u Crnoj Gori, kliknite na logoe ispod:

UN Montenegro Newsletter, July 2014 | Bilten UN u Crnoj Gori, jul 2014.g.  

July 2014 - Major highlights of the work of United Nations in Montenegro | Jul 2014.g. - Pregled najvažnijih aktivnosti Sistema UN u Crnoj G...

UN Montenegro Newsletter, July 2014 | Bilten UN u Crnoj Gori, jul 2014.g.  

July 2014 - Major highlights of the work of United Nations in Montenegro | Jul 2014.g. - Pregled najvažnijih aktivnosti Sistema UN u Crnoj G...

Advertisement