Page 1

DESIGNING THE FUTURE TOGETHER United Nations team in Montenegro joined forces with the Government to carve out the new long-term vision of cooperation in addressing key human rights and development challenges. The exercise is a part of the process of planning and developing the new strategic document which will define cooperation between Montenegro and UN team in the period 2016-2021.

Podgorica 23-24 June 2015

DIZAJNIRAMO BUDUĆNOST ZAJEDNO Tim Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori udružio se sa Vladom, u cilju izgradnje nove dugoročne vizije saradnje u oblasti ljudskih prava i razvojnih izazova. Skup je dio sveobuhvatnog procesa planiranja i razvoja novog strateškog dokumenta kojim će biti definisana saradnja između Crne Gore i Tima Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori u period 2017. godine do 2021. godine.

PHOTO GALLERY

FOTO GALERIJA

WORLD REFUGEE DAY UNHCR Representation in Montenegro marked the World Refugee Day by hosting cadets from the Danilovgrad Police Academy, who came for a study visit to the Un Eco House and the Asylum Centre in Spuž to learn about UNHCR's mandate and topics relating to refugees, asylum and statelessness.

Podgorica 19-20 June 2015

SVJETSKI DAN IZBJEGLICA Predstavništvo UNHCR-a u Crnoj Gori obilježilo je Svjetski dan izbjeglica prijemom kadeta iz Policijske akademije u Danilovgradu, koji su boravili u studijskoj posjeti Eko zgradi Ujedinjenih nacija i Centru za azilante u Spužu kako bi stekli bolja znanja o mandatu UNHCR-a, izbjeglicama, azilu i apatridiji.

MORE INFORMATION

VIŠE INFORMACIJA

CAMPAIGN “RESPECT LIFE, SURRENDER WEAPONS” KICKS OFF!

Campaign “Respect life, surrender weapons” is in full swing! Each returned weapon could potentially mean a life saved. We appeal to the citizens of Montenegro to surrender their illegally possessed weapons or to register them. The campaign is implemented by the Ministry of the Interior, UNDP, OSCE and NGO Center for Democratic Transition, with support from the EU and German Embassy to Montenegro.

Podgorica 24 June 2015

POKRENUTA KAMPANJA "POŠTUJ ŽIVOT, VRATI ORUŽJE" Svaki vraćeni komad oružja može da znači potencijalno spašeni život. Pozivamo građane Crne Gore da predaju oružje koje imaju u nelegalnom posjedu ili da ga registruju. Kampanju sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, Kanclearija UNDP, OEBS I NVO Centar za demokratsku tranziciju, uz podršku Evropske unije i Njemačke ambasade u Crnoj Gori.

MORE INFO, PHOTO LIBRARY

PRESCHOOL FOR ALL CAMPAIGN Within the campaign "Preschool for All", orchestra of the Art school "Vasa Pavic" and travelling theatre composed of Montenegrin young actors, performed for children and citizens in five municipalities in the north of Montenegro. Artistic performances were followed by the educational activities within the open space preschool. The campaign aims at promoting preschools as the best educational environment for children aged 3 to 6.

VIŠE INFO, FOTO GALERIJA

20-21 June 2015

PHOTO GALLERIES: BIJELO POLJE, ROŽAJE, BERANE, PLAV, ANDRIJEVICA

CERTIFICATES FOR LEGAL CLINIC STUDENTS The tenth generation of the Legal Clinic in refugee law received their certificates at the Faculty of Law as part of activities dedicated to World Refugee Day 2015. The Legal Clinic is a one-semester course that has been taught since 2007 at the Faculty of Law in cooperation with UNHCR Representation in Montenegro, in which graduate students acquire practical knowledge and experience of different aspects of refugee protection.

KAMPANJA SVI U VRTIĆ U okviru kampanje Svi u vrtić, orkestar Umjetničke škole "Vasa Pavić" i putujuće pozorište sastavljeno od mladih crnogorskih glumaca, izveli su svoj program za mališane i gradjane u pet gradova na sjeveru Crne Gore. Nakon umjetničkih performansa, uslijedile su edukativne aktivnosti u vrtićima na otvorenom. Kampanja ima za cilj promovisanje pretškolskog obrazovanja kao najboljeg obrazovnog okruženja za djecu uzrasta od 3 do 6 godina. FOTO GALERIJE: BIJELO POLJE, ROŽAJE, BERANE, PLAV, ANDRIJEVICA

25 June 2015

DIPLOME ZA POLAZNIKE DESETE GENERACIJE PRAVNE KLINIKE Polaznicima desete generacije Pravne klinike iz oblasti izbjegličkog prava svečano su uručene diplome u sklopu aktivnosti posvećenih ovogodišnjem Svjetskom danu izbjeglica. Pravna klinika je jednosemestralni kurs koji se na Pravnom fakultetu organizuje od 2007. godine u saradnji sa Predstavništvom UNHCR-a u Crnoj Gori, a u okviru kojeg studenti specijalističkih studija stiču praktična znanja i iskustva o različitim aspektima zaštite izbjeglica. VIŠE INFORMACIJA

Joint UN Communications Team - UN Montenegro Stanka Dragojevića bb – Podgorica 81000 – Montenegro un.me.info@one.un.org Copyright © 2013 United Nations Montenegro, All rights reserved.

`

For more about the work of each resident UN agency in Montenegro, click on the logos below:

Za više informacija o svakoj od rezidentnih agencija UN u Crnoj Gori, kliknite na logoe ispod:

UN Montenegro Newsletter, June 2015 | Bilten UN u Crnoj Gori, jun 2015.g.  

June 2015 - Major highlights of the work of United Nations in Montenegro. Jun 2015.g. - Pregled najvažnijih aktivnosti Sistema UN u Crnoj G...

UN Montenegro Newsletter, June 2015 | Bilten UN u Crnoj Gori, jun 2015.g.  

June 2015 - Major highlights of the work of United Nations in Montenegro. Jun 2015.g. - Pregled najvažnijih aktivnosti Sistema UN u Crnoj G...

Advertisement