Page 1

UNITED NATIONS IN MONTENEGRO

SISTEM UN U CRNOJ GORI

NEWSLETTER BILTEN June 2013

jun 2013. godine.

Major highlights of the work of United Nations in Montenegro. Pregled najvažnijih aktivnosti Sistema UN u Crnoj Gori. More information: Više informacija: UN Montenegro website UN Montenegro Facebook page UN Montenegro Newsletters

STUDY ON EDUCATIONAL OBSTACLES FOR ROMA AND EGYPTIAN CHILDREN

Podgorica, 21 June 2013

STUDIJA O PREPREKAMA U OBRAZOVANJU, ROMSKA I EGIPĆANSKA DJECA

UNICEF Montenegro released the publication, “Study on the Obstacles to Education in Montenegro: Roma and Egyptian Children.” This comprehensive report provides in-depth insight into the problems faced by Roma and Egyptian children and their families to when it comes to their to inclusion in compulsory education. According to the Census 2011, only about half of Roma and Egyptian children are enrolled in primary school.

UNICEF Crna Gora predstavio je “Studiju o preprekama u obrazovanju u Crnoj Gori za djecu romske i egipćanske nacionalnosti”. Ovaj sveobuhvatni izvještaj nudi detaljan uvid u probleme sa kojima se susrijeću romska i egipćanska djeca i njihove porodice, a tiču se inkluzije u obavezno obrazovanje. Prema podacima iz popisa iz 2011. godine samo polovina djece romske i egipćanske nacionalnosti pohađaju osnovnu školu.

MORE INFORMATION, PHOTO GALLERY, VIDEO FEATURE, DOWNLOAD THE STUDY, VIDEO ANIMATION: FACTS AND FIGURES OF THE STUDY

VIŠE INFORMACIJA, FOTO GALERIJA, VIDEO PRILOG, PREUZMITE STUDIJU, VIDEO ANIMACIJA: KLJUČNI NALAZI STUDIJE

IMPUNITY OF VIOLENCE AGAINST JOURNALISTS IS UNACCEPTABLE

Podgorica, 12-17 June 2013

The Special Rapporteur on the right to freedom of opinion and expression called for effective accountability in all cases of violence against journalists, in his preliminary report of the five-day visit to Montenegro. “Insecurity will prevail as long as cases of attacks against journalists and media property remain unresolved.”

Specijalni izvjestilac UN za slobodu mišljenja i izražavanja, g. Frenk La Ru pozvao je u svom preliminarnom izvjestaju o petodnevnoj posjeti Crnoj Gori na djelotvornu odgovornost u svim slučajevima nasilja nad novinarima. "Nesigurnost će dominirati sve dok napadi na novinare i imovinu medija ostanu neriješeni.

MORE INFORMATION, STATEMENT OF THE SPECIAL RAPPORTEUR

WORLD REFUGEE DAY 2013

VIŠE INFORMACIJA, IZJAVA SPECIJALNOG IZVJESTIOCA UN

Podgorica 20 June 2013

The Sixth Montenegrin Summer School for Young Diplomats, “Gavro Vuković,“ gathered 50 young diplomats from 34 countries to discuss the role and importance of diplomacy in the preservation of international peace and security, overcoming crises, and the development of new models of economic, political and security cooperation in the international arena.

Berane, Kolašin, Podgorica 27 June - 2 July 2013

MORE INFORMATION

BRITISH PARALYMPICS GOLD MEDALIST JOINS “IT’S ABOUT ABILITY” CAMPAIGN

British Paralympian and gold medallist, Peter Norfolk paid a two-day visit to Montenegro as part of UNICEF’s "It's About Ability” campaign. He talked to children in the Day Care Centre in Nikšić and the Resource Centre in Podgorica about his life, his sports career, highlighting his dedication and perseverance. MORE INFORMATION, PHOTO GALLERY, VIDEO FEATURE

Joint UN Communications Team - UN Montenegro Bul. Svetog Petra Cetinjskog 1A - Podgorica 81000 – Montenegro un.me.info@one.un.org Copyright © 2013 United Nations Montenegro, All rights reserved.

SVJETSKI DAN IZBJEGLICA 2013

Neophodnost sto hitnijeg pronalaska trajnih rješenja za najranjivije izbjeglice naglašena je na Ceremonijalnom sastanku koordinacionog odbora Strategije za trajna rješenja pitanja koja se tiču raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, koji je organizovan povodom obilježavanja Međunarodnog dana izbjeglica.

The urgency for a prompt and durable solution for the most vulnerable refugees was highlighted at the meeting of the Coordination Board for the ‘Strategy for Durable Solutions of Issues regarding Displaced and Internally Displaced Persons in Montenegro’ held on World Refugee Day 2013. SIXTH MONTENEGRIN SUMMER SCHOOL FOR YOUNG DIPLOMATS

NEKAŽNJIVOST NASILJA NAD NOVINARIMA JE NEPRIHVATLJIVA

ŠESTA CRNOGORSKA LJETNJA ŠKOLA ZA MLADE DIPLOMATE „GAVRO VUKOVIĆ“

Šesta Crnogorska ljetnja škola za mlade diplomate „Gavro Vuković“ okupila je 50 mladih diplomata iz 34 zemlje. Učesnici su se bavili ulogom i značajem diplomatije u očuvanju međunarodnog mira i bezbjednosti, u prevazilaženju kriza i razvijanju novih modela ekonomske, političke i bezbjednosne saradnje na međunarodnom planu. VIŠE INFORMACIJA & FOTO GALERIJA

Nikšić, Podgorica 20-21 June 2013

PARAOLIMPIJSKI AS PRIDRUŽIO SE KAMPANJI "GOVORIMO O MOGUĆNOSTIMA"

Čuveni britanski paraolimpijac, osvajač zlatne medalje, Piter Norfolk boravio je u dvodnevnoj posjeti Crnoj Gori u okviru kampanje Unicef-a „Govorimo o mogućnostima“. Razgovarao je s djecom u Dnevnom centru u Nikšiću i Resursnom centru u Podgorici o svom životu i sportskoj karijeri, o volji i upornosti. VIŠE INFORMACIJA, FOTO GALERIJA, VIDEO PRILOG


UNITED NATIONS IN MONTENEGRO

SISTEM UN U CRNOJ GORI

NEWSLETTER BILTEN June 2013

jun 2013. godine.

Major highlights of the work of United Nations in Montenegro. Pregled najvažnijih aktivnosti Sistema UN u Crnoj Gori. More information: Više informacija: UN Montenegro website UN Montenegro Facebook page UN Montenegro Newsletters

TOWARDS CARBON NEUTRAL TOURISM IN MONTENEGRO

Tivat, 14 June 2013

Under the slogan "Tourism breathes, so does the Planet!" UNDP Montenegro and the Ministry of Sustainable Development and Tourism launched a project “Towards carbon neutral tourism in Montenegro“. The project, supported financially by the Global Environmental Facility (GEF), is designed to create a different tourism product that would minimize greenhouse gas emissions.

Pod sloganom “Turizam diše, diše Planeta“, UNDP u Crnoj Gori i Ministarstvo održivog razvoja i turizma započeli su projekat „Razvoj turizma bez emisije gasova sa efektom staklene bašte“. Projekat koji finansira Globalni fond za zaštitu životne sredine (GEF) ima za cilj stvaranje turističkog proizvoda u Crnoj Gori koji bi sveo emisije gasova sa efektom staklene bašte na minimum.

MORE INFORMATION

CERTIFICATES PRESENTED TO THE EIGHTH GENERATION OF “LEGAL CLINIC” GRADUATES

VIŠE INFORMACIJA

Podgorica 26 June 2013

Forty-two students completing postgraduate specialist studies in the Legal Clinic Programme received certificates after successfully completing a UNHCR supported programme designed to introduce students to refugee law and to increase awareness among young graduates at the Faculty of Law in Podgorica.

VIŠE INFORMACIJA

Podgorica 10-12 June 2013

MORE INFORMATION

“Montenegro has successfully submitted proposals for housing projects as part the Sarajevo Process for permanent housing for refugees, with the hope that construction will start this year,” said Indu Mohandas, "Vijesti" UNHCR Representative for Montenegro. She explained that UNHCR is overseeing the implementation of the Regional Housing Program, which is a significant component of the Sarajevo Process. READ THE INTERVIEW

Joint UN Communications Team - UN Montenegro Bul. Svetog Petra Cetinjskog 1A - Podgorica 81000 – Montenegro un.me.info@one.un.org Copyright © 2013 United Nations Montenegro, All rights reserved.

PRENOŠENJEM ZNANJA I ISKUSTAVA, UN FAO PRIVODI PROJEKAT KRAJU

U okviru završne faze šestogodišnjeg projekta "Razvojna pomoć farmerima u udaljenim oblastima Crne Gore" UN FAO je organizivala trodnevnu radionica na kojoj je predstavnicima Vlade, Biotehničkog fakulteta i Sistema UN preneseno znanje i iskustvo o strateškom razvoju predloga projekata.

The FAO project “Development Assistance to Farmers in Remote Areas of Montenegro” entered its final stage with a workshop that focused on key strategies for developing project proposals that can build on the success of the FAO project.

Interview with the UNHCR Representative: HOUSING FOR THE DISPLACED IS UNDERWAY

DODIJELJENE DIPLOME POLAZNICIMA OSME GENERACIJE MEĐUNARODNO-PRAVNE KLINIKE

Četrdeset dvoje studenta postdiplomskih specijalističkih studija Međunarodnopravne Klinike dobilo je diplome o uspješno završenom jedno-semestralnom programu, koji Pravni fakultet tradicionalno organizuje u saradnji sa kancelarijom Visokog komesara za izbjeglice (UNHCR) u Podgorici.

MORE INFORMATION

ENDING A SIX-YEAR PROJECT, FAO TRANSFERS KNOWLEDGE ON PROJECT DEVELOPMENT

RAZVOJ TURIZMA BEZ EMISIJE GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE

Podgorica 6 June 2013

Intervju sa Predstavnicom UNHCR u Crnoj Gori: SPREMAJU SE STANOVI ZA UGROŽENE IZBJEGLICE

Crna Gora je uspješno podnijela prijedloge za stambene projekte u okviru Sarajevskog procesa za trajno stambeno zbrinjavanje izbjeglih, uz nadu da će se sa izgradnjom početi već ove godine, kazala je za "Vijesti" predstavnica UNHCR u našoj zemlji Indu Mohandas. Ona je objasnila da UNHCR nadgleda primjenu Regionalnog stambenog programa koji je znacajna komponenta Sarajevskog procesa. KOMPLETAN INTERVJU

UN Montenegro Newsletter, June 2013 | Bilten UN u Crnoj Gori, jun 2013.g.  

June 2013 - Major highlights of the work of United Nations in Montenegro. Jun 2013.g. - Pregled najvažnijih aktivnosti Sistema UN u Crnoj G...

UN Montenegro Newsletter, June 2013 | Bilten UN u Crnoj Gori, jun 2013.g.  

June 2013 - Major highlights of the work of United Nations in Montenegro. Jun 2013.g. - Pregled najvažnijih aktivnosti Sistema UN u Crnoj G...

Advertisement