Page 1

UNITED NATIONS IN MONTENEGRO

SISTEM UN U CRNOJ GORI

NEWSLETTER BILTEN March 2013

mart 2013. godine.

Major highlights of the work of United Nations in Montenegro. Pregled najvažnijih aktivnosti Sistema UN u Crnoj Gori. More information: Više informacija: UN Montenegro website & UN Montenegro Facebook page

JOINT VISION BUILT ON CONCRETE ACHIEVEMENTS At its first meeting in 2013, the Joint Country Steering Committee, which monitors the implementation of the Integrated UN Programme 2010-2016, discussed major achievements in 2012 and adopted the 2013 UN Annual Work Plan. The meeting gathered high officials of eight ministries and heads of resident UN agencies in Montenegro. More information, photo gallery

Podgorica, 20 March 2013

LAUNCHING OF THE MULTIPLE INDICATOR CLUSTER SURVEY (MICS) The Statistical Office of Montenegro and UNICEF Montenegro successfully launched the fifth round of Multiple Indicator Cluster Survey (MICS5). The MICS is an international household survey programme developed by UNICEF that produces internationally comparable and sound data on children, women and men. More information, video feature, photo gallery

Podgorica, 5 March 2013

KONIK STUDY PUBLISHED

Podgorica, 29 March 2013

Within the joint UN project "Durable solution for refugees, displaced and domiciled Roma in Montenegro”, a comprehensive research on Konik camp was conducted. The Study consists of two separate Reports: 1) Report on the legal status of persons living in the area of the Konik camp 2) Study on durable solutions for Konik residents. Both studies support the process of evidence based policy making in the country and better targeting of assistance to those most vulnerable. More information INTERNATIONAL WOMEN’S DAY

ZAJEDNIČKA VIZIJA UTEMELJENA U KONKRETNIM REZULTATIMA Na prvom sastanku u 2013. godini Nadzornog komiteta za praćenje sprovodjenja Integrisanog programa saradnje Crne Gore i Ujedinjenih nacija za period 2010-2016. predstavljeni su glavni rezultati Integisanog programa u 2012. godini i usvojen je plana rada UN za 2013. godinu. Sastanku su prisustvovali visoki zvaničnici 8 ministarstava i rezidentnih agencija UN u Crnoj Gori. Više informacija, foto galerija POČETAK SPROVOĐENJA “MICS“ ISTRAŽIVANJA Zavod za statistiku Crne Gore i UNICEF za Crnu Goru zvanično su predstavili početak sprovođenja Istraživanja višestrukih pokazatelja stanja prava žena i djece u Crnoj Gori (MICS5). Istraživanje, koje je razvio UNICEF, predstavlja međunarodni program istraživanja domaćinstava koji pruža međunarodno uporedive podatke o djeci, ženama i muškarcima. Više informacija, video prilog, foto galerija OBJAVLJENA STUDIJA O STANJU U IZBJEGLIČKOM KAMPU KONIK U okviru zajedničkog projekta UN "Trajna rješenja za izbjeglice, raseljene i domicilne Rome u Crnoj Gori" sprovedeno je sveobuhvatno istraživanje o kampu na Koniku. Studija se sastoji od dva odvojena izvještaja: 1) Izveštaj o pravnom statusu lica koja žive na području kampa Konik 2) Studija o trajnim rješenjima za stnovnike kampa Konik. Obje studije podržavaju proces donošenja nacionalnih politika na osnovu dokaza, kao i bolje usmjeravanje pomoći za one najugroženije.

Podgorica, 8 march 2013

MEĐUNARODNI DAN ŽENA Preporuke Konvencije o eliminaciji svih oblika nasilja nad ženama, nacionalni prioriteti u oblasti rodne ravnopravnosti kao i ključni aspekti rješavanja rodno zasnovanog nasilja bili su u fokusu konferencije za novinare koju su povodom Međunarodnog dana zena zajednicki organizovali Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava i Sistem UN u Crnoj Gori. Foto galerija

THE FIRST CHILD PROTECTION DATABASE SUCCESSFULLY LAUNCHED IN MONTENEGRO The first national child protection database was launched in Montenegro, with an aim to provide reliable data on the situation and needs of children, as well as of protection measures and services provided to them by the social welfare centres. The data is collected localy in the social welfare centres, and then uploaded to the database at the Ministy of Labour and Social Welfare. More information, video feature, photo gallery

Podgorica, 22 March 2013

PREDSTAVLJANJE PRVE BAZE PODATAKA O DJEČJOJ ZAŠTITI U CRNOJ GORI Zavod za statistiku Crne Gore i UNICEF za Crnu Goru zvanično su predstavili početak sprovođenja Istraživanja višestrukih pokazatelja stanja prava žena i djece u Crnoj Gori (MICS5). Istraživanje, koje je razvio UNICEF, predstavlja međunarodni program istraživanja domaćinstava koji pruža međunarodno uporedive podatke o djeci, ženama i muškarcima. Više informacija, video prilog, foto galerija

STUDENTS SIMULATED WORK OF UN BODIES

Podgorica, 5 March 2013

CEDAW recommendations, national priorities in regard to gender equality as well as key aspects of addressing gender based violence were at the very heart of the press conference organised jointly by the Ministry of Human and Minority Rights and the UN System to mark International Women’s Day 2013. Photo gallery

The first Montenegro international Model of United Nations (MiMUN) was organized at the Faculty of Political Science, University in Montenegro by the Student Association for International Cooperation. MiMUN 2013 included simulations of sessions of the UN Security Council and Human Rights Council. More information

Joint UN Communications Team - UN Montenegro Bul. Svetog Petra Cetinjskog 1A - Podgorica 81000 – Montenegro un.me.info@one.un.org Copyright © 2013 United Nations Montenegro, All rights reserved.

STUDENTI SIMULIRALI RAD UN Prva simulacija po Međunarodnom modelu Ujedinjenih nacija (MiMUN) organizovana je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. MiMUN 2013, koji je organizovala Studentska asocijacija za međunarodnu saradnju, obuhvatio je simulacije sjednice Savjeta bezbjednosti UN i Savjeta UN za ljudska prava.

UN Montenegro Newsletter, March 2013 | Bilten UN u Crnoj Gori, mart 2013.g.  

March 2013 - Major highlights of the work of United Nations in Montenegro. Mart 2013.g. - Pregled najvažnijih aktivnosti Sistema UN u Crnoj...

UN Montenegro Newsletter, March 2013 | Bilten UN u Crnoj Gori, mart 2013.g.  

March 2013 - Major highlights of the work of United Nations in Montenegro. Mart 2013.g. - Pregled najvažnijih aktivnosti Sistema UN u Crnoj...