Page 1

ONU

ÎN MOLDOVA

DREPTUL COPIILOR LA VACCINARE Ianuarie 2017, #3

ONU MOLDOVA A PREMIAT CAMPIONII DREPTURILOR OMULUI ÎN 2016 pag. 4

MEDIATOAREA DE ETNIE ROMĂ CARE SCRIE PROIECTE ȘI DEZVOLTĂ COMUNITATEA pag. 7 SOCIETATEA SE SOLIDARIZEAZĂ PENTRU ELIMINAREA VIOLENȚEI FAȚĂ DE FEMEI ȘI FETE IANUARIE 2017

pag. 8

Revista ONU | 1


Cuprins

Cuvânt de introducere al Coordonatoarei Rezidente ONU

3

A 70-a aniversare UNICEF în Moldova - o sărbătoare cu și pentru copii

12

ONU Moldova a premiat campionii drepturilor omului în 2016

4

Povestea unui copil cu dizabilități, îngrijit de un asistent parental profesionist

14

Evaluarea Periodică Universală

6

Mediatoarea de etnie romă care scrie proiecte și dezvoltă comunitatea

15

7

Gala Premiilor Panglicii Roșii: În Moldova, fiecare persoană poate beneficia de testare la HIV

Gala Moldova Eco-Energetică: Au fost premiate cele mai bune proiecte ce promovează energia regenerabilă

16

Traseele care transformă orice turist într-un locuitor al satului moldovenesc

18

Societatea se solidarizează pentru eliminarea violenței față de femei și fete Organizația Internațională pentru Migrație a facilitat revenirea a peste 200 de cetățeni moldoveni

8 10

Republica Moldova trebuie să garanteze copiilor dreptul la vaccinare

11

Revista ONU în Moldova Organizația Națiunilor Unite în Moldova Ianuarie 2017, Revista Nr. 3 „ONU în Moldova” este o revistă trimestrială editată de Organizația Națiunilor Unite în Moldova, str. 31 August 1989 nr. 131, Chișinău, MD 2012, R. Moldova tel.: (373-22) 22 00 45, fax: (373-22) 22 00 41; www.un.md, www.revista.un.md

Practicile de gestionare integrată a dăunătorilor devin populare printre fermierii din Moldova

19

Articolele incluse în această revistă nu reflectă neapărat viziunile oficiale sau politicile Organizației Națiunilor Unite sau ale oricăror din Agențiile sale. Articolele pot fi publicate pentru scopuri non-comerciale, cu condiția de a indica sursa. Coperta: ONU Moldova / Tirajul: 200 de copii Dacă doriți să primiți o versiune tipărită a revistei, vă rugăm să scrieți un mesaj la moldova@one.un.org


Dragi cititori, La începutul unui nou an, reflectăm asupra realizărilor și lecțiilor învățate în 2016 cu speranța de a îmbrățișa noi oportunități, continuând promovarea păcii, prosperității și transformării sociale. Trăim într-o lume complexă, care se schimbă într-un tempou rapid și în care problemele sunt interconectate și se manifestă la nivel global. Conflictele și războaiele devin fragmentate și de lungă durată, iar calamitățile naturale depășesc hotarele, astfel e nevoie de a ne uni eforturile pentru a identifica soluții globale. În acest context, rolul Organizației Națiunilor Unite, ca element fundamental al acestui sistem multilateral, este crucial și indispensabil. Mandatul normativ puternic al ONU, legitimitatea unică și puterea de convocare îi oferă Organizației oportunitatea de a seta norme și standarde universale.

Anul 2017 promite să fie un an cu noi oportunități pentru comunitatea globală și pentru Republica Moldova.

La 1 ianuarie, António Guterres și-a preluat mandatul, devenind astfel al nouălea secretar general al ONU. El este un lider inspirațional, cu un parcurs bogat în cariera sa de politician și diplomat, care va conduce agenda globală de dezvoltare durabilă cu dedicație, pasiune și convingere. Secretarul general și-a ocupat funcția cu puternica determinare de a se asigura că activitatea ONU este adecvată pentru scopurile propuse și că ONU rămâne relevantă într-o lume complexă, volatilă și plină de provocări. Pentru a atinge acest obiectiv, Organizația trebuie să-și dubleze eforturile în trei domenii strategice: lucrul pentru pace, suportul pentru dezvoltarea durabilă și reformele interne. Familia ONU din Moldova este dedicată și pregătită pentru susținerea implementării acestei agende ambițioase. Drepturile omului stau la baza agendei pentru dezvoltare durabilă și influențează întregul sistem de lucru al ONU. Anul 2016 s-a remarcat la nivelul

IANUARIE 2017

protecției și promovării drepturilor omului în Republica Moldova. Țara a fost examinată de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului în cadrul mecanismului de Evaluare periodică universală și a primit un rezultat pozitiv și un număr de recomandări constructive pentru îmbunătățire continuă. ONU va continua să lucreze în colaborare strânsă cu Guvernul, societatea civilă și alți parteneri pentru a transmite aceste recomandări și pentru a se asigura că toți oamenii beneficiază de drepturi și oportunități egale, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă.

E

xistă mai mulți campioni ai drepturilor omului în Moldova. Pentru a celebra și a recunoaște realizările și contribuțiile lor, ONU organizează Gala Drepturilor Omului de Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Cea de-a 12-a ediție a acestui eveniment s-a desfășurat pe 8 decembrie 2016, în cadrul căreia au fost înmânate premii adevăraților lideri care au demonstrat că schimbările pozitive sunt posibile și că pentru fiecare provocare există o soluție. Detalii despre Gală aflați în această revistă. Naționalizarea Agendei pentru Dezvoltare Durabilă 2030 și alinierea ei la contextul național a demarat anul trecut, iar eforturile pentru implementarea acesteia vor continua și în 2017, cu suportul ONU și al altor parteneri de dezvoltare. Obiectivele naționalizate vor influența și noua strategie de dezvoltare națională, care va furniza o foaie de parcurs pentru dezvoltarea Moldovei până în 2030.

A

nul 2017 marchează cea de-a 25-a aniversare a Moldovei în calitate de membră ONU. De-a lungul a două decenii și jumătate, noi am demonstrat că suntem demni de încredere, am stabilit un parteneriat strategic puternic cu Guvernul și cu alte părți interesate și vrem să sărbătorim succesul nostru comun cu oamenii din Moldova. DAFINA GERCHEVA, coordonatoare rezidentă ONU și reprezentantă permanentă PNUD în Republica Moldova

Revista ONU | 3


ONU Moldova a premiat campionii drepturilor omului în 2016

PACE, JUSTIŢIE ŞI INSTITUŢII PUTERNICE

Anul 2016 a adus o serie de evenimente importante în domeniul drepturilor omului, dar și multiple acțiuni și inițiative în această sferă. Astfel, 6 premianți au fost apreciați pentru realizări remarcabile în domeniul drepturilor omului la Gala Premiilor ONU.

La acest eveniment, celebrăm campionii noștri - organizațiile și persoanele care au dat dovadă de curaj, creativitate și perseverență în promovarea drepturilor omului în Republica Moldova. Ei sunt cei care i-au inspirat și care îi pot motiva pe mai mulți”,

a afirmat DAFINA GERCHEVA, coordonatoarea rezidentă ONU și reprezentanta permanentă PNUD în Moldova.

Unul dintre premianți este Dmitry Kuzuk, președintele organizației „Lumea șanselor egale”

Natalia Vozian a fost premiată pentru inițiativa DARE2Change primul program de liderism din țară pentru persoanele cu dizabilități

CELE ȘASE PREMII AU MERS CĂTRE: n Asociația LOW VISION, pentru activitatea privind incluziunea socială a persoanelor cu deficiențe de vedere de pe ambele maluri ale Nistrului;

n Asociația Keystone International în Republica Moldova, pentru suportul în dezvoltarea serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale;

n Dmitry Kuzuk, pentru activitatea în incluziunea socială și lupta împotriva stereotipurilor, prejudecăților și discriminării persoanelor cu dizabilități;

n Canal Regional, pentru seria de talk-show-uri „Șanse Egale” cu privire la drepturile omului și grupurile discriminate din Republica Moldova;

n Natalia Vozian, pentru inițiativa DARE2Change, primul program de liderism pentru persoanele cu dizabilități din Republica Moldova;

n Centrul de Resurse Juridice din Moldova, pentru contribuția în Ludmila Topal, directoarea postului de televiziune „Canal Regional” 4 | Revista ONU

reformarea sectorului justiției, precum și la îmbunătățirea legislației naționale privind finanțarea publică a organizațiilor non-guvernamentale („Legea 2%”). IANUARIE 2017


Încercăm să explicăm societății că o persoană cu dizabilități este un cetățean cu drepturi egale. În acest fel schimbăm în bine viziuni și atitudini”,

PACE, JUSTIŢIE ŞI INSTITUŢII PUTERNICE

a menționat premiantul DMITRY KUZUK.

Anual, Gala Premiilor ONU celebrează campionii drepturilor omului Asociația LOW VISION a fost premiată pentru activitatea privind incluziunea socială a persoanelor cu deficiențe de vedere de pe ambele maluri ale Nistrului

Acest premiu vine și cu unele angajamente pe care ni le asumăm. Fiecare persoană trebuie să înțeleagă că este liberă și că poate fi inclusă în societate”,

este de părere TATIANA GHIDIRIMSCHI, directoarea Asociației LOW VISION.

Simone Giger, directoarea Biroului de Cooperare a Elveției, i-a înmânat premiul Ludmilei Malcoci, directoarea executivă a Asociației Keystone International în Republica Moldova

Ina Vutcariov, reprezentanta Asociației „Inițiativa Pozitivă”

Nicușor Untilă, tânărul talentat cu deficiențe de vedere, a cântat alături de Olia Tira

Tamarei Andrieș i-a fost oferit premiul pentru cel mai bun film autobiografic produs în cadrul Școlii de film mobil a persoanelor cu dizabilități

Gala premiilor ONU este evenimentul persoanelor care au dat dovadă de curaj în promovarea drepturilor omului în Republica Moldova

Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, este premiat pentru contribuția organizației pe care o conduce la reformarea sectorului justiției IANUARIE 2017

Organizată începând cu 2004 în fiecare an cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, celebrată la 10 decembrie, Gala Premiilor ONU are drept scop evidenţierea celor mai inovatoare și eficiente iniţiative de apărare şi promovare a drepturilor omului în Republica Moldova. În anul 2016, Moldova a primit un număr mare de recomandări în acest domeniu, iar anul 2017 va fi un an decisiv pentru asigurarea implementării acestora. Revista ONU | 5


PACE, JUSTIŢIE ŞI INSTITUŢII PUTERNICE

Evaluarea Periodică Universală (EPU) este un mecanism unic de revizuire a progresului în domeniul drepturilor omului de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului în toate cele 193 state membre ONU și are loc o dată la 4,5 ani. În 2016 Moldova a fost evaluată pentru a doua oară și a primit peste 200 de recomandări, urmate de un angajament oficial la nivel de țară în vederea elaborării unui nou Plan Național în domeniul Drepturilor Omului și realizarea acestora în practică.

6 | Revista ONU

IANUARIE 2017


Mediatoarea de etnie romă care scrie proiecte și dezvoltă comunitatea

PACE, JUSTIŢIE ŞI INSTITUŢII PUTERNICE

La cei 34 de ani ai săi, Silvia Feraru din satul Cărpineni, Hâncești, este un adevărat exemplu de inițiativă și implicare socială. Silvia este mediatoare comunitară de etnie romă, fiind angajată oficial la primăria locală.

Atunci când a venit la noi, Silvia nu știa să lucreze la calculator. Astăzi este o resursă valoroasă pentru primărie, deoarece împreună cu echipa a scris și a obținut mai multe proiecte”,

S

spune primarul satului, ION CĂRPINEANU.

atul Cărpineni este un model de dezvoltare comunitară. Chiar la intrarea în primărie vezi o rampă de acces și anunțul că aici se decide transparent. În sat întâlnești panouri informative despre violența în familie, stop corupție sau asociațiile de băștinași. Silvia Feraru contribuie nemijlocit la aceste realizări. A reușit să amenajeze un teren de joacă, unde petrec timpul

Silvia este mediatoare comunitară de etnie romă, fiind angajată oficial la primăria din satul Cărpineni, Hâncești

atât copiii romi, cât și ceilalți copii. Împreună cu parajuristul au obținut și un proiect pentru amplasarea a zece radiodifuzoare în sat: „Degrabă toți cărpinenii, de la mic la mare, vor ști ce drepturi au și ce informații pot găsi la primărie”, povestește mediatoarea.

D

incolo de contribuția la dezvoltarea satului, Silvia Feraru ajută etnicii romi să se simtă membri egali ai comunității și să participe la toate activitățile organizate în sat. Hramul sau alte sărbători se fac doar cu participarea tuturor copiilor. Pe adulți îi ajută să scrie cereri, să se adreseze la medic sau alte servicii de care au nevoie.

M-a ajutat să obțin ajutor social. Soțul este invalid și de câțiva ani încercam să obțin acest ajutor. Silvia mi-a spus cum să scriu cererea și să formulez, astfel încât să beneficiem de contribuția care ni se cuvine”,

spune MARIA, o localnică de etnie romă, care are doar cuvinte de laudă pentru mediatoare.

Primarul Ion Cărpineanu spune că mediatoarea de etnie romă, Silvia Feraru, este o resursă valoroasă pentru primărie

Silvia Feraru ajută etnicii romi să se simtă membri egali ai comunității IANUARIE 2017

* În Moldova sunt angajați oficial 17 mediatori comunitari. Silvia Feraru este unul dintre ei și are rezultate frumoase, demne de a fi preluate în alte comunități. În satul Cărpineni locuiesc peste 10 000 de persoane, dintre care 280 sunt de etnie romă. Revista ONU | 7


EGALITATE DE GEN

Societatea se solidarizează pentru eliminarea violenței față de femei și fete

Marșul de solidarizare pentru eliminarea violenței față de femei și fete, condus de campioanele pozitive, cu participarea reprezentantelor și reprezentanților statului, societății civile și agențiilor ONU. 25 noiembrie 2016, Boșcana, Criuleni. Foto: UN Women Moldova/Dorin Goian

P

entru al 14-lea an, Organizația Națiunilor Unite împreună cu Guvernul Republicii Moldova, societatea civilă și femeile care au depășit violența, au demarat campania națională „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”. În premieră în centrul campaniei s-au aflat „Campioanele pozitive”, femeile care au depășit violența și au consiliat peste 1 000 de femei din țară. Rodica Carpenco este o campioană pozitivă. După ce a îndurat violența timp de 10 ani, ea a reușit să rupă acest cerc vicios. Acum ea lucrează împreună cu centrul maternal „Ariadna” din Drochia pentru a ajuta și alte femei să spargă tăcerea.

Timp de șapte luni am lucrat în 12 sate unde am organizat ședințe cu câte 10 femei. După discuția sinceră cu noi, ele capătă încredere și ne povestesc ce se întâmplă la ele acasă”,

a spus RODICA.

8 | Revista ONU

Vorbiți, cereți ajutor”,

este mesajul RODICĂI CARPENCO, campioană pozitivă, către femeile care încă mai trec prin violență. Evenimentul de deschidere a campaniei „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, 25 noiembrie, Boșcana, Criuleni. Foto: UN Women Moldova/ Dorin Goian

În premieră, în centrul campaniei „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen” s-au aflat campioanele pozitive, femeile care au depășit violența IANUARIE 2017


EGALITATE DE GEN

Clădirea Parlamentului a fost iluminată în culoarea oranj, simbolul unei vieți luminoase, fără violență. Foto: PNUD Moldova

În cadrul discuțiilor cu reprezentantele și reprezentanții statului, a societății civile, și mass-media, campioanele pozitive au propus soluții pentru eliminarea violenței. Pentru activismul civic, ele au fost premiate pentru avansarea drepturilor omului.

F

orumuri publice, spoturi sociale, piese de teatru, expoziții de artă, discuții în localități, activități cu tinerii sau instruirea organelor de forță - în cadrul campaniei s-au organizat peste 80 de activități în 25 de localități din toată țara, din Drochia până la Cahul. În Moldova, circa 63% dintre femei au trecut cel puțin printr-o formă a violenței (fizică, psihologică, sexuală, economică, sau spirituală) din partea partenerului de viață, potrivit Biroului Național de Statistică (2011), iar 10% dintre acestea au trecut prin toate formele de violență.

Flash-mob-ul tinerilor din Căușeni pentru o viață fără violență

Lansată în anul 1991 de către Națiunile Unite, campania „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen” începe pe 25 noiembrie de Ziua internațională pentru eliminarea și combaterea violenței împotriva femeii și se termină pe 10 decembrie, când se marchează Ziua internațională a drepturilor omului. Campania mobilizează guvernele, societatea civilă și fiecare cetățean în parte să participe activ la prevenirea violenței în bază de gen. Până în prezent, peste 4100 de organizații din 172 de țări și-au unit eforturile pentru a desfășura această campanie la nivel global. IANUARIE 2017

Revista ONU | 9


MUNCĂ DECENTĂ ŞI CREŞTERE ECONOMICĂ

Organizația Internațională pentru Migrație a facilitat revenirea a peste 200 de cetățeni moldoveni

Angajații și consultanții OIM îi ajută pe migranți cu plasament profesional temporar

Î

n ultimii doi ani, Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) Moldova a reușit să susțină întoarcerea și reintegrarea a peste 200 de migranți și absolvenți de peste hotare. Programul a fost deschis în iunie 2015 pe ambele maluri ale râului Nistru. De atunci, o echipă de angajați și consultanți ai OIM, în colaborare cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și reprezentanții societății civile din Tiraspol – „Inițiativele femeilor” au identificat persoane cu potențial de a se întoarce și i-au ajutat cu plasament profesional temporar.

Toți cei reveniți spun că s-au întors pentru prietenii, casele și familiile lor, chiar dacă reușiseră să obțină posturi bune de lucru peste hotare. Mulți dintre ei au luat această decizie din patriotism.

Programul a avut scopul de a încuraja și a facilita transferul de abilități obținute de absolvenții și migranții reveniți. Majoritatea celor întorși dețin o diplomă academică și au o experiență profesională bogată.

P

ersoanele întoarse s-au înscris la program în timp ce erau peste hotare. Câteva din ele au decis să se întoarcă împreună cu rudele sau partenerii lor.

“ Gheorghe Hîncu, 56 de ani

10 | Revista ONU

După 14 ani petrecuți în Portugalia, eu și soția mea am decis să revenim în Moldova. Decizia a fost una personală pentru a ne putea păstra familia, care deja era pe cale să se destrame”,

GHEORGHE HÎNCU, (56 de ani, asistent la benzinărie).

Tatiana Roemischer, 35 de ani

Să trăiești, să lucrezi și să-ți faci o familie acasă este o binecuvântare ce merită valorificată”,

EVGHENI LEVINSKI, (24 de ani, Tiraspol).

Evgheni Levinski, 24 de ani

M

igranții reveniți și-au dorit să fie angajați în domeniul lor de specialitate. Pe lângă informația despre oportunitățile de angajare și salariu, ei au fost invitați să participe la traininguri despre antreprenoriat. Tatiana Roemischer are 35 de ani și s-a întors în Moldova împreună cu soțul ei de naționalitate germană, cu care a început o afacere în consultanță.

“ Victor Moraru, 57 de ani

Vreau să deschid o afacere în apicultură”,

spune VICTOR MORARU, care, la 57 de ani s-a întors din Federația Rusă. IANUARIE 2017


Republica Moldova trebuie să garanteze copiilor dreptul la vaccinare

SĂNĂTATE ŞI STARE DE BINE

Prințesa Moștenitoare Mary a Danemarcei și directoarea regională OMS pentru Europa, Dr Zsuzsanna Jakab, în vizită la Ministerul Sănătății. Foto: OMS/Igor Vrabie

P

rințesa Moștenitoare Mary a Danemarcei și directoarea regională a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) pentru Europa au vizitat Republica Moldova, la sfârșitul lunii noiembrie 2016, pentru a promova sănătatea femeilor și copiilor și a menține nivelul de imunizare.

Întâlnirea cu specialiștii de la Centrul Național de Sănătate Publică a evidențiat necesitatea sporirii eforturilor pentru întărirea rezistenței antimicrobiene. În acest sens, Republica Moldova își propune să adopte în curând planul național de rezistență antimicrobiană.

Programul a inclus vizite la Ministerul Sănătății, Centrul Național de Sănătate Publică și Depozitul Național de Vaccinuri, Institutul Mamei și Copilului, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală și Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară.

Beneficiile imunizării trebuie promovate în mod regulat pentru a elimina suspiciunile. La această concluzie a ajuns Prințesa Moștenitoare în urma vizitei la Depozitul Național de Vaccinuri, care a oferit o imagine de ansamblu a condițiilor de păstrare a vaccinurilor.

Imunizarea salvează vieți. Niciun copil nu ar trebui să sufere din cauza unor boli ce pot fi prevenite prin vaccinare”,

a menționat Alteța Sa Regală în calitatea sa de Patroană a Biroului Regional OMS pentru Europa.

În cadrul vizitelor, Prințesa Moștenitoare s-a întâlnit cu părinți și copii, abordând problema imunizărilor, sănătății mamei și a copilului. Foto: OMS/Igor Vrabie

S Directoarea regională OMS pentru Europa, Dr. Zsuzsanna Jakab, Prințesa Moștenitoare Mary a Danemarcei și ministra Sănătății, Ruxanda Glavan. Foto: OMS/Igor Vrabie

pre final, Prințesei Moștenitoare a Danemarcei și Dr. Zsuzsanna Jakab li s-a acordat titlul onorific de Doctor Honoris Causa și profesor de onoare la Școala de Management în Sănătate Publică, în cadrul unui eveniment găzduit de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

Sperăm că Guvernul va continua reformele de îmbunătățire a serviciilor medicale, astfel încât toate femeile și copiii să aibă acces la servicii vitale de sănătate”,

a remarcat Dr. ZSUZSANNA JAKAB, directoarea regională OMS pentru Europa, după ce a luat cunoștință de reformele în curs din domeniul sănătății.

IANUARIE 2017

Foto: OMS/Natalia Bostan Revista ONU | 11


PARTENERIATE PENTRU OBIECTIVE

A 70-a aniversare UNICEF în Moldova - o sărbătoare cu și pentru copii

Ilinca (dreapta), cea mai tânără participantă la proiectul #IMAGINE, cu sora ei Valeria, în timpul evenimentului aniversar UNICEF la Chișinău. Foto: UNICEF Moldova

C

opii, oficiali de rang înalt și parteneri ai UNICEF s-au reunit sâmbătă, 10 decembrie 2016, să marcheze cea de-a 70-a aniversare UNICEF. Evenimentul a adus amintiri ale realizărilor trecute și bucurie pentru toți participanții. La eveniment au participat mai mult de 50 de copii din toată țara, cu diferite istorii și necesități. Ei au avut parte de activități de divertisment și au creat un panou comun unde și-au scris părerile despre cum ar trebui să arate o lume mai bună pentru copii. Evenimentul a fost co-moderat de Maria Branca și Gabriel Chiriac, reporteri ai studioului de copii de la Radio Moldova. Studioul a fost creat de UNICEF Moldova acum 10 ani, iar de atunci, a implicat în diverse activități mai mult de 500 de copii. În cadrul evenimentului, UNICEF Moldova a lansat un nou video pentru campania #IMAGINE în care au participat mai mulți artiști faimoși din Moldova, printre care și Eugen Doga, Valentina Naforniță, Pavel Stratan, Pasha Parfeny, Natalia Barbu, Alexandru Manciu, tinerii interpreți Xenia Chitoroagă, 12 | Revista ONU

Cleopatra Stratan, Eva Timuş, Nicușor Untilă, precum și corul de copii „Lia Ciocarlia”. Nicușor Untilă, un absolvent al studioului de copii de la Radio Moldova, fondat cu suportul UNICEF, a fost foarte încântat de rolul său în cadrul acestei inițiative. El este un cântăreț de 15 ani cu deficiențe de vedere, care cântă la pian, violoncel, flaut și urmează lecții de canto. Printre oaspeții de rang înalt, care au apreciat activitatea UNICEF, au fost primul președinte al Moldovei, Mircea Snegur, viceprim-ministrul Republicii Moldova, Gheorghe Brega, ambasadorul Uniunii Europene în Moldova, E.S. Pirkka Tapiola și ambasadoarea Suediei în Moldova, E.S. Signe Burgstaller.

E

xpoziția vernisată cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a prezentat istoria UNICEF începând cu anul 1946, Ambasadorii Bunăvoinței pentru UNICEF și rezultatele obținute în Moldova din 1995, în cooperare cu Guvernul și alți parteneri. IANUARIE 2017


PARTENERIATE PENTRU OBIECTIVE

Nicușor Untilă, un tânăr cu deficiențe de vedere, care a participat la inițiativa #IMAGINE, produs în Moldova, vorbind la evenimentul aniversar UNICEF la Chișinău. De la stânga spre dreapta: soprana Valentina Naforniță, tinerii interpreți Cleopatra Stratan, Pavel Stratan, Alexandru Manciu, Nicușor Untilă și moderatoarea evenimentului Alla Donțu. Foto: UNICEF Moldova

Copiii se bucură de activitățile special organizate pentru ei în timpul evenimentului aniversar UNICEF în Chișinău, Moldova. Foto: UNICEF Moldova

Printre oaspeții de rang înalt ai evenimentului au fost (de la stânga spre dreapta): Ambasadorul SUA în Republica Moldova, E. S. James Pettit, ambasadoarea Suediei în Moldova, E. S. Signe Burgstaller, viceprim-ministrul Republicii Moldova, Gheorghe Brega, reprezentanta UNICEF în Moldova, Nune Mangasaryan, primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, E.S. Pirkka Tapiola, fosta ministră a Afacerilor Externe și Integrării Europene, Natalia Gherman, Ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, E. S. Artur Michalski și Dafina Gercheva, coordonatoare rezidentă ONU și reprezentantă permanentă PNUD în Republica Moldova. Foto: UNICEF Moldova IANUARIE 2017

Revista ONU | 13


INEGALITĂŢI REDUSE

Povestea unui copil cu dizabilități, îngrijit de un asistent parental profesionist

V

asile1 este un băiat cu dizabilități care a fost luat în plasament după ce a petrecut câțiva ani într-o instituție rezidențială. El trăiește în Corpaci, un mic sat din Moldova. Vasile a împlinit patru ani în ianuarie, dar încă nu poate vorbi, merge sau mânca fără a fi asistat, întrucât a fost diagnosticat cu o deficiență locomotorie și intelectuală congenitală. Chiar dacă a știut că nu-i va fi ușor, Adela Uja, unul din cei 10 asistenți parentali profesioniști din Corpaci, a decis să ia băiatul în grija ei, după ce a cunoscut-o pe sora lui, Maria, o altă fetiță de 5 ani de la instituția rezidențială din Bălți. Maria a povestit despre fratele său, Vasile, pe care nu-l văzuse de doi ani, chiar dacă locuiau în aceeași instituție de când el avea 7 luni.

Când l-au adus și am văzut cât de adorabil este, am decis să-i iau pe ambii: fratele și sora”,

povestește ADELA.

Conceptul de luare în plasament nu este nou pentru săteni. Cu toate acestea, este pentru prima dată când cineva

1

Toate numele copiilor sunt modificate.

14 | Revista ONU

acceptă să îngrijească un copil cu dizabilități. Pe lângă Vasile și Maria, Adela Uja, fostă profesoară cu peste 25 de ani de experiență, le mai are în plasament pe Olga și Dana, două surori de 5 și respectiv 6 ani. De când trăiește în casa Adelei, Vasile a făcut progrese în dezvoltarea sa psihologică. A început să meargă în timp ce este ținut, zâmbește și învață să muște, să mestece și să înghită mâncarea. Săptămânal, este ajutat de o echipă de specialiști, și dacă înainte îi era teamă de străini, acum el se bucură de vizitele lor.

C

orpaci este una din localitățile cu cei mai implicați asistenți parentali din regiunea de nord, dar nu fiecare comunitate este astfel. Datorită activității UNICEF în Moldova, numărul copiilor care beneficiază de servicii alternative de îngrijire aproape s-a dublat față de 10 ani în urmă, de la șase la 11 mii, dar numai șase din 100 de copii luați în plasament sunt copii cu dizabilități. Prin urmare, în jur de 25 de familii care vor putea să ia în grijă copii cu dizabilități, vor fi susținute în următorii doi ani, astfel încât mai mulți copii să aibă oportunitatea să crească într-un mediu familial.

Adela împreună cu copiii. Foto: UNICEF Moldova IANUARIE 2017


GALA PREMIILOR PANGLICII ROȘII: În Moldova, fiecare persoană poate beneficia de testare la HIV

P

este 300 de persoane au participat la Gala Premiilor Panglicii Roșii cu ocazia Zilei Mondiale de Combatere a SIDA. Evenimentul a fost marcat de o sesiune de premiere, discursuri ale autorităților publice și ale reprezentanților entităților ONU, dar și de un concert oferit de artiștii autohtoni. Premiile „Panglica Roșie” au fost acordate câștigătorilor concursului lucrărilor studențești: „HIV: Te privește! Privește pe fiecare! Testează-te la HIV!” și altor trei persoane HIV pozitive cu statut deschis, care au reușit să convingă prin istoriile lor de viață.

În Moldova, testarea este sigură, voluntară, confidențială și gratuită, fiind disponibilă în cabinetele de testare și consiliere voluntară și în ONG-uri. Din mai 2015, este disponibilă și autotestarea, iar testele pot fi achiziționate în farmacii”,

a menționat ALIONA SERBULENCO, viceministra Sănătății

Svetlana Plămădeală vorbește în cadrul Galei Premiilor Panglicii Roșii despre avantajele testării la HIV

SĂNĂTATE ŞI STARE DE BINE

Oricare ar fi situația individuală a fiecăruia dintre noi – cunoscându-ne statutul, aflăm cum să ne protejăm pe noi, partenerii, sau copiii noștri de HIV. Trebuie să știm că în Moldova, fiecare persoană poate beneficia de tratament, astfel încât viața să continue, frumoasă și calitativă”,

a subliniat SVETLANA PLĂMĂDEALĂ, manageră de țară UNAIDS.

Î

n cadrul evenimentului, interpreta Dara i-a transmis misiunea de ambasadoare a Panglicii Roșii cântăreței Olia Tira. Ambele au remarcat că implicarea personalităților în această luptă poate sparge stereotipurile, abilitând persoanele HIV infectate și afectate.

Aliona Serbulenco, viceministra sănătății, garantează că testarea la HIV este un procedeu accesibil tuturor

La eveniment au fost colectate resurse financiare ce vor fi utilizate pentru suportul mamelor gravide HIV pozitive.

“ Lucia Berdos, fondatoarea fundației de caritate „Felicia”, este una din susținătoarele campaniei „Te privește! Privește pe fiecare! Testează-te la HIV!”

Interpreta Dara i-a transmis misiunea de ambasadoare a Panglicii Roșii cântăreței Olia Tira

Implicarea în combaterea HIV/SIDA a persoanelor din diferite sfere de activitate, ne demonstrează că ne putem uni eforturile pentru realizarea aceleiași cauze. Împreună, prin dedicație și responsabilitate, inclusiv a Ambasadorilor problemei – vom reuși”,

a remarcat RUSLAN POVERGA, Director Executiv al ONG-ului „Inițiativa Pozitivă”.

Gala Premiilor Panglicii Roșii a fost organizată de UNAIDS și Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” cu susținerea Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției, ONU, Centrului PAS și organizațiilor nonguvernamentale active în domeniul HIV. Evenimentul este parte a campaniei de comunicare „Te privește! Privește pe fiecare! Testează-te la HIV!”, care se desfășoară în 15 localități din țară. IANUARIE 2017

Revista ONU | 15


ENERGIE ACCESIBILĂ ŞI CURATĂ

GALA MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ: Au fost premiate cele mai bune proiecte ce promovează energia regenerabilă

Cele mai bune istorii, idei și tehnologii eco-responsabile au fost premiate la Gala Moldova Eco-Energetică. Din cele 48 de proiecte concurente, 16 au fost desemnate câștigătoare.

La concurs au participat persoane fizice, instituţii publice, companii private, mass-media şi ONG-uri. Cei mai buni au primit trofee şi câte un premiu bănesc de 1000 de euro.

Cel mai bun proiect în bioenergie: TB Fruit TB produce abur prin cele două centrale termice pe bază de biocombustibil solid ce utilizează în proporție de 100% producție locală pentru materia primă. Compania TB Fruit a fost premiată pentru utilizarea tehnologiei moderne de producere a aburului

Cel mai bun proiect de valorificare a energiei solare termice: Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare

Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare din Capitală s-a remarcat prin faptul că valorifică energia solară în activitatea sa

Cu asistența Fondului pentru Eficiență Energetică, pe clădirea instituției balneosanatoriale au fost instalate 48 de colectoare solare cu tuburi vidate. Utilizarea lor aduce economii anuale de aproximativ 200 000 lei.

Cea mai bună inițiativă de comunicare în domeniul eficienței energetice și energiei regenerabile: reporterul Vlad Vasilcov, portalul de ştiri Agora.md Vlad şi-a primit trofeul din mâinile triplului deţinător al Premiului Pulitzer, senior editor la New York Times, David Barstow. 16 | Revista ONU

Vlad Vasilcov este cel mai activ jurnalist care a promovat în articolele sale eficiența energetică și energia regenerabilă IANUARIE 2017


ENERGIE ACCESIBILĂ ŞI CURATĂ

Cel mai bun proiect în domeniul energiei geotermale: WT AgroProfi

Proiectul „WT AgroProfi ” este apreciat pentru folosirea eficientă a energiei geotermale

Proiectul, unic pentru țările Europei de Est, cuprinde clădiri realizate din paneluri cu vată minerală, geamuri și porți industriale eficiente energetic, și iluminat din interior și exterior pe bază de LED-uri.

Cel mai bun proiect în energia solară fotovoltaică: PolimerGaz Conducte La sera hidroponică din localitatea Făleștii Noi sunt cultivate legume la standarde ECO, cu un sistem de încălzire combinat: centrală pe biomasă, pompă geotermală și centrală pe gaze naturale. Parcul voltaic instalat cuprinde 320 de panouri solare ce economisesc peste 51 000 m3 din consumul anual de gaze naturale.

Compania PolimerGaz Conducte s-a remarcat prin faptul că folosește energie solară fotovoltaică, ceea ce îi permite să economisească consumul de gaze naturale

Gala Moldova Eco-Energetică a avut loc în cadrul Săptămânii Moldova Eco-Energetică din 28 noiembrie - 2 decembrie, organizată de Agenția pentru Eficiență Energetică, Fondul pentru Eficiență Energetică şi Proiectul Energie şi Biomasă, finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. IANUARIE 2017

Revista ONU | 17


Traseele care transformă orice turist într-un locuitor al satului moldovenesc

ORAŞE ŞI COMUNITĂŢI DURABILE

A

teliere în care să țeși covoare tradiționale, agropensiuni în care să te delectezi cu cele mai alese bucate, sau hoteluri subterane. Noile rute turistice, create de două asociații de turism din Chișinău și Tiraspol, te ajută să cunoști Moldova mai bine. Asociația Națională a Turismului Receptor din Moldova și Asociația de Dezvoltare Regională din Tiraspol au elaborat traseele, care cuprind locații de pe ambele maluri ale râului Nistru. Complexul de meşteşuguri populare „Artă rustică”, s. Clişova Nouă, r. Orhei

L

a „Hanul lui Hanganu” din Lalova, Rezina, turiștii pot face plimbări cu barca, iar cei pasionați de gătit îi pot ajuta pe bucătari să pregătească sarmale sau plăcinte. În Centrul de meșteșugărit „Arta rustică” din Clișova Nouă, oricine poate învăța să țeasă covoare. Pivnița din Brănești promite să devină o nouă destinație turistică populară. Aici, la adâncimea de 16 metri sub pământ, într-o fostă carieră din piatră este amenajat primul și unicul hotel subteran din Moldova - „Epoca de piatră”.

Colecția de vermut Buket Moldavii

Î

n stânga Nistrului, turiștii pot vizita satul Rașcov, unde, pe lângă peisaje spectaculoase, pot contempla câteva locașuri religioase. La fabrica de vinuri „Buket Moldavii”, vizitatorii pot să urmărească procesul de producție și să deguste vermutul supranumit „Martini” de Moldova.

Noile trasee vor oferi turiștilor posibilitatea să cunoască tradițiile noastre, dar și să le testeze, intrând în pielea unui locuitor al satului moldovenesc”,

este de părere NATALIA ȚURCANU, directoarea executivă a Asociației Naționale pentru Turism Receptor din Republica Moldova.

Cei care vor să fie mai aproape de natură pot vizita prisaca din satul Sadki unde au ocazia să experimenteze apiterapia și să savureze ceaiuri aromate cu miere.

Hotelul subteran de la Brănești

Ruinele sinagogii din satul Rașcov, stânga Nistrului

În stânga Nistrului, traseele cuprind atât locații cunoscute și apreciate, cât și destinații absolut noi, ca agropensiunea Sadki”,

spune TATIANA IASKOVA, conducătoarea Agenției de Dezvoltare Regională din Tiraspol.

Traseele au fost elaborate în cadrul Programului finanțat de Uniunea Europeană „SUSȚINEREA MĂSURILOR DE PROMOVARE A ÎNCREDERII”, implementat de PNUD Moldova. 18 | Revista ONU

IANUARIE 2017


Practicile de gestionare integrată a dăunătorilor devin populare printre fermierii din Moldova

M

axim Usatîi are 30 de ani și lucrează la ferma sa din Glodeni din 2006, acolo unde crește legume în seră fiind ajutat de familie și doi lucrători sezonieri.

Maxim Usatîi lucrează în sera sa. Foto: ©FAO/Dorin Goian

Am început să activez în acest domeniu din pasiune, dar și pentru că nu aveam o altă oportunitate de lucru.”

În anul 2016, Maxim a aflat de la Agenția Națională de Dezvoltare Rurală despre școlile de câmp pentru fermieri ale Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO). Alăturându-se programului, Maxim a beneficiat de instruire în domeniul gestionării integrate a dăunătorilor și a primit suport sub forma capcanelor luminoase pentru combaterea dăunătorilor.

Am văzut rezultate la ferma mea și am fost motivat să-mi extind afacerea. Aplicând măsuri de protecție integrată a plantelor, am reușit să obțin producție de calitate cu un cost redus.”

Acum Maxim aplică numeroase tehnici de gestionare a dăunătorilor, precum capcanele luminoase, infuziile din ierburi naturale sau produsele lactate, pentru protejarea plantelor cultivate.

ZERO FOAME

Succesul lui s-a răspândit peste hotarele raionului Glodeni.

Deja 14 fermieri au aflat despre aceste tehnici, pe care au început să le implementeze pentru a proteja plantele lor. Îmi place să-mi împărtășesc experiența și sunt fericit că împreună putem construi o agricultură durabilă, care este o moștenire pentru copiii noștri.”

Legumele crescute de Maxim cu ajutorul tehnicilor de gestionare integrată a dăunătorilor. Foto: ©FAO/Dorin Goian

Programul școlilor de câmp pentru fermieri al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură este o inițiativă lansată în 2016 pentru promovarea practicilor inovative de protecție a plantelor cu scopul reducerii utilizării pesticidelor. În Moldova există 32 astfel de școli, iar în anul 2017 alte 12 sunt planificate a fi deschise pentru a contribui la cel de-al doilea Obiectiv de Dezvoltare Durabilă: Zero Foame. Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură a fondat școlile de câmp pentru fermieri, pe care le utilizează cu succes din 1980.

Maxim Usatîi transmite cunoștințele sale în gestionarea integrată a dăunătorilor și altor fermieri. Foto: ©FAO/Dorin Goian IANUARIE 2017

Revista ONU | 19


BIECTIVELE FĂRĂ SĂRĂCIE

ENERGIE ACCESIBILĂ ŞI CURATĂ

ACŢIUNEA ASUPRA CLIMEI

ZERO FOAME

MUNCĂ DECENTĂ ŞI CREŞTERE ECONOMICĂ

VIAŢA SUB APĂ

SĂNĂTATE ŞI STARE DE BINE

EDUCAŢIE DE CALITATE

INDUSTRIE, INOVAŢIE ŞI INFRASTRUCTURĂ

INEGALITĂŢI REDUSE

VIAŢA PE PĂMÂNT

DE DEZVOLTARE DURABILĂ

PACE, JUSTIŢIE ŞI INSTITUŢII PUTERNICE

EGALITATE DE GEN

APĂ CURATĂ ŞI IGIENĂ

ORAŞE ŞI COMUNITĂŢI DURABILE

CONSUM ŞI PRODUCŢIE RESPONSABILE

PARTENERIATE PENTRU OBIECTIVE

BIECTIVELE DE DEZVOLTARE DURABILĂ

17 IANUARIE

23-28 IANUARIE

Forumul mondial al ONU cu privire la date

Lansarea raportului global „Situația economică mondială și perspectivele”

Săptămâna dedicată prevenirii cancerului de col uterin

27 IANUARIE

1 FEBRUARIE

Ziua internațională de comemorare a victimelor Holocaustului

Ziua autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală

Ziua mondială de luptă împotrivă cancerului

13 FEBRUARIE

20 FEBRUARIE

Ziua mondială a radioului

Ziua mondială a justiției sociale

15-18 IANUARIE

11 FEBRUARIE Ziua internațională a femeilor din domeniul științei

4 FEBRUARIE

citește și online

21 FEBRUARIE

BIECTIVELE

Ziua internațională a limbii materne http://revista.un.md 20 | Revista ONU

DE DEZVOLTARE DURABILĂ IANUARIE 2017

Revista ONU în Moldova (ediţia nr. 1, 2017)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you