Page 1

SUSTAINABLE DEVELOPMENT STATISTICS EUROPEAN UNION VERSUS REPUBLIC OF MOLDOVA DATE STATISTICE PRIVIND DEZVOLTAREA DURABILĂ UNIUNEA EUROPEANĂ VERSUS REPUBLICA MOLDOVA


1

NO POVERTY FĂRĂ SĂRĂCIE

People at risk of income poverty after social transfers

17.3%

Persoane expuse riscului de sărăcie relativă, după transferuri sociale

Rata de supraaglomerare a locuințelor, din total populație

Overcrowding rate, of total population

16.6%

2

18.2%

2016

14.5%

2016

ZERO HUNGER ZERO FOAME Ponderea suprafeței agricole cu producție ecologică în total suprafață utilizată

Share of agricultural area with organic production in total area used

6.7% Share of utilised agricultural area

40.1% 2015

3.6%

2016

Ponderea suprafaței agricole utilizate

2010

57.3%


3

GOOD HEALTH AND WELL-BEING SĂNĂTATE ȘI STARE DE BINE

Speranța de viață la naștere

Life expectancy at birth

81 YEARS

2016

Self-perceived health as very good and good

67.5%

4

72.2 ANI Percepția stării de sănătate ca fiind bună și foarte bună

2016

46.2%

QUALITY EDUCATION EDUCAŢE DE CALITATE Rata tinerilor de 15-29 ani care nu nu sunt ocupați, nu studiază şi nu urmează cursuri de formare

Young people aged 15-29 neither in employment nor in education and training

14.2%

2016

Early leavers from education and training

10.7%

28.3% Rata de părăsire timpurie a sistemului educațional

2016

20.0%


5

GENDER EQUALITY EGALITATE DE GEN * EU data - hourly earnings, Moldova's data - monthly earnings * Date UE - câștiguri pe oră, date Moldova - câștiguri lunare

Seats held by women in national parliaments and governments

28.2%

Ponderea femeilor deputate în Parlament

2016

Gender Pay Gap

16.2%

6

21.8% Ecartul salarial

2016

14.5%

CLEAN WATER AND SANITATION APĂ CURATĂ ȘI IGIENĂ

Population having neither a bath, nor a shower, nor indoor flushing toilet in their household

1.9%

Populația care nu dispune nici de baie, nici de duș sau grup sanitar în gospodărie

2016

41.5%


7

AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY ENERGIE ACCESIBILĂ ȘI CURATĂ

Share of renewable energy in gross final energy consumption

Ponderea resurselor regenerabile în consumul final de energie

17.0%

2016

Final energy consumption in housholds per capita

557

8

KG OF OIL EQUIVALENT

27.4% Consumul final de energie în gospodării, pe cap de locuitor

2016

354

KG ECHIVALENT PETROL

DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH MUNCĂ DECENTĂ ȘI CREȘTERE ECONOMICĂ

Percentage change on previous period of real GDP per capita

1.6%

Rata anuală de creștere a PIB pe cap de locuitor (față de anul precedent)

2015

Long-term unemployment rate (persons aged 15-74 years)

4.0%

4.6% Rata șomajului de lungă durată (persoane de 15-74 ani)

2016

0.9%


9

INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE INDUSTRIE, INOVAŢIE ȘI INFRASTRUCTURĂ

Cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare ca procent din PIB

Expenditure on research & development relative to GDP

2.0%

2016

Research and development personnel in active population

1.2%

10

0.3% Personal în activitatea de cercetare și dezvoltare în populația activă

2016

0.3%

REDUCED INEQUALITIES INEGALITĂŢI REDUSE

Gini coefficient of equivalised disposable income

30.8

Coeficientul Gini pe veniturile disponibile

2016

Income share of the bottom 40 % of the population

20.9%

32.2 Ponderea veniturilor celor mai puțin asigurate 40% din populație

2016

20.3%


11

SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES ORAȘE ȘI COMUNITĂŢI DURABILE

Urban population exposure to air pollution by particulate matter (PM10)

Nivelul mediu de poluare în urbe (PM10)

22.8μg/m3 2016 27.4μg/m3 People killed in road accidents per 100 000 inhabitants

5.1

12

Persoane decedate în accidente rutiere la 100 mii locuitori

8.4

2015

RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION CONSUM ȘI PRODUCŢIE RESPONSABILE

Waste generation

tones 4.9 /pers. Municipal wastes collected

Formarea deșeurilor

2014

0.7 tones /pers. Deșeuri municipale colectate

478 kg/pers. 2014 491 kg/pers.


13

CLIMATE ACTION ACŢIUNEA ASUPRA CLIMEI

Greenhouse gas emissions echivalent CO2 (1990=100)

77.9%

Emisiile gazelor cu efect de seră în echivalent CO2 (a. 1990=100)

2015

Greenhouse gas emissions echivalent CO2

5.7

tones /pers

32.2% Emisiile gazelor cu efect de seră în echivalent CO2

2015

2.4

tones /pers.

.

15

LIFE ON LAND VIAŢĂ PE PAMÂNT

Share of forest area in total land area

41.7%

Ponderea suprafaței fondului forestier în total terenuri

2015

Share of protected areas of total land area

18.0%

11.2% Ponderea suprafaței ariilor protejate în total terenuri

2016

6.0%


16

PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS PACE, JUSTIŢIE ȘI INSTITUŢII PUTERNICE

Death rate due to homicide per 100 000 persons

0.7

Rata victimelor omorului intenționat la 100 miii populație

Physical and sexual violence to women experienced in the last 12 months

8.0%

17

5.3

2015

Incidența violenței fizice și sexuale în rândul femeilor, în ultimele 12 luni

2012

9.6%

PARTNERSHIPS FOR THE GOALS PARTENERIATE PENTRU OBIECTIVE

General government debt as % from GDP

83.3%

Datoria publică ca % în PIB

2016

37.8%


Sursă date UE / EU data source: www.ec.europa.eu/eurostat Sursă date Republica Moldova / Republic of Moldova data source: www.statistica.md "." - separator de zecimale / decimal separator

Această publicație a fost editată cu suportul PNUD Moldova în cadrul Proiectului comun ONU “Consolidarea sistemului statistic național”. This edition has been developed with the support of UNDP Moldova under the Joint UN Project “Strengthening the National Statistical System”.

str. Grenoble 106, Chișinău, MD-2019 Tel.: (+373 22) 40 30 00 E-mail: moldstat@statistica.gov.md Site-ul web oficial: www.statistica.md

DATE STATISTICE PRIVIND DEZVOLTAREA DURABILA UNIUNEA EUROPEANA VERSUS REPUBLICA MOLDOVA  
DATE STATISTICE PRIVIND DEZVOLTAREA DURABILA UNIUNEA EUROPEANA VERSUS REPUBLICA MOLDOVA  
Advertisement