Page 1

Nowy wizerunek ulicy Rzecznej w Wolsztynie W bieżącym miesiącu zakończono roboty budowlane związane z przebudową ul. Rzecznej w Wolsztynie. W dniu 22 maja nastąpił odbiór końcowy całej inwestycji. W ramach zadania wykonano przebudowę ulicy, która uzyskała nową nawierzchnię z kostki betonowej wraz ze zjazdami do poszczególnych posesji i połączeniem z promenadą nad jeziorem i tzw. garbatym mostkiem nad Dojcą. Ponadto wykonano kanalizację deszczową o dł. ok. 350 mb pozwalającą na odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni, przygotowano część terenu pod tereny zielone oraz wprowadzono nowe elementy oznakowania pionowego. Generalnym wykonawcą robót była firma „INSTAL-GŁOGÓW” Sp. z o. o. z Głogowa. Wartość wykonanych prac to ponad 766 tys zł.

W NUMERZE M.IN.: Konferencja naukowa strona 2 Dębowym Szlakiem strona 3 Goście z zagranicy strona 4 Ankieterzy zapukają do drzwi Strona 5

Wolsztyn daje przykład W dniu 23 maja br. w Wolsztynie przebywali uczestnicy Konferencji Lubuskich Dni Wody. Organizatorami przedsięwzięcia była Agencja Informacji i Ochrony Środowiska w Poznaniu we współpracy z Gminą Kargowa. Podczas wizyty w naszym mieście zaprezentowana została metoda rekultywacji jeziora Wolsztyńskiego realizowana aktualnie przez firmę PROTE. Nasi goście (głównie wójtowie i burmistrzowie z Województwa Lubuskiego) mieli również okazję ocenić zagospodarowanie brzegów jeziora w rejonie Promenady Klemensa Modlińskiego, odwiedzili też wolsztyński Rynek. Pod adresem Wolsztyna i jego obecnego wizerunku skierowano wiele pozytywnych opinii. king przygotowany przez „Puls Biznesu” i czołową agencję badawczą. Ranking różni się od wielu innych zestawień, że W dniu 15 maja br. w Poznaniu Burmistrz Wolsztyna An- jest pierwszym w Polsce katalogiem dużych firm, instytucji drzej Rogozinski odebrał wyróżnienie, które otrzymał w odgrywających czołową rolę w poszczególnych wojewódzrankingu Samorządowy Menadżer Regionu 2012 w woje- twach. wództwie wielkopolskim. Warto zaznaczyć, że takich wyRanking „Filary Polskiej Gospodarki” ma na celu wyróżnieróżnień otrzymało w województwie wielkopolskim tylko nie firm oraz instytucji stabilnych i znacząco wpływających 10 osób. Wyróżnienia wręczyli Prezes Bonnier Business na rozwój regionów, w których prowadzą działalność, Polska Pani a jednocześnie utożsamiających się z tymi regionami. To Patricia Deyranking przedsiębiorstw i firm, które są ważnymi pracona oraz Redawcami, wspierającymi i promującymi zatrudnienie, któdaktor Nare umożliwiają rozwój przedsiębiorczości, a także angażują czelny „Puls się w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Biznesu” Pan Tomasz Sie- Samorządy oceniane były względem takich kryteriów jak: mieniec. zarządzanie edukacją, pozyskiwanie funduszy unijnych, inwestowanie w ochronę środowiska (kanalizacja, utrzyFilary Polmanie czystości) czy efektywne budowanie aktywności skiej Gospospołecznej. darki to ran-

Samorządowy Menadżer Regionu 2012

Napisali o nas Strona 8

Spotkanie z wdową po urodzonym w Wolsztynie malarzu Kallmannie Poniedziałkowe spotkanie było kontynuacją rozmów z czerwca 2012 roku, kiedy to Wolsztyn odwiedził Paul Blum, emerytowany doradcą Starosty Monachijskiego do spraw związanych z partnerstwem miast. Przedstawił on wtedy Burmistrzowi propozycję zorganizowania w naszym mieście wystawy obrazów Kallmanna. O możliwości zorganizowania takiej wystawy rozmawiali z Burmistrzem także dyrektor Muzeum Kallmanna w Ismaning Gisela Hesse oraz dyrektor Muzeum Regionalnego w Wolsztynie Zofia Chwalisz.


str. 2

Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - maj 2013 Majowe Spotkanie Pulmonologiczne

W Hotelu-Pałac Wolsztyn odbyła się konferencja pt. Majowe Spotkanie Pulmonologiczne. Uczestników konferencji przywitał Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski oraz Starosta Powiatu Wolsztyńskiego Pan Ryszard Kurp. W konferencji, która odbyła się 18 maja br. uczestniczyli lekarze oraz pielęgniarki z Powiatu Wolsztyńskiego i sąsiednich powiatów. Wykłady prowadzili m.in. prof. Halina BaturaGabryel (UM Poznań) - „Epidemiologia zakażeń oddechowych”, dr med. Szczepan Cofta (UM Poznań) - „Tlenoterapia domowa”, prof. Zbigniew Pietrzak (Łódź) - „Zatorowość płucna w okresie okołoporodowym”, dr Waldemar Micewski—”Porty naczyniowe”, mgr Witold Breliński (UM Poznań) - „Test 6-minutowego chodu w praktyce pulmonologicznej” oraz dr Silke Buda (Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie) - „Zakażenia odrespiratorowe”. W ramach konferencji odbył się także „Kurs dokształcający dla pielęgniarek z certyfikatem: Aerozoloterapia”. Kilka słów o Muzeum Roberta Kocha w Wolsztynie wygłosił mgr inż. Romuald Nowak .

VI Rajd Wiosenny Mrówka Piękny, słoneczny majowy weekend to idealny czas na harcerskie wędrówki. 18 19 maja mimo dni wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła w Obrze tętniła życiem. Blisko 100 harcerzy przyjechało do niej, aby bawić się na kolejnym Rajdzie Wiosennym „Mrówka”. Organizatorem całego „zamieszania” była 9 Drużyna Harcerska Słoneczni im. Sabały z Wolsztyna, to już VI edycja tej imprezy w naszym wykonaniu. Rajd rozpoczął się uroczystym apelem podczas, którego Komendantka Hufca Wschowa pwd. Hanna Romanowicz wręczyła zaproszonym gościom oraz zasłużonym instruktorom prezydenckie odznaczenie tzw. „Prezydencki Protektorat”. Wśród nich znaleźli się m.in. Pani Grażyna Mania, Pan Artur Łoziński oraz Pan Witold Składanek, którzy wspierają działalność harcerską. Z kadry instruktorskiej wyróżnienie otrzymał druh hm. Florian Antkowiak, który jak zawsze z wielką ochotą przybył na harcerski rajd mimo wieku. Po apelu przyszedł czas na grę terenową. Harcerze podzieleni na patrole co 10 minut wyruszali na trasę pt.„Sprawności na całe życie”. Mapa w dłoni, wesoły humor w plecakach i piękno obrzańskiej przyrody. Każdy z patroli miał do odnalezienia 5 punktów w terenie, gdzie czekały zadania z życia wzięte. […]

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dwie internetowe strony z Gminy Wolsztyn zakwalifikowały się do konkursu "SOŁECTW@ w sieci”. Strony WWW prowadzone są przez samych Sołtysów, przez Waldemara Baer Sołtysa z Kębłowa oraz Sławomira Krawczyka Sołtysa z Chorzemina. Strony dostępne są pod adresem www.keblowo.pl oraz www.chorzemin.info.

Po powrocie na bazę na harcerzy czekał pyszny obiadek przygotowany przez Panie kucharki ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie. Grochówka z bułką okazała się hitem, nawet niejadki prosiły o dokładkę. Po chwili odpoczynku rozpoczęły się zajęcia popołudniowe podzielone na 4 bloki tematyczne. Uczestnicy podzieleni na zespoły brali udział w zabawach sportowych, zajęciach tanecznych oraz z terenoznawstwa. Ostatnim blokiem zajęciowym była musztra, a zwłaszcza zagadnienia poświęcone uroczystością państwowym.

Do końca maja jury konkursowe będzie wybierać spośród finalistów 3 zwycięzców konkursu „SOŁECTW@ w sieci”. Administrator zwycięskiej strony zostanie zaproszony na uroczysty finał konkursu, który odbędzie się 7 czerwca br. w Senacie RP oraz otrzyma nagrodę dla swojej społeczności lokalnej.

Gdy przyszedł wieczór, a słońce chyliło się ku zachodowi szkołę otulił blask harcerskiego ogniska. W górę popłynął śpiew piosenek obrzędowych. Z początku poważne ognisko przerodziło się w spontaniczną zabawę oraz festiwal piosenek harcerskich na życzenie.

Wyróżnią sołectwa z Gminy Wolsztyn?

 Dyżury Prezydium Rady Miejskiej (od godz. 10.00 do 11.00): — 4 i 13 czerwca—Przewodnicząca Bogusława Tuchocka; 6 i 18 maja —Krzysztof Czeszak; 11 i 20 maja—Maciej Wojciechowski.  Dyżury radnych (od godz. 15.00 do 16.00): 3 czerwca— Zbigniew Korylczuk; 10 czerwca—Józef Żurniewicz; 17 czerwca—Barbara Bajon; 24 czerwca—Krzysztof Bocer.  Urząd Miejski w Wolsztynie w piątek 31 maja br. czynny jak zwykle od 7.00 do 15.00.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobą dzięki, którym VI Rajd Wiosenny „Mrówka” mógł się odbyć. Dziękujemy dyrekcji Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Obrze, która udostępniła nam szkołę. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mogli korzystać z Państwa gościnności, Nadleśnictwu Lasów Państwowych w Wolsztynie, którzy wspierają organizację każdej Mrówki oraz Panią kucharką ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie. Mamy nadzieję, że za rok znów będziemy mieli okazję spotkać się w harcerskim gronie na kolejnej „Mrówce”, ciekawe gdzie tym razem nogi nas poniosą…? Czuwaj Tekst: Marcin Wilczyński


Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - maj 2013 3 maja - obchody Święta Konstytucji

Pamięci walczących

W ramach obchodów Święta Konstytucji 3 Maja, po uroczystej mszy świętej w Kościele Farnym, liczne delegacje, a tym samorządowe przemaszerowały pod Pomnik Konstytucji gdzie wiązanki kwiatów.

8 maja 2013 r. z okazji rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, przedstawiciele samorządu powiatowego: starosta Ryszard Kurp, wicestarosta Jacek Skrobisz oraz przedstawiciele samorządu gminy Wolsztyn: przewodnicząca Rady Miejskiej Bogusława Tuchocka, Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski oraz Sekretarz Gminy Hanna Sitkowska, złożyli wiązanki kwiatów w miejscach pamięci narodowej.

str. 3

III Rajd Szlakiem Dębów Katyńskich Tradycją stają się także odbywające się tego dnia biegi, które tym razem odbyły się alejkami w Parku Miejskim. W starcie uczestniczyło wielu małych Wolsztynian. Najlepsi biegacze uhonorowani zostali medalami, które osobiście wręczył Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski wraz z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pawłem Gmerkiem.

Święto Flagi na Rynku W 2004 r. Sejm RP ustanowił dzień 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej. Z roku na rok obserwujemy coraz większą celebrację tego Święta przez wolsztyńskie społeczeństwo. Chcąc Państwa wesprzeć w tej inicjatywie, w dniu 2 maja br. na Rynku przed Ratuszem Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski w rozdawał flagi narodowe. Zainteresowanie przeszło najśmielsze oczekiwania i w kilka chwil rozdano 400 biało— czerwonych flag i setkę flag miasta Wolsztyna.

8 maja odbyła się uroczystość zakończenia III Rajdu Szlakiem Dębów Katyńskich, organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3. Tym samym był to czas uczczenia rocznicy zakończenia II Wojny Światowej i ofiar zbrodni Katyńskiej. Na uroczystość obecni byli liczni goście: przedstawiciele władz, samorządu, dyrektorzy i nauczyciele kilku szkół, ksiądz kapelan, kombatanci, grupa rekonstrukcyjna Związku Oficerów Rezerwy RP, media lokalne, oraz duża grupa uczniów, którzy brali udział w rajdzie rowerowym - oraz uczniowie klas I-III. Spotkanie to było okazją do przypomnienia minionych wydarzeń historycznych, podkreślenia faktu, że bardzo ważna jest pamięć o przeszłości, a także wdzięczność, że żyjemy w czasach pokoju. Po przemówieniach gości, apelu poległych i modlitwie, złożono znicze pod dębem pamięci. Przedstawiciel grupy rekonstrukcyjnej podziękował dzieciom, że włożyły tyle trudu w udział w rajdzie, podzielił się też ze zgromadzonymi swoimi refleksjami na temat marszu katyńskiego w Warszawie. Przedstawiciele poszczególnych szkół i zaproszeni goście otrzymali w prezencie "guzik katyński" upamiętniający zamordowanych oficerów polskich. Po oficjalnych uroczystościach wszyscy zostali zaproszeni na wojskową grochówkę. Tekst: SP 3

Gminny Dzień Matki Kół Gospodyń W przeddzień Dnia Matki na przystani w Niałku Wielkim odbyło się spotkanie pt. "Gminny Dzień Matki Kół Gospodyń". W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski oraz Dyrektor Wolsztyńskiego Domu Kultury Jarosław Świrszcz oraz oraz Panie z Kół Gospodyń działających na terenie Gminy Wolsztyn.


str. 4

Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - maj 2013 Na francuską nutę

W dniach 8 – 12 maja br. gościł w Obrze chór „LE CHOEUR DE CHÊNES” z Sainte Marie aux Chênes położonego w północno-wschodniej Francji. Kilkoro chórzystów ma polskie pochodzenie, a organizatorka wyjazdu - Helena Grzyl z d. Palm - pochodzi z Obry. Goście mieli zapewnione noclegi i wyżywienie w obrzańskim domu parafialnym. W pierwszym dniu goście zwiedzali Skansen, Parowozownię, muzea i Farę w Wolsztynie. Po południu wystąpili w Wolsztyńskim Domu Kultury z koncertem dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Piątkowy dzień przeznaczyli na zwiedzanie Poznania, a wieczór - na spotkanie z chórem parafialnym z Obry. W sobotnie popołudnie chórzyści zwiedzili kościół św. Jakuba i klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Wieczorem uświetnili swoim śpiewem eucharystię sprawowaną w trzech językach. Po mszy świętej zaprezentowali kilkanaście utworów ze swojego repertuaru. Dwie pieśni wykonali wspólnie z obrzańskim chórem po francusku i po polsku. Po zakończeniu koncertu członkowie obu chórów podziękowali Barbarze Żok za zainicjowanie przed trzema laty i wstępne przygotowanie wizyty gości z Francji. Tekst: Barbara Kaczmarek, Prezes Chóru Parafialnego im. ks. K.Antoniewicza SJ w Obrze

Delegacja Ukraińska odwiedziła Gimnazjum w Kębłowie

Gość z Mongolii

W dniach od 29 kwietnia do 4 maja br. w Wolsztynie przebywała delegacja z miasta partnerskiego Lityń z Ukrainy. Korzystając z okazji delegacja razem z Burmistrzem Wolsztyna Andrzejem Rogozinskim odwiedzili m.in.. Gimnazjum w Kębłowie, gdzie mogli zobaczyć dobrze funkcjonującą placówkę oświatową.

Pod koniec kwietnia na Wolsztyńskich ulicach można było spotkać Bilguuna Ariunbataar znaną osobowość z telewizji TVN. Podczas Dni Wolsztyna Bilguun "Bill" Ariunbataar nagrywał program pt. „Puk puk to my. Tu Cie super ugoszczą”. Nagranie to w czerwcu wyemituje telewizja VIVA Polska. Bilguun "Bill" Ariunbataar zabiegał o spotkanie z Burmistrzem Wolsztyna w celu pogratulowania tak pięknej miejscowości jaką jest Wolsztyn i przyklejenia na Urzędzie Miasta wyjątkowego loga programu.

Młodzieżowa wymiana: Wolsztyn— Domont

Pierwsza wizyta u przyjaciół

W dniach 7 – 10 maja br. Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wolsztynie gościło grupę młodzieży z Domont. Młodzi Francuzi poznali liczne uroki naszego miasta. Zwiedzili m. in. Muzeum Lokomotyw, poznali uroki przeszłości w trakcie wizyty w Skansenie, zachwycił ich rejs po wolsztyńskich jeziorach. Uczestniczyli też w wycieczce do Poznania. Francuscy i polscy uczniowie wraz z opiekunami złożyli także wizytę w Urzędzie Miejskim, gdzie spotkali się z Burmistrzem, Andrzejem Rogozinskim oraz Zastępcą Burmistrza Justyną Mikołajewską. Burmistrz przybliżył gościom walory Wolsztyna i okolic oraz wręczył upominki. Ważnym punktem pobytu były zajęcia kulinarne, w czasie których przygotowywano typowo polskie oraz francuskie dania. Z pewnością na długo pozostaną w pamięci wspólnie spędzone chwile, rozgrywki sportowe, gry i zabawy, rozmowy przy ognisku. Odjeżdżając, nasi goście podkreślali, że Wolsztyn to piękne miejsce, do którego chcieliby wrócić.

W dniach od 18 do 21 maja br. przebywała w Wolsztynie 45-osobowa grupa z zaprzyjaźnionego miasta Neunkirchen. Znacząca większość gości z Neunkirchen przyjechała do Wolsztyna pierwszy raz. Podczas kilkudniowego pobytu zwiedzili m.in. wolsztyńskie muzea, skansen, parowozownię czy klasztor w Obrze. Skorzystali też z oferty Wolsztyńskiego Klubu Żeglarskiego pływając żaglówką po Jeziorze Wolsztyńskim. We wtorek 21 maja br. z odwiedzającymi Wolsztyn Niemcami spotkał się w Ratuszu Burmistrz Andrzej Rogozinski. Program pobytu dla grupy niemieckiej przygotowało Gminne Centrum Informacji w Wolsztynie, a przewodnikiem i tłumaczem grupy był Wojciech Lis. Przyjazd gości z Neunkirchen był całkowicie sfinansowany przez uczestników wycieczki. W drodze powrotnej do Neunkirchen grupa zatrzyma się na kilka dni w naszym wspólnym zaprzyjaźnionym mieście Lübben.


Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - maj 2013 Budowa ulicy Łąkowej i Krętej w Kębłowie Pod koniec kwietnia b.r. odbył się odbiór końcowy budowy dróg w Kębłowie. Zadanie obejmowało m.in. roboty ziemne – rozbiórkowe i przygotowawcze, wykonanie kanalizacji deszczowej, wzmocnienie podłoża – wykonanie gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, ustawienie krawężników, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm oraz roboty wykończeniowe. Zakres prac został podzielony na pięć etapów: I i II dotyczył ulicy Łąkowej natomiast etapy III-V ulicy Krętej, a łączna długość dróg objętych inwestycją wyniosła 795 mb. Zgodnie z zapisami umowy o roboty budowlane, w pierwszej kolejności zrealizowano odcinki etapu I i III – w terminie do 30 listopada 2012 r. Pozostały zakres prac zrealizowano (zgodnie z umową) do 30 kwietnia 2013r. Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, było Przedsiębiorstwo Drogowe DROMAR BIS Pana Marcina Marszałka z Nowej Wsi, a nadzór inwestorski nad wykonywanymi pracami pełnił Pan Wojciech Chałupka. Wartość wykonanych prac wyniosła 836,2 tys. zł.

Wkrótce budowa kolejnej drogi W dniu 16 maja b.r. wszczęto postępowanie przetargowe mające na celu wybór wykonawcy trzeciego etapu budowy dróg na osiedlu budownictwa jednorodzinnego w Starym Widzimiu. W zakres planowanego zamówienia wchodzi budowa drogi o długości ok. 180 mb,

obejmująca wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej o długości ok. 74 mb wraz ze studniami i wpustami oraz ułożenie nawierzchni drogowej w technologii kostki betonowej. Termin złożenia ofert wyznaczono na dzień 04.06. b.r. Dokumentację przetargową zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie w dziale „Przetargi”.

Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych W dniach od 1 czerwca do 8 lipca 2013 roku na obszarze województwa wielkopolskiego w tym Gminie Wolsztyn zostaną przeprowadzone badania: struktury gospodarstw rolnych (R-SGR), pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-KSRA), a także ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R). Prowadzone badania są badaniami reprezentacyjnymi, co oznacza że badana jest pewna część gospodarstw rolnych reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw. Każde gospodarstwo rolne wylosowane do badania otrzyma list z informacją o badaniu. Aby wyniki tych badań były wiarygodne i w pełni zaspokajały potrzeby informacyjne odbiorców zwracamy się do rolników, których gospodarstwa zostały wylosowane do badań, z prośbą o udzielenie informacji ankieterom. Państwa przychylność wobec ankieterów statystycznych, czas

str. 5

Rozpoczynamy budowę ulicy Górnej we Wroniawach W dniu 23 maja br. podpisana została umowa dotycząca zadania pn. Budowa ul. Górnej we Wroniawach – etap I . W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi przebudowa drogi na odcinku o długości ok. 180 mb. Zadanie obejmuje m.in. roboty przygotowawcze i roboty ziemne, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej. Wybrany, w trybie przetargu nieograniczonego, Wykonawca robót budowlanych to Zakład Budowlano – Drogowy BAR – BET Andrzej Barski. Wartość robót przewidzianych do wykonania – ca 315 tys. zł. Termin wykonania robót przewidziany jest na koniec lipca br.

Koniec z szambami w Stradyniu i Błocku Jak informowaliśmy w styczniowym numerze Informatora, w ramach „Programu gospodarki ściekowej gminy Wolsztyn” został złożony wniosek o dofinansowanie kolejnej inwestycji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Miło nam poinformować. iż Zarząd Funduszu zaplanował pomoc finansową w wysokości 1,5 mln zł w formie preferencyjnej pożyczki – częściowo umarzalnej, na budowę kanalizacji sanitar-

nej dla miejscowości Stradyń i Błocko. W związku z powyższym na początku maja ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego, które obejmuje grawitacyjno – ciśnieniową sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 7,8km wraz z przepompowniami ścieków. Złożenie ofert zaplanowano w dniu 23.05. b.r. Przetarg spotkał się z dużym zainteresowaniem potencjalnych wykonawców, gdyż w wyznaczonym terminie wpłynęło 11 ofert. Podpisanie umowy na roboty budowlane przewidziano do końca czerwca, po zakończeniu prac komisji przetargowej.

im poświęcony, zapewnią informacje niezbędne dla prowadzenia polityki rolnej państwa. Wzory legitymacji, formularzy oraz wiele przydatnych informacji na temat prowadzonych przez statystykę badań ankietowych można znaleźć pod adresem http:// form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2012/index.htm. Ankiety przeprowadzać będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Wolsztynie. Uprzejmie prosimy o przychylność i współpracę z ankieterami. Więcej informacji na stronie Urzędu Statystycznego: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2012/ index.htm


str. 6

Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - maj 2013


Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - maj 2013

str. 7


str. 8

Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - maj 2013 Co w prasie piszczy?

Kto śpiewa, dwa razy się modli

W 18-stym numerze Ogólnopolskiego tygodnika dla rodzin "Przewodnik Katolicki" ukazał się obszerny artykuł na temat akcji ewangelizacyjnej "Dobra Nowina dla Wolsztyna". Burmistrz Wolsztyna, ks. kanonik Sławomir Majchrzak oraz klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze byli organizatorami całej akcji o czym można poczytać w załączonym artykule.

W dniach 18-19 maja odbył się XVII Festiwal Piosenki Religijnej im. Jana Pawła II. Na scenie w Świętnie zaprezentowało się około czterystu uczestników, m. in. z Niemiec, Litwy, Głogowa, Gorzowa Wielkopolskiego, Wolsztyna, Buku, Szewc, Wojnowic, Dobieżyna Bogdańca, Siedliska, Opalenicy, Poznania, Różan, Włoszakowic, Kościana, Sulechowa, Przemętu, Bronikowa i Świętna. Gośćmi specjalnymi XVII Festiwalu był Jan Pietrzak wraz z „Kabaretem pod Egidą”, Orkiestra Mandolinowa z Gminnego Ośrodka Kultury w Kolsku oraz ubiegłoroczny laureat Festiwalu zespół „Drops”.

Fala Park w pierwszej dwudziestce budynków zrealizowanych w Polsce w 2012 roku, które zostały nominowane do drugiej edycji Nagrody Architektonicznej tygodnika POLITYKA. Mimo że, nie została wybrana do do finałowej 5 – to jest to olbrzymi sukces, gdyż kolejny raz walory architektoniczne obiektu został dostrzeżone i zdobyły uznanie krytyków! Nominacje wybierane były przez przedstawicieli środowiska architektonicznego (wykładowcy akademiccy, wybitni architekci, krytycy, przedstawiciele organizacji zawodowych).

SUPER KAROLEK dla Zespołu „Kwartet” z Gimnazjum nr 3 w Kościanie w piosence „Wiara czyni cuda”

”W nominacjach znalazły się zrównoważone reprezentacje różnych typów budownictwa. Do pierwszej dwudziestki trafiły cztery obiekty związane z kulturą i edukacją: Małopolski Ogród Sztuk (Kraków), Centrum Geoedukacji (Kielce), Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego (Lusławice) oraz Centrum Sztuk Użytkowych ASP (Wrocław). Mamy także trzy obiekty sportowe (hala sportowa w Pankach, Centrum Sportowe Fala Park w Wolsztynie i przystań wodna w Bydgoszczy) oraz trzy budynki biurowe (Pixel w Poznaniu, Yeti w Kryspinowie, Infinite Dreams w Gliwicach)... Wśród 20 najlepszych cztery realizacje lub działania miały miejsce w stolicy, trzy – we Wrocławiu, po dwie – w Krakowie i Poznaniu. Cieszy wyjątkowo silna reprezentacja obiektów z mniejszych miejscowości: Lusławic, Kryspinowa, Panek czy Wolsztyna. Nareszcie coś dobrego dzieje się także w architekturze poza wielkimi aglomeracjami”.

Jury w składzie: Bogumiła Tarasiewicz, Tadeusz Żmijewski, Tomasz Furtak, Bartłomiej Stankowiak podczas XVII Festiwalu przyznało nagrody: GRAND PRIX Wiktorii Odważnej z Zespołu Szkół z Sulechowa w piosence ”Anioły są wśród nas” SUPER KAROLEK dla Agnieszki Bańdziak z Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp. w piosence „Jeśli wierzysz”

SUPER KAROLEK dla Pauliny Zwierzyńskiej z Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie w piosence „Prawda jedyna”. Organizatorzy XVII Festiwalu Piosenki Religijnej im. Jana Pawła II w Świętnie składają serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, przedsiębiorstwom i instytucjom, które swoim wsparciem finansowym, materialnym i wkładem własnej pracy przyczynili się do wspaniałego sukcesu, jakim było zorganizowanie i przeprowadzenie tego przedsięwzięcia. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, zapewniono im wyżywienie i noclegi oraz sprawną i w pełni profesjonalną opiekę. Bez Państwa wsparcia byłoby to trudne, a wręcz niemożliwe. Tekst: ZSP Świętno

O Wolsztynie napisano także w branżowym czasopiśmie "Wiadomości Turystyczne". szy rower czy najciekawszy technicznie rower. Na Zlocie obecne były również grupy rekonstrukcyjne, które zaprezentowały bardzo wyjątkowy sprzęt rowerowy Armii Nie19 maja br. w Poznaniu nad jeziorem Strzeszyńskim odbył się II Międzynarodowy Zlot mieckiej oraz Wojska Polskiego. Zaprezentowane rowery przystosowane były do poMiłośników Rowerów Zabytkowych "RetROWERiada". Na Zlot przyjechało ponad 90 trzeb wojskowych i mogły jeździć po trudnym terenie. eksponatów z całej PolMariusz Rostkowski, który reprezentował na Zlocie Stowarzyszenie Miłośników Militaski oraz z Niemiec. Moriów WEST z Wolsztyna, otrzymał nagrodę w kategorii „Najciekawszy technicznie rogliśmy podziwiać rówwer” za rower marki Adler z 1938r. z oryginalnym specjalistycznym osprzętem do karanież dwa bicykle oraz binu maszynowego MG-34. SMM WEST zaprezentowało w sumie trzy rowery: nagrorowery z 1890-95r. W dzony Adler z 1938r., Wanderer z 1940r. z oryginalnym osprzętem do przewozu karaRetROWERiadzie wziąć binu Mauser K-98 oraz rower NSU z 1942r, przystosowany do transportu zaopatrzenia. mogły udział rowery Na RetROWERiadę pojechaliśmy na zaproszenie Poznańskiej Grupy Rekonstrukcji Hiwyprodukowane do storycznej WARTA, aby wspólnie stworzyć projekt pod nazwą „Truppenfahrrad Posen”. 1945r, oraz rowery polProjekt ten przedstawia niemieckich cyklistów Wehrmachtu. W projekcie wzięli udział: skie wyprodukowane do Mariusz Rostkowski i Ryszard Krawiec jako odtwórcy postaci niemieckich żołnierzy; 1965r. Sylwia Rostkowska, Hanna Krawiec i Julia Rostkowska jako odtwórczynie cywilnych Podczas Zlotu odbyły się epokowych postaci. konkursy na najstarszy Fot. Sylwia Rostkowska, Mariusz Rostkowski rower, najoryginalniej-

Wolsztyniacy na RetROWERiadzie


Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - maj2013

str. 9

Co wiesz o Stanisławie Platerze? W wolsztyńskiej książnicy odbyło się podsumowanie konkursu pt. „Co wiesz o Stanisławie Platerze?” Konkurs adresowany był do uczniów klas VI Szkół Podstawowych z terenu miasta i gminy Wolsztyn. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do zapoznania się z życiem i twórczością Stanisława Platera – patrona wolsztyńskiej biblioteki. Łącznie w konkursie wzięło udział 155. uczestników. Wręczenie nagród nastąpiło w wolsztyńskiej bibliotece 8 maja w rocznicę śmierci Stanisława Platera. Ucznio- - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętnie: Weronika Cieślik, Franciszek Nasiłowski; wie z Państwowej Szkoły Muzycznej w Wolsztynie - Adrianna i Paweł Olejniczak - zad- - Szkoła Podstawowa we Wroniawach: Adela Walkowiak, Aleksandra Barczewska; bali o oprawę muzyczną podczas uroczystości. Podsumowanie konkursu zakończono - Szkoła Podstawowa w Kębłowie: Julita Zboralska, Dawid Dymek; wspólnym piknikiem. - Szkoła Podstawowa nr 1 w Wolsztynie: Sandra Mleczak, Dawid Grabarczyk; Lista laureatów: - Szkoła Podstawowa nr 3 w Wolsztynie: Zosia Laskowska, Mikołaj Kostrzewa. - Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Obrze: Aleksandra Tomiak, Przemysław Pacyna; Tekst Biblioteka Publiczna - Szkoła Podstawowa w Starym Widzimiu: Natalia Dominiczak, Wiktoria Zielenda;

Historia z pierwszej ręki

To kolejne spotkanie organizowane przy udziale: Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie i Związku Oficerów Rezerwy RP. Spotkanie i ciekawa prelekcja mogło się odbyć dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Wolsztyna Andrzeja Rogozinskiego.

Porucznik Ladrowski opowiadał o swoim szlaku bojowym, począwszy od 1 września 1939 roku poprzez działalność w Armii Krajowej -inspektorat Środa i służbie w II Armii Wojska Polskiego. Prelekcja była ilustrowana licznymi fotografiami i dokumentami. Czas przeznaczony na prelekcję szybko minął, ale młodzież nie opuszczała gościnnej sali biblioteki miejskiej. Jeszcze długo Pan Ladrowski rozmawiał z uczniami wolsztyńskich szkół. Były wspólne zdjęcia i wywiady dla prasy i telewizji. Prelekcja była także okazją do sympatycznego spotkania przyjaciół kombatantów z wolsztyńskiego Związku Kombatantów RP z Panem Ladrowskim. Wszyscy podkreślali wysoki poziom prelekcji zarówno pod względem merytorycznym jak i dydaktycznym. Miłego Gościa pożegnano gorącymi brawami na stojąco z nadzieją, że będą jeszcze kolejne równie W Bibliotece Miejskiej w Wolsztynie odbyło się niezwykle interesujące spotkanie interesujące spotkania. z kombatantem i weteranem II Wojny Światowej Panem porucznikiem dr Józefem Dla wszystkich uczestników była to lekcja prawdziwego patriotyzmu i umiłowania Ladrowskim – Wiceprezesem Zarządu Głównego ZOR RP. Ojczyzny. Tekst: Biblioteki Publiczna

Z książką za pan brat

Podróżnik i poseł

11 maja br. w Bibliotece Pedagogicznej w Wolsztynie odbył się Powiatowy Turniej Wiedzy o książce i bibliotece pod hasłem "Biblioteka książka i informacja". Turniej przeznaczony był dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych z powiatu wolsztyńskiego. Przebiegał on w dwóch etapach. I etap przeprowadzony był w formie pisemnej. Dziesięć najlepszych prac zostało zakwalifikowanych do etapu II, w którym uczestnicy odpowiadali na pytania ustne o różnej skali trudności.

W wolsztyńskiej bibliotece 10 maja odbyło się spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem autorem książki pt. „Islandia trzeci żywioł”. Uczestnikami spotkania byli uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie. Autor przybliżył młodzieży swoje przygody na Islandii ilustrowane bogatym pokazem multimedialnym.

Zwycięzcą turnieju została uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 Sandra Mleczak z kl. VI b, III miejsce zajął Michał Nowak z kl. VI c. Uczniów przygotowywała Izabela Rogozińska.

Natomiast 14 maja w bibliotece gościł Paweł Szałamacha—polski publicysta, prawnik, były wiceminister skarbu państwa, poseł na Sejm VII kadencji. Promował książkę pt. „Kulisy kryzysu”, do której udzielił wywiadu. W spotkaniu wzięło udział grono osób, które choć trochę interesują się współczesną polityką gospodarczą i jej przyszłością. Po spotkaniu można było zakupić książkę i uzyskać autograf.


str. 10

Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - maj 2013 Najmłodsi na wielkiej scenie

Do you speak english?

Przy pięknej, słonecznej pogodzie w Parku Miejskim w niedzielę 19 maja br. odbyła się Rodzinna muzyczna majówka AKTIWA. Na scenie Muszli Koncertowej można było obejrzeć i posłuchać wzruszających występów dzieci z przedszkoli nr 3, nr 5 (na zdjęciu), Niepublicznego Przedszkola Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo w Wolsztynie oraz uczniów ze szkoły podstawowej nr 3 i nr 4 z Wolsztyna. Zagrały także zespoły Power Hit i Dixie Kings.

W Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie odbył się I Gminny Konkurs Języka Angielskiego „Koala” dla klas 4-6, pod patronatem Wydawnictwa OXFORD. Do konkursu przystąpiło 52 uczniów ze szkół: SP nr 3 w Wolsztynie, SP nr 1 w Wolsztynie, SP w Świętnie, SP we Wroniawach, SP w Starym Widzimiu oraz SP w Obrze. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 30 pytań zamkniętych, które obejmowały zagadnienia leksykalne i gramatyczne. Laureatami I edycji konkursu zostali: Klasy IV: 1. Marcin Nowacki SP Obra, 2. Aleksandra Wojtkowiak SP1 , 3. Eryka Szymkowiak SP Obra. Klasy V: 1. Zofia Żok SP3, 2. Weronika Droździk SP3, 3. Maria Kowalska SP1. Klasy VI: 1. Michał Nowak SP1, 2. Franciszek Kruk SP3, 3. Jakub Przybyła SP3. Tekst: SP 3

Promocja w Holandii Na zaproszenie Vincentego Freriks’a dyrektora bibliotek z partnerskiej gminy Peel en Maas w czwartek 9 maja br. w miejscowości Maasbree odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu poświęconego promocji artykułu w największym holenderskim czasopiśmie kolejowym Rail Magazine o wolsztyńskiej parowozowni. Dzięki współpracy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn z bibliotekami gminy Peel en Maas w Holandii udało się opublikować kilkunoclegowej, a także miał możliwość uczestniczenia w konkursie – zakręcenia kołem fortuny w kształcie paroW dniach 10-11 maja br. pracownicy Gminnego Centrum wozowego koła. Tym razem sponsorem jednej z główInformacji Urzędu Miejskiego w Wolsztynie zaprezento- nych nagród był Miejski Ośrodek sportu i Rekreacji w wali walory turystyczne Gminy Wolsztyn podczas Mię- Wolsztynie. dzynarodowych Targów Turystycznych TOURTEC w JeleNie zabrakło także tradycyjnego już w ramach wolsztyńniej Górze. Nasza prezentacja odbyła się na wspólnym skiego stoiska targowego „Kącika Urwisa”, w którym stoisku ze Starostwem Powiatowym w Wolsztynie, które dzieci otrzymywały kolorowankę z w ramach podpisanego porozumienia współpracuje z parowozem, karteczkę z sympatyczpowiatem jeleniogórskim. Obsługę wolsztyńskiego stoinym skrzatem do samodzielnego ska wspierał również przedstawiciel wolsztyńskiego wykonania pieczątki z logo „Wolsztyn Skansenu Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopełną parą”, a także czerwony balopolski. nik z wizerunkiem dymiącej ciuchci. Ponownie nasze parowozowe, bardzo wyróżniające się Dowodem dużego zainteresowania stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem – odnaszym regionem, atrakcjami turywiedzający pytali o możliwości pobytu weekendowego, stycznymi, imprezami organizowanyjak i wakacyjnego, dużym zainteresowaniem cieszyły się, mi w Wolsztynie są przekazy medialna stałe wpisane już w kalendarz, wolsztyńskie imprezy, ne – gazeta lokalna JELONKA – w jak: Parada Parowozów, Festiwal Czyste Country, czy serwisie internetowym pierwsze wrześniowe zawody rowerowe MTB. Dużą uwagę pozdjęcie - z wolsztyńskiego „Kącika święcano także obiektom pocysterskim naszego powiatu. Urwisa”, a w paśmie regionalnym Każdy z zainteresowanych otrzymał informator z opisem TVP INFO – oddział Wrocław w wiaatrakcji turystycznych Ziemi Wolsztyńskiej, ofertę bazy domościach w Faktach poza Lubo-

Targi turystyczne w Jeleniej Górze

nastostronicowy artykuł autorstwa Wojciecha Lisa, wzbogacony licznymi fotografiami, w majowym wydaniu czasopisma Rail Magazine. Podczas pierwszego spotkania goście mogli podziwiać także wystawę zdjęć naszych parowozów w wykonaniu holenderskiego fotografika Nando Harmsena oraz Wojciecha Lis, która od marca do października br. "wędruje" po Holandii. Na kolejnych spotkaniach w innych miejscowościach Wojciech Lis także opowiadał o wolsztyńskiej parowozownii. mierzem i Świnoujściem wspomina się także o wolsztyńskiej parowozowni. Podsumowując, miniony weekend był owocnym wypromowaniem atrakcyjności turystycznej Gminy Wolsztyn, która w najbliższych latach zapewne przyniesie wymierne korzyści. Tekst: GCI Wolsztyn


Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - maj 2013

str. 11

W sobotę, 25 marca, w MSS Świtezianka odbył się V Festiwal Tańca „Wolsztyn tańczy pełną parą 2013”. Do udziału zgłosiło się 38 grup z całej Polski co łącznie dało 536 uczestników! Skąd takie zainteresowanie? Tego typu festiwali jest w Polsce niewiele, a Wolsztyn zaznaczył się już w kalendarzu imprez tanecznych. W tym roku impreza odbyła się na skalę ogólnopolską. Dzięki temu odwiedziły nas dzieci i młodzież z takich miast jak: Bydgoszcz, Zielona Góra, Skwierzyna, Leszno czy Łagów Lubuski. Werdykt jury w składzie: Piotr Bańkowski, Katarzyna Kmiecik oraz Izabella Adamiec, wyglądał następująco:

kat. I /hip-hop/ (do 12 lat) 1. Takt - “...” - Odolanów 2. Zyg Zak - “...” - Odolanowski Dom Kultury, 3. Bingo - “...” - Odolanów, Wyróżnienie - Zespół 26 Gigabajtów - “...” - Zielona Góra - kat. I /hip-hop/ (od 13 lat) 1. Da Girls - “...” - Zielona Góra 2. Nokaut - “Eksperyment” - Studio Tańca Latina - Wolsztyn, 3. Feel the beat - "..." - Jarocin Wyróżnienie - Gruff - “Changes” - Zielona Góra - kat. II /inne formy tańca/ (do 12 lat) 1. Arabeska - “Piraci” - Wolsztyn, 2. Brax - III - “Braxowa Tajemnica” - Bydgoszcz, 3. Rytmy Planety gr. 2 - układ "Tańcuj, tańcuj" Brzeg Dolny, Wyróżnienie - Och - “Strachy na lachy” - Łagów Lubuski - kat. II /inne formy tańca/ (od 13 lat) 1. Arabesque’a II - fragment spektaklu “36,6 Gestów sześciennych” - Bydgoszcz, 2. Brax II - “Dialog” - Bydgoszcz, 3. Puenta - “Po za...” - Leszno, Wyróżnienie - Flo- układ "......." - Kościańska Akademia Tańca. Zwycięzcy otrzymali statuetki z logo festiwalu oraz nagrody finansowe. Wolsztyński Dom Kultury serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie i zapewnia zapewnia, że festiwal z pewnością odbędzie się również w przyszłym roku!

Więcej informacji i fotorelacja z imprezy na: www.wolsztyn.pl oraz www.domkulturywolsztyn.pl


str. 12

Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - maj 2013

Już po raz dziewiąty Wolsztyński Dom Kultury oraz dzie można przepłynąć łodziami między wyspami, Parafia pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsz- na których umieszczone są makiety znanych budowtynie organizują PÓŁKOLONIE PARAFIALNE. li świata. Oprócz wyjazdów, Wolsztyński Dom Kultury zapewnia również atrakcje w Wolsztynie. CoroczW tym roku półkolonie przypadają 22 lipca, a zakońny chrzest półkolonisty, a także wizyta w Fali Park czą się 1 sierpnia. Jak zawsze organizatorzy zapewna pewno przyniesie wiele radości i dobrej zabawy. niają mnóstwo atrakcji. Dzieci będą miały okazję odwiedzić poznańskie zoo na Malcie. Przeniosą się Zapisy na półkolonie odbędą się 10 czerwca o godzido czasów prehistorycznych podczas wizyty w Zau- nie 7.00 w Wolsztyńskim Domu Kultury. rolandii, czyli parku dinozaurów. Nie zabraknie parIlość miejsc ograniczona! ku rekreacyjnego. W kościańskim Nenufar Park bę-

W dniach 29—30 czerwca odbędą się II SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE ZIEMI WOLSZTYŃSKIEJ. W tym roku gościmy zespoły z Austrii, Rumunii, Czech, zaś z Polskę będzie reprezentować zespół z Cieszyna oraz z Kębłowa.

cert odbędzie się na boisku w Kębłowie o godzinie w zeszłym roku, a mianowicie na Rynku w Wolszty20.30. nie. Miłośników folkloru zapraszamy na godzinę 15.00. Drugi dzień spotkań rozpocznie msza ekumeniczna, która będzie miał miejsce w kościele w Kębłowie o Fotorelacja oraz reportaż filmowy z II SPOTKAŃ FOLgodzinie 11.00. Te niecodzienne wydarzenie będzie KORYSTYCZNYCH ZIEMI WOLSZTYŃSKIEJ będą doW pierwszym dniu spotkań zaplanowano przywita- jeszcze bardziej interesujące, ponieważ wszystkie stępne na stronie domkulturywolsztyn.pl oraz nie uczestników na Rynku przez Burmistrza Wolszty- zespoły będą ubrane w stroje ludowe. Koncert fina- wolsztyn.pl. na oraz krótką prezentację zespołów. Pierwszy kon- łowy został zaplanowany w tym samym miejscu co Serdecznie zapraszamy!

Informator maj 2013  
Informator maj 2013  

Informator maj 2013

Advertisement