Page 1

Plac Wolsztyński

W NUMERZE M.IN.:

w Neunkirchen

Strefa kibica—zdjęcia

Podczas obchodów dni miasta, w sobotę 23 czerwca br. w zaprzyjaźnionym mieście Neunkirchen odbyła się uroczystośd otwarcia nowego placu, któremu nadano imię „Plac Wolsztyoski.” W uroczystości tej uczestniczyli Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski oraz przedstawiciele Radny Miejskiej z jej Przewodniczącą panią Bogusławą Tuchocką.

strona 2 Lech Daleki sołtysem roku strona 5

Nowy plac w Neunkirchen powstał w okolicy dworca kolejowego, po wyburzeniu starych, w większości niezamieszkałych już budynków. Obecnie jest to miejsce pełne zieleni i kwiatów, a w centralnym jego miejscu znajduje się tablica pamiątkowa z krótkimi informacjami o Wolsztynie i naszym partnerstwie z Neunkirchen.

Inwestycje w gminie strona 7 Informacje oświatowe

Podczas uroczystego otwarcia Placu Wolsztyoskiego Burmistrz Wolsztyna podkreślił w swoim przemówieniu, iż będzie to z pewnością miejsce spotkao mieszkaoców Wolsztyna goszczących w Neunkirchen, a mieszkaoców Neunkirchen zachęci do poznawania i odwiedzania Wolsztyna. Stało się tak już pierwszego dnia, podczas otwarcia placu, gdyż zgromadzili się na nim licznie sportowcy z klubu Grom Wolsztyn, którzy w tych dniach stanęli w szranki w turnieju piłki nożnej, w którym uczestniczyli także piłkarze z Neunkirchen i Lubolz (Lübben). Partnerstwo sportowe z Neunkirchen zostało podpisane w kwietniu 1999 roku przez ówczesnego Burmistrza Jana Słomioskiego i byłego przewodniczącego Stowarzyszenia Sportowego z Neunkirchen Kurta Heidricha. W październiku 2010 roku w Wolsztynie, a następnie w kwietniu 2011 roku w Neunkirchen zostało zawarte ostatecznie, pełne Partnerstwo Miast między Wolsztynem, a Neunkirchen.

strona 8 Oferta wakacyjna strony 11 i 12


str. 2

Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - czerwiec 2012

Takiej ilości kibiców na Wolsztyoskim Rynku nie spodziewali się nawet organizatorzy. W meczach z Grecją i Rosją reprezentacji Polski kibicowało mnóstwo Wolsztynian, ale już podczas meczu Polska — Czechy na Wolsztyoskim Rynku trudno było znaleźd wolne miejsce do kibicowania. Jak widad na zdjęciach pomysłów na kibicowanie było sporo.

Burmistrz Wolsztyna dziękuje kibicom za zachowanie bezpieczeostwa i kulturę osobistą, jaką wykazali się podczas transmisji meczów. Zapraszamy wszystkich na mecz finałowy 1 lipca 2012 r.


Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - czerwiec 2012

str. 3

19 czerwca odbyło się oficjalne zakooczenie prac związanych z termomodernizacją budynków Wolsztyoskiego Domu Kultury. Na uroczystośd przybyli: Burmistrz Wolsztyna, pracownicy Urzędu Miejskiego, przedstawiciele Rady Miejskiej, wykonawcy prac budowlanych oraz pracownicy Wolsztyoskiego Domu Kultury. Na początku spotkania dyrektor WDK Jarosław Świrszcz podziękował za pomoc w sfinansowaniu długo oczekiwanego remontu. Termomodernizacja objęła ocieplenie: ścian, stropodachów i stropu nad sala widowiskową; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; kompleksowa modernizacja systemu c.o. wraz z centralą nawiewno - wywiewną z nagrzewnicą wodną. Wartośd zadania wyniosła 1 035,85 tysięcy złotych, z czego 400 tys. zł to dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), 334 tys. zł pożyczka od WFOŚiGW, a pozostałą kwotę pokryto z budżetu gminy. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Arkadiusz Kałdooski z Wolsztyna oraz Systemy Cieplne i Klimatyzacja Jakub Lorenz z Obry. Mimo, że termomodernizacja została ukooczona to prace remontowe nie ustaną. Następna w kolejce jest sala widowiskowa oraz studio nagrao, które będzie mieścid się w piwnicy Wolsztyoskiego Domu Kultury. Aktualnie dyrektor Jarosław Świrszcz stara się pozyskad środki na ten cel. Póki co możemy się cieszyd z nowego-starego ośrodka kulturalnego w naszym mieście.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wolsztynie zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji dotyczących osób zamieszczonych na fotografiach, które znajdują się w archiwum OSP. Fotografia nr 1 – zdjęcie zostało wykonane w 1929 r. (interesuje nas również jaka to jest orkiestra i w którym roku powstała). Fotografia nr 2 – nie posiadamy żadnych informacji na temat osób znajdujących się na zdjęciu. Jeśli ktoś z Paostwa rozpoznaje na zamieszczonych fotografiach członków swoich rodzin lub znajomych, prosimy o informację pod numerem tel. 68 347 45 03 lub 722 323 281 oraz e-mail: obrona@wolsztyn.pl. Z góry dziękujemy za pomoc w rozpoznaniu osób znajdujących się na fotografiach.


str.4

Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - czerwiec 2012 Noc Świętojańska

W miesiącu lipcu i sierpniu nie będzie dyżurów Prezydium oraz Radnych Rady Miejskiej w Wolsztynie. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn zmienia, na czas wakacyjny, godziny otwarcia. Od dnia 02.07. do dnia 01.09. br. biblioteka będzie czynna: od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00, w sobotę – nieczynna.

W dniu 22 czerwca br. nad jeziorem w Świętnie Koło Gospodyo Wiejskich w Świętnie oraz Wolsztyoski Dom Kultury wspólnie zorganizowali Noc Świętojaoską w której licznie uczetniczyli mieszkaocy Gminy Wolsztyn i nie tylko...

Zapraszamy na festiwal country! Już w piątek 10 sierpnia od godz. 18.00 pod hasłem "PURE COUNTRY - WARMING UP!" rozpoczną się w Parku Miejskim w Wolsztynie imprezy towarzyszące Festiwalowi „Czyste Country”. Wśród nich: koncerty na scenie głównej oraz pokazy i warsztaty taoca country dla wszystkich chętnych. Finał warsztatów tanecznych będzie miał formę konkursu, a dla najlepszych tancerzy organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody. Gwiazdami tegorocznego festiwalu będą Ray Scott, George Hamilton IV i George Hamilton V. Koncerty i występy odbędą się w sobotę od 16.30 i w niedziele od 16.00. Więcej informacji na stronie www.country.wolsztyn.pl.

Grupa Myślących Inaczej to aktualnie ośmioosobowy zespół młodzieżowy działający w Wolsztyoskim Domu Kultury. Poczynaniami amatorów sztuki aktorskiej kieruje instruktor Wolsztyoskiego Domu Kultury Ryszard Muzyczuk. Mimo nazwy sekcji, czyli kabaretowo teatralnej, młodzież nie zamierza poruszad się tylko na tej płaszczyźnie tematycznej. Śmiało można powiedzied, że to otwarta na świeży powiew pomysłów grupa twórcza. W swojej krótkiej karierze udało im się zrealizowad performance, happening, dwa godzinne programy kabaretowe, spektakl teatru lalek, a od niedawna bawią młodą widownię spektaklem kostiumowym „Zwierzęta w mieście”. Przedstawienie w wykonaniu GMI to opowieśd o próbie bycia kimś innym. Historia o zwierzątkach jest przestrogą przed nierozważnymi decyzjami oraz brakiem szacunku do tego co się posiada. Każdy z nas chce byd lepszy i mied więcej, a to co zasłyszymy o barwnym świecie, który ponod istnieje, tyle że za naszym płotem niekoniecznie może okazad się prawdą. Autorem spektaklu oraz scenografii jest GMI. Maski do spektaklu wykonał Ryszard Muzyczuk, a w tworzeniu kostiumów pomagali uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Wolsztyna. Do tej pory zrealizowano 6 przedstawieo dla przedszkoli i szkół z Wolsztyna. Istnieje taka możliwośd, aby spektakl został wystawiony poza murami Wolsztyoskiego Domu Kultury. Więcej informacji w biurze WDK lub pod nr. tel. (068) 384 27 61.


Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - czerwiec 2012

str. 5

Sołtys Roku 12 czerwca 2012 roku w gmachu Senatu RP w Warszawie odbyło się podsumowanie ogólnopolskiego konkursu „Sołtys Roku 2011”. Organizatorem konkursu jest Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Paostwowej, a patronat honorowy objął Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Wśród 12 laureatów znalazł się Pan Lech Daleki - Sołtys Starego Widzimia, jako jeden z dwóch sołtysów z Wielkopolski. To znaczące i zaszczytne wyróżnienie odebrał z rąk Marszałka Senatu – Bogdana Borusewicza, senatorów RP: Janusza Sepioła - Przewodniczącego Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Paostwowej, Ireneusza Niewiarowskiego- Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów oraz Joanny Iwanickiej - Redaktor Naczelnej „Gazety Sołeckiej”. Laureaci otrzymali również listy gratulacyjne od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, którego reprezentował Dariusz Młotkiewicz - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta. Trzynastym laureatem - Sołtysem Seniorem - wybrano sołtysa gminy Zawóz (woj. Podkarpackie), który swoją funkcję sprawuję już 45 lat. Na tej bardzo podniosłej uroczystości gminę Wolsztyn reprezentowały Panie: Bogusława Tuchocka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wolsztynie oraz Justyna Mikołajewska – Zastępca Burmistrza Wolsztyna. Finał połączony został z konferencją pn. „Tworzenie warunków pomocniczych”, podczas której była możliwośd wymiany doświadczeo dotyczących rozwiązywania problemów codziennych sołectwa oraz funkcjonowanie funduszu sołeckiego.

Sprzątanie Dojcy 9 czerwca br. odbyło się „Podwodne sprzątanie rzeki Dojcy”. Płetwonurkowie z Komendy Powiatowej PSP w Kościanie oraz Wolsztyoskiego Klubu Nurkowego „Badfish” podjęli próbę oczyszczania dna rzeki Dojcy na odcinku od mostku na Dojcy przy ul. Rzecznej wzdłuż brzegów Jeziora Wolsztyoskiego w kierunku do mola. Koordynatorem akcji jest Związek Międzygminny „Obra” a współorganizatorzy tego przedsięwzięcia to: Komenda Powiatowa PSP w Wolsztynie, Gmina Wolsztyn, Powiat Wolsztyoski, PGK Sp. z o.o., Wolsztyoski Klub Żeglarski oraz Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeo Wodnych w Nowym Tomyślu. Dla uczestników akcji przygotowano pamiątkowe nagrody oraz nagrodę za „najciekawszy” wyłoniony eksponat. Celem akcji - oprócz oczywiście oczyszczania dna rzeki i dna Jeziora Wolsztyoskiego - jest promowanie proekologicznych postaw naszych mieszkaoców, służących zachowaniu naszego środowiska w swoim naturalnym kształcie.

„Złota Małpa” dla Urzędu Miejskiego Urząd Miejski w Wolsztynie otrzymał nagrodę “Złota Małpa” w kategorii “Lider Cyfrowej Administracji” za aktywne i skuteczne działania na rzecz rozwoju cyfrowego. W tym roku w Polsce wyróżnione zostały wyłącznie trzy gminy, w tym nasza. Ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Gdaosku, podczas otwarcia 16 Konferencji "Miasta w Internecie" w dniu 30 maja 2012 r. Nagrodę w imieniu Burmistrza Wolsztyna odebrał Inspektor Wydziału Organizacyjnego Damian Sarbak a wręczała ją Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wraz z Pawłem Adamowiczem Prezydentem Miasta Gdaoska oraz Ryszardem Świlskim, Członkiem Zarządu Województwa Pomorskiego. Patronat honorowy objęło Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji z Michałem Boni. W konkursie w tej kategorii oceniana była skutecznośd, kompleksowośd i innowacyjnośd działao na rzecz rozwoju cyfrowego gminy w kilku obszarach tematycznych, m.in..: wizerunek w Internecie, modernizacja urzędu pod względem sieci komputerowych i technologii, teleinformatyczne wspomaganie zapewnienia bezpieczeostwa mieszkaoców, cyfrowa szkoła, projekty na rzecz rozwoju społeczeostwa informacyjnego. Warto zaznaczyd, że Urząd Miejski w Wolsztynie otrzymał największą liczbę punktów i ocen.


str. 6

Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - czerwiec 2012 X edycja Gminnego

Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim

Konkursu Matematycznego

30 maja br. odbył się finał Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. Organizatorami konkursu byli Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Wolsztynie. Konkurs rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazja.

5 czerwca br. w Wolsztyoskim Domu Kultury odbyła się uroczystośd wręczenia nagród w X edycji Gminnego Konkursu Matematycznego, którego patronem jest Burmistrz Wolsztyna. Przewodnicząca Komisji Konkursowej Elżbieta Błaszczyk powitała wszystkich obecnych. Wśród zaproszonych gości była Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wolsztynie Bogusława Tuchocka, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Rekreacji Barbara Bajon, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Artur Łozioski oraz licznie zgromadzeni nauczyciele i uczniowie. Na początku wysłuchano wykładu pana dr Jacka Bojarskiego pt. ,,Jeśli nie Nobel, to może Oskar”. Po czym nastąpiło wręczenie dyplomów i nagród laureatom X Gminnego Konkursu Matematycznego. Do konkursu w tym roku szkolnym przystąpiło 89 uczniów gimnazjów i 84 uczniów szkół podstawowych. 29 finalistów walczyło o zwycięstwo. Mistrzem Matematyki wśród uczniów gimnazjów został uczeo Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie Jakub Mikołajewski, a spośród uczniów szkół podstawowych Maria Piosik uczennica Szkoły Podstawowej w Obrze. Tytuł Wicemistrza uzyskali: Tomasz Czaja (SP Nr 3), Izabella Suchojad (G. Nr 2), Michalina Piotrowska (SP NR 1), Marta Skorupioska (SP NR 1) i Michalina Hallmann (G Nr 1). Następnie uczniowie Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum w Kębłowie zaprezentowali swoje zdolności artystyczne przedstawiając postad Euklidesa i rebusy matematyczne pod kierunkiem pao Krystyny Ptaszyk i Katarzyny Rubach. Uczniowie Gimnazjum Nr 1 pokazali jak można bawid się rozwijając myślenie strategiczne z kostką Rubika. Obejrzano prezentację ,,Historia Gminnego Konkursu Matematycznego” wykonana przez panią Annę Śnitę. Uroczystośd prowadzili uczniowie z Gimnazjum w Obrze. Oprawę muzyczną wykonały dwie uczennice również ze szkoły w Obrze. Matematyka połączyła w działaniu wszystkie szkoły miasta i gminy Wolsztyn.

Laureatami konkursu zostali: - w kategorii szkół podstawowych: 1 miejsce - Dominika Tomiak - Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Obrze 2 miejsce - Maria Piosik - Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Obrze 3 miejsce - Jan Jąder - Szkoła Podstawowa nr 3 w Wolsztynie - w kategorii gimnazjów: 1 miejsce - Adrianna Czaja - Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie 2 miejsce Maksymilian Nagalski - Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Obrze 3 miejsce Maciej Orzechowski - Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie Tekst: Szymon Ptak

Tekst: SP nr 3

Gimnazjaliści z Kębłowa srebrnymi medalistami

To kolejny sukces unihokeistów z Kębłowa w tej imprezie. W 2010 roku chłopcy zdobyli I miejsce, a w roku ubiegłym dziewczyny zdobyły medal brązowy.

Srebrną drużynę reprezentują : Filip Łukaszewski, Witold Zboralski, Konrad Matysiak, Marcin Kaczmarek, Marcin Grześkowiak, Albert Dziemba, Radosław MichniW dniach 08-10 czerwca br. w Elblągu rozegrany został XIX MIĘDZYNARODOWY kowski, Klaudiusz Kaźmierczak, Mateusz Siputa, Krystian Jung. Najlepszym bramTURNIEJ O PUCHAR BAŁTYKU będący jednocześnie finałami ogólnopolskimi karzem turnieju wybrany został Albert Dziemba. Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w unihokeju. W turnieju tym Tekst: Tomasz Kaczmarek, opiekun drużyny. po raz trzeci wzięła udział reprezentacja Gimnazjum im. Krzysztofa Żegockiego w Kębłowie. Prawo do gry w tym turnieju młodzi sportowcy wywalczyli zdobywając tytuł Mistrzów Wielkopolski. Turniej rozpoczynał się w dniu otwarcia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Mecz inauguracyjny Polska – Grecja drużyna wraz z innymi ekipami obejrzała w „Strefie Kibica” z kilkoma tysiącami fanów reprezentacji. W taki sposób rozpoczęły się szkolne MP w unihokeju. W grupie eliminacyjnej chłopcy trafili na ekipy z Gimnazjum z Czeskiego Cieszyna, Skoroszyc (woj. opolskie) i Młynar (woj. warmiosko mazurskie). Do drugiej rundy awans uzyskały Gimnazjum z Czeskiego Cieszyna i Kębłowa gdzie spotkały się z reprezentacjami Gimnazjum 3 Sanok (woj. podkarpackie) i Trzebiatowa (zachodnio- pomorskie). W tej rundzie zaliczone zostały wyniki meczy z rundy eliminacyjnej. Po bardzo zaciętych meczach chłopcy z Kębłowa okazali się najlepsi w grupie i w półfinale spotkali się z Gimnazjum Nowy Dwór Kwidzyoski ( woj. pomorskie). Mecz był bardzo zacięty i zakooczył się zwycięstwem drużyny z Kębłowa 3-2. W finale szkolnych Mistrzostw Polski spotkały się ponownie drużyny z Kębłowa i Sanoka. W II rundzie zwyciężyli kębłowianie 2-1, finał zakooczył się remisem i potrzebne były rzuty karne. Po serii 12 rzutów karnych ze zwycięstwa cieszył się zespół Gimnazjum Sanok.


Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - czerwiec 2012

str. 7

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI W dniu 12 czerwca br. minął termin składania ofert dot. postępowania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kębłowo i w m. Nowa Obra” W skład przedmiotu zamówienia wchodzą m.in.. roboty ogólnobudowlane i roboty branży elektrycznej oraz modernizacja kotłowni gazowej w Domu Kultury. W terminie składania ofert wpłynęły 2 oferty. Trwają prace komisji przetargowej. Zakładany termin zakooczenia zadao 12 sierpnia br. Przedmiotowy projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Budowa i modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych w Błocku, Gościeszynie i Starej Dąbrowie 2. Budowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Wolsztyoskim w Karpicku.

* W dniu 14 czerwca br. został ogłoszony przetarg nieograniczony pn. Remont ścieżki rowerowej z Niałka Wielkiego do terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Świętym. Przedmiotem zamówienia jest ułożenie nawierzchni ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej na ścieżce rowerowej dł. 4,440 km. Zadanie obejmuje m.in. oczyszczenie nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, ułożenie nawierzchni bitumicznej. Termin składania ofert mija 29 czerwca br. * W dniu 15 czerwca br. minął termin składania ofert dot. postępowania pn. „Budowa ul. Spokojnej we Wroniawach”. W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi przebudowa drogi na odcinku o długości 161 mb. Zadanie obejmuje m.in. wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z usunięciem kolizji z siecią telekomunikacyjną. W ustalonym terminie wpłynęły 3 oferty. Trwają prace komisji przetargowej. Termin wykonania robót budowlanych – 60 dni od daty podpisania umowy.

3. Budowa infrastruktury turystyczno - sportowej nad Jeziorem Krutla w Obrze—odbiór zadania w lipcu.

* W dniu 11 czerwca br. została podpisana umowa z firmą Firma Handlowo – Usługowa PROFIT – BUD Mariusz Janik na budowę drogi w Obrze – ul. Wąska i ul. Kręta. W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi przebudowa drogi na odcinku o długości ok. 820 mb. Zadanie obejmuje m.in. roboty przygotowawcze i roboty ziemne, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej oraz usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną. Wartośd z umowy wynosi ponad 1 mln zł. Termin realizacji zadania do kooca października br.

5. Budowa drogi obwodowej dla obsługi terenów przemysłowych, łączącej drogę wojewódzką nr 305 z drogą powiatową nr 3807P – etap I

4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 32.


str. 8

Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - czerwiec 2012 Wybrano dyrektorów

Na przełomie miesiąca maja i czerwca br. przeprowadzono konkursy na stanowiska dyrektorów siedmiu jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolsztyn. Sześd z nich, zakooczyło się wyłonieniem przez Komisje Konkursowe powołane Zarządzeniem Burmistrza Wolsztyna, kandydata na te stanowiska. W związku z takimi rozstrzygnięciami konkursowymi, Burmistrz Wolsztyna – Andrzej Rogozinski powierzył stanowiska dyrektorów następującym osobom: 1) Pani Annie Prosickiej – stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Wolsztynie na okres od 01.08.2012 r. do 31.08.2016 r.; 2) Panu Markowi Laskowskiego – stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wroniawach na okres od 01.09.2012 r. do 31.08.2017 r.; 3) Pani Krystynie Kubaczyk – stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 3 w Wolsztynie na okres od 01.09.2012 r. do 31.08.2017 r.; 4) Panie Krystynie Kaźmierczak – stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 5 w Wolsztynie od 01.09.2012 r. do 31.08.2017 r.; 5) Pani Lucynie Bobioskiej – stanowisko Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wolsztynie od 01.07.2012 r. do 31.08.2016 r.; 6) Panu Tomaszowi Kaczmarkowi – stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Kębłowie im. Krzysztofa Żegockiego od 01.07.2012 r. do 31.08.2016 r. Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie z przyczyn formalnych nie został rozstrzygnięty. Zostanie on ponownie przeprowadzony w miesiącu lipcu br. Jednocześnie, w związku z utworzeniem z dniem 1 września 2012 roku Gminnego Żłobka w Wolsztynie, w okresie wakacyjnym w drodze konkursu zostanie wyłoniony jego dyrektor.

Wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach Tradycyjnie okres wakacji letnich, a więc okres przerwy w nauce zostanie wykorzystany na przeprowadzenie remontów w jednostkach oświatowych z terenu Gminy Wolsztyn w ramach środków finansowych wyodrębnionych na ten cel z budżetu gminy. Inwestycją oświatową bieżącego roku jest termomodernizacja i remont dachu budynku Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie wraz z wymianą okien. Dużym przedsięwzięciem przewidzianym na okres letni, które jest realizowane już w chwili obecnej jest rozbudowa Przedszkola nr 5 w Wolsztynie, w tym o częśd żłobkową oraz wykonanie w tym ostatnim wentylacji mechanicznej.

nauczycielskiego oraz przystosowanie pomieszczeo na obieralnię, - w Szkole Podstawowej we Wroniawach zaplanowano wymianę systemu detekcji gazu w kotłowni szkolnej, - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kębłowie czeka wymiana wykładziny podłogowej w 2 salach, - w Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie przeprowadzona zostanie wymiana stolarki okiennej w 2 salach, - Przedszkole nr 1 w Wolsztynie czeka remont klatki schodowej i korytarza, wymiana instalacji elektrycznej i montaż oświetlenia awaryjnego na piętrze i klatce schodowej, - natomiast w Przedszkolu nr 3 w Wolsztynie przewidziano dalszą częśd wymiany grzejników w salach oraz wykonanie drewnianej obudowy parapetów.

Podczas przerwy wakacyjnej przeprowadzone zostaną również mniejsze remonty. I tak: Na uwagę zasługuje fakt, że częśd z ww. remontów zostanie wykonana siłami własnymi. - w Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie zaplanowano I etap remontu kanalizacji, - w Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie przewidziano do realizacji: remont klas, wymianę oświetlenia, wykonanie elewacji części budynku oraz remont instalacji elektrycznej w małej sali gimnastycznej, - w Szkole Podstawowej nr 5 w Wolsztynie: remont sekretariatu, malowanie sal, remont pokoju

„Cyfrowa szkoła” w Obrze Z przyjemnością informujemy, że Zespół SzkolnoGimnazjalny w Obrze jako jedyna szkoła z terenu Gminy Wolsztyn znalazła się na liście 37 placówek z terenu województwa wielkopolskiego rekomendowanych do otrzymania dofinansowania w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła” – programu pilotażowego realizowanego w okresie od marca 2012 r. do sierpnia 2013 r. Celem pilotażu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii– informacyjno–komunikacyjnych w procesie edukacyjnym oraz wspieranie zmiany modelu nauczania w kierunku rozwijania kreatywności, umiejętności kooperacji oraz krytycznego myślenia, w tym wyszukiwania, oceny i twórczego wykorzystywania dostępnych źródeł wiedzy. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w zespole szkolno-gimnazjalnym zostanie utworzona nowoczesna pracownia komputerowa wyposażona w komputery przenośne dla uczniów i nauczycieli, tablicę interaktywną, projektory, ekran projekcyjny, wizualizer i multimedialne głośniki. Całkowita wartośd projektu to 85.850,00 zł, z czego 64.180,00 zł stanowi przyznane dofinansowanie, natomiast różnica zostanie pokryta ze środków własnych gminy. Warto dodad, że do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, wpłynęły wnioski z 335 szkół z terenu województwa wielkopolskiego, w tym 5 wniosków ze szkół funkcjonujących na terenie Gminy Wolsztyn.


Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - czerwiec 2012

3 czerwca 2012 roku na stadionie LZS w Kębłowie odbyły się gminne zawody sportowo – pożarnicze, w których udział wzięło 28 drużyn, w tym 5 żeoskich. Zawody otworzył druh Edward Przybyła Wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Wolsztynie. Po części oficjalnej rozegrano zawody w konkurencji – dwiczenia bojowe. Natomiast drużyna dziewcząt z OSP Wroniawy, której opiekunką jest druhna Małgorzata Schönfeld, zaprezentowała pokaz musztry, która od 2013 roku będzie obowiązkowa dla wszystkich OSP startujących w zawodach. Ponadto prezes Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego w Wolsztynie dh Andrzej Rogozinski i Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie wręczyli druhom i druhnom medale. Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymał dh Jan Przybyła z OSP Obra, Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa – Ks. Andrzej Kruś – Proboszcz z Kębłowa a Odznakę „Strażak Wzorowy” – druhna Weronika Orwat i Lidia Kaczmarek z OSP Kębłowo. Po ogłoszeniu wyników przez Sędziego Głównego, wszystkim drużynom startującym w zawodach zostały wręczone pamiątkowe medale, puchary i dyplomy.

Tekst: KP PSP

Promocja Wolsztyna na Rynku w Poznaniu W sobotę 9 czerwca br. Gminne Centrum Informacji w Wolsztynie przy wsparciu reprezentanta Wolsztyoskiego Domu Kultury przeprowadziło akcję promocyjną na Starym Rynku w Poznaniu. Już po raz kolejny Gminne Centrum Informacji w Wolsztynie skorzystało z zaproszenia Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej i przeprowadziło akcję promocyjna przy poznaoskim Centrum Informacji Turystycznej. Nasze stoisko odwiedzili nie tylko Poznaniacy, lecz także kibice, zwłaszcza z Irlandii, którzy licznie zjechali do stolicy Wielkopolski z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Oprócz prezentacji walorów turystycznych Gminy Wolsztyn na naszym stoisku czekało wiele innych atrakcji, m.in. specjalne kolorowanki dla dzieci przygotowane na podstawie książki „W Wolsztynie, co z parowozów słynie”.

str. 9

Klasyfikacja generalna zawodów w V kat. wiekowych :

III miejsce OSP Obra II / 61 pkt./

MDP dziewcząt wg CTiF

IV miejsce OSP Świętno II

I miejsce - OSP Obra

V miejsce OSP Nowy Widzim

II miejsce – OSP Kębłowo I

VI miejsce OSP Nowa Dąbrowa

III miejsce – OSP Wroniawy IV miejsce - OSP Kębłowo II MDP chłopców wg CTiF I miejsce – OSP Wroniawy II miejsce - OSP Kębłewo I III miejsce – OSP Kębłowo II IV miejsce – OSP Obra V miejsce – OSP Nowy Widzim VI miejsce – OSP Nowa Dąbrowa VII miejsce – OSP Stary Widzim

VII miejsce OSP Obra I VIII miejsce OSP Stary Widzim IX miejsce OSP Schönwalde / Niemcy/ Grupa „C” I miejsce OSP Wroniawy II miejsce OSP Nowa Dąbrowa III miejsce OSP Kębłowo IV miejsce OSP Tłoki Grupa „OLD BOY” I miejsce – OSP Wroniawy

Grupa „A” – męska

II miejsce - OSP Tłoki

I miejsce OSP Wroniawy

III miejsce - OSP Kębłowo

II miejsce OSP Świętno I

IV miejsce - OSP Stary Widzim

III miejsce OSP Kębłowo I / 61 V miejsce - OSP Obra pkt./


str. 10

Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - czerwiec 2012 Dzień Dziecka w Parowozownii 3 czerwca w Parowozowni w Wolsztynie już po raz drugi odbyła się impreza z cyklu "Dzieo Dziecka w Parowozowni". W programie znalazł się m.in. pokaz wstawiania wykolejonego wagonu przez ekipie ratunkową, liczne gry i zabawy oraz pociąg retro na trasie Parowozownia – Skansen. Oprócz pracowników wolsztyoskiej parowozowni w przygotowanie atrakcji dla dzieci włączyło się również Gminne Centrum Informacji w Wolsztynie, które przeprowadziło konkursy, malowało dzieciom parowozowe wzory na twarzy oraz zorganizowało mały plener malarski. Całą imprezę wzbogaciły występy uczniów Szkoły Muzycznej YAMAHA z Wolsztyna.

Witajcie Urwisy! Mamy dla Was niesamowite wieści! Pierwsza to taka, że URWIS TV ma własne kubki, które dostępne są w Gminnym Centrum Informacji w Wolsztynie oraz w Wolsztyoskim Domu Kultury. Druga wiadomośd dotyczy gry Urwis Memory. Tak, tak, dobrze przeczytaliście! Od niedawna na stronie urwistv.pl pojawiła się gra, dzięki której poprawicie swoją pamięd, a przy okazji dobrze się pobawicie. Nie zapominajcie jednak, że za oknami lato, także za długo nie siedźcie przed komputerem! Już niedługo wyjątkowy odcinek URWIS TV. Będzie to przedostatnie wydanie w tym roku szkolnym. A od września ruszamy w koocu z pierwszą grupą reporterską URWIS TV! Wolsztyoski Dom Kultury otwiera sekcję, w której chętni będą mogli poczud się prawdziwymi dziennikarzami. Ilośd miejsc będzie ograniczona! Śledźcie stronę urwistv.pl, bo tam znajdziecie więcej informacji.


Bezpłatny BezpłatnyInformator InformatorUrzędu UrzęduMiejskiego MiejskiegowwWolsztynie Wolsztynie--czerwiec styczeo 2012 2012

Okres wakacyjny sprzyja wzmożonej aktywności ruchu turystycznego odnotowywanego na terenie Gminy Wolsztyn. Przyjeżdżający turyści zatrzymują się przede wszystkim w miejscowościach letniskowych takich jak Karpicko, Świętno czy Wilcze. Mimo, iż liczba miejsc noclegowych utrzymuje się na niezmienionym poziomie i wynosi ponad 1200 noclegowych w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i kwaterach prywatnych znacząco poprawia się stan infrastruktury okołoturystycznej w Gminie Wolsztyn. Oprócz stałych i znanych już obiektów muzealnych i kulturalnych pojawił się nowy obiekt Fala Park, który swoimi usługami znakomicie wpisuje się w ofertę rekreacyjno-sportową dostępną dla mieszkaoców Wolsztyna i odwiedzających nas turystów. W tym roku swą ofertę turystyczną powiększył Wolsztyoski Klub Żeglarski oferujący przejażdżki łodziami pomiędzy Jeziorem Berzyoskim, a Jeziorem Wolsztyoskim przez nową śluzę przy hotelu Kaukaska. Obsługą ruchu turystycznego w Gminie Wolsztyn od lat zajmuje się Gminne Centrum Informacji, którego pracownicy utrzymują stały kontakt z hotelami i ośrodkami wypoczynkowymi w zakresie kol-

portażu materiałów promocyjnych i przekazywania informacji o wydarzeniach kulturalno-sportowych realizowanych przez gminne jednostki. Konsekwentnie realizowanym przez GCI zamierzeniem jest dotarcie do możliwie największej liczby turystów bezpośrednio do miejsca ich wypoczynku tj. hoteli i ośrodków i przekazanie im zawsze aktualnych informacji. Specjalnie dla turystów zostały opracowane „pakietowe pobyty” w Wolsztynie tj. pobyt jedno-, dwu-, trzydniowy lub dłuższy. Poza swoją statutową działalnością Gminne Centrum Informacji planuje w tym roku zorganizowad także tradycyjne już „Kino pod gwiazdami” – w tym roku połączone z premierą nowego filmu promocyjnego Wolsztyna. Kontynuowane będą tzw. „Spacery po Wolsztynie” oraz „oprowadzanie po parowozowni”. Warto zwrócid uwagę, iż dzięki działającym na terenie miasta bezpłatnych strefom dostępowym do Internetu oraz trzem infokioskom zawierających wszystkie niezbędne informacje m.in. o atrakcjach turystycznych, kalendarzu imprez czy bazie gastronomicznohotelarskiej turysta ma zapewniony całodobowy dostęp do interesujących go informacji.

str. str.11 9

Lato w bibliotece! 03.07. — g. 11.00 Cykl zajęd dla dzieci i ich rodziców/opiekunów w wieku do 5 lat pt. „Śniadanie z książką” 05.07. — g. 11.00 Lato i jego uroki w mieście, własne przeżycia i obserwacje w plenerze 10.07. — g. 11.00 Cykl zajęd pt. „Śniadanie z książką” 12.07. — g. 11.00 Głośne czytanie najciekawszych bajeczek- poznajemy słowa, ciekawostki, ilustracje. Możliwośd malowania i kolorowania 17.07. — g. 11.00 Cykl zajęd pt. „Śniadanie z książką” 19.07. — g. 11.00 Projekcja bajek dla dzieci. Konkurs plastyczny pn. „Mój ulubiony bohater bajkowy” 24.07. — g. 11.00 Cykl zajęd pt. „Śniadanie z książką” 26.07.— g. 11.00 Warsztaty plastyczne pt. ”Różne techniki sztuki orgiami” 31.07. — g. 11.00 Cykl zajęd pt. „Śniadanie z książką” 02.08. — g. 11.00 Zabawy z cyklu „100 zabaw dla dzieci” 07.08. — g. 11.00 Cykl zajęd pt. „Śniadanie z książką” 09.08. — g. 11.00 Pocztówka z wakacji – zajęcia plastyczne 14.08. — g. 11.00 Cykl zajęd pt. „Śniadanie z książką” 16.08. — g. 11.00 Wędrówki wolsztyoską ciuchcią po baśniach i legendach 21.08. — g. 11.00 Cykl zajęd pt. „Śniadanie z książką” 23.08. — g. 11.00 „Mega bajka moim przyjacielem”- konkurs na wykonanie własnej książeczki 28.08. — g. 11.00 Cykl zajęd pt. „Śniadanie z książką” 30.08. — g. 11.00 Dziecięcy album fotograficzny na wspomnienia z wakacji 01.07. – g. 14:00—Zawody Pływackie na jez. Wolsztyoskim w Pływaniu Długodystansowym – Grand Prix Wielkopolski; Wyścig Główny im. Tadeusza Mazura – Plaża Miejska 08.07. – g. 14:00— I Grand Prix Wolsztyna w Piłce Siatkowej Plażowej – Plaża Miejska 14.07. – g. 21:00—I Turniej Piłki Nożnej „Nocą na Orliku” – Orlik 22.07. – g. 14:00—II Grand Prix Wolsztyna w Piłce Siatkowej Plażowej – Plaża Miejska

Kolonie i półkolonie W okresie wakacji ze środków gminnych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowany zostanie wypoczynek letni dla dzieci.

27.07. – g. 9:30—Spartakiada Półkolonii Wolsztyoskiego Domu Kultury – Stadion MOSiR 28.07. – g. 10:00—Turniej Piłki Siatkowej Plażowej „RUTNICKI CUP” – Plaża Miejska 04.08. – g. 21:00—I I Turniej Piłki Nożnej „Nocą na Orliku” – Orlik MOSiR 12.08. – Ig. 14:00—II Grand Prix Wolsztyna w Piłce Siatkowej Plażowej – Plaża Miejska

- Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „BABEX-2 TOUR” w Poznaniu – kolonie terapeutyczne w Kołobrzegu dla 50 osób. Firma zapewnia transport autokarem, realizację programu profilaktycznoterapeutycznego, opiekę medyczną, wyżywienie, ubezpieczenie itp.

21.08. – g. 14:00—IV Grand Prix Wolsztyna w Piłce Siatkowej Plażowej – Plaża Miejska

- Fundacja „ODZEW” z Leszna - kolonie socjoterapeutyczne dla członków rodzin uzależnionych i współuzależnionych w Boszkowie. Wyjazd dla 34 dzieci. W programie kolonii oprócz zajęd rekreacyjnych będą prowadzone także zajęcia z pedagogiem i socjoterapeutą.

• W okresie wakacyjnym planujemy wprowadzenie wzorem ubiegłych lat promocyjnej ceny wejścia na Pływalnię dla uczniów z gminy Wolsztyn oraz wakacyjne zajęcia nauki pływania.

W koloniach i obozach terapeutycznych w pierwszej kolejności wezmą udział dzieci uczęszczające do świetlic środowiskowych, jako uzupełnienie całorocznej pracy z dziedmi. Poza tym kilka skierowao jest dla dzieci podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie. Ponadto w gminie zorganizowanych zostanie 9 półkolonii i dziecioców, w których weźmie udział ponad 300 dzieci

28.08. – g. 21:00—Finał Turnieju Piłki Nożnej „Nocą na Orliku” – Orlik MOSiR 02.09. – g. 14:00—Finał Grand Prix Wolsztyna w Piłce Siatkowej Plażowej – Plaża Miejska

• Informujemy, że Orlik MOSiR w miesiącu lipcu będzie DODATKOWO czynny od poniedziałku do piątku od godz. 10:00 do godz. 15:00

Muzeum Regionalne zaprasza 29 VI – 1 VII - I Spotkanie Folklorystyczne Ziemi Wolsztyoskiej 15 VII

- I Lipcowe spotkanie na skansenie

5 VIII

- 35 Ogólnopolski Zjazd Pszczelarzy


str. 12

Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - czerwiec 2012

Informato Urzedu Miejskiego 6/2012  

Informato Urzedu Miejskiego 6/2012