Page 11

str. 11

BEZPŁATNY INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLSZTYNIE - wrzesień 2011 GMINA WOLSZTYN. Dochody gminy wyższe niż wydatki

BILANS BUDŻETU WYSZEDŁ NA PLUS Jak co rok, po pierwszych sześciu miesiącach, podliczono dochody i wydatki gminy. Bilans wyszedł na plusie wynoszącym ponad cztery miliony złotych. Na koniec czerwca dochody gminy wyniosły 39 mln 858 tys. 386,96 zł, co stanowi 54,09 procent rocznego planu. Z kolei wydatki w pierwszym półroczu zamknęły się kwotą 35 mln 819 tys. 817,72 zł (tj. 41,12 proc. planu). Jak łatwo policzyć, wykonanie budżetu gminy na dzień 30 czerwca br. zamknęło się nadwyżką w kwocie ponad 4 mln zł. Pożyczki na inwestycje Nie znaczy to, że budżet gminy jest na plusie, bowiem zaplanowano w nim deficyt, który w wielu przypadkach wynika z realizowanych zadań inwestycyjnych wspieranych m.in. przez preferencyjne pożyczki. Skoro mowa o zadłużeniu, to wcale nie jest ono wcale tak wysokie. - Na koniec roku zaplanowano kwotę długu w wysokości 34 mln 570 tys. Na koniec czerwca, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, gmina posiadała zobowiązania w kwocie 21 mln 257 tys. zł, co w relacji do

planowanych dochodów gminy stanowi 28,85 proc. Tym samym nasze zadłużenie absolutnie nie przekracza maksymalnego, 60procentowego wskaźnika ustalonego w ustawie – wyjaśnia burmistrz Andrzej Rogozinski, podkreślając, że wszystkie kredyty gmina zaciągnęła wyłącznie na inwestycje. Najwięcej pożyczył nam Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej - ponad 11,6 mln zł (w czerwcu br. zakończono spłatę 9-milionowej pożyczki na modernizację oczyszczalni ścieków w Wolsztynie, w marcu 2016 r. upływa termin spłaty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Kębłowie, Świętnie i Obrze), Bank Ochrony Środowiska – ponad 9 mln zł (m.in. remont dróg gminn y c h w S t a r y m Wi d z i m i u , Adamowie, Chorzeminie i Wolsztynie oraz na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 i krytej pływalni, którą gmina będzie spłacać do 2016r.) o r a z Wo j e w ó d z k i F u n d u s z Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – ponad 8,3 mln zł (głównie na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowym Widzimiu, Starym Widzimiu, w Rudnie, Wi l c z u , S t a re j D ą b ro w i e ,

Gościeszynie oraz w Tłokach i Starej Dąbrowie). Ile za Budkę Suflera? A jak wygląda realizacja inwestycji w pierwszym półroczu? No cóż, obecnie wiele z nich jest dopiero w trakcie, ale do zakończonych można zaliczyć m.in. przebudowę ul. Poznańskiej w Wolsztynie (wartość robót wyniosła prawie 529 tys. zł), budowę ciągów pieszo - jezdnych (ul. Korczaka i połączenie ul. Poznańskiej z Parkiem Miejskim) oraz budowę i modernizację obiektów sportowych i świetlic na terenach wiejskich (na ten cel wydano ponad 761 tys. zł). W trakcie jest m.in. budowa kanalizacji sanitarnej w Tłokach oraz Nowej Dąbrowie i Nowym Widzimiu. Co jeszcze można wyczytać z obszernego sprawozdania z realizacji budżetu na pierwsze półrocze? Jest w nim sporo informacji. Chociażby takie, że koncert Budki Suflera kosztował 65 tys. zł, biblioteka publiczna zakupiła w pierwszym półroczu 240 książek za 5.628,51 zł, z tytułu wpływu za reklamy kryta pływalnia zarobiła ponad 23,8 tys. zł, a funkcjonariusze Straży Miejskiej nałożyli mandaty karne o łącznej wartości 4.000 zł.

WOLSZTYN. Do rywalizacji nad wodą stanęło 26 drużyn

Spis telefonów wewnętrznych Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

numer bezpośredni (68) 347 4 _ _ _ (+ nr wew.) Wydział

Nr pok.

Nazwisko

Nr tel.

Burmistrz

26

Rogozinski A.

501

Z- ca Burmistrza

28

Mikołajewska J.

502

Sekretariat

27

Rogozinska P.

503

Sekretarz

40

Sitkowska H.

505

Biuro Obsługi Klienta

9

Piątyszek E. Nawracała A.

500

Zieliński P.

506

Rogozinski M.

509

Sarbak D.

507

39 29 Wydział Organizacyjny

31 35 Urząd Stanu Cywilnego

Wydział Infrastruktury i Ochrony Środowiska

WĘDKARSKI PUCHAR BURMISTRZA W sobotę, 24 bm. - na stawach hodowlanych Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Wolsztynie - rozegrano VII edycję Zakładowych Zawodów Wędkarskich o Puchar Burmistrza Wolsztyna. Do rywalizacji przystąpiło 26 trzyosobowych drużyn. Zawody wygrał zespół ZPMI J.Gorgiel w składzie Wojciech Miśko, Józef Pentek i Zdzisław Hoffmann, za którymi kolejno uplasowały się drużyny: Isowent, ZUPH MD Droździk oraz Szynaka Meble i Rada Miejska Wolsztyna. Zwycięzcy poszczególnych sektorów: sektora A - Wojciech Miśko, sektor B - Jerzy Lorenc (Szynaka Meble), sektor C - Maciej Bronka (Isowent). W sumie, w czasie sobotnich zawodów, wędkarze z 26 drużyn złowili ponad 236 kg ryb.

Adamczak A.

508

576

23

Wysocki G.

530

24

Mielcarek W.

534

Bakies - Mikołajewska D.

25

50

Referat Rozwoju Lokalnego

18 23 24

Fornalkiewicz M. Cichy M.

531 532

Skorupińska- Głuszak A.

533

Wolnik M. Nowak M. Papierowski R. Wysocki G. Mielcarek W.

550 535 530 534

Bakies - Mikołajewska D.

25 22 36

Fornalkiewicz M. Cichy M.

531 532

Skorupińska- Głuszak A.

533

H. Żok

563

R. Kocha 12a

Gminne Centrum Informacji

68 347 31 04 2

Wydział Spraw Obywatelskich

Piątyszek W.

504

Zamelczyk B.

Biuro Rady

Stanowisko ds. obrony cywilnej i p.poż

Czerwiński Ł.

6

22

Wydział Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Tchórzewski M.

8

Przybyła J.

520

Adamczak D.

522

Tomiak K. Rogozińska E.

523

Hibner T. Nowicki D. Straż Miejska

13

Angiel R. Świniarek R. Hegenbart G.

560

Profile for Urząd Miejski w Wolsztynie

Informator Urzedu Miejskiego w Wolsztynie 5/2011  

Urząd Miejski w Wolsztynie, Rynek 1, tel. 68 347 45 00, info@wolsztyn.pl, www.wolsztyn.pl - egzemplarz bezpłatny, wrzesień 2011 - * * * * *...

Informator Urzedu Miejskiego w Wolsztynie 5/2011  

Urząd Miejski w Wolsztynie, Rynek 1, tel. 68 347 45 00, info@wolsztyn.pl, www.wolsztyn.pl - egzemplarz bezpłatny, wrzesień 2011 - * * * * *...

Advertisement