Page 1

- egzemplarz bezpłatny, maj 2011 -

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLSZTYNIE Urząd Miejski w Wolsztynie, Rynek 1, tel. 68 347 45 00, info@wolsztyn.pl, www.wolsztyn.pl Od 30 kwietnia do 1 maja Wolsztyn już po raz 19. był g o s p o d a r z e m D n i Z i e m i Wo l s z t y ń s k i e j . Jak co roku chyba największą atrakcją święta miasta była parada parowozów, która zgromadziła ogromną ilość miłośników kolei. Tłumy przy parowozowni i wzdłuż torowiska mogły podziwiać w pełnej krasie leciwe, aczkolwiek wciąż sprawne i imponujące parowozy. Owszem, w tym roku frekwencja tych maszyn nie była wysoka, ale kto był na paradzie - czy też parawozjadzie, bo takim mianem określali ją niektórzy przedstawiciele kolei – raczej nie żałował. Gwizd, świst, lśniące maszyny, dym i para, a do tego wiele innych atrakcji na terenie kolejowym, gdzie ustawiono scenę i zorganizowano m.in. zmagania siłaczy.

WIELKA MAJÓWKA!

- Trzy, dwa, jeden.... START! - Ireneusz Bieleninik (na zdjęciu) gromko i entuzjastycznie ogłosił 30 kwietnia początek parowozowego show, które było ciekawym, ale oczywiście nie jedynym punktem obchodów tegorocznego święta miasta. Oprócz niego były też liczne zmagania sportowe, spotkanie miłośników starych samochodów oraz motocyklistów, nie zabrakło też występów artystycznych. Zagrali m.in. wolsztyńska orkiestra dęta i rockowa kapela z Wolsztyna, młodzieżowy big-band z Holandii, koncert dał również nowy dyrektor Wolsztyńskiego Domu Kultury – Jarosław Świrszcz, a gwiazdą tegorocznej ,,majówki” była Budka Suflera. To wszystko na głównej scenie , która w tym roku ustawiona była na odnowionym Rynku. - Pojawiały się sugestie, aby Dni Ziemi Wolsztyńskiej przenieść z parku w inne miejsce. Stąd właśnie pomysł na Rynek - powiedział w trakcie otwarcia burmistrz Andrzej Rogozinski podkreślając, że organizatorzy chcą przekonać się w praktyce, jak sprawdzi się nowa lokalizacja. Czy się sprawdziła? Zdania są podzielone. Faktem jest, że w trakcie ,,majówki’’ na Rynku wyszły pewne niedociągnięcia. Nic straconego, będzie ich można uniknąć w przeszłości. A warto było zebrać doświadczenie, bo przecież w przyszłym roku szykują się jubileuszowe, 20. Dni Ziemi Wolsztyńskiej. To będzie ,,majówka’’! Miesiące kwiecień i maj, to jednak nie tylko święto miasta. Oprócz niego było też wiele innych, ważnych wydarzeń. I tak, Wolsztyński Dom Kultury ma nowego dyrektora, Monika Liskowiak zwyciężyła w ogólnopolskich regatach kajakowych, posprzątano dno rzeki Dojcy, a radni miejscy ustalili nowe zasady i stawki za parkowanie samochodów w centrum miasta. O tych i innych wydarzeniach w bieżącym wydaniu Informatora.


str. 2

BEZPŁATNY INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLSZTYNIE - maj 2011

ŚWIĘTNO. Tegoroczny Festiwal zgromadził rekordową ilość uczestników FOTORELACJA

...A ZACZĘŁO SIĘ PRZYPADKIEM W dniach 21-22 bm. w Świętnie odbywał się XV Festiwal Piosenki Religijnej. W Festiwalu udział wzięło ponad trzystu uczestników, którzy przyjechali m.in. z Głogowa, Gorzowa Wlkp., Zielonej Góry, Leszna, Przemętu, Opalenicy, Buku, Włoszakowic, Kościana, Czarnkowa, Gniechowic, Lubska, Obry, Wolsztyna i Kębłowa. Gośćmi specjalnymi Festiwalu byli: Andrzej Sikorowski – lider „GRUPY POD BUDĄ” i Maja Sikorowska wraz z zespołem, LECH-BEN & COMPANY oraz Brat Marian Markiewicz. - A wszystko zaczęło się trochę przypadkiem, gdy kilkanaście lat temu przy naszej szkole budowaliśmy ołtarz na procesję Bożego Ciała. Po budowie spotkaliśmy się przy tym ołtarzu, żeby pośpiewać. Przyjechała grupa oazowa z Wolsztyna, zrobiliśmy mały konkurs piosenki. Wtedy zaświtał nam pomysł, żeby zaprosić inne grupy do wspólnego śpiewu no i tak to się zaczęło. Na początku był przeglądy piosenki religijnej, które z czasem zyskały nazwę i rangę festiwalu. Pomysł okazał się chyba trafiony, bo gdy jednego roku zrobiliśmy przerwę, to ludzie sami dopytywali się o festiwal, a i wykonawcy nań się zgłaszali mimo, że nie ogłosiliśmy zapisów - wspomina dyrektor świętnieńskiego zespołu szkolno-

przedszkolnego Jerzy Luftmann (na zdjęciu). W tym roku festiwalowe jury w składzie Bogumiła Tarasiewicz, Tadeusz Żmijewski, Tomasz Furtak i Bogusław Stankowiak przyznało nagrody Grand Prix XV Festiwalu Piosenki Religijnej im. Jana Pawła II.

Otrzymali je: Daria Kliks z Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie, Rafał Stachowiak z MiejskoGminnego Ośrodka Kultury w Buku, Anna Korczyńska z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku oraz Aleksandra Liske reprezentująca Studio Piosenki Włoszakowice. Laureatami XV Festiwalu Piosenki Religijnej im. Jana Pawła

II w Świętnie zostali: Maja Sądkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Głogowie, Julia Zjawin z Przedszkola Miejskiego nr 10 w Gorzowie Wlkp., Marianna Krzemińska z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku, Anna Kibała z Przedszkola nr 38 w Zielonej Górze, przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Przemęcie, grupa 3-4-latków z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Świętnie, grupa 5-6-latków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świętnie, zespół Promyki ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wolsztynie, Olga Zając z Gimnazjum Nr 16 w Gorzowie Wlkp., Anna Banaczyk ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Wo l s z t y n i e , M a r c i n Luftmann z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Świętnie, Nikola Horowska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świętnie, Martyna Krzemińska ze Szkoły Podstawowej w Buku, Martyna Starosta ze Szkoły Podstawowej w Buku, zespół ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie, Alicja Morawska z Gimnazjum nr 3 w Kościanie, Katarzyna Kowalska z Gimnazjum w Buku oraz Alicja Krzyżańska z parafii pw. św. Filomeny w Gniechowicach i zespół „Drops” z Gimnazjum nr 3 w Kościanie.

WOLSZTYN. Ogłoszono przetarg na ,,gastronomię” w parku miejskim

DROGI, WIEJSKIE ŚWIETLICE, PRZETARGI Na ostatniej sesji Rady Miejskiej (25 bm.) burmistrz Andrzej Rogozinski poinformował o prowadzonych lub zakończonych przedsięwzięciach. Tych, w miesiącu maju nie brakowało... W bieżącym miesiącu odebrano lub trwają czynności odbiorowe dla następujących zadań: * remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Chorzemin, wykonawca realizujący zadanie - Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Arkadiusz Kałdoński z Wolsztyna, wartość zrealizowanych robót - 144 tys. zł * remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Tłoki, wykonawca - PH–U A. Kałdoński, Wolsztyn, wartość zrealizowanych robót - 63 tys. zł * przebudowa ul. Poznańskiej, wykonawca - Zakład Budowlano – Drogowy „BAR-BET” z Chobienic, koszt zadania – 529 tys. zł * remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tłokach, wykonawca – Zakład Ogólnobudowlany Władysław Hoffman z Nowego Tomyśla, wartość zrealizowanych robót - 94 tys. zł * remont pomostu na Jeziorze Rudnieńskim w Rudnie, wykonawca realizujący zadanie HYDRO-INŻ s.c. Grzegorz Grajewski, Roman Płowaś Wicko, wartość zrealizowanych

robót - 65 tys. zł * modernizacja boiska sportowego w Starym Widzimiu, wykonawca - konsorcjum składające się z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego I N S T E RT E C H – S e b a s t i a n Struzik oraz HEMET Zielona Góra, wartość zrealizowanych robót - 397 tys. zł * budowa łącznika ul. Poznańska – Park Miejski, wykonawca - Firma Handlowo – Usługowa Mariusz Janik Wolsztyn, wartość odebranych robót – 266 tys. zł. W miesiącu maju ogłoszono : * I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę i zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod „małą gastronomię” na terenie parku miejskiego w Wolsztynie. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 5.000,00 zł + podatek VAT. Przetarg odbędzie się dnia 30 maja 2011 roku * II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 285/4 o pow. 0,2285 ha, położonej w obrębie wsi Nowe tłoki. Cena wywoławcza nieru-

chomości – 93.000,00 zł + 23% podatku VAT. W/w działka przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe. Przetarg odbędzie się dnia 13 czerwca 2011 roku. Trwają prace związane z przygotowaniem następujących przetargów nieograniczonych: * termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie, gdzie w ramach zadania wykonana zostanie termomodernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie poprzez ocieplenie połaci dachu wełną mineralną wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymianę istniejącej drewnianej stolarki okiennej o pow. ca 125,7 m kw., montaż zaworów termostatycznych * przebudowa drogi gminnej Adolfowo – Zdrogowo - Cegielsko w miejscowości Zdrogowo. W ramach tego zadania wykonana zostanie przebudowa drogi na odcinku o długości 469 mb. Wykonana zostanie podbudowa oraz ułożona zostanie nawierzchnia bitumiczna.

XIX DNI ZIEMI WOLSZTYŃSKIEJ


str. 3

BEZPŁATNY INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLSZTYNIE - maj 2011 Trzy pytania do... . . . M O N I K I L I S K O W I A K z Wo l i Dąbrowieckiej, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie, która w połowie bm. na ogólnopolskich zawodach kajakowych w Tychach zdobyła złoty medal.

1

. Skąd pomysł, żeby wstąpić do klubu Zryw i trenować kajakarstwo? - Kilka lat temu nasz trener był w szkole z kajakiem i rozdawał ulotki zachęcające do wstąpienia do klubu. Moja koleżanka, Magdalena Śliwa miała taką ulotkę i zaproponowała mi, że warto byłoby spróbować. Poszłyśmy trochę z ciekawości i s p o d o b a ł o n a m s i ę . Ty m sposobem już 2,5 roku trenuję kajakarstwo. Owszem, z początku wcale nie było łatwo. Najtrudniejsze było utrzymanie równowagi w kajaku i przez pierwszy miesiąc nie brakowało wywrotek... Teraz to już raczej wspomnienie. Trenuję pięć dni w tygodniu, na każdym treningu pływam po sześć kilometrów i szkoda czasu na wywrotki (śmiech).

2

. Jak wygląda Twój dzień? - O 7.00 rano wychodzę z domu na szkolny autobus. Po lekcjach i obiedzie idę do parku miejskiego na przystań i trenuję do ok. 17.00. Potem jadę do domu, coś zjem, odrabiam lekcje no i czasem robi się już późno, a rano trzeba wstać. Do tego dochodzą czasem także wyjazdy i starty w zawodach. Praktycznie z każdych przywoziłam medale i to motywowało mnie do dalszej pracy. Niedawny start w Tychach był jednak szczególny, bo to pierwsze zawody tak poważnej rangi, w których startowałam. Miałam tremę, w końcu to

mistrzostwa kraju i jedyne tak duże zawody w Polsce dla mojej grupy wiekowej. Poszło dobrze. Na dystansie trzech kilometrów wygrałam złoto ze 150-metrową przewagą nad kolejnymi rywalkami. Bardzo się z tego cieszę i mam kolejną motywację do treningów. A te nie są łatwe. Pływanie jest bardzo wyczerpujące. Czy jest nudne? Jak płynie ktoś obok, to szybciej ubywa dystansu. W wolsztyńskim klubie trenuje ze mną również mój brat Damian i siostra Patrycja oraz jeszcze inna dwójka dzieci z Woli Dąbrowieckiej. Razem jest nam raźniej, zresztą w klubie poznaliśmy nowe koleżanki i kolegów. Na treningach i na zawodach jest fajna atmosfera. Podobnie zresztą na obozach szkoleniowych, a najbliższy już we wakacje.

3

. Dlaczego warto trenować ,,kajaki’’? - U nas, w małej Woli Dąbrowieckiej nie ma wielu atrakcji. Tymczasem sport kajakowy to dobry sposób na spędzenie wolnego czasu. Daje mi dużą frajdę i jak chyba każda dyscyplina uczy również zorganizowania oraz samodyscypliny. Cieszą trofea, a dodatkową atrakcją jest możliwość wyjazdu na zawody w różne miejsca Polski. Przy okazji można pozwiedzać, poznać nowych ludzi, a wakacje można spędzić na obozie sportowym. Ciągle coś się dzieje. Jednym słowem - choć treningi nie są lekkie, to nie ma czasu na nudę. Zachęcam młodszych, żeby przyszli i spróbowali, bo warto!

WOLSZTYN. Z dna rzeki wydobyto kilka ton śmieci oraz... karabin

PODWODNE PORZĄDKI Tego jeszcze nie było! W sobotę (21 bm.) grupa płetwonurków przez trzy godziny sprzątała dno rzeki Dojcy. Prace wykonano na odcinku od tamy przy restauracji ,,Kaukaska” do brzegu przy ul. Rzecznej. Organizatorem przedsięwzięcia był Związek Międzygminny ,,Obra”, a jednym ze współorganizatorów - Urząd Miejski. Czyszczenia dna podjęli się płetwonurkowie z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie oraz członkowie Wolsztyńskiego Klubu Płetwonurkowego ,,Bad Fish”, którzy można by powiedzieć, że wykonali to zadanie społecznie, gdyż nie pobrali za to żadnego wynagrodzenia. - Czyszczenie rozpoczęliśmy od strony ,,Kaukaskiej” skąd płynęliśmy pod prąd zbierając śmieci z dna. Zadanie było trudne, bo widoczność w wodzie była praktycznie zerowa - relacjonuje przedsta-

wiciel WKP ,,Bad Fish” Adam Kopacz, który - podobnie jak inni członkowie sobotniej eskapady na brak śmieci w rzece nie narzekał. Było ich sporo! Beczki, rury, siatki ogrodzeniowe, sedesy, mnóstwo garnków. W sumie, w ciągu trzech godzin pracy płetwonurkowie wyłowili kilka ton śmieci, wśród których niewątpliwie najciekawszym eksponatem był... karabin. Mógł pochodzić z okresu II wojny światowej. Widać zatem, że od tamtej pory raczej nie czyszczono

dna rzeki na jej miejskim odcinku i wykonana w sobotę w Wolsztynie praca płetwonurków była niemal pionierskim przedsięwzięciem. A gdzie jeszcze będzie można spotkać płetwonurków w najbliższym czasie? - Podobnie jak w ubiegłym roku planujemy duże sprzątanie jez. Świętego w Obrze. Ostatnio, w rejonie kąpieliska, wyłowiliśmy tam mnóstwo butelek i plastikowych opakowań po napojach. Obawiam się, że w tym roku może być podobnie mówi A. Kopacz.

FOTORELACJA

PARADA PAROWOZÓW fot. Tomasz Gawałkiewicz


str. 4

BEZPŁATNY INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLSZTYNIE - maj 2011

Już po raz szósty Wolsztyński Klub Żeglarski zorganizował Wolsztyński Tydzień Żeglarski. W tym roku okazja była szczególna, bo klub obchodzi swoje 20-lecie! Gratulacje, bo przez ten czas udało się od podstaw zbudować znany w Polsce ośrodek sportów wodnych.

- Gdy dotarły do nas informacje, że miejski ośrodek rekreacji zamierza sprzedać jachty i inny sprzęt sportowy postanowiliśmy coś z tym zrobić. Grupą zapaleńców udaliśmy się do ówczesnego burmistrza Jana Wosia. Praktycznie w kwadrans podjął decyzję i przekazał nam sprzęt pływający, z którym rozpoczęliśmy działalność na bazie wypożyczalni sprzętu wodnego w parku miejskim – wspomina początki pierwszy komandor klubu Ryszard Derwich, który 20 lat temu wraz z Aleksandrem Ławińskim, Radosławem Domagałą oraz Marianem Wajsem i innymi zainicjował działalność WKŻ. A nie było to wtedy takie proste...

podobnie zresztą jak baza WKŻ. Klub zaczynał działalność w parku miejskim, potem urządził ,,marinę” nad jez. Berzyńskim (w okolicach Świtezianki), a w 1997 r. ruszyła budowa obecnej przystani w Niałku Wielkim. To przystań z prawdziwego zdarzenia z hangarami na sprzęt, pomostami, kapitanatem, zapleczem socjalnym i... małą plażą kąpielową.

Uznana marka Fachowcy przyznają jednak, że sprzęt pływający czy przystań są ważne, ale to nie one świadczą o uznanej w Polsce marce wolsztyńskiego klubu. Stanowi ją bowiem liczna grupa wyszkolonych żeglarzy, z których część sięga po laury na Jedni z pierwszych ogólnopolskich regatach. Na początek trzeba było Jest wśród nich wielu uzyskać tzw. osobowość m e d a l i s t ó w prawną, czyli mówiąc krótko - zawiązać stowarzyszenie. - Nasz statut pisaliśmy na starej, niemieckiej maszynie, a wzorowaliśmy go na statucie... Polskiego Mistrzostw Związku WędkarPolski. W skiego. Po kilku ostatnich wizytach w Sądzie latach po Okręgowym domedale na pięliśmy swego, krajowych zarejestrowaliśmy się zmaganiach – mówi R. Derwich i sięgali m.in. trzeba przyznać, że 20 Maciej Miśko, lat temu wolsztynianie Adrian Górka zrealizowali wręcz o r a z To m a s z pionierskie przedKośmicki, który sięwzięcie, gdyż po w klasie Finn zajął zmianach ustrojo11. miejsce na wych w Polsce WKŻ mistrzostwach jest jednym z świata w Moskwie i pierwszych zarejestrowanych w był bardzo blisko startu na kraju stowarzyszeń! Dokładnie jest olimpiadzie w Pekinie. to siódme stowarzyszenie, bo taką - Istotnie nasz klub i jego kolejną cyfrę zapisano w doku- zawodnicy są znani na żeglarskiej mentach rejestracyjnych wpisując mapie kraju. Tylko w ubiegłym WKŻ do krajowych rejestrów. roku, z ogromną przewagą, wywalczyliśmy Puchar Polski w Mała armada klasie Europa. Mieliśmy w niej Na początku działalności klub również medalistę Mistrzostw dysponował bardzo skromną flotą Polski – przyznaje komandor przekazaną przez samorząd WKŻ Zbigniew Jankowiak, który gminny. Były to dwie żaglówki w czasie minionych Dni Wolsztyna typu Optymist, cztery Ok-Dinhgy z resztą klubowiczów odbierał na (w tym dwa drewniane) i jedna przystani życzenia i gratulacje za Omega. Z czasem przybyło sprzętu 20-letnią działalność. i dziś flota WKŻ, to niemal mała armada. Samych Optymistów jest Odznaki dla żeglarzy 16. Są też dwie żaglówki typu Finn - Dzięki zapałowi i zaangażo(jedna z nich to ta sama, na której waniu osób działających w WKŻ Mateusz Kusznierewicz zdobył udało się od podstaw stworzyć pierwsze mistrzostwo świata), 10 prężnie działający klub. Swój mały jednostek klasy Europa, sześć udział ma w tym również samorząd żaglówek typu OK-Dinghy, a do gminny, który na początek, tego jachty turystyczne, Hornety i odważną decyzją przekazał sprzęt. wiele ,,desek z żaglem”. Zaplecze Co roku staramy się wesprzeć sprzętowe może robić wrażenie, działalność WKŻ, który szkoli

naszą młodzież i promuje naszą gminę – powiedział obecny na inauguracji sezonu burmistrz Andrzej Rogozinski gratulując wolsztyńskim żeglarzom wielu dokonań. Oprócz życzeń, co niektórzy członkowie klubu odebrali również wyróżnienia oraz odznaki. I tak, komandor WkŻ Z. Jankowiak odebrał brązową odznakę ,,Za zasługi dla sportu”, przyznaną przez ministra sportu. Z kolei honorowe odznaki ,,Za zasługi dla rozwoju żeglarstwa wielkopolskiego” otrzymali: Z. Jankowiak, R. Derwich, M. Wajs oraz Stanisław Dominiak i Władysław Kuik. Po oklaskach i inauguracji kolejnego sezonu, 30 kwietnia na jez. Berzyńskim, rozpoczął się Tydzień Żeglarski, czyli kilkudniowe regaty. Rozegrano je w kilku klasach (wyniki – patrz ramka), w których w sumie wystartowało około 70 załóg. Tym s p o s o b e m Wolsztyński Klub Żeglarski wszedł w kolejne 20-lecie.

WYNIKI REGAT (zwycięzcy poszczególnych klas i miejsca reprezentantów Wolsztyna): * klasa Hornet – 1. M. Miśko – Paweł Trybuś (WKŻ), 3. Tomasz Pikuła – Sandra Górnik (WKŻ) * Ok-Dinghy: 1. Janusz Stobiński (AZS Poznań), 5. Mateusz Kaczmarek (WKŻ), 7. Piotr Falczyński (WKŻ) * OPTYMIST: 1. Mikołaj Marcinkiewicz (ZKŻ Zbąszyń), 8. Olga Obiegała (WKŻ), 9. Gerald Reymann (WKŻ) * klasa Europa: 1. Jeremi Zimny, 4. Igor Derwich, 6. Martyna Strauchmann, 8. Monika Woźna, 9. Jagoda Och (wszyscy WKŻ) * klasa open jachtów kabinowych: 1. Wiktor Jokiel (na ,,Alfie”). Wynik regat Nivea Błękitne Żagle (w kolejności od pierwszego miejsca, wszyscy z WKŻ): Konrad Pempera, Zofia Derwich, Kamil Domagała, Klaudia Dec, Kacper Jaskuła, Kasia Derwich, Jakub Micewski, Kacper Noski.


str. 5

BEZPŁATNY INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLSZTYNIE - maj 2011 WOLSZTYN. 22 bm. w ,,Świteziance” zagrano jubileuszowy koncert

WOLSZTYN. Ubiegłoroczny mistrz obronił tytuł

ORKIESTRZE STUKNĘŁO 40 LAT!

MATEMATYKA IM NIE STRASZNA W zespole szkolnym w Obrze uczniowie szkół postawowych i gimnazjów walczyli o tytuł Gminnego Mistrza Matematyki.

Wszystko zaczęło się wszystko w marcu 1971r., kiedy wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie przeprowadzono pierwsze przesłuchania... Wkrótce potem orkiestra rozpoczęła próby. Z początku zespół liczył 20 chłopców i był to tzw. skład kawaleryjski, czyli grano wyłącznie na instrumentach blaszanych dętych. Swój pierwszy koncert wolsztyńska orkiestra dała pod dyrekcją Ignacego Bienia i Alfreda Ciechańskiego. Już pięć lat po założeniu orkiestry jej muzycy zdobyli drugie miejsce na przeglądzie orkiestr w Nowej Soli, a w 1977r. z ogólnopolskiego przeglądu w Inowrocławiu przywieźli wyróżnienie. Jedyna w kraju! Z biegiem lat orkiestra rozrosła się. Cały czas dbano o nowych orkiestrantów; kiedy szkołę podstawową opuszczali absolwenci natychmiast robiono nabór do orkiestry. Dzięki temu, nawet dwa razy w tygodniu, pod okiem czterech muzyków z filharmonii odbywały się próby, w których udział brało nawet 140 dzieci. Swego czasu wolsztyńska orkiestra była jedyną chłopięcą orkiestrą dętą w kraju! Historia z przerwami I wszystko toczyło się dobrze, póki w działalność orkiestry zaangażowany był ówczesny dyrektor szkoły podstawowej Stanisław Lange, motor napędowy całego przedsięwzięcia. Gdy zmarł w 1989r. orkiestra zaprzestała działalności, a instrumenty złożono w magazynie. Całe szczęście, że nie był to koniec orkiestry... Z okazji 30-lecia szkoły podstawowej, ówczesna dyrektorka Jadwiga Radkiewicz, postanowiła reaktywować niegdysiejszą chlubę placówki. Udało się!

Wygrywają i nagrywają Tym sposobem Wolsztyn do dziś ma swoją orkiestrę, w której nie grają - jak kiedyś - wyłącznie mężczyźni. Można powiedzieć, że zapanowało równouprawnienie, bo nie brakuje orkiestrantów w

spódnicach. Oprócz nich orkiestra ma też własną grupę buławistek i pomponistek uświetniających występy. B e z o r k i e s t r y, kierowanej od kilku lat przez Jarosława Goerlicha, trudno już dzisiaj wyobrazić sobie jakąkolwiek większą gminną uroczystość. Wolsztyńska orkiestra koncertuje w kraju i zagranicą, ma własną stronę internetową, nagrała swoją płytę, zdobywa liczne nagrody oraz wyróżnienia na różnych przeglądach.Teraz, z okazji swojego j u b i l e u s z u , zorganizowała specjalny koncert, który odbył się w niedzielę 22 bm. W programie były m.in. występy orkiestry (zdjęcie u góry), jej grupy tanecznej oraz solisty Teatru Wielkiego w Poznaniu, tenora Karola Bochańskiego.

Konkurs zorganizowano już po raz 9. - Przystąpiło do niego 101 uczniów szkół podstawowych i 120 uczniów gimnazjów. Z pierwszej części konkursu komisja konkursowa wyłoniła 21 finalistów – 10 uczniów szkół podstawowych i 11 uczniów gimnazjów, którzy w Obrze walczyli o tytuł Mistrza Matematyki – poinformowała w trakcie wręczania nagród Elżbieta Błoszyk, przewodnicząca komisji konkursowej, która zaznaczyła, że uczestnicy finału byli bardzo dobrze przygotowani. Wszyscy finaliści bez większych problemów poradzili sobie z rozwiązaniem testu złożonego z 10 zadań w ciągu 30 minut, przeliczaniem jednostek długości, obliczeniem kosztów pomalowania pomieszczeń, znalezieniem liczb o podanych

własnościach, układaniem równań, rozwiązywaniem układów równań, obliczeniami procentowymi. Wśród zadań finałowych najtrudniejsze dla uczniów okazały się: obliczenie kąta w deltoidzie, obliczenie ilości wypitej wody i soku oraz obliczenie czasu pokonania trasy przez rowerzystę i pieszego. A kto poradził sobie najlepiej z zadaniami? Te g o r o c z n y m M i s t r z e m Matematyki wśród uczniów szkół podstawowych został Jakub Mikołajewski (uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie, który w ub. r. również wywalczył miano mistrza), a wśród gimnazjalistów najlepszy był Łukasz Czaja z Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie (ubiegłoroczny wicemistrz). Wicemistrzami zostali Adrian Golczak (SP 1 Wo l s z t y n ) o r a z I z a b e l l a Suchojad (Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie), a trzecie miejsca wywalczyli Jakub Komczyński (SP Świętno) oraz Jakub Wajs (Gimnazjum w Obrze).

WOLSZTYN. Strażackie święto z awansami

BELKI I ODZNACZENIA Z okazji święta strażaków, które przypada 4 maja - w dzień św. Floriana - w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie zorganizowano uroczystą akademię. Przy okazji strażackiego święta nie obyło się bez wyróżnień i awansów. I tak, do stopnia starszego kapitana awansowali komendant Rafał Kociemba oraz To m a s z M a c i e j e w s k i , n a starszego aspiranta - Tomasz Matysik, na starszego ogniomistrza - Arkadiusz Stachowiak, na młodszego ogniomistrza - Michał Powchowicz, na starszego sekcyjnego - Damian Lekki. Ponadto, z okazji strażackiego

święta, zastępcę komendanta powiatowego mł.bryg. Sławomira Śnitę wyróżniono srebrnym ,,Medalem za długoletnią służbę”, a kpt. Arkadiusz Mocek odznaczony został Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. To nie koniec wyróżnień, gdyż Komendant Główny PSP przyznał st.asp. T. Matysikowi dyplom za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych, a st.ogn. Andrzej Adamczak oraz st.ogn. Damian Kotlarski zostali odznaczeni „Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”. Strażakom pozostaje pogratulować i życzyć, aby mieli jak najmniej pracy.

WOLSZTYN. W naszych jeziorach są okazy!

KARAŚ NA ZŁOTY MEDAL

Niedawno Gerard Jastrzębski z Wolsztyna złowił ponad 2,5kilogramowego karasia. Taki okaz, to złoty medal i powód do zazdrości niejednego wędkarza.


str. 6

BEZPŁATNY INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLSZTYNIE - maj 2011

WOLSZTYN. Remonty świetlic wiejskich, nowe boiska i kolejowe grunty

SESJA PEŁNA UCHWAŁ W ostatnią środę kwietnia obradowali radni miejscy. Sesja była pracowita. Przyjęto kilka uchwał, w tym jedną obszerną dotyczącą zmian w tegorocznym budżecie.

programu LEADER, zwiększono plan wydatków na budowę infrastruktury turystycznej nad jez. Wolsztyńskim w Karpicku oraz nad jez. Krutla w Obrze. Zgodnie z przyjętą na ostatniej sesji uchwałą zadanie ,,budowa i modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych i kulturalno – oświatowych na terenie gm. Wolsztyn” podzielono na mniejsze zadania. Są nimi modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Adamowie, Kębłowie, Nowej Dąbrowie i Nowej Obrze (500 tys. zł), modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Powodowie, Starym Widzimiu, Stradyniu, Wroniawach, Tłokach, Nowych Tłokach i Nowym Widzimiu (400 tys. zł) oraz budowa i modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych w Błocku, Gościeszynie, Niałku Wielkim, Starej Dąbrowie i Wilczu (400 tys. zł). W kolejnych uchwałach radni zgłosili do programu ,,Wielko-

polska Odnowa Wsi” miejscowości Stary Widzim, Gościeszyn, Kębłowo i Wroniawy oraz udzielili parafii parafii w Kębłowie 20 tys. zł celowej dotacji na dofinansowanie remontu dachu kościoła, który jest wpisany do rejestru zabytków. To nie koniec pracowitej sesji w czasie, której uchwalono również nowe zasady funkcjonowania i stawki obowiązujące w Strefie Płatnego Parkowania w centrum Wolsztyna (więcej szczegółów – strona 8) oraz jednogłośnie wyrażono zgodę na nieodpłatne przejęcie kolejowych nieruchomości. Chodzi o grunty, na których usytuowane są tory kolejowe łączące Wolsztyn z Sulechowem. Przejęcie tych gruntów wymaga uprzedniej likwidacji linii kolejowej przez zarządcę. Proces ten może rozpocząć się dopiero, gdy samorząd gminny wyrazi zgodę na przejęcie nieruchomości, co właśnie uczyniono na kwietniowej sesji.

Zanim jednak radni przystąpili do głosowań wysłuchali m.in. informacji o przygotowaniu gminy do usuwania skutków nadzwyczajnych zagrożeń oraz sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Po informacjach przyszedł czas na głosowanie nad projektami uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła zmian w budżecie. I tak, w związku z informacjami z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad o tym, że planowana w Wolsztynie budowa ronda przy Urzędzie Skarbowym ma być przesunięta w czasie, radni postanowili, aby zarezerwowane na ten cel w budżecie gminy 800 tys. zł przeznaczyć na Na ostatniej sesji, która odbyła się w środę 25 bm., było m.in. o ofercie budowę infrastruktury turystyczno – sportowej turystycznej gminy Wolsztyn na sezon letni 2011. Radni wysłuchali także nad jez. Krutla oraz na sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz t e r m o m o d e r n i z a c j ę przyjęli zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolsztyn na Szkoły Podstawowej nr 1 lata 2011 – 2021. Oprócz tego, na majowym posiedzeniu, Rada Miejska i Wolsztyńskiego Domu głosowała w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Kultury. Oprócz tego, w przedszkola oraz nad projektem uchwały dotyczącym powołania zespołu związku z planowanym przedstawiającego Radzie swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na złożeniem projektów do ławników do sądu okręgowego i sądu rejonowego.

Od kilku lat wolsztyńscy strażnicy pełnią rowerowe patrole i przyznają, że pomysł z rowerami się sprawdził. Praca na bicyklu jest skutecza. Szkoda tylko, że ze względu na pogodę służbowe rowery nie mogą służyć strażnikom przez cały rok.

WOLSZTYN. Szansa na zmianę wyglądu kolejowego obiektu

WOLSZTYN. Wkrótce przetarg, potem budowa

AWANS DWORCA W KONKURSIE

Z MYŚLĄ O CYKLISTACH Leśnicy już wycięli drzewa na wytyczonej trasie. Jeszcze w tym roku ma ruszyć budowa ścieżki rowerowej w kierunku Rostarzewa.

O ile Wolsztyn znany jest z parowozowni, to już tutejszego budynek dworca kolejowego wcale nie napawa dumą. Obiekt jest zniszczony i choć to dworzec, to z pewnością nie stanowi wizytówki gminy. Być może jednak coś się zmieni, a to za sprawą konkursu ,,ReVita Wielkopolsko”. Konkurs ogłosił urząd marszałkowski, a dotyczy on wykonania koncepcji rewitalizacji architektonicznej obiektów miejskiej infra-

struktury poprzemysłowej lub powojskowej w Wielkopolsce. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie i promocja inicjatyw dążących do nadania nowych funkcji zdegradowanym obiektom infrastruktury. Za zwycięstwo przewiduje się 20 tys. zł nagrody pieniężnej (oprócz tego są dwa wyróżnienia po 2,5 tys. zł). Co to wszystko ma wspólnego z wolsztyńskim dworcem? Otóż niedawno budynek dworca w Wolsztynie, wraz z

innymi czterema obiektami, został zakwalifikowany do drugiego etapu konkursu! Jest zatem szansa na wygraną, a po ostatnim werdykcie kapituły konkursowej na pewno jest do niej o krok bliżej. Obok budynku wolsztyńskiego dworca kolejowego do drugiego etapu wybrano również: Fort IA Boyen w Poznaniu, zespół budynków kolejowych w Pile, wieżę ciśnień w Szamotułach oraz fabrykę tlenu w Czempiniu.

Rowerowe trakty, to nie tylko moda, czy sprzyjanie czynnej rekreacji, ale także i większe bezpieczeństwo użytkowników jendośladów, którzy nie muszą jeździć ruchliwymi arteriami. Wystarczy, że zjadą na ścieżkę i nie muszą obawiać się samochodów. Bezpiecznie i przyjemnie można dojechać do celu. Nic dziwnego, że zwłaszcza latem wiele osób wybiera rower, a ścieżki nie narzekają na swoich amatorów. Jeśli mowa o rowerowych traktach, to w gminie Wolsztyn zaczęło się przed kilkoma laty od pierwszej ścieżki, która połączyła Wolsztyn z Powodowem. Potem podobne szlaki wybudowano w kierunku Starego Widzimia, Obry i Chorzemina, a ostatnio do Adamowa. I tak obecnie z Wolsztyna wychodzą ścieżki rowerowe praktycznie w każdym kierunku, z wyjątkiem drogi do Rostarzewa. Ale już niedługo... Razem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad będziemy budować ścieżkę rowerową w kierunku Rosta-

rzewa, oczywiście do granicy naszej gminy – informuje zastępca burmistrza Justyna Mikołajewska podkreślając, że choć inwestycja będzie realizowana w pasie drogi krajowej, to samorząd gminny przygotował dokumentację budowlaną, wkrótce ogłosi przetarg na wykonawstwo oraz będzie finansował roboty. Po stronie GDKiA leży zabezpieczenie sprzętu potrzebnego do prac budowalnych, które podzielono na dwa etapy. W pierwszym, jeszcze w tym roku, rowerowa ścieżka ma dotrzeć do skrzyżowania z drogą do Nowych Tłok. - Jej trasa pobiegnie po starej drodze krajowej nr 32 i tam będzie nowa, asfaltowa nawierzchnia. Dalej ścieżka rowerowa będzie budowana z betonowej kostki – dodaje J. Mikołajewska, która przewiduje, że w przyszłym roku inwestycja dobiegnie końca, czyli ścieżka dotrze do przejazdu kolejowego na granicy gm. Wolsztyn i Rakoniewice. Co dalej? Ponoć władze Rakoniewic nie wykluczają, że z Rostarzewa również pobiegnie całkiem nowa ścieżka rowerowa w kierunku wspomnianego przejazdu kolejowego. Wolsztyn ma zatem szansę na połączenie ścieżką rowerową z Rostarzewem.


BEZPŁATNY INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLSZTYNIE - maj 2011

Z TĄ PLACÓWKĄ JESTEM ZWIĄZANY OD NAJMŁODSZYCH LAT... Wywiad z JAROSŁAWEM ŚWIRSZCZEM, który wygrał konkurs ogłoszony przez Burmistrza Wolsztyna i 1 bm. objął stanowisko dyrektora Wolsztyńskiego Domu Kultury. - Na początek gratulacje za znakomity występ na Rynku w czasie Dni Wolsztyna. Chyba niewielu wolsztynian wiedziało, że ma krajana z takim głosem! - Dziękuję za gratulacje. Bardzo miło mi to słyszeć. Co do wiedzy na temat moich zdolności wokalnych, to rzeczywiście z tym może być różnie, bo niezbyt często koncertowałem w moim mieście. Urodziłem się w Wolsztynie i tu się wychowałem. Przed objęciem stanowiska dyrektora Wolsztyńskiego Domu Kultury pracowałem – a właściwie jeszcze pracuję, bo do końca roku szkolnego zostało trochę czasu - jako nauczyciel muzyki i plastyki w Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 2, a także jako instruktor w Wolsztyńskim Domu Kultury i filii w Kębłowie. Od najmłodszych lat moje życie związane było z tą placówką i z muzyką. - Skąd takie zainteresowania? - Jako uczeń szkoły podstawowej rozpocząłem moją przygodę ze śpiewem. Najpierw pod bacznym okiem Pani Marii Jankiewicz byłej dyrektor Wol.D.K. stawiałem pierwsze kroki na scenie, biorąc udział w licznych koncertach i uroczystościach w mieście. Reprezentowałem Wolsztyn na festiwalach w Polsce i za granicą zdobywając nagrody i wyróżnienia. Następnie szkoła muzyczna w Zbąszyniu i wreszcie studia na wydziale wokalno – aktorskim. Zawsze tam gdzie występowałem wspominałem pierwsze kroki na wolsztyńskiej scenie. Potem jeszcze jako student pracowałem na zlecenie w Teatrze Wielkim w Poznaniu, a następnie współpracowałem z teatrem w Niemczech. - Zasłynął Pan też jako twórca Nocy Nenufarów w Lubrzy... - Tak. Po powrocie do kraju zaproponowano mi pracę w Gminie Lubrza i powierzono mi utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury. Ponieważ bardzo lubię pracę z młodzieżą, nie miałem trudności aby skupić wokół siebie młodych ludzi chętnych do pracy. Za przedstawienie - widowisko na wodzie pt. „Noc Nenufarów” otrzymaliśmy nagrodę jako najlepszy produkt turystyczny w Polsce. Moje doświadczenie i umiejętność pracy w zespole oraz ciekawe pomysły na rozwój kultury chciałbym wykorzystać w pracy, kierując Wolsztyńskim Domem Kultury.

- Jakie są mocne, a jakie słabe strony WDK? - Placówka działa prężnie. Zatrudnia specjalistów w dziedzinie muzyki rozrywkowej i ludowej, a także w innych dziedzinach sztuki. Bardzo dobrze działają wokalne grupy dziecięce i młodzieżowe. Grupy taneczne i teatralne osiągają sukcesy na konkursach o zasięgu lokalnym, wojewódzkim czy ogólnopolskim. Silną grupą, są także młodzi ludzie działający w zespole Pieśni i Tańca „Kębłowo”, z którymi od dziewięciu lat mam zaszczyt i przyjemność pracować. Swoją pasją do polskiej tradycji p o d c z a s koncertów zarażają publiczność w k r a j u i zagranicą. Promują w c z a s i e występów Wolsztyn jako miasto, do którego warto przyjechać. Cieszy fakt, że swoje miejsce w WDK znaleźli także seniorzy, którzy od wielu lat tworzą Uniwersytet Trzeciego Wieku. Słabe strony? No cóż, dalszy rozwój instytucji kultury w gminie Wolsztyn

JAROSŁAW ŚWIRSZCZ ma 44 lata. Żonaty. Wolny czas wypełnia mu muzyka, sentyment do starych samochodów i wędrówki po górach. zdeterminowany jest koniecznością rozbudowy i modernizacji bazy lokalowej, podniesieniem jej standardów oraz poszerzenia o nowy obiekt w postaci sali widowiskowej. - Mniej więcej znamy obecną, dość bogatą ofertę domu kultury. Zamierza ją Pan poszerzyć o jakieś nowe przedsięwzięcia? - Mam kilka pomysłów na nowe inicjatywy. To m.in. zorganizowanie cyklicznych spotkań osób zajmujących się działalnością kulturalną w naszym mieście i gminach ościennych w celu wymiany doświadczeń i wspólnej organizacji imprez. Myślę także o zorganizowaniu w

Wolsztynie konkursów recytatorskiego i wokalnego o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim. Na liście moich zamierzeń znajdują się również m.in.: prowadzenie profesjonalnych warsztatów wokalnych, teatralnych, tanecznych i innych, organizacja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru oraz Festiwalu Rodzin Muzykujących, zorganizowanie spotkań filmowych, reaktywacja kina, cykliczne wyświetlanie filmów, przede wszystkim w okresie letnim i z i m o w y m , z o rg a n i z o w a n i e letniego kina we współpracy z Gminnym Centrum Informacji, powołanie do działalności w

str. 7 Wolsztynie „Chóru Miejskiego” na wzór Koła Śpiewaczego działającego od roku 1907 do lat 60 –tych, a także zorganizowanie przeglądu - giełdy zespołów muzycznych, których mamy wiele na naszym terenie. - Sporo tego... - I to jeszcze nie wszystko. Chcę, oprócz Dni Wolsztyna i Parady Parowozów, zorganizować kolejne imprezy wpisujące się jako stały element rozpoznawalności Wolsztyna. Zależy mi także na współpracy z organizatorami działań kulturalnych na terenie gminy, na rozszerzeniu oferty kulturalnej poprzez występy na wsiach. Będę też zabiegał o stworzenie oferty muzycznej dla koneserów muzyki różnych gatunków. Chciałbym też, aby swoje miejsce w Wol.D.K. znaleźli ludzie w różnym wieku, którzy tworzą własne projekty artystyczne. Liczę na młodzież, ale nie tylko. - Jak widać pomysłów na nowości nie brakuje. Do tego dochodzi nadzór nad bieżącą działalnością placówki no i tzw. proza życia codziennego... - Istotnie, dyrektor domu kultury nie samą kulturą żyje. Czekają nas chociażby remonty i adaptacja pomieszczeń na studio nagrań. Myślę też o przebudowie i adaptacji jednego z pomieszczeń galerii na kawiarnię, gdzie będzie można posłuchać żywej muzyki. Potrzebny jest również remont sali i likwidacja barier architektonicznych w obiekcie, a docelowo budowa nowoczesnej sali widowiskowej, która spełni oczekiwania mieszkańców i artystów występujących w naszym mieście. Pracy nie będzie mi brakować...

LUBRZA - NOC NENUFARÓW fot. Tomasz Gawałkiewicz


str. 8

BEZPŁATNY INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLSZTYNIE - maj 2011

W trakcie kwietniowych obrad radni miejscy jednogłośnie przyjęli zmiany dotychczasowych zasadach i stawek za postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania w centrum Wolsztyna. Gdy przed laty radni miejscy ustanowili w mieście płatną strefę mówiono o braku wolnych miejsc parkingowych i kłopocie z pozostawieniem auta w centrum. Rozwiązaniem tych bolączek miała być właśnie wspomniana strefa, której wprowadzenie wiązało się z opłatami za parkowanie, a to z kolei miało wymusić rotację aut, bo wcześniej co niektórzy parkowali auta w centrum przez cały dzień. Brakuje wolnych miejsc! Nie inne powody przyświecały obecnym radnym, którzy na sesji 27 kwietnia przyjęli nowe zasady i stawki za parkowanie w strefie. Z załączonego do projektu uchwały uzasadnienia wynika, że obowiązujące dotychczas stawki za parkowanie, w szczególności korzystne opłaty abonamentowe (abonament roczny wynosił 375 zł – red.) spowodowały powszechność ich wykupywania przez korzystających ze Strefy Płatnej Parkowania co powiększyło kłopoty przeciętnego kierowcy ze znalezieniem wolnego miejsca parkingowego. Sugestie od mieszkańców - W tej sprawie wpływały interwencje przedsiębiorców i innych mieszkańców, którzy sugerowali zróżnicowanie opłat w zależności od miejsca parkowania. Specjalny zespół doradczy opracował projekt nowego funkcjonowania strefy – informuje zastępca burmistrza Justyna Mikołajewska, a wspomniany projekt zyskał aprobatę radnych. Zmian jest wiele... Będą dwie podstrefy Po pierwsze Strefę Płatnego

Parkowania podzielono na dwie podstrefy – podstrefę A (czerwona) oraz podstrefę B (żółta), w których będa różne stawki za postój (patrz ramka - red). Generalnie w podstrefie B stawki za postój jednorazowy będą wynosić tyle co obecnie. Zdrożeje tylko postój w położonej w samym centrum miasta podstrefie A, za który trzeba będzie zapłacić średnio o połowę więcej niż w podstrefie żółtej. Abonamenty na dni Zmianie ulegną także zasady biletów abonamentowych i ich stawki. Radni wprowadzili bowiem całkiem nową formułę i zamiast abonamentów miesięcznych, kwartalnych, półrocznych czy też rocznych będzie można wykupić abonament na dowolną ilość dni roboczych (od 1 do 25) płacąc w strefie czerwonej 10 zł za dzień, a w strefie żółtej – 7,5 zł/dzień. Zmiany od czerwca? Nowa uchwała określa także szczegółowo, że pojazdy osób niepełnosprawnych zaopatrzone w kartę parkingową mogą parkować w strefie za darmo tylko na wyznaczonych miejscach. Od kiedy zaczną obowiązywać w Strefie Płatnego Postoju wspomniane wcześniej zmiany? Wszystko wskazuje na to, że będzie to początek lipca, choć w chwili składania Informatora nie można tego było określić jednoznacznie, gdyż było to zależne od terminu ogłoszenia uchwały Rady Miejskiej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PODSTREFA A (czerwona) obejmuje ulice: Kościelna, Rynek, odcinek ul. 5 Stycznia (od skrzyżowania z ulicą Kościelną do skrzyżowania z ulicą Poznańską) i odcinek ulicy Poznańskiej (od skrzyżowania z Rynkiem do promenady im. Klemensa Modlińskiego). Opłaty jednorazowe: za postój trwający do 30 minut – 1,5 zł, za pierwszą godzinę – 2,2 zł, za rozpoczętą drugą godzinę – 2,6 zł, za rozpoczętą trzecią godzinę – 3,1 zł, za rozpoczętą czwartą i każdą następną godzinę – 2,2 zł. Opłata na dowolną ilość dni roboczych (od 1 do 25 dni) – 10 zł za każdy dzień, opłata za kopertę w Strefie Płatnego Parkowania – 375 zł na miesiąc. PODSTREFA B (żółta) obejmuje ulice: odcinek ulicy 5 Stycznia (od skrzyżowania z ulicą Kościelną do skrzyżowania z ulicą Rzeczną), odcinek ulicy Poznańskiej (od Ronda Solidarności do skrzyżowania z Rynkiem), Doktora Kocha, Krótka, Krzywa, Tylna, Wodna, Plac Partnerstwa Miast. Opłaty jednorazowe: za postój trwający do 30 minut – 1,0 zł, za pierwszą godzinę – 1,5 zł, za rozpoczętą drugą godzinę – 1,6 zł, za rozpoczętą trzecią godzinę – 1,7 zł, za rozpoczętą czwartą i każdą następną godzinę – 1,5 zł. Opłata na dowolną ilość dni roboczych (od 1 do 25 dni) – 7,5 zł za każdy dzień, opłata za kopertę w Strefie Płatnego Parkowania – 280 zł na miesiąc.


str. 9

BEZPŁATNY INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLSZTYNIE - maj 2011 WOLSZTYN. Książkę uzupełniają archiwalne fotografie

WOLSZTYN. Oferty można składać do końca maja

KOLOROWA MOZAIKA DAWNEGO POWIATU

DYREKTORSKIE KONKURSY

Na rynku wydawniczym pojawiła się nowa pozycja książkowa dotyczącą Wolsztyna i o k o l i c . To p o n a d 2 3 0 stronnicowa ,,Mozaika polityczno – społeczna powiatu wolsztyńskiego 1919 – 1939”.

Dyrektora Zespołu SzkolnoGimnazjalnego w Obrze”, a jeśli chodzi o wolsztyńską ,,trójkę” „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 Pomnik Tysiąclecia Państwa W obu przypadkach oferty od Polskiego im. Michała Drzymały kandydatów na stanowiska w Wolsztynie”. przyjmowane są do końca bm. Oferty należy składać w zamKonkursy przeprowadzi kniętych kopertach z podanym komisja konkursowa powołana adresem zwrotnym na adres: przez Burmistrza Wolsztyna. O Urząd Miejski w Wolsztynie, terminie i miejscu przeprowaRynek 1, 64-200 Wolsztyn. dzenia postępowania konkurUwaga – na kopertach koniecznie sowego kandydaci zostaną muszą znaleźć się dopiski: w powiadomieni indywidualnie. przypadku placówki w Obrze - Więcej informacji pod numerem , , K o n k u r s n a s t a n o w i s k o telefonu (68) 347 45 89.

Autorem książki jest Zbigniew Cholewa (na zdjęciu), który spotkał się z czytelnikami w bibliotece. Frekwencja dopisała. Być może dlatego, że ,,...historia powiatu wolsztyńskiego w dwudziestoleciu międzywojennym jest zbadana w niewielkim stopniu”, jak przyznaje we wstępie do swojej książki Z. Chlewa. A szkoda, bo nawet po pobieżnym przeglądnięciu lektury widać, że owa mozaika była bardzo barwna, interesująca i pełna nietuzinkowych życiorysów. ,,...Istotny, jak zapewne w innych powiatach, był fakt, że k i e ro w a n i e m ż y c i a ż y c i e m społecznym i politycznym zajmowała się wąska grupa działaczy. Od ich umiejętności i charyzmy zależało, jak wielkie wpływy i znaczenia uzyskiwała dana partia czy stowarzyszenie” - zauważa Z. Chlewa, który podzielił swoje opracowanie na kilka głównych rozdziałów. Pierwszy zawiera podstawowe dane o ówczesnym powiecie (dane ogólne, informacje o mniejszościach i władzach), drugi opisuje polskie życie polityczne, a trzeci – jak się okazuje bogate życie społeczne powiatu wolsztyńskiego, w którym działały organizacje młodzieżowe, gospodarcze, związki byłych żołnierzy oraz organizacje

Burmistrz Andrzej Rogozinski ogłosił konkursy na dyrektora zespołu szkolnego w Obrze oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie.

ogólnospołeczne. Tych organizacji, partii, związków i stowarzyszeń było wiele. Można wymienić chociażby: Towarzystwo Gimnastyczne ,,Sokół”, Związek Strzelecki, Legion Młodych, Kółka Rolnicze, Kółka Włościanek, T o w a r z y s t w o Powstańców i Wojaków, Związek Rezerwistów. Do tego jeszcze bractwa kurkowe, towarzystwa śpiewacze, kluby sportowe, organizacje charytatywne, Katolicki Związek Robotników Polskich, Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet czy też Związek Uczestników byłych Powstań Narodowych. Dość powiedzieć, że w okresie m i ę d z y w o j e n n y m w p o w. wolsztyńskim działało ponad 60 organizacji. Wśród nich były też organizacje niemieckie, bo nie

sposób było przedstawić mozaikę dawnego powiatu z pominięciem niemieckiej mniejszości. I właśnie rozdział czwarty poświęcony jest życiu politycznemu mniejszości niemieckiej, o której jest również w następnym rozdziale traktującym m.in. o życiu gospodarczym, religijnym i kulturalno – oświatowym. Całość książki dopełniają różne dane zawarte w tabelach oraz archiwalne fotografie. ,,...Celem pracy jest ukazanie form działalności politycznej ludności zamieszkującej powiat wolsztyński, zarówno narodowości polskiej, jak i niemieckiej. Zajęto się analizą różnych postaci aktywności społecznej, głównie w stowarzyszeniach i innych organizacjach. Zainteresowano się również relacjami między poszczególnymi formacjami” wyjaśnia w swojej książce Z. Cholewa. Komu mało informacji lub jest zaciekawiony – nic prostszego; wystarczy spacer do księgarni lub biblioteki, a potem pozostanie interesująca lektura. I to nie tylko dla historyków...

GMINA WOLSZTYN. Poprawa bazy sportowej

PRZYBĘDZIE BOISK W pierwszych dniach czerwca zaplanowano otwarcie nowego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Widzimiu. Wkrótce podobne boisko ma powstać w Świętnie. Nowe, wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią w Starym Widzimiu ma wymiary 45 x 24 metry. Całość jest ogrodzona i z pewnością dobrze posłuży uczniom podwolsztyńskiej wsi. Nie jest to jednak jedyna inwestycja w poprawę bazy sportowej na terenie gminy. W połowie bieżącego miesiąca minął bowiem termin składania ofert na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Świętnie oraz na budowę trybun na boisku sportowym w Kębłowie. Obecnie trwają prace komisji przetargowych, a być może w czerwcu lub lipcu ruszą już roboty budowlane.

- W planie jest również budowa boiska w Obrze – informuje pracownik Urzędu Miejskiego Michał Nowak podkreślając, że kilka lat temu samorząd gminny przystąpił do realizacji specjalnego programu. Program ów zakłada, że przy każdej szkole podstawowej z klasami I-VI oraz przy każdym gimnazjum na terenie gminy ma powstać całkiem nowe boisko. W planie są zatem podobne inwestycje chociażby we Wroniawach czy na przykład przy Szkole Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie, choć na razie inwestycje toczą się głównie na terenach wiejskich. Dlaczego? Są na to unijne programy, z których ubiegamy się o dofinansowanie tych przedsięwzięć. Niestety, te dostępne obecnie, dotyczą wyłącznie terenów wiejskich – wyjaśnia M. Nowak.

WOLSZTYN. Uczniowie z ,,trójki”zdominowali rywalizację chłopców

MAJOWE BIEGI WOKÓŁ RATUSZA We wtorek, 3 bm. zorganizowano doroczne biegi uliczne ,,Wokół Ratusza”. W zmaganiach rywalizowali uczniowie z całej gminy. Zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych, w rywalizacji dziewcząt oraz chłopców: ,,zerówki” i przedszkola – Marcelia Szafran (SP 3 Wolsztyn), Bartosz Nowak (SP Wroniawy) * klasy pierwsze – Aleksandra Lewandowska, Jakub Gumny (oboje SP 3) * kl. II – Martyna Dominiczak (SP Wroniawy), Jordan Wieczorek (SP 3) * kl. III – Nikola Horowska (SP Świętno), Tomasz Szafran (SP 3) * kl. IV – Karolina Mielcarek (SP Wroniawy), Jan Skibiński (SP 3) * kl. V – Monika Liskowiak (SP 1 Wolsztyn), Kacper Wieczorek (SP Stary Widzim) * kl. VI – Karina Grześkowiak (SP Wroniawy), Mikołaj Linowski (SP 3) * zmagania gimnazjalistek wygrała Patrycja Liskowiak z Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie.


str. 10

BEZPŁATNY INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLSZTYNIE - maj 2011

WOLSZTYN. Nowy komendant i skład Komendy

HARCERZE WYBRALI KOMENDANTA Gminny Związek Drużyn weszli: hm S. Wieczorek, hm ZHP ma nowego komendanta. A d a m Ż u c z k o w s k i , h m Został nim hm Jerzy Luftmann. Krzysztof Andrys, hm Florian Antkowiak, phm Anna W sobotę, 30 kwietnia, w O r z e c h o w s k a i h m A n n a Szkole Podstawowej w Starym Wieczorek. Widzimiu odbyła się zbiórka W trakcie wyborczej zbiórki w wyborcza wolsztyńskiego S t a r y m Wi d z i m i u h m S . Gminnego Związku Drużyn ZHP. Wieczorek przypomniał najwaZgodnie z programem, dotych- żniejsze osiągnięcia i przedsięc z a s o w y k o m e n d a n t h m wzięcia podejmowane przez GZD. Sławomir Wieczorek złożył Były to m.in. corocznie organizosprawozdanie z funkcjonowania wane obozy letnie w Lginiu, GZD w latach 2007 – 2011. biwaki „Mrówka” i „Mikołaje”, Komendant przypomniał trudną r a j d y z u c h o w e , F e s t i w a l e sytuację wolsztyńskich harcerzy Śpiewania Harcerskiego Dla przed powołaniem do życia Przyjemności, uroczystości z Gminnego Związku Drużyn oraz okazji Dnia Myśli Braterskiej, rajd działania, które podjęli wówczas wędrowniczy „VIP”, harcerskie instruktorzy harcerscy wraz z starty, uroczystości z okazji b u r m i s t r z e m W o l s z t y n a przekazania Betlejemskiego Andrzejem Rogozinskim. Celem Światła Pokoju, harcerskie tych działań było włączenie spotkania opłatkowe, pełnienie wolsztyńskiego środowiska wart honorowych podczas świąt h a r c e r s k i e g o w s t r u k t u r y państwowych i uroczystości Wielkopolskiej Chorągwi ZHP. W r e l i g i j n y c h , o rg a n i z o w a n i e styczniu 2007r. z inicjatywy K u r s ó w D r u ż y n o w y c h burmistrza w Urzędzie Miejskim Harcerskich (2007, 2009, 2011), odbyło się spotkanie podczas, wystawa „Stulecie Skautingu” którego ustalono, że optymalnym (2009), festyn harcerski (2008), wyjściem będzie powołanie w udział w obchodach 90 rocznicy Wolsztynie Gminnego Związku Powstania Wielkopolskiego, Drużyn, który wejdzie w skład organizacja ogólnopolskiego rajdu H u f c a Z H P W s c h o w a i harcerzy – wędrowników „Watra Wi e l k o p o l s k i e j C h o r ą g w i . Wędrownicza” (2009), organizaUstalenia te stały się faktem 31 cja pobytu skautów ukraińskich w stycznia 2007 r. Wtedy to powo- Wolsztynie (2009), organizacja łano do życia GZD Wolsztyn i Święta Hufca w Wolsztynie wybrano Komendę, do której (2010), odnowienie Przyrzeczenia

Harcerskiego (2007), wyjazd delegacji harcerzy do Domont (2010). Niewątpliwie największymi przedsięwzięciami wolsztyńskich harcerzy było w tym czasie uczestnictwo w Zlotach Harcerstwa Polskiego, a kończąc swoje wystąpienie hm S. Wieczorek gorąco podziękował instruktorom za owocną pracę. Chwile później był wybór Komendanta GZD. Dotychczasowy komendant hm. S. Wi e c z o r e k z r e z y g n o w a ł z ubiegania się o tę funkcję tłumacząc się dużą ilością obowiązków zawodowych i społecznych. Jednogłośną decyzją uczestników zbiórki na funkcję Komendanta GZD w Wolsztynie wybrano druha hm Jerzego Luftmanna – doświadczonego instruktora, który w przeszłości założył i prowadził 9 DH „Słoneczni”. Program, jaki zaproponował nowy Komendant, na najbliższe lata funkcjonowania GZD, jest a m b i t n y. O p r ó c z r o z w o j u organizacji przewiduje także powołanie do życia stowarzyszenia osób dorosłych. W skład nowej Komendy GZD weszli: hm J. Luftmann, hm A. Wieczorek, pwd Marcin Wilczyński, pwd Marcin Klessa, hm F. Antkowiak, pwd Mirosława Sobczak, pwd Mariusz Prządka, hm S. Wieczorek i hm Krzysztof Andrys.

W FOTOGRAFICZNYM SKRÓCIE

Pod koniec kwietnia uczniowie z terenu całej gminy - na zdjęciu grupa z Wroniaw - aktywnie włączyli się do dorocznej akcji pod hasłem ,,Wiosenne sprzątanie świata”.

28 kwietnia, w Szkole Podstawowej nr 5 w Wolsztynie, zorganizowano Piknik Ekologiczny, na który zaproszono m.in. uczniów z ,,trójki’’ oraz z Kębłowa.

WOLSZTYN. Na konkurs dostarczono aż 230 prace

PLASTYCZNE ZMAGANIA ZE... SPORTEM 1 maja w Wolsztynie rozegrano zaliczany do Pucharu Polski, Turniej w Plażowej Piłce Ręcznej. W walce o Puchar Burmistrza piąte miejsce zajęła ekipa GWP Handball Wolsztyn.

Nie szczędziła braw publiczność, która 13 maja w auli Szkoły Podstawowej nr 1 gorąco oklaskiwała laureatów dorocznego konkursu ,,Śpiewolandia”.

Znamy nazwiska laureatów konkursu plastycznego pod hasłem ,,Sportowe emocje”. Konkurs ogłosił Wolsztyński Dom Kultury, a mogli startować w nim przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z całego powiatu. W sumie do oceny dostarczono 230 prace. Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach: kat. I - Julia Gorgiel, Marta Grześkowiak, Maria Woch * kat. II - Maria Krawczyk, Małgorzata Kubicka, Dominik Wolniczak, Luiza Pachura, Damian Zdanowicz * kat. III - Marta Wawrzynowicz, Anna Jakuszyk oraz Gracjan Cupryś i Franek Nowak.

Kilka dni temu nad wejściem do Urzędu Miejskiego zamontowano herb Wolsztyna.


str. 11

BEZPŁATNY INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLSZTYNIE - maj 2011

ZAMIAST SŁOWA WSTĘPNEGO...

Burmistrz ANDRZEJ ROGOZINSKI: - Praca w Ratuszu, to służba mieszkańcom. Dlatego tak duży nacisk kładziemy na informację. Mieszkańcy mają bowiem pełne prawo wiedzieć czym aktualnie zajmuje się samorząd gminny i powinni być informowani o rzeczach, które ich dotyczą. Aby ułatwić ten przekaz informacji od lat w naszych poczynaniach jesteśmy otwarci na współpracę z mediami, a ze swojej strony dbamy o solidną ilość aktualnych wiadomości na naszej stronie internetowej. Z tego samego powodu kilka lat temu rozpoczęliśmy wydawanie w papierowej formie broszury informującej o przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd gminny. Broszury

te publikowane były okolicznościowo, przy okazji co ważniejs z y c h wydarzeń takich jak np. początek n o w e g o r o k u , Wi e l k a n o c czy letnie wakacje. Z ro z m ó w z mieszkańcami wiem, że dotychczasowe wydawnictwa spotkały się z zainteresowaniem tyle tylko, że nie zawsze chwalono ich książeczkowy format zawierający dużo treści. Z racji tego, że broszury ukazywały się raz na kilka miesięcy były istotnie dość obszerne, gdyż musiały pomieścić dość sporą ilość informacji. Z powodu małej częstotliwości ukazywania nie zawsze też zawierały najbardziej aktualne informacje. Stąd pomysł na zmianę formuły Informatora i ten egzemplarz, który Państwo właśnie trzymają w ręku. Czy zmiany wyszły na lepsze? Czekam na Państwa opinie... Obecny format Informatora wyglądem przypomina gazetę. Takie gazety już od dawna wydają

WOLSZTYN. Rysowanie wcale nie musi być nudne! inne samorządy lokalne. Z rozmów z ich przedstawicielami wynika, że pomysł jest trafiony. Widać, w dobie tak popularnego Internetu, nadal istnieje zapotrzebowanie na poczciwą, papierową gazetę. Moim zamiarem jest, aby w Informatorze mieszkańcy wolsztyńskiej gminy, a także odwiedzający nas goście, znaleźli najpotrzebniejsze informacje o aktualnych wydarzeniach. Oczywiście aktualność tych informacji zależeć będzie głównie od częstotliwości ukazywania się Informatora. Myślę jednak, że w Informatorze każdy znajdzie dla siebie coś interesującego. Przy okazji zachęcam niejako do jego współredagowania. W Informatorze chcemy przedstawiać w nim również sukcesy wolsztynian lub pokazywać ich zamiłowania. Jeśli ktoś z naszych mieszkańców ma jakieś intereujące hobby, posiada ciekawą kolekcję lub z powodzeniem wystartował w zawodach sportowych, albo przeglądzie artystycznym – dlaczego go nie pokazać? Prosimy tylko o krótką informację z danymi kontaktowymi, które najlepiej zostawić w Biurze Obsługi Interesanta na parterze Urzędu Miejskiego. Dane te można również przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@wolsztyn.pl.

PROMENADA PEŁNA SZTUKI

Miesiąc maj wreszcie uraczył nas słoneczną pogodą. Gdy na dworze zrobiło się cieplej niemal od razu na Promenadzie zrobił się ruch. Nadjeziorny trakt zapełnił się wędkarzami, spacerowiczami oraz... młodymi plastykami. Na molo, na plenerowych zajęciach spotkaliśmy członków sekcji plastycznej WDK, na zdjęciu od

lewej: Ola Skrzypczak, Aneta Krawczyk oraz Emilia Gabler i Mikołaj Haglauer. - Zimą w pracownicy rysowaliśmy martwą naturę. Teraz wprawiamy się szkicując kaczki, których nie brakuje przy molo - powiedzieli młodzi plastycy zapewniając, że nauka rysunku wcale nie musi, i wcale nie jest nudna!

WOLSZTYN. Ciekawy pomysł w bibliotece

I TY MOŻESZ UWOLNIĆ KSIĄŻKĘ

WOLSZTYN. Nowy dowód osobisty otrzymasz za darmo

SPRAWDŹ CZY TWÓJ DOKUMENT JEST WAŻNY! Jeśli twój dowód osobisty został wydany w 2001 roku, to koniecznie sprawdź czy jest nadal ważny. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, że dowody osobiste wydane w 2001 roku tracą ważność jeszcze w tym roku. Podobnie tracą ważność dowody osobiste wydane osobom niepełnoletnim w 2006 roku (czyli 5-letnie dowody osobiste). Dowody osobiste są wydawane osobom pełnoletnim na okres 10 lat. Natomiast dowody osobiste dla osób niepełnoletnich, które nie ukończyły 18 roku życia ważne są 5 lat od daty wydania. Termin ważności dowodu osobistego można sprawdzić samemu. Data, do kiedy dokument pozostaje ważny - jest określona na dowodzie osobistym (pod informacją o numerze dowodu osobistego). Należy zawsze pamiętać o konieczności sprawdzenia terminu ważności dowodu osobistego. Wniosek o wymianę dowodu trzeba złożyć w swoim urzędzie 30 dni przed upływem terminu jego ważności. UWAGA - od 1 stycznia 2010 roku dowody osobiste są wydawane nieodpłatnie, nawet jeśli wystąpimy o wymianę dowodu w związku z zagubieniem

lub zniszczeniem poprzedniego dowodu osobistego! Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć następujące dokumenty: odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie zawarły małżeństwa; odpis skrócony aktu małżeństwa; oraz dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35x45 mm, odzwier-

ciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

Ważne - do wniosku o ponowne wydanie dowodu osobistego nie załącza się odpisu aktu stanu cywilnego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się te odpisy, lub dokumenty te zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego. Należy pamiętać, że nieważny dowód osobisty nie spełnia swoich funkcji, czyli nie potwierdza naszej tożsamości i obywatelstwa m.in. w kontaktach z urzędem. Taki dokument jest bezużyteczny w obrocie prawnym, ponieważ nie można się nim dłużej posługiwać. Nie załatwimy żadnych spraw w urzędzie czy na poczcie w kwestiach wymagających weryfikacji tożsamości, możemy mieć problem z uzyskaniem kredytu bankowego czy dokonaniem zakupu ratalnego. Przy okazji tematu dowodów osobistych - pracownicy Urzędu M i e j s k i e g o w Wo l s z t y n i e przypominają, że książeczkowe dowody (zielone książeczki) definitywnie straciły już swoją ważność. Można się było nimi posługiwać tylko do 31 marca

Mało kto wie, że w bibliotece publicznej można nie tylko wypożyczyć książkę. Tak, można ją też przeczytać w czytelni, albo po prostu... zabrać. Ale uwaga - ta ostatnia możliwość dotyczy wyłącznie książek ustawionych na specjalnym regale, na parterze, przy wejściu do książnicy. Wystawione tam książki, to często niepotrzebne lektury, leżące bezużytecznie w szafie lub na strychu. A przecież książka ,,żyje’’ i pełni swoją rolę, tylko

gdy trafi do czytelnika. I stąd właśnie pomysł w bibliotece na specjalny regał, który ma pomóc ,,uwolnić” lektury, żeby cieszyły lub uczyły innych. Można zabrać taką książkę lub odwrotnie pozostawić dla innych lekturę, która zawadza w domu. - Często przeglądamy wyłożone tutaj książki. Trafiają się ciekawe lektury - przyznały Ania i Natalia Łozińskie, które spotkaliśmy przy specjalnym regale, w trakcie kolejnego ,,uwalniania” książek.


str. 12

BEZPŁATNY INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLSZTYNIE - maj 2011

XIX DNI ZIEMI WOLSZTYŃSKIEJ... w obiektywie

Piotr Wawrzynowicz z bratem Pawłem na zlocie starych samochodów.

ŻAKINADA

,,Czester’’ z ekipą jedzie na paradę parowozów.

Zakorkowane centrum miasta? Nie! Tak wyglądała droga krajowa K 32, w rejonie Świtezianki, w czasie parady parowozów.

nie podpisane zdjęcia i teksty w Informatorze pochodzą od - PROMOMEDIA24, Urząd Miejski w Wolsztynie (tel. 68 347 45 00) redakcja oraz skład Informatora - PROMOMEDIA24 (tel. 603 898 572)

Na Rynku nie zabrakło stoiska promocyjnego gminy Wolsztyn.

Profile for Urząd Miejski w Wolsztynie

Informator Urzedu Miejskiego w Wolsztynie 1/2011  

URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLSZTYNIE Urząd Miejski w Wolsztynie, Rynek 1, tel. 68 347 45 00, info@wolsztyn.pl, www.wolsztyn.pl - egzemplarz bezpła...

Informator Urzedu Miejskiego w Wolsztynie 1/2011  

URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLSZTYNIE Urząd Miejski w Wolsztynie, Rynek 1, tel. 68 347 45 00, info@wolsztyn.pl, www.wolsztyn.pl - egzemplarz bezpła...

Advertisement