Page 1

W NUMERZE M.IN.: Sztandar dla pasjonatów

Na zaproszenie senatora Jana Filipa Libickiego zawitał w Wolsztynie senator VI, VII i VIII kadencji Andrzej Person. Osoba życiowo i zawodowo związana ze sportem. Pracował jako dziennikarz w tygodnikach: "Razem", "Sportowiec" i "Mecz”. W czasie 30 lat pracy w redakcjach sportowych, komentował wydarzenia z kilkunastu igrzysk olimpijskich i kilkudziesięciu Mistrzostw Świata i Europy. Pełnił funkcję rzecznika prasowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a także czterokrotnie był rzecznikiem prasowym polskich ekip olimpijskich. Od kilku dni senator członkiem Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest autorem książki „Sport rządzi światem”. Wizyta w Wolsztynie w dniu 22 kwietnia br. przebiegła „dwuetapowo”. W pierwszej części spotkania złożył wizytę na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, gdzie zapoznał się z obecna bazą szkoleniową. Następnie spotkanie „przeniesione” zostało do Sali Sesyjnej UM, gdzie zapoznał się z dokumentacją przebudowy w/w kompleksu. Zarówno senator Person, jak i Libicki wyrazili chęć pomocy w przebudowie tak ważnego dla mieszkańców naszego miasta obiektu sportowego.

strona 2 Prezes ZNP w Wolsztynie strona 4 Marsz Cieni strona 6 towymi, przedstawicielami klubów sportowych działających na terenie gminy Wolsztyn oraz nauczycielami wychowania fizycznego. Po krótkiej przemowie senatora Persona wywołała się merytoryczna dyskusja nt. przemian dokonujących się w polskim sporcie, statusie nauczycieli wychowania fizycznego czy wreszcie zmianach w sporcie powszechnym dzieci i młodzieży.

Następnego dnia senator Person występował w porannym programie „Kawa czy Herbata”, gdzie bardzo „ciepło” wypowiadał się o wizycie w Wolsztynie i o tutejszych entuzjastach W drugiej części dnia senator spotkał się z działaczami sporsportowych. Tekst: MOSiR

Informacja dla turysty Strona 9 Program Dni Ziemi Wolsztyńskiej Strona 12

Nowe pomosty nad brzegiem jeziora wolsztyńskiego Odpowiadając na apel wolsztyńskich wędkarzy dot. stworzenia warunków do uprawiania tej dyscypliny, Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski podjął decyzję o wykonaniu 10 pomostów wędkarskich zlokalizowanych wzdłuż Jeziora Wolsztyńskiego na odcinku od ul. Rzecznej do mola. Pomosty zostały wykonane przez Firmę Pomost Izabela Schellenberger-Olechnowska ze Sławy (wykonawca wszystkich dotychczasowych pomostów podczas realizacji „Szlaku Żurawiego”). Obiekty zrobione są z drewna modrzewiowego, a ich wymiary wynoszą 2m x 1.2m. Mamy nadzieję, że spełnią oczekiwania licznej rzeszy pasjonatów wędkarstwa. Ponadto, odtworzony został pomost łączący Promenadę im. Klemensa Modlińskiego z nowo umocnionym ostatnio molo na Jeziorze Wolsztyńskim. Wkrótce obiekt ten zyska nową szatę roślinną, która uatrakcyjni to bardzo uczęszczane miejsce rekreacji i wypoczynku.


str. 2

Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - kwiecień 2013 in tern etowej www.TurKol.pl.

Howard Jones ufundował bilety Dnia 17 kwietnia br. w siedzibie Gminnego Centrum Informacji w Wolsztynie odbyło się spotkanie przedstawiciela Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei z Poznania, Pana Artura Wieczorka z Howardem Jones’em oraz Katarzyną Jęczmionka - przedstawicielem Gminnego Centrum Informacji celem przekazania biletów na przejazd turystycznymi pociągami prowadzonymi przez wolsztyńskie parowozy.

Howard Jones, propagator i miłośnik wolsztyńskich parowozów, przekazał bilety w ramach wsparcia organiOrganizatorem wspomnianych pociągów jest Instytut z Poznania. Howard Jones jest zacji turystycznych pofundatorem 120 biletów, przeznaczonych dla młodzieży i dzieci z wolsztyńskich szkół i ciągów specjalnych przedszkoli, a ich dystrybucją zajmie się wolsztyńskie GCI. prowadzonych zabytkowym taborem popuBilety obejmują przejazdy pociągami: laryzując tym samym tę - MAJA—na trasie Wolsztyn - Wschowa - Poznań - Wschowa - Wolsztyn w dniu formę promocji, jako ciekawy sposób spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzie1 maja 2013, ży. Ponadto niespodzianką od Pana Howarda była także butelka – skarbonka z pieniędzmi zbieranymi przez gości „Domu angielskiego” Wolsztynie z przeznaczeniem na - BASZTA—na trasie Wolsztyn - Gostyń - Wolsztyn w dniu 2 maja 2013, zakup słodyczy dla dzieci podczas przejazdu wspomnianymi majowymi pociągami tury- PYRA—na trasie Wolsztyn - Poznań - Wolsztyn w dniu 4 maja 2013, stycznymi. - STEFAN—na trasie Wolsztyn - Stefanowo - Wolsztyn w dniu 4 maja 2013, Pracownicy Gminnego Centrum Informacji spotkali się już z przedstawicielami placó- WOJCIECH—na trasie Wolsztyn - Poznań - Wolsztyn w dniu 18 maja 2013. wek oświatowych na terenie miasta Wolsztyna celem rozdysponowania biletów. Szczegóły dotyczące rozkładu jazdy poszczególnych pociągów dostępne są na stronie

Serce motocyklisty W sobotę na wolsztyńskim Runku odbyła się już V edycja akcji MOTOSERCE. Motoserce jest ideą wynikającą z potrzeby serca i chęci działania. Pamiętajmy, że krew jest darem życia. Przygotowano ponadto atrakcje dla dzieci, zabawę z animatorami i wystawę motocykli.

Sztandar dla hodowców gołębi pocztowych W Kościele św. Józefa w Wolsztynie odbyło się poświęcenie sztandaru Związku Hodowli Gołębi Pocztowych. W uroczystości w dniu 20 kwietnia wzięli udział m.in. przedstawiciele samorządu z Gminy Wolsztyn, Siedlec i Rakoniewic. Burmistrz Wolsztyna podkreślił, że jest to bardzo ważne wydarzenie m.in. ze względu na zaangażowanie członków związku i długi staż jakim mogą pochwalić się na terenie Gminy Wolsztyn.


Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - kwiecień 2013

str. 3

Doroczne święto w wolsztyńskim kole

Obchody Światowego Dnia Inwalidy

9 kwietnia br. w Wolsztyńskim Domu Kultury odbyło się spotkanie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Jak co roku podczas spotkania, młodzież z Wolsztyńskiego Domu Kultury oraz Szkoły Muzycznej w Wolsztynie umilała czas muzyką. Na ręce Zdzisława Barskiego - Prezesa Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski złożył okolicznościowy list oraz kwiaty, jednocześnie zapewniając o wsparciu ze strony samorządu miejskiego, na które może liczyć Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów.

W dniu 7 kwietnia 2013 r. w Motelu Montana w Karpicku odbyło się coroczne spotkanie Wolsztyńskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem z okazji obchodów Światowego Dnia Inwalidy.

Wielu członkom i sympatykom Wolsztyńskiego Koła wręczono podziękowania za szczególne zasługi w działalności Towarzystwa oraz niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym. Dyplom otrzymał również Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski, który zadeklarował dalszą pomoc i wsparcie ze strony samorządu miejskiego.

Spotkanie z Prezesem ZNP W dniu 17 kwietnia br. w Wolsztyńskim Domu Kultury odbyła się konferencja pt. „Status prawny nauczyciela” zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Wielkopolskiego i Zarząd Oddziału w Wolsztynie. W konferencji wzięli udział samorządowcy oraz cała rzesza nauczycieli z terenu Gminy Wolsztyn i gmin sąsiednich. Obecny na konferencji Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz omówił najważniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela planowane przez rząd.

Wręczono kolejne certyfikaty 15 kwietnia br. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Wolsztynie, działającym w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń i certyfikatów uczestnikom szkoleń, które miały miejsce w pierwszym kwartale 2013 r. W spotkaniu udział wzięli: Wielkopolski Wojewódzki Komendant OHP Piotr Zerbe, z-ca Komendanta Wojewódzkiego OHP Zdzisław Dębowski, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Lesznie Edward Karczyński, Burmistrz miasta Wolsztyn Andrzej Rogozinski, Sekretarz Gminy Wolsztyn Hanna Sitkowska, Kierownik ROSZM Marek Pelczyński oraz przedstawiciel Gimnazjum OHP dla dorosłych Katarzyna Zerbe.

– specjalista. ds. szkoleń głos zabrał Komendant WWK OHPPiotr Zerbe, który podkreślił istotę działania jednostek MCK, PPP oraz OSZ w jednym miejscu. Podziękował również Burmistrzowi Wolsztyna za owocną współpracę. Następnie Burmistrz Andrzej Rogozinski w swoim wystąpieniu podziękował pracownikom lokalnych jednostek za trud włożony w pracę na rzecz młodzieży. Złożył także Po wysłuchaniu sprawozdania dotyczącego dotychczaso- gratulacje młodzieży i życzył im aby z nowymi kwalifikawej działalności OSZ, które przedstawiła Aneta Falbierska cjami odnaleźli się na lokalnym rynku pracy. Natomiast

Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Edward Karczyński zwrócił uwagę na to, że nabyte przez uczestników szkolenia kwalifikacje ułatwią im podjęcie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Wolsztynie planuje w roku 2013 przeprowadzić jeszcze 7 szkoleń zawodowych, w których wsparciem obejmie 70 osób bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo. Tego typu działania pomogą młodzieży odnaleźć się na lokalnym rynku pracy.


str. 4

Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - kwiecień 2013 Przedstawiciel Wolsztyna w Radzie Organizacji Pozarządowych przy MKiDN

Z przyjemnością informujemy, że w składzie Rady Organizacji Pozarządowych przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego III kadencji znalazł się przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni oddelegowany przez Zarząd – Pan Witold Porankiewicz. Inauguracyjne posiedzenie Rady, podczas którego nominacje wręczył minister Bogdan Zdrojewski, odbyło się w Warszawie w poniedziałek, 25 marca 2013 roku. Warto nadmienić, że wśród podmiotów związanych z szeroko pojętą kulturą, których przedstawiciele znaleźli się w Radzie (m.in. Związek Kompozytorów Polskich, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Związek Artystów Scen Polskich, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, czy Stowarzyszenie Pisarzy Polskich), bardzo zróżnicowanych pod względem płaszczyzny działalności, TPWP jest jedyną organizacją związaną z zabytkami kolejnictwa i szeroko pojętą turystyką kolejową.

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Wolsztynie informuje, że od 1 stycznia 2013 r. ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1407) zniesione zostały niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego. Wprowadzono szereg ułatwień, między innymi: - wprowadzono możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu się w nowym miejscu; - wprowadzono możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika; - odstąpiono od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej; - zniesiono obowiązek zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy; - zlikwidowano obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów; - zlikwidowano obowiązek właścicieli, dozorców i administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników; - wydłużono termin na realizację obowiązku meldunkowego z 4 dni do 30 dni oraz zniesiono sankcji karnych za niedopełnienie obowiązku meldunkowego; wydłużono okresy wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w ewidencji z 3 miesięcy do 6 miesięcy.

Nie od dziś wiadomo, że proces tworzenia oraz rozwój polskich kolei turystycznych i muzealnych jest ograniczony z uwagi na brak rozwiązań systemowych – począwszy od braku jasno określonych zasad przekazywania przez spółki powstałe na bazie dawnych PKP zbędnego mienia (linii kolejowych, gruntów, budynków, mienia ruchomego), poprzez obostrzenia, jakim podlegają pojazdy historyczne (obwarowane takimi samymi procedurami jak współczesny tabor), skończywszy na braku wyodrębnienia w stawkach dostępu do infrastruktury przejazdów turystycznych. Większość tych barier odczuwają również funkcjonujące placówki, takie jak Parowozownia Wolsztyn. Mamy nadzieję, że nasza obecność w Radzie w jakimś stopniu pomoże rozwiązać te i inne problemy, z którymi borykają się podmioty związane z turystyką kolejową oraz stowarzyszenia chcące zachować i promować dziedzictwo kultury technicznej. Więcej o Radzie Organizacji Pozarządowych przy MKiDN można przeczytać na stronie ministerstwa: www.mkidn.gov.pl/pages/posts/posiedzenie-rady-organizacji-pozarzadowychprzy-mkidn-3747.php Tekst: Andrzej Tomaszewski, Prezes TPWP.

Zagłosuj na swoje miasto Już 8 kwietnia br. rozpoczęła się czwarta edycja konkursu "Zagłosuj na swoje miasto". Konkurs ma na celu wyłonienie dwóch miast, które zdobędą największą liczbę głosów. Tam też Fundacja Muszkieterów postawi nowoczesny plac zabaw dla dzieci. Zachęcamy do udziału w plebiscycie i zaproszenie do niego znajomych. Każdy głos jest na wagę złota i może być decydujący!

Dyżury Prezydium Rady Miejskiej (od godz. 10.00 do 11.00): —7 i 16 maja—Przewodnicząca Bogusława Tuchocka; 9 i 21 maja —Krzysztof Czeszak; 14 i 23 maja—Maciej Wojciechowski. Dyżury radnych (od godz. 15.00 do 16.00): 6 maja— Zbigniew Korylczuk, 13 maja—Tomasz Tomiak, 20 maja —Marian Zembrowski, 27 maja—Zenon Ziomek. Urząd Miejski w Wolsztynie w następujących dniach będzie czynny w godzinach: 29 kwietnia (pon.) 8.00-16.00; 30 kwietnia (wt.) 7.00-15.00; 2 maja (pt.) 7.00-15.00 oraz 31 maja (pt) 7.00-15.00.

Nowe miejsca pracy w Gminie Wolsztyn W dniu 17 kwietnia br. obył się nieograniczony przetarg na zbycie działki w Powodowie. Na zakupionej działce firma „NOR-DAN” wybuduje nowy zakład pracy, który docelowo zatrudni około 150 osób. Niebawem poinformujemy Państwa o szczegółach na łamach prasy oraz stronach internetowych.

Utrudnienia komunikacyjne w centrum miasta Informujemy, że utrudnienia w ruchu na ul. 5 Stycznia w Wolsztynie, spowodowane były koniecznością wykonania podłączenia budowanej kanalizacji deszczowej w ul. Rzecznej. Wykonywane prace spowodowały czasowe wyłączanie z ruchu ul. 5 Stycznia (w obrębie skrzyżowania z ul. Rzeczną) na odcinku - od skrzyżowania ul. R. Kocha do skrzyżowania z ul. Słodową. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia komunikacyjne.


Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - kwiecień 2013

str. 5

Darmowego Internetu ciąg dalszy…

Skate Park gotowy przed wakacjami

Jak informowaliśmy wcześniej, został opracowany wniosek o dofinansowanie kolejnego projektu ze środków Unii Europejskiej, dotyczący dostarczenia bezpłatnego Internetu mieszkańcom naszej gminy. Nasz wniosek znalazł się na liście 618 wniosków złożonych w ramach marcowego naboru przeprowadzonego przez warszawską instytucję. Wg założeń wniosku o dofinansowanie w ramach projektu przewiduje się:

W dniu 3 kwietnia br. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, z wybraną w trybie przetargu nieograniczonego firmą TECHRAMPS Piotr Nowak Kraków, dla zadania pn. „Budowa skateparku przy ul. Komorowskiej w Wolsztynie”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie skateparku w formie gładkiej żelbetowej płyty z wyprofilowanymi przeszkodami przeznaczonymi do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i rowerach. Płyta o wymiarach 25 x 54 m, posiadać będzie trzy poziomy połączone ze sobą za pomocą ramp i schodów. Na obiekcie zastosowane zostaną takie przeszkody jak m.in. bowl, schody z grindboxem, wulkan, ławki, podjazd, murek, bank ramp z grindboxem, gap z grindboxem, quarter pipe, funbox do skoków. W ramach zadania wykonane zostanie również ogrodzenie obiektu oraz infrastruktura towarzysząca typu zieleń, oświetlenie, mała architektura. Wartość robót budowlanych przewidzianych do wykonania to ok.. 757 tys. zł. Zakończenie robót planowane jest w połowie czerwca br.

1.Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 100 gospodarstw domowych, dzięki czemu uzyskają techniczną możliwość dostępu do Internetu szerokopasmowego. 2.Zapewnienie ciągłego dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 100 gospodarstw domowych. 3.Adaptację dwóch sal wyznaczonych jako Centra Szkoleniowe wraz z ich wyposażeniem oraz zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania, w których będą się odbywać szkolenia 100 Beneficjentów Ostatecznych z zakresu podstaw obsługi komputera oraz korzystania z Internetu, dzięki czemu zostanie przekazana wiedza pozwalająca na aktywne i świadome korzystanie z zapewnionego sprzętu komputerowego oraz internetu. 4.Adaptację trzech lokalizacji wyznaczonych jako Punkty Koordynacyjne wraz z ich wyposażeniem oraz zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania w formie infokiosków, dzięki czemu zostanie umożliwiony dostęp do internetu dla Beneficjentów Ostatecznych. Grupa docelowa projektu została rozszerzona w stosunku do pierwszego – realizowanego obecnie projektu o grupę osób powyżej 50-go roku życia. Wartość całego projektu opiewa na ponad 1,6 mln zł, a udział Unii Europejskiej w formie bezzwrotnej dotacji stanowić ma 100% poniesionych kosztów.

Umowa na budowę boiska W dniu 23 kwietnia br. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, z wybranym w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcą, dla zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Obrze” na terenach Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego. W terminie złożenia i otwarcia ofert przetargowych najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SODEX z m. Złotniki. W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi budowa wielofunkcyjnego obiektu o wymiarach 24x45m, na którym wyznaczone będą boiska przystosowane do następujących dyscyplin sportowych: siatkówka – 2 boiska, piłka ręczna – 1 boisko, tenis ziemny – 1 boisko, koszykówka – 2 boiska. Nawierzchnia obiektu została zaprojektowana jako poliuretanowa, przepuszczalna dla wody, na podbudowie z

Niebawem powstanie strona internetowa, na której na bieżąco informować będziemy Państwa o przebiegu prac związanych z budową skateparku.

Przetarg na budowę kolejnej drogi 11 kwietnia br. wszczęto postępowanie przetargowe mające na celu wybór wykonawcy pierwszego etapu przebudowy ul. Górnej we Wroniawach. W zakres planowanego zamówienia wchodzi przebudowa drogi na odcinku ok. 180 mb, obejmująca wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej o długości ok. 160 mb wraz ze studniami i wpustami, ułożenie nawierzchni drogowej w technologii kostki betonowej, wykonanie zjazdów do posesji, miejsc parkingowych i chodników oraz ustawienie oznakowania pionowego. Termin złożenia ofert wyznaczono na dzień 26 kwietnia br. Dokumentację przetargową zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie w dziale „Przetargi”.

kruszywa naturalnego. Wyposażenie obiektu stanowić będą urządzenia niezbędne do uprawiania poszczególnych dyscyplin t.j. słupki, siatki, bramki i stojaki wraz z tablicami do koszykówki. Cały obiekt zostanie ogrodzony powlekaną siatką o wysokości 4m. W celu ochrony ogrodzenia zostaną zamontowane piłkochwyty o wysokości 6 m z siatki polipropylenowej. Z uwagi na dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej, zakończenie wszystkich prac zaplanowano na koniec czerwca b.r. Całość robót wyceniono na 380 tys. zł, z czego 211 tys. stanowić będzie dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakończenie prac na ul. Poznańskiej Na przełomie marca i kwietnia zakończono roboty budowlane związane z przebudową ul. Poznańskiej na odcinku od Rynku do molo. W dniu 8 kwietnia nastąpił odbiór końcowy całej inwestycji. W ramach zadania wykonano przebudowę ulicy, która uzyskała nową nawierzchnię z kostki sjenitowej i granitowej, wykonano nową konstrukcję chodników z płyt granitowych i kostki granitowej, przebudowano zjazdy do posesji i skrzyżowania, dostosowując je do nowego rozwiązania wysokościowego. Ponadto wykonano kanalizację deszczową pozwalającą na odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni oraz przebudowano linię oświetlenia drogowego wraz z montażem nowych słupów z oprawami oświetleniowymi. Dodatkowo, okolice dojścia do jeziora zyskały nowe oblicze w postaci estetycznego muru oporowego, na którym przewidziano montaż nowych kwiatonów. Wykonawcą robót było PBD SOLFATER Bernard Jaźwik, z Grodziska Wielkopolskiego. Wartość wykonanych prac to ponad 1,2 mln zł.


str. 6

Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - kwiecień 2013 Wolsztyn na turystycznych targach w Warszawie

Sukces gimnazjalistów z Obry i Wolsztyna!

Gminne Centrum Informacji reprezentowała Katarzyna Jęczmionka przedstawiając

atrakcyj-

ność

tury-

styczną Gminy Wolsztyn, jak również ciekawą propozycję imprez kulturalnych i sportowych.

Tym

razem prezentacja Wolsztyna odbyła się na ogólnym stoisku Wielkopolski przygotowanym i obsługiwanym przez Wielkopolską Organizację Turystyczną, na którym wśród przedstawicieli samorządów oprócz Wolsztyna prezentował się także Region Koniński. Gościem specjalnym wielkopolskiego stoiska był Michał Lonstar współorganizator Festiwalu Czyste Country w Wolsztynie. Wolsztyn kolejny raz dowiódł, że staje się coraz ważniejszym punktem na mapie atrakcyjności turystycznej Polski, z ogromnym zainteresowaniem pytano o organizację pobytu w Gminie Wolsztyn - miejsca noclegowe, przejazd turystycznymi pociągami prowadzonymi przez parowozy /organizowanymi przez Instytut Rozwoju i Promocji i Kolei z Poznania/, a także Paradę

W dniu 17 kwietnia 2013 roku w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza w Poznaniu miała miejsce uroczystość wręczenia zaświadczeń i nagród dla laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Wśród nich znaleźli się: Adrian Miśko- uczeń klasy III Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Obrze- Laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego i Finalista Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego oraz Jakub Mikołajewskiuczeń klasy II Gimnazjum Nr 1w Wolsztynie- Laureat Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego i Geograficznego, a także Finalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego i Matematycznego. Warto dodać, że Jakub ma już na swoim koncie tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego w roku szkolnym 2011/2012. Gratulujemy Adrianowi i Jakubowi, ich rodzicom i nauczycielom oraz życzymy dalszych sukcesów i realizacji planów i zamierzeń..

Parowozów i sierpniowy Festiwal Czyste Country.

VI Katyński Marsz Cieni 14 kwietnia br. ulicami Warszawy przeszedł kolejny „VI Katyński Marsz Cieni” Marsz odbywał się w całkowitym milczeniu przerywanym jedynie komendami konwojentów z NKWD. Marsz wyruszył spod Muzeum Wojska Polskiego i Alejami Jerozolimskimi, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem, Stare Miasto, Długą i Bonifraterską przed Pomnik Golgoty Wschodu Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. Na trzech postojach czytano korespondencję z obozów w Ostaszkowie, Starobielsku i Katyniu. Na placu Zamkowym odczytano nazwiska pomordowanych na nieludzkiej ziemi. Wśród wyczytanych osób znalazły się także nazwiska 21osób z „Wolsztyńskiej Listy Katyńskiej”. Odczytano także nazwisko pana ppor. piechoty WP Romana Wolskiego , który był nauczycielem w Kaszczorze. W jego postać wcielił się Robert Szwed dyrektor Szkoły z Kaszczoru. Zakończenie marszu i symboliczne nakrycie ofiar mordu kirem wszystkich chwytało za serce. Były autentyczne łzy i wzruszenia. W VI KMC, którego organizatorem był

Jarosław Wróblewski z GH „Zgrupowanie Radosław” uczestniczyło 25 Grup Historycznych, a wśród nich 14 członków Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości w Drzonowie. SMHW na marsz przygotowało książki „Wolsztyńska Lista Katyńska” dr Krzysztofa Błaszczyka i kserokopie rozkazu nr 794 z dnia: 5 marca 1940 roku w którym Stalin poleca dokonać mordu na polskich oficerach Wojska Polskiego, Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza, oraz kapelanów. Wśród zamordowanych znalazła się także córka generała Józefa Dowbora Muśnickiego, ppor pilot Janina Lewandowska. W marszu udział wzięło przeszło 120 rekonstruktorów w historycznych mundurach z epoki. Towarzyszyła im także grupa kobiet i dzieci w strojach z tamtego okresu. Marsz współtworzyli członkowie Rodzin Katyńskich i mieszkańcy Warszawy. Kolumnę jeńców poprzedzał oryginalny samochód więźniarka „czornyj woron”. Marsz i jego przesłanie to uczczenie pamięci ofiar pomordowanych na „nieludzkiej ziemi” i przypominanie o naszej tragedii narodowej. Tekst: Maciej Myczka.


Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - kwiecień 2013 XIII Turniej Piłki Nożnej Halowej im. Czesława Fidlera w Świętnie

str. 7

Wyniki XII Turnieju Piłki Nożnej Halowej im. Czesława Fidlera w Świętnie: W kategorii chłopców I miejsce Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wolsztynie – reprezentacja Holandii II miejsce Szkoła Podstawowa w Starym Widzimiu – reprezentacja Francji III miejsce Uczniowski Klub Sportowy „Leśnik-Junior” w Świętnie – reprezentacja Polski IV miejsce – Szkoła Podstawowa we Wroniawach – reprezentacja Hiszpanii V miejsce – Szkoła Podstawowa w Ciosańcu – reprezentacja Niemiec W kategorii dziewcząt I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wolsztynie – reprezentacja Holandii II miejsce – Szkoła Podstawowa w Ciosańcu – reprezentacja Niemiec III miejsce – Uczniowski Klub Sportowy „Leśnik-Junior” w Świętnie – reprezentacja Polski IV miejsce – Szkoła Podstawowa we Wroniawach – reprezentacja Hiszpanii V miejsce – Szkoła Podstawowa w Starym Widzimiu – reprezentacja Francji

6 kwietnia br. w Świętnie już po raz trzynasty spotkały się drużyny dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych na turnieju poświęconym panu Czesławowi Fidlerowi, naszemu wolsztyńskiemu działaczowi społecznemu i wielkiemu przyjacielowi wolsztyńskiej oświaty. Organizatorem Turnieju był Uczniowski Klub Sportowy „Leśnik-

Junior” w Świętnie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w W tym roku Turniej patronatem objęli: Stanisław Kalemba – Minister Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Andrzej RogozinŚwiętnie. ski – Burmistrz Wolsztyna, Ryszard Kurp – starosta poJak co roku poszczególne drużyny ze szkół reprezentowiatu Wolsztyn, Ryszard Kalitka – radny Rady Miejskiej wały kraje Unii Europejskiej. Oprócz umiejętności piłkarw Wolsztynie, Andrzej Wita i Leszek Rubach – Powiatoskich należało wykazać się wiedzą o Unii Europejskiej. wy i Gminny Zarząd PSL w Wolsztynie.

Wielki sukces Adama Szukalskiego!

KOLEJNY OGÓLNOPOLSKI SUKCES UCZNIÓW „TRÓJKI”

13 kwietnia br. w Ostrowie Wielkopolskim odbył się XXXVI finał wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Uczestnikami etapu wojewódzkiego byli laureaci z poszczególnych powiatów, w tym reprezentacja Powiatu Wolsztyńskiego. W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajął Adam Szukalski uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie. Adama do turnieju przygotowują Dawid Ziomkowski oraz Bartosz Hamrol. Uczeń weźmie udział w finale centralnym OTWP, który odbędzie w dniach 7-9 czerwca 2013 r. w Kołobrzegu. Adamowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Uczennice Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie znalazły się w pierwszej trójce dwóch ogólnopolskich konkursów informatycznych. W tej dziedzinie to pierwszy taki sukces uczniów wolsztyńskiej Trójki. Shanta Talukder i Anna Skrobisz, uczennice klasy pierwszej, zajęły III miejsce w Konkursie Informatycznym BÓBR. Rywalizacja polegała na rozwiązaniu on-line kilkudziesięciu zadań logicznych. Konkurs w szkole zorganizowali nauczyciele informatyki i zajęć komputerowych pani Maria Piosik oraz pan Krzysztof Reimann.

Bezpieczni na drodze 7 kwietnia w Chobienicach przeprowadzono Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do rywalizacji stanęli przedstawiciele 11 szkół podstawowych, gimnazjów oraz 2 szkół ponadgimnazjalnych. Swój patent na wygrywanie potwierdzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Obrze, którzy czwarty raz z rzędu wygrali w swoich kategoriach. W pierwszym etapie sprawdzono wiedzę dotyczącą znajomości przepisów ruchu drogowego. Wśród uczniów szkół podstawowych najlepiej z tym zadaniem poradzili sobie Szymon Przybysz z SP Nr 3 w Wolsztynie, oraz Dominika Lorenz i Radosław Waśko z Obry uzyskując po 24 punkty. Tą samą liczbę punktów zgromadziła Mirosława Jokiel z Obry wygrywając konkurencję wśród gimnazjalistów. Konkurencje praktyczne składające się na drugi etap konkursu okazały się nie lada wyzwaniem dla uczestników

Drugi konkurs dotyczył programowania w języku LOGO – Simba 3D LOGO i polegał na stworzeniu projektów graficznych w jednej z czterech kategorii: bezpieczeństwo, technika, budowle świata, fauna i flora. Uczennica Daria Deleżuch za pracę „Tadż Mahal” zajęła II miejsce. Oprócz Darii jeszcze dwoje uczniów wysłało swoje prace na konkurs: Wiktoria Radomska - Piramidy egipskie i Marcin Mariusz Doliński - Ręczny granatnik przeciwpancerny. turnieju. Drużyny musiały bezbłędnie pokonać tor przeszkód złożony ze slalomu, równoważni, „tarki” i „łezki”. Tylko jednej uczestniczce – Mirosławie Jokiel z Gimnazjum w Obrze udała się sztuka zachowania czystego konta po stronie popełnionych błędów. Sędziami podczas turnieju byli funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie. Drużyny, które zajęły premiowane miejsca I SP Obra otrzymały rowery górskie, sprzęt turystyczny i sportoII SP Kaszczor wy oraz akcesoria rowerowe ufundowane przez lokalIII SP nr 1 Wolsztyn ne samorządy i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z Leszna. Gratulacje zwycięzcom oraz wszystkim GIMNAZJA: uczestnikom złożyli Starosta Powiatu Wolsztyńskiego I Gimnazjum Obra Ryszard Kurp, Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogoziński, II Gimnazjum nr 1 Wolsztyn Wicewójt gminy Siedlec Hieronim Birk i dyrektor ZPSPiG w Chobienicach Andrzej Wieczorek, a w imieIII Gimnazjum Kaszczor niu organizatorów Komendant Powiatowy Policji SZKOŁY ŚREDNIE: Wolsztynie insp. Zbigniew Drzymała. I ZSZ Wolsztyn Tekst: KPP w Wolsztynie SZKOŁY PODSTAWOWE:

II ZSRiT Powodowo


str. 8

Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - kwiecień 2013 Autoportret—Tu jestem

W Gminnym Centrum Informacji odbył się wernisaż rozpoczynający wystawę „TU JESTEM”. Wystawa podsumowuje działania plastyczne prowadzone w roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum Specjalnym nr 4 w Zespole Szkól Specjalnych w Wolsztynie. Od września do kwietnia uczniowie trzech klas brali udział w warsztatach artystycznych zarówno na terenie szkoły jak i w GCI, przygotowując i opracowując wystawę tematyczną którą oglądać można od 16 kwietnia do 3 czerwca br.

bem patrzenia na ludzi, którzy do tej pory byli gdzieś TAM… a dziś są TU, z nami. Prezentowane działania artystyczne są częścią autorskiego programu „Ze Sztuką na TY”, który trwa od roku szkolnego 2011/2012 i swą kontynuację mieć będzie w roku przyszłym. Głównym jego założeniem jest rozwijanie indywidualnych predyspozycji, zainteresowań i

Tekst: Joanna Weiss

Ku pokrzepieniu serc –

W Bibliotece Miejskiej w Wolsztynie odbyła się prelekcja pt. „Ku pokrzepieniu serc – Bitwa pod Grunwaldem Jan Matejko”. Niezwykle interesujące spotkanie wraz z pokazem multimedialnym zaprezentował dr Włodzimierz Kwaśniewicz. Sala Biblioteki Miejskiej była pełna. Swą obecnością zaszczyciła nas młodzież, kombatanci oraz inni pasjonaci historii. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie. Spotkanie zorganizowano przy wsparciu finansowym Burmistrza Wolsztyna - Andrzeja Rogozinskiego w ramach współpracy w realizacji projektu w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji”.

Wernisaż otworzył pokaz filmu dokumentujący pracę uczniów nad przygotowaniem wystawy. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy z rąk reprezentującego Starostę Wolsztyńskiego kierownika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Pana Witolda Składanka, Burmistrza Wolsztyna Pana Andrzeja Rogozinskiego oraz dyrektora ZSS w Wolsztynie Pani Hanny Strugała-Rozynek.

Tematem, z którym zmierzyli się młodzi artyści był autoportret, który wymagał wnikliwego spojrzenia na siebie, na swą osobowość. Prezentowane obrazy są bardzo wnikliwym studium podmiotu, każą nam zbliżyć się w niedostępną na co dzień przestrzeń ludzi zamkniętych za szybą stereotypów i uprzedzeń społecznych. Wystawa skłania do refleksji nad naszym sposo-

Bitwa pod Grunwaldem Jan Matejko

uzdolnień plastycznych, oraz wzbudzanie emocji wywierających korzystny wpływ na zaspakajanie potrzeby samorealizacji i samoakceptacji uczestników programu. Uczniowie dojrzewają w nim jako artyści, rozwijają swoje umiejętności, nabywają większej pewności siebie, doznają uczucia odniesienia sukcesu.

Wystawa pt. Historia Polski i stosunków polsko-niemieckich W czwartek 4 kwietnia br. w wolsztyńskiej bibliotece miejsce miało uroczyste otwarcie wystawy pt. „Historia Polski i stosunków polsko-niemieckich”. Tego samego dnia Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski spotkał się w swoim gabinecie z Manfredem Mackem współautorem wystawy. Ekspozycja powstała na podstawie podręcznika do nauczania historii i prezentuje najważniejsze tematy tej publikacji. Autorami wystawy są pracownicy Deutsches Polen-Institut w Darmstadt: Manfred Mack i Matthias Kneip. Gościem specjalnym tego popołudnia był jeden z współautorów ekspozycji Manfred Mack. Uroczystość rozpoczęła swoim pięknym śpiewem Marta Mania z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie. Następnie Dyrektor Biblioteki Publicznej Arleta Prządka przywitała wszystkich gości, a Manfred Mack przybliżył zebranym tematykę wystawy. Ekspozycja czynna będzie do końca kwietnia. Serdecznie zapraszamy.

Henryk Śmiech skończył 100 lat

Droga Krzyżowa Smoleńskiego Krzyża

W sobotę 6 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Śmiech z Wolsztyna obchodził swoje 100 urodziny. List z gratulacjami dla szacownego Jubilata przesłał Prezes Rady Ministrów RP Donald Tusk. W dniu 8 kwietnia 2013 r. w poniedziałek Pana Henryka Śmiecha odwiedzili Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Bernadeta Zamelczyk p r z e k a z u ją c najlepsze życzenia, kwiaty oraz drobny prezent.

26 marca 2013 r. w wolsztyńskiej książnicy odbył się monodram pt. „Droga Krzyżowa Smoleńskiego Krzyża”. Głównym jego inicjatorem był Włodzimierz Chrzanowski z Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Poznaniu. Specjalnymi gośćmi byli ks. Prałat Jan Stanisławski oraz ks. Prałat Stanisław Wojtaszek. Na samym początku Włodzimierz Chrzanowski serdecznie przywitał wszystkich gości oraz rozpoczął uroczystość. Następnie harcerze z 16 Drużyny Harcerskiej im. Jana Pawła II „Okrągła Szesnastka” w Świętnie ze Stowarzyszenia Harcerskiego Wir w Wolsztynie wnieśli krzyż oraz zapalone znicze. Atmosfera była bardzo podniosła i uroczysta. Recytacje w wykonaniu Włodzimierza Chrzanowskiego przeplatane były muzyką graną na saksofonie przez Katarzynę Kozioł z Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Ireny Pfeiffer w Wolsztynie. Recytacja oraz muzyka dobrana była do pokazu multimedialnego. Na samym końcu prowadzący złożył wszystkim życzenia wielkanocne oraz podzielił się z zebranymi symbolicznym jajkiem. Księża gratulowali Włodzimierzowi Chrzanowskiemu pomysłu na tego rodzaju spotkanie.


Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - kwiecień 2013

str. 9

Nim przyjedziesz do Wolsztyna… Informacje dla turysty Gmina Wolsztyn położona jest w zachodniej części województwa wielkopolskiego na pograniczu Pojezierzy Poznańskiego i Lubuskiego. Wolsztyn znajduje się 70 km od Poznania oraz 60 km od Zielonej Góry. Dawny układ urbanistyczny miasta, położenie na przesmyku dwóch jezior (Wolsztyńskiego i Berzyńskiego), atrakcyjne walory przyrodniczo-krajobrazowe stanowią solidną podstawę turystyki i rekreacji. Liczne atrakcje turystyczne, lasy, rezerwaty przyrody, kąpieliska i ścieżki rowerowe sprawiają, że jest to doskonałe miejsce na wypoczynek, wycieczki i obozy sportowe. Dla osób, które uwielbiają obcować z naturą polecamy urokliwy „Szlak Żurawi” wokół Jeziora Wolsztyńskiego.

wodnego oraz muszla koncertowa, w której odbywają się imprezy plenerowe. W pobliskiej Obrze widać ślady działalności cystersów, do których należą klasztor z kościołem św. Jakuba, pomnik św. Jana Nepomucena oraz drewniany kościół św. Walentego. Cystersi mieli znaczący wpływ na powstanie miasta Wolsztyn, a potem nadanie mu kształtu charakterystycznego dla ówczesnego budownictwa miejskiego. Symbolicznym początkiem ich działalności było uzyskanie zgody na zbudowanie międzyjeziornej grobli na Dojcy.

latach 30-tych XX w. mieszkał i tworzył w Wolsztynie. Na terenie Wolsztyna znajduje się wiele interesujących Dom, w którym dziś można oglądać prace artysty, został obiektów wartych odwiedzenia. Najważniejsze z nich to: zbudowany według jego koncepcji z pracownią rzeźbiar- Wolsztyńska Parowozownia - jedyne takie miejsce w ską i malarską oraz ogrodem ozdobionym pracami dłuta całej Europie, gdzie każdego dnia można zobaczyć stare artysty. W 1968 roku władze miasta Wolsztyna, w oparparowozy wyruszające w trasę z planowym pociągiem ciu o prywatną kolekcję siostry Marcina Rożka – Jadwigi osobowym. Parowozownia to cała infrastruktura związa- – utworzyły muzeum jego imienia. We wnętrzach chana z utrzymaniem i obsługą lokomotyw: hala postojowa rakterystycznych dla lat 30-tych znajduje się stała ekspona 8 parowozów, wieża wodna, obrotnica, kanał oczyst- zycja poświęcona życiu i twórczości rzeźbiarza. kowy, zasieki węglowe, warsztaty, dźwigi węglowe, na- Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkostawnie oraz małe muzeum. Największą sławą szczyci się polski – położony nad zachodnim brzegiem Jeziora polski parowóz Pm 36-2, znany jako „Piękna Helena”, Wolsztyńskiego. Na obszarze 3,5 ha znajduje się kilkanaktóry w 1937 roku zdobył złoty medal na Międzynarodoście dużych obiektów architektury wiejskiej oraz wspawych Targach w Paryżu. niały, nadal sprawny, wiatrak – koźlak, którego najstarCo roku, na przełomie kwietnia i maja Wolsztyn staje się sze elementy pochodzą z 1603 roku. Zbiory skansenu miejscem spotkań wielu tysięcy miłośników parowozów, obejmują również sprzęty, narzędzia i przedmioty służąktórzy przyjeżdżają tu za sprawą niepowtarzalnej impre- ce mieszkańcom do pracy i codziennego życia w zagrozy jaką jest „Parada Parowozów”. dzie. Dla zwiedzających przygotowano ciekawą ofertę Parada to gwarancja niepowtarzalnego klimatu, który lekcji muzealnych. zapewniają nie tylko przejazdy ciężkich, osmolonych grzbietów lokomotyw z całej Europy, ale także widowisko „Światło – dźwięk – para”. Ciszę i czerń ciepłej, wiosennej nocy przerywają wielowymiarowe dźwięki muzyki, w rytm, której wiją się, rozmigocone wielobarwnymi wstęgami świateł, kłęby dymu i pary… Wydarzenie to ma charakter unikatowy. O jego niezwykłości świadczą rzesze turystów z kraju i z za granicy, którzy co roku na kilkadziesiąt minut milkną, by w skupieniu chłonąć każdy moment tego niezwykłego spektaklu. Czegoś takiego nie można opuścić! Dla miłośników parowozów przygotowano ofertę pociągów specjalnych prowadzonych przez parowozy podczas Parady Parowozów oraz długiego weekendu majowego. (www.turkol.pl).

Warto także odwiedzić Muzeum Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z oryginalnymi eksponatami ze wszystkich kontynentów i udać się na spektakl teatralny w wykonaniu kleryków Wyższego Seminarium Duchownego. Seminarium to od początku, tj. od 1926 r., było ośrodkiem nie tylko religijnym, ale także kulturalnym i naukowym. Jego działalność przerwały okrutne, długie lata wojennej zawieruchy. Dziś, dzięki niemu Obra to w okolicy synonim harmonii i wypracowywanego od stuleci rękami zakonników, a potem oblatów ładu i porządku.

Na terenie Gminy Wolsztyn miejscami godnymi polecenia są również: Chorzemin, Wroniawy, Gościeszyn, gdzie znajdują się zespoły pałacowo-parkowe z XVIII wieku. Uzupełnieniem oferty turystycznej Wolsztyna są obiekty sportowo-rekreacyjne. Najważniejsze z nich to: pływalnia miejska, kąpielisko w Parku Miejskim z wypożyczalnią sprzętu wodnego, hale sportowe przy szkołach i obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, Ośrodek Wolsztyńskiego Klubu Żeglarskiego nad Jeziorem Berzyńskim w Niałku Wielkim oraz Centrum Rekreacyjno - Pałac i Park w Wolsztynie – miejscem spacerów jest -Sportowe Fala Park. park o powierzchni 17 ha, położony nad Jeziorem Zachęcamy również do wzięcia udziału w najważniejWolsztyńskim, utworzony na przełomie XVII i XVIII w. szych wydarzeniach, które odbędą się w roku bieżącym przy pałacu zbudowanym również w tym czasie. W miej- w Wolsztynie: sce pierwotnego budynku wzniesiono pałac w stylu neo- Parada Parowozów (27-28 kwiecień), klasycystycznym. Został on spalony w 1945 r. i odbudowany w latach 1960-1962 z przeznaczeniem na dom - Międzynarodowy Festiwal Country (9-11sierpień) wycieczkowy. Obecnie ma tu swoją siedzibę „Hotel Pałac - Puchar Świata w Kwadrathlonie i Międzynarodowe Wolsztyn”. Park posiada piękny i urozmaicony drzewoZawody w Triathlonie (16-17 sierpień) stan, rosną tu m.in. miłorząb japoński, topola późna, dęby, buki i jesiony. Warto poszukać dąb z rzeźbami - Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameprzedstawiającymi głowę Fauna i Meduzy, które pier- ralnej (każda niedziela sierpnia),

- Muzeum Roberta Kocha – niemieckiego lekarza i bakteriologa, laureata Nagrody Nobla w 1905 roku w dziedzinie medycyny za odkrycie prątków gruźlicy. Muzeum znajduje się na parterze budynku, w którym mieszkał doktor R. Koch. Eksponowane są w nim pamiątki związane z wielkim uczonym, zarówno te z okresu pobytu w Wolsztynie, jak i z innych miejsc, gdzie prowadził swoje badania. Stylowe meble oraz gabloty z fotografiami i fotokopiami dokumentów umiejętnie oddają ducha wotnie wykonał Marcin Rożek. Obecnie zastąpiono je - Rowerowe Wyścigi MTB (29 wrzesień). tamtego czasu i pokazują, w jakich warunkach żył wielki wiernymi kopiami, a zniszczone oryginały przeniesiono uczony. do Muzeum Regionalnego w Wolsztynie. W parku, w - Muzeum Marcina Rożka – znanego rzeźbiarza, który w pobliżu jeziora, mieści się plaża, wypożyczalnia sprzętu Opracowanie: GCI w Wolsztynie


str. 10

Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - kwiecień 2013

Już 25 maja w „Świteziance” odbędzie się piąta edycja Festiwalu Tańca „Wolsztyn tańczy pełną parą”. Tym razem Wolsztyński Dom Kultury zadbał, aby festiwal objął teren całej Polski!

co w sumie daje nam 700 uczestników! To spore przedsięwzięcie zwłaszcza pod względem logistycznym. Jednak organizator zapewnia, że wszystko odbędzie się bez problemów. Doświadczenie, które niebywale posiada Wolsztyński Dom Kultury w przeprowadzaniu tego typu imprez, pozwoli widzowi na obejrzenie niecodziennego widowiska, a zespołom na płynny przebieg imprezy.

Tu już nie ma żartów. Poziom wzrasta z każdą edycją. W tym roku organizatorzy postanowili rozszerzyć zasięg nie tylko po to by zwiększyć prestiż imprezy, ale także, aby podnieść jakość i konkurencyjność między gru- Co nagrodzą? pami tanecznymi. Grupy, które będzie można obejrzeć Mało festiwali 25 maja rozpoczną pokazy od godziny 10.00. Po każdej kategorii przewidziaW całej Polsce, w ciągu roku, organina jest przerwa. W trakcie festiwalu zowanych jest zaledwie kilka tego zespoły zaprezentują się w dwóch rodzaju przeglądów, w tym w wojeprzedziałach wiekowych (do 12 r.ż wództwie wielkopolskim około i od 13 r.ż.) w tym w kategoriach: trzech. Wolsztyn zapisuje się na mapie tanecznych spotkań jako śmiały show oparte na technikach tańpartner i promotor kultury tańca. Co ca : hip-hop, streat ; roku w podczas festiwalu zasiada wyinne formy tańca (inscenizacja kwalifikowane jury, które bacznie taneczna, taniec jazzowy, taobserwuje poczynania dzieci i młoniec współczesny. dzieży podczas występów. W tym roku obradować będą Piotr Bańkowski Jury po ogłoszeniu werdyktu wręczy (Dyrektor Teatru Tańca Zakręconego nagrody finansowe oraz upominki. z Poznania), Katarzyna Szczepanik Już dzisiaj prosimy zapisać sobie 25 (Poznań) oraz Izabella Adamiec maja w kalendarzu, bo taką imprezę (Wrocław). na pewno warto odwiedzić. 700 uczestników!

Więcej informacji na temat Festiwalu Zgłoszenia przerosły oczekiwania or- Tańca można uzyskać wchodząc na ganizatora. Jeszcze kilka dni przed stronę www.domkulturywolsztyn.pl. zamknięciem listy widniało 50 grup, Serdecznie zapraszamy!


Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - kwiecień 2012

str. 11

Więcej informacji i fotorelacja z imprezy na: www.wolsztyn.pl oraz www.domkulturywolsztyn.pl


str. 12

Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - kwiecień 2013

Informator 04-2013  

Informator Urzedu Miejskiego w Wolsztynie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you