Page 1

W NUMERZE M.IN.: Już po raz dziesiąty Burmistrz Wolsztyna przyznał dziesięć równorzędnych „Nagród za promowanie i wkład w rozwój Miasta i Gminy Wolsztyn”.

Gala Sportu strona 4 Samorządowa spółka?

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami tegorocznych laureatów na stronach 2 i 3.

strona 5

Poniżej fragmenty przemówienia burmistrza na Gali wręczenia nagród. Kiedy 10 lat temu jako „świeżo upieczony” Burmistrz Wolsztyna postanowiłem po raz pierwszy uhonorować osoby, firmy i instytucje, które poprzez swoje działania znacząco wpływają na rozwój i promowanie naszej małej ojczyzny, nie wyobrażałem sobie, że ta coroczna gala stanie się trwałą tradycją naszego samorządu. I choć nie jesteśmy dużą społecznością, corocznie nie brakuje nam nowych kandydatów do otrzymania „Nagrody Burmistrza Wolsztyna za promowanie i wkład w rozwój miasta i gminy Wolsztyn”. Dodam w tym miejscu, że z dużą radością przyjmujemy informacje o kolejnych zdobywanych nagrodach i certyfikatach przez naszych przedsiębiorców, sportowców, artystów czy działaczy społecznych. Dlatego też – jak dotąd – nie mamy problemu ze wskazaniem corocznych laureatów, a wręcz przeciwnie – zdaję sobie sprawę, że jeszcze wiele osób i instytucji z naszego terenu nie zostało dotąd uhonorowanych, a wszystko dlatego, że nasi mieszkańcy stano-

Śmieci po nowemu strony 6—7 Wiosno—gdzie jesteś? Strona 12

wią wyjątkowo gospodarną, przedsiębiorczą i innowacyjną społeczność. Aby dobrze wykorzystać ten potencjał, konieczne jest współdziałanie samorządu z przedsiębiorstwami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniamii osobami fizycznymi. To podstawa sukcesu, dlatego też staramy się nasze coroczne plany inwestycyjne dostosowywać do potrzeb lokalnych, zarówno w zakresie gospodarki, jak i systematycznego podnoszenia standardu życia naszych mieszkańców. Ciąg dalszy na stronie 4.

Szanowni Państwo ! Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Wolsztyn oraz miłym gościom pragniemy złożyć serdeczne życzenia. Życzymy zdrowych, ciepłych, pełnych słońca i nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, rodzinnych spotkań przy świątecznym stole i wzajemnej życzliwości. Niech te piękne święta przyniosą radość, wzruszenie i wiosenny optymizm. Z wyrazami szacunku Burmistrz Wolsztyna i Rada Miejska w Wolsztynie

Miasto godne polecenia W dniu 7 marca br. Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu, Wielkopolski Związek Pracodawców oraz Biuro Promocji Gospodarczej i Certyfikacji w Poznaniu przyznali miastu Wolsztyn tytuł „Miasto godne polecenia”. Jak czytamy w uzasadnieniu wyróżnienie to zostało przyznane m.in. ze względu na to, że: - Wolsztyn jest piękny, bardzo czysty, pełen kwiatów i zieleni, - mieszkają w nim mili, niebywale życzliwi i zawsze uśmiechnięci ludzie, - jest bardzo przyjazny dla wszystkich, - jest niezwykle atrakcyjny turystycznie i inwestycyjnie, - jest niepowtarzalny, - chce się do niego wciąż wracać. Na ręce Burmistrza Wolsztyna Andrzeja Rogozinskiego przekazano certyfikat podpisany przez Dyrektora Zarządzającego w Biurze Promocji Gospodarczej i Certyfikującej w Poznaniu Pana Przemysława Rzemienieckiego, Rektora Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu Prof. Zw. dr hab. Tadeusza Mendela, oraz Prezesa Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców Pana Jacka Silskiego.


str. 2

Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - marzec 2013 GRZEGORZ APIECIONEK

Artysta trud rzeźbienia podejmuje co ranka i ani się obejrzy, a tu mrok pogania go do snu. I tak od kilkudziesięciu lat. Zaczął rzeźbić w wieku 10 lat. Zachował nawet pierwszą figurkę wykonaną własnoręcznie scyzorykiem. Na początku lat 90. otwiera firmę i stopniowo pozyskuje klientów. Bierze udział w plenerach rzeźbiarskich podczas Dni Wolsztyna oraz zagranicznych. Współpracuje z miejscowym samorządem, szkołami, parafiami. Z biegiem lat wypracowuje sobie znakomitą renomę i zamówienia zaczynają spływać szczególnie z parafii diecezji zielonogórskiej i poznańskiej. Grzegorz Apiecionek wykonuje prace do obiektów współczesnych, jak i będących pod opieką konserwatora zabytków. Dumny jest z tego, że miejscowi proboszczowie powierzyli mu wystrój wnętrz kościołów. Za szczególny zaszczyt Grzegorz Apiecionek poczytuje sobie to, że jego rzeźbą, przedstawiającą figurę Matki Bożej Ludźmierskiej obdarowano papieża Jana Pawła II, a klęcznikiem nawiązującym do stylu gotyckiego metropolitę krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza. Wyrzeźbił też na specjalne zamówienia kilkadziesiąt herbów biskupich. Jakież było jego zdziwienie, gdy na jednej z opublikowanych fotografii, przedstawiającej pokój, w którym latem 2002 roku odpoczywał Ojciec Święty podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny, zobaczył wykonane przez siebie w podwolsztyńskiej wsi figury Marii i Józefa. Prace snycerskie artysty zdobią kościoły w Houston, Kalifornii, Irkucku na Syberii, Austrii i Niemczech.

1855r. Pani Adela Gajewska ufundowała „Dom dla sierot katolickich Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo”, który kilkanaście lat później został przekształcony w fundację zatwierdzoną przez króla pruskiego. W 1878 roku – odebrano siostrom opiekę nad sierotami, pozostawiając jedynie możliwość pielęgnowania chorych. Kolejną ważną datą związaną z działalnością Sióstr Miłosierdzia w Wolsztynie jest rok 1897, kiedy to przy pomocy finansowej parafian i księdza Benedykta Tomiaka, rozpoczyna się budowa dalszej części Zakładu i Kaplicy. Jej konsekracja przez biskupa Edwarda Lisowskiego odbyła się w roku 1913. Przy zakładzie opiekuńczym – od 1919 roku aż do wybuchu II wojny światowej – działała też ochronka, zbliżona formą do dzisiejszego przedszkola. Po II wojnie światowej wiele sierot i półsierot zostało umieszczonych w starym domu przy ul. Poznańskiej 29, gdyż nowy uległ w znacznej części spaleniu podczas działań wojennych. Po odbudowie budynku ze środków Caritasu, do 1950 roku w gmachu mieściło się Niższe Seminarium Duchowne. Od 2008 roku – po kolejnej kompleksowej modernizacji – Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez siostry może przyjąć 82 pensjonariuszki, którym zapewnia się całodobową opiekę. Przeznaczony jest dla kobiet w starszym wieku, przewlekle somatycznie chorych, którym nie można udzielić odpowiedniej pomocy w ich dotychczasowym środowisku. FALA PARK sp. z o.o.

Kiedy w 2009 roku powstała Spółka Fala Park, cel, jaki postawili przed sobą właściciele, czyli budowa rodzinnego centrum sportowo-rekreacyjnego, które miałoby zaoferować mieszkańcom Ziemi CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH Wolsztyńskiej oraz licznym turystom W WOLSZTYNIE aktywny wypoczynek, rozrywkę i rekreację dla całej rodziny – doskonale wpisał Rzemiosło Wolsztyna i jego się w strategię rekreacyjno-turystyczną Gminy Wolsztyn. Po trwającej 20 miesięcy bupowiatu posiada wiekowe dowie, w dniu 13 kwietnia 2012 roku, robiące na użytkownikach duże wrażenie Fala tradycje. 30 czerwca 1953 r. Park wyróżnia się nie tylko swą atrakcyjną ofertą, lecz także nowoczesną architekturą i Prezydium Wojewódzkiej Rady designem. Zostało to już zauważone i docenione nie tylko w Polsce, lecz także w EuroNarodowej w Poznaniu powopie i na świecie czego dowodem są liczne publikacje w branżowej prasie architektołało Cech Rzemiosł Różnych w nicznej, które ukazały się w latach 2012-2013. Warto wymienić takie prestiżowe tytuły Wolsztynie. Starszym Cechu jak: w Polsce „Świat architektury”, „Architektura”; we Francji „AMC”, w Hiszpanii „T18 został Franciszek Kramarek, który pełnił tą funkcję do końca 1953 r. W 1954 r. Starszym Magazine”, „Pasajes Arquitectura”; w Korei Południowej „Archiworld”, „Design & DeCechu ponownie mianowany został Franciszek Masztalerz. W grudniu 1956 r. odbyło tal”; w Chinach „Surface China”. Budynek Fala Park był także finalistą konkursu „Życie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Cechu, na którym w tajnym głosowaw architekturze” na najlepszy obiekt architektury powstały w XXI wieku . niu wybrano demokratycznie władze Cechu. Starszym Cechu został Andrzej Kocąka. W drugiej połowie lat 60-tych liczba zakładów rzemieślniczych zarejestrowanych w JACEK KOTLARSKI Cechu wzrosła do 309. W 1979 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Domu Rzemiosła przy Będę śpiewał! Postanowienie odważul. Słodowej. Kolejnym Starszym Cechu został wybrany Józef Mączkowski, który pełnił ne i ryzykowne, ale godna podziwu tę funkcję przez 2 kadencje. Rzemieślnicy podjęli społeczną inicjatywę wykonania obekonsekwencja i determinacja zawiodły lisku upamiętniającego 195 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Podejmowane kilkuletniego Jacka do ogniska przez lokalnych rzemieślników działania zostały docenione przez Prezydium Rady Izby muzycznego „Karat” w Wolsztynie. Rzemieślniczej w Zielonej Górze, które w 1988 r. przyznało Cechowi „Medal za zasługi Wtedy prawdopodobnie zrodziło się w rozwoju Rzemiosła Lubuskiego". W 1989 r. na Starszego Cechu wybrano Zygmunta kolejne śmiałe postanowienie – będę Gucze, a w roku 1997 zastąpił go Andrzej Barski, który funkcję Starszego Cechu pełni grał na trąbce. Kariera muzyczna zado dziś. W 1998 r., w dużym stopniu dzięki ich zaangażowaniu, w rekordowym czasie częła nabierać realnych kształtów gdy zbudowano nową kaplicę pw. Św. Józefa — patrona rzemieślników. Rada Miejska w został solistą zespołu wokalnego „Urwisy”. Potem były szkoły—naukę gry na trąbce w Wolsztynie doceniła pracę wolsztyńskich rzemieślników na rzecz naszej „małej ojczyLiceum Muzycznym w Poznaniu i Studium Piosenkarskie w Poznaniu. Pojawiły się zny”, nadając Cechowi – w listopadzie 2001 roku – odznaczenie „Zasłużony dla Ziemi pierwsze profesjonalne epizody – zwycięstwo na Festiwalu Młodych talentów w SopoWolsztyńskiej”. W Cechu zrzeszonych jest około 120 zakładów rzemieślniczych, drobcie, debiut na festiwalu opolskim, uczestnictwo w festiwalu z okazji Światowego Zlotu nej wytwórczości i świadczących usługi dla ludności. Naukę rzemiosła, kończącą się Młodzieży. Laureat uczył się na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muegzaminem czeladniczym pobiera obecnie ponad 800 uczniów. zycznej w Katowicach. Występowała na scenie Teatru Muzycznego „Roma” w WarszaZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIE- wie w spektaklach „Miss Sajgon”, „Greace”, „Koty” i innych. Jako muzyk sesyjny nagryDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO wał płyty z Ireną Santor, Ewą Bem, Katarzyną Groniec oraz Ryszardem Rynkowskim. W 2010 roku współpracował z legendarnym Johnem Lordem, członkiem niezapomniaSiostry Miłosierdzia wpisały się w nej grupy Deep Purple. Nie można również pominąć wątków zagranicznych, a nawet historię Wolsztyna już ponad 160 lat zamorskich, czyli koncertów w Roy Thomson Hall w Toronto oraz udziału w Chicago w temu, kiedy to począwszy od 1849 oratorium „Szukam Was” z okazji rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II. Zwieńczeniem roku zaczęły prowadzić działalność dotychczasowej kariery jest na pewno pierwszy solowy album „Nigdy nie jest za późopiekuńczo-pielęgnacyjną w Zakłano”, wydany w zeszłym roku przez Polskie Radio, przy pomocy muzyka i kompozytora – dzie Chorych „Pod Miłosiernym SaKrzysztofa Herdzina oraz szefa jednej z najlepszych polskich orkiestr rozrywkowych marytaninem” przy ul. Dr Kocha. W Tomka Szymusia.


Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - marzec 2013 NADLEŚNICTWO WOLSZTYN Nadleśnictwo Wolsztyn zarządza gruntami na powierzchni prawie 20 tys. ha, z czego na terenie Gminy Wolsztyn znajduje się ok.6,0 tys. Od wielu lat możemy zaobserwować duże zaangażowanie pracowników tej instytucji w prowadzenie edukacji ekologicznej, szczególnie tej leśnej, na terenie gminy Wolsztyn. Leśnicy są częstymi gośćmi w szkołach prowadząc różnego rodzaju spotkania i konkursy - „Wiosna bez płomieni”, „Czym bór darzy”, „Co w lesie piszczy?”. W każdym z nich uczestniczyło po kilkuset uczniów, a uroczystość wręczenia nagród odbywała się w siedzibie Urzędu Miejskiego przy udziale Burmistrza Wolsztyna, co dodatkowo nobilitowało laureatów. Dla wszystkich pragnących czynnie wypoczywać i poznawać tajniki przyrody przygotowano na terenie Leśnictwa Nowe Tłoki ścieżkę przyrodniczo-leśną: „Bagno Chorzemińskie” łączącą się z wytyczonym przez Urząd Miejski „Szlakiem Żurawim”. Corocznie odwiedza ją ok. 5 tys. turystów. Nadleśnictwo posiada szkółkę leśną, położoną w Gościeszynie o pow. około 17 ha, gdzie corocznie produkuje do 2,5 mln sadzonek drzew i krzewów iglastych i liściastych. Systematycznie też inwestuje w obiekty związane z gospodarką leśną – buduje leśniczówki (ostatnio w Dąbrowie i Gościeszynie), wiaty dydaktyczno-rekreacyjne (przykładem może być piękny obiekt na terenie leśnictwa Nowe Tłoki), remontuje drogi leśne, buduje sieci wodociągowe. Jednak inwestycją, która od niedawna zwróciła uwagę mieszkańców i przyjezdnych jest z pewnością nowa siedziba nadleśnictwa przy ul. Boh. Bielnika 29 wybudowana ze środków własnych za ponad 3,8 mln zł. UKS TAEKWONDO Wolsztyn

str. 3

rzemiosła polskiego. Jednak Pan Zygmunt Woźny kojarzy się chyba bardziej Wolsztynianom z Kurkowym Bractwem Strzeleckim, za którego przyczyną po latach przywrócona została do życia strzelnica na Krutli. W roku 1994 nastąpiła reaktywacja Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wolsztynie. Jego Prezesem został oczywiście Pan Woźny i piastował to stanowisko przez kolejne 10 lat – aż do 2003 roku. Jak mówi Pan Zygmunt Woźny - działalność w ramach Kurkowego Bractwa Strzeleckiego to pasja, a podstawą egzystencji jest prowadzony od ponad 40 lat Zakład Metalowy Usługowo-Produkcyjny i plany na przyszłość z tym związane takie, jak ewentualna rozbudowa zakładu i stałe poszerzanie oferty produktów i usług. XELLA POLSKA SP. Z O.O. – ZAKŁAD W POWODOWIE, Powodowo to nowoczesny zakład produkujący materiały YTONG – energooszczędne, wysokiej jakości bloczki z betonu komórkowego stosowane do budowy wielu domów w Polsce. Początki istnienia firmy sięgają okresu lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to, decyzją władz państwowych utworzono przedsiębiorstwo pod nazwą Zakłady Produkcji Elementów Budowlanych „Powodowo” w Powodowie. Od momentu powstania przedsiębiorstwa do chwili obecnej nastąpiło szereg przekształceń: organizacyjnych, zmiany nazw podmiotu gospodarczego i własnościowych. Na przestrzeni ponad 40-to letniej działalności produkcyjnej, zakład był wielokrotnie modernizowany. Ostatecznie, 2 stycznia 2007 roku, Xella Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie stała się następcą prawnym Zakładów Produkcji Betonów „PREFBET” Spółka z o. o. w Powodowie, a zakład pod Wolsztynem jest jednym z 12 zakładów produkcyjnych będących w strukturach tej spółki. Podstawowym produktem wytwarzanym w zakładzie Xella Powodowo są bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego oraz bloczki Ytong, stosowane w budownictwie, jako materiał ścienny. Jednym z podstawowych surowców do ich produkcji jest piasek kwarcowy, więc z pewnością wpływ na decyzję o lokalizacji tego typu zakładu właśnie w Powodowie, miały niewątpliwie występujące tu warunki geologiczne, czyli duże złoża wydmowe piasku kwarcowego w najbliższej okolicy. Produkcja prowadzona jest bezodpadowo, zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

Taekwondo do Wolsztyna zawitało w roku 1993, jako sekcja klubu kościańskiego. Na początku działalności prowadzona była przez trenera Marka Tyczyńskiego i Krzysztofa Frankiewicza sekcja w Szkole Podstawowej nr 2 w Wolsztynie. W roku 1997 Krzysztof Frankiewicz zdobywa stopień mistrzowski 1 DAN i zostaje pierwszym trenerem wolsztyńskiej grupy taekwondo. W tym samym KS. PROF. DR HAB. ANZELM ROMUALD WEISS roku „przychodzą” pierwsze sukcesy. Pod koniec 1999 roku trener Frankiewicz zdobyKs. Prof. Anzelm Weiss urodził się 15 stycznia 1940 r. wa stopień mistrzowski 2 DAN. Następne lata to pasmo sukcesów wolsztyńskiego taew Wolsztynie w rodzinie kupieckiej, która pod koniec XIX kwondo. Należy wymienić tu takich zawodników jak: Anna Berhold, Gizela Dominiczak, wieku osiedliła się w Wolsztynie. Ojciec Alojzy przeszedł Agnieszka Frankiewicz, Anna Lewandowska. Natalia Rybarczyk w 2005 r. zdobywa złodo historii naszego miasta jako najbardziej popularny ty medal na Mistrzostwach Polski Juniorów, a rok później zostaje Mistrzem Polski Sewolsztyński kupiec, który aż do śmierci w wieku 101 lat, niorów. Katarzyna Kubacka w latach 2006 i 2007 zostaje vice mistrzynią w Mistrzoprowadził sklepik. Nasz laureat uczył się w Niższym Semistwach Polski Seniorów. W 2008r. Natalia Rybarczyk zdobywa I miejsce w Akademicnarium Duchownym Archidiecezji Poznańskiej, a w 1957r., kich Mistrzostwach Świata w Belgradzie. Maja Molska zdobywa w roku 2008 i 2009 wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego złote medale w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, a brązowe medale trafiają na w Poznaniu. 26 maja 1963 r. przyjął święcenia kapłańskie szyje Małgorzaty Litwin i Patrycji Kozłowskiej. W roku 2010 sekcja Taekwondo przei odprawił w Wolsztynie mszę św. prymicyjną. W 1966r. kształcona zostaje w Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Wolsztyn oraz wzbogaca został na studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Na Wydziale się o kolejne medale: dla Małgorzaty Litwin, Mai Molskiej, Artura Krysmanna, Agaty Teologicznym uzyskał w 1969 magisterium na podstawie, opublikowanej później praTomińskiej, Ariana Krysmanna, Małgorzaty Litwin, i Dominki Szynkowska. cy: Dzieje parafii Komorowo-Wolsztyn w Polsce przedrozbiorowej, pisanej pod kierunZAKŁAD METALOWY USŁUGOWO-PRODUKCYJNY ZYGMUNT WOŹNY kiem ks. prof. Bolesława Kumora. Natomiast recenzentem pracy doktorskiej i habilitacyjnej był prof. Aleksander Gieysztor. W 1986 r. Ks. Dr Hab. Anzelm Weiss został miaWiosną 1972 roku, przy ul. Lipowej w Wolsztynie, Pan Zygmunt Woźny postanowił nowany docentem, a w 1992 r. profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od otworzyć zakład ślusarsko-kowalski, którego działalność skierowana była początkowo 1986 r. piastował stanowisko kierownika Katedry Metodologii i Nauk Pomocniczych głównie do środowiska rolniczego. Z upływem lat asortyment usług rozszerzał się, Historii Kościoła KUL, a w 1998 r. pełnił obowiązki kierownika Katedry Historii Kościoła a jednym z tego efektów było reaktyw Czasach Nowożytnych. Wraz z pracą na Wydziale – już od 1970 roku - został zaanwowanie nieco zapomnianego kowalgażowany w redakcji Encyklopedii Katolickiej. W latach 1990-1993 pełnił funkcję prostwa artystycznego. Równolegle Zadziekana do spraw studenckich, a następnie przez dwie kolejne 3-letnie kadencje kład kształcił uczniów tego niełatwego dziekana Wydziału Teologii KUL. Jest członkiem Komisji Nauk Pomocniczych Historii rzemiosła. Wielkopolska Izba Rzei Edytorstwa Komitetu Nauk Historycznych PAN, Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelmieślnicza doceniła zasługi Pana Zygskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Komitetu munta Woźnego dla wielkopolskiego Nauk Teologicznych PAN. W 1996 r. został mianowany kanonikiem honorowym Kapirzemiosła zarówno poprzez własną tuły Katedralnej w Poznaniu. Odznaczono go też Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodziałalność gospodarczą, jak i szkoledzenia Polski, a rektor KUL wyróżnił Nagrodą indywidualną I stopnia „za znaczące osiąnie uczniów, przyznając mu w 2011 gnięcia społeczno-organizacyjne”. roku odznaczenie za wkład w rozwój


str. 4

Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - marzec 2013

Przemówienie Burmistrza—Ciąg dalszy ze strony 1

Lokalnych popularnie nazywanego „schetynówkami” PKP Cargo S.A. w Poznaniu Pana Andrzeja Jabłońskiego i oraz wsparciu finansowemu ze strony Powiatu Wolsztyń- jego współpracowników. Mimo widocznych symptomów kryzysu gospodarczego skiego. Gmina Wolsztyn nie zwolniła tempa wdrażania przyjęNadal jestem optymistą w tym temacie i liczę na powołatych przed kilku laty programów inwestycyjnych. W mi- […] nie spółki z udziałem samorządów, która utrzyma tą cennionym roku wyasygnowaliśmy na ten cel prawie 12 mln ną wizytówkę ziemi wolsztyńskiej, Wielkopolski i właściOd momentu przejęcia przez gminy prowadzenie oświazł, czyli 15-procent wszystkich wydatków budżetowych. wie całej Polski. Być może jubileuszowa XX parada paroty, zawsze staraliśmy się rzetelnie wywiązywać nie tylko Przez wiele lat sukcesywnie realizowaliśmy program gowozów, która odbędzie się w ostatnią sobotę kwietnia z podstawowych obowiązków w tym zakresie takich, jak spodarki ściekowej dla Gminy Wolsztyn. W chwili obecbędzie momentem przełomowym, a Wolsztyn dalej bębieżąca eksploatacja obiektów szkolnych czy wynagronej możemy się pochwalić blisko 100-procentowym dzie mógł posługiwać się swoim niepowtarzalnym logo, dzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi. Systemawskaźnikiem zwodociągowania i skanalizowania gminy. czyli „pełną parą”. tycznie modernizujemy, rozbudowujemy i doposażamy Dzięki temu, iż udało się wybudować prawie całą infrabudynki dydaktyczne, budujemy sale sportowe i boiska […] strukturę podziemną, mogliśmy przystąpić do budowy i wielofunkcyjne, ale przede wszystkim dbamy o wszechRównież wielu z Państwa tu obecnych – laureatów pomodernizacji sieci drogowej. Od kilku lat jest to najwiękstronny rozwój naszych dzieci – zarówno tych zdolnych, przednich edycji Nagród Burmistrza i dzisiejszej – otrzysza inwestycyjna pozycja budżetowa. W 2012 roku na jak i tych z różnorakimi problemami. Stworzyliśmy wielomało wiele nagród i wyróżnień za prowadzoną przez inwestycje z zakresu drogownictwa wyasygnowaliśmy stopniowy system edukacji dla dzieci z orzeczeniami o siebie działalność i wynikające z niej osiągnięcia. To dzięponad 7 mln zł. Bardzo ważną inwestycją była budowa potrzebie kształcenia specjalnego. Począwszy od przedki Państwu dynamicznie rozwija się lokalna gospodarka, pierwszego odcinka tzw. „małej obwodnicy Wolsztyna” szkola aż do poziomu gimnazjalnego stworzone zostały prężnie działają kluby sportowe i stowarzyszenia oraz łączącego ul. Lipową z Przemysłową. Trwają prace prooddziały integracyjne, w których pracują nauczyciele organizacje kulturalne, a mieszkańcy mają pracę, a także jektowe drugiego odcinka, dzięki czemu uzyskamy połąspecjaliści. „coś dla ducha” i „coś dla ciała”. Oczywiście miniony czas czenie z drogą wojewódzką nr 305 Wolsztyn – Wschowa. to nie tylko pasmo sukcesów, bywały też trudne chwile, Dzięki tej inwestycji wielu mieszkańców gminy będzie […] miało możliwość bezkolizyjnego dojazdu do części dziel- Pewnie będę trochę monotematyczny, jeśli stwierdzę, że ale dziś cieszmy się tym, co udało się dokonać. nicy przemysłowej Wolsztyna, ale również nowa droga ciągle walczymy o utrzymanie „pod parą” naszej chluby, Kończąc, chciałbym pogratulować wszystkim tegoroczumożliwi skomunikowanie terenów inwestycyjnych w czyli wolsztyńskiej parowozowni, funkcjonującej jak do- nym laureatom, jak i laureatom z lat ubiegłych, osiągnięć tym rejonie Gminy. Realizacja pierwszego odcinka była tąd dzięki życzliwości i wsparciu wielu osób i instytucji, na polu zawodowym i społecznym oraz życzyć dalszych możliwa dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w wysokości m.in. dużego zaangażowania Pana Marszałka Wojciecha sukcesów w następnych latach. 30% z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Jankowiaka i Dyrektora Wielkopolskiego Zakładu Spółki

Sportowa Gala, czyli oni stawali na podium W dniu 18 marca br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie odbyła się Gala Sportu. Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski powołał kapitułę, która dokonała wyboru najlepszego sportowca, trenera i drużynę sportów zespołowych zrzeszonych w wolsztyńskich klubach sportowych w roku 2012. W skład kapituły obok Burmistrza weszli: Krzysztof Bocer, Paweł Gmerek, Wiktor Nowak, Krzysztof Piasek, Andrzej Lisiecki, Stefan Korecki i Elżbieta Weiss. Spośród laureatów zaproponowanych przez kluby sportowe, którzy w roku 2012 osiągnęli I—III miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów, Mistrzostwach Polski Juniorów, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, Olimpiadach, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, reprezentowali Polskę w grach zespołowych, Kapituła wybrała w tajnym głosowaniu najlepszą dziesiątkę. Podczas uroczystości wyróżnieni sportowcy otrzymali szklane statuetki i nagrody pieniężne.

NAJLEPSZY TRENER 2012: NAJLEPSZY ZESPÓŁ 2012: KPR Wolsztyniak Wolsztyn

I miejsce Jan Szczyglewski II miejsce Mateusz Czarnecki III miejsce Artur Walczak

NAJLEPSZY SPORTOWIEC 2012: I miejsce Tomasz Kośmicki II miejsce Dawid Konieczek III miejsce Oskar Piechocki IV miejsce Marta Weiss V miejsce Danuta Kędziora VI miejsce Alicja Konieczek VII miejsce Jeremi Zimny VIII miejsce Marcin Pietruszka IX miejsce Jarosław Płócienniczak X miejsce Aleksandra Bok


Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - marzec 2013

str. 5

Powołanie Spółki „Parowozownia Wolsztyn” z udziałem trzech samorządów (wojewódzkiego, powiatowego i gminnego) oraz PKP Cargo staje się coraz bardziej realne. Po wielu miesiącach rozmów, których inicjatorem był Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Pan Wojciech Jankowiak, pojawiła się szansa szczęśliwego zakończenia. W dniu 19 marca br. Burmistrz Wolsztyna i Starosta Wolsztyński uczestniczyli w posiedzeniu Komisji ds. planowania przestrzennego i infrastruktury technicznej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Podczas posiedzenia Komisji, Dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego – Pan Henryk Szczefanowicz przedstawił członkom Komisji i zaproszonym gościom projekt powołania Spółki uwzględniający wszystkie aspekty prawno—organizacyjno—ekonomiczne o nazwie „Parowozownia Wolsztyn Sp. z o.o.” Po wystąpieniu Dyrektora Departamentu Transportu zarówno Burmistrz jak i Starosta zadeklarowali pełne poparcie dla utworzenia spółki, informując o woli zabezpieczenia w budżetach samorządowych kwoty udziału w spółce wynoszącej 170 000 zł. Deklaracje te zostały przyjęte z dużym zadowoleniem przez członków Komisji z jej Przewodniczącym – Panem Hieronimem Urbankiem na czele.

szącym 1 mln PLN. Po bardzo konstruktywnej i rzeczowej dyskusji radnych Sejmiku, Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komisji jednogłośnie poparli wniosek Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia wyżej wspomnianej Spółki. Po głosowani samorządowcy wolsztyńscy podziękowali za pozytywną opinię , która będzie miała niebagatelny Swój udział w Spółce zadeklarował również Dyrektor Oddziału Poznańskiego PKP wpływ na dziedzictwo kulturowe, jakim są lokomotywy parowe w Wielkopolsce. Cargo – Pan Andrzej Jabłoński. Z ostatniej chwili — Sejmik Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu Udziały w Spółce rozkładałyby się w sposób następujący: 49% - PKP Cargo (udział w dniu 25 marca jednogłośnie podjął uchwałę o utworzeniu Spółki „Parowozownia aportowy), po 17% - każdy z trzech samorządów, przy kapitale założycielskim wyno- Wolsztyn”.

Jak przyciągnąć inwestorów i turystów W dniu 20 marca br. w Sali Marcinkowskiego WUW w Poznaniu odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Wielkopolski Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, w którym uczestniczył Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski. Podczas spotkania seminaryjnego omówiono tematy związane z promocją gospodarczą i turystyczną Polskich firm na terenie Branderburgi. Komisja po analizie wyników dotyczących promocji zaproponowała zarządowi pod-

jęcie działań związanych ze zwiększeniem dostępności informacji odnośnie możliwości inwestowania w Polsce przez inwestorów z tego terenu. Zaproponowano, aby stworzyć kompleksową ofertę dla zainteresowanych Gmin i Powiatów. Podczas spotkania ustalony został również plan komisji, w którym pojawiła się tematyka turystyki w Wielkopolsce, a także relacja z samorządami w zakresie wypracowania lepszych warunków zaplecza dla rozwoju gospodarczego. Na seminarium nie zabrakło również tematów związanych z tematyką drogownictwa.

Ruszamy z przebudową 21 marca podpisana została umowa dotycząca zadania pn. Budowa drogi w Obrze – ul. Wąska i ul. Św. Anny. W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi przebudowa drogi na odcinku o długości ok. 440 mb. Zadanie obejmuje m.in. wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej, wykonanie drogi o nawierzchni z kostki betonowej oraz usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną. Wybrany Wykonawca robót budowlanych to SDB AGRO EKO spółka z o.o. z Karpicka. Wartość robót przewidzianych do wykonania wynosi 451 tys. zł. Termin wykonania robót planowany jest na koniec maja.

Narada z Sołtysami 21 marca br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie odbyła się kolejna już narada Sołtysów z Gminy Wolsztyn, podczas której omówione zostały m.in. sprawy związane z ryczałtami miesięcznymi Sołtysów, funduszem sołeckim oraz trwającymi pracami nad statutem sołectwa i opłatami za świetlice wiejskie.


str. 6

Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - marzec 2013 Związek Międzygminny Obra informuje:

Odpady od 1 lipca 2013 r. inaczej! W dniu 1 lipca 2013 r. wchodzi w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2013 r. poz.228, t.j./. Na mocy zawartych w niej przepisów, w każdej polskiej gminie zorganizowany zostanie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, podobny do tego, jaki od 1997 r. obowiązuje w naszej gminie. Co zmieni się od 1 lipca 2013 r.? Do 30 czerwca br. po nasze odpady będzie przyjeżdżała śmieciarka z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wolsztynie. Zebrane z kubłów i worków odpady komunalne zmieszane, czyli nasze popularne śmieci, trafią na składowisko w Powodowie. Od 1 lipca 2013 r. po nasze odpady podjedzie śmieciarka będąca własnością operatora, który wygra przetarg na obsługę wywozu śmieci z naszych nieruchomości. Odpady komunalne zmieszane muszą być w pojemnikach – operator nie odbierze śmieci w workach! Wszystkie zebrane odpady przekazane zostaną – poprzez stację przeładunkową w Powodowie - do centrum zagospodarowania odpadów, które zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami dla naszego regionu zostało ustalone w Piotrowie Pierwszym. Właściciele, użytkownicy, dzierżawcy nieruchomości, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej będą mieli zapewniony odbiór odpadów komunalnych z posiadanych pojemników jeden raz na dwa tygodnie. Oplata za gospodarowanie odpadami naliczona będzie w oparciu o liczbę osób przebywających/ zamieszkujących daną nieruchomość. Jej wysokość ustalona będzie w oparciu o dane zawarte w deklaracji, składanej obowiązkowo przez każdego właściciela do 31 marca 2013 r. Wysokość tej opłaty dla deklarujących segregowanie odpadów wynosić będzie 9,90 zł/m-c/mieszkańca, zaś dla niesegregujących - 12,90 zł/m-c/mieszkańca. Złożoną deklarację będzie można zmieniać, dokonując obowiązkowej korekty w terminie 14 dni od daty wystąpienia zmiany danych w niej zawartych. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej deklarujący chęć segregowania odpadów a mieszkający poza osiedlami budownictwa wielorodzinnego (wysokiego) otrzyma nieodpłatnie, dostarczone przez operatora odbierającego śmieci dwa rodzaje worków: żółte i niebieskie. Do worka żółtego należy zbierać: tworzywa sztuczne, czyli popularny plastik, metale i opakowania wielomateriałowe np. kartoniki po mleku, po żywności płynnej. Do worka niebieskiego wkładamy: papier, tekturę i zużytą odzież. Opakowania szklane wrzucać będziemy tak jak do tej pory do rozmieszczonych na terenie gminy pojemników na szkło, umieszczonych w gniazdach recyklingowych odpowiednio: szkło bezbarwne do pojemnika białego, szkło kolorowe do pojemnika zielonego. Nie zmieni się system zbiórki przeterminowanych a nie zużytych leków (do specjalnych pojemników w aptekach) oraz baterii – do pojemników zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej, sklepach sprzedających baterie oraz szkołach.

Jednocześnie, z dniem 1 lipca br. z obszarów wiejskich i budownictwa jednorodzinnego w Wolsztynie zostaną zabrane z punktów segregacji pojemniki na tworzywa i papier. Kompletne gniazda recyklingowe w dalszym ciągu pozostaną na osiedlach budownictwa wysokiego. Opłatę za gospodarowanie odpadami każdy właściciel nieruchomości będzie wnosił do 15 każdego miesiąca za miesiąc bieżący na podstawie blankietu wpłat z indywidualnym numerem konta, otrzymanego od organizatora systemu, czyli od Związku Międzygminnego „Obra”. W deklaracji właściciel nieruchomości zdecyduje czy opłatę tę zamierza uiszczać przelewem czy za pośrednictwem inkasenta. Jak często odbierane będą odpady komunalne? Gromadzone w pojemnikach odpady komunalne zmieszane odbierane będą 1 raz na 2 tygodnie. Worki żółte z zebranym selektywnie plastikiem (tworzywami) i opakowaniami wielomateriałowymi odebrane zostaną raz w miesiącu, worki niebieskie z wysegregowana makulaturą, tekturą i odzieżą – odebrane zostaną raz na dwa miesiące. Szczegółowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych oraz worków z selektywnej zbiórki zostanie ustalony i podany do publicznej wiadomości, po wybraniu w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego operatora, który będzie świadczył usługi wywozowe. Bardzo ważnym dokumentem jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklarację wypełnia każdy właściciel nieruchomości i składa ją do Związku Międzygminnego „Obra” Berzyna 6 (siedziba PGK Wolsztyn). Instrukcję jej wypełniania zamieszczamy poniżej. INSTRUKCJA wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami Załącznik nr 1 Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym dla: - właścicieli gospodarstw rolnych i uzyskujących dochody z działów specjalnych; - właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i jednocześnie jest prowadzona działalność gospodarcza, w wyniku której powstają odpady komunalne; - właścicieli domków letniskowych, w których jego użytkownicy zamieszkują cały rok. UWAGA: jeżeli osoba jest właścicielem więcej niż jednej wyodrębnionej nieruchomości deklarację składa dla każdej nieruchomości oddzielnie!!! Pkt 2 – Cel złożenia deklaracji- Zaznaczamy kwadrat z podpisem „złożenie deklaracji”. Wyjaśnienie: wymóg złożenia deklaracji wynika z zapisu art. 6n ust.1 o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.). W związku z tym, że nowy system gospodarowania odpadami wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r , należy w terminie do 31 marca 2013 po raz pierwszy złożyć deklarację. Po tym terminie obowiązek złożenia deklaracji będzie wynikał w sytuacji:

- zamieszkania pierwszego mieszkańca, wtedy zaznaczamy kwadrat z podpisem Uwaga: za worki do segregacji i odbiór odpadów wysegregowanych na nieruchomo- „złożenie deklaracji”; ściach zamieszkałych nie będą pobierane dodatkowe opłaty. - wystąpienia zmian na nieruchomości związanych np. z : zmianą liczby mieszkańców, rozpoczęciem działalności gospodarczej, zmianą właściciela nieruchomosci, wtedy w terminie 14 dni od daty wystąpienia zmiany właściciel nieruchomosci ponownie składa deklarację zaznaczając kwadrat z podpisem „korekta deklaracji”. Pkt 3—Wypełniający zaznacza właściwy kwadrat znakiem „X”; pod pojęciem użytkownik rozumie się także zarządzającego nieruchomością. Pkt 5—Właściciel nieruchomosci składa oświadczenie zaznaczając właściwy kwadrat, czy podejmie się obowiązku segregacji w swoim gospodarstwie domowym. Pkt 6—Właściciel nieruchomości znakiem „X” zaznacza sytuację właściwą dla jego nieruchomosci. Pkt 7—Właściciel nieruchomości oświadcza ile osób zamieszkuje na nieruchomości, odnosząc tę liczbę do ilości osób zameldowanych na stałe lub tymczasowo. Następnie zaznacza ilość pojemników, wraz z ich pojemnością, która jest niezbędna do wywozu odpadów w cyklu 1 raz co 14 dni w miesiącu. UWAGA: obowiązują minimalne ilości pojemników tj 1 pojemnik o pojemności 110/120 l na 6 osób. Powyżej 6 osób – 2 pojemniki o poj. 10l lub 1 x 240l.


Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - marzec 2013 Pkt 8

str. 7

c) powyżej 50 m2 powierzchni użytkowej przeznaczonej pod działalność - 2 pojemniki o pojemności 240l lub wielokrotnośc pojemników, o których mowa w ppkt a);

a) stawka opłaty dla segregująch wynosi 9,90/osobę/miesiąc. W przypadku gdy w pkt 7 oświadczymy, że na terenie nieruchomości zamieszkuje np. 5 osób, wtedy wyli- 2) dla budynków użyteczności publicznej, oprócz wymienionych niżej - 3l na każczenie będzie wyglądało następująco: dego pracownika; 9,90 zł

x

(stawka opłaty

5

= 49,50 zł

x

liczba osób

=

opłata)

UWAGA: wypełniając pkt 8a) nie wypełniamy pkt 8b) i odwrotnie.

3)

dla placówek oświatowych - 2l na każdego ucznia (dziecko) i pracownika;

4)

dla lokali handlowych, produkcyjnych i usługowych

a) do 50 m2 powierzchni użytkowej przeznaczonej pod działalność- 1 pojemnik o poj.110/120l;

b) dla osób, które nie chcą segregować stawka opłaty wynosi 12,90zł/osobę/ miesiąc i wg przykładu jw. poprawne wyliczenie przedstawia się następująco: b) powyżej 50 m2 powierzchni użytkowej przeznaczonej pod działalność- 1 pojemnik o pojemności 240l lub wielokrotność pojemników, o których mowa ppkt a); 12,90 zł x 5 = 64,50 zł 5) dla punktów handlowych (stawka opłaty x liczba osób = opłata) poza lokalem - 50l na każdego Pkt 9—Oświadczenie dotyczy odpadów biodegradowalnych i ma na celu zidentyfiko- zatrudnionego, jednak nie mniej wanie skali problemu w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy wytwarzają tego niż jeden pojemnik o poj. typu odpady a ich nie kompostują. Dane z wszystkich nieruchomości mają przyczynić 110/120l na każdy punkt; się do powstania rozwiązania systemowego, umożliwiającego rozwiązanie problemu 6) dla ogródków działkopozbywania się tego rodzaju odpadów, bez dodatkowych kosztów. wych 20l na każdą działkę w Pkt 10—Wypełniają tylko ci właściciele nieruchomości, na których zamieszkują miesz- okresie sezonu tj. od 1 kwietnia kańcy i prowadzona jest działalność. do 31 października każdego roku i 5l na każdą działkę poza tym okresem (dopuszcza Pkt 10.2—Wykazana powierzchnia użytkowa powinna być zgodna z powierzchnią wy- się jeden pojemnik/i dla większej ilości działek, o pojemności stanowiącej iloczyn normatywu pojemnościowego i liczby działek). W przypadku działek zamieszkałych na kazaną do podatku od nieruchomości. stałe zastosowanie mają przepisy § 6; Pkt 10.3, 10.4—Właściciel deklaruje przewidywaną ilość odpadów komunalnych wy7) dla pozostałych nie wymienionych wcześniej podmiotów - w zależności od potwarzanych w wyniku prowadzonej na nieruchomości działalności trzeb; Pkt 10.5—Przed wypełnieniem tego punktu należy się zapoznać z aktualnym w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych dla zapewnienia czystości w „Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie” w części dotyczącej mini- 8) obrębie takich punktów wymagane jest ustawienie na zewnatrz - poza lokalem - co malnej ilości pojemników właściwej do rodzaju prowadzonej działalności. „Regulamin najmniej jednego pojemnika o poj. 110/120l do dyspozycji klientów”. utrzymania czystości i porządku w gminie” dostępny jest na stronie www.zmobra.pl Pkt 11.1—W zależności od oświadczenia właściciela nieruchomości czy będzie czy nie będzie segregował wyliczana jest opłata za wywóz każdego pojemnika. Wysokość aktualnej opłaty za pojemnik o określonej pojemności jest dostępna na stronie www.zmobra.bip.gmina.pl. Wyliczenia dokonuje się tylko w jednej pozycji, właściwej dla decyzji o segregowaniu będzie nie segregowaniu odpadów.

oraz aktualne stawki opłat za wywóz pojemnika o określonej pojemności: ”1. Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za pojemnik : a) o pojemności 110 l/120 l – w wysokości 23,70 zł;

b) o pojemności 240 l – w wysokości 51,70 zł; Np. w pkt 10.5—Przy prowadzeniu działalności ustawowej zaznaczono minimalną ilość pojemników na 1, jako ilość wystarczającą, o pojemności 110/120l. wtedy wyli- c) o pojemności 1100 l – w wysokości 237,10 zł; czenie opłaty będzie przedstawiało się następująco: d) o pojemności 7000 l – w wysokości 1074,30 zł; Dla niesegregujących e) w przypadku korzystania z pojemników o większej pojemności niż wyżej wymieniox 2 x 23,70zł = 47,40 ne ustala się stawkę opłaty w wysokości 128,30 zł za 1 m3. liczba pojemników wg pojemności

x

2(częstotliwość opróżniania)

x

właściwa stawka

=

wysokość 2. Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w ust. 1 odpady komunalne są zbieraopłaty ne i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik: a) o pojemności 110 l /120 l – w wysokości 18,00 zł;

Dla segregujących

b) o pojemności 240 l – w wysokości 39,30 zł; x

liczba pojemników wg pojemności

x

2 2(częstotliwość opróżniania)

x

18,00zł x

właściwa stawka

=

36,00 =

c) o pojemności 1100 l – w wysokości 180,20 zł;

wysokość d) o pojemności 7000 l – w wysokości 816,45 zł; opłaty e) w przypadku korzystania z pojemników o większej pojemności niż wyżej wymienione ustala się stawkę opłaty w wysokości 101,00 zł za 1 m3”. Celem prawidłowego wyliczenia opłaty należy uwzględnić poniższe zapisy wynikające z Pkt 13.1—Podstawą wysokości opłaty jest suma opłat wynikająca z wyliczeń dokonana zapisu „regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie”: zgodnie ze sposobem określonym w poz. 8 i poz. 11.1 „Ustala się normatywy dla określenia minimalnej pojemności pojemników do odbioru Pkt 13.2—Właściciel nieruchomości wybiera formę płatności. Podstawą wysokości odpadów komunalnych jak niżej: opłaty jest opłata wyliczona wg zasad określonych w pkt 13.1. 1) dla budynków, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna: Kwota wyliczonej opłaty będzie miała odzwierciedlenie na blankiecie płatniczym, który a) do 25 m2 powierzchni użytkowej przeznaczonej pod działalność - 1 pojemnik o właścicielowi nieruchomości zostanie doręczony przez operatora. poj. 110/120l; Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy tel. (68) 347 42 70 lub e-mail: zmob) od 25 m2 do 50 m2 powierzchni użytkowej przeznaczonej pod działalność - 1 bra@wolsztyn.pl. pojemnik o poj. 240l lub wielokrotność pojemników, o których mowa w ppkt a); Krzysztof Piasek — Związek Międzygminny „Obra”


str. 8

Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - marzec 2013

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W dniach od 18 do 26 marca br. W Miejskiej Hali Sportowej „ŚWITEZIANKA” w Wolsztyn, przeprowadzona została kwalifikacja wojskowa (dawniej pobór) dla mieszkańców Miasta i Gminy Wolsztyn. Wezwaniu podlegało 209 mężczyzn rocznika podstawowego 1994, 7 mężczyzn roczników starszych, którzy do tej pory nie

dopełnili tego w latach poprzednich oraz 1 kobieta. Działająca w ramach kwalifikacji wojskowej Powiatowa Komisja Lekarska określała zdolność osób podlegających temu obowiązkowi do czynnej służby wojskowej, poprzez ustalenie kategorii zdrowia. Przedstawiciele Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Nowym Tomyślu zakładali ewidencję wojskową oraz wydawali wojskowe dokumenty tożsamości.

Wiosenne zajęcia

dzie uczestniczyć w projekcie przez około 11 miesięcy.

dla bezrobotnych

Jeśli jesteś osobą poszukującą rozrywki, znajomych, szukającą alternatyw na spędzanie wolnego czasu, jeśli szukasz pomocy w poszukiwaniu pracy lub gdy czujesz się samotny, albo po prostu chcesz poznawać ludzi zapraszamy serdecznie! Projekt startuje na przełomie kwiecień – maj. Jeśli uznasz, że program Ci nie odpowiada zawsze możesz zrezygnować.

W styczniu 2012r Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Twój Klub Integracji Społecznej” założyła w Wolsztynie Klub Integracji Społecznej. Działalność KIS reguluje ustawa o zatrudnieniu socjalnym – KIS-y są ważnym partnerem OPS i PUP w aktywizacji społeczno – zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – wpisują się na listę ważnych partnerów w realizacji gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Projekt skierowany jest do osób: 1. Posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 2. Które ukończyły 45 r.ż., ale nie przekroczyły: mężczyźni 64 r.ż., kobiety 59 r.ż. – NIE EMERYCI 3.

Niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy

4.

Nieposiadających zatrudnienia Zamieszkałych na wolsztyńskiego

terenie

powiatu

Uczestnicy Klubu korzystają z porad prawnika, orzecznika ZUS. Mają możliwość rozmów z doradcą zawodowym oraz psychologiem. Zdarza się, że grupa sama proponuje różne formy spędzania czasu wolnego, tj. jazdę na rowerach, prace plastyczne, kurs komputerowy, grill itp. KISowicze mogą skorzystać także z jednego siedmiodniowego wyjazdu oraz kilku jednodniowych, np. do kina, na basen itp. Dodatkową atrakcją jest zapewniony zawodowy kurs komputerowy oraz kursy zawodowe przygotowujące do pracy lub rozbudzające pasję. Wszystkie kursy kończą się uzyskaniem certyfikatu. Pierwsza grupa skorzystała już z 2 kursów: florystycznego i gastronomicznego. Ciekawych zapraszamy na stronę http://kis.jadwiga.org/ koscian-wolsztyn/aktualnosci-3 oraz do klubu.

Pr owad z ąca: Katar zyn a Jan ko wska W ramach projektu prowadzone są zajęcia w 503-566-470 Klub znajduje się w Karpicku trybie grupowym i indywidualnym. Grupa bę- przy ul. Rolnej 1

Otwórz się na świat! Integracja społeczna dla kobiet i całej rodziny Po raz piaty Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie przystąpił do realizacji Projektu „Razem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy społecznej. Okres realizacji projektu obejmuje rok 2013, a jego wartość wynosi 368.714, 31 zł, z czego 38.711,00 zł stanowi wkład środków własnych. Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej 20 beneficjentek projektu, poprzez wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych, wzrost umiejętności komunikacyjnych i upowszechnianie pracy socjalnej poprzez stosowanie kontraktu socjalnego. Pierwszą grupę (GRUPA A) stanowi 10 osób bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad małoletnimi dziećmi lub innymi osobami zależnymi. Drugą grupę (GRUPA B) stanowi 10 osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej. Działaniami objęte są również osoby traktowane jako otocznie beneficjentów mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym tj. dzieci oraz

rodziców, małżonków lub partnerów. W ramach pro- 4. Trening kompetencji i umiejętności społecznych jektu zaplanowano m.in. następujące działania: dla 20 beneficjentek, 1. Kurs krawiecki z obsługą maszyn specjalistycz- 5. Rehabilitacja społeczno – zawodowa i sportowa nych dla 10 beneficjentek, rekreacyjna prowadzone w warsztatach terapii zajęciowej - dla 10 beneficjentek, 2. Kurs prawa jazdy kat. B dla 10 beneficjentek, 6. Zajęcia rehabilitacyjne na basenie - dla 10 bene3. Kurs podstaw obsługi komputera - dla 9 benefificjentek, cjentek, 7. Wsparcie finansowe - dla 20 beneficjentek, 8.

Piknik integracyjny dla beneficjentek i ich rodzin,

9.

Wyjazd do teatru, Wyjazd do kina.

Projekt realizowany jest za pomocą kontraktów socjalnych, czyli pisemnych umów pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, mającą na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Kontrakt może zostać zawarty z rodziną w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, z tym że podstawowe działania muszą być skierowane do osoby korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej.

Tekst: OPS Wolsztyn


Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - marzec 2013

str. 9

Zajączek z zagranicy

KONKURS FOTOGRAFICZNY PRESS PHOTO 2013

Konkurs jest doroczną konfrontacją dokonań fotoreporterów prasy lokalnej i regionalnej województwa wielkopolskiego. Wywołuje liczne dyskusje o roli fotografii w praktyce dziennikarskiej, zachęca wydawców prasy i redaktorów naczelnych do częstszego korzystania z tej formy wypowiedzi. Sprzyja gromadzeniu dokumentacji fotograficznej z życia naszego regionu i współuczestniczy w budowaniu tożsamości współczesnej Wielkopolski.

W sobotę 22 marca br. w Domu Dziecka Doga w Wolsztynie dzieci, opiekunowie i licznie zaproszeni goście zasiedli razem do wielkanocnego śniadania. Stało się już tradycją, iż co roku przyjeżdża do nas delegacja ze Stowarzyszenia Partnerstwa Miast z Lübben, która przywiozi świąteczne prezenty dla każdego dziecka. Świąteczny upominek dla dzieci przekazał także Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski.

Nagrodzone prace, prezentowane w formie wystawy objazdowej, wzbudzają duże zainteresowanie zarówno w swym dokumentalnym, jak i artystycznym wymiarze. Mamy nadzieję, iż na tegoroczną, edycję Konkursu „Wielkopolska Press Photo 2013″ wpłynie jeszcze większa ilość prac o szerokim wachlarzu tematycznym. Czekamy na materiały najtrafniej oddające istotę wydarzeń, sytuacji lub osób, ilustrujące ważne momenty życia lokalnej społeczności i jej dzień powszedni. Bliższe informacje i regulamin na stronie www.bibliotekawolsztyn.pl.

Zaproszenie na wystawę W Czytelni dla Dorosłych w wolsztyńskiej bibliotece prezentowana jest wystawa pt. „Kobiety w KL Auschwitz” wypożyczona z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Poprzez fotografie i kopie dokumentów, fragmenty relacji i wspomnień prezentuje historię obozu

żeńskiego i los kobiet różnych narodowości uwięzionych w KL Auschwitz. Wystawa jest opracowana w polskiej i angielskiej wersji językowej. Zapraszamy do zapoznania się z ekspozycją jeszcze do końca marca. Wystawę obejrzeli już m.in. uczniowie z Zespołu Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Kopanicy.

Promocja książki wolsztyńskiego poety

Dyżury Prezydium Rady Miejskiej (od godz. 10.00 do 11.00): 2 i 11 kwietnia— Przewodnicząca Bogusława Tuchocka; 4 i 16 kwietnia—Krzysztof Czeszak; 9 i 18 kwietnia — Maciej Wojciechowski. Dyżury radnych (od godz. 15.00 do 16.00): 8 kwietnia—Zbigniew Korylczuk, 15 kwietnia— Jan Stempin, 22 kwietnia—Grażyna Szewczyk, 29 kwietnia—Dominik Tomiak. W okresie Świąt Wielkanocnych Pływalnia Miejska będzie otwarta w następujących godzinach: 30.03. (tj. Wielka Sobota) - 6.00 12.00; 31.03. (tj. Wielkanoc) - nieczynne; 1.04. (tj. Poniedziałek Wielkanocny) - 14.00 - 22.00.

21 marca w wolsztyńskiej bibliotece odbyła się promocja książki Szymona Nowaka pt. „Proste słowa. Między człowiekiem a Bogiem”. Autor tomiku urodził się w Wolsztynie. Wzrastał w Starej Dąbrowie, małej wiosce, fragmencie byłego majątku ziemskiego, wówczas siedzibie PGR. Obecnie mieszka w Wolsztynie, skończył studia, znalazł pracę, założył rodzinę. Od czasu do czasu pisze dla siebie i tych, którzy zdecydują się to przeczytać. Czwartkowe spotkanie po raz pierwszy poprowadziła Iwona Joksz, która bardzo dobrze odnalazła się w tej roli. W uroczystości udział wziął Zarząd Nadobrzańskiego Banku Spółdzielczego w Rakoniewicach na czele z Prezesem Mirosławem Stachowiakiem, który jest sponsorem książki. Podczas tego wieczoru Szymon Nowak otrzymał bardzo dużo podziękowań za stworzenie tomiku oraz gratulacji m.in. od Zastępcy Burmistrza Justyny Mikołajewskiej, Mirosława Stachowiaka oraz swoich kolegów i koleżanek z pracy, którzy obecni byli na spotkaniu. Autor podziękowania skierował do swojej żony, mamy, Prezesa Nadobrzańskiego Banku Spółdzielczego w Rakoniewicach, Burmistrza Wolsztyna oraz kolegów i koleżanek z pracy. Wieczór swoim śpiewem umiliła Marta Mania z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wolsztynie. Licznie zgromadzona publiczność po uroczystości mogła zakupić publikację Szymona Nowaka oraz uzyskać autograf. Na koniec spotkania wszyscy przy wspólnym torcie i kawie gratulowali sukcesu Szymonowi Nowakowi.


str. 10

Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - marzec 2013 - pocysterski klasztor w Obrze / www.obra.oblaci.pl — oddalona 7 km od Wolsztyna, możliwość dotarcia do wioski wyznaczoną ścieżką rowerową/,

„Swego nie znamy cudze chwalimy” więc… ruszajmy w Polskę!

- ścieżka przyrodniczo – leśna wraz z rezerwatem „Bagno Chorzemińskie” ,

Na majówkę do Wolsztyna

- oferta Wolsztyńskiego Klubu Żeglarskiego /www.wkz.com.pl - m.in. rejsy 12 osobową łodzią spacerową/,

Szanowni Państwo! Jeśli nie macie jeszcze pomysłu na długi majowy weekend lub wasi znajomi szukają ciekawego i niecodziennego sposobu na spędzenie tego czasu zapraszamy do miasta pary, do Wolsztyna. W ofercie turystycznej przejazdy pociągami retro prowadzonymi przez PAROWÓZ. Niepowtarzalność przejazdów to także skład pociągów złożony z zabytkowych wagonów z początku XX wieku. Ponadto po przejażdżce zabytkowym pociągiem czeka na Państwa oferta atrakcji turystycznych Wolsztyna, w tym: - Parowozownia /www.parowozowniawolsztyn.pl/, - Muzeum Marcina Rożka /www.muzea-wolsztyn.com.pl nieczynne 3 maja/, - Muzeum Roberta Kocha /www j/w, nieczynne 3 maja/, - Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski /www j/w, czynne przez cały majowy weekend/,

Wielkanocne nastroje W Gminnym Centrum Informacji można było obejrzeć wystawę „Stoły Wielkanocne”, która przybliżyła tradycje i zwyczaje związane z okresem świątecznym. Uroczyste otwarcie, z udziałem Burmistrza Wolsztyna, nastąpiło w Niedzielę Palmową, a uświetnił je dziecięcy Chór z Parafii pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie, który zaśpiewał pieśni wielkanocne. W tym roku zaprezentowane zostały stoły wielkanocne przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z Karpicka, Nowych Tłok oraz Nowego Widzimia, swoje rękodzieła i inne ozdoby świąteczne wykonane różnorodną techniką pokazali również:

Halowe zmagania zakończone W dniu 17 marca br. odbyło się uroczyste zakończenie XIV Edycji Wolsztyńskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej – sezon 2013 oragnizowanej przez MOSiR Wolsztyn, podczas którego Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski wręczył pamiątkowe puchary i nagrody indywidualne. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim zawodnikom oraz kibicom i sympatykom naszej ligi za udany kolejny sezon. Szczegóły uzyskać można na stronie zakładce Piłka Halowa. Pierwszy raz w czternastoletniej historii naszej ligi zdarzyło się, że obrońca tytułu mistrzowskiego zdołał wywalczyć to trofeum po raz czwarty z rzędu. Mistrzem I ligi został Matex, który wcześniej występował jako Powozownia. Tytuł wicemistrza wywalczył zespół FC Koper walcząc o jego utrzymanie do ostatniej kolejki. Na trzeciej pozycji uplasowała się drużyna beniaminka Speedex, która dzielnie radziła sobie w tym sezonie podczas zmagań I ligi. Czwarte miejsce tuż za podium wywalczył zespół Belferka. Piąte miejsce, tak jak w roku ubiegłym, przypadło drużynie Nordanu. Na szóstej pozycji uplasował się zespół Limax, który w spotkaniach bezpośrednich okazał się lepszy od Isowentu i dlatego mimo, że obie drużyny mają taki sam

- oferta Klubu Sportowego „Zryw” /www.zrywwolsztyn.pl, wypożyczalnia sprzętu wodnego – przystań w Parku Miejskim/.

4.05.2013 - pociąg PYRA trasa: Wolsztyn - Rakoniewice - Grodzisk Wlkp. - Stęszew - Luboń - Poznań

Jeśli potrzebujesz więcej informacji szukaj na stronie w dziale Turystyka /m.in. baza noclegowa/ lub zadzwoń, napisz do nas, pomożemy zaplanować i zorganizować pobyt w naszym mieście, mieście pary, mieście pozytywnie nastawionym na turystów. Kontakt: Gminne Centrum Informacji, tel.68 347 31 04, e-mail: gci@wolsztyn.pl.

4.05.2013 - pociąg STEFAN trasa: Wolsztyn – Stefanowo – Wolsztyn

Ponoć „swego nie znamy cudze chwalimy” więc… ruszajmy w Polskę!

1.05.2013 - pociąg MAJA trasa: Wolsztyn -Leszno Wschowa - Leszno - Poznań 2.05.2013 - pociąg BASZTA trasa: Wolsztyn - Boszkowo - Leszno - Kąkolewo - Gostyń

Zapraszamy do Wolsztyna!

Szczegóły przejazdów oraz cennik na stronie turkol.pl

Tekst: GCI Wolsztyn uczestnicy i instruktorzy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Wolsztyna. Zwiedzający podziwiali pięknie przystrojone kosze wielkanocne, a w nich różnorodne potrawy świąteczne. Stoły uginały się od rozmaitych wypieków: babek, mazurków, serników oraz smakowitych kiełbas, szynek czy kolorowo ozdobionych jaj. Całość została udekorowana palmami, bukszpanem oraz wiosennymi bukietami kwiatów. Można było również zobaczyć wspaniałe dekoracje świąteczne: serwetki czy kurki wykonane szydełkiem, kartki świąteczne oraz baranki i zające zrobione z różnych materiałów. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie wśród najmłodszych zwiedzających, którzy z wielką uwagą oglądali pięknie przyozdobione stoły.

bilans punktowy to Isowent zajął siódme miejsce. Zespół Ari - Qny zajął 8 miejsce w klasyfikacji końcowej, dzięki wygranej w ostatniej kolejce ligi, dzięki czemu uniknął spadku. Dwa ostatnie miejsca przypadły drużyną Omnibusa – 9 miejsce i Kufla – 10 miejsce, które okazały się za słabe na I ligę i w przyszły sezonie zobaczymy je w II lidze. Najlepszym strzelcami pierwszej ligi zostali Krzysztof Orwat (Matex) i Radosław Matysik (FC Koper) z 27 zdobytymi bramkami w trakcie całego sezonu.

W II lidze pierwsze miejsce zajął zespół GWP, a awans z drugiego miejsca do I ligi zapewniała sobie drużyna Księgarza. Na trzecim miejscu rozgrywki zakończyła drużyna Pieczary Żodyń, a na czwartym Gazilla. Piąte miejsce przypadło zespołowi Elektroparku, a szóste miejsce wywalczyła drużyna Zupa z Paczki. Na siódmej pozycji rozgrywki zakończyła drużyna Wolmetu, a na ósmym Genewa Żodyń. Na dziewiątym miejscu sezon zakończył Dakpol, a dziesiąta lokata przypadła drużynie Petardy Zatorze. Najbardziej bramkostrzelnym zawodnikiem został Sławomir Jasiński z GWP zaliczając 41 trafień w sezonie. Tekst: MOSiR Wolsztyn


Bezpłatny Bezpłatny Informator Informator Urzędu Urzędu Miejskiego Miejskiego w Wolsztynie w Wolsztynie - marzec - styczeń 2013 2012

Jak co roku, w marcu Wolsztyński Dom Kultury organizuje dla małych mieszkańców Wolsztyna i okolic palenie marzanny, czyli symboliczne pożegnanie zimy. W tym roku prezentacja wykonanych przez dzieci marzann nie odbyła się na Rynku, ani też w Parku Miejskim, a w sali widowiskowej WDK.

21 marca od godziny 11.00 do sali widowiskowej zaczęły napływać grupy uczniów, które z ogromną przyjemnością chciały powiedzieć zimie stanowcze „nie”. Po krótkim wykładzie Pana Mariusza Przybyły na temat obrzędu pożegnania zimy każda z grup otrzymała koszyk pełen słodkości, po czym marzanny zostały przeniesione przed dom kultury i w ramach obrzędu spalone. Mimo próby wypędzenia mrozów wiosna jeszcze nie zawitała na ziemiach wolsztyńskich zgodnie z kalendarzem. Miejmy nadzieję, że zima już dłużej nie będzie nas nękać, a pączki kwiatów zaczną niebawem pięknie rozkwitać.

10.04.2013 r. - Eliminacje do konkursu „Wygraj sukces” 11.04.2013 r. - Kino w WDK ● 9.00—Zambezia (cena 15 zł) ● 12.00 i 19.30—Syberiada Polska (cena 12 zł) ● 16.30—Drogówka (cena 12 zł) 19.04. 2013 r. - Konkurs wokalny „Mikrofon dla każdego” 20.04.2013 r. - Koncert zespołu Miąższ (cena 10 zł), godz. 20.00 26 - 28.04.2013 r. - DNI ZIEMI WOLSZTYŃSKIEJ

Informator SMS Wolsztyńskiego Domu Kultury to łatwy i szybki sposób uzyskania informacji o najbliższych koncertach, sztukach teatralnych, warsztatach oraz wszelkich działaniach artystycznych organizowanych przez Wolsztyński Dom Kultury. ZAPRASZAMY!

str. str.911


str. 12

Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - marzec 2013 23 marca Wolsztyński Dom Kultury wraz z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Wolsztyn zorganizowali Mini Targi Książek dla Dzieci Zabawek i Gier Familijnych. Impreza przyciągnęła sporą ilość mieszkańców gminy. Na uczestników czekały liczne niespodzianki. Każdy kto zawitał w WDK otrzymywał kupon, który uprawniał do wzięcia udziału w losowaniu nagrody ufundowanej przez dwutygodnik Wasz Dzień Po Dniu. Oprócz prezentowanych wydawnictw książkowych tj. Zakamarki, Zysk i Spółka, Biobooks oraz Publikat w sali Bez Atu firma Kawroz z Poznania udostępniła mnóstwo gier planszowych, z pośród których każdy mógł wybrać coś dla siebie. Do tego w strefie gier były zorganizowane konkursy, gdzie wygraną były różne gry zręcznościowe i logiczne. Odwiedzający targi mieli możliwość poznania oferty dwóch wolsztyńskich szkół językowych B&T English House oraz szkoły językowej Helen Doron, które jako jedyne wyraziły chęć uczestnictwa, jako partnerzy, w tym przedsięwzięciu. Organizatorzy, pragnąc umilić czas przybyłym mieszkańcom zapewnili ciekawy program artystyczny, m.in. występy sekcji działających przy domu kultury, warsztaty ilustratorskie, podczas których dzieci tworzyły obrazy do wymyślonych przez siebie historii, spotkania z autorkami książek dla dzieci oraz koncert Haliny Benedyk. Ten ostatni punkt programu wzbudził ogromne zainteresowanie dzieci, które mogły wraz z piosenkarką wystąpić na scenie sali widowiskowej. Mini Targi były pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem w naszym regionie. Frekwencja wskazuje na to, że mieszkańcy Wolsztyna i okolic cenią sobie czas poświęcony na edukację i zabawę w gronie rodzinnym. Organizatorzy już myślą o kolejnej edycji. Na pewno nie zabraknie wrażeń i dobrej zabawy! Więcej zdjęć można zobaczyć na www.domkulturywolsztyn.pl.

NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE KULTURALNE ZNAJDZIESZ NA WWW.DOMKULTURYWOLSZTYN.PL - ZAPRASZAMY!

Informator Urzedu Miejskiego 3-2013  

Informator Urzedu Miejskiego 3-2013

Informator Urzedu Miejskiego 3-2013  

Informator Urzedu Miejskiego 3-2013

Advertisement