Page 1

01 (2013)

SOŁECTWA: ADAMOWO, BARŁOŻNIA GOŚCIESZYŃSKA, BERZYNA, BŁOCKO, CHORZEMIN, GOŚCIESZYN, KARPICKO, KĘBŁOWO, NIAŁEK WIELKI, NOWA DĄBROWA, OBRA, NOWA OBRA, NOWE TŁOKI, NOWY WIDZIM, POWODOWO, RUDNO, STARY WIDZIM, STRADYŃ, STARA DĄBROWA, ŚWIĘTNO, TŁOKI, WILCZE, WRONIAWY

Jubileusz 150 – lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolsztynie

W NUMERZE m.in.: Po uroczystej mszy św. zebrani przemaszerowali ulicami miasta. Na późniejszym Modernizacja stadionu miejspotkaniu wspominano historię jednostki, składano życzenia oraz uhonorowano zaskiego jeszcze w tym roku. służonych druhów. Uchwałą Prezydium Sesja Nadzwyczajna … str. 2 Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego im. gen. StaniGminne Dożynki ……… str. 4 sława Taczaka odznaczono Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa druha Jana ZMO: harmonogram wywoZboralskiego – OSP Wolsztyn. Srebrnym zu odpadów ………... str. 8-9 Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono Jana Maraszka – OSP Wolsztyn Przyjazny Urząd …..… str. 10 oraz Lecha Dalekiego – OSP Stary Widzim. Specjalną Odznaką Honorową „SEMPER VIGILANT” („Wiecznie Czuwający”) uhonorowano najstarszego członka OSP (87 lat), długoletniego Prezesa druha Tadeusza Kaczmarka. Takie były początki OSP Wolsztyn Uchwałą Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Wolsztynie odznakę za wysługę lat nadano druhom: Tadeusz Kaczmarek – 65 lat służby w OSP, i analogicznie Romuald Gawrylczyk – 55 lat, Rok 1859 Rozporządzeniem Królewskiego RząStrzelczak Alfons - 55 lat, Edward Przybyła – 50 lat, Kazimierz Jarzyna - 50 lat, Jan Zboralski - 50 lat. du z dnia 18 sierpnia zniesiono obowiązek poPrezes OSP Wolsztyn Edward Przybyła: Nie bierzemy żadnego udziału w akcjach bojowych, od kiedy weszła zawodowa straż pożarna, zajmujemy się teraz tylko prewencją, organizujemy turnieje wiedzy, zawody, obozy szkoleniowe. Przy okazji jubileuszu mamy nadzieję, że Powiatowa Państwowa Straż Pożarna będzie w końcu rozbudowywana i wtedy udostępni nam jedno pomieszczenie na naszą siedzibę oraz na Izbę Pamięci. Tadeusz Kaczmarek Już 65 lat służę w tym mundurze. Początki nie były wcale takie łatwe. Trzeba było wyszkolić młodzież, zadbać o sprzęt i dyscyplinę. Tereny były dalekie. Kiedyś powiat wolsztyński był jednym z największych. Wjeżdżaliśmy na akcje do Kargowej, Ciosańca, Babimostu... Najgorsze były pożary lasów, sam przy jednym o mało nie zginąłem, ale mnie Manuszak wyciągnął. Żyję, abym mógł pracować nie tylko dla siebie, ale dla społeczeństwa. 13 lat miałem, jak musiałem walczyć już z okupantem. Najbardziej wspominam pożar kargowskiego młyna no i powodzie. Z Gawrylczykiem tworzyliśmy wspaniałą drużynę. Mogę mu tu podziękować za to wszystko.

Burmistrz Andrzej Rogozinski Jestem dumny z OSP Wolsztyn, ponieważ ma nie tylko piękną historię związaną z naszą gminą, ale jest jedną z najstarszych w kraju. Przez jakiś czas członkami tej OSP byli wyłącznie weterani, a teraz widać, że w szeregi wstępuje już młode pokolenie. Może zaczną myśleć o wznowieniu działalności operacyjnej. Tego im życzę.

siadania drewnianych ręcznych sikawek przez właścicieli nieruchomości. Rok 1863 Członkowie Męskiego Towarzystwa Gimnastycznego w Wolsztynie utworzyli organizację strażacką pod nazwą: Towarzystwo Ogniowo – Gaśnicze i Ratownicze. Rok 1865 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rządu Królewskiego pismem z dnia 28 sierpnia skierowanym do magistratu w Międzyrzeczu zlecił utworzenie Straży Pożarnej na wzór miasta Koźmina i Rawicza. Odpis tego pisma skierowano również do Wolsztyna. Rok 1867 2 listopada zwołano walne zebranie towarzystwa ogniowo – gaśniczego w Wolsztynie. Postanowiono zreorganizować organizacje i nadać jej nazwę Ochotnicza Straż Pożarna w Wolsztynie. ROK 1929 24 września odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru, która rozpoczęła się w sobotę wieczorem pochodem przez miasto przy licznym udziale mieszkańców. W niedzielę odbyło się nabożeństwo a po nim poświęcenie sztandaru. Ojcem chrzestnym był Stanisław Musioł a matką chrzestną pani burmistrzowa Modlińska. Największe akcje w międzywojniu to pożar rynku w Rakoniewicach w 1927 i olbrzymi pożar w Komorówku w 1932 r. ROK 1945 W lutym odbyło się zebranie, na którym Prezesem został Ob. Ober, a naczelnikiem Jan Stróżyk. Z komendy wojennej miasta przekazano samochód do celów gaśniczych. Na pierwszym walnym zebraniu Prezesem został wybrany Józef Chojnacki, natomiast Naczelnikiem Jan Stróżyk. W skład zarządu weszli również: Duda, Manuszak, Brzoza, i Błoszyk.


str. 2

GMINA WOLSZTYN

Nadzwyczajne obrady radnych W wyniku działań Urzędu pojawiła się możliwość pozyskania środków zewnętrznych na inwestycję sportową. Burmistrz Wolsztyna zwołał Radę Miejską w połowie sierpnia, aby podjąć decyzję w sprawie modernizacji stadionu.

Aby przyciągnąć klientów, takie obiekty muszą posiadać określone standardy. Inwestycja ma obejmować modernizację bieżni, budowę 83metrowej hali lekkoatletycznej, rozbudowę zaplecza treningowego, odnowienie hotelu oraz budowę tak oczekiwanego parkingu. – Postanowiliśmy wydzielić taki zakres prac, jak budowa 400 m bieżni wzdłuż podstawowego

WRZESIEŃ 2013 tel uzyska nową fasadę oraz zostanie ocieplony. Będzie nowocześnie —mówi dyrektor nie skrywając zadowolenia.

Droga do ministerstwa sportu W ramach przygotowań do tej inwestycji odbyło się wiele spotkań, m.in. z przedstawicielami Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, który pomagał przy projek-

Już od wielu lat gmina realizuje szereg inwestycji związanych z infrastrukturą sportową. Można do nich zaliczyć wybudowaną pływalnię, boiska wielofunkcyjne przy szkołach czy ostatnio - skatepark. Niejednokrotnie, nawet w poprzedniej kadencji, sygnalizowano potrzebę modernizacji stadionu miejskiego. Zarządzający gminą nie wprowadzali jednak tej pozycji do budżetu, gdyż liczyli na środki zewnętrzne, choćby unijne. Należy mieć przecież świadomość, że to bardzo kosztowna inwestycja. Działacze sportowi niejednokrotnie zgłaszali, że stadion wymaga gruntownego remontu, gdyż jest miejscem często wykorzystywanym na zawody o zasięgu gminnym i ponad-

gminnym, korzystają z niego szkoły i kluby sportowe. Pierwsze przymiarki do tego zadania zaczęły się już trzy lata temu, kiedy opracowano dokumentację na modernizację stadionu.

Szybko się zwróci Obiekt ten ma nie tylko służyć lokalnej społeczności, ale także może szukać różnych dochodów, choćby przez wynajęcia klubom sportowym czy zawodnikom. Oferta ta może być całoroczna i atrakcyjna, gdyż będzie obejmować nie tylko nowoczesny stadion, ale pływalnię, salę sportową czy malownicze i spokojne tereny na rekreację plenerową. Tak już bywało, gościła u nas choćby obecna wicemistrzyni świata w rzucie młotem – Anita Włodarczyk.

boiska piłkarskiego, budowa bieżni 6-torowej o długości 100 m. Wszystko wykonane w technologii poliuretanowej. Dodatkowo wybudowana zostanie tartanowa część, na której znajdą się boiska do gier zespołowych, takich jak koszykówka i siatkówka, czy nawet rozbiegi do skoku wzwyż i skoku w dal – wyjaśnia na sesji Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski. Na pytania odpowiada także Paweł Gmerek, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Samego hotelu nie możemy przebudować ze środków ministerstwa sportu, ponieważ te fundusze są przeznaczone tylko i wyłącznie na infrastrukturę sportową, będzie przebudowana natomiast część rekreacyjna, czyli siłownia, kompleks szatni i zaplecze sanitarne; sam ho-

cie i przy pozyskiwaniu funduszy. Dla nich najważniejszym argumentem było to, aby sportowcy z Wielkopolski mogli w dobrych warunkach uprawiać sport na swoim terenie. W wyniku działań promocyjnych gmina Wolsztyn znalazła się na pierwszym miejscu na liście wytypowanej przez PZLA z obiektem sportowym do modernizacji. Dużą pomoc otrzymano od senatora Filipa Libickiego, który doprowadził do wielu spotkań z przedstawicielami ministerstwa sportu czy parlamentarzystami. Wniosek uzyskał poparcie Departamentu Infrastruktury Sportowej oraz rekomendację Komisji d/s inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Dzięki tym wszystkim działaniom przebudowa wolsztyńskiego stadionu znalazła się na liście ministerialnej. Koszt całej planowanej modernizacji to około 12 mln zł. Połowę z tego pokryje ministerstwo. Inwestycja będzie wykonywana sukcesywnie w miarę przekazywanych funduszy. W sierpniu Urząd Miejski otrzymał potwierdzenie, że na to zadanie będzie już w tym roku przekazany 1 milion złotych.

Klamka zapadła Aby otrzymać te środki musi być spełniony budżetowy warunek. Należy wykonać inwestycję o co najmniej tej samej kwocie jeszcze do końca roku Jeżeli radni by tego nie przegłosowali, urząd nie ogłosi przetargu i po całym projekcie. Po dyskusji na sesji głosowano: jeden radny się wstrzymał, natomiast 20 zagłosowało „za”. – Uważam, że powinniśmy się cieszyć z każdej złotówki otrzymanej z zewnątrz na wsparcie naszego budżetu i takich inwestycji – podsumował sesję radny Marian Zembrowski.


WRZESIEŃ 2013

GMINA WOLSZTYN

DYŻURY

str. 3

Zdobywajcie medale dla Wolsztyna !

PREZYDIUM RADY MIEJSKIEJ 01.10.2013 — BOGUSŁAWA TUCHOCKA 03.10.2013 — KRZYSZTOF CZESZAK 08.10.2013 — MACIEJ WOJCIECHOWSKI 10.10.2013 — BOGUSŁAWA TUCHOCKA 15.10.2013 — KRZYSZTOF CZESZAK 17.10.2013 — MACIEJ WOJCIECHOWSKI 10:00 — 11:00, SALA nr 51 DYŻURY RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 07.10.2013 — ZBIGNIEW KAROLCZYK 14.10.2013 — RYSZARD KALITKA 21.10.2013 — PAWEŁ KOPCIUCH 28.10.2013 — JACEK KOWALSKI 15:00 — 16:00, SALA nr 51 BIURO

31 sierpnia br. Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Zryw” Wolsztyn otrzymał dziesięć nowych wysokiej klasy kajaków o wartości ponad 60 tys. zł. Uroczystość odbyła się 31.08 br. na przystani przy Jeziorze Wolsztyńskim. Obecnym na spotkaniu sportowcom dar przekazali Rotarianie z naszego miasta oraz z Rotary Club Berlin Brandenburg Aiport. Samorząd gminny ufundował jeden biały kajak z herbem Wolsztyna. Urząd Miejski reprezentował Burmistrz Andrzej Rogozinski. Piotr Orzechowski, ………. Prezydent RC Wolsztyn: Pomysł zrodził się kilka lat temu, kiedy realizowaliśmy taki grant w Niemczech. Mieliśmy dylemat, czy wspierać przyszłych ewentualnych konkurentów dla naszych zawodników. Dlatego wspólnie z kolegami z Berlina postanowiliśmy wesprzeć i nasz Klub, aby rywalizacja była na dokładnie takim samym sprzęcie. Zauważamy, że ten Klub się bardzo rozwija, dlatego im pomagamy .

Wiktoria Kliś, zawodniczka:

RADY MIEJSKIEJ pok. 50 - M. Wolnik, tel. (68) 347 4 550

E-mail: biurorady@wolsztyn.pl

Z przyjemnością będę na nowych kajakach trenować, bo teraz dla wszystkich wystarczy. Bardzo mi się podobają, bo te stare już mi się znudziły. Ogólnie jest fajnie, mamy bardzo dobrych trenerów.

młodzież szkół średnich do wzięcia udziału w Przeglądzie Poezji Śpiewanej, który odbędzie się 28.09.2013 r., o godzinie 18.00 w sali widowiskowej Wolsztyńskiego Domu Kultury. Zgłoszenia będą przyjmowane do 25.09.2013 r. w biurze organizacyjnym WDK. Na zakończenie przeglądu obędzie się koncert zespołu ALBO I NIE, na który zapraszamy wszystkich mieszkańców Wolsztyna i okolic.


str. 4

GMINA WOLSZTYN

WRZESIEŃ 2013

Święto Plonów w gminie Wolsztyn odbyło się w tym roku w Gościeszynie. Część obrzędowa poprzedzona została Mszą św. w intencji rolników, którą odprawił ksiądz proboszcz miejscowej parafii Andrzej Szczepański. Korowód w kierunku boiska sportowego miejscowego LZS prowadziła Powiatowa Wolsztyńska Orkiestra Dęta. Oprócz zaproszonych gości wzięli w nim udział także mieszkańcy gminy prezentując nowoczesny sprzęt rolniczy. Przemarsz podziwiali nie tylko mieszkańcy udekorowanego Gościeszyna, ale i licznie przybyli mieszkańcy całej gminy. Główną część obrzędową poprowadził Zespół Pieśni i Tańca Kębłowo. Wieńce dożynkowe z rąk Justyny i Daniela Żoków otrzymali gospodarze dożynek - Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski, ks. Proboszcz oraz Sołtys. W dalszej części uroczystości koncertowała Orkiestra Dęta, wspomniany Zespół z Kębłowa oraz „Studio Piosenki Cantabile” i „Mini Forte” z Wolsztyńskiego Domu Kultury. Niezwykłym akcentem podczas Dożynek było powitanie Andrzeja Straburzyńskiego, który w tym dniu wrócił do Wolsztyna po dwumiesięcznej rowerowej eskapadzie dookoła Polski. W sumie pokonał aż 4538 km. Sołtys Gościeszyna Tomasz Tomiak: Te dożynki to niewątpliwie wyróżnienie dla naszej miejscowości. Za pośrednictwem Informatora chciałem podziękować mieszkańcom Gościeszyna, że tak wspaniale oddali się sprawie i pięknie przyozdobili wieś. Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski: Bardzo się cieszę, że mieszkańcy tak pięknie przygotowali dożynki. Nigdy nie narzucamy nikomu organizacji święta plonów, to właśnie sołtys i społeczność tejże wsi zgłosiła chęć przygotowania tej niezwykłej uroczystości. Oczywiście podzieliliśmy się zadaniami i wszyscy wypełnili je bardzo dobrze; i Gościeszyn, i Dom Kultury, i sołtysi, i Urząd Miejski. W dzisiejszym święcie rolnicy także prezentowali maszyny rolnicze i ciągniki, chcieliśmy pokazać ten sprzęt, który w ostatnich latach zasilił gospodarstwa. Jesteśmy dumni z tego, że nasi rolnicy, tak samo jak gmina, potrafili wykorzystać przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i uzyskać spore fundusze. Ciekawym punktem dzisiejszego święta był powrót Andrzeja Straburzyńskiego, którego wystartowałem 1 lipca z Rynku i powitałem z powrotem tu w Gościeszynie. Cały czas śledziliśmy w Internecie jego trasę, to ciekawy pomysł promocyjny. Rolnictwo obecnie podlega najbardziej głębokim przemianom. Mamy na terenie gminy około 1000 gospodarstw, tych zarejestrowane powyżej 1 ha. Jednak tych, które są podstawowym źródłem utrzymania dla rodziny, mamy około 100. To gospodarstwa rozwojowe, inwestujące z programów pomocowych z Unii Europejskiej, rozwijają w ten sposób swoją produkcję i swoją konkurencyjność. Atutem polskich gospodarstw jest zdrowa technologia produkowania żywności, która jest dodatkowym argumentem na zachodnich rynkach. Śmiało można powiedzieć, że w ostatnich latach prześcignęliśmy rolnictwo w innych krajach. Często uprzednio zabierałem rolników, aby im pokazać, jak funkcjonuje rolnictwo we Francji, w Niemczech, w Holandii. Nie ukrywaliśmy tego, że byliśmy pod wrażeniem. Natomiast teraz tamci rolnicy przyjeżdżają tutaj i widząc tak zmechanizowane gospodarstwa, można powiedzieć, że mogą uczyć się od nas, bo są to już nowsze technologie. Zawód rolnika jest jednym z najtrudniejszych, bo muszą w swoich pracach uwzględnić nie tylko warunki rynkowe, ale muszą liczyć się z tym, że na ich plony ma także wpływ nieprzewidywalna natura. Takim właśnie dzisiejszym świętem wyrażamy ogromny szacunek dla tych ludzi. Pamiętajmy, że w gminie rolnictwo jest jedną z podstawowych filarów gospodarki. Wracając do obrzędu dożynkowego chciałbym nadmienić, że jesteśmy dumni z tego, że mamy Zespół Pieśni i Tańca „Kębłowo”. Na pewno wyróżniamy się tym nad inne gminy. Warto przypomnieć, że to jest zespół wielopokoleniowy, obecnie skupia około 150 członków w różnych grupach wiekowych. Na takie właśnie uroczystości, i inne w naszej gminie, jest to zespół idealny, no i propaguje rodzimą kulturę, a to bezcenna wartość edukacyjna. Cieszymy się, że możemy wspomagać ten zespół. Zawsze powtarzam, że to nasze „wolsztyńskie <<Mazowsze>>”, promuje dobrze gminę, jak tamten zespół Polskę.


WRZESIEŃ 2013

GMINA WOLSZTYN

str. 5

Chleb dożynkowy gospodarzowi święta plonów wręczyli Justyna i Daniel Żokowie. Prowadzą wspólnie gospodarstwo rolne o powierzchni 25 ha, z czego 14 ha to grunty własne, a 11 ha dzierżawione. Gospodarstwo przejęli po rodzicach w 2009r. Daniel Żok jest absolwentem Technikum Rolniczego oraz Technikum Agrobiznesu. Głównym kierunkiem gospodarstwa jest produkcja zwierzęca (trzody chlewnej). Hodowla prowadzona jest w cyklu otwartym w oparciu o nowe technologie. Rocznie sprzedawanych jest 800 prosiąt. W gospodarstwie umiejscowiona jest odchowalnia dla prosiąt oraz porodówka na 9 stanowisk. W planach jest również hodowla w cyklu zamkniętym. Cała produkcja roślinna, głównie zboża, stanowi bazę paszową dla posiadanego inwentarza. Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane i systematycznie zaopatrywane w nowoczesne maszyny i sprzęt rolniczy. Zostały one pozyskane z programów unijnych, tj. „Premia dla młodego rolnika”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i należą do nich m.in.: 5 ciągników, 4 przyczepy, 2 rozrzutniki, opryskiwacz, agregat uprawowo-siewny, agregat podorywkowy, prasa zwijająca, rozsiewacz nawozów, pług zagonowy, beczkowóz. Od bieżącego roku Daniel Żok prowadzi działalność gospodarczą, dotyczącą wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń rolniczych.

Andrzej Straburzyński: Jestem bardzo zadowolony z mojego roweru. Przez te 62 dni podróży były drobne defekty, ale został należycie przygotowany. Powiem szczerze, że często mylono mnie z Olsztynem, niektórzy w ogóle nie wiedzieli, że Wolsztyn istnieje, ale to właśnie tym rozdawałem swoje materiały promocyjne. Miałem duże szczęście, w tym roku lato było idealne na takie podróże. Właściwie to był tylko taki jeden dzień, że naprawdę musiałem się zatrzymać, ale tak to mknąłem cały czas do przodu. Na początku nocowałem na polach namiotowych, no a później musiałem na dziko gdzieś pod drzewami. Nie bałem się, jeżeli to było blisko zabudowań i było słychać psy. Ogólnie rzecz biorąc ludzie witali mnie życzliwie, na wschodzie bardzo zwracali uwagę na nasza biało-czerwoną flagę. Trasa: Wolsztyn, Gniezno, Szczecin, Świnoujście, Hel, Kaszuby, Malbork, Giżycko, Białowieża, Jasło, Zakopane, Cieszyn, Kłodzko, Wrocław, Jelenia Góra, Zielona Góra. Całą podróż była dokumentowana na Facebooku, miałem wielu kibiców z naszego miasta, za co z całego serca dziękuję. Jeżeli kiedyś wybiorę się jeszcze na rower, to na pewno nie dookoła Polski, niestety, ta infrastruktura drogowa w niektórych częściach kraju nie jest doskonała. Średnio pokonywałem 80 kilometrów dziennie, a bywało i po 130. Bardzo dziękuję burmistrzowi za pomoc. Sam poprosiłem go o takie symboliczne wsparcie, czyli o otwarcie mojej podróży i zamknięcie tu na dożynkach w Gościeszynie. Jednak Burmistrz ufundował mi kilka koszulek i mnóstwo materiałów promocyjnych do rozdania. Cały plan zrealizowałem.


str. 6

GMINA WOLSZTYN Nie mamy się czego wstydzić…

WRZESIEŃ 2013

Rozmowa o oświacie z zastępczynią burmistrza JUSTYNĄ MIKOŁAJEWSKĄ

Mimo że dzieci latem odpoczywały, to szkoły nie były zamknięte na cztery spusty... Przygotowania do nowego roku zaczynają się już z początkiem wakacji. Składają się na to głównie remonty, zakupy sprzętu, po prostu rzetelne przygotowanie na następny rok funkcjonowania.

Oświata to największa część budżetu. Wiadomo, że wysokość subwencji związana jest z ilością uczniów. Jak to wygląda w tym roku? Kiedy sięgnęłam po statystyki, ucieszyłam się, że mamy w szkołach więcej dzieci. Niestety, szybko okazało się, że ten wzrost związany jest ze zwiększoną ilością dzieci w „zerówkach”, a to za sprawą pięciolatków, które rodzice posyłają do szkół. Wiadomo, że nieuchronnie zbliża się rok 2014, kiedy to sześcioletnie dzieci pójdą już do szkoły. Myślę, że nasi rodzice podejmują w ten sposób rozsądne decyzje, że decydują się już posyłać pociechy na naukę. W sumie, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, to od kilku lat sytuacja jest dość stabilna. Wahania są niewielkie.

A jak to dokładnie przekłada się na liczby ? Włącznie z „zerówkami” naukę rozpoczyna 2375 dzieci, aż 411 z tego to jest właśnie „zerówka”, także jest to spora liczba. W gimnazjach od trzech lat obserwujemy systematyczny spadek. W 2011 było 1165 uczniów, a tym roku mamy 1058, niestety o prawie cztery klasy mniej. To są te skutki niżu demograficznego, który już kilka lat temu pojawił się w podstawówkach. Myślę, że szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez powiat też już mają demograficzny problem. Mam nadzieję, że to się wszystko ustabilizuje i nie będziemy musieli robić tego, co dyrektorzy wielu szkół w całym kraju, którzy muszą zwalniać nauczycieli. W tym roku jeszcze udało nam się przed tym obronić, nie było typowych zwolnień nauczycieli, w sensie likwidacji stanowiska. Nie da się jednak ukryć, że godzin jest znacznie mniej. To dyrektorzy decydują o tym, przygotowując arkusze organizacyjne. Ze względu na taki stan niektórzy nauczyciele są teraz bez nadgodzin czy też na tzw. etatach cząstkowych. Zdarzają się też takie sytuacje, że muszą dopełniać etaty w innej placówce. Staramy się jednak tak łatać, aby nie zwalniać.

Miarą oświaty są wyniki nauczania, które zawsze podsumowuje się na koniec roku szkolnego, jak to wyglądało w naszej gminie ? Zadowoleni jesteśmy z faktu, że w ubiegłym roku szkolnym Gimnazjum nr 1 wypadło wyjątkowo dobrze. Jeżeli chodzi o egzaminy gimnazjalistów w tej Szkole, to możemy porównywać się nawet na szczeblu krajowym, są bardzo wysoko w rankingu. Pani dyrektor uprzedzała, że to był bardzo dobry rocznik i trudno będzie im w następnych latach dorównać, ale są dobrej myśli. Bardzo cieszy fakt, że Gimnazjum w Kębłowie, które miało dość duże problemy z tymi wynikami nauczania, znacznie poprawiło swój wynik. Trochę gorzej w tym roku wypadła Obra, która zawsze była wysoko w rankingach. Sami dyrektorzy podkreślają, że to zależy od rocznika, niby te same metody nauczania, a różnice między szkołami są. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, to te, które w ubiegłych latach miały słabsze wyniki, teraz wyraźnie się poprawiły, choć było też na odwrót. Zawsze podchodzimy do tych spraw poważnie. Spotykamy się z dyrektorami i wszystko dokładnie analizujemy. Wyciągamy wnioski, jak podnieść wyniki. Wszystko zależy nie tylko od nauczycieli, ale i od uczniów oraz ich rodziców, którzy powinni motywować dzieci do nauki.

GIMNAZJUM nr 1

GIMNAZJUM nr 2

PRZEDSZKOLE OBRA

… Ale to także w jakiejś części zależy od warunków, w którym przebywają uczniowie. Jakie remonty udało się zrobić w ostatnich miesiącach? W tym roku zakres remontowy był troszeczkę mniejszy, niż w ubiegłym okresie, ponieważ te największe, kapitalne remonty zrobiliśmy w ostatnich trzech – czterech latach. Przypomnę, że udało się wymienić bardzo kosztowne dachy na Gimnazjum nr 1 i Szkole Podstawowej nr 1, zrobiliśmy kapitalny remont Przedszkola i Żłobka przy ulicy Komorowskiej. W tym roku skupiliśmy się na tych drobniejszych remontach, wydaliśmy około 300 tys. zł. Może wymienię te największe. W Szkole Podstawowej nr 3 zleciliśmy wykonanie dokumentacji dotyczącej przystosowania kuchni do wymogów sanitarno-epidemiologicznych związanych z jej przyszłą rozbudową. W Szkole Podstawowej nr 1 dokończyliśmy wymianę instalacji wodnokanalizacyjnej, pomalowano korytarze i klatki schodowe. We Wroniawach przemurowano kominy oraz zamontowano nowe pokrycia dachowe w ich sąsiedztwie. W Starej Dąbrowie postawiono nowe ogrodzenie. W Starym Widzimiu wykonano ostatni etap odwodnienia. W Kębłowie wymieniono instalację elektryczną. W Obrze z kolei wymieniono pokrycie dachowe nad salą gimnastyczną. W Szkole Podstawowej nr 5 naprawiono dach oraz wyremontowano gabinet terapii pedagogicznej. Oczywiście remontujemy także przedszkola, i tak: w Chorzeminie zaadaptowaliśmy pomieszczenia po mieszkaniu komunalnym na punkt wydawania posiłków, w Obrze utwardzono placyk przed budynkiem, a w innych przedszkolach wymieniano drzwi i stolarkę okienną.

PRZEDSZKOLE nr 1

Czy wszystkie prace wykonują firmy zewnętrzne ? Muszę w tym miejscu podkreślić, że we wszystkich placówkach bardzo dobrą pracę wykonują woźni. To właściwie nie są już woźni, tylko konserwatorzy, tzw. „złote rączki”. Dlatego stwierdziliśmy, że często lepszą metodą jest to, kiedy dyrektorzy dostają środki na remonty i we własnym zakresie najlepiej to zagospodarują. Staramy się działać planowo.

Największe remontowe wyzwanie w następnym roku ? Co nas czeka ? W tym roku nasza największa Szkoła Podstawowa nr 3 otrzymała dokumentację i mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się rozbudować część stołówkową i świetlicową. To taki najbliższy priorytet. Uważam, że nie mamy się czego wstydzić, jeżeli chodzi o stan techniczny naszych placówek. Dziękujemy za rozmowę

ŻŁOBEK


WRZESIEŃ 2013

GMINA WOLSZTYN

str. 7

Wolsztyn na Winobraniu w Zielonej Górze W wyjątkowo upalny weekend (7-8 września 2013 r.) pracownicy Gminnego Centrum Informacji wyruszyli do Zielonej Góry, aby zaprezentować walory turystyczne Gminy Wolsztyn podczas tradycyjnego święta Winobrania. Wolsztyńskie stoisko znajdowało się na samym Rynku, przy Polsko-Niemieckim Centrum Promocji i Informacji Turystycznej i przyciągało uwagę zwiedzających niepowtarzalnymi eksponatami, związanymi z jedyną czynną w Europie Parowozownią. Turyści zatrzymywali się, aby obejrzeć wolsztyńskie parowozy na wielkoformatowych zdjęciach, semafor czy zabytkowy szlaban. Chętnie sięgali też po foldery, mapy, pocztówki oraz dopytywali się o kolejną Paradę Parowozów czy inne imprezy odbywające się w naszym mieście. Pracownicy GCI przygotowali również ofertę dla najmłodszych uczestników Winobrania, tzw. „kącik skrzata” z parowozowymi kolorowankami i balonami oraz układanie puzzli z wolsztyńską lokomotywą. Ciekawym elementem, zwracającym uwagę na stoisko, było koło fortuny w kształcie parowozowego koła. Każde dziecko chciało wziąć udział w konkursie, w którym można było wygrać nagrody, m.in. kubek, długopis, plan lekcji, gwizdek, notesik czy zakładkę do książki, a wszystkie te gadżety z wizerunkiem „ciuchci”. Weekendowa promocja była bardzo udana. Dzięki takim akcjom nasze miasto jest rozpoznawalne w kraju i za granicą, ponieważ turyści z Niemiec także byli chętni na wizytę w naszym mieście. Miejmy nadzieję, że promocja przyniesie efekt i w przyszłym roku większa liczba turystów odwiedzi Wolsztyn.

Zaproszenie do wspólnych obchodów rocznicowych poświęconych pamięci Józefa Marii Hoene-Wrońskiego W związku z 160-tą rocznicą śmierci tego urodzonego w naszym mieście naukowca, 11 października br. - w łączności z obchodami Gminnego Dnia Edukacji Narodowej - na terenie Wolsztyna odbędzie się szereg imprez nawiązujących do życia i osiągnięć naukowych Józefa Marii Hoene-Wrońskiego. Przypomnijmy, że jego imieniem od wielu lat nazwana jest jedna z ulic na Osiedlu Rożka, a w 2006 roku - w 230-tą rocznicę urodzin, Rada Miejska w Wolsztynie podjęła uchwałę o nazwaniu skweru u zbiegu ulic: Słodowa i 5-go Stycznia – Placem Józefa Marii Hoene -Wrońskiego. Z tej też okazji przeniesiono na Plac popiersie Wrońskiego autorstwa prof. Józefa Petruka, wykonane w 1976 roku i zlokalizowane dotąd w ogrodzie przy Muzeum Roberta Kocha. Mając jednak świadomość, że sylwetka naukowca jest stosunkowo mało znana, szczególnie młodemu pokoleniu, postanowiliśmy właśnie młodzież włączyć w rocznicowe obchody. W związku z tym na Wolsztyńskim Rynku stanie Gminne Centrum Nauki, w którym cały dzień przeprowadzane będą ogólnodostępne doświadczenia i pokazy z dziedzin mu najbliższych, czyli fizyki i astronomii, przygotowane przez fizyków z naszych gimnazjów. Każdy zainteresowany może przyjść i zobaczyć jak np. wygląda maszyna parowa wypożyczona na ten dzień z Muzeum Narodowego, Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz na bazie jakich badań udało się ją skonstruować. Dowiemy się też o pomiarach optycznych, którymi zajmował się Józef Wroński i poznamy nieznany szerzej wątek biograficzny związany z jego udziałem w Powstaniu Kościuszkowskim. Imprezami towarzyszącymi będą: • I Gminny Maraton Matematyczny – przygotowany przez matematyków z gimnazjów gminnych, który rozpocznie się 10 października w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn, a zakończy rozgrywką finałową na Rynku w dniu 11 października, • tematyczna gra uliczna przygotowana przez GCI, a skierowana do uczniów szkół podstawowych, • konkurs wiedzy o życiu Józefa Marii Hoene-Wrońskiego, przygotowany przez nauczycieli historii, który odbędzie się na Rynku, • wystawa okolicznościowa, przygotowana przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Wolsztyn, która zostanie otwarta 10 października. Ten swoisty „piknik naukowy” będzie zarazem inauguracją tradycyjnych Dni Nauki organizowanych corocznie przez Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do udziału wszystkich, którym bliska jest historia Wolsztyna. Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski

Spotkanie z przyszłymi studentami Politechniki Poznańskiej

Zaproszenie na wystawę „Rotmistrz Witold Pilecki”

6 września br. w Ośrodku Jelonek w Karpicku Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski spotkał się z władzami Politechniki Poznańskiej, Samorządem Studentów oraz przyszłymi studentami także z ziemi wolsztyńskiej. Podczas spotkania była możliwość zaprezentowania infrastruktury oraz walorów turystycznych Gminy Wolsztyn.

W dniu 9 września 2013 r. o godz. 13:00 nastąpiło inauguracyjne otwarcie wystawy pt. „Rotmistrz Witold Pilecki Ochotnik do Auschwitz”. Wystawę będzie można zwiedzić w Galerii "Promocje" przy Wolsztyńskim Domu Kultury w dniach od 9.09.2013 do 26.09.2013 r. Na wystawę zaprasza Burmistrz Wolsztyna, Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze oraz Wolsztyński Dom Kultury. Obecni goście zachęcali także szkoły do uczestniczenia w niezwykłej lekcji historii.


str. 8

GMINA WOLSZTYN

WRZESIEŃ 2013

Przypominamy według kolorów pojemników… CO i JAK SEGREGOWAĆ Wrzucamy: opakowania po płynach i napojach PET; folie, reklamówki, worki foliowe; puszki po napojach, sokach; metale, opakowania wykonane z połączeń tworzyw innymi materiałami np. kartoniki po mleku, sokach itp., pojemnik po produktach mlecznych i po art. Sypkich, art. jednorazowego użytku, art. gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych, plastikowe zabawki. Nie wrzucamy: resztek jedzenia, butelek i pojemników z zawartością, pielucho-majtek, papierów, metalowych nakrętek, zabrudzonej folii budowlanej i po produkcji grzybów, pojemników po olejach, styropianu, sprzętu AGD, opakowań po aerozolach, puszek po farbach i lakierach, pojemników po aerozolach. Wrzucamy: kolorowe opakowania szklane (butelki, słoje po napojach i kosmetykach) bez zawartości. Nie wrzucamy: żarówek, szkła okiennego i zbrojonego, witraży, luster, zniczy z resztkami wypełniaczy, porcelany i wyrobów ceramicznych, szyb samochodowych, ekranów i lamp telewizyjnych. Wrzucamy: bezbarwne opakowania szklane takie jak butelki, słoiki po napojach i żywności, bez zawartości, bezbarwne opakowania po kosmetykach, bez nakrętek. Nie wrzucamy: żarówek, szkła okiennego i zbrojonego, witraży, luster, zniczy z resztkami wypełniaczy, porcelany i wyrobów ceramicznych, szyb samochodowych, ekranów i lamp telewizyjnych. Wrzucamy: gazety, książki, zeszyty; katalogi, prospekty, foldery; torby i worki papierowe; tekturę i kartony oraz opakowanie wykonane z tych surowców; zużytą odzież. Opakowania kartonowe należy zwinąć przed włożeniem do pojemnika. Nie wrzucamy: fotografii, kalki, zabrudzonego i tłustego papieru, pergaminu, pieluch jednorazowych, podpasek, worków po cemencie, tapet, papieru i tektury pokrytych folią metalową, tworzyw sztucznych ( opakowań po napojach, środkach spożywczych), kalki, zabrudzonego i tłustego papieru, artykułów wykonanych z połączenia tworzyw sztucznych z innymi materiałami.

Związek Międzygminny "Obra" ul.Berzyna 6 64-200 Wolsztyn

Krzysztof Piasek, Przewodniczący Związku:

www.zmobra.pl e-mail: zmobra@wolsztyn.pl

inspektor ds. organizacyjno-prawnych: tel. 068-347-31-62

tel. +48 68 347 42 70

tel. 068-347-42-70 Przemysław Orzechowski

Eleonora Mikołajczak - Główny Specjalista d/s Ochrony Środowiska tel. 068-347-31-63

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „OBRA” — HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Odpady komunalne zmieszane

X 2013

XI 2013

XII 2013

Wolsztyn, ul. Rożka, Działkowa, Osiedlowa, Okrężna, Wrońskiego, Spokojna, Jujki, Jasna, Strzelecka, Kręta, Słoneczna, Sadowa, Garbarska 1-2

14

4, 25

16

Kębłowo

21

12

2, 23

7, 28

18

9, 30

15

5, 26

17

8, 29

19

10, 31

16

6, 27

18

Stara Dąbrowa, Gościeszyn, Błocko, Zdrogowo, Powodowo, Berzyna

1, 22

12

3, 24

Wolsztyn, R. Kocha, Rynek, Kościelna, Krótka, Krzywa, Wschowska, Poznańska 33-44, 5 Stycznia 38-54, Gajewskich, Polna, Prusa, Asnyka,Zakątek, Żeromskiego 1-11

9, 30

20

11

Wolsztyn: Niałecka, Boh. Bielnika, Zacisze, Sturnego, Kiełpińska, Poprzeczna, Graniczna, Wybickiego, Niałek Wielki

17

7, 28

19

Obra

3, 24

14

5, 27

Wolsztyn, ul. Adwentowskiego, Korczaka, Poniatowskiego 46-58, Chorzemin, Nowa Obra

10, 31

21

12

18

8, 29

20

Wroniawy, Stradyń, Borki

4, 25

15

6, 27

Wolsztyn, ul. Fabryczna, Berzyńska, Dworcowa, Dąbrowskiego, Słodowa, Pl. Konstytucji, Rzeczna, Marcinkowskiego, Sienkiewicza, Łąkowa, Ogrodowa, Kolejowa, Poniatowskiego (cała poza 46-58), 5 Stycznia (cała poza 38-54)

11, 31

22

13

Karpicko, Wolsztyn - ul. Drzymały, Parkowa, Źródlana, Barłożnia Wolsztyńska, Barłożnia Gościeszyńska, Wola Dąbrowiecka, Nowy Młyn, Ruchocki Młyn Stary Widzim Adamowo, Nowa Dąbrowa, Nowy Widzim, Tłoki, Osiedle Heleny: ul. Piękna, Pogodna, Różana, Spacerowa, Wiśniowa, Zielona, Żwirowa, Komorowska, Przymuszały Wolsztyn, ul. Lipowa, Nowa, Cicha, Poznańska 1-27, Powst. Wlkp, Energetyczna, Żegockiego, Komorowo (całe), Słowackiego 1a i 35, Przemysłowa

Świętno, Rudno, Wilcze, Nowe Tłoki


WRZESIEŃ 2013

GMINA WOLSZTYN

str. 9

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „OBRA” — HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH

X 2013

XI 2013

XII 2013

1

5

3

2

6

4

Powodowo, Chorzemin, Niałek Wielki, Obra, Nowa Obra

22

26

17

Świętno, Wilcze, Rudno, Kębłowo, Stradyń, Wroniawy, Borki

23

27

18

Adamowo, Stara Dąbrowa, Nowa Dąbrowa, Stary Widzim, Nowy Widzim, Błocko, Gościeszyn, Zdrogowo

24

28

19

Barłożnia Wolsztyńska i Gościeszyńska, Wola Dąbrowiecka, Nowy Młyn, Ruchocki Młyn Karpicko, Nowe Tłoki, Tłoki

25

29

20

MAKULATURA

X 2013

XI 2013

XII 2013

3

4

4

5

15 16 17 18

— — — —

3 4 5 6

TWORZYWO SZTUCZNE Wolsztyn, ulice: Poznańska, Rynek, R. Kocha, Dutkowskiego, Kościelna, Krótka, Krzywa, Wodna, 5Stycznia, B. Prusa, Asnyka, Dworcowa, Dąbrowskiego, Słodowa, Plac Konstytucji, Rzeczna, Łąkowa, Marcinkowskiego, Sienkiewicza, Ogrodowa, Kolejowa, Poniatowskiego, Adwentowskiego, Korczaka, B. Bielnika, Zacisze, Sturnego, Kiełpińska, Poprzeczna, Graniczna, Mickiewicza, Wybickiego, Niałecka , Drzymały, Parkowa, Źródlana, Berzyńska, Fabryczna, Berzyna Wolsztyn, ulice: Wschowska, Gajewskich, Polna, Zakątek, Żeromskiego, 1-11, Lipowa, Nowa, Powstańców Wlkp., Cicha, Energetyczna, Żegockiego, Słowackiego nr 1 oraz 35, Przemysłowa, Komorowo, M. Rożka, Działkowa, Osiedlowa, Okrężna, Wrońskiego, Sadowa, Jujki, Jasna, Spokojna, Strzelecka, Kręta, Słoneczna, Garbarska 1 – 2, Pogodna, Piękna, Różana, Spacerowa, Zielona, Wiśniowa, Żwirowa, Komorowska, Przymuszały

Wolsztyn, ulice: Poznańska, Rynek, R. Kocha, Dutkowskiego, Kościelna, Krótka, Krzywa, Wodna, 5Stycznia, B. Prusa, Asnyka, Dworcowa, Dąbrowskiego, Słodowa, Plac Konstytucji, Rzeczna, Łąkowa, Marcinkowskiego, Sienkiewicza, Ogrodowa, Kolejowa, Poniatowskiego, Adwentowskiego, Korczaka, B. Bielnika, Zacisze, Sturnego, Kiełpińska, Poprzeczna, Graniczna, Mickiewicza, Wybickiego, Niałecka , Drzymały, Parkowa, Źródlana, Berzyńska, Fabryczna, Berzyna Wolsztyn, ulice: Wschowska, Gajewskich, Polna, Zakątek, Żeromskiego, 1-11, Lipowa, Nowa, Powstańców Wlkp., Cicha, Energetyczna, Żegockiego, Słowackiego nr 1 oraz 35, Przemysłowa, Komorowo, M. Rożka, Działkowa, Osiedlowa, Okrężna, Wrońskiego, Sadowa, Jujki, Jasna, Spokojna, Strzelecka, Kręta, Słoneczna, Garbarska 1 – 2, Pogodna, Piękna, Różana, Spacerowa, Zielona, Wiśniowa, Żwirowa, Komorowska, Przymuszały

Powodowo, Chorzemin, Niałek Wielki, Obra, Nowa Obra Świętno, Wilcze, Rudno, Kębłowo, Stradyń, Wroniawy, Borki Adamowo, Stara Dąbrowa, Nowa Dąbrowa, Stary Widzim, Nowy Widzim, Błocko, Gościeszyn, Zdrogowo Barłożnia Wolsztyńska i Gościeszyńska, Wola Dąbrowiecka, Nowy Młyn, Ruchocki Młyn Karpicko, Nowe Tłoki, Tłoki


str. 10

GMINA WOLSZTYN

WRZESIEŃ 2013

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn razem z redakcją Informatora Urzędu Miejskiego w Wolsztynie zaprasza wszystkich miłośników literatury do nadsyłania na adres redakcji (info@wolsztyn.pl) swoich wierszy lub opowiadań dotyczących Wolsztyna, miejscowości w gminie czy ludzi w niej mieszkających. Komisja złożona z przedstawicieli redakcji oraz Biblioteki wybierze utwory najbardziej interesujące, po czym będą opublikowane na łamach naszego czasopisma. Po zebraniu odpowiedniej ilości zostaną wydane w formie książkowej. Pragniemy w ten sposób ożywić tradycje literackie na ziemi wolsztyńskiej oraz pielęgnować piękno i kulturę języka polskiego. Utwory mogą przesyłać wszyscy mieszkańcy gminy, bez ograniczeń wiekowych. Oczekujemy wierszy lub opowiadań nigdzie dotąd nie publikowanych i nie nagradzanych w konkursach. Powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem z załączonym adresem do wiadomości redakcji. Utwory noszące znamiona plagiatu nie będą brane pod uwagę. Gorąco zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych, nie piszcie do szuflady!

Pierwszy wiersz nadesłał BARTEK CZAJKOWSKI (7 lat)

Wolsztyn to moje miasto, jest w nim kolorowo i nieciasno. Ludzie są pracowici i mili, Nie marnują żadnej chwili.

Tu mam wszystko, co jest ważne, pies, tornister, kredki; każde dobre słowo mojej mamy, bo się tak bardzo kochamy.

PRZYJAZNY URZĄD… Odwiedziny w Urzędzie Stanu Cywilnego

Swoje miejsce tutaj ma Nasza „Piękna Helena”. Ludzie nią się zachwycają, W maju do niej przyjeżdżają.

OFICJALNIE / półOFICJALNIE

USC prowadzi sprawy z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych. Dotyczy to w szczególności rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób; sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, sporządzania i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego. USC wydaje zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, braku okoliczności wyłączających małżeństwo, wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa, powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, uznaniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska męża matki. Urząd wydaje decyzje w sprawach skrócenia miesięcznego terminu wyczekiwania do zawarcia związku małżeńskiego, wpisania do ksiąg krajowych aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, uzupełnienia, sprostowania akt stanu cywilnego, zmian imion i nazwisk. USC zobowiązany jest do stwierdzenia legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa, wykonywania zadań wynikających z Konkordatu, przechowywania i konserwacji ksiąg.

Imiona, nazwiska…

Kościelny czy cywilny

Wydział obsługuje petentów, którzy mają sprawę odnośnie stanu cywilnego, czyli począwszy od urodzeń, przez małżeństwa, no i niestety po zgony. Chcąc nie chcąc każdy mieszkaniec trzykrotnie będzie na urzędniczej półce. W tym roku zarejestrowano już 719 dzieci, zgonów 240, a ślubów 117. - Przez ostatnie lata ta tendencja była zwyżkowa, jeżeli chodzi o ilość urodzeń w naszej gminie, a teraz, niestety, coraz mniej. W tym samym okresie w ubiegłym roku mieliśmy o przeszło 100 urodzeń więcej, a ślubów o 50. Zgony utrzymują się cały czas na tym samym poziomie – mówi kierownik Bernadeta Zamelczyk. Oto najczęściej wybierane w tym roku imiona dla dzieci: Zofia (24), Lena (21), Marcel (19), Jakub (18), Zuzanna (17), Antoni (16), Julia (16), Kacper (16), Maja (15), Filip (14), Franciszek (14), Aleksandra (13), Wiktor (13), Maria (11), Szymon (11), Alan (10), Igor (10), Michał (10), Nadia (10), Alicja (9), Amelia (9), Jan (9), Nikodem (9), Patryk (9), Wojciech (9). Okazuje się, że obecnie w nadawaniu imion jest trochę większa swoboda, więc trafiają się i te dość ciekawe, jak na współczesne czasy: Raissa, Kevin, Milan, Vanessa, Aaron, Abigail, Brayan, Dobrawa, Franco, Grisza, Jesper czy Maximilien. Jednak są pewne ograniczenia, nie możemy swojego dziecka nazwać w sposób inny niż zwyczajowo przyjęty, np. "Słoneczko". Zwraca się uwagę na to, aby imiona nie były ośmieszające, ponieważ można w ten sposób dziecko skrzywdzić. Rada Języka Polskiego wypowiedziała się także na temat imion, że dla dziewczynek raczej powinno kończyć się na "a", jednak jak donoszą media ogólnopolskie, ma się to wkrótce zmienić. Pani kierownik przyznaje, że później, po osiągnięciu pełnoletności zdarza się, że niektóre osoby występują o zmianę imienia, nie chcą już być Isaurą czy Indią. Czasem mieszkańcy naszej gminy występują także o zmianę nazwiska. Najczęściej ma to miejsce wtedy, kiedy dziecko nie ma kontaktu z ojcem i nie są związani emocjonalnie. Nierzadko zmieniają na nazwisko rodowe matki. Przy wyborze innego, nowego nazwiska kieruje się zasadą, żeby nie było znane historyczne, jeżeli nie było takiego wcześniej w rodzinie. Czyli ni stąd ni zowąd Piłsudskim zostać nie możemy.

Jak wszedł konkordat w 1998r. to mieszkańcy naszej gminy brali prawie wyłącznie ślub tzw. kościelny. W ostatnich latach jednak można zauważyć wzrost ilości ślubów w USC. - Na tę chwilę coraz częściej ludzie wracają do ślubów cywilnych. Powodów jest kilka. Po pierwsze, więcej rozwodów, więc zawieranie następnego ślubu cywilnego; po drugie, często młodzi obawiają się, że „papierek” coś zmieni w ich życiu, więc chcą wziąć ślub cywilny, aby zobaczyć, jak ułoży się w nowej rodzinie, a kościelny najczęściej biorą później. Nie mnie oceniać taki sposób działania, ale tak się coraz częściej dzieje – uzasadnia pani kierownik. Zdarza się też tak, że ze względów finansowych młodzi wybierają ślub cywilny w mniejszym gronie. Jeżeli popatrzymy na statystyki rozwodowe, to – niestety – mieszkańcy gminy rozwodzą się coraz częściej, w ubiegłym roku było takich przypadków aż 70. Nierzadko nawet nie minie rok od zawarcia małżeństwa a już rozwód, ale także zanotowano rozejście się po 40 latach.

Nietypowo też można Pytana o nietypowe sytuacje na uroczystościach pani Kierownik wspomina, że przy jednym ślubie, kiedy przychodzi moment najważniejszy na wypowiedzenie sakramentalnego "tak" – pani młoda milczy. Po jakimś czasie odzywa się: "Mówiłam Ci, co masz zrobić!"; Pan młody: "A ja mówiłem, że tego nie zrobię!". Po dłuższej chwili on pada jednak na kolana i zaczynają się oświadczyny... "wyjdziesz za mnie?". Wtedy dopiero panna młoda zgodziła się na dalszą część ślubu. Zdarzają się także śluby poza USC, na przykład wtedy, kiedy ktoś jest obłożnie chory, a w wyjątkowych wypadkach ze względu na ogromną liczbę gości, ale tylko w miejscach odpowiednich dla powagi urzędu państwowego. Rygorystyczne przepisy są, jeżeli chodzi o małżeństwa młodocianych, ale te w Wolsztynie zdarzają się bardzo rzadko. Mężczyzna musi mieć 18 lat. Jeżeli kobieta ma 16, to można starać się o pozwolenie poprzez sąd. Jednym słowem w Urzędzie Stanu Cywilnego nie można narzekać na nudę, bo pracy jest mnóstwo.


WRZESIEŃ 2013

GMINA WOLSZTYN

str. 11

Czy znasz swoją gminę ? 1. Nosi imię burmistrza sprzed II wojny św. 2. Nazwisko znanego artysty z Wolsztyna. 3. Miejscowość w gminie Wolsztyn. 4. Uczą się w Obrze. 5. Dawniej „Tatry” w Wolsztynie. 6. Józef Maria Hoene - ... 7. W tym klubie działa Edward Anglart. 8. Nazwa ulicy w Wolsztynie. 9. Nazwisko jednego z obecnych radnych.

Prawidłowe rozwiązanie – hasło należy wysłać e-mailem na adres: info@wolsztyn.pl wpisując w temacie „Krzyżówka”. Wśród przysłanych poprawnych odpowiedzi redakcja wylosuje zwycięzcę, który w nagrodę otrzyma upominek związany z promocją gminy Wolsztyn. Ogłoszenie wyników w następnym wydaniu Informatora. Na odpowiedzi czekamy do 12 października br.

MOBILNY URZĄD Burmistrz Wolsztyna informuje: Jeśli chcesz bezpłatnie otrzymać wiadomości SMS m.in. o: zagrożeniach, takich jak wichury, gwałtowne burze, powodzie, katastrofy; awariach prądu, gazu i wody; imprezach kulturalnych i sportowych; bezpłatnych badaniach lekarskich i programach zdrowotnych; edukacji szkolnej i przedszkolnej, utrudnieniach w ruchu drogowym… Wyślij na numer 661 000 112 SMS o treści:

Grupa: MIESZKAŃCY Tak.pwl03 / Grupa: WOLSZTYŃSKI DOM KULTURY Tak.pwl03wdk / Grupa: PRZETARGI Tak.pwl03p Uwaga! Opłata za wysłanie wiadomości SMS jest zgodna z Twoim planem taryfowym (jak za zwykłego smsa). Wysyłanie wiadomości SMS o

Na dzień 1 września br. : „MIESZKAŃCY” - zarejestrowano 2496 użytkowników, „WDK” - 147, „PRZETARGI” - 56. Jeśli jesteś posiadaczem telefonu z systemem Android, możesz otrzymać wiadomości za pomocą Komunikatora SISMS. Do informacji mogą być dołączone zdjęcia, filmy bądź pliki dźwiękowe. Pobierz za darmo aplikację za pomocą QR kodu lub poprzez stronę: www.komunikator.sisms.pl. Zarejestruj swój profil w Komunikatorze SISMS. Wyszukaj w dostępnej liście Komunikatora interesujący Cię serwis informacyjny i zapisz się w nim. Od tej pory będziesz najważniejsze informacje z Urzędu Miejskiego w Wolsztynie. Jeśli chcesz zrezygnować z usługi i wyrejestrować się z systemu, przekaż taką informację poprzez formularz na stronie: www.komunikator.sisms.pl/ wyrejestruj. Usługa jest świadczona przez SISMS Sp. z o.o. na rzecz użytkownika na podstawie umowy zawartej z gminą Wolsztyn. Usługa jest świadczona zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie: www.komunikator.sisms.pl/regulamin-uzytkownicy. WWW.WOLSZTYN.PL Sekretariat: um@wolsztyn.pl Burmistrz: burmistrz@wolsztyn.pl Zastępca burmistrza: zastepca@wolsztyn.pl Sekretarz gminy: sekretarz@wolsztyn.pl Skarbnik gminy: skarbnik@wolsztyn.pl Biuro Obsługi Klienta: bok@wolsztyn.pl Gminne Centrum Informacji: gci@wolsztyn.pl Biuro Rady: biurorady@wolsztyn.pl Straż Miejska: strazmiejska@wolsztyn.pl Informatyk: admin@wolsztyn.pl

Wydział Finansowo - Gospodarczy: finanse@wolsztyn.pl Referat Rozwoju Lokalnego: fundusze@wolsztyn.pl Wydział Spraw Obywatelskich: meldunki@wolsztyn.pl Urząd Stanu Cywilnego: usc@wolsztyn.pl Obrona Cywilna: obrona@wolsztyn.pl Sprawy Wojskowe i Obronne: wojsko@wolsztyn.pl Administrator Bezpieczeństwa Informacji: abi@wolsztyn.pl Stanowisko Kontroli Wewnętrznej: iso@wolsztyn.pl Wydział Infrastruktury Technicznej: infrastruktura@wolsztyn.pl Wydział Rolnictwa i Gosp. Komunalnej: rolnictwo@wolsztyn.pl Wydział Organizacyjny: organizacyjny@wolsztyn.pl


str. 12

GMINA WOLSZTYN

WRZESIEŃ 2013 Urząd Miejski w Wolsztynie

KALENDARIUM SPORTOWE 11.10.2013, g. 10.00, MOSiR (Pływalnia w Wolsztynie), Drużynowe Mistrzostwa w Pływaniu (dz. i chł.) 11.10.2013, g. 11.00, MOSiR (Pływalnia w Wolsztynie), Drużynowe Mistrzostwa w Pływaniu (dz. i chł.) 22.10.2013, g. 10.00, Szkoła Podstawowa nr 3, Drużynowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym (dz. i chł.) 23.10.2013, g. 10.00, Miejska Sala Sportowa Świt., Drużynowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym (dz. i chł.) 06.11.2013, g. 10.00, Szkoła Podstawowa nr 3 w Wolsztynie, Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej 08.11.2013, g. 9.00, Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie, Drużynowe Mistrzostwa w Badmintonie (dz. i chł.) 05.11.2013, g. 10.00, Miejska Sala Sportowa Świtezianka. Mistrzostwa w Piłce Nożnej Halowej (chł.) 08.11.2013, g. 10.00, GIM 1 Wolsztyn, Drużynowe Mistrzostwa w Badmintonie (dz. i chł.) 08.11.2013, g. 9.00, GIM 1, Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w Badmintonie (dz. i chł.) 08.11.2013, g. 9.00, GIM 1, Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Badmintonie (dz. i chł.) 13.11.2013, g. 9:00, MSS Świt., Mistrzostwa Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Piłce Nożnej Halowej (chł.) 14.11.2013, g. 9:00, SP 3 Wolsztyn, Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej Halowej (chł.) 07.01.2014, g. 10.00, Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie, Mistrzostwa w Piłce Ręcznej (dz.) 07.01.2014, g. 10.00, Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie, Mistrzostwa w Piłce Ręcznej (chł.) 14.01.2014, g. 9:00, Szkoła Podstawowa nr 3, Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w Piłce Ręcznej (chł.) 15.01.2014, g. 9:00, Gim. nr 1 w Wolsztynie, Mistrzostwa Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Piłce Ręcznej (chł.) 09.01.2014, g. 9:00, Wol. Dom Kultury, Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w Szachach 09.01.2014, g. 9:00, Wol. Dom Kultury, Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Szachach 24.01.2014, g. 10.00, Miejska Sala Sportowa Świtezianka, Mistrzostwa w Piłce Siatkowej (dz.) 24.01.2014, g. 10.00, Miejska Sala Sportowa Świtezianka, Mistrzostwa w Piłce Siatkowej (chł.) 28.02.2014, g. 9:00, MSS Świtezianka., Mistrzostwa Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Koszykówce (dz.) 27.02.2014, g. 9:00, MSS Świtezianka, Mistrzostwa Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Koszykówce (chł.) 13.03.2014, g. 9:00, Szkoła Podstawowa nr 3, Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w Koszykówce(chł.) 14.03.2014, g. 9:00, Szkoła Podstawowa nr 3, Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w Koszykówce(dz.) 31.01.2014, g. 9:00, WolDK., Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w Warcabach (dz. i chł.) 29.04.2014, g. 11.00, Stadion, Mistrzostwa Powiatu Szkół Podst. w Czwórboju Lekkoatletycznym (dz. i chł.) 30.04.2014, g. 11.00, Stadion, Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Szkół Gim. w Lekkiej atletyce (dz. i chł.) 11.05.2014, g. 10.00, Stadion, Mistrzostwa Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Piłce Siatkowej Plażowej (dz. i chł.)

13.10.2013 r. rusza kolejny już XV sezon Wolsztyńskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej (zgłoszenia do 27.09.2013), który zajmie 20 niedziel jesienno - zimowych.

KOLEJKA

TERMIN

KOLEJKA

TERMIN

I/X

13.10.2013 / 5.01.2014

VI / XV

24.11.2013 / 9.02.2014

II / XI

20.10.2013 / 12.01.2014

VII / XVI

1.12.2013 / 16.02.2014

III / XII

27.11.2013 / 19.01.2014

VIII / XVII

8.12.2013 / 23.02.2014

IV / XIII

10.11.2013 / 26.01.2014

IX / XVIII

15.12.2013 / 2.03.2014

V / XIV

17.11.2013 / 2.02.2014

Puchar ligi

9.03.2014 / 16.03.2014

KALENDARIUM KULTURALNE 28.09.2013r., godz. 18.00, Przegląd poezji Śpiewanej na zakończenie koncert zespołu „Albo i nie” 29.09.2013r. , godz. 12.00, Zawody Latawcowe w Powodowie 12.10.2013r., Tradycyjne biesiadowanie - Kębłowo 14.10.2013r., godz. 20.00 Przedstawienie teatralne „Zwariowany Komisariat”, Wolsztyński Dom Kultury 25.10.2013r., godz. 13.00 Podsumowanie konkursu plastycznego „Pojazdy Przyszłości', Galeria Promocje 09.11.2013r., Zaduszki Jazzowe, koncert w Wolsztyńskim Domu Kultury 11.11.2013r., godz. 17.00 Wieczornica Niepodległościowa 06.12.2013r., Mikołajki w Wolsztynie 06.12-08.12.2013r., Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku w Wolsztynie 12.12.2013r., godz. 10.00 Przedszkolne Spotkania Recytatorskie, Wolsztyński Dom Kultury 13.12.2013r., godz. 13.00 Podsumowanie konkursu „Magiczny czas Bożonarodzeniowy”- Galeria Promocje

WYDAWCA: Urząd Miejski w Wolsztynie, Rynek 1 Komitet redakcyjny: Damian Sarbak, Janusz Mrozkowiak, Anna Nawracała e-mail: info@wolsztyn.pl / www.wolsztyn.pl / www.bip.wolsztyn.pl /

Rynek 1 , 64-200 Wolsztyn poniedziałek 8:00 - 16:00 wtorek - piątek 7:00 - 15:00 e-mail: um@wolsztyn.pl

Burmistrz Wolsztyna przyjmuje interesantów w poniedziałki 10:00 - 16:00 SPIS TELEFONÓW UM: Sekretariat 68 347 45 03 Sekretarz 68 347 45 05 Biuro Rady 68 347 45 50 Straż Miejska 68 347 45 60 …...Biuro Obsługi Klienta …... ……...68 347 45 00 ….... ..Wydział Organizacyjny ….....68 347 45 06 - 09…..… Wydział Finansowo………...Gospodarczy ……... ….68 347 45 10 - 16….. Wydział Spraw Obywatelskich 68 347 45 20 - 23 …..Wydział Infrastruktury …. ….i Ochrony Środowiska .. …...68 347 45 30 - 34. … Referat Rozwoju Lokalnego …..68 347 45 35…. Wydział Rolnictwa... i Gospodarki Komunalnej .. .......68 347 45 40 - 45…. ………...Pełnomocnik ………. ds. zarządzania jakością …...68 347 45 20…. …..……Stanowisko ………... ….ds. kontroli wewnętrznej .. …....68 347 45 88…… ..Urząd Stanu Cywilnego …….68 347 45 76……. Gminne Centrum Informacji 68 347 31 04 …..Gminny Zespół .. ……..Obsługi Ekonomicznej….. ..i Administracyjnej Oświaty 68 347 45 81

Informator 8/2013  

Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

Advertisement