Page 1

PUSAT PENGAJIAN PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN MARITIM UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (Permohonan Hendaklah Dibuat 3 Hari Sebelum Diperlukan) Dekan Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim Universiti Malaysia Terengganu 21030 Kuala Terengganu, Terengganu (u.p: En. Mohammad Zaidi Mahadi) Tuan, MEMOHON KEBENARAN MENGGUNAKAN DEWAN AUDITORIUM, DEWAN BINA SYARAHAN DAN BILIK TUTORIAL, PUSAT PENGAJIAN PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN MARITIM, UMT. Saya (nama penuh) ______________________________________________ pensyarah/pelajar bagi kursus/program _________________________________________________ memohon kebenaran tuan untuk menggunakan kemudahan-kemudahan berikut : BILIK KULIAH

/

TARIKH

MASA

HARI

Dataran Auditorium (250 orang) Bina Syarahan (200 orang) Bilik Tutorial 1 (SEMINAR) (80 orang) Bilik Tutorial 2 (AMAL) (40 orang) Bilik Tutorial 3 (BAKTI) (80 orang) Tujuan kegunaan : ____________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Saya bersedia mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan akan kebersihan kemudahankemudahan yang akan digunakan. Yang benar,

Tarikh : ___________________

……………………………………. No. Tel. Bimbit : _____________________

s.k.

Disokong Oleh

Diluluskan/Tidak Diluluskan

(Pensyarah/Ketua Jabatan)

(Penolong Pendaftar/Pen. Pegawai Tadbir)

1) 2)

En. Kamari bin Sulong – Mohon bertugas pada waktu tersebut. Fail

tempah-bilik-ppppm  
tempah-bilik-ppppm