Page 1

Unió Mallorquina octubre 2009 franqueig concertat nº33/95

SANTANYÍ

A T I C N I P Ó P I S U EL F N O C A LA

www. ums ant anyi.blogs pot .c om


Unió Mallorquina

Concert a Cala Figuera

El passat 4 de juliol es va celebrar un concert al Caló d’en Busques a Cala Figuera, aquest concert degut a la deixadesa o impotència per part de l’ajuntament de Santanyí per dur-lo a terme, així com ho feia altres anys, el va patrocinar la Conselleria de Turisme (IBATUR) i la Direcció General de Ports, de la Conselleria de Medi Ambient i l’ajuntament de Santanyí no va participar en res. En Biel Vidal assessor de la Conselleria de Turisme va deixar ben clar que mentre ell ocupi aquest càrrec, Cala Figuera i tots els santanyiners podran gaudir d’aquesta nit lírica a Cala Figuera.


Unió Mallorquina

El desgavell... de l’Ajuntament

Aquesta és ladescendència tercera revista que publicam i encara seguim amb el mateix desgaEl Pinotxo i lajaseva vell dins l’Ajuntament de Santanyí.

Aquesta ja és la quinta revista que publicam i encara seguim amb el mateix desgavell dins l’ajuntament de Santanyí. Però nosaltres no ens aturam i seguim ara més que mai fent feina per aconseguir un canvi al municipi de Santanyí, les properes eleccions, no aturam perquè estam orgullosos de veure que la gent del municipi començar a canviar, veu les coses així com són i ja estar cansada de que els qui governen els enganin un pic i un altre. Estam orgullosos de veure com la gent ens respon i amb els seus comentaris i inquietuds ens ajuden , cada vegada més, a fer aquesta revista, amb la qual expressem tot el que ens diuen i en definitiva deim el que el poble vol que diguem. Ens sap greu, si alguna persona, polític o gent apropada a la política, es sent al•ludit per algun comentari publicat a la revista, però repetim que publicam el que el poble vol que es digui, i el que es comenta al nostre municipi de Santanyí, per això pensam que és aquesta la manera com ho hem de fer. De tots és sabut que s’agafa abans un mentider que un coix. Desgraciadament per la gent del municipi de Santanyí, el Pinotxo va tenir descendència, i aquest descendents, ara estan dins l’ajuntament de Santanyí, i com que Pinotxo era de fusta, ha evolucionat i ara els seus descendents controlen el creixement del seu nas, per això, mentrestant tenguin la majoria sobrada i els papers

que els delaten amagats, és molt mal de fer descobrir les seves mentides. A qualsevol persona se li pot ocórrer dir les bajanades que li venen de gust, si els que l’escolten les hi consenten, però el que no pot ser és que una persona aprofiti el seu càrrec i les seves ganes de destacar i actuï con un xarlata, fent creure que al municipi de Santanyí es viu molt bé, que tenim serveis socials, instal•lacions esportives, zones verdes per disfrutar, i ens amaga el deute que tenim tots els santanyiners per la seva mala gestió, i puja els imposts, mentrestant el municipi està brut, però resulta que els culpables d’aquesta brutor, som nosaltres, els ciutadans que pagam els imposts, que també embrutam no ells que no fan la neteja que pertoca. Les mentides de Pinotxo son de pecata minuta comparades amb les del batle i el seu equip, per això es necessari fer feina i lluitar per acabar amb aquestes mentides, hem de ser com el Pepito Grillo, la consciencia de Pinotxo, el responsable de guiar el Pinotxo per bon camí. Al municipi de Santanyí han de canviar moltes coses, i una d’elles, la forma de govern actual, en la qual l’equip de govern fa orelles sordes i ulls cecs als problemes reals de la gent, per això, ha arribat l’hora de dir prou a aquest desgavell. Per tot això vos seguim convidant a participar amb nosaltres en aquesta revista, aportant comentaris i preocupacions. Podeu enviar suggeriments al nostre correu umsantanyi@unio-mallorquina.com i podeu visitar la nostra web www.umsantanyi.blogsot.com


ibi

Unió Mallorquina

L’ajuntament de Santanyí es troba entre els ajuntaments de Mallorca, que més ens han pujat l’IBI (contribució). Dins el període 2003-2009, per posar alguns exemples comparatius amb altres grans municipis de l’illa, a Palma ha augmentat un 13,07% en aquest període, també ha pujat a Marratxí un 23,75%, a Manacor un 13,69%, a Llucmajor un 2,55%, a Alcúdia un 14,13%, a Pollença un 11,11% o a Santanyí un 27,69%. De fet, som el municipi que més ha pujat l’impost aquest darrers anys. Aquest any 2009 hem de soportar una pujada de l’IBI del 7,5%, des del grup municipal d’Unió Mallorquina entenem

que, donada la mala gestió del govern municipal i la preocupant situació financera municipal, l’equip de govern pensi que no té més marge de maniobra que incrementar els imposts i els tributs als ciutadans, però si algú ha de pagar aquesta mala gestió són els que governen, fent una gestió més austera, imaginativa i racional dels doblers públics. És de tothom conegut que el nostre país està travessant una crisi econòmica. En aquest context de crisi a les administracions públiques els hi correspon adoptar mesures per incentivar l’activitat econòmica. Una de les maneres per aconseguir incentivar l’activitat econòmica i aconseguir que les empreses tenguin més liquiditat i més circulant és congelar o baixar els imposts. Resulta absolutament inoportú, contraproduent i inadequat que en aquestes circumstàncies els responsables de governar l’ajuntament de Santanyí es dediquin a pujar els imposts, ofegant encara més la difícil marxa de les empreses del nostre poble. Per l’any 2010 l’equip de govern del PP ha anunciat que davant la greu situació econòmica que estam experimentant en aquests moments baixarà l’impost de l’IBI en un 5 % i oferirà el pagament fraccionat per alleugerar la pressió fiscal. El consistori ha optat per fer una rebaixa, en concepte de bonificacions, a aquells ciutadans que optin per fer el pagament abans del període executiu. El tipus de grava-

El conseller Grimalt firma 97 convenis amb propietaris de Mondrago La Conselleria de Medi Ambient i els propietaris de terrenys dins el Parc Natural de Mondragó han signat convenis a través del quals els titulars es comprometen, a canvi d’una contraprestació, a deixar que la Conselleria realitzi tasques i actuacions relacionades amb la gestió ambiental del parc natural, previstes al Pla d’Ordenació de Recursos Naturals de Mondragó i que impliquen limitacions d’activitats, usos o aprofitaments que excedeixen el contingut normal del dret de propietat. Cal recordar que el parc de Mondragó és un espai que combina valors ambientals i ecològics molt importants amb un ús turístic massiu per unes platges reconegudes internacionalment, per la qual cosa s’ha de posar un esment especial a una bona gestió, sense oblidar els propietaris. Se signaren 97 nous convenis que suposen per als propietaris un total de 37.527,87 euros. El conseller Miquel Angel Grimalt va mostrar el seu desig d’ampliar la superfície pública del parc, amb la compra de les cinc finques conegudes com enclavats, corregint d’aquesta manera una “injustícia”.


Unió Mallorquina

men als béns de naturalesa urbana es mantén en el 0,77%, mentre que el tipus de gravamen als béns de naturalesa rústica seguirà en el 0,33%. Aquesta ordenança s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2010.

econòmica una despesa important, per això pensam que no és suficient la bonificació anunciada per l’equip de govern de pagament abans del període executiu o el fraccionament del pagament.

Amb l’objectiu de facilitar el compliment de l’obligació tributària, s’estableix un sistema especial de pagament de les quotes per rebut, que permetrà el fraccionament del deute. Els contribuents podran sol•licitar la seva aplicació al conjunt de tots els seus rebuts del padró corresponents a béns de naturalesa urbana.

Unió Mallorquina de Santanyí així com ja ho va fer l’any anterior vol proposar al Ple, d’una sèrie de bonificacions més a aplicar:

Des del grup municipal d’Unió Mallorquina de Santanyí pensam que amb aquesta mesura el més beneficiat és l’ajuntament que fomenta el pagament anticipat al període executiu i d’aquesta manera l’ajuntament pot tenir liquidat tot l’any, però beneficia molt poc al ciutadà i sobretot al ciutadans més necessitats. També volem aclarí al ciutadà que NO és veritat que l’IBI baixarà un 5%, aquest impost es manté només és que s’aplica un 5% de bonificació per pagament voluntari abans del període executiu, l’equip de govern no ha d’intentar confondre al ciutadà, el que ha de fer és demostrar claritat i transparència amb la seva gestió. Entenem que el pagament de l’IBI al municipi de Santanyí suposa a molts de ciutadans, en aquest temps de crisi

La Conselleria de Medi Ambient ha invertit 182.000 euros en millores a Cala Figuera La Conselleria de Medi ambient, a través de Ports de les Illes Balears, ha invertit 182.000 euros en millores de les instal•lacions portuàries de Cala Figuera, en el terme municipal de Santanyí. Les millores consisteixen en la reforma de l’edifici portuari, el reforç del moll i l’adequació del magatzem en la recepció de residus perillosos de la instal•lació. L’edifici portuari s’han reformat i condicionat les seves dependències per a ús d’oficina i local polivalent amb un pressupost de 118.000 euros. En relació al moll, s’inverteixen 57.569 euros en el seu re-

- Bonificació de l’IBI en un 10% per fill a les famílies que no arriben al 1’7 del SMI. - Exenció de l’IBI a les famílies amb ingressos inferiors al 1’5 del salari mínim interprofesional (SMI). - Bonificació de l’IBI a persones majors de 65 anys que rebin pensions no contributives. Així, consideram que l’ordenança ha d’incloure la previsió que revisat el padró es comuniqui als majors de 65 anys que si reben pensions no contributives poden demanar la bonificació de l’IBI. Si no es fa aquesta comunicació molts possibles beneficiaris no s’acolliran a la bonificació. I si aquesta comunicació no és obligatòria i un tràmit necessari el sistema no funcionarà degudament, per això consideram que s’ha d’incloure a l’ordenança la necessitat de la comunicació. - Bonificació del 50% a les persones titulars d’una única vivenda i és la seva residencia habitual, estant a l’atur sense cap tipus de prestació, o a l’atur havent acabat el subsidi en data d’inici del període executiu de l’IBI

forç, incloent els treballs submarins, per a impedir el seu moviment i millorar la dotació de serveis. També s’adequa el magatzem per a la recepció de residus perillosos generats per embarcacions amb un pressupost de 6.894 euros per a adaptar el port al compliment de normatives en aquesta matèria. Ports de les Illes Balears va signar recentment contractes de manteniment per als ports de Mallorca. Aquests contractes tenen durada fins al 31 de desembre de 2009 i s’han d’adjudicar a associacions i fundacions dedicades a la salut mental per un import global de 50.000 euros. Segons va informar Medi ambient, els objectius principals de les reformes

d’espais portuaris de Ports de les Illes Balears són: guanyar espais per a amarris, augmentar la seguretat, dotació de nous serveis, oferir una estètica cuidada i moderna dels ports, i afrontar la temporada estiuenca amb garanties d’èxit. El port de Cala Figuera compte actualment amb un centenar d’amarraments. Amb la futura reordenació del port es guanyaran altres 30 amarraments. També es va fer lliurament de la bandera blava al port de Cala Figuera, a l’acte van assistir el conseller de Medi Ambient, Miquel Àngel Grimalt, el director general de Ports, Manuel Patiño, i el regidor de UM a Santanyí, Biel Vidal.


Unió Mallorquina

Els fems ens surten a preu de benzina Ja far a prop d’un any que l’equip de govern de l’ajuntament va aprovar la pujada de la taxa de recollida de fems per desgràcia la gent no era conscient de la pujada fins que no ha tingut que pagar. Aquests dies es multipliquen les queixes sobre tot de la gran pujada de les taxes de fems, i sobre tot

a negocis i bars. L’equip de govern del Partit Popular va aprovar una pujada de la taxa de fems del 27%, justificant-se en la pujada per part del Consell de Mallorca del 9,89%, aquesta deguda a la quantitat de residus provinent d’enderrocs que arriben a l’incineradora procedents d’abocadors incontrolats. D’aquesta manera, i degut a la no fragmentació a l’hora de pagar, els establiments es veuen ara amb una forta despesa que en molts casos resulta estran-

Els Cartells del Plan E Ja és una cosa ben normal veure els Cartells del Plan E (ZAPATERO) per tot arreu. Aquets cartells és una obligació a les obres que es fan amb els doblers del Plan E.

gulant, i més amb la disminució d’ingressos per la crisi econòmica que entravessem. Volem fer constar que la mala gestió és la culpable de la forta pujada de les taxes i imposts que ara han de pagar els ciutadans i sobretot el petit comerç que arriba a pagar més de 3.000 euros en taxes per la recollida dels fems. Per tot això seria bo que els veïns del municipi de Santanyí no esperin a veure la pujada de les taxes l’any 2010, per fer les seves protestes, i comencin ja a protestar.

el cartell a la Porta Murada i la intenció era la de posar-lo al costat, tapant la placa del Bisbe Verger. L’empresa constructora va fer feina tot un dia per preparar el lloc on havia

Però més mal gastats han estat els doblers amb el cartell del Plan E de les obres d’embelliment dels carrers Guardia Civil i el carrer Centre. Quan varen començar l’obra es va dur

ment catalogat com a patrimoni ”. Aquest fet vulnera la llei/1985 de 25 de juny de Patrimoni Històric Espanyol, art.19.3 i també la llei 12/1988 de 21 de desembre de Patrimoni de les Illes Balears, art. 31.2 amb sancions de 10.000.000 fins a 25.000.000 Pts. Però això va acabar així, el cartell es va amagar a dins la Porta Murada, no va estar fixat un sol dia, es varen tornar tapar el forats fets i fins el dia després de la inauguració de l’obra que el sen tornaren .

Tots aquests cartells són iguals i han de tenir les mateixes característiques. El seu preu és d’uns 1.000 euros que s’han de descomptar del pressupost de l’obra. Si ho pensam bé son molts de doblers tirats o mal gastats en publicitat del Plan E.

No es pot seguir comprant pantalons cada vegada majors per un obès ,sense tractar la malaltia. Els fems creixen i les quatre R: Reduir, Reutilitzar i Reciclar els fems, i Recuperar els residus en els processos de transformació només són una declaració d’intencions. Es segueix augmentant les taxes als ciutadans sense tenir en compte si reciclen o no, i no hem d’oblidar que els municipis que més reciclen són els que menys paguen.

d’estar el cartell, varen fer dos forats on havien d’anar fixat el cartell, fins i tot varen provocar un trencament a la

La llei diu que el cartell ha d’estar col•locat del començament de les obres fins el manco la finalització de

canalització de l’aigua .

l’obra. Col•locat no hi ha estat i retirat ben aviat finalitzades les obres.

Després de tota aquesta feina feta, alguna persona un poc més conscient degué pensar que com podia ser “Tot un cartell, que fent publicitat del Govern central, havia de tapar un monu-

Però i, per què no es retiren els altres cartells de les altres obres un pic s’han acabades i inaugurades?.


Unió Mallorquina

Festes a Calonge i clavegueram

Si no es pot entendre com és que els que governen a Santanyí utilitzen la web de l’ajuntament, que pagam tots els veïns del municipi, per fer

Curiosament al programa de les festes de Sant Miquel de Calonge s’ha publicat la cronologia de tràmits seguits tant per part de l’ajuntament de Santanyí com per part d’ABAQUA de la Conselleria de Medi Ambient per cedir els terrenys on s’ha de construir la bomba impulsora. Aquesta cronologia acaba dient que per part d’ABAQUA no es presenta ningú a la notaria, i que a les 15 hores del dia 28 d’agost, ABAQUA segueix sense donar senyals de vida, sense saber si per qüestions tècniques o polítiques. Els membres d’UM de Santanyí preocupats per la complicació d’aquest tema, varem sol•licitar un informe a ABAQUA per saber la veritat dels fets i ens fan la següent cronologia: Amb registre d’entrada 198/2009, de data 19 de gener, es va rebre la protocolització de l’acord del ple de l’Ajuntament de Santanyí relativa a la cessió de 50 m2 de terrenys de propietat municipal a ABAQUA, per a la instal•lació de la impulsora de clavegueram de Calonge a l’Edar de Cala Ferrera. En data 26 de Febrer de 2009, el servei jurídic d’ABAQUA es posa en contacte amb la notaria de Santanyí, per tal d’iniciar els tràmits adients per l’elevació en escriptura pública de l’esmentada cessió. Des de la notaria es contestà que per protocolitzar aquesta cessió, l’Ajuntament havia d’acreditar la titularitat del terreny a cedir. El servei jurídic d’ABAQUA s’oferí per a parlar amb l’Ajuntament i agilitzar així els seus tràmits. D’aquesta manera el dia 2 de març de 2009 s’envià un fax a l’atenció del Sr. Miquel Vidal, batle de l’Ajuntament de Santanyí demanant-li que per l’elevació en escriptura de la cessió: “ s’ha de adjuntar la nota del Registre de la Propietat que acrediti la titularitat municipal de la parcel.la a cedir.”

propaganda política del Partit Popular, molt manco es pot entendre que ho facin també amb un programa de festes, que també pagam tots.

En data 31 de març de 2009 es contestà al batle que: “ a data d’avui l’ABAQUA no ha rebut la documentació sol•licitada, per la qual cosa es demana que aquesta sigui remesa el més aviat possible amb la finalitat de procedir a l’elevació en escriptura pública de la cessió de 50 m2 de terrenys propietat municipal a ABAQUA per a la instal•lació de l’impulsora de clavegueram de Calonge a l’edar de Cala Ferrera. En data 9 de juliol de 2009, la notaria de Santanyí va remetre a ABAQUA, via fax, copia de l’escriptura de la cessió unilateral de l’Ajuntament del 50 m2. En data 17 d’agost de 2009, es va remetre des d’ABAQUA tota la documentació a la notaria de Santanyí per tal de formalitzar l’acceptació de la cessió del terreny. El mateix dia 17 d’agost de 2009, des d’ABAQUA es demanà al Registre de la Propietat de Felanitx si la porció del 50m2 a cedir ja estava escrita en el Registre de la Propietat, a qual cosa es contestà que NO. Posteriorment els dies 24 d’agost, el 8 i 22 de setembre de 2009, es parlà amb el Sr Joan Pico, tècnic jurídic de l’Ajuntament de Santanyí, demanant-li per la inscripció dels 50m2 al registre, el qual contestà, que el tema està en mans d’una gestoria i que el que sap és que falta un títol anterior. Des d’UM Santanyí no podem entendre com per part de l’Ajuntament es pot dir que la Conselleria de Medi Ambient segueix sense donar senyals de vida, no sabem si per qüestions tècniques o polítiques, quan per part de ABAQUA s’ha fet tot el possible i adient per facilitar els tràmits. I més mal d’entendre és com es por utilitzar un programa de festes, que pagam tots, per fer campaya política en contra dels altres partits polítics.


Unió Mallorquina

Un simple abocador il•legal es converteix en un conflicte polític per part de l’ajuntament En data 19 d’agost de 2009 UM de Santanyí va denunciar l’abocador il•legal que hi ha a un camí arribant a Mondragó, com ja va fer el mes de novembre de l’any passat.

a la normativa del Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN) pel qual es regeix actualment la gestió del Parc, per estar inclòs dins la Xarxa Natura 2000.

Ara, deu mesos després de la primera denuncia l’abocador està igual o pitjor perquè l’ajuntament de Santanyí no hi ha fet res.

Per aquest motiu volem tornar a contestar a l’equip de govern de l’ajuntament de Santanyí reiterant que :

Des de l’ajuntament sempre han argumentat que la gestió dels residus no és competència seva i que hauria de ser la Conselleria de Medi Ambient del Govern balear l’encarregada de re-

En primer lloc s’ha de deixar clar que l’existència de figures de protecció mediambiental sobre el territori no buida de contingut les competències, funcions i obligacions dels ajuntaments.

tirar aquests residus que encara s’acumulen al voltant del Parc Natural de Mondragó, i també diguent que UM Santanyí es tira pedres damunt el seu terrat denunciant aquest abocador, degut a que la Conselleria de Medi Ambient està dirigida per UM. UM Santanyí amb la llei amb la ma demostra a l’equip de govern de l’ajuntament que segons la llei de Residus i l’ordenança municipal de neteja de l’ajuntament de Santanyí, no és UM que es tira pedres damunt el seu terrat, és l’ajuntament de Santanyí que tira pilotes fora, la competència per retirar els residus la té l’ajuntament. Així i tot l’ajuntament segueix sense actuar i amb un comunicat de premsa, penjat a la web de l’ajuntament, reitera que la competència és de la Conselleria de Medi Ambient, fent referència

Així doncs, en el cas concret dels llocs de la Xarxa Natura 2000, com és Mondragó, és cert que quan es demana autorització per fer determinades actuacions, la Conselleria de Medi Ambient ha d’emetre un informe en determinats casos. Això no vol dir però que totes les actuacions que tinguin lloc dins aquest sòl rústic hagin de ser assumides per la Conselleria de Medi Ambient. L’ajuntament de Santanyí està obligat a mantenir i restablir la disciplina urbanística a aquests llocs, i hem de recordar que la Llei de disciplina urbanística estableix que és infracció urbanística l’abocament no autoritzat de residus sòlits. Tot això sense perjudici d’altres infraccions en matèria de residus, o d’altres matèries de protecció del medi.


Unió Mallorquina

L’ajuntament, per tant, no pot defugir la seva competència en aquests casos, sota l’amparament de que hi hagi altres administracions responsables amb competències sobre el mateix àmbit territorial. La Direcció General de Biodiversitat per la seva banda ha assumit les seves funcions i actuarà segons correspongui. Tot això queda reflectit en l’article 38.2 de la LECO (Llei de Conservació dels Espais) que estableix que són totes les administracions públiques en l’àmbit de els seves competències les que han de vetllar pel deteriorament dels hàbitats de la Xarxa Natura 2000. Per altre banda tornar a reiterar que segons l’Article 4.2 Llei 10/98 de Residus de 21 d’abril fa referència al repartiment competencial. La Conselleria atén i tramita les denuncies rebudes vers els abocaments incontrolats de residus ja sigui mitjançant els agents de medi ambient, o d’altres cossos com el SEPRONA, o d’altres institucions (ajuntaments, consells) o particulars. Malgrat això, un nombre considerable d’aquestes són realment competència dels propis ajuntaments.

Quan es tracta de l’abocament de residus urbans no perillosos i no s’han produït danys rellevants en el medi o la salut de les persones, l’article 37, referit a la potestat sancionadora, de la llei de residus diu en el seu punt 2 “En el supuesto regulado en el artículo 34.3b) (el abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en grave peligro la salud de las personas) cuando se trate de residuos urbanos, la potestad sancionadora corresponderá a los alcaldes”. Pel que s’ha de tenir en compte la definició de residus urbans de la pròpia llei (article 3.b). Des d’UM Santanyí pemsam que sigui competència de l’ajuntament o de la Conselleria de Medi Ambient, l’abocador i els residus estan dins el municipi de Santanyí i el que ha de fer l’ajuntament per fer una bona gestió és evitarho i posar una solució, no és una cosa tan complicada retirar els residus de l’abocador, amb un camió i mig dia de feina ja estaria resolt, després només es necessari un poc de vigilància per part del agents medi ambientals, perquè no es torni a repetir, segurament ha hagut de fer més feina l’assessor jurídic cercant lleis i articles per crear aquest conflicte polític.


Unió Mallorquina tanca, creix la inseguretat per falta de forces de seguretat, ja que els policies patrullen constantment per diferents zones i nuclis del municipi.. El pressupost destinat a promoció turística del municipi, l’altre any, era ridícul, vint mil euros, per promocionar la principal font de riquesa de ingressos de l’ajuntament de Santanyí. Però aquest any és més ridícul, no hi ha partida pressupostaria per manca de doblers. A Cala Figuera durant l’estiu es continuen fent obres, molt de renou i molta brutor tot i que la llei urbanística diu que a partir de dia 1 de juliol no està permès fer cap tipus d’obra ni interior ni exterior.

UN CRIT A LA CIUTADANIA, PER CALA FIGUERA Unió Mallorquina vol fer un crit a la ciutadania del nostre municipi en relació a la zona turística de Cala Figuera i la falta d’interès per part de l’ajuntament del Partit Popular envers del turisme, una de les principals fonts de riquesa i de generació de llocs de treball al nostre municipi. La zona turística de Cala Figuera es va degradant a un ritme cada vegada més vertiginós, no hi ha un manteniment de les infraestructures viàries del mobiliari urbà (papereres, contenidors de fems, faroles, etc).

Hem de cercar noves idees per desestacionalitzar la nostra zona turística (activitats culturals, senderisme, esports, promocionar la joia del Parc Natural de Mondragó, que està molt a prop de Cala Figuera). A més, pensam senyor batle que fa temps que no ha recorregut la nostra zona turística posant esment a totes les coses que manquen i reflexionar que Cala Figuera a partir dels anys 60 va ésser una de les joies de Mallorca, molts de pintors l’han immortalitzada amb les seves pintures, molta gent ha vengut de festa al Mondbar, la J, la Trompa gent de tota l’illa venia a passar les seves vacances a Cala Figuera, però ara ¿qué ens queda d’aquella Cala Figuera amb colors i aires estiuencs?.

Els solars estan abandonats amb deixalles, herbes i sense

Diuen que les crisis són necessàries ja que ens fan reaccionar davant les errades, tot i que molt sovint la reacció arriba massa tard. La situació de les zones turístiques del municipi de Santanyí comença a ser més que preocupant, i molt més ho és la falta de reacció del nostre ajuntament i de la població en general.

Cala D’or va ser un paradís

Cala D’or, va celebrar l’any passat els 75 anys del seu naixement, abans lloc emblemàtic, va ser una de les primeres urbanitzacions turístiques de la costa mallorquina, iniciada en els anys trenta del segle XX a imatge i semblança de l’arquitectura d’Eivissa, naturalesa i construcció convivien junts, es va crear un paradís amb aires eivissencs. Així ho va voler el seu promotor, l’eivissenc Antonio Costa.


Unió Mallorquina

La plaça d’es Llombards Es Llombards és un nucli de població petit que encara conserva el seu encant de poble mallorquí, però, segons declaracions fetes pel seu batle, “L’any 2009 serà un dels més importants per a la població d’es Llombards, ja que s’estan engegant diversos projectes que canviaran la fisonomia d’aquest nucli del terme municipal de Santanyí.” Una d’aquestes obres importants que es realitzarà a la població d’es Llombards, per canviar la fisonomia del poble, és la reforma integral de la Plaça des Pou. “Es farà una plaça totalment nova” concreta Contestí. El projecte contempla eliminar les barreres arquitectòniques per ajustarse a la nova normativa urbanística. S’instal•laran fanals nous i moderns, de baix consum energètic. També s’ instal•larà una font d’aigua en forma de brollador que donarà molta vida a l’entorn. Les obres de la Plaça des Pou es finançaran a través del Fons Estatal d’Inversió Local amb un pressupost de licitació de 190.959 euros, per donar feina a les empreses del municipi de Santanyí. Aquesta plaça s’havia feta nova l’any 1992, i és una veritat que estava molt bé, i els llombarders estaven ben contents, perquè estava feta de pedres de riu o de mar (baletes), amb faixes de pedra de Binissalem, i es tractava

Pintors, musics, personatges famosos han disfrutat les seves vacances d’estiu a Cala D’or, hi havia gent de totes les nacionalitats i totes convivien amb harmonia i respecte, però Cala D’or està perdent tot el seu encant. No es tracta de donar tota la culpa a l’equip de govern, la responsabilitat és una mica de tots, ja que els governants els tria el poble i la situació del Cala D’or ja fa estona que va per mal camí. Passejar pel centre de Cala D’or produeix una mescla de vergonya, frustració. No es pot entendre que un lloc tan important per un municipi turístic com el nostre estigui tan abandonat i sobretot tan brut.

d’ una obra molt adequada. El mes de juliol varen començar les obres, tanquen la plaça amb barreres de seguretat i les màquines aixequen la totalitat del trispol, aquest any les festes no han pogut ser a la plaça i els comerços s’han vist afectats del turistes que visitaven es Llombards i es seien a la plaça a descansar i aquest estiu no han pogut. La gent que viu en es Llombards i estima el poble no entén el perquè s’ha de fer aquesta plaça totalment nova amb aquesta despesa, provocant un canvi a la fisonomia del poble i havent altres necessitats més urgents que la de destrossar una plaça en el lloc de la qual difícilment es farà una obra millor de la que hi havia, tot pels desitjos i pretensions d’alguns veïns, sense consultar-ho prèviament amb la resta del poble. I els qui governen que diuen de tot això?, que després de deu dies d’estar acabada la plaça ningú tendrà res a dir.(segons declaracions fetes a la premsa Diario de Mallorca 04/08/09, el batle d’es Llombards). Que és el mateix que dir, que tothom calla i accepta el que fan els que governen, sense escoltar el poble.

Preocupa molt que per part de l’ajuntament no es faci res. Són moltes les coses que han de canviar a Cala D’or si volem recuperar una mica l’esplendor perdut, platges, zones verdes, oferta de qualitat en els serveis, neteja... L’egoisme i l’individualisme ens ha fet perdre la perspectiva, els arbres no ens deixen veure el bosc. Tot el municipi viu d’un producte que es diu turisme, una part important d’aquest producte és a Cala D’or un lloc estratègic i molt important si és que volem seguir vivint del turisme.


Unió Mallorquina

indeseables y mal educados Un diario de la Isla ha dejado de publicar con el título antecedente la carta que le reproduzco más abajo. Desconozco el motivo, aunque lo intuyo. Hoy acudo a Vd. Sr. director de UM, rogándole con todo respeto la incluya en el próximo número de su valiosa revista. Unos no me darán la razón, otros les parecerá acertada. Pero como que somos libres de opinar, que cada uno la juzgue según sus criterios. Muchas gracias y sabe que puede contar conmigo Vd. y todos los que soliciten mi colaboración. Caminando pausadamente por las calles de Palma, se nota el mismo defecto que padecemos en Santanyí. Se trata de las pintadas callejeras. Aquí se sirven generalmente de las portezuelas metálicas de los contadores de electricidad o del agua, para plasmar en los mismos sus

Rumors i coses curioses del municipi de Santanyí -A la revista anterior varem publicar que reduint el 50% els assessors de l’ajuntament de Santanyí, cada mes l’ajuntament estalviaria més de 300.000 euros, volem rectificar no és cada mes, l’ajuntament estalviaria 300.000 euros cada any. -El batle d’un poble petit però que pesa, a les festes del poble, convida a beure a tot un grup d’amics manco a un perquè és un contrari, és d’UM. -La preocupació que tenen el veïns del carrer Llombards amb la nova aljub per recollir les aigües pluvials, l’aigua que surt és de color negre, fa pudor i hi ha més aigua als voltants que dins l’aljub.

trazos ilegibles y que son signo de mentes confusas y con el cerebro ladeado. Los trazos están hechos, al parecer, con rotulador negro y trazado grueso. Opino que no deben comprarse para este fin y extraña también que se usen en los colegios, dado que escribir con ellos en un cuaderno, el grosor de las líneas no sería proporcional con las páginas. Y cambio de opinión: Puede que los compren a propósito, vaya Vd. a saber. De lo que no hay duda, es que “las bellas obras pictóricas” las realizan niños en edad escolar y dentro del galimatías de círculos que van y vienen, parece que el autor o autores quieren firmar su “obra” con la palabra “Lucas”, o “C.R.G”, o “S.G”. Tal vez sería bueno que los que están en contacto con adolescentes indagaran buenamente en carpetas y cuadernos, para dar con esos “artistas” que tanto prometen. Creo que existe un líquido que se usa con una máquina capaz de borrar tales “adornos,” con el fin de dejar limpias las tapas que dan a la calle y que los foráneos que nos visitan puedan juzgar al pueblo de falta de aseo, dado que se llevarían una idea equivocada. El Ayuntamiento tiene la palabra. En Palma, se ha iniciado ya la limpieza. Hagámosla. GREGORIO SUAU VIDAL

-Pareix que s’ha posat de moda publicar i dir lo que guanya certa gent que fa feina al nostre ajuntament, assessors, el batle, inclús els membres de l’oposició, cosa totalment correcta, aquesta informació és publica i tot ciutadà te dret a conèixer aquestes xifres. -Que per un simple tràmit d’inscripció al Registre de la Propietat a Calonge no funciona el clavegueram. -La gran quantitat de noticies que surten publicades a la premsa denunciant la brutor i els fems que hi ha per tot el municipi de Santanyí. -Que som el municipi de Mallorca que més ens han pujat la contribució aquests darrers sis anys. -Cridà l’atenció el xofer i el tot terreny que va acompanyar el batle tot el cap vespre, el dia de les inundacions, per veure els mals ocasionats.

Revista UM Santanyí Octubre 2009  
Revista UM Santanyí Octubre 2009  

Revista d'UM Santanyí Octubre 2009

Advertisement