Page 1


Wensday,23 October 2013 Min

06°C

Weather Cool

Max Wind

18°C 1-ESE

Thursday, 24 October 2013 Min

07°C

Weather Cool

Max

22°C

Wind 3-NNE

Friday, 25 October 2013 Min

10°C

Weather Warm

Max

27°C

Wind 11-NE

Saturday, 26 October 2013 Min

13°C

Weather Mild

Max

27°C

Wind 6-ESE

Sunday, 27 October 2013 Min Weather Mild

13°C

Max

22°C

Wind 4-NE


O 25 pen Oc ing to Fr be id r 2 ay 01 , 3

STRUCTURAL TIMBER INDUSTRIAL TIMBER TRELLIS & PICKETS TREATED POLES PAINT & HARDWARE OPENING SPECIALS: S5TT 38 x 38 – R6.26 per m S5TT 38 x 114 – R16.30 per m (inclusive of VAT)

Trellis and Pickets less 10%

76 Main Street, Howick | Tel: 033 330 3569


4

IZINDABA

uMngeni Eyethu-25 Okthoba 2013


uMngeni Eyethu-25 Okthoba 2013

IZINDABA

5


6

IZINDABA 0000 NOTICES

0225 Gardening / Landscaping

0060 Personal

AIRPORT Transfers, doctor, hospital visits. Colin 0798082602 CN000845

PLUMB IT DOC.For all your plumbing emergencies. Contact Martin 0741900661

R S G A R D E N SERVICES-Lawnmowing,refuse removal,plot clearing,tree felling once off,personal supervision.phone 0824641372/0333307083 CN000854 0300 SERVICES

CN000847 0321 Cleaning

0070 Lost or Found

LOST your dog or cat or any animal. Call uMngeni SPCA 0333304557 CN000849 0200 HOME IMPROVEMENTS

0220 Handyman Corner

Carpetwiz thorough carpet and upholstery caleaning.0333305091 /0846799911.Mary or George CN000856

Carpetwiz thorough carpet and upholstery caleaning.0333305091 /0846799911.Mary or George CN000857

For all your painting and general repairs. Contact Steve Home Repairs, 0832516511 CN000850 0225 Gardening / Landscaping

Alpha garden refuse removals.phone Phil 0792874476 CN000851

Dennise specializing in tiling , painting and concreting, call 0835145869 / 0744350012 CN000852

L A g a r d e n services,lawnmowing ,refuse removal,major clean up, hedge trimming. Supervision 0832872349 CN000853

0324 Computers

Dynalogic internet.1MB uncapped ADSL.R285 incl per month. Email :info @dynalogic.co.za.call Dave on 0333303005 CN000858 0342 For Hire

Jumping castles, water slide.R250 per day. Kiddies tables and chairs. Edible photo prints. Daryl 0825504815

uMngeni Eyethu-25 Okthoba 2013

0342 For Hire

0495 Wanted to Buy

T L B Bobcats.bomags.ditch-witch , c/mixers, trailers, generators ,ladders, scaffolding, drills, a n g l e g r i n d e r s , lawnmowers, water pumps etc for hire. 0333305965 /0333302124/0829223735

Instant cash paid for collectables,bric a brac, jewelry ,old cutlery and old linen. Call Bronwyn 0783331721

CN000860 0369 Pet Services / Accommodation

Dargeldale kennels and c a t t e r y , ( i n Merrivale),boarding, grooming and clipping. Heated kennels. Make sure your pets are secure and safe while you`re away. Phone 033 3306035 CN000861 0375 Professional & Business

For all your booking and Sars requirements ,please call Trudi Moran 0828838657 / Justroaming @telkomsa.net

CN000865

TP storage and second hand sales. We buy deceased estates and unwanted household goods at fair prices , free valuations.033 3303665 info@tpstorage.co.za CN000866 0800 VACANCIES

0876 Domestic Vacancies / Isikhala Somsebenz

0876 Domestic Vacancies / Isikhala Somsebenz

Eunice Zuma: Domestic Work - 0723621197 CN000835

Mildred Vezi: Work sleep 0720144060

Domestic out CN000833

Nombusa Zondo: Dw: 078 0342 300 CN000871

Nombuso Zondo: Dw: 078 0342 300 CN000867

Orecious Bengu: Domestic Work/Admin - 0766667812 CN000834

Phumlani Nduli: Electrical 0762435907 Precious Khambule: Dw: 078 563 5887

CN000869

Simphiwe Sithole: Mechanical Engineering 0767776650

CN000837

CN000862

For all your booking and Sars requirements ,please call Trudi Moran 0828838657 / Justroaming @telkomsa.net CN000863

Gas installations. Gas r e f i l l s a n d delivery.0333302717 CN000864 0400 FOR SALE

CN000859

CN000830

100% MAMA FALIDI

Khokha u R50 *ujezisa isitha sakho *ukubuyisela okubi ezitheni zakho *ukuwina icala ekhothi tenders *ukukhulisa induku 20 mins *u wallet magic eletha imali 15 mins *imali esheshayo ingena kwi bank 10 mins *usula izikweletu 10 mins

Call : 0734909360

Ukufakaza “Ungitshengise izitha zami esibukweni” Moonsamy (56) eMhlanga Rocks Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule uRoshini, ufakaze ngesimangaliso somsebenzi ka Mr Najash wase wathatha isinqumo sokuba azise izwe lonke. Ngangiyalelwe womunye wabangani bami ngase ngazifonelela ukuze sikwazi ukuba sihlangane. Wonke lomsebenzi wawenza ngenani lika R200 ukuze akwazi ukungitshela zonke isinhlanhla ngempilo yami. Wangitshela ukuthi isibuko asisebenzisayo simutshengisa yonke into ngempilo yami. Ngathuswa engakuboba kuvezwa ilesi sibuko. Ibhizinisi lami lalingahamba kahle ezikhathini eziningi, phezu kwalokho nomkami wayesengishiyile, ethathwa indoda yasezweni lase Australia. Wahamba iminyaka engu 6. Ukusizwa kwami uNajash kwaba yisisombulo njengoba kungaphelanga izinsuku ezintathu wayesebuyile umkami. Sihleli kahle kuyimanje kanti futhi nebhizinisi lami liyaqhubeka nokudlondlobala. Ngingasho ngokungananazi ngithi u Najash wayethunyelwe kuminina nguMdali. Ngemi niningwane thintana no Najash ku 078 786 2738

0876 Domestic Vacancies / Isikhala Somsebenz

0876 Domestic Vacancies / Isikhala Somsebenz

Busisiwe Zungu: Domestic Work - 0743188045

Simphiwe Sithole: Mechanical Engineering 0767776650

CN000831

CN000873

Teressa Madlala: Domestic Work - 0713427702 CN000832

Thandeka Nene: Reception: 083 7461 687 CN000874

Thandeka Shawe: Dw& Reception: 079 7026 348 CN000875

Thandi Mbedle: Dw: 079 3623 313 CN000876

Have you opened a new business? Call us to advertise on 033 394 1212 classifieds@ capitalmedia.co.za KING OF SPELLS KING ADAM

Zamokwakhe Phetha: Hospitality - 0848902686

0837462482

CN000838

From Zanzibar (check in water and mirror) He is a well known strong consultant for love spells relationships and Marriage problems and help to solve all type of problems, witch craft spells , money spells,protectional spells, business spells, African

CN000872

CN000870

Ayanda Mlamulidladla: Driving - 0732628152

Sindiswe Ngidi: Reception: 073 9488 239

CN000836

Aandile Mngwengwe: sales and general assistance: 072 3926 053 Albertina Lebakeng: Dw: 071 260 5704

0876 Domestic Vacancies / Isikhala Somsebenz

Zanele Zim: Dw: 074 7896 432 CN000877

Warning to Readers.

Warning. Readers are urged to exercise caution and common sense when responding to any offer or service or product advertised in the newspaper. Remember, a fool and his money are soon parted so please ensure you are satis¿ed with the product or service offered before you part with any payment. The newspapers accepts no responsibility for the validity of claims and offers contained within any adverts and accordingly accepts no liability whatsoever stemming from the use of services and products advertised. Capital Newspapers (Pty) Limited abide by all rules and regulations of the Advertising Standards Association (ASA).

healing spells,case removal spell. HOWICK/ JOHANNESBURG/ PRETORIA Contact king Adam

0837462482

CN000839

QAPHELA IZINYANGA MBUMBULU Abaningi benu sebedlule ekuhluphekeni okufana nokwami, nomndeni wami,beya ezinyangeni ezahlukene ezibathembisa izulu nomhlaba ezithi emva kokuthola lokhu ezikufunile kinina zinyamalale zishintshe ngisho nezinamba zamafoni azo. Akukho mina lapho ngingabolekanga khona imali ngisho nakumqashi wami imbala,waze wangibuza ukuthi yini eyenza ukuthi ngihlale ngingenamali ngidlulwe nangabbantu abahola kancane kunami. Ngamtshela ngalo lonke usizi lwami nomndeni wami osuze wahlukana phakathi nokuthi sesize saya nasezinyangeni ezahlukene kodwa izinkinga ziyaqhubeka. Wabe esengithatha wangiyisa kumthandazi owangitshela konke ngempilo yami, okwangimangalisa ukuthi bonke labantu ebengihlala ngihalela izimpilo zaboezigcwele intokozo ngaba¿ca kulayini khona kamthandazi. Kumanje impilo yami ishintshile sekumnandi emshadweni wami, angisenazikweleti,nginomuzi othi minasengize ngabusiswa nangamawele. Ngibonga ongaphezulu owanika umthandazi amandla okuqeda zonke izinkinga zami.kinina nonke bantu bakithi ningavumi ukuhlupheka njengami xhumanani nomthandazi. LADY RINAH Cell 0786580362/ tell 033 8111782 PMBurg/howick

Media Partners

Place your ClassiÀeds at one of the following agents: Capital Media 373 Jabu Ndlovu St. Central

Imvelo Beauty Imvelo Beauty Imvelo Beauty Royal Square Square Square Smokers Southgate Spar Greater 262 Longmarket St. Hay¿elds Mall Southgate Edendale Mall Central Hay¿elds

Royal Smokers Midlands Liberty Mall Sanctuary Rd.

Premier Out¿tters 574 Chota Motala Road

KDA Sound Shop Northway Mall Raisethorpe

Anvision Computer & Network Solutions 2 Bridge Road Prestbury

Uncle Charlies Cosmos Rd Cleland


Umngeni eyeth25 10 13 indd  
Umngeni eyeth25 10 13 indd  
Advertisement