Page 1

STRUCTURAL TIMBER INDUSTRIAL TIMBER TRELLIS & PICKETS TREATED POLES PAINT & HARDWARE OPENING SPECIALS: S5TT 38 x 38 – R6.26 per m S5TT 38 x 114 – R16.30 per m (inclusive of VAT)

Trellis and Pickets less 10%

76 Main Street, Howick | Tel: 033 330 3569


Wensday, 13 November 2013 Min

15°C

Weather Warm

Max Wind

31°C 6-E

Thursday, 14 November 2013 Min

15°C

Weather Hot

Max

34°C

Wind 6-E

Friday, 15 November 2013 Min

17°C

Weather Mild

Max

25°C

Wind 7-ESE

Saturday, 16 November 2013 Min

15°C

Weather Mild

Max

27°C

Wind 4-NE

Sunday, 10 November 2013 Min Weather Mild

12°C

Max

24°C

Wind 6-SSW


4

IZINDABA

uMngeni Eyethu-15 Novemba 2013


uMngeni Eyethu-15 Novemba 2013

IZINDABA

5


6

IZINDABA

uMngeni Eyethu-15 Novemba 2013

0000 NOTICES

0060 Personal

AIRPORT Transfers, doctor, hospital visits. Colin 0798082602

0876 Domestic Vacancies / Isikhala Somsebenz

0876 Domestic Vacancies / Isikhala Somsebenz

0876 Domestic Vacancies / Isikhala Somsebenz

0876 Domestic Vacancies / Isikhala Somsebenz

Agnes Mbothwe: Dw: 072 806 7015

Busisiwe Mkize: Domestic Work - 0712338704

Londeka Dlamini: Dw: 082 961 9341

Londiwe Bengu: Domestic Work - 0766667812

CN001229

CN001234

CN001231

CN001232

CN001189

Andile Mlaba: domestic Work - 0713226623

PLUMB IT DOC.For all your plumbing emergencies. Contact Martin 0741900661

Blessing Chikanga Domestic Work/Child Care - 0745585132

CN001190 0001 Community Care

0070 Lost or Found

LOST your dog or cat or any animal. Call uMngeni SPCA 0333304557 CN001191

Warning to Readers.

Warning. Readers are urged to exercise caution and common sense when responding to any offer or service or product advertised in the newspaper. Remember, a fool and his money are soon parted so please ensure you are satis多ed with the product or service offered before you part with any payment. The newspapers accepts no responsibility for the validity of claims and offers contained within any adverts and accordingly accepts no liability whatsoever stemming from the use of services and products advertised. Capital Newspapers (Pty) Limited abide by all rules and regulations of the Advertising Standards Association (ASA).

CN001223

CN001224

INKINGA YEMALI

Khoka sewuphumelele, 多ka nemali elingana neminyaka yakho, namakhandlela amabili amhlophe namanzi, ulahlekelwe isithandwa sakho fonela: Baba UMUSA 073 006 9569(pmb)

DR NYANZI GIVEN

GOOD NEWS FOR THE PEOPLE WHO NEED HELP. THE DOCTOR IS NOW AVAILABLE FOR THE PEAPLE WHO NEED HELP IN THEIR MARRIAGE SPELLS, SEXUAL SPELLS, LOVE SPELLS, COURT CASES, DISEASES, FINANCIAL SPELLS, WOMAN SPELLS, LUCK SPELLS, BUSINESS SPELLS AMONG SO MANY OTHERS. COME AND KNOW MORE ABOUT YOUR AFRICAN TRADITIONAL AND HINDU CULTURAL NORMS AND VALUES.THE DOCTOR BELIEVE THAT HEALTHY LIVING LEADS TO HAPPIER LIVES THAT WHY THE DR IS COMMITTED TO PROVIDING THE BEST LONG AND HEALTHY LIFE FOR THE PEAPLE OF KWAZULU NATAL. PLEASE CALL THE DOCTOR FOR APPOINTMENT ON 0783943311. OFFICES IN HOWICK AND P.M.B THANK YOU

0783943311

ENYE INDABA NGOKUPHUMELELA KOMLAPHI ONAMANDLA UMANDLA ZAMA KHANYILE (46 YRS) - LUNDI Ngemuva kokufunda ubufakazi buka Phindile Msomi ngomelaphi onamndla amakhulu uMandla nezinto azenzile, ngahlela ukubona naye, wangikhokhisa u-R100 ngingakasho lutho wangitshela igama lami nezinkinga zamai, wabona nokuthi ngiphatheke kanjani ngobudlelwane bami nomyeni wami owayeselungiselela ukukhokha ilobolo kwenye intombazane, wangibonosa nasesibukweni zonke izinto eyayizenza ngabona nobuso bayo. Wangikhulekela qede wanginika amafutha, ezinsukwini ezine (4) bahlukana nelobolo kwangaphumelela labhuntsha, umyeni wami useyangithanda manje uyangihlonipha kakhulu.NGIBONGA KAKHULU KUMANDLA, NGIZOTSHELA UMHLABA WONKE NGAMANDLA AKHE, UMA NAWE UKHATHAZEKILE ENGAKUSIZA UNGABE USAHLUPHEKA, NAKHU OKUNYE ANGAKUSIZA NGAKHO: INHLANHLA, UMSEBENZI, UKUBHEKANA NGQONEZITHA ZAKHO, IMPILO NEZOCANSI UBEYINDODA, IZINKINGA ZEMALI NOKUNYE. UBUYE AQEQESHE ABANTU NGOKUBHULA NGENDUKU YOMLINGO ESEBENZA EKUNGEMBULENI NASEKUZIVIKELENI. UKWAZI UKUKUKHOMBISA IZITHOMBE ZEZITHA ZAKHO BUKHOMA ESIBUKWENI MESE ENZA IZIMANGA NGAZO!

Uma unesi多so sokubona uMandla shayela umabhalane wakhe ku060 320 4211 uyatholakala eScottsville opp nandos (PMB) kanye nase (Durban central)


UMA UFUNA UKUKHANGISA FONELA KULENAMBA

033 330 5782

15 Novemba 2013

UTHI AKAYITHATHI KANCANE I-SWAZILAND _______________________ Jerry Barnes UMQEQESHI weBafana Bafana u-Gordon Igesund uthi umdlalo wesihle ne-Swaziland akufanele uthathelwe phansi ngoba usakha yena. Lomqeqeshi uthi uzotshela bonke abadlali abakhethiwe eqenjini lakhe ukuthi umdlalo wabo nomakhelwane i-Swaziland ubalulekile kakhulu ngoba sekwakhiwelwa unyaka ozayo ukuze ithi ifika i-CAF CHAN izinto sezimi ngononina. Lomdlalo uzodlala ngoLwesihlanu (Novemba 15) eMbabane National Stadium ngo-8.30pm. Sebebonke abadlali beBafana Bafana abakhethiwe bawu-24 kanti bonke abadlala lapha eMzansi. Abadlala phesheya ababizwanga ngoba isidingo besingekho. “Labadlali abakhethiwe engizokwakha ngabo futhi ngilungele lomqhudelwano wango-Januwari i-Caf Chan. Yithina esizobe siyisingethe, kufanele sisebenze kanzima ngoba amehlo azobe ekuthina njengomkhaya. Angithandi ukufaka ingcindezi kubadlali kodwa kuzofuneka sidlale ngokuzimisela ngoLwesihlanu ukuze sibone ukuthi simephi. Alikho izwe elincane nekufanele singalihloniphi,�kusho lomqeqeshi. Iqembu elizodlala ne-Swaziland limi kanje: Onozinti: Senzo Meyia (Orlando Pirates), Ronwen Williams (SuperSport United) Abadlali basemuva: Thabo Nthete (Bloemfontein Celtic), Tshepo Gumede (Platinum Stars), Tefo Mashamaite (Kaizer Chiefs), Buhle Mkhwanazi (Tuks), Rooi Mahamutsa (Orlando Pirates), Tsepo Masilela (Kaizer Chiefs), Thabo Matlaba (Orlando Pirates), Happy Jele (Orlando Pirates) Abadlali basesiswini: Andile Jali (Orlando Pirates), Hlompho Kekana (Mamelodi Sundowns), Oupa Manyisa (Orlando Pirates), Reneilwe Letsholonyane (Kaizer Chiefs), Bongani Zungu (Mamelodi Sundowns), Sibusiso Vilakazi (Bidvest Wits), Lerato Chabangu (Moroka Swallows), Daine Klate (Orlando Pirates), Thuso Phala (Supersport United), Siphiwe Tshabalala (Kaizer Chiefs) Abagadli: Lennox Bacela (Orlando Pirates), Kermit Erasmus (Orlando Pirates), Bernard Parker (Kaizer Chiefs),Edward Manqele (Moroka Swallows).

WASINDISA IMPILO YAMI

Ungacwili ezikweletini, wina iLotto, Casino, futhi uphinde ube nenhlanhla. Bona izitha zakho esibukweni ukwazi nokuziphindiselela. Uthola inkululeko kwezezimali, uthole nothando. Abesilisa bayasizakala bakhulise induku (izinsuku ezintathu). Xhumana noDkt Dodi Balam ku:

071 511 3645

Umngeni eyeth15 11 13 indd