Page 1


Wensday,11 September 2013 Min Weather

11°C More clouds

Max

24°C

Wind ESE

Thursday, 12 September 2013 Min Weather

11°C Light Rain

Max

17°C

Wind NW

Friday, 13 September 2013 Min Weather

10°C Scattered Showers

Max

15°C

Wind ESE

Saturday, 14 September 2013 Min Weather

10°C Morning Clouds

Max

24°C

Wind ENE

Sunday, 15 September 2013 Min Weather

08°C Sunny pleasantly warm

Max

27°C

Wind WNW


IZINDABA BAZONIKWA ITHUBA ABATHENGI ABASEMABHUKWINI AMABI EZIKWELETI 4

uMngeni Eyethu-13 September 2013

IKHABHINETHI iphezu kohlelo lokugunyaza umthetho ovumela abathengi asebengcolelwe amagama ngenxa yezikweleti ukuba bazikhokhele, banikwe elinye ithuba lokwenza ezinye. Ngesikhathi likhuluma nezintatheli ngoLwesibili, okhulumela ikhabhinethi uPhumla Williams uthe ukunqatshelwa kokwenza izikweleti kwabathengi asebefakwe ohlwini lwabangakwazi ukukhokhela izikweleti zabo kukhinyabeza intuthuko. Uthi lokhu kuthinta abantu abaningi baseNingizimu-Afrika njengoba abanye befakwa kuloluhlu ngenxa yokukhokhela izikweleti sekudlule isikhathi okubalwa

kuzo izikweleti zasezitolo zezingubo noma ezezimpahla zasendlini. Abanye baze bacele usizo kwinhlangano emelele ukukhucululwa kwamagama abo ukuthola usizo ukubhekana nezikweleti zabo. “Inhloso yalomthetho ukuba labo abakwazi ukuthi emva kokungakhokhi bakhokhe izikweleti zabo bathole elinye ithuba lokuthatha ngesikweleti, kungadingakali ukuba balinde iminyaka emihlanu ukuze amagama abo aphume emabhukwini abantu abangakhokhi njengoba kuba yiminyaka emhlanu yize umuntu esekwazile ukuqeda isikweleti sakhe. Lokhu kwenzelwe ukuqinisekisa ukuthi labo abakwazile ukukhokhela

izikweleti zabo bakwazi ukuqhubeka nezimpilo zabo baphinde bazibandakanye nezamabhizinisi,� kusho uWilliams. Lomthetho uzogunyazwa ngokuphelele emva kokuba sekulandelwe yonke imigudu. Loludaba kwaqalwa ukuba kudingidwe ngalo ephalamende ngonyaka odlule emva kokuba kubhekisiswe udaba lwabangalitholi ithuba lokuthenga ngezikweleti emva kokuba semabhukwini abantu abangakwazi ukukhokhela izikweleti zabo. UWilliams uphinde wathi uMnyango wezoHwebo neziMboni uzophothula izinhlelo zangaphakathi ngaphambi kokuba ikhabhinethi likhiphe isinqumo.

EZESIFUNDAZWE UMZUKULU UZINIKELE EMVA KOKUBULAWA KUKAGOGO Ugogo (74) wakwa K KwaMashu utholakale eshonile ngoMgqibelo umzukulu wase esezinikela emaphoyiseni mayelana nalesi sigameko. Okhulumela amaphoyisa kulesi sifundazwe uCaptain Thulani Zwane ukuqinisekisile ukuthi lokhu kwenzekile nathe amaphoyisa aqhuba uphenyo mayelana nalelicala lokubulala. Umzukulu (31) uboshwe ngoMgqibelo nokulindeleke ukuba avele enkantolo yeMantshi kungekudala. UHULUMENI WAKULESI sifundazwe ugxeka i-DA Usukubize njengehlazo nokungabi nazwelo uhulumeni waKwaZulu-Natali okukhonjiswe i-DA esitatimendeni esikhiphile igxeka uNgqongqoshe wezokuPhepha koMphakathi uMnuz Willies Mchunu mayelana nengozi eyenzeke ePinetown. Uhulumeni ugxeke leliqembu ngokusebenzisa lelithuba ukugxila kwezepolitiki. Okhulumela ungqongqoshe uMnuz Kwanele Ncalane uthe kuyichilo ukufaka kwe-DA izindaba zepolitiki kuloludaba njengoba leliqembu lithe uMchunu kumele axoshwe ngenxa yalengozi. UYANGABAZA NGELIBUSAYO UGIGABA OnguNgqongqoshe wezamaBhizinisi kaHulumeni uMnuz Malusi Gigaba usebike ukuthi uyakungabaza ukudla umhlanganisa kweqembu lezepolitiki elibusayo kuleli okhethweni langonyaka ozayo. Uphinde wabalula ukuthi yize noma leliqembu selibuse iminyaka eminingi, lokhu angeke kube okwangunaphakade yize noma selitshenzise amagalelo ehlukene emiphakathini nathe kuzomele libhukule njengoba izimbangi zalo zingazibekile phansi. ZIYANDA IZINGOZI KWAZULUNATALI Kungakapheli zinsuku zingaki kushone abayishumi bephuma emcimbini woMkhosi woMhlanga waminyaka yonke, sekuphinde kwabakhona enye ingozi eThekwini yona edlule nemiphefumulo engamashumi amabili nesikhombisa (27). Lengozi yenzeke emgwaqweni uM-13 ekhoneni likaFieldshill noRichmond ePinetown ngaphambi kwehora lesikhombisa kusihlwa ngoLwesine. Ukushona kwabantu emgwaqweni kulesi sifundazwe kwenze uNgqongqoshe wezokuPhepha koMphakathi uMnuz Willies Mchunu wazwakalisa ukukhathazeka ebalula inkinga lesi sifundazwe esibhekene nayo yokwanda kwezingozi zomgwaqo ikakhulukazi ezinyangeni ezedlule.

Go for medical male circumcision

USILO SIZWAKALISE UKUTHINTEKA MAYELANA NOKUSHONA KWAMAYISHUMI ISilo samabandla sichaze ngobuhlungu esibuzwile mayelana nokushona kwabayishumi okuyizintombi eziyisishiyagalombili (8) nomama ababeziphelezela amabili ngesikhathi kubakhona ingozi yebhasi ngeSonto emgwaqweni u-R66 ngaseNkwalini phakathi kweMelmoth neShowe. ISilo sikusho lokhu ngesikhathi kwethulwa uhlelo lwethelevishini lwaseNdlunkulu kaZulu oluzokwethulwa esiteshini saKwaZulu-natali i-KZN TV. BAKHALA NGENYUNYANA YOTHISHA Ngesikhathi kunenkulumo-ngxoxo ebihlelwe isikhungo sokucobelelana ngolwazi iXubera Institute ehhotela iHilton eThekwini ngoLwesithathu, iningi likhale ngenyunyana yothisha.


6

IZINDABA

0000 NOTICES

0002 Community Care

FAMSA Pietermaritzburg will be hosting their 51ST ANNUAL GENERAL MEETING on Friday, 27 September 2013 at 13:00 at St John`s United Church 344 Jabu Ndlovu Street (Loop St) CN000339 0060 Personal

AIRPORT Transfers, doctor, hospital visits. Colin 0798082602 CN000300

PLUMB IT DOC.For all your plumbing emergencies. Contact Martin 0741900661 CN000301 0001 Community Care

0200 HOME IMPROVEMENTS

0220 Handyman Corner

For all your painting and general repairs. Contact Steve Home Repairs, 0832516511 CN000302 0225 Gardening / Landscaping

LOST your dog or cat or any animal. Call uMngeni SPCA 0333304557 CN000298

STOP YOUR FINANCIAL PROBLEMS ……….. NOW!!!! Pay 30 % after win…… (100% guaranteed) - lotto - casino Contact : HABIB – 073 006 9569 Next to checkers-PMB (SEE EVEN YOUR PROBLEMS IN THE MIRROR) 0300 SERVICES

Alpha garden refuse removals.phone Phil 0792874476 CN000312

Dennise specializing in tiling , painting and concreting, call 0835145869 / 0744350012 CN000311

L A g a r d e n services,lawnmowing ,refuse removal,major clean up, hedge trimming. Supervision 0832872349 CN000313

0070 Lost or Found

uMngeni Eyethu-13 September 2013

R S G A R D E N SERVICES-Lawnmowing,refuse removal,plot clearing,tree felling once off,personal supervision.phone 0824641372/0333307083 CN000314

0321 Cleaning

0800 VACANCIES

DR MUTTO (Specialist experienced healer) Fortune feelings palm experience 1.Luck charms 2.Love charms (lost love 24hrs) 3.Magic wallet 4.Magic stick 5.Gambling (Lotto CASINO) 6.Financial problems If you have any unfinished job by other doctors Come only with R100

Call: 074 468 9774 A beautifully cleaned carpet! Carpet Care.Howicks most established carpet and upholstery cleaning service. Supervised efficient and professional. Contact us at Andys Mart on 0333302625 a/hrs for a free quote. CN000315

Carpetwiz thorough carpet and upholstery caleaning.0333305091 /0846799911.Mary or George CN000316 0400 FOR SALE

Warning to Readers.

Warning. Readers are urged to exercise caution and common sense when responding to any offer or service or product advertised in the newspaper. Remember, a fool and his money are soon parted so please ensure you are satis¿ed with the product or service offered before you part with any payment. The newspapers accepts no responsibility for the validity of claims and offers contained within any adverts and accordingly accepts no liability whatsoever stemming from the use of services and products advertised. Capital Newspapers (Pty) Limited abide by all rules and regulations of the Advertising Standards Association (ASA).

MR SULUTAN Challenges everyone! You too he can change your life

have you been trying for help but no success in the following: *Family Problems *Pregnancy *Marriage *Business *Relationship *court cases *Bring back lost lover *Win lotto Or casino *Open Lucky -STOP Suffering in Silence! CALL NOW TEL: 033 818 9029 OR 081 051 1716 PIETERMARITZBURG

ENYE INDABA NGOKUPHUMELELA KOMLAPHI ONAMANDLA UMANDLA ZAMA KHANYILE (46 YRS) - LUNDI Ngemuva kokufunda ubufakazi buka Phindile Msomi ngomelaphi onamndla amakhulu uMandla nezinto azenzile, ngahlela ukubona naye, wangikhokhisa u-R100 ngingakasho lutho wangitshela igama lami nezinkinga zamai, wabona nokuthi ngiphatheke kanjani ngobudlelwane bami nomyeni wami owayeselungiselela ukukhokha ilobolo kwenye intombazane, wangibonosa nasesibukweni zonke izinto eyayizenza ngabona nobuso bayo. Wangikhulekela qede wanginika amafutha, ezinsukwini ezine (4) bahlukana nelobolo kwangaphumelela labhuntsha, umyeni wami useyangithanda manje uyangihlonipha kakhulu.NGIBONGA KAKHULU KUMANDLA, NGIZOTSHELA UMHLABA WONKE NGAMANDLA AKHE, UMA NAWE UKHATHAZEKILE ENGAKUSIZA UNGABE USAHLUPHEKA, NAKHU OKUNYE ANGAKUSIZA NGAKHO: INHLANHLA, UMSEBENZI, UKUBHEKANA NGQONEZITHA ZAKHO, IMPILO NEZOCANSI UBEYINDODA, IZINKINGA ZEMALI NOKUNYE. UBUYE AQEQESHE ABANTU NGOKUBHULA NGENDUKU YOMLINGO ESEBENZA EKUNGEMBULENI NASEKUZIVIKELENI. UKWAZI UKUKUKHOMBISA IZITHOMBE ZEZITHA ZAKHO BUKHOMA ESIBUKWENI MESE ENZA IZIMANGA NGAZO!

Uma unesi¿so sokubona uMandla shayela umabhalane wakhe ku060 320 4211 uyatholakala eScottsville opp nandos (PMB) kanye nase (Durban central)


COME FOR PRAYERS WITH PROF MUSA * Ubuyisa isithadwa sakho * Family problems (man & woman) * Magic ring / wallet * Financial problems * Win casino, lotto, jackpot * Uma imali iphelela ezandleni CALL PROF MUSA NOW

073 083 3063 033 818 9296

Umngeni eyeth13 09 13 indd  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you