Page 1


2

IZINDABA

Umlazi Eyethu - 25 October 2013

EYETHU “SAZE SAFA UKUDLA, AKUVE KUBIZA” INSTHONALANGA

Uma unenkinga yokungalitholi iphepha shayela lenombolo yamahhala : 0800 4444 66

Mbalizethu Maphanga (28) kwa M: Ngendlela okunyuke ngayo ukudla ezitolo uhluleka ngisho ukuhlelela izinto ozidingayo ngenyanga, kunjalo nje futhi awehli amanani. Kunzima kakhulu futhi mawungasasebenzi.

Nokukhanya Nuh Hadebe (23) kwa V: Akuhlukumezi kangako kodwa imali osuke uzikalele ngayo ayisaneli ngoba kunyuke kakhulu, bese kuvele kunganeli konke okuyizidingo kuze kumele unyuse imali oyihlelele ezinye izinto.

Ntuthuko Mbatha kwa A: Ngiyakhala ngokuthi ukudla kuyanyuka kodwa akwehli. Ekhaya sithenga ngo-R1000 ngenyanga nezingane kumele ziye esikoleni. Ingiphatha kabi lendaba kodwa ayikho into esingayenza siyakudinga ukudla.

Lungile Ngcobo kwa J: Kuyasilimaza ephaketheni ukunyuka kokudla nebhajethi iyalimala. Uma ngabe kade usebenzisa iRama yeFlora uphoqeleke ukuthi ugcine sewehlela ngaphansi. Mina ngisizwa ukuthi ngiye ePinetown kwa Spar.

Tel: 031 716 4403

Advertising Nkululeko Mkhize Tel: 073 171 4490

Thembakazi Zokufa (40) kwa G: Isiphethe kabi lendaba yokukhuphuka kokudla ngoba sizithola sesithenga ukudla okunganele. Angisakwazi ukuthenga nanoma yini engiyithandayo ngoba nokudla engikuthengayo ukuyiqedi inyanga.

Geli Masikane (65) kwa L: Kukhuphuke kakhulu ukudla kumele bazame ukukwehlisa ngoba umndeni wami uthinteka kakhulu futhi yonke imali yami yempesheni iphelela ekudleni.

Sizakele Msomi (51) kwa K: Kukhuphuke kakhulu ukudla kanti nemisebenzi ayikho futhi abantwana bethu abasebenzi, kunzima kimi njengoba nginomndeni omkhulu sibawu 14 nami angisebenzi.

INSTHONALANGA

EYETHU

INGOSI KAZIYAMPANSA

ISITHOMBE SEVIKI

Sabelo Ngema sabelon@dbn.caxton.co.za

031 716 4444 Cell: 084 297 2015

Tsepiso Mndebele tsepisom@dbn.caxton.co.za

UMENGAMELI Jacob Zuma wethule ngokusemthethweni isiteshi esikhulukazi sika R1,3 billion iBridge City Rail Link, eBridge City KwaMashu ngempelasonto. Bekukhona uNdunankulu Senzo Mchunu, izikhulu zikahulumeni nomphakathi wakwaMashu, Nanda naseNtuzuma. Isithombe: Sithunyelwe

Thursday, 24 October 2013 12°C

Weather Sunny

Max

23°C

Wind NE

Friday, 25 October 2013 Min

16°C

Weather Sunny

Max

26°C

Wind NE

Saturday, 26 October 2013 Min

19°C

Weather Showers

Max

25°C

Wind NE

Sunday, 27 October 2013 Min Weather Showers

19°C

Ngelinye ilanga ongikhumbula okhumbula usuku esahlangana ngalo okhumbula konke engakwenza mhla ngingene othandweni nawe . Ozibuza ukuthi engabe konakalaphi Kanti ngempela wonaphi? Yini eyakuhlukanisa nowesifazane owayengasabi ngawe. Ngelinye ilanga uzosikhumbula isikhathi engasicela kuwe Ngifuna sibonisane ngifuna ukwazisa indlela engingajabulile ngayo uyowakhumbula amazwi akho athi "ungiqulisa amacala" uzokhumbula ukuthi ubuvele uphume ungishiye Ngisale ngisikhihla. Ngelinye ilanga ngifisa unginike ithuba ngixolise ngokukuthanda

Ngixolise ngokukunika loluthando obungaludingi Ngixolise ngokukuzalela ingane ongayidingi Ungixolisele nasemndenini wakho ngokuthi angeke basamazi umzukulu wabo ngenxa yokuhlulwa uthando Ngikufisela inhlanhla Ngelinye ilanga uma usukhulile usunomqondo ungasenabo abesimame abobekezela lomuntu onguye ngifisa uze kimi uzoxolisa ngakho konke ngoba ngiyazi obe usunesiqiniseko sokuthi ngempela kukhona la ungahambisi khona kahle. NGIKUFISELA INHLANHLA Ngelinye ilanga kongilungela nami. #Ziyampansa La Poet Sohlangana kuFacebook Ncamisile Zinsizwaziyampansa Zinsizwaziyamubanga Gumede

IZINKANYEZI

ISIMO SEZULU Min

NGELINYE ILANGA

Ncamisile Gumede

031 716 4532

Cell: 078 300 4074

S’thandwa Sibongile Mbele (56) kwa M: Saze safa ukudla ave kubiza asazi nokuthi sizoba yini nokuthi sizophila ngani. Kubuhlungu ngoba angazi ukuthi sizodlani ngoba angisebenzi ngiziholela impesheni nje kuphela.

Max Wind NE

22°C

Aries Kunezinto ezisanda kwenzeka ezibe nomthelela emoyeni wakho nangendlela umzimba wakho osebenza ngayo. Kuzomele ubuyise umdlandla, ukuze ukwazi ukuzizwa ujabule futhi, yenza okuzokujabulisa. Amagama agqugquzelayo azokuzisa ukwazi ukwenza izinto eziphusile.

Cancer Uzokuba nenkinga nesikhathi, abanye kuzokwenzeka bafune izimpendulo ngokushesha, kuzomele uthathe isikhathi sakho ukucubungulisisa yonke into ngaphambi kokuphendula. Umangabe uzophusha ngamawala kungenzeka uthole ukulimala.

Libra Kuzomele uthole izindlela ezintsha zokuphumelela. Ngaphambi kokuqhubekela phambili, kuzomele uhlanganise abathile. Imizwa yabantu akumele kube yiyo ekulawulayo, kuzomele ubuke izinto ngobunjalo bazo. Beka imizwa yakho njengoba injalo. Qondisisa izinto futhi uzethembe.

Taurus Uzobuyela ezidingweni zakho nasezintweni ozifunayo. Wonke umuntu ufuna ingxenye yakho okungenzeka ukuthi kungenxa yezinto ozenzayo. Umangabe kukhona ofuna ukukwenza, kuzomele uqale manje. Sebenzisa ubuchule bakho utshengise ngozimisele ngokukwenza.

Leo Ujwayele ukusebenza ngokuzikhandla kodwa kulelisonto uyavilapha. Wonke umuntu udinga ongamusiza abhekane nezinkinga zakhe, kuzomele utshengise ukuthi wazi okungaphezu komlando wakho. Umangabe kukhona icebo elikusebenzele kudala, lisangakusebenzela nanamanje.

Scorpio Uzosebenza ngobuvila, obujwayele ukuba ukwenze ngokushesha angeke kuphele ngesikhathi. Abanye baseyibo nje kodwa indlela obabuka ngayo izoshintsha ngokushesha. Kuzomele uqaphele ukuthi abanye ubaphatha kanjani futhi uthini kubona. Kungenzeka abantu balindele imiphumela.

Gemini Uzokuba nomdlandla futhi ugqugquzeleke. Abangani bakho bazokuba nomthelela empilweni yakho. Imiyalezo yakho izokwenza nabanye bakulandele. Uyakwazi ukudalula imizwa ethile kwabanye. Ungakwazi ukuhlanganisa amaphuzu athile azosiza. Abantu bazokweseka.

Virgo Lelisonto lizokuba nentshisekelo, injabulo, futhi kungenzeka uzithole ususebudlelwaneni obusha. Imfudumalo oyizwa ngaphakathi ingenza impilo uyibuke ngamanye amehlo. Kuzomele uphumele obala uqale uthakaselele impilo.

Sagittarius Izinto uzozibuka kahle kulelisonto, kuzomele kubekhona okwenzayo ngaphambi kokucabanga ukuthi usuzilungiselele. Kuzomele uthembe imizwa yakho, ungavumeli abantu ukuba babe yizingqinamba empilweni yakho.

Capricorn Kukhona ozobuya empilweni yakho nobum’qhelisa. Wonke umuntu uzofuna ukuba umngani wakho kodwa kungenzeka amagama akho angabaphathi kahle. Kuzomele usebenze ngokuzikhandla ukuze uzophumelela. Aquarius Uzosebenzisa ubuchule bakho ukwazi ukufezekisa amaphupho akho. Kuzomele uthole ezinye izindlela zokwenza izinto, umangabe ufuna ukubona imiphumela emihle. Yazi ukuthi ubani ozimisele ngokusiza. Pisces Ukusebenzisana nabanye kuzokuba nomvuzo. Kuzomele ulalele incazelo kunemizwa. Umangabe uzoveza imicabango yakho kuzobanzima abantu ukuba bale izicelo zakho. Kuzomele wehlise ijubane kancane ukwazi ukubuyekeza izinto ezibalulekile kuwe.


Pinetown Zakhele Mthethwa Cell :083 288 1134 Tel :031 701 2128 Fax :031 702 0854


INDALI YEZIMOTO

Date: Saturday 26 October @ 10h30 | Venue: Umlazi Mega City

CHOOSE FROM 80 VEHICLES

CHOOSE FROM 80 VEHICLES CARS LDV’S..SUV’S SUV’S. .MINI MINIBUSES BUSES CARS .. BAKKIES BAKKIES .. LDV’S VIEW THESE CARS : FRIDAY 25 OCTOBER - UMLAZI MEGA CITY FROM 8:30AM - 4:30PM

2013 RENAULT SANDERO 1.4 2012 VW POLO 1.4 TRENDLINE 2012 ISUZU KB300 LX EXT CAB 2012 CHEV UTILITY 1.4 A/C 2011 SUZUKI ALTO 1.0 GL 2011 RENAULT LOGAN 1.6 MPI 8V 2010 VW POLO 1.4 COMFORTLINE 2010 RENAULT SANDERO 1.6 2010 BMW 320I (E90) 2009 VW TENACITI 1.4I 2009 VW POLO VIVO 1.4 BASELINE 2009 HYUNDAI H-100 + CANOPY 2009 FORD BANTAM 1.3 + CANOPY 2008 NISSAN HARDBODY 3.0D D/C 2008 FORD FOCUS 1.6 AMBIENTE 4DR 2008 FIAT BRAVO 1.9 TDI

2008 CHEV AVEO 1.6 2008 BMW 323I A/T 2007 VW PASSAT 2.0 FSI DSG 2007 TOYOTA COROLLA 160I GLE 2007 OPEL CORSA UTILITY 1.4 2007 MAZDA DRIFTER 2.5D D/C 2007 JEEP COMMANDER 5.7 HEMI V8 A/T 2007 HYUNDAI TUCSON 2.0 GLS 2006 TOYOTA QUANTUM 2.5 D4D P/VAN 2006 KIA SEDONA 2.9 CRDI EXECUTIVE 2006 KIA K2700 WORKHORSE D/S 2006 HYUNDAI ATOS 1.1 GLS A/C 2006 BMW X5 4.4I A/T 2005 VW POLO CLASSIC 1.6 COMFORTLINE A/C 2005 TOYOTA HILUX 4.0 V6 RAIDER 4X4 D/C 2005 M/BENZ SPRINTER 313 CDI 17S

2003 SUBARU FORESTER 2.5 XLE AWD 2003 BMW Z4 3.0 ROADSTER 2002 VW POLO PLAYA1.6I 2002 VW GOLF 4 1.6 COMFORTLINE S/W 2001 AUDI TT 1.8T ROADSTER 1998 MAZDA 626 PLUS MANY MORE!!! VIEW IT ALL ON OUR WEBSITE WWW.AUCOR.COM

FOR INFO CALL DENNIS DUMA : 079 753 11 71 ABSA

FOR ONSITE FINANCE & WARRANTIES CONTACT ROELINKE 071 883 7225 A deposit of R5 000 is payable by EFT,bank cheque or credit Card only. 10 % Buyers comm + R2000 Doc Fee + vat will be charged per lot sold. Duly instructed by the various parties concerned, aucor will supplement & sell the above with reserve.

www.aucor.com property | wheels | movables


6

IZINDABA

Umlazi Eyethu - 25 October 2013

BEKUSHUBA UMOYA ENKANTOLO NGABASE-SILVER CITY EMLAZI

Babhikishe ngaphandle kwenkantolo yaseMlazi abahlali basemijondolo yaseSilver City egudle amathuna eZwelethu becela banikwe ibheyili abaholi abavalelwe. Isithombe: Sabelo Ngema _______________________ Sabelo Ngema ngentuthuko engabonwa kulendawo. ABASOLWA abathathu Umbhikisho wavalwa babekwe amacala okudala ngesibhamu amaphoyisa udlame emphakathini ngokushisa ngoLwesihlanu olwedlule. amathayi emgwaqeni, badedelwa Lapho kwaboshwa khona ngebheyile yinkantolo yaseMlazi uNks Thembeka Sonzaba (41), kwa V ngeledlule. Mnuz Themba Msomi (37) Bekugcwele abahlali noNksz Fikiswa Mgoduka basemijondolo yaseSilver City babekwa amacala okudala udlame ngaphandle kwenkantolo becula emphakathini. amaculo omzabalazo abanye NgoMsombuluko bengaphakathi kulalelwe isicelo kwadutshulwa uMnuz sebheyili. Gcinithemba Matshwele Nyathi Labahlali abakhe imijondolo (27) ongumhlali kanye nonogada ngothayela egudle amathuna wenkantolo emagcekeni aseZwelethu babevale umgwaqo enkantolo. beshisa amathayi bekhala

EZESIFUNDAZWE

Bayayiphika eyokuvala ukugqokwa kwamabhulukwe I-IFP iyayiphika imibiko yokuthi kungumthetho wayo ukuvalwa kokugqokwa kwamabhulukwe ehostela laseSeventini eMlazi. OyiPhini loMkhulumeli waleliqembu kuzwelonke uMnuz Joshua Mazibuko yena esitatimendeni asithumele ubalule ukuthi akakhumbuli ngisho kweyodwa ingqungquthela noma umhlahlandlela bebeka lomgomo. Umholi wekhokhasi ye-IFP kumasipala weTheku uMnuz Mdu Nkosi yena uthe lomthetho washaywa ngabantu basehostela, wathi awuhlangene naleliqembu. Oqimbile uMnuz Gcinithemba Matshwele Nyathi (27) ekhombisa Uxwayisa onesi ngokukhiphela inxeba lenhlamvu athi ivaleleke ngaphakathi esifubeni sakhe. isibhongo ezigulini Isithombe: Sabelo Ngema Usekhiphe isexwayiso esibhekise konesi uNgqongqoshe wezeMpilo kuzwelonke uDkt UNyathi uthi wadutshulwa angamthola ngabo 12 ebusuku, Aaron Motsoaledi mayelana iphoyisa “ngenhloso kusho uNyathi. nokunganakekelwa kweziguli yokumbulala. Uzovela enkantolo abahlengikazi uma kukhona ''Ngadutshulwa iphoyisa ngoNovemba 1 ngecala lokudala abanganeme ngako emsebenzini. maqede bangishaya noma udlame emphakathini nelokuzama Uthi lokhu kungukuphula sengilele phansi bengikhahlela ukubulala. izifungo abazenza. Uphinde nangebhuzu, ngingawakhomba.'' Okhulumela amaphoyisa wathi uyazi ukuthi kungenzeka Wakhalelwa amasongo aseMlazi uWarrant/O kubekhona izinkinga ezahlukene kaSigonyela, ewabuza Bhekithemba Ngcobo uthe ezibhedlela okubalwa kuzo amaphoyisa ukuthi uboshelwani, uphenyo lusaqhubeka. nokungabi-bikho kwezinsiza uthi elinye lathi bazomqedela ''Umseshi ophethe icala kusebenza nathe bazama uma elokhu ekhuluma kakhulu, usaphenya nenhlamvu eyakhishwa ngazo zonke izindlela ukuba naseMshiyeni esibhedlela kumlisa owadubuleka, kusenziwa abasebenzi babe nakho konke ayemqaphile. ucwaningo lwayo.� abakudingayo. Ukhulume kanje Uthi usesabela impilo yakhe Uthe umsolwa unelungelo ngesikhathi kunengqungquthela ngoba kuke kwafika amaphoyisa lokuvula icala uma yabahlengikazi e-ICC eThekwini ezombheka endlini yakhe ehlukumezekile. ngoLwesihlanu


Call us on 0861 23 24 24 autopage.co.za

Visit one of over 130 stores nationwide Like us on Facebook

@Altech_Autopage


IZINDABA

Umlazi Eyethu - 25 October 2013

BAJABULE ENDUDUZWENI UMPHATHI ENGEKHO

_______________________ Sabelo Ngema

ESIKHUNGWENI sabakhubazekile eNduduzweni Centre for Disabled People kuMangosuthu Highway, nesikade sikhungethwe iziteleka ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, isimo sesibuyele kwese jwayelekile. Labahlali bakhipha ngoshova umphathi wesikhungo uNkk Thombi Ngcamu bemgxeka ngokuba ngundlovukayiphikiswa. Usihlalo wekomidi labakhubazekile uMnuz Ngilo Gasa (53) uthi isimo sesibuyele kwesejwayelekile. ''Sekushaya umoya njengoba

engasekho umphathi emagcekeni esikhungo. “Ngathi sikwelinye izwe, kumnandi manje. Sabanga ukuthi ubevele athathe izinqumo ngaphandle kwemibono yethu. “Enqaba ukuthi sisebenzise izimoto zomnyango uma sifuna ukuya ezibhedlela. Okunye wabhala ukuthi ngeke sidle.'' Unobhala wamaminithi kuso lesikhungo uMnuz Sizwe Shiba uthi into ayibonile muvanje abakhubazekile bebhikisha ngenkathi kufike izikhulu zomnyango. “Bavuke injebomvu abahlali bathi abafuni nokuzwa ukuthi abamisiwe babuyiswe emsebenzini,” kusho yena.

Uphinde wagcizelela ukuthi ikhishi livaliwe abantu bayavuka beyongena eshabhu ukukhombisa ukuthi bazimisele ngokusebenza. “Kugcine kuvunyelwene ngokuthi imali bazoyithola njengoba kade betelekile,” kuphetha uShiba. Okhulumela uMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi kwaZulu-Natal uNks Ncumisa Fandesi uthe: ''Umphathi akaxoshwanga futhi akamiswanga kodwa umnyango usaphenya ngemuva kokuthi abahlali bembhikishele.” Uthe umphathi uyasebenza kwenye indawo ngaphansi komnyango.

9

UKUSEBENZA KWEPIONEER DEBT SOLUTION

UMBONGENI Ngcobo umsakazi we-Izwi Lomzansi 98.0 FM kusukela ngo 3 kuya ku 6 njalo ngeSonto nangoMgqibelo ekuseni. Uzalelwe eMlazi wakhulela khona manje useyinxusa lenkampani iPioneer Debt Solution esiza abantu abacwile ezikweletini. Imisebenzi yethu Siyaluleka ngezikweletu, Sinciphise izikweletu zemishwalense onazo.

Sizibophezele ukunaka amakhasimende ethu ngeqophelo eliphezulu. Ukusebenza kwayo iDebt Counselling Isibonelo uma ikhasimende belikade likhokha u-R10 000 ngenyanga siyakwazi ukuthi sixoxisane nelibakweletayo likhokhe u-R5 000 ngenyanga omunye u-R5 000 ubuyele kulona nyanga zonke ikhasimende lethu kuze kuphele isikweletu.

KUZOVULWA UMLAZI COMMUNITY ART CENTRE E-MUT human settlements THE FINANCE LINKED INDIVIDUAL SUBSIDY Department: Human Settlements PROGRAMME FOR PROVINCE OF KWAZULU-NATAL FIRST TIME HOME OWNERS OVERVIEW The Finance Linked Individual Subsidy Programme(FLISP) was introduced by the Minister of Human Settlements in terms of the provisions of Section 3(5) of the Housing Act, 1997 (Act 107 of 1997) and took effect from 01 April 2012. The program is available to qualifying beneficiaries who intend purchasing a house or are in the process of purchasing a house for the first time. The applicant may acquire a mortgage loan from a recognised financial institution (finance-linked route) or the subsidy can be paid via a conveyancer (non-finance linked route), in which case the applicant should be in a position to cover the balance of the purchase price. The total purchase price (product value) should not exceed R300 000 inclusive of VAT and the applicantʼs total household income must be between R3 501 and R15 000. The Government will give a once-off subsidy, which is a non-refundable amount, to those who qualify, on a sliding scale ranging from R10 000 if total household income is R15 000 to R87 000 if total household income is R3 501.

QUALIFYING CRITERIA

UMnuz S'phephelo Zungu omunye wabadwebi obekhangisa ngomsebenzi wakhe emcimbini wezamaciko i-Arts Festival eMangosuthu: Tsepiso Mndebele. _______________________ Tsepiso Mndebele KUQHAKAMBISWE amasiko esintu emcimbini wezamaciko i-Arts Festival obuhlelwe iMangosuthu University of Technology ( MUT) kukhona nezinkakha zobuciko. Bekuhlangene abaculi, izimbongi, abadwebayo nabadansa isintu. Ohlele lomcimbi uProfessor Senzo Malinga onguthisha we-Engineering aphinde abe yimbongi. Uthi lomcimbi uhlose ukuqhakambisa amaciko namasiko esintu nokugqugquzela intsha ngamasiko ayo. “Isizwe esingenalo isiko sifana nesihlahla esingenazimpande. Kuyajabulisa ukubona ukuthi abantu

sebeyabuyela emasikweni abo ngoba sesiyabona ukuthi amasiko ethu iwona asakhayo.” UMalinga uthi isiko liyasiza ukubuyisa inhlonipho entsheni: “Intsha ayisenayo inhlonipho ngoba ijaha ukulandela amasiko abelungu, ne-TV nayo inawo umthelela omubi.’’ Uveze nokuthi baphezu kwezinhlelo zokuvula indawo yezobuciko ezobizwa ngokuthi Umlazi Community Art Centre khona ngaphakathi enyuvesi futhi ezosiza abafundi nomphakathi waseMlazi. Lomcimbi ubuhanjelwe izimbongi, abadwebi, abaculi nabadansi balapha eThekwini namaphethelo kubalwa uMadala Kunene, Sazi Dlamini, Nomalanga Hlubi, uBaba Buntu nabanye.

• The applicant must be a South African citizen or must hold a permanent residence permit • The applicant must be 18 years of age or older or legally married or legally divorced and of sound mind • The applicantʼs total household income must be between R3 501 and R15 000 per month • The applicant or his/her spouse must not have previously derived benefits from the housing subsidy scheme or any other state funded or assisted housing subsidy scheme which conferred benefits of ownership, leasehold or deed of grant or the right to convert the title obtained to either ownership, leasehold or deed of grant • The applicant must not be owning any other residential property nor previously owned fixed residential property • Where the application is made for a subsidy on the basis of a legal marriage or cohabitation arrangement, it is required that the property must be registered in the name of both spouses in the Deeds Office • The applicant may be single but with proven financial dependants Any individual who has already purchased a property which has already been transferred into his or her name with effect from 01 April 2012 will also be eligible to apply for such a subsidy provided that they meet the above requirements. The subsidy is also available to civil servants provided that their total household income including their housing allowance does not exceed R15 000. For enquiries please contact the KZN Department of Human Settlements on the following numbers: 031 336 5249, 031 336 5247, 031 336 5244, 031 336 5289 or visit our offices at 8th & 9th floors, Samora House, No.2 Samora Machel Street (Aliwal Street), Durban.


0000 NOTICES

0002 Community Care

DIAL A PRAYER A free service to the community. Confidentially maintained. 9.00am to 9.00pm. J3-16 Call: 072 845 2060. MX096966

OVEREATERS ANONYMOUS Can`t control your eating? Need help? Call: Christine 083 409 8309. MX096969


IZINDABA

Umlazi Eyethu - 25 October 2013

11

I-QHILIKA IYAYIPHIKA EYOKUPHEKA IMINYAKA YABADLALI _______________________ Tsepiso Mndebele

kulo. “Bathathe isinqumo sokuthi sizoqhubeka nokudlala kodwa sizophucwa amaphuzu abesesinawo awu 11 njengoba lemidlalo ibisiqalile futhi besiwina.’’ Uthi bahlulekile ukuqhubeka nokudlala ngomfutho ngoba besekuphelile ngabo. “Noma besizophumelela bekungeke kusaba ndabayalutho ngoba vele bese siphuciwe

badlalise abadlali abebengafanele ukudlala ngoba iminyaka yabo ingabavumeli. “Inkinga esibe nayo ukuthi sikhohlwe izitifiketi zokuzalwa zabafundi abathathu nefomu lomfundi oyedwa elishoyo ukuthi uyikhiphile imvume yokuthi adlale umzali,'' echaza. Uthi uzamile ukuchazela abahleli balemidlalo ukuthi izitifiketi nefomu kukhona kodwa bakukhohlwe ehhotela abebelala

IYAPHIKA iQhilika High kwa H eMlazi ukuthi ikhishwe emidlalweni ye-Copa Coca Cola eCape Town ngenxa yokupheka iminyaka yabafundi bayo. Umqeqeshi wesikole uMnuz Sithulie Mhlongo uthi kuyiphutha lokhu okushiwo yiphephandaba aligagulile, ukuthi bamisiwe kulemidlalo ngenxa yokuthi

amaphoyinti ethu futhi sesisekugcineni.’’ Ephetha uthe: “Asiphathekile kabi ngoba sifunde isifundo futhi ngokuzayo sizoqinisekisa ukuthi siziphethe zonke izimfanelo zethu.� Umxhumanisi wakwa Copa Coca Cola esifundazweni uMnuz Khulekani Mbatha uthi lokhu okwenzekile kwi Qhilika kube yiphutha: “Angiqondi ukuthi kungani

bebaphuce amaphuzu abo ngenxa yokuthi bakhohlwe ifomu yomfundi oyedwa.� Uphikile ukuthi iQhilika ipheke iminyaka yabadlali wathi ukube bekunjalo bekumele banikezwe isigwebo sokumiswa kulemidlalo iminyaka eyisihlanu. “Alikho iqiniso kulesisinqumo esithathiwe ngoba lokhu akukaze kwenzeke ukuthi ngenxa yefomu nje kuphela bangaze baphucwe amaphuzu,'' ephetha.

I-DURBAN UNITED YASEMLAZI IXHASWE NGO R48 000 _______________________ Tsepiso Mndebele

abaxhaswe abakwa-Lotho, i-National Lottery ngemali engu R48 000. Usihlalo wenhlangano uMnuz S'bongiseni Gumede uthi bakhethe ukunikela ebholeni lezinyawo ngoba ibhola lihlanganisa abantu. “Intsha iyaqoqeka uma idlala ibhola futhi ayisitholi isikhathi sokulingeka ezintweni ezingasile

IQEMBU lebhola laseMlazi kwa V i-Durban United ngeSonto lixhaswe ngamajezi amathimu ayo ayisikhombisa nezinsiza zokuziqeqesha. Loluxhaso lukhishwe inhlangano ezimele iNqubeko Project yaseSiphingo nabo

njengezidakamizwa.’’ Uthe kuyindlela yakhe yokubuyisela emphakathini ngoba naye ukhule edlala kulona leliqembu. Uphinde wabonga uMasipala weTheku noNational Lottery ngoxhaso abanika lona. “Loluxhaso luyasisiza ukuthi sikwazi ukusiza imiphakathi esihlala kuyo.�

Iqembu lebhola lakwa V i-Durban United nabaqeqeshi, bagqoke ijezi eliluhlaza abaxhaswe ngalo i-Nqubeko Project. Isithombe: Tsepiso Mndebele.

Kubalwa amabhola, izindweba, amabhibhi, amajakhethi amabhulukwe abaqeqeshi, izinto zokujima nokunye. I-Durban United ihlukene ngezigaba eziyisikhombisa: i-Under 11, 13, 15, 17, 19, iqembu labadala nelamantombazane, sebebonke balinganiselwa ku 200. Umqeqeshi wabo uMnuz Wonder S'mangalisa Zondo (42)

wakwa V. “Sizosizakala ngoba besinamajezi amabili nje kuphela nezinsiza zokuzilolonga besingenazo futhi nabadlali nabo bajabule kakhulu.'' Uthi bangalujabulela uxhaso lwetekisi ezothatha abadlali uma beya ukuyodlala ngaphandle.

GO TO CLUBSENSE.CO.ZA & JOIN NOW!

  Ĺ˜    

NEW-SEASON BEAUTY TRENDS + Must-have summer skin treats!

UMnuz S’bongiseni Gumede noMnuz Khona Jele benhlangano iNqubeko Project bamukelisa umqeqeshi we Durban United uMnuz Wonder Zondo kwesokudla. Isithombe: Tsepiso Mdebele.

JOIN CLUBSENSE TODAY & STAND TO WIN GREAT PRIZES! SEE INSIDE FOR DETAILS

HOW TO MAKE MONEY ONLINE

It’s easier than you think!

SIMPLE DIET SWAPS

+ How to get fit fast

AFFORDABLE FASHION LOOKS Get it right in white!

BEST-EVER BEEF ROAST

+ Salads, sides, sweets & treats

LOG STANDINGS (STREAM A) 19 – 10 – 2013 COASTAL KZN MALUKAZI TJ STARS YOUNG STARS DBN PILLARS M5 GOLDEN ARROWS REAL ONE ASEC MIMOSA J BUCS VOLCANO LOCAL UNITED REAL KNOCKERS HEROES NYLON STARS BRIGHT STARS BLACK STARS YOUNG LION

P

W

D

L

F

A

PTS

31 31 31 31 31 30 30 30 31 30 31 31 31 31 31 30 31 30

18 17 18 17 16 14 12 12 11 12 11 11 10 9 8 6 6 5

10 11 7 5 7 7 10 7 7 4 6 6 7 6 6 7 6 9

3 3 7 9 8 9 8 11 13 14 14 14 14 16 17 17 19 16

64 44 45 53 44 44 43 40 34 39 41 37 49 39 33 21 30 33

28 22 31 37 35 38 29 32 35 42 40 38 55 45 53 54 54 59

64 62 60 56 55 49 46 43 42 40 39 39 37 33 30 27 24 24

TIPS, ADVICE & SAVVY INFO TO MAKE LIFE EASY

Great giveaways amazing deals

&

Join ClubSENSE.co.za


EZEMIDLALO

Umloct25p00  
Umloct25p00  
Advertisement