Page 63

II. Türkiye Lisanüstü Çalışmaları Kongresi - Bildiriler Kitabı I

Popper, K. R. (2010b). Daha iyi bir dünya arayışı: Son otuz yılın makaleleri ve bildirileri (3. baskı) (Çev. İ. Aka). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Price, K. D. (2004). Bilim hükûmet ilişkileri (Çev. F. Yılmaz). Felsefe ansiklopedisi (C. 2, S. 453-459). İstanbul: Etik Yayınları. Proctor, R. N. (2008). Kanser savaşları: Siyaset kanser hakkında bildiklerimizi ve bilmediklerimizi nasıl şekillendiriyor (Çev. Ö. F. Birpınar). İstanbul: Paradigma Yayıncılık. Rossi P. (2009). Modern bilimin doğuşu (Çev. N. Domaniç). İstanbul: Literatür Yayınları. Serdar, Z. (2001). Thomas Kuhn ve bilim savaşları. (Çev. E. Kılıç). İstanbul: Everest Yayınları. Snow, C. P. (2005). İki kültür (4. baskı) (Çev. T. Birkan). Ankara: Tübitak Yayınları. Virilio, P. (1998/2003). Enformasyon bombası (Çev. K. Şahin). İstanbul: Metis Yayınları.

62

II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK) Bildiriler Kitabı [1. Cilt]  
II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK) Bildiriler Kitabı [1. Cilt]  
Advertisement