Page 1


“เวลา”

ในหนึ่งวันหมุนผ่านไปเร็วเสมอ เพียงแค่ชั่วอึดใจคำ�นำ�หน้าจาก ด.ช. ก็ถูกเปลี่ยนเป็น นาย เสียแล้ว วันพรุ่งนี้และวันมะรืนเดินมาถึงอย่างเงียบงัน ผ่านการเปลี่ยนแปลงในช่วงของเวลานั้นๆ เวลา นำ�พาฉันสู่ความฝัน ความฝันนำ�พาฉันสู่จินตนาการ จินตนาการนำ�พาฉันไปสู่การแสดงออก ฉํนเชื่อว่า “ จินตนาการเป็นส่วนสำ�คัญของการแสดงออก จินตนาการคือจิตไร้สำ�นึก จิตไร้สำ�นึก เป็นภาวะของความฝันที่มีขบวนการต่อเนื่องกัน ความฝัน+ความเป็นจริง = สุดยอดของความเป็นจริง ช่วยนำ�พาฉันไปสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะได้ ”


“ สิ่งต่างๆ ที่พ่อได้สอนฉันในวัยเด็ก ฉันจะจดจำ� และนำ�ไปใช้เมื่อเติบโต ”


“ หลายคนวาดฝันไว้สวยหรู แต่เวลาผ่านไปกลับลืม หันหลังให้สิ่งที่ตัวเองฝันไว้ทั้งที่อยู่ใกล้แค่เอื้อม ”


“ เมื่อฉันโตมา ฉันกลับพบว่า วัยเด็กนี่แหละที่มี ความสุข ที่สุดไม่ต้องแบกรับเรื่องราวต่างๆ ”


“ เมื่อฉันเป็นเด็กฉัน ฝัน อยากที่จะเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่ อยากมองเห็นอนาคตข้างหน้าที่จะเกิดขึ้น ”


“ บางครั้งช่วงเวลาที่เหมาะสม อาจจะยังไม่ใช่ของเรา แต่ก็ยังฝืนที่จะเดินก้าวตามคนอื่นออกไป ทั้งที่มันเป็นไปไม่ได้ มันทำ�ให้ฉันคิดว่าสิ่งที่หลายคนขาดไปคือการ ทบทวน เรื่องราวที่ผ่านมาว่าเพราะ อะไร ที่ทำ�ให้เราตามคนอื่นไม่ทัน....”


“ วันนึงเมื่อเราไม่อยู่ จงสอนเค้าให้เรียนรู้คำ�ว่า ความสุข และเพื่อนพ้อง จะได้ไม่ต้องพบเจอกับความ โดดเดี่ยว ”


ในขณะที่เวลายังคงเคลื่อนตัวอยู่ในทุกๆวัน ทุกสรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงแปลง สูญหายไปตาม เวลา แต่สิ่งที่ไม่เคยหายไปจากตัวเราเลยคือ ความคิด อารมณ์ ที่ถูกเก็บอยู่ภายใน หากข้าง ในเรามีความสุข เราก็สามารถมองสิ่งรอบข้างเราได้อย่างมีความสุข การเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง ล้วนมีความหมาย


ต้นไม้แต่ละชนิดเติบโตในฤดูกาลของมันเอง ตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงช่วงเวลา ของคุณ อาจจะช้าไปหน่อยเมื่อเทียบกับคนอื่น แต่ถ้าช่วงเวลานั้นมาถึง คุณจะงดงามไม่แพ้ต้นไม้ชนิดอื่น


“ อย่าเอาแต่ครํ่าครวญอยู่เพียงลำ�พัง ด้านหลังประตูบานนี้มันไม่น่ากลัว อย่างที่คิด จงเปิดมันออกไป เรียนรู้ทุกสรรพสิ่งรอบๆกาย ...”


คนสมัยนี้มักหลงระเริงอยู่กับ วัตถุนิยม ที่หรูหราจนมองข้าม คำ�ว่า ธรรมชาติ ที่กำ�ลังค่อยๆหายไปเพราะวัตถุนิยมความสะดวก สบายที่มาแทนที่


ต้นไม้คอนกรีต สิ่งปลูกสร้างที่ถูกทิ้งล้างมาทดแทนธรรมชาติ


ในกระจกบานนั้น ฉันมองเห็นความงดงามที่อยู่ตรงหน้า แต่สิ่งที่ฉันมองไม่เห็นคือ การเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ . . . เวลานำ�พาสิ่งเหล่านี้ไป...


สีสันความงาม ที่หลายคนหลงไหล นำ�มาเติมแต่งบน ใบหน้าเป็นเพียงแค่ เปลือกนอก เท่านั้นร่างกายเราก็เหมือน กันเมื่อถึงเวลามันก็จะค่อยๆหลุดร่วงหายไป


“ ความงาม มิอาจ อยู่คู่กับตัวเราตลอดไป ทุกๆอย่างหมุนไป เหมือนกับเข็มนาฬิกา ร่างกายนี้เป็นเพียงแค่.... สิ่งเล็กๆที่ให้เราได้อาศัย ”


ผลงาน MINI THESIS


ผลงาน  
Advertisement