Page 1

KWESTA NA CMENTARZU Po raz jedenasty fundacja „Kalwaria Pakoska” od 30 października do 1 listopada organizuje kwestę przy cmentarzu. Odwiedzając groby bliskich będzie można przekazać pieniądze na dalszą renowację zabytkowych kaplic. Z zewnątrz barokowe kapliczki i  ich z  Matką”. W  bieżącym roku przekazaliśmy otoczenie prezentują się bardzo okazale, to do odrestaurowania ołtarz z kaplicy „Kajfasz dzięki wielu zaangażowanym ludziom, in- – Więzienie”. Ołtarz jest wpisany do rejestru stytucjom oraz utworzeniu Parku Kulturo- zabytków, jest bardzo bogato zdobiony. Koszt wego „Kalwaria Pakoska”. jego odrestaurowania to kwota 85 000,00 zł. Odrestaurowanie wnętrza kaplic: ołta- Planowane zakończenie prac to koniec 2017 rzy, obrazów i innego sprzętu ruchomego – to roku. Można wesprzeć dalsze prace konserzadanie fundacji. W  ostatnich trzech latach watorskie wrzucając datki do puszki. Będzie udało się m. in. odrestaurować ołtarze z kapli- również okazja, by zaopatrzyć się w  różne cy „Wieczernik” oraz z  kaplicy „Pożegnanie wydawnictwa związane z Pakością i Kalwarią

Pakoską oraz w kalendarz na 2017 rok ze zdjęciami „Pakość na starej fotografii”. Jak w każdym roku fundacja „Kalwaria Pakoska” prosi mieszkańców o  włączenie się do akcji ratowania kompleksu kalwaryjskiego w naszej miejscowości. – To dzięki dotychczasowemu wsparciu każdego z Państwa, Kalwaria stała się piękną wizytówką naszego miasta. Jest to największy zabytek naszej gminy i na nas spoczywa obowiązek jego ratowania i w jak najlepszym stanie przekazania kolejnym pokoleniom – mówi prezes fundacji Anna Grupa.

Ołtarz z kaplicy Kajfasz – Więzienie, aktualnie odrestaurowywany.

Tak kwestowaliśmy w zeszłym roku...

W tym numerze polecamy: Nagrody burmistrza dla nauczycieli Długi można odpracować Kulturalnik czyli... co słychać w kulturze Historia katastrofy lotniczej sprzed 47 lat


2  Wiadomości Pakoskie

997

Świadkowie poszukiwani Inowrocławska Policja prowadzi postępowanie dotyczące wypadku drogowego. Do zdarzenia doszło 19 kwietnia w Pakości u zbiegu Rynku z ulicą Barcińską. Kierujący samochodem ciężarowym marki Scania wraz z naczepą, na oznakowanym przejściu dla pieszych, potrącił pieszą. Kobieta na skutek obrażeń zmarła. Osoby, które były świadkami zdarzenia proszone są o  pilny kontakt z  Komendą Powiatową Policji w  Inowrocławiu ul. Toruńska 13-15, tel. 52 56-65- 339. (ren) Papierosowy sukces Pakoscy policjanci przechwycili dużą partię nielegalnych papierosów. Towar był przewożony dostawczym furgonem z  szyldem firmy zajmującej się produkcją mebli. To jednak nie zmyliło policjantów, a posiadacze nielegalnego towaru wpadli podczas kontroli drogowej. Kierujący samochodem marki Peugeot Boxer na wielkopolskich numerach rejestracyjnych został zatrzymany do policyjnej kontroli około 23.00 w  Pakości. Policjanci sprawdzili nie tylko, kto podróżował pojazdem, ale też jego ładunek. W dostawczym aucie mundurowi ujawnili 4,5 tys. paczek papierosów z podrobionym znakiem określonej marki, ale też luzem 90 tys. sztuk bez żadnych oznaczeń. Cały towar nie posiadał polskich znaków skarbowych. Do sprawy zostali zatrzymani dwaj mężczyźni w  wieku 31 i  32 lata, mieszkańcy naszego województwa. Kryminalni inowrocławskiej policji postawili obu mężczyznom zarzuty z  ustawy karnej skarbowej, dotyczący posiadania wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Przez ten nielegalny proceder Skarb Państwa stracili ponad 150 tys. zł. Sprawą zajął się Urząd Celny w  Bydgoszczy, gdzie zostaną przekazane materiały dowodowe wraz z  zabezpieczonymi papierosami. Za przestępstwa, których dopuścili się mężczyźni grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna. (ren) Kalendarium – ważne daty 7 października 1951 – Pakość została włączona do powiatu inowrocławskiego. 15 października 1866 – otwarty został szpital w Pakości. 18 października 1872 – urodził się Stanisław Stroiński, budowniczy, działacz narodowy i społeczny z  Pakości, prezes tamtejszego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Zmarł w 1954 r. 21 października 1919 – Paweł Liedermann został burmistrzem Pakości. Został wybrany w  wyniku konkursu i był pierwszym włodarzem miasta pod odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Urząd objął 18 marca 1920 roku. 27 października 1930 – powstało Pakoskie Towarzystwo Wioślarskie. (ren)

Wydarzenia

Pakoscy nauczyciele docenieni

14 października, w Święto Edukacji Narodowej nauczyciele otrzymali listy gratulacyjne i nagrody burmistrza Pakości za zaangażowanie w pracę, wrażliwość na potrzeby młodych ludzi, za poświęcenie i twórcze działanie w rozwój edukacji. Wręczył je im burmistrz Wiesław Kończal. Uroczyste spotkanie rozpoczęło się chowawczej znaleźli się: Mirosław Gozdera apelem w sali gimnastycznej w  Szkole – dyrektor Szkoły Podstawowej im. PowstańPodstawowej. Dzieci życzyły swym opie- ców Wielkopolskich w  Pakości, Ewa Kuc – kunom wytrwałości w  dalszej pracy oraz nauczycielka przyrody w Szkole Podstawowej jak największej satysfakcji z  kształtowania im. Powstańców Wielkopolskich w  Pakości, osobowości wychowanków. Dziękowały za Wiesława Chołajczyk – nauczycielka języka opiekę, życzliwy uśmiech i wszelkie stara- angielskiego w  Szkole Podstawowej im. Ponia, aby w naszej szkole żyło się beztrosko, wstańców Wielkopolskich, Agnieszka Wojkomfortowo i ciekawie. tysiak – nauczycielka języka angielskiego Do życzeń dołączyła się dyrekcja szkoły, w  Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego burmistrz Wiesław Kończal, a także przewod- w  Pakości, Ariel Nadolski – nauczyciel wynicząca rady rodziców Renata Gołębiewska. chowania fizycznego w Gimnazjum im. EwaWśród nauczycieli nagrodzonych za wy- rysta Estkowskiego w Pakości. bitne osiągnięcia w  pracy edukacyjno – wyKatarzyna Lewandowska

Wręczenia dokonali Burmistrz Wiesław Kończal i kierownik referatu Oświaty, Kultury i Promocji Mariusz Jarzynowski.

W tym wyjątkowym dniu dzieci składały najserdeczniejsze życzenia nauczycielom.

Oprócz życzeń były również tańce.


Wydarzenia

Wiadomości Pakoskie 3

Pakość pamiętała o ofiarach lotniczej katastrofy

23 września w Giebni odsłonięty został pomnik upamiętniający katastrofę lotniczą wojskowego samolotu IŁ 28, do której doszło pod Pakością przed 47 laty. Zginęły w niej trzy osoby. Uroczystość odsłonięcia głazu z  ta- pa mieszkańców z  Wiesławem Wikarskim, blicą upamiętniającą tragiczne zdarzenie Jackiem Rymarkiewiczem i  Sebastianem z 11 grudnia 1969 roku, w której zginęli pod- Witkowskim na czele doprowadziła do postaczas lotu bombowego z  Powidza na poligon wienia głazu upamiętniającego to wydarzenie. w  Toruniu: por. pilot Jan Grymuza, por. na- – Praktycznie wiedzieli to ludzie z Pakości. To wigator Bonifacy Hędzelewski, kpr. strzl. były takie informacje przekazywane z  ust do Ryszard Jędras, rozpoczął prezes kujawskiego ust – wspominał Jacek Rymarkiewicz z  Tooddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnic- warzystwa Przyjaciół Janikowa. Organizacji twa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej uroczystości odsłonięcia i  poświęcenia obepłk. Zbigniew Woźnicki. Przez ponad 40 lat lisku podjął się Oddział Kujawski Stowarzyrodziny nie wiedziały, gdzie dokładnie zgi- szenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. nęli ich najbliżsi, a sama katastrofa samolotu W uroczystości uczestniczyli najbliżsi krewni Ił-28 była jedną z  najpilniej strzeżonych ta- lotników: Zofia Fluder, Marzanna Grymujemnic wojskowych. Ostatnie sekundy lotu za-Lewis, Kamila Litke oraz delegacje: 56 zapamiętali świadkowie zdarzenia, którzy Bazy Lotniczej w Inowrocławiu pod dowódzw  chwili wypadku mieli zaledwie po kilka twem ppor. Pawła Mikutela, 33 Bazy Lotlat. Informacje o tym, gdzie rozbił się samo- nictwa pod dowództwem mjr Prokopowicza, lot, dotarły do rodzin tragicznie zmarłych 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych pod członków załogi dopiero rok temu, gdy gru- dowództwem mjr. Krzysztofa Kukiela. Nie

Rozbójnik z... butelką Za atak butelką na znajomego oraz kradzież pieniędzy, dokumentów i innych przedmiotów należących do pokrzywdzonego odpowiadać będzie 29 – letni mieszkaniec Pakości. Grozi mu kara do 12 lat więzienia. Niemałych kłopotów napytał sobie 29-latek z  Pakości, który przed jednym ze sklepów zaatakował swojego znajomego. Napastnik bez powodu uderzył go butelką w głowę. Następnie przeszukał jego kieszenie, zabrał portfel z pieniędzmi, kartą bankomatową oraz dowodem osobistym i uciekł. – Powiadomieni o  zdarzeniu policjanci, znając dane i rysopis mężczyzny, prowadzili działania, by go zatrzymać. Podczas oglę-

dzin miejsca przestępstwa i sprawdzenia terenu mundurowi znaleźli skradzione mienie, które sprawca wyrzucił uciekając. Kilka dni później mundurowi ustalili miejsce pobytu podejrzewanego o  rozbój. Znaleźli go i  zatrzymali na polu u  jednego z  rolników pod Pakością, gdzie dorywczo podjął pracę. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Oskarżyciel zdecydował, że do czasu rozprawy zostanie on objęty policyjnym dozorem – informuje oficer prasowy Izabella Drobniecka. Rozbójnikowi nie wolno także zbliżać się do pokrzywdzonego, ani się z nim kontaktować. Jeśli złamie warunki zastosowanych wobec niego środków zapobiegaw-

zabrakło także przedstawicieli miejscowych władz oraz kapłanów. W odsłonięciu pamiątkowego obelisku udział wzięli: wicestarosta inowrocławski Włodzimierz Figas z  delegacją, burmistrz Pakości Wiesław Kończal, przewodniczący rady miejskiej Jerzy Joachimiak, komendant komisariatu w  Pakości nadkomisarz Przemysław Tulibacki, delegacja miasta i  gminy Janikowo, przedstawiciele duchowieństwa: kapelan Garnizonu Inowrocław ks. ppłk Tomasz Skupień, proboszcz parafii w  Janikowie ks. Marek Siwka, dyrektorzy szkół Mariola Szlyfarska, dyrektor Mirosław Gozdera, sołtys wsi Giebnia Wanda Piotrowska i delegacja szkoły z Parchania oraz mieszkańców wsi Giebnia. Płk Zbigniew Woźnicki przybliżył zebranym historię katastrofy samolotu, a  najbliższa rodzina ofiar odsłoniła pomnik. Poświęcenia tablicy pamiątkowej dokonali ks. ppłk Tomasz Skupień oraz proboszcz parafii ks. Marek Siwka. Uroczystości zakończył apel pamięci i salwa honorowa. Renata Napierkowska

czych, prokurator i sąd mogą je zaostrzyć i  sprawca może zostać tymczasowo aresztowany. Za kradzież dokumentów grozi pakościaninowi kara do 2, a  za rozbój do 12 lat więzienia. Renata Napierkowska


4  Wiadomości Pakoskie

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2016. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości w  dniu 22 września br. wydawał art. spożywcze w ramach Programu Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016. W trakcie I dystrybucji żywności wydano ogółem 5.786,80 kg produktów, w skład których wyszły następujące artykuły: – mleko – fasola biała – filet z makreli w oleju – groszek z marchewką – koncentrat pomidorowy – makaron – olej rzepakowy – ryż biały – szynka drobiowa Z  pomocy skorzystało 205 rodzin (łącznie 604 osoby). Następna dostawa planowana jest na listopad br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości wydaje skierowania uprawniające do odbioru produktów w  ramach Programu PEAD. Osoby zainteresowane otrzymaniem żywności, których dochód na osobę nie przekracza kwoty 771,00 zł, a w przypadku osób samotnie gospodarujących 951,00 zł, uprasza się o kontakt w powyższej sprawie z  pracownikami socjalnymi pod nr tel. 0  796  710  910 lub osobiście w siedzibie Ośrodka przy ul. Inowrocławskiej 14, pokój nr 4, w  dni urzędowania, w  godzinach: od 8.00 do 10.00 lub od 14.00 do 15.00, we wtorek do 16.00. ŚWIADCZENIA RODZINNE Od 1 listopada 2016 r. – zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – rozpocznie się nowy okres zasiłkowy (2016/2017) przyznawania i  wypłacania świadczeń rodzinnych. Nowy okres zasiłkowy obejmuje miesiące od listopada 2016 r. do października 2017 r. Formularze wniosków oraz informacje o dokumentach, koniecznych do uzyskania świadczeń, dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości (Referat Świadczeń Rodzinnych – Pokój nr 2). W  przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z  dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad nastąpi do dnia 31 grudnia br. W celu usprawnienia obsługi prosimy o rzetelne wypełnienie wniosku i przygotowanie niezbędnych dokumentów (w  przypadku kopii dokumentów należy przygotować oryginały do wglądu pracownika). c.d. pasek str 5

Aktualności

O służbie w Policji i jej zadaniach

Poznają różne zawody i to, czym zajmują się poszczególne służby. Dlatego Szkoła Podstawowa w  Pakości zaprosiła policjantki Wydziału Ruchu Drogowego. Sierż. szt. Dorota Gąsiorowska i sierż. szt. Magdalena Matuszak z  wizytą u  dzieci klas zerowych. Czym zajmuje się Policja? Jakim dysponuje wyposażeniem? Na te i inne pytania odpowiadały uczniom zerówek Szkoły Podstawowej w Pakości policjantki Wojewódzkiego Ruchu Drogowego z Inowrocławia. – Spotkanie było pełne ciekawych informacji, a dzieci były bardzo zainteresowane zadaniami, które realizują policjanci. Z zaciekawieniem słuchały jakimi przyrządami dysponuje ruch drogowy, by działać w  zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach. Policjantki oczywiście przy okazji spotkania nie mogły pominąć ważnych wskazówek do dzieci na temat poruszania się po drogach.

Dlatego uczyły dzieci prawidłowego rozglądania się, gdy chcą przejść przez ulicę oraz znaków drogowych. Wyposażyły również dzieci w odblaski – informuje asp. szt. Izabella Drobniecka.

Strzelcy z Kościelca na podium

Na strzelnicy WKS Zawisza w Bydgoszczy podsumowano Wojewódzką Kujawsko – Pomorską Ligę Strzelecką. Drużyna ze szkoły w Kościelcu zajęła trzecie miejsce. Drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu w składzie: Oliwia Grobelniak, Paulina Żelazek, Weronika Krzyśków, Oliwia Marciniak, Natalia Jankowska oraz Norbert Pawlak wywalczyła trzecie miejsce w  klasyfikacji drużynowej w Wojewódzkiej Kujawsko-Pomorskiej Lidze Strzeleckiej. Wszyscy uczniowie uczęszczają do klas mundurowych. – Zmagania strzeleckie to pięć rund, trzy wiosną i  dwie jesienią. Zawodnicy rywalizowali w  konkurencji 30 strzałów ocenianych w czasie 25 minut w postawie leżącej. Strzelania odbywały się z  karabinków małokalibrowych kbks – informuje opiekun klas mundurowych Mariusz Stefaniak, który przygotowywał uczniów do startu w zawodach.

Najlepsza okazała się drużyna gospodarzy, drugie miejsce przypadło zawodnikom z Włocławka. W zmaganiach na szczeblu województwa uczestniczyło się 37 zawodników. – Na zakończenie sezonu strzeleckiego pragnę podziękować zawodnikom oraz wszystkim sympatykom sekcji strzeleckiej – mówi trener Mariusz Stefaniak. Renata Napierkowska


Aktualności

Wiadomości Pakoskie 5

Pakoski radny w Radzie Trenerów w Bydgoszczy

W Bydgoszczy odbyły się wybory w K-PZPN na kadencję 2016-2020. Wybrano 10 osobową Radę Trenerów, której przewodniczącym został Andrzej Magowski z Bydgoszczy, sekretarzem również bydgoszczanin Damian Stodolny, a  skarbnikiem Zygmunt Groń z Pakości. Zygmunt Groń oprócz piastowania funkcji pakoskiego radnego od wielu lat działa w  Kujawsko-Pomorskim Związku Piłki Nożnej, a z Radą Trenerów związany

jest od ponad 20 lat. Jest jedynym reprezentantem naszego regionu dla powiatów: inowrocławskiego, żnińskiego, mogileńskiego oraz radziejowskiego. Rada Trenerów Związku jest organem wykonawczym działającym na rzecz podnoszenia poziomu sportu piłki nożnej i reprezentującym wszystkich trenerów i instruktorów pracujących w klubach i w Związku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Sylwia Rygielska

Na zdjęciu Zygmunt Groń z kolegami trenerami młodzieżowych reprezentacji Polski PZPN. Od lewej: trener U-21 Marcin Dorna, w środku Z.Groń, z prawej strony Robert Wójcik U-14.

Zaległy czynsz można odpracować

Urząd Miejski w Pakości informuje, iż w celu ułatwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych, stanowiących gminny zasób nieruchomości, na podstawie zarządzenia nr 100/2015 Burmistrza Pakości w  sprawie określenia procedury spłaty zadłużenia czynszowego w  formie świadczeń rzeczowych, uruchomiono formę pomocy lokatorom posiadającym zadłużenie, umożliwiającą spłatę długu poprzez odpracowanie na rzecz gminy istniejących należności. Świadczenie rzeczowe jest formą zapłaty umówionego zaległego czynszu i następuje poprzez wykonywanie prac lub usług uzgodnionych w  aneksie do umowy najmu lokalu lub porozumnieniu zawartego z  gminą, reprezentowaną przez zarządcę tj. Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z  o.o. z  siedzibą przy ul. Inowrocławskiej 14 w Pakości. Warunkiem koniecznym, umożliwiającym lokatorowi ubieganie się o  spłatę powstałych należności w  formie świadczenia rzeczowego, jest terminowe regulowanie w pełnej wysokości bieżących opłat za uży-

wanie lokalu, stanowiącego mieszkaniowy zasób gminy (komunalny lub socjalny). Podkreślić należy, iż wykonywane prace w ramach aneksu do umowy najmu oraz porozumnienia z  lokatorem posiadającym zadłużenie, będą rozliczane na podstawie wykazu liczby przepracowanych godzin w  danym miesiącu, potwierdzonego przez kierownika/dyrektora jednostki organizacyjnej gminy, w której dłużnik wykonywać będzie świadczenia rzeczowe. Osoby chcące odpracować na rzecz gminy zaległości czynszowe powinny zgłosić się do zarządcy – PUG Sp. z o.o. w celu dopełnienia wszelkich formalności zwiazanych z podpisaniem stosownego aneksu do umowy najmu bądź porozumienia. Zapraszamy wszystkich lokatorów do podjęcia działań mających na celu spłatę posiadanego zadłużenia przy wykorzystaniu oferowanej powyżej formy pomocy, która pozwoli w  szybki sposób spłacić zaległości i  pozbyć się problemu grożącej eksmisji. M. Motławska

Porady psychologiczne Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości informuje, że siedzibie Ośrodka – pokój nr 9 – w każdy poniedziałek w godzinach od 15.15 do 17.15 możliwe jest skorzystanie z bezpłatnych porad psychologicznych. Osoby zainteresowane konsultacją psychologiczną prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi tut. Ośrodka osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 796 710 910; 52 3518 137 wew. 23. Michał Krusiński

W okresie zasiłkowym 2016/2017 należy wykazać dochody za rok 2015 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny. Małgorzata Lewandowska INFORMACJA Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości informuje, że w  Punkcie Wydawania i Przyjmowania Odzieży przy ul. Inowrocławskiej 12 można nie tylko oddać używaną odzież, ale również nieodpłatnie ją nabyć. Osoby, które z  różnych powodów nie są w stanie zabezpieczyć swoich rodzin w  niezbędną dla danej pory roku odzież mogą skorzystać z takiego wsparcia. Chętnych, również tych, którzy pragną przekazać niepotrzebną, ale niezniszczoną odzież, obuwie oraz drobny sprzęt AGD, zapraszamy do odwiedzenia punktu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00. W  związku z  nadchodzącym okresem zimowym Ośrodek Pomocy Społecznej w  Pakości zwraca się również do wszystkich mieszkańców naszej gminy o  przekazywanie informacji o  osobach bezdomnych, nie posiadających miejsca zamieszkania, o  przebywających w  pomieszczeniach, które nie są lub nie mogą być ogrzewane, w tym szczególnie o osobach starszych i niepełnosprawnych. Informacje prosimy kierować do pracowników socjalnych tut. Ośrodka pod nr tel. 796 710 910 lub 52 3518 137 wew. 23. Michał Krusiński Dzień Seniora Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i  Rodziny „Kraina Rozwoju” w  partnerstwie z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Pakości przystępuje do realizacji zadania publicznego w okresie od 1 października do 30 listopada br., współfinansowanego ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą „Aktywizacja społeczno-kulturalna seniorów z terenu Gminy Pakość”. Jest to partnerskie zadanie, którego realizacja dotyczy m.in. organizacji otwartego spotkania okolicznościowego pn. OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SENIORA, które odbędzie się 15 listopada br. w Ośrodku Kultury i Turystyki w Pakości o godz. 10.00. Osoby zainteresowane prosimy o dokonanie zgłoszenia udziału pod numerami telefonów: 533-710-910, 52/3518-137 w. 23 lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w  Pakości, ul. Inowrocławska 14. Serdecznie zapraszamy. Liczba miejsc ograniczona. Beata Pora Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w  ramach otwartego konkursu ofert nr 8/2016 pod nazwą: „Wspieranie aktywności i integracji seniorów”


6  Wiadomości Pakoskie

Aktualności

9 września zakończyła się realizacja zadania publicznego pn. „Jeden problem – dwa oblicza”, które realizowały w partnerstwie dwa podmioty: Stowarzyszenie „Pomocna dłoń” z Pakości oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości. Projekt stanowił odpowiedź na zidentyfikowane problemy środowisk dotkniętych chorobą przewlekłą, w  szczególności osób mających problemy z poruszaniem się, „przykutymi” do łóżek w miejscu zamieszkania. Głównym celem zadania było zwiększenie kompetencji i  wsparcie osób spra-

wujących opiekę nad osobami długotrwale chorymi – członkami rodziny poprzez zwiększenie ich umiejętności w zakresie podstawowych czynności rehabilitacyjnych oraz uzyskanie wsparcia psychologicznego w miejscu zamieszkania. Proponowane działania realizowane w okresie od 13 czerwca 2016 r. do 9 września 2016 r.s kierowane były na wsparcie członków rodzin, głównie osób sprawujących bezpośrednio opiekę nad osobami przewlekle chorymi poprzez zwiększenia ich kompetencji z  zakresu zajęć rehabilitacyjnych oraz terapię psychologiczną, której celem było wsparcie w  pokonywaniu problemów dnia codziennego. Ponadto udzielo-

ne zostało wsparcie psychiatryczne dla osób przewlekle chorych. Osoby uczestniczące w zadaniu wyraziły zadowolenie z pomocy specjalistów oraz chęć do udziału w kolejnych podobnych zadaniach. Wartość zadania 5.000,00 zł, w  tym 4.500,00 zł otrzymana dotacja. Ewa Mikołajczyk

Stowarzyszenie „Pomocna dłoń” z Pakości oraz Ośrodek Pomocy Społecznej realizują w  partnerstwie zadanie publiczne pn. „Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego”, w  okresie od 01 czerwca 2016 r. do 30 listopada 2016 r. Nadrzędnym celem zadania jest podejmowanie działań na terenie Gminy Pakość zwiększających dostęp do nieodpłatnych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin oraz podnoszenie

świadomości społecznej dotyczącej zaburzeń psychicznych. Zadanie realizowane jest poprzez następujące działania: – realizację terapii ruchem i tańcem dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi; – realizację grup wsparcia z  zastosowaniem Analizy SWOT dla 12 osób, tj. 6 osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich opiekunów, podnoszenie świadomości mieszkańców gminy Pakość na temat zdrowia psychicznego poprzez organizację Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w październiku

2016 r. oraz rozpowszechnianie broszur i informacji w lokalnej prasie dotyczącej rodzajów chorób psychicznych oraz instytucji, do których można zwrócić się o pomoc w przypadku podejrzenia występowania choroby psychicznej. Wartość zadania 3.630,61 zł, w tym 3.000,00 zł otrzymana dotacja. Ewa Mikołajczyk

Zajecia ruchowe dla osób objętych programem.

Zakończenie lata uczestników Świetlicy „Przystań” Jak co roku w Świetlicy „Przystań” uczestnicy żegnali lato huczną zabawą. W  przerwach między tańcami nie zabrakło pysznego jedzenia. Zabawa była udana aż żal było wracać do domu. Ewa Jabkowska

Wspólne biesiadowanie.

Zadanie zostało współfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach otwartego konkursu ofert nr 9/2016 pn. „Wsparcie działań z  zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi”.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach otwartego konkursu ofert nr 16/2016 pn. „Ochrona Zdrowia Psychicznego”


Aktualności

Wiadomości Pakoskie 7

XV Spartakiada Osób Niepełnosprawnych 17 września odbyła się coroczna impreza sportowa dla osób niepełnosprawnych organizowana przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” w Inowrocławiu. W  tym roku uczestnicy Świetlicy „Przystań” odnieśli sukces. Z  zawodów wrócili z  medalem. Jolanta Ośniałowska zajęła III miejsce w  XV Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych. Ewa Jabkowska

Uczestnicy XV spartakiady.

Pani Jolanta Ośniałowska zajęła III miejsce.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Kraina Rozwoju” realizowało w  okresie 1.06.2016 r. – 15.09.2016 r. w  partnerstwie z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Pakości zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa kujawsko-pomorskiego pn.: „Wakacyjny streetworking dla dzieci i  młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z miasta Pakość”. W okresie lipiec – sierpień br. zrealizowano wszystkie zaplanowane w  projekcie

działania dla 20 dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat. Uczestnicy projektu wzięli udział w wyjeździe do kina i na basen w Inowrocławiu, w zajęciach artystycznych, profilaktyczno-edukacyjnych, kulinarnych, spotkaniu z  policjantami, wyjściu do restauracji, na plażę w Jankowie, gdzie przeprowadzone zostały zajęcia sportowe a ponadto dzieci korzystały z rowerów wodnych oraz w zajęciach tanecznych. Na zakończenie udziału w  projekcie i zakończeniu lata – w dniu 25 sierpnia na plaży w Jankowie dzieci i młodzież uczestniczyły w olimpiadzie sportów niekonwen-

cjonalnych oraz ognisku – wspólnym dla uczestników i ich rodzin. Serdecznie dziękujemy Centrum Informacji Turystycznej w Pakości za pomoc przy organizacji zajęć, ogniska na Plaży w Jankowie. Beata Pora

Relaks nad jeziorem pakoskim.

Od września w Ośrodku Pomocy Społecznej w  Pakości ruszył projekt pt. „Rodzina bez przemocy” – Działania profilaktyczne na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Pakość. Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w  ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w  Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie” – Edycja 2016 r., którego celem jest rozwój działań

Zadanie było współfinansowane ze środków województwa kujawsko-pomorskiego w ramach otwartego konkursu ofert nr 6/2016 pn. „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i  młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym

Spotkanie z policjantami i pogadanki na temat bezpieczeństwa.

profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Całkowity koszt dotacji wynosi 18.000 zł., a całkowity koszt projektu to 22.600 zł. Do wyjazdu zostało zakwalifikowanych 32 uczestników- rodziców wspólnie z dziećmi. Celem głównym wyjazdu było wspólne spędzenie czasu rodziców z  dziećmi. Trzy dni upłynęły rodzinom na wspólnej zabawie, przejażdżkach konnych, pływaniu w basenie oraz zajęciach plastycznych z  wykorzystaniem arteterapii. Rodzice mieli również okazję brać udział w  Akademii Rodzica, która miała na celu zaznajomienie ich z  tematem radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych oraz sposobach ich rozwiązywania.

Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły się konie.

Piknik profilaktyczny pt. „Rodzina bez przemocy”

W dniu 3 września br. Ośrodek Pomocy Społecznej w  Pakości przy współpracy z Ośrodkiem Kultury i Turystyki w Pakości,

z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pakości, z  Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie oraz ze Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju dzieci, młodzieży i  rodziny „Kraina Rozwoju” zorganizował

w parku przy ul. Mogileńskiej Piknik profilaktyczny pt. „Rodzina bez przemocy”. Organizacja pikniku była inauguracją projektu pt. „Rodzina bez przemocy” – Działania profilaktyczne na rzecz przeciwdziałania przemocy w  rodzinie w  Gminie


8  Wiadomości Pakoskie Pakość dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w  ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w  Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie” – Edycja 2016 r. Piknik skierowany był do wszystkich rodzin z  dziećmi, w  szczególności dla rodzin dotkniętych problemem przemocy w  rodzinie. W  programie Pikniku przewidziano przedstawienie teatralne „Western”, zdjęcia PhotoInTheBox, dmuchany świat zabaw oraz konkursy z nagrodami.

Aktualności Ww. działania miały na celu zwiększenie na terenie Gminy Pakość inicjatyw promujących zdrowe relacje w rodzinach, w  szczególności dotkniętych problemem przemocy poprzez właściwe i  aktywne zagospodarowanie czasu wolnego. Joanna Piotrowska Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej w  ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w  Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – Edycja 2016 r.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Gmina Pakość włączyła się w realizację wojewódzkiego programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych”. Jednym z  elementów realizacji ww. Programu jest projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego (druga edycja)” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Głównym celem ww. projektu jest poprawa niekorzystnych wskaźników dotyczących naszego województwa, związanych z liczbą gospodarstw domowych, które nie posiadają dostępu do Internetu. Projekt adresowany jest do prawie 2000 najuboższych rodzin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w  tym do dzieci i  młodzieży uczącej się, będącej w  trudnej sytuacji materialnej oraz osób niepełnosprawnych. Z  gminy Pakość rekomendację do uczestnictwa w  projekcie uzyskało 28 osób. W grupie tej znaleźli się osoby niepełnosprawni, osoby uprawnione do pobierania stypendium socjalnego oraz przedstawiciele rodzin o  niskich dochodach, które korzy-

stają z pomocy społecznej w  tut. Ośrodku Pomocy. Niewątpliwą korzyścią dla beneficjentów oprócz udostępnionego na okres realizacji projektu, tj. do dnia 31 grudnia 2020 r., komputera oraz łącza internetowego, stanowiły szkolenia z zakresu obsługi komputera i  wykorzystania zasobów sieci, a  także zapewnienie opieki serwisowej i  ubezpieczenia sprzętu do dnia 31 grudnia 2020 r. Realizacja projektu ww. formie i zgodnie z przyjętym harmonogramem przyczyni się w istotny sposób na ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego, zwiększenia wiedzy z  zakresu technologii informacyjnych wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, w  tym również 28 mieszkańców gminy Pakość oraz ich rodzin. Opracował: Michał Krusiński Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości przypomina o  możliwości składania wniosków o  przyznanie Karty Dużej Rodziny. Program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej skierowany do rodzin wielodzietnych trwa już prawie dwa lata. W  naszej gminie w  bieżącym roku do stycznia do czerwca w ramach programu skorzystało 10 rodzin, w tym wydano 48 kart Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie z  minimum trójką dzieci, każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i  Rodzinnym Domom Dziecka. Do tej pory wydano już ponad 1.45 mln kart w Polsce. Rodzice otrzymują kartę dożywotnio, dzieci do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód. Dzięki interaktywnej mapie na stronie www.rodzina.gov. pl można szybko znaleźć interesujące nas ulgi według lokalizacji lub branży. Zniżki oferują takie firmy jak Energa, T-Mobile, Play, Banki: WBK, PKO, PKP Intercity i wiele innych. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą ulg. Do programu dołączyło już prawie tysiąc firm i  instytucji, które oferują zniżki w ponad 10,4 tys. miejscach w całej Polsce. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z  katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Dzięki Karcie osoby z  rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z  ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe- rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżek w  opłatach paszportowych- 75 proc. w  przypadku dzieci i  50 proc. w  przypadku rodziców i  małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych. Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i  obuwia, książek, zabawek oraz paliwa.  Obniża także koszty rachunków za usług telekomunikacyjne czy bankowe. Przypominamy, że wnioski można składać w pokoju nr 4 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej 14 w godzinach urzędowania Ośrodka. Małgorzata Świercz

Pomocna dłoń

nansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą „Pomocna dłoń- wsparcie dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie”. Działania projektowe ukierunkowane są na realizację wsparcia psychologicznego, zarówno indywidualnego jak i grupowego, dla 10 kobiet, które doświadczają przemocy ze strony mężów, partnerów lub innych osób bliskich. Indywidualne spotkania z  psychologiem odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w  Pakości, ul. Inowrocławska 14, natomiast grupowe w  Świetlicy dla Osób

Starszych „Przystań” ul. Inowrocławska 12, Pakość. Osobom zainteresowanym skorzystaniem z porady psychologa informacji o terminach spotkań udziela pracownik socjalny Beata Pora w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości lub pod nr tel. 52/3518-137 wew. 23. Zadanie jest współfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w  ramach otwartego konkursu ofert nr 18/2016 pn.” Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.

Komputery i Internet dla najuboższych

Porady prawne w ramach projektu pod nazwą „Pomocna dłoń – wsparcie dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Kraina Rozwoju” w partnerstwie z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Pakości realizuje w  okresie od 01.08 do 30.11.2016 r. zadanie publiczne, współfi-


Aktualności

Wiadomości Pakoskie 9

Spotkanie inaugurujące działalność Komitetu ds. Obchodów Setnej Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego1918/19 W Pakości. 27 grudnia 2018 r. przypadnie setna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Społeczeństwo Pakości licznie przystąpiło do tego zrywu niepodległościowego i włożyło swój wkład w  odzyskanie przez Polskę upragnionej niepodległości. Obecnie tradycja powstańcza jest żywo kultywowana w  mieście przez koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego seniorów oraz szkolne, Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich oraz mieszkańców. W celu godnego uczczenia tego ważnego dla społeczności lokalnej jubileuszu powstał Miejski Komitet d/s Obchodów Setnej Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/19. Spotkanie inaugurujące jego działalność odbyło się 19 października 2016 r. w  Szkole Podstawowej w  Pakości. Przewod-

nictwo nad pracami komitetu przyjął Burmistrz Pakości Pan Wiesław Kończal zaś w jego skład weszli: P. Jerzy Joachimiak, O. Kamil Grzegorz Paczkowski, P. Jacek Orzechowski, P. Mirosław Gozdera, P. Małgorzata Dzióbkowska, P. Joanna Reimann, P. Marek Puczkarski, P. Beata Gozdera, P.Jan Kurczewski, P. Mariusz Jarzynowski, P. Maciej Wojtysiak, P. Maciej Wiśniewski. Podczas spotkania pojawiły się wstępne propozycje dotyczące upamiętnienia okrągłej rocznicy oraz przebiegu samych uroczystości jubileuszowych. Kolejne informacje o pracach komitetu będą przekazywane na bieżąco. Prezes Koła TPPW Małgorzata Dzióbkowska

Będzie nowy chodnik na ul. Mieleńskiej Trwają prace polegające na budowie chod­nika dla pieszych wraz z wykonaniem odwod­nienia oraz z  obustron­nie ograniczonymi betonowymi obrzeżami chod­ nikowymi, zlokalizowanego na dz. nr 22/​1 obr.1 w Pako­ści, w ciągu drogi gmin­nej nr 151823C – ul. Mieleń­ska. Projek­towana nawierzch­nia wykonana zostanie z  betonowej kostki brukowej o  grubo­ści 6 cm, na pod­budowie cemen­ towo – piaskowej do 7 cm oraz war­stwie odsączającej do 15 cm. Szerokość przed­ miotowego chod­nika to 2 m na odcinku o długo­ści 285 m.

Prace wykonywane są przy udziale pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Konkurs fotograficzny Stowarzyszenie na Rzecz Roz­woju Wsi Łącko organizuje kon­ kurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pakość pt: „Bioróż­norod­ność sołec­twa Łącko oraz jeziora Mielno”. Celem kon­kursu jest uwraż­liwienie na piękno przy­rody oraz dostrzeganie nie­zwykłych detali przy­rody, które powstały w spo­sób naturalny lub są wynikiem zanieczysz­czenia środowiska. Ponad-

to celem kon­kursu jest roz­wijanie wśród młodzieży umiejęt­no­ści obser­wacji przy­rody, jej dokumen­towania, inter­pretacji oraz opisu, a także kształ­towanie świadomo­ści ekologicz­nej uczestników. Regulamin dostępny na stronie internetowej: www.pakosc.pl.


10  Wiadomości Pakoskie

Informacje USC / Szkolnictwo

Życzenia dla seniorów Burmistrz Pakości i Zespół Konsultacyjny ds. Seniorów z okazji Europejskiego i Ogólnopolskiego Dnia Seniora składają wszystkim seniorom z  terenu miasta i  gminy Pakość życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń, rozwoju pasji i  satysfakcji z podejmowanych działań. Państwa doświadczenie, wiedza i wolny czas to wielki potencjał, z którego mogą czerpać młodsze pokolenia. Z najlepszymi życzeniami Burmistrz Pakości i członkowie Zespołu Konsultacyjnego ds. Seniorów. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Małżeństwa:

Kruszka Dawid zamieszkały Pakość Krawczyk Natalia zamieszkała Solec Kujawski ślub odbył się dnia 2.09.2016 Wagstaff Kirk zamieszkały Stockport (Wielka Brytania) Kędzierska Mirosława zamieszkała Kościelec ślub odbył się dnia 17.09.2016 Sekulski Łukasz zamieszkały Helenowo Gaczkowska Anna zamieszkała Pakość ślub odbył się dnia 17.09.2016 Pawelski Damian zamieszkały Pakość Glac Izabela zamieszkała Parlinek ślub odbył się dnia 24.09.2016 Kaźmierski Łukasz zamieszkały Kościelec Nadolska Jadwiga zamieszkała Kościelec ślub odbył się dnia 24.09.2016 Smotrycki Rafał zamieszkały Inowrocław Andrzejewska Żaneta zamieszkała Inowrocław ślub odbył się dnia 23.09.2016 Frąckowiak Damian zamieszkały Pakość Jarecka Agnieszka zamieszkała Pakość ślub odbył się dnia 24.09.2016 Kalinowski Jonasz zamieszkały Pakość Przybyło Aleksandra zamieszkała Pakość ślub odbył się dnia 24.09.2016

Nagrody za ulubieńców Ogłoszono wyniki konkursu plastycznego „Głosu Inowrocławia” (tygodnika „Gazety Pomorskiej”) pt.: „Narysuj ulubionego zwierzaka”. Laureatami zostali Anna Radecka i Alex Jastrzembski uczniowie klasy IIe, której wychowawcą jest Alicja Mójta ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości. W towarzystwie rodziców i nauczyciela dzieci odebrały cenne nagrody. Gratulujemy i  życzymy dalszych sukcesów. Laureaci konkursu Narysuj ulubionego zwierzaka.

9. Walkowski Waldemar zamieszkały Wielowieś Kryger Jolanta zamieszkała Czernikówko ślub odbył się dnia 8.10.2016

Zgony: 1. Michalak Janusz, lat 54, zamieszkały Wojdal, zmarł dnia 13.09.2016 2. Woźniak Edmunda, rod. Woźniak, lat 90, zamieszkała Pakość, zmarła dnia 21.09.2016, 3. Lewandowska Urszula, rod. Chytra, lat 84, zamieszkała Pakość, zmarła dnia 23.09.2016, 4. Szymborski Paweł, lat 33, zamieszkały Rybitwy, zmarł dnia 26.09.2016, 5. Owedyk Zuzanna, rod. Grodek, lat 51, zamieszkała Dziarnowo, zmarła dnia 1.10.2016, 6. Czerwiński Sławomir, lat 52, zamieszkały Janikowo, zmarł dnia 26.09.2016, 7. Woźniak Waldemar, lat 86, zamieszkały Pakość, zmarł dnia 6.10.2016 r. Elżbieta Szymborska Kierownik USC


Szkolnictwo

Wiadomości Pakoskie 11

Bezpieczne spotkania Bezpieczeństwo uczniów na drodze jest jednym z głównych zadań Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości. W ramach jego realizacji wychowawcy świetlicy stosują różne formy współpracy z policją. Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w edukacyjnym spotkaniu z Rafałem Nieznalskim – policjantem pracującym w  pakoskim komisariacie. Na początku gość porozmawiał z pierwszakami o tym, co może stanowić zagrożenie na drodze i  jak tego unikać oraz co to znaczy być bezpiecznym na drodze i  do kogo można zwrócić się o  pomoc w  razie potrzeby. Uczniowie mieli mnóstwo pomysłów i już teraz wykazali się wiedzą na ten temat. Następnie dzieci wykonywały kolorową kredą portrety policjanta. Wykorzystując przejście dla pieszych znajdujące się przy szkole, pierwszaki zaprezentowały, w  jaki sposób należy prawidłowo przechodzić przez jezdnię. Każdy z uczniów otrzymał także w prezencie opaskę odblaskową. Na zakończenie dzieci – mogły obejrzeć, jak wygląda policyjne auto i  poczuć się jak prawdziwy policjant. Magdalena Kopczyńska

Nauka prawidłowego przechodzenia przez pasy na jezdni.

Uczniowie klasy I a i... portret policjanta.

Postać policjanta w wykonaniu uczniów z kl. I b.

W gościnie na śluzie w Pakości Uczniowie z klas IVb, IVc i Vc razem z  nauczycielami i  rodzicami wzięli udział w VI rajdzie „Szlakami Pakości”. Trasa prowadziła na śluzę, a  przeprawić się przez ulice pomagali uczniom pakoscy policjanci. Na śluzie przywitali wszystkich jej gospodarze, państwo Danuta i Adam Grzegorzewiczowie z synem Szymonem. Pan Adam opowiedział o swojej pracy, pokazał w jaki sposób można wyrównać poziomy wody przed i za śluzą, aby mogła przepłynąć łódź lub kajak. Na uczestników wyprawy czekała również niespodzianka – pieczone ziemniaki prosto z ogniskowego żaru. Czas mijał bardzo przyjemnie na pieczeniu kiełbasek, zajadaniu się słodkościami przygotowanymi przez panią Dankę. Ale wszystko co dobre szybko się kończy, jeszcze tylko wspólne zdjęcie i na koniec każdy uczestnik dostał małą, ozdobną dynię. Z żalem żegnaliśmy się z gospodarzami Mimo, że już wiele lat wędrujemy tą trasą, co roku jesteśmy zaskakiwani czymś nowym. Wracamy tam zawsze z przyjemnością. W tym roku był to prawdziwy rajd pieczonego ziemniaka. Składamy ogromne podziękowania państwu Danucie, Adamowi i Szymonowi Grzegorzewicz za gościnę, życzliwość i cierpliwość. Julita Gotowska

Na pamiątkę po jednej dyni.


12  Wiadomości Pakoskie

Szkolnictwo

Wspólne zdjęcie.

W gościnie u przyjaciół 17 września 2016 reprezentacja Szkoły Podstawowej w Pakości wzięła udział w XII Wojewódzkim Zjeździe Kół i Szkół im. Powstańców Wielkopolskich województwa kujawsko-pomorskiego w Szubinie. Uczniowie klas szóstych naszej szkoły: Monika Czerwonka, Patryk Józefowicz i Miłosz Kwiatkowski wraz z opiekunami uczestniczyli w  spotkaniu, którego celem była integracja szkół mających za patrona Powstańców Wielkopolskich. Na zlocie oprócz reprezentacji Pakości i  gospodarzy pojawili się przedstawiciele placówek z  Kruszwicy, Łabiszyna i Złotnik Kujawskich. Gospodarzem zlotu był Zespół Szkół nr 2 w  Szubinie. Po powitaniu uczestni-

cy obejrzeli montaż słowno-muzyczny nawiązujący do historii szkoły i tradycji związanych z Powstaniem Wielkopolskim. W tej części spotkania uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu nakielskiego i  Szubina. Następnie odbył się przemarsz na cmentarz, gdzie oddano hołd poległym w  powstaniu mieszkańcom miasta. Kolejnym punktem programu była wizyta w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. E. Chroboczka, gdzie został zorganizowany konkurs strzelania z karabinka pneumatycznego. Uczniowie obejrzeli też pokaz musztry przygotowany przez klasę mundurową pod dowództwem mjr. J. Odrobińskiego. Uczestnicy zlotu gościli również

Uczestnicy Zlotu Szkół.

w Muzeum Ziemi Szubińskiej, w  którym ciekawie o historii regionu opowiadała dyrektor Kamila Czechowska. Zakończenie imprezy odbyło się w  szubińskim zespole szkół nr 2, w  którym po posiłku przygotowanym dla wszystkich uczestników, podsumowania konkursu strzeleckiego dokonała dyrektor placówki Gabriela Rojek. Nasi reprezentanci zajęli w nim trzecie miejsce. Uczestnicy długo będą wspominać gościnność szubińskich działaczy TPPW i  moc atrakcji, których im dostarczono. Mamy nadzieję, że przyszłoroczny zlot będzie równie udany. Marek Puczkarski


Szkolnictwa

Wiadomości Pakoskie 13

Z wizytą w Muzeum Ziemi Szubińskiej.

Delegacja szkoły przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich.

Udział w zawodach strzelniczych.

Wręczanie Pucharu za zajęcie III miejsca.

Akcja Sprzątanie Świata – Polska 2016 w pakoskim gimnazjum Akcja ta ma na celu budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne. Jej ideą jest edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, poszanowanie zasobów naturalnych (w  szczególności wody, surowców i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami rozumianej jako łańcuch działań, początkiem których jest tworzenie odpadów, następnie selektywna zbiórka, a  na końcu recykling. To także zachęta do dbania o środowisko. Co roku dzięki takiej akcji zbiera się setki ton śmieci – liczba ich nie maleje; na miejsce zebranych wyrzucane są nowe. Rozwiązaniem problemu nie jest coroczna zbiórka śmieci, lecz zmiana nawyków w  codziennym życiu polegająca na robieniu świadomych zakupów (kupowanie rozważne, w opakowaniach ekologicznych, nabywanie rzeczy trwałych, wielokrotnego użytku), unikaniu tworzenia

Gimnazjaliści podczas srzątania Pakości.


14  Wiadomości Pakoskie odpadów i odpowiednim nimi gospodarowaniu. Dlatego tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem „Podaj dalej... drugie życie odpadów.” 16 września uczniowie gimnazjum z  ochotą uczestniczyli w  tej akcji. Zaopatrzeni w  rękawice i  worki na śmieci udowodnili, że potrafią działać wspólnie dla dobra Ziemi. Każda klasa miała wyznaczony teren, który solidnie posprzątano. Efekty pracy były zadowalające, a nasze miasto lśniło czystością. Mimo że corocznie włączamy się w  tę akcję, było widać, że nie do wszystkich dotarł apel, aby dbać o swoje środowisko. Pewnie upłynie jeszcze wiele czasu, nim ludzie zrozumieją, jak ważne jest dbanie o  czystość otoczenia i jakie mogą być tego efekty w przyszłości. Wioletta Grudzińska

Szkolnictwo

Nikt się nie oszczędza podczas zbierania śmieci.

Obchody Europejskiego Dnia Języków w Gimnazjum Pod koniec 2001 roku Komitet Ministrów Rady Europy przyjął deklarację o ustanowieniu 26 września corocznych obchodów europejskiego święta języków. Z  okazji Dnia Języków w  całej Europie organizowane są różne wydarzenia mające na celu promocję różnorodności językowo-kulturowej Europy. Od kilku lat w  działania z  okazji Europejskiego Dnia Języków angażuje się także gimnazjum w  Pakości. W  tym roku uczniowie, aby uczcić to święto, przygotowali krótkie scenki w  językach obcych (angielskim, niemieckim, rosyjskim) np. „U  lekarza”, „W  sklepie”, „Na lotnisku”. Scenki zostały nagrane, a następnie odtworzone w obecności wszystkich uczniów podczas apelu z okazji Europejskiego Dnia Języków. Tworząc filmy uczniowie wykazali się niezwykłą kreatywnością oraz doskonalili umiejętności językowe i  znajomość technologii informatycznych. Zdobyte doświadczenia będą mogli wykorzystać w działaniach w ramach międzynarodowego projektu Erasmus+ „Smacznie, zdrowo, na sportowo”, którego beneficjentem jest gimnazjum w  Pakości oraz partnerzy z Litwy, Łotwy i Włoch. Kamila Błaszczyk

Uczennice prowadzące spotkanie z okazji Dnia Języków Obcych.

Wystawa uczniowskich prac.


Historia / Kultura

Wiadomości Pakoskie 15

Lampy gazowe w Pakości

Lampa gazowa emituje światło poprzez rozżarzone cząsteczki węgla. Lampa tego typu została wynaleziona przez Szkota Wiliama Murdocha w 1792 roku. Z racji, że lampy do których doprowadzano gaz trudno było stosować w domach mieszkalnych, wykorzystano je do oświetlenia placów i głównych ulic miast. Pierwsze miejskie latarnie wykorzystujące gaz postawiono w Londynie (1809) i Paryżu (1819). Pierwszą latarnię gazową na ziemiach polskich umieszczono w Krakowie w roku 1830 r. Z  czasem lamp gazowych zaczęło przybywać i  w  1882 roku w Warszawie było 2000 sztuk zaś we Wrocławiu 3800 sztuk. W Pakości czarne słupy z szklanym kloszem pojawiły się dopiero w latach 80 XIX wieku. Postawiono je na rynku, ulicy szerokiej, lipowej, dworcowej, łazienkowej i  barcicińskiej a  także na peronie pakoskiego dworca kolejowego czy wysięgnik na budynku poczty. Do pracy przy zapalaniu płomienia i gaszenia zatrudniono 1 osobę.

Na początku XX wieku lampy elektryczne jako tańszy rodzaj energii zaczęły wypierać oświetlenie gazowe. Oświetlenie gazowe w Pakości przetrwało wiele lat. Starsi mieszańcy naszego miasta zapewne pamiętają pana Chojnackiego, który zapalał i gasił lampy. Do lat 70 tych XX wieku znikły prawie wszystkie pozostałości lamp gazowych w  Pakości. Jednak na kamienicy ul. Rynek 1 znajduje się do dziś ramię podtrzymujące kiedyś szklany „gazowy” klosz. Przy wejściu głównym do kościoła p.w. Świętego Bonawentury Franciszkanie doskonale zaadoptowali starą lampę gazową na cele współczesnego oświetlenia – dziś świeci w kloszu żarówka energooszczędna. Ciekawostką jest, że lampy gazowe nadają bardzo specyficzny i „tajemniczy” charakter miejscu które oświetlają, z uwagi na półmrok i tzw „wirujące” niebiesko-białe światło. Sebastian Jarecki

Wspomnienie z pielgrzymiego szlaku Jak co roku mieszkańcy naszego miasta pielgrzymowali na Jasną Górę wraz z mieszkańcami sąsiedniej gminy Janikowo. Piesza Pielgrzymka Promienista wyruszyła z  Janikowa 27 lipca. Pątnicy dotarli do Sanktuarium Maryjnego w  Częstochowie w dniu 5 sierpnia, po niemal dziesięciu dniach marszu .

W drodze na Jasną Górę...

Uczestnicy pielgrzymki.


16  Wiadomości Pakoskie

Kultura


Wiadomości Pakoskie 2016-10  

Wiadomości Pakoskie, gminne pismo lokalne ukazuje się od 1990 r.

Wiadomości Pakoskie 2016-10  

Wiadomości Pakoskie, gminne pismo lokalne ukazuje się od 1990 r.