Page 1


Wydarzenia

Wybory 2011 Dnia 9 października odbyły się wybory parlamentarne. Frekwencja w Pakości przekroczyła 39%.

Wiadomości Pakoskie 1

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dla inwestycji – przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 na odcinku Pakość–Strzelno 11.10.2011 r. o godz. 9.00 w Ośrodku Kultury i Turystyki w Pakości odbyło się spotkanie w ramach konsultacji społecznych dla inwestycji polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 255 na odcinku Pakość-Strzelno. Na spotkaniu została poruszona kwestia różnych rozwiązań dla przedmiotowej drogi oraz sprawa lokalizacji zjazdów na działki graniczące z drogą. Na kolejnych stronach prezentujemy fragmenty planu sytuacyjnego dotyczące tej największej na terenie gminy inwestycji drogowej. Na mapach prezentujemy m.in. zmiany w obrębie pakoskiego rynku, zjazdu na obwodnicę, skrętu w kierunku Janikowa oraz zmiany we wsi Jankowo.


2  Wiadomości Pakoskie

Wydarzenia


Wydarzenia

Wiadomości Pakoskie 3


4  Wiadomości Pakoskie

Wydarzenia


Wydarzenia

Wiadomości Pakoskie 5


6  Wiadomości Pakoskie

Wydarzenia


Wydarzenia

Wiadomości Pakoskie 7


8  Wiadomości Pakoskie

Wydarzenia / Aktualności

Zakończenie sezonu W dniu 16 października 2011 r. uroczystym opuszczeniem bandery żeglarze YACHT KLUBU POLSKI INOWROCŁAW zakończyli sezon żeglarski 2011. W przedzień, przy wspólnej zabawie podsumowano tegoroczne osiągnięcia: – aktywny udział w wielu regatach krajowych i okręgowych – członkowie klubu zwyciężali lub zajmowali miejsca na podium, – zorganizowanie i udział w stażowym rejsie morskim po wodach Adriatyku, – uczestnictwo w kolejnym rejsie morskim, – opłynięcie Wielkiej Pętli Wielkopolski, – zorganizowanie regat Puchary Polski w klasie OPTIMIST, – zorganizowanie regat jachtów kabinowych i klasy omega – „Kujawsko-Pałucka Operacja Żagiel ’2011“, – zorganizowanie pikniku żeglarskiego – otwartej imprezy adresowanej do dzieci i rodziców, – spotkanie z seniorami, – udział w rejsach stażowy i tyrystycznych. Przy orgaznizacji regat Klub uzyskał wsparcie ze strony Starostwa Inowrocławskiego, Miasta Inowrocławia i Miasta Pakość.

Należy podkreślić, iż wszelkie działania – przygotowanie i przeprowadzenie spotkań, regat, imprez propagujących żeglarstwo realizowane są przez członków klubu społecznie. Lidia Owedyk Sekretarz YKP Inowrocław

OGŁOSZENIE

nej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości 6389/43739 oraz udział we współwłasności działki nr 309 w takiej samej wysokości. Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej – netto: 108.333,00 zł ( + VAT 8 %), brutto: 116.999,64 zł wadium w wysokości: 6.000,00 zł c) nieruchomość lokalowa nr 11, położona na I piętrze, składająca się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 43,27 m2. W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości 4327/43739 oraz udział we współwłasności działki nr 309, w takiej samej wysokości. Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej – netto: 73.369,00 zł ( + VAT 8 %), brutto: 79.238,52 zł wadium w wysokości: 4.000,00 zł d) nieruchomość lokalowa nr 12, położona na I piętrze, składająca się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 54,17 m2. W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości 5417/43739 oraz udział we współwłasności działki nr 309, w takiej samej wysokości. Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej – netto: 91.852,00 zł ( + VAT 8 %), brutto: 99.200,16 zł wadium w wysokości: 5.000,00 zł

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 2 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.), uchwały Nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku po byłej Szkole Podstawowej w m. Radłowo gm. Pakość, stanowiących własność Gminy Pakość Burmistrz Pakości ogłasza w dniu 26 września 2011 r. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w budynku nr 30 w m. Radłowo gm. Pakości, na działce nr 309 o powierzchni 0,1207 ha, zapisanej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej nr KW 35311- grunt pod budynkiem stanowi własność Gminy Pakość: a) nieruchomość lokalowa nr 9, położona na I piętrze, składająca się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 65,13 m2. W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości 6513/43739 oraz udział we współwłasności działki nr 309 w takiej samej wysokości. Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej – netto: 110.436,00 zł ( + VAT 8 %), brutto: 119.270,88 zł wadium w wysokości: 6.000,00 zł b) nieruchomość lokalowa nr 10, położona na I piętrze, składająca się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 63,89 m2. W skład nabywa-

1. I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 23 sierpnia 2011 r. 2. II Przetarg odbędzie się w dniu 3 listopada 2011 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro – pok. Nr 17. 3. Przeznaczone do sprzedaży lokale będą sprzedane na własność za cenę osiągniętą w przetargu. 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w/w wadium do dnia 28 października 2011 r. do godz. 14.00


Aktualności

5. 6. 7. 8.

Wiadomości Pakoskie 9

– gotówką do kasy Urzędu Miejskiego lub przelewem (decyduje data wpływu wadium) na konto Urzędu nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości. Wpłata najwyższego wadium uprawnia do wzięcia udziału w przetargu na wykup jednego z lokali. Nabycie nieruchomości lokalowych przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości lokalowe nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani też nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: – dowodu wniesienia wadium, w przypadku małżeństwa ze wskazaniem na dowodzie wpłaty obojga małżonków, – w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości i upoważnienia współmałżonka do udziału w przetargu, – w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

9. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. 10. Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu albo jego odwołaniu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od dnia: – odwołania przetargu; – zamknięcia przetargu; – unieważnienia przetargu; – zakończenia przetargu wynikiem negatywnym 11. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu lub telefonicznie pod nr (52) 566 60 88 lub (52) 566 60 90. 12. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm) z ważnych powodów przetarg może zostać odwołany. Burmistrz Pakości Wiesław Kończal

Spacer po inwestycjach

Sprawnie postepują prace przy budowie kanalizacji na Os. 600-lecia oraz parku kulturowego


10  Wiadomości Pakoskie

Aktualności

W miesiącu październiku 2011 r. wykonano inwestycję pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 150514C o długości 817 mb położonej na działce nr 4/74, 4/78, 4/80, 4/77 w miejscowości

Giebnia gm. Pakość”. Łączny koszt inwestycji to 237.402,78 zł. Gmina Pakość uzyskała dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 84.000,00 zł.

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości oferuje sprzedaż sprzętu budowlanego, tj.:

Informacja o zgłaszaniu usterek oświetlenia ulicznego Wszelkie usterki oświetlenia można zgłaszać telefonicznie pod numerem 52-566-60-88 lub e-mailowo bkawka@pakosc.pl.

Koparko-ładowarka Ostrówek NK-0451 B Silnik typu Perkinson, 4-cylindrowy Rok produkcji: 1995 Producent: ZM URSUS Sprawny technicznie

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości uprzejmie informuje, iż: • do dnia 15 października br. odebrano 42 przyłączenia nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacji na ulicach Cmentarnej, Mikołaja i Radłowskiej w Pakości, • zostały wybudowane dwa odcinki sieci wodociągowej w m. Jankowo o łącznej długości 337,3 m, a także nowy odcinek sieci wodociągowej na ul. Różanej w Pakości o długości 94,4 m, • wykonano 20 przyłączeń do sieci wodociągowej oraz 3 przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Zdążyć przed zimą... MELEX pojazd o napędzie elektrycznym rok produkcji: 1993 liczba miejsc: 2 sprawny technicznie

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Barbara Cyganek, tel. 695-995-481

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia budynku mieszkalnego w Radłowie przed dalszym pogarszaniem jego stanu technicznego, Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. przeprowadziło na zlecenie gminy remont obiektu. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie nowych tynków wraz z kolorystyką, wymianę drzwi wejściowych do budynku wraz z montażem barierek zabezpieczających, przemurowanie komina ponad dachem oraz wykonanie opaski betonowej wokół budynku. Pozwoli to lokatorom mieszkań komunalnych na uniknięcie szkód powstałych w wyniku występowania wilgoci.


Aktualności

Wiadomości Pakoskie 11

Odnowione Wspólnota Mieszkaniowa Mogileńska 43 zleciła prace remontowe polegające na dociepleniu elewacji wraz z kolorystyką i remontem balkonów. Jednocześnie zakres robót zwiększył się o ocieplenie pokrycia dachowego. Dla lokatorów budynku skutkiem inwestycji będzie przede wszystkim ograniczenie kosztów ogrzewania oraz strat powstałych w wyniku nieszczelności dachu. Dla mieszkańców osiedla natomiast poprawiły się względy estetyczne. Składowisko odpadów komunalnych w Giebni wzbogaciło się system monitoringu. Obecnie cały obiekt znajduje się pod czujnym okiem kamer.

Kwesta na renowację Kalwarii Kalwaria Pakoska posiadająca trzysta osiemdziesięcioletnią historię jest zaliczana do najcenniejszych zabytków sakralnych w Polsce. Przez minione lata próbowano różnymi metodami i sposobami gospodarczymi ratować kaplice. Koszty związane z renowacją i konserwacją zawsze przerastały możliwości pakoskich parafian. Renowacje kaplic jednak nie ustawały. Kroniki prowadzone od 1631 roku wymieniają wielu proboszczów, gwardianów, fundatorów, którzy podejmowali się tego zadania. Kompleksową renowację kaplic rozpoczął Kustosz Kalwarii – o. Dacjan Marczak. To dzięki jego zaangażowaniu i powstałej w 2007 r. fundacji „Kalwaria Pakoska” oraz wsparciu finansowemu wielu instytucji, zakładów pracy, indywidualnych darczyńców, udało się odrestaurować 11 kaplic. Prace są bardzo kosztowne. Materiał budowlany do konserwacji i odtwarzania jest typowo renowacyjny: wyciąga wilgoć, sole, wzmacnia konstrukcje, co pozwoli przetrwać kaplicom kolejne setki lat. Krótko o fundacji: Pieniądze z fundacji są wydawane wyłącznie na jej działalność statutową, Należy zaznaczyć, że członkowie fundacji pracują nieodpłatnie. W ubiegłym roku Fundacja wydała łącznie kwotę :177 539 zł. w tym na: – okna do 5 kaplic – 46 726 zł – drzwi i kraty do 4 kaplic – 30 522 zł – odrestaurowanie ołtarza w kaplicy Ogrójec – 43 800 zł – rekonstrukcja obrazów do 4 małych kaplic – 24 640 zł – konserwacja 4 obrazów –14 400 zł – materiały promocyjne, strona internetowa, tablice Plany Kalwarii, audycje telewizyjne, opłaty bankowe –17 451 zł. W bieżącym roku na konto fundacji wpłynęło 146 786 zł. Są to kwoty przekazane przez prywatnych darczyńców, dotacja do

wydanego albumu „Kalwaria Pakoska” podkreślającego walory przyrodnicze zespołu parkowego oraz dokonane odpisy na fundację 1% podatku. Razem z urzędów skarbowych z różnych miejsc Polski wpłynęła kwota 35 086 zł. Tradycyjnie już w dniach 31 października i 1 listopada będziemy kwestowali na cmentarzu w celu pozyskania pieniędzy na dalszą renowację kaplic. Już dziś dziękujemy za każdą przekazaną złotówkę. W maju bieżącego roku rozpoczęto prace związane z realizacją projektu „Park Kulturowy Kalwaria Pakoska – jako element dziedzictwa Kujaw i Pałuk”, który ma zostać ukończony do końca przyszłego roku. Projekt ten w 65 % będzie dofinansowany z pieniędzy unijnych. W ramach tego przedsięwzięcia zostanie odrestaurowanych kolejnych 12 barokowych kaplic, zagospodarowanie terenów zielonych na powierzchni 35 hektarów. Ponadto planuje się utworzenie Centrum Informacji Turystycznej oraz budowę dróżek, parkingów, sanitariatów. Pozostają do odrestaurowania znajdujące się wewnątrz remontowanych kaplic ołtarze, obrazy, ławki, konfesjonały. Jest to zadanie fundacji, które znacznie przekracza nasze możliwości. W imieniu Zarządu Fundacji, Kustosza Kalwarii, składamy serdeczne podziękowanie wszystkim darczyńcom, którzy pomagają realizować tak kosztowne zadanie. Tylko wspólnymi siłami możemy uratować ten cenny zabytek i przekazać go przyszłym pokoleniom. Zarząd Fundacji


12  Wiadomości Pakoskie

Aktualności

Z

komputerem

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Kraina Rozwoju” w Pakości w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pakości w okresie od 1 września do 31 grudnia 2011 roku realizuje projekt konkursowy pn. „Z komputerem na Ty…” w ramach PO KL, działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt ten skierowany jest do mieszkańców miasta i gminy Pakość, będących w wieku aktywności zawodowej tj. 15-64 lata zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób biorących udział w projekcie. Projekt w pełni wyrównuje szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy, a także osób zamieszkujących tereny wiejskie w dostępie do wiedzy i zatrudnienia. W miesiącu wrześniu br. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości odbyło się spotkanie rekrutacyjne, w którym uczestniczyły osoby zainteresowane udziałem w projekcie. W trakcie spotkania przedstawiono zasady udziału, warunki formalne jakie trzeba spełnić, aby wziąć udział w projekcie, zostały również wypełnione ankiety rekrutacyjne.

na Ty…

Na podstawie w/w ankiet wyłoniono grupę docelową tj. 20 osób (16 kobiet i 4 mężczyzn), 8 osób z tej grupy stanowi młodzież. W ramach projektu „Z komputerem na Ty…” dla wszystkich uczestników organizowane są warsztaty aktywizujące, doradztwo zawodowe. Ponadto 12 osób weźmie udział w szkoleniu z zakresu obsługi komputera. Przewidziana została opieka nad dziećmi uczestników w Krainie Zabawy i Twórczego Rozwoju w Pakości. Ponadto w ramach realizacji projektu działa punkt konsultacyjny dotyczący pomocy w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, poszukiwaniu ofert pracy mieszczący się przy ul. Św. Jana 21. Pod koniec realizacji projektu odbędzie się dla wszystkich uczestników, wyjazd integracyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, natomiast dzieci osób uczestniczących w projekcie wyjadą do Family Parku w Bydgoszczy. Na koniec realizacji projektu odbędzie się spotkanie podsumowujące o charakterze integracyjnym. K.W

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ośrodek przypomina Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości przypomina, że w lokalu przy ul. Inowrocławskiej 12 mieści się Punkt Wydawania i Przyjmowania Odzieży Używanej. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców naszej Gminy o dostarczanie do Punktu zbędnej odzieży, obuwia oraz drobnych przedmiotów użytku codziennego. Z kolei osoby zainteresowane otrzymaniem takiej pomocy mogą zgłaszać się bezpośrednio do Punktu od poniedziałku do piątku w godz. od 9-14. Prosimy o przekazywanie wyłącznie odzieży nadającej się do dalszego użytkowania, w bieżącym okresie szczególnie potrzebne są kurtki i zimowe obuwie.

W związku z nadchodzącą zimą Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się również do wszystkich mieszkańców naszej Gminy o przekazywanie informacji o osobach bezdomnych, nie posiadających miejsca zamieszkania, o przebywających w pomieszczeniach, które nie są lub nie mogą być ogrzewane w tym szczególnie o osobach starszych i niepełnosprawnych. Zgłoszenia przyjmują pracownicy socjalni pod nr tel. 52 351 81 37 lub 796 710 910

Ciekawa forma promocji Właściciele Domu Weselnego „Pałacyk” zorganizowali imprezę dla dzieci i młodzieży po nazwą Babie lato. Mimo chłodnego dnia na dziedzińcu Pałacyku pojawiło się sporo dzieci wraz z rodzicami, którzy mogli skorzystać z atrakcji przygotowanych przez organizatorów.


Reklama

Wiadomości Pakoskie 13


14  Wiadomości Pakoskie

Szkolnictwo

Dzień Papieski w Szkole Podstawowej Jak co roku, w Szkole Podstawowej w Pakości zorganizowano uroczysty apel z okazji XI Dnia Papieskiego, którego hasło brzmiało: „Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy”. Dwie grupy, jedna o godz. 9.00, a druga o godz. 10.00 przypomniały sobie o istotnych faktach z życia i nauczania błogosławionego Jana Pawła II. Podczas uroczystości uczniowie zobaczyli prezentację multimedialną przygotowaną przez katechetów naszej szkoły oraz usłyszeli słowa skierowane przez Papieża zwłaszcza do dzieci: „Modlitwa jest zarazem przyczyną i skutkiem sposobu życia w świetle Ewangelii”. Na koniec wspólnie zaśpiewaliśmy piosenkę „Nie ma lepszego od Jana Pawła II”. E.S.

Policjant – przyjaciel pierwszaków W dniu 27 września 2011 roku dzieci z klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości spotkały się z przedstawicielem miejscowej policji – panem Rafałem Nieznalskim. Tematyka wspólnego spotkania dotyczyła bezpiecznej drogi do szkoły i do domu, bezpiecznych dziecięcych zabaw oraz podstawowych zadań i obowiązków policji. Pan policjant zapoznał dzieci z podstawowymi zasadami i przepisami drogowymi m. in. jak przechodzić przez jezdnię w mieście i na wsi, jak należy zachować się w środkach transportu komunikacji drogowej. Zwrócił uwagę na elementy odblaskowe, zwiększające przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci w czasie trudnych warunków atmosferycznych. Uczniowie zostali zapoznani również z trudną pracą policji. Duże zaintereso-

wanie wśród pierwszaków wzbudził policyjny samochód oraz podstawowe rekwizyty wykorzystywane w działaniach operacyjnych policji. Dzieci zostały nagrodzone upominkami tj. kamizelkami i gadżetami odblaskowymi oraz książeczkami edukacyjnymi, które z pewnością przyczynią się do zwiększenia ich bezpieczeństwa na wszystkich drogach. Ponadto maluchy obejrzały pouczający film o tematyce bezpiecznej drogi z ulubionymi bajkowymi bohaterami. Organizatorzy spotkania oraz uczniowie klas pierwszych naszej szkoły serdecznie dziękują za owocną współpracę z miejscową policją.

Program antytytoniowy W roku szkolnym 2011/2012 w Szkole Podstawowej w Pakości rusza program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”. Patronat nad programem objęły Państwowa Inspekcja Sanitarna i Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu. Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III SP. Szkolnym koordynatorem programu jest p. Magdalena Leszczyńska. Celem programu jest: – uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia. – kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie. – uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.

– uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem. Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych realizowanych metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Zachęcam rodziców i opiekunów dzieci do wsparcia akcji i włączenia się w realizację programu. Magdalena Leszczyńska


Szkolnictwo

Wiadomości Pakoskie 15

Powitanie jesieni na Kalwarii Jak co roku przedszkolaki z „Podstawówki” witały Panią Jesień na Kalwaryjskim Wzgórzu. Piknik odbył się dnia 26.09.2011 i uczestniczyły w nim dzieci klas: 0a, 0b i 0c wraz z wychowawczyniami i opiekunami. Wrześniowe słonko sprzyjało dobrej zabawie, a apetyt uczestnikom pikniku dopisywał, bo któż nie skusiłby się na upieczoną w ognisku kiełbaskę. Jak na prawdziwy piknik przy ognisku przystało, nie zabrakło również dźwięków gitary – O. Irek porwał do śpiewu i tańca wszystkie dzieci. Dziękujemy z całego serca za gościnę O. Irkowi oraz O. Dacjanowi. Magdalena Janiszewska

Ii Edycja Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska W dniach 12 i 14 września na boisku Orlik przy ul Barcińskiej odbyła się II edycja turnieju o puchar Premiera Donalda Tuska. W zawodach udział wzięło 11 drużyn w trzech kategoriach wiekowych. Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. W kategorii 10-11 lat chłopców wygrała drużyna KS Notecianka w składzie: Mateusz Rościszewski kpt., Igor Demby, Daniel Labuda, Dominik Kowalski, Łukasz Marciniak, Patryk Przybyło, Jakub Kubicki, Jakub Mróz. Kolejne miejsca zajęły: ZPO Kościelec, Lech Poznań, REAL MADRYT. W kategorii 12-13 lat dziewcząt zwyciężyła drużyna KLASY VI b w składzie: Kamila Kwiatkowska kpt., Jolanta Kubicka, Zuzanna Kubiak, Honorata Godek, Oliwia Nowicka, Wiktoria Domagalska, Aleksandra Skibowska. Kolejne miejsca zajęły: VI c, VI a. W kategorii 12-13 lat chłopców wygrała drużyna KS Notecianka w składzie: Przemysław Sajdyk kpt., Marcin Kijanowski, Jakub Dybicz, Sebastian Biskup, Kamil Pacia, Patryk Krokos, Wiktor

Babiarz. Kolejne miejsca zajęły: Real Madryt, Klasa VI b, Lech Pakość. Drużyny otrzymały pamiątkowe koszulki i dyplomy, a patronat nad całą imprezą objął Dyrektor Szkoły Podstawowej pan Mirosław Gozdera.

Na sportowo w nowy rok szkolny… Rok szkolny rozpoczął się sukcesami sportowymi gimnazjalistów z Pakości. Grupa młodzieży reprezentowała szkołę w Mistrzostwach Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Najwyższe miejsce wywalczyła Małgorzata Kamińska, awansując tym samym do Finału Wojewódzkiego, w którym godnie reprezentując naszą szkołę uplasowała się w czołówce zawodników. Drugim sukcesem było zdobycie I miejsca w Sztafetowych Biegach Przełajowych przez drużynę dziewcząt w składzie: Natalia Jabłońska, Adrianna Bieniek, Katarzyna Buzała, Małgorzata Kamińska, Adrianna Andrzejewska, Patrycja Rosół, Natalia Walczak, Karolina Dobrowolska, Ewa Skibińska, Joanna Bednarek. Dziewczęta w najbliższym czasie reprezentować będą Powiat w Mistrzostwach Województwa. E.P.


16  Wiadomości Pakoskie

Szkolnictwo

Sprzątanie świata W akcji „Sprzątania świata” 16 września b.r. udział wzięło grono pedagogiczne i uczniowie Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości. Do akcji przyłączyło się 253 gimnazjalistów oraz 26 nauczycieli. Uprzątnięto teren od cmentarza i jego okolic, przez ulicę

Barcińską, Szkolną, Rynek, Inowrocławską, Fabryczną, Groblę, aż do ulic: Dworcowej, Jankowskiej, Radłowskiej, Mikołaja. Akcja swym zasięgiem objęła także Ogródek Jordanowski, park miejski, park przy ul. Barcińskiej, osiedle 600-lecia i osiedle przy ulicy Szkolnej.

Społeczność szkolna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu uczciła swojego Patrona Nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu pod kierownictwem ks. Marka Siwki udali się na XI Ogólnopolską Pielgrzymkę Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, by w ten sposób podziękować Bogu za dar beatyfikacji swojego patrona. Tegorocznemu spotkaniu na Jasnej Górze, które odbyło się 5 października przewodniczył Duszpasterz Biskup Radomski Henryk Tomasik. Rozpoczęła je Msza święta z udziałem pocztów sztandarowych, a uczestniczyli w niej przedstawiciele około połowy z ponad tysiąca szkół noszących imię Jana Pawła II (ponad 25 tysięcy osób z 450 placówek z Polski i zagranicy). Pielgrzymka jest przygotowaniem do obchodów XI Dnia Papieskiego, w tym roku odbywającego się pod hasłem: „Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy”.

Sukces ucznia ZSP Kościelec W dniach 15-16 września odbył się w Bielicach Regionalny Konkurs Orki. W konkursie wzięło udział 13 szkół rolniczych z województw: kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu reprezentowało 3 uczniów: – Paweł Wyciszkiewicz III TAK w kategorii pług 3-skibowy tradycyjny – Karol Karpiński II TMR w kategorii pług 4-skibowy obracalny – Mateusz Gunerka IV TR w kategorii pług 4-skibowy tradycyjny Udział w konkursie skończył się sukcesem – Mateusz Gunerka w bardzo trudnych warunkach do orki zdobył III miejsce w swojej kategorii. Puchar, dyplom i nagrodę Mateuszowi wręczył starosta mogileński. Gośćmi konkursu byli starosta inowrocławski i żniński. Opiekunem uczniów była pani Małgorzata Markiewicz.


Szkolnictwo

Wiadomości Pakoskie 17

Z wizytą u Pana Generała Przekwasa Dnia 12.10.2011 młodzież klasy pierwszej i drugiej z liceum sportowo-obronnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu wraz z Dyrektorem Szkoły panem Bogdanem Budnerem oraz wychowawcami uczestniczyła w święcie I Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie. Licealiści otrzymali zaproszenie od dowódcy jednostki pana gen. bryg. Andrzeja Przekwasa. Społeczność ZSP w Kościelcu reprezentowała wojewódtwo kujawsko-pomorskie podczas uroczystego apelu, pokazie musztry paradnej, zwiedzania koszar oraz w czasie pokazu sprzętu wojskowego. Wycieczka miała na celu zapoznanie uczniów z tradycjami i wyposażeniem najstarszej jednostki wojskowej w Polsce oraz propagowanie postaw patriotycznych i pro-obronnych. Z okazji święta jednostki uczniowie z ZSP w Kościelcu przekazali panu Generałowi słodki upominek wykonany przez młodzież klasy Technikum

Żywienia i Gospodarstwa Domowego oraz pamiątkowy album fotograficzny upamiętniający ostatnią wizytę pana Generała w murach naszej szkoły.

Biskup w Kościelcu W piątek, 9 września 2011 r. kościelecka podstawówka gościła ks. Biskupa Wojciecha Polaka. Z tej okazji dzieci zaprezentowały okolicznościowy program artystyczny i wspólnie z Czcigodnym Gościem śpiewały strofy znanej piosenki „Jak w uczniowskim zeszycie”. Ks. Biskup wszystkim uczniom życzył owocnej nauki na drodze wzrastania w wierze i mądrości. Podziękował p. dyr. Jarosławowi Kotyńskiemu za umożliwienie Mu goszczenia w murach Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kościelcu. Następnie zwiedził mieszczącą się w budynku szkoły Izbę Prymasowską a potem spotkał się z przedszkolakami. Tu w czasie serdecznej pogawędki z najmłodszymi „szkolniakami” udzielił dzieciom pasterskiego błogosławieństwa.

Dzień Edukacji Narodowej w kościeleckiej podstawówce 13 października 2011r. w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kościelcu Samorząd Uczniowski zaprosił wszystkich pracowników placówki na program przygotowany z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Oprócz życzeń i okolicznościowych wierszy uczniowie klasy V przygotowali specjalna atrakcję – taniec, przy czym w rolę baletnic wcielili się chłopcy. Z okazji święta dyrektor placówki Pan Jarosław Kotyński wręczył nagrody nauczycielom. W tym roku nagrodzeni zosta-

Spotkanie z policją W trosce o bezpieczeństwo dzieci przedszkole z Kościelca zorganizowało spotkanie z policjantem. Pan policjant Rafał Nieznalski przypomniał dzieciom zasady poruszania się po drodze. Dzieci z uwagą wysłuchały pogadanki na temat bezpieczeństwa i mamy nadzieję, że będą ja pamiętały pokonując drogę do i z przedszkola.

li: Pani Jolanta Nieznalska, Pani Magdalena Maciejewska, Pan Zbigniew Szubertowski. Dyrektor wręczył również podziękowania i wyróżnienia pracownikom: Pani Katarzynie Hensel i Panu Markowi Nowakowi. Nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


18  Wiadomości Pakoskie

Szkolnictwo / Z prac Ratusza

Dziesiątki języków – tysiące możliwości „Dziesiątki języków – tysiące możliwości” – pod tym hasłem 26 września 2011r. obchodzono Europejski Dzień Języków. Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu tradycją lat ubiegłych włączył się w obchody tego święta. W tym roku uczniowie przygotowali prezentację pięciu języków: portugalskiego, greckiego, maltańskiego, fińskiego i słowackiego. Występy okazały się świetną zabawą i ciekawą przygodą dla dzieci. W programie znalazły się pokazy krótkich filmów, piosenki, tańce. Występom w tym roku towarzyszyła degustacja potraw prezentowanych krajów. Przygotowaniem przekąsek zajęli się rodzice, którzy jak zawsze bardzo zaangażowali się w wspólne świętowanie. Dodatkową atrakcją był konkurs plastyczny oraz quiz wiedzy o prezentowanych krajach. Na zwycięzców czekały nagrody. Nad przebiegiem uroczystości czuwali p. Joanna Kowalska organizatorka obchodów – EDJ i p. Maciej Żurek.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości dziękujemy.

Przedszkolaki w Solankach 30 września przedszkolaki z Kościelca odwiedziły inowrocławskie solanki. Wycieczka jest częścią realizowanego przez przedszkole programu autorskiego „Moja mała ojczyzna – Kościelec i okolice”. Dzieciaki z Kościelca skorzystały z pięknej jesiennej pogody. Spacerowały parkowymi alejkami, zobaczyły tężnie. Wycieczkę zakończyły wspólne igraszki na placu zabaw.

Informacja o działalności Burmistrza Pakości w okresie od 13 września 2011 r. do 20 października 2011 r. W okresie międzysesyjnym Burmistrz Pakości przyjął do realizacji uchwały podjęte na IX Sesji Rady Miejskiej w Pakości. Realizacja uchwał przedstawia się następująco: 1/ Uchwała nr IX/52/2011 dot. powołania Zespołu ds. wyboru ławników. Uchwała w toku realizacji, powołany Zespół przedstawi Radzie Miejskiej w Pakości, na sesji rady w miesiącu październiku 2011 r. opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowych w Inowrocławiu, na kadencję 2012-2015. 2/ Uchwała nr IX/53/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2011 r. Uchwała zrealizowana, podjęte zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok zostały wprowadzone. 3/ Uchwała nr IX/54/2011 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2011-2025. Uchwała zrealizowana, podjęte zmiany w uchwale prognozy finansowej gminy na 2011 r. zostały wprowadzone. 4/ Uchwała nr IX/55/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Uchwała zrealizowana. 5/ Uchwała nr IX/56/2011 dot. ustalenia regulaminu targowiska w Pakości.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 232, poz. 2130 i jest realizowana. 6/ Uchwała nr IX/57/2011 dot. wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, położonej w m. Rybitwy, gm. Pakość. Uchwała w toku realizacji, zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia, po upływie terminu wywieszenia wykazu zostanie podpisana umowa dzierżawy. 7/ Uchwała nr IX/58/2011 dot. wyrażenia zgody na odpłatne zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych przy ul. Mogileńskiej w Pakości na rzecz jej użytkownika wieczystego. Uchwała w toku realizacji, zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego i po upływie terminu wywieszenia wykazu zostanie podpisana umowa sprzedaży. 8/ Uchwała nr IX/59/2011 dot. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych


Z prac Ratusza w Pakości, przy ul. Barcińskiej, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość. Uchwała w toku realizacji, przygotowywana jest dokumentacja w celu ogłoszenia przetargu. 9/ Uchwała nr IX/60/2011 dot. rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Pakości. Skarga na bezczynność Burmistrza w sprawie dewastacji drogi gminnej gruntowej położonej w m.Wielowieś, do której doszło podczas budowy a następnie remontu elektrowni wiatrowych została rozpatrzona i uznana za bezzasadną. Interpelacje i zapytania radnych z IX Sesji Rady Miejskiej w Pakości: Radny Jerzy Joachimiak zgłosił pięć interpelacji w następujących sprawach: 1/ poruszania się ciężarowych samochodów po ul. Cmentarnej mimo znaków ograniczających tonaż na tej ulicy. 2/ uszczelnienia włazu studzienki kanalizacyjnej w ciągu ulicy Cmentarnej na wysokości posesji nr 10, 3/ przycięcia gałęzi drzew rosnących przy ul. Cmentarnej, zasłaniających światło lamp. 4/ wystąpienia do zarządcy wód rzeki „Noteć” w sprawie wycięcia trzciny i oczyszczenia poboczy rzeki. 5/ możliwości zapoznania się z planami przebudowy drogi wojewódzkiej relacji Pakość – Strzelno nr 255, w ciągu ulic: Rynek, Szeroka, Św. Jana, Lipowa i Jankowska. Odpowiedzi: 1/ Skierowano pismo do Komisariatu Policji w Pakości o wzmożoną kontrolę samochodów poruszających się ul. Cmentarną. 2/ Uszkodzony właz studzienki kanalizacyjnej usytuowany na ul. Cmentarnej przy posesji nr 10 zostanie naprawiony w ramach gwarancji udzielonej przez wykonawcę zadania, pn.: „Budowa obwodnicy m. Pakość – przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255 „ Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o., Kobylarnia. 3/ Przycięcie gałęzi drzew rosnących w ciągu ulicy Cmentarnej nastąpi po zakończeniu okresu wegetacji drzew. 4/ Skierowano wystąpienie do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zarządu Zlewni Noteci w Bydgoszczy w sprawie udzielenia informacji czy planowane są działania mające na celu oczyszczenie rzeki Noteć na odcinku rzeki Śluza-jezioro Mieleńskie w Pakości. 5/ W dniu 11 października 2011 r. w Ośrodku Kultury i Turystyki w Pakości odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i projektantów z Biura Projektowego ROBIMART Sp. z o.o. w Warszawie w ramach konsultacji społecznych dla inwestycji polegającej na przebudowie / rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 255 na odcinku Pakość – Strzelno z mieszkańcami Pakości. Dokumentacja projektowa przebudowy przedmiotowej drogi jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Pakości, p.nr 19. Radny Pan Marek Szymborski zgłosił cztery interpelacje w sprawach: 1/ postawienia pojemnika do selektywnej zbiórki papieru na targowisku miejskim w Pakości, 2/ ustawienia znaku ograniczającego prędkość w ciągu ul. Cmentarnej na odcinku drogi od przejazdu kolejowego do cmentarza, 3/ ustawienia znaku „ustąp pierwszeństwa przejazdu” na ul. Polna,Leszczyńskiego i Krótka. 4/ rozważenia możliwości budowy chodnika od ul. Mieleńskiej do nowo powstałego osiedla domków przy ul. Kurzawskiego i Szenica.

Wiadomości Pakoskie 19 Odpowiedzi: 1/ W miesiącu październiku br. zostało złożone zamówienie na dodatkowe pojemniki do selektywnej zbiórki papieru, m.in. w celu ustawienia ich, na targowisku miejskim w Pakości. 2/ Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym dopuszczalna prędkość pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 5.00-23.00 wnosi 50 km/h, natomiast w godzinach 23.00-5.00 wynosi 60 km/h, wyjątkiem jest strefa zamieszkania, w której dopuszczalna prędkość pojazdu lub zespołu pojazdów wynosi 20 km/h 3/ Zamówione zostały znaki A-7 -„ustąp pierwszeństwa” i niezwłocznie po ich otrzymaniu zostanie wykonany montaż na przedmiotowych ulicach. 4/ W planowanym projekcie budżetu na rok 2012 nie przewiduje się wykonania inwestycji polegającej na budowie chodnika na odcinku od ul. Mieleńskiej do nowo powstałego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Działyńskich, Ks. Józefa Kurzawskiego, Ks.Wojciecha Kęsickiego oraz Stanisława Szenica. Radna Pani Anna Grupa zgłosiła cztery interpelacji w następujących sprawach: 1/ projektu gospodarki wodno-ściekowej gminy, z uwzględnieniem rozdzielenia ścieków od wody deszczowej, 2/ istnienia planu zagospodarowania przestrzennego Pakości, 3/ zakresu przebudowy drogi wojewódzkiej na odcinku ul. Jankowskiej, 4/ postępu prac przy wydzieleniu miejsc na garaże przy ul. Szkolnej, Odpowiedzi: 1/ W celu realizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Pakość w 2005 roku opracowano koncepcję techniczną Gospodarki Ściekowej Miasta i Gminy Pakość. Realizacja zadań z zakresu gospodarki ściekowej jest uwarunkowana głównie możliwościami finansowymi Gminy i prowadzona jest w sposób sukcesywny. Nowobudowane sieci kanalizacyjne zakładają rozdział ścieków sanitarnych i wód opadowych. 2/ Gmina Pakość posiada opracowane aktualne Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Celem opracowania studium jest określenie polityki przestrzennej w zakresie dotyczącym gospodarowaniem przestrzenią ma za zadanie: – wskazanie obszarów i terenów, dla których przewiduje się lokalizację funkcji ponad lokalnych, – wskazanie obszarów i terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów ustaw szczególnych, – koordynację własnych zamierzeń administracji samorządowej w zakresie promocji gminy i działań inwestycyjnych, mających na celu aktywizację gminy i poprawę jakości życia jej mieszkańców. Szczegóły zagospodarowania konkretnego terenu określane są decyzją o warunkach zabudowy. Procedura związana z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy w porównaniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania jest korzystniejsza dla gminy zarówno pod względem ekonomicznym jak i terminowym. 3/ W dniu 11 października 2011 r. w OKiT w Pakości odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Pakości w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 255 na odcinku Pakość – Strzelno. Dokumentacja projektowa przedmiotowej drogi jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Pakości p. nr 19. 4/ W sprawie wydzielenia miejsc na garaże dla mieszkańców ul.Szkolnej, z dniem 26 września 2011 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy na podstawie, której zostaną wydzielone działki pod budowę garaży przy ul. Błonie.


20  Wiadomości Pakoskie Radny Pan Bernard Błaszak zgłosił trzy interpelacje w następujących sprawach: 1/ wprowadzenie ograniczenia tonażu do 3,5 tony i ustawienie dwóch progów zwalniających na drodze gminnej w centrum m. Kościelec, 2/ zabezpieczenie mostu w m.Kościelec, przez wkopanie słupów betonowych, uniemożliwiających przejazd pojazdów, 3/ wycięcie i usunięcie suchych gałęzi drzew i krzewów w centrum m. Kościelec, Odpowiedzi: 1/ W celu realizacji interpelacji dot. zamontowania znaków ograniczenia tonażu na drodze w centrum m. Kościelec zostało złożone stosowne zamówienie. Montaż zostanie przeprowadzony niezwłocznie po zrealizowaniu zamówienia. 2/ Realizacja interpelacji w sprawie zabezpieczenia mostu w Kościelcu zostanie wykonana do końca listopada 2011 r. Dodatkowo zaplanowano wykonanie naprawy odcinka drogi nr 150426C relacji Kościelec-Wegierce. 3/ Usunięcie suchych gałęzi i drzew rosnących na terenie centrum w m. Kościelec nastąpi po zakończeniu okresu wegetacji drzew, tj. w okresie jesienno-zimowym. Radni P. Marcin Nieznalski i Pan Jacek Orzechowski zgłosili interpelację w sprawie sprawdzenie oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie miasta i gminy. Odpowiedź: Umowa zawarta ze Spółką Enea S.A na kompleksową konserwację i serwis oświetlenia zobowiązuje Enea do niezwłocznego usuwania zgłaszanych usterek. Usterki można zgłaszać telefonicznie do tut. Urzędu na numer 52 566 60 89. Dokładne wskazanie nieświecącej lampy umożliwia jej naprawę, bez konieczności dodatkowego zapalania całego obwodu oświetlenia w ciągu dnia. Radny Pan Mariusz Augustyn zgłosił trzy interpelacje w następujących sprawach: 1/ ustawienia znaku „droga z pierwszeństwem przejazdu” na skrzyżowaniu ulic Radłowska-Mikołaja od strony Radłowa, 2/ zwrócenia uwagi na kulturę zachowania grup trenujących na terenie Boiska „Orlik” przy ul. Mogileńskiej, 3/ zabezpieczenia furtki na placu zabaw przy ul. Barcińskiej w Pakości, Odpowiedzi: 1/ Zamówione zostały znaki D-1 „droga z pierwszeństwem” i niezwłocznie po ich otrzymaniu nastąpi montaż na przedmiotowym skrzyżowaniu ulic. 2/ Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim w Pakości z animatorami sportu trenujących młodzież na boiskach „Orlik” w Pakości, omówiono przedmiotową interpelację i ustalono, iż animatorzy zwrócą uwagę na kulturę zachowania grup trenujących. 3/ Zainstalowana furtka spełnia wymogi bezpieczeństwa osób korzystających z placu zabaw. W celu poprawy bezpieczeństwa bawiących się dzieci zamontowano tabliczkę informacyjną „Prosimy zamykać furtkę”. Radny Pan Kazimierz Dzioba zwrócił się z zapytaniem w sprawie ustaleń dot. ograniczenia prędkości na skrzyżowaniu w m. Rycerzewo. Odpowiedź: W odpowiedzi na skierowane pismo w sprawie podjętych ustaleń dot. ograniczenia prędkości na przedmiotowym skrzyżowaniu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy poinformował, że podczas spotkania w dniu 19 lipca 2011 r. dokonano wizji w terenie w zakresie zasadności ograniczenia prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej 251 relacji Kaliska-Inowrocław w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową Rycerzewo-Kościelec. W rejonie skrzyżowania znajdują się dwa przystanki autobu-

Z prac Ratusza sowe z zatokami, jest dobra widoczność na odcinku ok. 200 m, od strony Inowrocławia i ok. 400 m od strony Pakości. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wystąpi do KPP Inowrocław o szczegółowe określenie rodzaju podanych zdarzeń w obrębie przedmiotowego skrzyżowania. Nie przewiduje się zmian w oznakowaniu. Sprawy zgłaszane przez radnych i sołtysów w punkcie zapytania i wolne wnioski są wyjaśniane i realizowane, po przeprowadzeniu analizy celowości i możliwości ich realizacji na posiedzeniu Kolegium Burmistrza W okresie od 13 września 2011 r. do 20 października 2011 r. odbyły się 2 posiedzenia Kolegium Burmistrza, w dniach: – 23 września 2011 r. – 12 października 2011 r. Podczas posiedzeń omawiano następujące sprawy: – realizacji uchwał i wniosków z IX Sesji Rady Miejskiej w Pakości, – wnioski i propozycje do projektu budżetu na 2012 r. – organizacji otwarcia inwestycji pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec, gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności”, – realizacji dochodów gminy, – bieżącej realizacji zadań inwestycyjnych, – podziału środków finansowych przyznanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dla rolników poszkodowanych w wyniku powodzi w 2011 r. – podjętych wniosków z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Pakości, – tematyki i projektów uchwał na X Sesję Rady Miejskiej w Pakości. W omawianym okresie Burmistrz Pakości podjął 12 zarządzeń: 1/ Zarządzenie nr 68/2011 dot. dot. określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2012 rok. 2/ Zarządzenie nr 69/2011 dot. powołania „komisji przetargowej” do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę dla zadania pn.: „Dostawa materiałów budowlanych oraz wykonanie usług w celu realizacji inwestycji pod nazwą: Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Radłowskiej w Pakości”. 3/ Zarządzenie nr 70/2011 dot. powołania obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i o Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 4/ Zarządzenie nr 71/2011 uchylające zarządzenie w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 5/ Pięć zarządzeń nr 72/2011, nr 74/2011, nr 76/23011, nr 77/2011 i nr 79/2011 dot. zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2011 rok. 5/ Zarządzenie nr 73/2011 dot. podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych przy ul. Mogileńskiej i Jankowskiej w Pakości oraz do wydzierżawienia położonych przy ul. Mieleńskiej i Szerokiej w Pakości oraz w m. Wielowieś i Rybitwy gm.Pakość 6/ Zarządzenie nr 75/2011 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2011-2025. 7/ Zarządzenie nr 78/2011 dot. powołania Gminnego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Bieżąca realizacja zadań przedstawia się następująco: – w zakresie procedury zamówień publicznych:


Z prac Ratusza 1/ W wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego wyłoniono nabywcę nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 26/20 o pow. 0,0998 ha, położona w Pakości przy ul. Radłowskiej, stanowiącą własność Gminy Pakość. W dniu 6 października 2011 r. podpisano akt notarialny z nabywcą nieruchomości. 2/ W wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego wyłoniono nabywcę prawa użytkowania wieczystego do działki 2/26 o powierzchni 0,5000 ha, KW 35638, położona w Pakości przy ul. Topolowej. W dniu 19 października 2011 r. został podpisany akt notarialny z nabywcą nieruchomości. – w zakresie gospodarki nieruchomościami 1/ W dniu 26 września 2011 r. Burmistrz Pakości podał do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz zawierający informacje dot. następujących nieruchomości: – gruntową, oznaczoną jako działka nr 187/12 o pow. 0,0219 ha, KW nr 27163, Bi – inne tereny zabudowane, położoną przy ul. Mogileńskiej w Pakości, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, – gruntową, oznaczoną jako działka nr 190/1 o pow. 0,0219 ha, Bi – inne tereny zabudowane, położoną przy ul. Mogileńskiej w Pakości, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, – gruntowe, położone w Pakości przy ul. Jankowskiej, przeznaczone pod zabudowę garażami, oznaczone ewidencyjnie jak poniżej: – dz. nr 326/72 o pow. 0,0020 ha, – dz. nr 326/73 o pow. 0,0019 ha, – dz. nr 326/74 o pow. 0,0019 ha, – dz. nr 326/75 o pow. 0,0019 ha, – dz. nr 326/76 o pow. 0,0019 ha, – dz. nr 326/77 o pow. 0,0019 ha, – gruntową, oznaczoną jako działka nr 108/2 o pow. 0,0115 ha, KW nr 54842, RIVb – grunty orne klasy IVb, położoną przy ul. Mieleńskiej w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na okres 3 lat, – gruntową, oznaczoną jako działka nr 108/5 o pow. 0,0840 ha, RIVb – grunty orne klasy IVb, położoną przy ul. Mieleńskiej w Pakości, przeznaczoną w częściach do wydzierżawienia na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, na okres 3 lat, – gruntową, oznaczoną jako działka nr 189/2 w części o pow. 0,0091 ha, (pow. ca 0,0789 ha, grunty orne klasy V, położoną przy ul. Szerokiej 12 w Pakości, przeznaczoną w częściach do wydzierżawienia na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na okres 3 lat, – gruntową, oznaczoną jako działka nr 22 o pow. ca 1,5200 ha, RIIIb gruntu orne klasy IIIb, położoną w m. Wielowieś, gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele rolnicze, na okres 3 lat (ziemia sołecka Sołectwa Wielowieś); – gruntową, oznaczoną jako działka nr 105/27 o pow. ca 5,4976 ha, RIIIa i IVa – gruntu orne klasy IIIa i IVa, położoną w m. Rybitwy, gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na cele rolnicze, na okres 15 lat. – w zakresie gospodarki mieszkaniowej: 1/ Zlecono Zakładowi Kominiarskiemu uszczelnienie i zabezpieczenie wkładem kwasoodpornym przewodu kominowego w mieszkaniu przy ul. Mieleńskiej 16/1. 2/ Zlecono Przedsiębiorstwu Usług Gminnych Sp. z o.o. wykonanie nastepujacych prac: – wymiany okna dachowego w lokalu mieszkalnym nr 6, położonym przy ul. Dworcowej 2,

Wiadomości Pakoskie 21

– przemurowanie przewodów kominowych w budynku położonym przy ul. Św. Jana 7 w Pakości, – wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych stanowiących gminny zasób nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Pakość, na podstawie obowiązującego wykazu stolarki okiennej zakwalifikowanej do wymiany zgodnie z “Regulaminem konserwacji i wymiany stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych Gminy Pakość”, – wykonanie remontu budynku położonego w m. Radłowo 84 gm. Pakość w zakresie: wykonanie nowych tynków na elewacji wraz z pomalowaniem, wykonanie opaski wokół budynku, przemurowanie komina ponad dachem oraz wymianę drzwi wejściowych, – wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania w lokalu nr 4 położonym w budynku wielorodzinnym w m. Wielowieś 21, – wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania w lokalu nr 10 położonym w budynku wielorodzinnym przy ul. Lipowej 14, – wykonanie wymiany drzwi wejściowych do klatki schodowej prowadzącej do lokali nr 5 i 6 w budynku położonym przy ul. Rynek 24. 3/ Został ogłoszony II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomosci lokalowych położonych w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie. – w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska: 1/ Wydano decyzję o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 2/ Zakończono inwestycje: – budowa 2 odcinków sieci wodociągowej w Jankowie (jeden z nich zakończono); – budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej w Pakości; 3/ udzielono dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków; 4/ przyjęto zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków; 5/ przyjęto informację o miejscu występowania wyrobów zawierających azbest; 6/ zaopiniowano pozytywnie wniosek w sprawie wydania zezwolenia na transport i odzysk odpadów, 7/ wydano zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze miasta i gminy Pakość. – w zakresie ewidencji działalności gospodarczej: W omawianym okresie łącznie wydano 88 zaświadczeń, decyzji i informacji, w tym: – 12 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, – 44 zmiany w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, – 18 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, – 4 informacje o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, – 10 zaświadczeń potwierdzających dane ze zbioru prowadzonej ewidencji działalności gospodarczej – w zakresie działań Referatu Finansowego: W związku z brakiem możliwości wyegzekwowania należności podatkowych od podatników wydano 28 decyzji umorzeniowych, w tym:


22  Wiadomości Pakoskie

Z prac Ratusza

– 7 decyzji na podatek od nieruchomości od osób fizycznych, – 3 decyzja na podatek rolny od osób fizycznych, – 18 decyzji na łączne zobowiązanie pieniężne, Umorzeń dokonano w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Ponadto wydano 7 decyzji na odroczenie terminu płatności, w tym: – 1 decyzja na odroczenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych, – 4 decyzje na odroczenie łącznego zobowiązanie pieniężne, – 1 decyzja na odroczenie podatku rolnego od osób fizycznych, – 1 decyzja na podatek od środków transportowych. Wystawiono 312 upomnień i 11 wezwań do zapłaty, w tym: – 289 upomnień na podatek od nieruchomości, podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 71.211,27 zł, – 23 upomnienia na podatek od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 46.710,00 zł, – 11 wezwań do zapłaty za dzierżawę mienia gminnego na kwotę 3.110,51zł, Wydano 124 decyzje na zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego na kwotę 114.767,10zł. – w zakresie organizacji robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych oraz stażów: Zatrudnione osoby bezrobotne w ramach robót publicznych oraz osoby wykonujące prace społecznie użyteczne i staże realizowały następujące zadania: – prace porządkowe na terenie miasta i gminy, – pielęgnacja terenów zielonych oraz przycinanie drzew i krzewów, – sadzenie drzewek na terenie Ludwińca, – układanie kostki chodnikowej przy budynku OSP w Pakości, – cząstkowe naprawy dróg gminnych i chodników, – remont chodnika na ul. Radłowskiej, – czyszczenie rowów i studzienek odwadniających, – obsługa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic w rejonie szkoły, – obsługa Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu, – pomoc w opiece nad dziećmi w przedszkolu, – prace biurowe w Urzędzie Miejskim. W omawianym okresie Burmistrz Pakości uczestniczył w następujących naradach i spotkaniach:

13.09.2011 – udział w konferencji dotyczącej zmian w gospodarce odpadami komunalnymi w Bydgoszczy, 16.09.2011– udział w uroczystości rocznicy obchodów pamięci generała Wilka, 10.10.2011– spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w Inowrocławiu, 22.09.2011– udział w Konwencie Burmistrzów w Bydgoszczy, 11.10.2011 – udział w konsultacjach społecznych dla inwestycji dot. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Inowrocław-Strzelno, Pod obrady X Sesji Rady Miejskiej w Pakości została przygotowana następująca informacja i projekty uchwał: 1/ Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011. 2/ Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu na kadencję 2012-2015, 3/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o oświadczeniach majątkowych. 4/ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2011 r. 5/ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2011-2025. 6/ Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pakość. 7/ Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pakości. 8/ Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pakości. 9/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość. Pakość, 20 października 2011 r.

Sto lat! W dniu 4 października 2011 roku Pani Wanda Florczyk zamieszkała w Pakości obchodziła 85-lecie urodzin. Z tej okazji środowisko kombatanckie i Burmistrz Pakości składają dostojnej jubilatce życzenia zdrowia, dalszych pogodnych lat życia, wszelkiej pomyślności i satysfakcji z dokonań w przeszłości i teraźniejszości. Głęboki patriotyzm i ofiarna służba dla ojczyzny, które przyświecały szanownej jubilatce przez całe długie życie w tym konspiracyjna działalność w szeregach Armii Krajowej w latach II wojny światowej wzbudzają uczucie szacunku i wdzięczności. Podczas spotkania z jubilatką w domu rodzinnym przedstawiciele Związku Kombatantów i Byłych więźniów politycznych – Światowego Związku żołnierzy AK i Stowarzyszenia Spadkobierców II wojny światowej oraz Burmistrz Pakości, przekazali wraz z życzeniami wiązanki kwiatów i okolicznościowe dyplomy. W imieniu uczestników spotkania Por. Ignacy Sarnecki „Ostry”


Z prac Ratusza / Historia

Wiadomości Pakoskie 23

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego W dniu 8 października 2011 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pakości odbyła się podniosła uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Państwu Alinie i Tadeuszowi Roloff, zamieszkałych w Pakości ul. Mogileńska 25/23. Państwo Roloff ślub cywilny zawarli dnia 16.09.1961 r. w Luboniu. Medale przyznane przez Prezydenta RP wręczył Szanownym Jubilatom Burmistrz Pakości Wiesław Kończal. Serdeczne gratulacje, życzenia pogody ducha i długich lat w zdrowiu przekazała Jubilatom Elżbieta Szymborska z-ca Kierownika USC w Pakości. Pani Alina pracowała w Szkole Podstawowej w Pakości jako nauczycielka, a Pan Tadeusz w KZPL „Linum” jako główny mechanik. Aktualnie mimo osiągnięcia wieku emerytalnego prowadzą własną Firmę „ALTA” w Pakości. Należy dodać,że przedsiębiorstwo Państwa Roloff jest co roku jednym z najbardziej szczodrych sponsorów loterii dożynkowej w Pakości. Poza pracą zawodową Pan Tadeusz Roloff zajmuje się kolekcjonowaniem m.in. znaczków, orderów, a hobby Pani Aliny to kuchnia i gotowanie. Państwo Roloff mają dwójkę dzieci, doczekali się 4 wnucząt. E. Sz.

Urodzenia: 05.09.2011 r. – Bednarski Hubert s. Janusza i Justyny z Pakości 05.09.2011 r. – Chrząszcz Igor s. Artura i Justyny z Pakości 08.09.2011 r. – Gałek Alicja c. Bartłomieja i Karoliny z Pakości 08.09.2011 r. – Gałek Julia c. Bartłomieja i Karoliny z Pakości 14.09.2011 r. – Janowski Antoni s. Marcina i Marty z Pakości 18.09.2011 r. – Rejdak Lena c. Tomasza i Darii z Pakości 21.09.2011 r. – Jankowska Antonina c. Piotra i Eweliny z Pakości 22.09.2011 r – Tarkowski Jakub s. Janusza i Joanny z Pakości 28.09.2011 r. – Zarembska Zuzanna c. Piotra i Beaty z Pakości 30.09.2011 r. – Świercz Jakub s. Tomasza i Karoliny z Pakości Sporządziła:Krystyna Krajnik

Małżeństwa: 1. 2. 3. 4.

Lampka Jonasz Piotr, zamieszkały Pakość Suszek Barbara, zamieszkała Ludkowo ślub odbył się dnia 10.09.2011 r. Graczyk Daniel Michał, zamieszkały Mogilno Steczyk Alicja, zamieszkała Pakość ślub odbył się dnia 17.09.2011 r. Graczyk Mikołaj Wojciech, zamieszkały Wielowieś Bacia Magdalena, zamieszkała Wielowieś ślub odbył się dnia 17.09.2011 r. Murawski Marek Jan, zamieszkały Janikowo Florczyk Halina Maria, zamieszkała Janikowo ślub odbył się dnia 17.09.2011 r.

5. 6. 7. 8. 9.

Siembab Krzysztof, zamieszkały Wielowieś Śrutwa Anna, zamieszkała Kania ślub odbył się dnia 24.09.2011 r. Paluszczak Michał, zamieszkały Inowrocław Szczecina Małgorzata, zamieszkała Cieślin ślub odbył się dnia 24.09.2011 r. Wiśniewski Jacek, zamieszkały Pakość Bochat Weronika, zamieszkała Piechcin ślub odbył się dnia 24.09.2011 r. Ziółkowski Łukasz Edward, zamieszkały Czyste Przekwas Joanna, zamieszkała Mielno ślub odbył się dnia 24.09.2011 r. Doros Maciej, zamieszkały Pakość Murawska Anna, zamieszkała Pakość ślub odbył się dnia 01.10.2011 r.

Zgony: 1. Rajs Krystyna rod. Twarużek, lat 80, zamieszkała Pakość ul. Szkolna 51/12, zmarła dnia 23.09.2011 r. 2. Kijanowski Radosław rod. Kijanowski, lat 24, zamieszkały Pakość ul. Kwiatowa 13, zmarł dnia 25.09.2011 r. 3. Soska Piotr rod. Soska, lat 31, zamieszkały Radłowo 14 gm. Pakość, zmarł dnia 25.09.2011 r. 4. Krajewski Józef rod. Krajewski, lat 59, zamieszkały Radłowo 60 gm. Pakość, zmarł dnia 28.09.2011 r. 5. Wojciechowska Leokadia rod. Łukomska, lat 87, zamieszkała Pakość ul. Szkolna 47/1, zmarła dnia 11.10.2011 r. Sporządziła: Elżbieta Szymborska

Historyczna uroczystość w Pakości To uroczyste wydarzenie odbyło się w dniu 16 września 2011 roku poświęcone w hołdzie legendarnemu komendantowi Okręgu Wileńsko-nowogródzkiemu, w 20-tą rocznicę odsłonięcia i poświęcenia Tablicy pamięci i 60-tą rocznicę zamęczenia jego w wiezieniu mokotowskim w dniu 29.09.1951 roku, na domu, w którym gen. Aleksander Krzyżanowski „Wilk” mieszkał i pracował od 1 maja do 3 lipca 1948 r. przy ul. Inowrocławskiej 14.

Obchody uświetniła Wojskowa Asysta honorowa wystawiona przez 56 pułk śmigłowców bojowych z Inowrocławia oraz orkiestra kopalni soli z Inowrocławia. Udział brały poczty sztandarowe: – Wojska Polskiego, 56 Pułk Śmigłowców Bojowych Inowrocław – Kombatantów Armii Krajowej – SZŻAK w Pakości


24  Wiadomości Pakoskie – Związku Kombatantów II WŚ w Pakości – Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości – Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości – Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kościelcu – Miasta i Gminy Pakość. Uczestniczyli harcerze z drużyny Zawiszaków z Pakości na czele z Panią Harcmistrzynią Anną Grupą i liczna młodzież szkolna gimnazjum i szkół podstawowych. Zaproszeni goście: – Pani Olga Krzyżanowska, córka generała, marszałek sejmu i senator RP – Pan Jacek Polańczyk, Dyr. Departamentu Orzecznictwa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Warszawa – Pan Mieszko Klawikowski, Sekr. Kom. Ochrony miejsc Pamięci i Męczeństwa Bydgoszcz – Pani Lidia Dąbrowska, przedstawicielka Zespołu Miejsc Pamięci Narodowej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – Pan Alojzy Gładykowski, Prezes Woj. SZŻAK w Bydgoszczy – Pan płk Bogdan Jagodziński Prezes Woj. ZKRPIBWP w Bydgoszczy – Pan Ryszard Jagodziński Przewodniczący Rady Powiatu w Inowrocławiu – Pan Tadeusz Majewski Starosta Powiatu W Inowrocławiu – Pan płk Kazimierz Ośkiewicz przedstawiciel Dowódcy Garnizonu Inowrocław – Pan mjr Robert Janicki i mjr Dariusz Świech przedstawiciele 56 pśb w Inowrocławiu – Pan mjr Bogusław Gołata z-ca Komendanta WKU Inowrocław – Pan Tadeusz Grupa przewodniczący rady Miejskiej w Pakości – Ojcowie: Nikodem Smarz gwardian Klasztoru w Pakości, Dacjan Marczak kapelan Pakoskich kombatantów – ksiądz proboszcz Kościelca Maciej Kuczyński – Pan podkomisarz Przemysław Tulibacki Komendant Policji w Pakości – Pan Maciej Wojtysiak dyrektor PUG w Pakości – Pan Mirosław Gozdera Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. W Pakości – Pani Grażyna Zygmańska Dyrektor Gimnazjum w Pakości – Pan Jarosław Kotyński Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu. Uroczystości rozpoczęto mszą św. W intencji Ojczyzny, Gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”, żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy Wojska Polskiego walczących na wszystkich frontach II Wojny Światowej. Mszę św. Celebrowali:

Historia o. Nikodem, o. Dacjan i proboszcz Kościelca Maciej Kuczyński – Homilię wygłosił o. Nikodem gwardian Klasztoru Pakoskiego. Po mszy św. Uczestnicy przemaszerowali na ulicę Inowrocławską nr 14 pod tablicę pamiątkową gen. Wilka, gdzie rozpoczęto uroczystość zgodnie z ustalonym programem. Orkiestra odegrała Hymn Państwowy. Zgromadzonych powitał Pan Wiesław Kończal Burmistrz miasta Pakości, przewodniczący Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci i Męczeństwa w Pakości. W serdecznych słowach powitał obecna na uroczystościach Panią Marszałek i Senator RP Olgę Krzyżanowską z rodziną, córkę gen. A. Krzyżanowskiego i wszystkich wymienionych na początku relacji. Następnie swoją relacje wspomnień przekazał żołnierz Państwa podziemnego w latach 1939-1945 por. Ignacy Sarnecki ps. „Ostry” – syn ziemi Pakoskiej, który 20 lat temu 22.09.1991 roku przewodniczył Komitetowi organizacyjnemu uroczystości odsłonięcia i poświecenia pamiątkowej tablicy w hołdzie Gen. Aleksandrowi Krzyżanowskiemu „Wilkowi”. Po przekazaniu relacji wspomnień chwilą ciszy oddano hołd Gen. „Wilkowi” i wszystkim żołnierzom Państwa Podziemnego walczącym o niepodległość w latach 1939-1956, poległym, zamordowanym i zmarłym po zakończeniu działań II Wojny Światowej. Niech pamięć o Gen. Aleksandrze Krzyżanowskim „Wilku” pozostanie z nami na zawsze. Szczególnym momentem był akt wręczenia odznaczeń państwowych. Pan Jacek Polańczyk – dyrektor Departamentu Orzecznictwa przy Urzędzie ds. kombatantów i Osób represjonowanych w Warszawie udekorował: Decyzja nr 1798/11 kierownika Urzędu ds. kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 9.09.2011 roku medalem Pro Memoria za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski i po jej zakończeniu: Pana Tadeusza Grupę s. Henryka Pana Wiesława Kończala s. Sylwestra Pana Ryszarda Jagodzińskiego s. Stanisława Pana Jarosława Kotyńskiego s. Arkadiusza Pana Ignacego Sarneckiego s. Andrzeja Płk Bogdan Jagodziński – Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu ZKRPIBWP w Bydgoszczy uhonorował, za zasługi dla związku kombatantów i byłych więźniów politycznych Medalem: – Podkomisarza Przemysława Tulibackiego Komendanta Komisariatu Policji w Pakości. Wystąpienia gości:


Historia Zabierając głos córka generała Olga Krzyżanowska, oświadczyła – „jestem pełna podziwu dla Żołnierzy Armii Krajowej! To nie rodzina, ale właśnie koledzy sprawili, że w Polsce jest kilkadziesiąt takich tablic jak w Pakości, ku czci mojego ojca. Składam podziękowanie środowisku Pakoskiemu za pamięć i hołd, jakimi mieszkańcy Pakości darzą żołnierzy Państwa Podziemnego”. Zabierali głos: płk Bogdan Jagodziński, Ryszard Jagodziński Przewodniczący Rady Powiatu Inowrocławskiego, Pan Tadeusz Majewski Starosta Inowrocławski, Pan Mieszko Klawikowski Sekretarz Komitetu O.M.P. Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pan Ryszard Jagodziński w imieniu odznaczonych podziękował za uznanie apelując do młodzieży szkolnej regionu o kontynuację chlubnej tradycji patriotycznej naszych pakoskich weteranów w latach niewoli i odbudowie Ojczyzny po działaniach II Wojny Światowej. Następnie poszczególne delegacje składały wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową (pomocy udzielili harcerze Zawiszaków) – córka generała z rodzina, przedstawiciele Urzędu ds. Kombatantów, kombatanci, Przedstawiciele miasta Pakości, Wojsko Polskie, Komenda WKU, szkoły z Pakości i Kościelca, harcerze i osoby prywatne. Zabierając głos kończący uroczystości Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej por. Ryszard Dolecki w imieniu Komitetu Organizacyjnego przekazał słowa podziękowania za udział w uroczystości w dniu 16.09.2011r. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, kochana młodzieży pozwólcie, że w imieniu komitetu organizacyjnego obchodów złożę jak najserdeczniejsze podziękowania, za waszą obecność i złożony hołd jednemu z pierwszych żołnierzy Armii Krajowej, bohaterowi polskiego Państwa Podziemnego gen. A. Krzyżanowskiego, walczącego o wolność i niepodległość Ojczyzny, który ostatnie 63 dni swego życia na wolności spędził w Pakości. Serdecznie dziękuje: – Pani Oldze Krzyżanowskiej, marszałek i senator RP z rodzina, córce gen. „Wilka” – kombatantom i spadkobiercom z kpt Alojzym Gładykowski i płk Bogdanem Jagodzińskim – Panu Jackowi Polańczykowi Dyr. Departamentu Orzecznictwa za wręczenie medali PRO MEMORIA w imieniu Pana Stanisława Ciechanowskiego Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Z tej okazji odznaczonym składam serdeczne gratulacje wraz z życzeniami jeszcze lepszych osiągnięć w pracy społeczno-patriotycznej. – Przedstawicielom Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Panom Ryszardowi Jagodzińskiemu Przewodniczącemu Rady Powiatu Inowrocławskiego, Tadeuszowi Majewskiemu Staroście powiatu Inowrocławskiego, Tadeuszowi Grupie Przewodniczącemu Rady miejskiej w Pakości, Wiesławowi Kończalowi Burmistrzowi Miasta Pakości – Duchownym o. gwardianowi Nikodemowi, Dacjanowi, proboszczowi Maciejowi Kuczyńskiemu z Kościelca za celebrę mszy św. Za Ojczyznę i żołnierzy AK – Dyrektorom szkól i kochanej młodzieży przyszłego pokolenia polek i Polaków z apelem o umiłowanie Ojczyzny – Pocztom sztandarowym za wspaniałą prezentację i wzorową postawę – Delegacjom za liczne wieńce i kwiaty składane pod tablicą pamięci Gen. „Wilka” – Naszym Pakoskim sympatykom i sponsorom za wsparcie w tej uroczystości

Wiadomości Pakoskie 25 – Przedstawicielowi Gazety Pomorskiej, Panom fotografom, którzy uwiecznili te piękną uroczystość dla przyszłych pokoleń – Panu Maciejowi Wojtysiakowi Dyr. PUG, gospodarzowi tego obiektu za wspaniałe przygotowanie oraz tradycyjna polską gościnność – Dyr. OKIT za nagłośnienie uroczystości – Komendantowi komisariatu Policji za bezpieczeństwo Panu Podkomisarzowi Przemysławowi Tulibackiemu – Z całego serca dziękuję wszystkim osobom życzliwym, którzy w jakiś sposób przyczynili się do zorganizowania i uświetnienia dzisiejszej uroczystości – Szczególnie dziękuje por. Ignacemu Sarneckiemu za przedstawienie obszernej relacji wspomnień sprzed 20-laty. – Pani Annie Grupie, harcmistrzyni i jej drużynie harcerskiej Zawiszaków z Pakości za bezcenną pomoc organizacyjną – Panu Janowi Kurczewskiemu Prezesowi stowarzyszenia Spadkobierców Kombatantów II WŚ za przewodniczenie i realizację programu uroczystości – Pani Elżbiecie Szymborskiej za wspólną realizację programu uroczystości. Odegraniem ROTY przez orkiestrę Kopalni Soli w Inowrocławiu, zakończono część oficjalną tej niecodziennej uroczystości. Uczestników spotkania Prezes por. Ryszard Dolecki zaprosił na tradycyjną grochówkę. Żołnierz Armii Krajowej I Pułku Strzelców Podhalańskich 9 kompanii III Bat. Armii Krajowej Dow. mjr Julian Zubek „Tatar” Niwa Nowy Sącz Por. Ignacy Sarnecki „Ostry”

Fotorelacja z uroczystości w rubryce „Pakość w obiektywie”


26  Wiadomości Pakoskie

Program Rozwoju Bibliotek Biblioteka Publiczna w Pakości w ramach Programu Rozwoju Bibliotek otrzymała zestaw komputerowy (kamerka, mikrofon,słuchawki), urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, ksero), drukarkę kolorową A3, aparat fotograficzny. Biblioteka razem z Bibliotekami w: Barcinie – Biblioteka wiodąca, Łabiszynie, Kruszwicy – Biblioteki partnerskie, zakwalifikowała się do II etapu Programu i właśnie w wyniku tej kwalifikacji otrzymała wyżej wymieniony sprzęt. Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Fundusze pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek. Program jest zaplanowany na pięć lat – rozpoczął się w 2009 roku i potrwa do roku 2013. W ramach Programu pracownicy będą uczestniczyć w cyklu kilku dwudniowych szkoleń. Będzie to wiązało się z zamknięciem placówki, za co już naszych użytkowników przepraszamy. Pierwsze odbędą się 14 i 15 listopada.

Olimpiada malucha 18 października w Sali sportowej Ośrodka Kultury odbyła się kolejna edycja Olimpiady malucha. Udział w zawodach sportowych wzięli uczniowie klas III ze Szkół Podstawowych z Pakości i Kościelca. Pierwsze miejsce i puchar zdobyła klasa III b ze Szkoły Podstawowej w Pakości wyprzedzając zaledwie o jeden punkt klasę III z Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu. Dalsze miejsca zajęły klasy III c, IIIa i III d z SP w Pakości. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale.

Kultura


Kultura / Na sygnale / Sport

Wiadomości Pakoskie 27

Turniej tenisa stołowego 24 września Ośrodek Kultury był organizatorem turnieju tenisa stołowego. Zwycięzcą turnieju został Mateusz Łabędzki, drugie miejsce zajął Michał Nowacki a trzecie Hubert Chmielewski. Gratulujemy!

We wrześniu jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości, brała udział w15 zdarzeniach. Doszło między innymi do 3 zdarzeń drogowych 6 akcji gaśniczych i 4 zagrożeń miejscowych typu obłamane konary drzew, plamy oleju na jezdni, usuwanie gniazd os i szerszeni oraz inne. W dniu 25.09.2011 r. około godziny 3.30 we wsi Radłowo gm. Pakość doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego. 33-letni kierowca Volkswagena passata z nieznanych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i wpadł w poślizg uderzając w drzewo. Na skutek uderzenia prawdopodobnie powstało zwarcie instalacji elektrycznej i samochód stanął w płomieniach niestety kierowcy jak i 25-letniemu pasażerowi nie udało się wydostać z pojazdu.

Strażacy apelują Wraz z nadejściem jesieni rozpoczął się sezon grzewczy, a co za tym idzie wzmożona działalność Straży Pożarnej związanej z pożarami wywołanymi brakiem drożności i nieszczelności przewodów kominowych. Często, przyczyną pożaru jest brak okresowej konserwacji przewodów kominowych oraz ich kontroli – czynności te powinna wykonywać osoba posiadająca kwalifikacje mistrza w zawodzie kominiarskim. Dlatego też, apelujemy o tym by pamiętać, zwłaszcza że pożary sadzy mogą być groźne w skutkach. Przy niewłaściwym postępowaniu bądź uszkodzeniu konstrukcji komina może dojść do rozprzestrzenienia się pożaru na cały budynek. Pamiętajmy o okresowym czyszczeniu komina Przewody spalinowe należy czyścić co najmniej dwa razy w roku, przewody wentylacyjne – raz w roku, a dymowe cztery razy w roku. (P.J.)

Wiadomości sportowe Zgodnie z zapowiedzią przedstawiamy w tym numerze naszego pisma drużynę LZS Kościelec. Drużyna z Kościelca jako jedyna z terenu naszej gminy występuje w rozgrywkach klasy A już 2 sezon. W rozgrywkach w sezonie 2010/11 zajęła 2 miejsca i uzyskała awans do V ligi. Jednak wskutek braku finansów oraz boiska na którym mogłaby rozgrywać swoje mecze z awansu trzeba było zrezygnować Obecnie w sezonie 2011/12 po 11 kolejkach drużyna z 27 pkt. zajmuje pozycję lidera, której mamy

nadzieję nie opuści do końca rozgrywek. Do dyspozycji trenera Zygmunta Gronia, który prowadzi drużynę już 6 sezon jest 25 graczy a są to: Bramkarze – Paweł Szafarczyk oraz Michał Cybulski. Obrońcy – Patryk Drelich, Krystian Perdał, Radosław Sobieralski, Krzysztof Woźniak, Sebastian Włodarczyk. Obrońcy/pomocnicy – Marcin Ruciński, Michał Tański, Dariusz Knasiak, Andrzej Piekarski.


28  Wiadomości Pakoskie

Sport

Pomocnicy – Rafał Nieznalski, Michał Bogusz, Mateusz Mendelewski, Mateusz Sobieralski, Mateusz Zalewski, Maciej Kowalski, Błażej Babiarz. Pomocnicy/napastnicy – Ryszard Babiarz, Paweł Klajn, Jarosław Łapiński. Napastnicy – Marcin Moritz, Mikołaj Gajewski, Adrian Wysocki, Dawid Jasiński. Do najbardziej bramkostrzelnych zawodników należą – Moritz Marcin, Łapiński Jarosław oraz Gajewski Mikołaj. Drużyna z Kościelca jako jedyna z terenu gminy nie posiada swojego boiska a mecze rozgrywa na boisku szkolnym. W znaki daje się także brak porządnych szatni oraz pomieszczenia dla sędziów. Jednak to nie stanowi żadnej przeszkody dla piłkarzy, którzy swoimi wynikami zdobywają coraz więcej sympatyków. LZS Kościelec posiada także drużynę młodzików, która pomimo tego, że w rozgrywkach ma najmłodszych wiekiem i stażem zawodników dzielnie sobie radzi w rozgrywkach ligowych zajmując w tabeli 7 miejsce. Drużyna młodzików, występuje w następującym składzie: Adrian Balwierz, Hubert Majtczak, Bartosz Burzyński, Mateusz Maciejewski, Jakub Badowski, Kacper Zimosz, Michał Murawiak, Sebastian Michalak, Patryk Matykiewicz, Norman Kędzierski, Paweł Wojciechowski, Dominik Kmita, Kacper Bykowski i Adam Śnieg. I trenerem jest pan Maciejewski Konrad a II Tomasz Majtczak. Na koniec przedstawiamy sztab, który czuwa nad drużynami a są to: wymieniony już na początku trener Zygmunt Groń, kierownik drużyny – Maciejewski Konrad, gospodarz – Staj-

kowski Leszek oraz Agnieszka Matykiewicz – kierownik drużyny młodzików i Lucyna Wojciechowska – opiekunka drużyny młodzików a także prezes Wiśniewski Józef i jego zastępca Józef Perdał. Tak jak już pisaliśmy na początku redakcja życzy ambitnej drużynie z Kościelca liderowania do końca rozgrywek i awansu do V ligi. J.J.

Siatkówka W dniu 15 października na hali sportowej w Trzemesznie zainaugurowane zostały rozgrywki kolejnej edycji Pałuckiej ligi siatkówki w której po raz drugi wystartowała drużyna dziewcząt MUKS „Sokół” z Pakości. W tych rozgrywkach wezmie udział 10 drużyn z okręgu bydgoskiego. W turnieju jaki odbył się w Trzemesznie nasza drużyna w eliminacjach pokonał drużyną Bielic II 2:0 i uległa faworytowi rozgrywek drużynie z Wilczyna 0:2. W tak zwanym małym finale nasze dziewczyny wygrały z Solcem Kujawskim 2:0 i gospodarzem rozgrywek drużyną Trzemeszna 2:0. W sumie dziewczyny wywalczyły 4 miejsce w I turnieju co potwierdziło słowa trenera o dobrze przepracowanym obozie a także przygotowaniu naszych dziewczyn do rozgrywek. Zadanie jakie sobie dziewczyny oraz trener postawiły w rozgrywkach w sezonie 2011/12 to jest miejsce w pierwszej trójce ligi. Po turnieju Trener Bartosz Zaparuchy zapowiedział

pracę nad poprawą niektórych elementów gry a także wzmocnienie psychiki dziewcząt po przegranych setach. Obecnie kadra siatkarek liczy 16 dziewcząt które aktualnie przechodzą badania lekarskie w poradni sportowej, gdyż zgodnie z regulaminem rozgrywek wszystkie zawodniczki muszą posiadać badania lekarskie dopuszczające je do zawodów. W tym miesiącu rozpoczną się także zajęcia z nową grupą naborową złożoną z dziewczyn z Pakoskiego gimnazjum. Jak widać siatkówka szczególnie w wydaniu żeńskim w Pakości znajduje coraz więcej sympatyków. Chętnych do zobaczenia naszych dziewczyn w akcji informować będziemy poprzez plakaty wywieszone w widocznych miejscach. W następnym numerze przedstawimy kadrę siatkarek MUKS „Sokół”. J.J.


Wiadomosci Pakoskie 2011-10  

Wiadomości Pakoskie, gminne pismo lokalne ukazuje się od 1990 r.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you