Page 1


Wydarzenia

Wiadomości Pakoskie 1

Dożynki gminne 28 sierpnia 2011 r, o godz. 12.00 na wzgórzu Kalwaryjskim rozpoczęły się uroczystości dożynkowe w Pakości. Starostowie dożynek, rolnicy ze wsi Ludkowo, Pani Beata Szulc i Pan Wiesław Walentowicz gospodarzowi  gminnego święta plonów Burmistrzowi Pakości – Wiesławowi Kończalowi wręczyli  dorodny bochen chleba. W uroczystościach dożykowych uczestniczyli: Anna Bańkowska – Poseł na Sejm RP oraz Tadeusz Majewski – Starosta Inowrocławski. Sołtysi z 12 sołectw gminy  Pakość odebrali poświęcone ziarno z przeznaczeniem na tegoroczne zasiewy. Po  części religijnej w Parku Miejskim, w Pakości przy ul. Mogileńskiej o godz. 17.00 rozpoczęła się część rekreacyjno-rozrywkowa na którą złożyło się:sołtysiada (zwycięskim zespołem okazała się reprezentacja wsi Wielowieś), występy zespołów ludowych i muzycznych. Powodzeniem cieszyły się stoiska przygotowane przez  Rady Sołeckie i mieszkańców  sołectw. Goście dożynkowi degustowali różnorodne wypieki. Z wielkim apetytem próbowano różnego rodzaju wyroby masarskie i garmażeryjne oraz inne potrawy i napoje serwowane przez gospodynie. Pasieka „Miodzio” częstowała chętnych różnego rodzaju miodem. Swoje wyroby haftu kujawskiego prezentowały pakoskie hafciarki Panie; Jadwiga Bogdanowicz i  Elżbieta Staszak.

Dzieci okupowały zjeżdżalnię i karuzelę (w tym dniu udostępniona nieodpłatnie). Od godzin południowych uczestnicy dożynek z wielkim zainteresowaniem zwiedzali wystawę traktorów i maszyn rolniczych „Skansen” Romana Kacprzaka – sołtysa  z Rycerzewka. Powodzeniem gości dożynkowych cieszyła się loteria fantowa zorganizowana dzięki licznym darczyńcom i sponsorom. Uczestnicy dożynek bawili się do późnych godzin  wieczornych. M.R.

Niezwykłe znalezisko Podczas prac renowacyjnych jednej z kaplic Kalwarii Pakoskiej odnaleziono ukryty w słoiku list z... 1901 roku. Wiadomość ukryta była w ścianie. Na postrzępionej kartce opisane są losy mieszkańców Pakości na przełomie wieków. Właściciel firmy wykonującej prace, Stanisław Siembab postanowił, że i on pozostawi potomnym podobną wiadomość. Do specjalnie na tę okoliczność wykonanej tuby włożono m.in. prasę, informacje o Pakości oraz współczesne monety.


2  Wiadomości Pakoskie

Wydarzenia

Elżbieta Wojciechowska ponownie Mistrzynią Świata! 10-11 września w Austrii (Bleiburg) odbyły się IV Mistrzostwa Świata Nordic Walking: w sobotę 10 września o godz 10 miała miejsce – rywalizacja Cross Country NW na dystansie 21,2 km (różnica wzniesień 70 m), w niedzielę również o godz. 10 – Nordic Hill Walking (Nordic Wysokogórski) na dystansie 12,3 km (różnica wzniesień 1200 m). Nasza mistrzyni startowała zarówno w crossie jak i NW wysokogórskim. W sobotę w rywalizacji open kobiet obroniła zeszłoroczny tytuł Mistrzyni Świata

w Cross Country NW (z czasem 2 godz. 12 min. 40 sek.), natomiast w niedzielę w Nordic Hill Walking zdobyła Wicemistrzostwo Świata wśród kobiet w kategorii open (z czasem 1 godz. 49 min 49 sek.). W tym roku w MŚ NW wzięło udział 10 państw: Polska, Austria, Niemcy, Czechy, Łotwa, Szwajcaria, Węgry, Francja, Włochy, Słowenia. Serdecznie gratulujemy!

Kujawsko-pałucka Operacja Żagiel ’2011 Informacja o regatach jachtów kabinowych i klasy omega „Kujawsko-pałucka Operacja Żagiel ’2011”. Regaty organizowane przez Yacht Klub Polski Inowrocław miały miejsce w dniach 13 i 14 sierpnia 2011 r. w Ośrodku Żeglarskim Łącko k/Pakości – j. Mielno k/Pakości. W regatach uczestniczyło 112 zawodników i 35 jachtów reprezentując 7 klubów. Regaty rozegrano w klasach T-1, T-2, T-3, OMEGA. Uczestnicy walczyli również o Błękitną Wstegę j. Mielno. Regaty współfinansowane były przez Miasto Inowrocław oraz Miasto Pakość.

Puchary i nagrody dla zdowbywców miejsc pierwszych, drugich i trzecich w poszczególnych klasach ufundowało Starostwo Inowrocławskie, Miasto Inowrocław, Miasto Pakość, firma WEKTOR S.C. z Inowrocławia. Firma FAMILIA S.C. z Inowrocławia znacząco pomogła przy organizacji regat. W imieniu organizatorów i uczestników dziękujemy! Regaty zabezpieczała jednostka Pałuckiego WOPR. W sobotę wieczorem uczestnicy regat oaraz goście mieli mozliwość wysłuchania koncertu zespołów OLD DIXIELEND PLAYERS z Mogilna oraz STARA SZKOŁA z Inowrocławia. Lidia Owedyk – Sekretarz YKP Inowrocław

Rozmowa z posłem na Sejm RP Grzegorzem Roszakiem Od wielu lat spotykamy się w Pakości. Skąd to zainteresowanie naszym miastem? – Mam tutaj sporo dobrych znajomych, przede wszystkim jednak jestem pod dużym wrażeniem prac nad restauracją Kalwarii Pakoskiej. Jako historyk cieszę się z przywracania jej świetności. Jako poseł chętnie angażuję się w pozyskiwanie na ten cel środków z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poza tym w Pakości zawsze dużo się dzieję i zawsze dobrze się tutaj czuję. Znamy Pana jako Posła na Sejm RP, ale wcześniej bywał Pan w naszych szkołach jako pracownik Kuratorium Oświaty. – Tak to prawda. Byłem wizytatorem, a następnie dyrektorem wydziału w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. A bezpośrednio

przed wyborami w 2007 roku byłem dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Miałem wówczas okazję uczyć wielu dobrych uczniów z Pakości. Moje zainteresowanie problemami regionu wynikało również z faktu, że byłem radnym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W związku z tym, ze kończy się obecna kadencja Sejmu czy mógłby Pan powiedzieć co uważa za największy sukces w swojej pracy poselskiej? – Myślę, że przede wszystkim są to konkretne działania wspierające szkoły, instytucje kultury i dziedzictwa narodowego, a także dobra współpraca z samorządami. Korzystając z okazji pragnę podziękować władzom samorządowym Pakości oraz wszystkim jej mieszkańcom za 4 lata dobrej współpracy.


Reklama

Wiadomości Pakoskie 3


4  Wiadomości Pakoskie

Aktualności

Spacer po inwestycjach

Wspólnota mieszkaniowa Dworcowa 6 Została wykonana inwestycja pn.: „Wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z remontem części kominów budynku mieszkalnego stanowiącego Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Dworcowej 6 w Pakości”. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.

Po nowym asfaltowym dywaniku ulicy Radłowskiej przyszła kolej na budowę nowego chodnika.

Ruszyła budowa kanalizacji na osiedlu 600-lecia

Wspólnota mieszkaniowa Mogileńska 29 Została wykonana inwestycja pn.: „Wymiana pokrycia dachowego wraz z jego ociepleniem oraz docieplenie dwóch ścian wraz z kolorystyką i remontem balkonów (ściana frontowa oraz ściana z balkonami) budynku stanowiącego Wspólnotę Mieszkaniową, położonego przy ul. Mogileńskiej 29 w Pakości”. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.

Trwa rewitalizacja centrum Kościelca.


Aktualności

Wiadomości Pakoskie 5

Dofinansowanie Z dniem 20 czerwca 2011r. Urząd Miejski w Pakości rozpoczął przyjmowanie wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną zgodnie z uchwałą Nr VI/40/201 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz przedsiębiorcy, jak również jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Dofinansowanie odbywa się w formie refundacji w części poniesionych na terenie Gminy Pakość kosztów inwestycji związanych z realizacją zadań polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, budowie zbiorników bezodpływowych ścieków oraz utylizacji i transportu zdemontowanych wyrobów zawierających azbest. Wysokość dofinansowania, które udzielane jest jednorazowo wynosi odpowiednio: 1) budowy przydomowych oczyszczalni ścieków: do 50% wartości zadania, nie więcej jednak niż 2.000,00 zł na gospodarstwo domowe; 2) budowy zbiorników bezodpływowych ścieków: do 50% wartości zadania, nie więcej jednak niż 2.000,00 zł na gospodarstwo domowe; 3) do utylizacji i transportu zdemontowanych wyrobów zawierających azbest: 80% powierzchni obiektu, z której zdemontowano ww. wyroby, zgłoszonego we wniosku, nie więcej jednak niż 3.000,00 zł. Dofinansowaniu podlega zakup i montaż urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków, zakup i montaż zbiornika bezodpływowego, bądź transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest. Nie podlegają dofinansowaniu: a) koszty konserwacji urządzeń; b) zadania zakończone przed 2010 rokiem; c) zadania, których realizacja nie gwarantuje uzyskania trwałego efektu ekologicznego, d) wykup terenów, wypłata odszkodowań oraz ubezpieczeń, nadzór inwestorski i zastępstwo inwestycyjne; e) pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska; f) dokumentacja projektowa; g) demontaż wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie udzielane jest posiadaczom nieruchomości, tj.: właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym, którzy: 1. wybudowali przydomową oczyszczalnię ścieków przy zachowaniu poniższych warunków: a) nieruchomość leży poza terenem objętym planami budowy kanalizacji do roku 2013 ujętymi w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta i Gminy Pakość na lata 2007-2013; b) nieruchomość leży poza terenem objętym projektem planu aglomeracji; c) brak możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej lub podłączenie to jest technicznie bądź ekonomicznie nieuzasadnione; d) budowa i eksploatacja spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowa-

dzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), z zastrzeżeniem § 9. 2. wybudowali zbiornik bezodpływowy przy zachowaniu poniższych warunków: a) brak było możliwości podłączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub podłączenie to jest technicznie bądź ekonomicznie nieuzasadnione; b) warunki gruntowe uniemożliwiają budowę przydomowej oczyszczalni ścieków; c) zbiornik bezodpływowy spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 3. usunęli wyroby zawierające azbest i poddali je utylizacji po spełnieniu następujących warunków: a) złożyli informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876) w Urzędzie Miejskim w Pakości przynajmniej w roku poprzedzającym usunięcie azbestu wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), b) złożyli informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876). Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania oraz wyrażenie zgody na wypłacenie dofinansowania współwłaścicielom ponoszącym koszty budowy. Dofinansowanie udzielane jest proporcjonalnie do poniesionych kosztów. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu oraz do pobrania w punkcie informacyjnych oraz pokoju nr 18 w godzinach pracy Urzędu. Wniosek nieuzupełniony nie będzie rozpatrywany. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy. W celu zapewnienia jawności postępowania o udzieleniu dotacji celowej i jej rozliczeniu Burmistrz Pakości zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o przyznanych kwotach dotacji celowych i podmiotach, które ją otrzymały. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.), jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej, a w szczególności do jej udzielenia stosuje się przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art.


6  Wiadomości Pakoskie

Aktualności

87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379.5 z 28.12.2006r.), Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r w sprawie zastosowania art 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 337/2007) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 193 z 25.07.2007r.).

Środki zabezpieczone w budżecie Gminy na powyższy cel na rok 2011 wynoszą odpowiednio: przydomowe oczyszczalnie ścieków i zbiorniki bezodpływowe – 30.000,00zł, utylizacja i transport wyrobów zawierających azbest – 20.000,00zł. Decyduje kolejność złożenia wniosków. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na dany cel w budżecie Gminy w danym roku, dofinansowanie może być realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, w przypadku posiadania środków na ten cel.

Odpowiedzialność za niedrożny rów ponosi właściciel posesji Zalane pola i woda wdzierająca się do piwnic to najczęstsze skutki podtopień, tymczasem mogłyby być znacznie łagodniejZ prawa wodnego wynika, że: sze, gdyby regularnie czyścić rowy. Właściciele gruntów często • Wody stojące oraz te znajdujące się w rowach w graninie zdają sobie sprawy z tego, że rów należy do nich i ich obocach nieruchomości należą do właściciela posesji. Ma on wiązkiem jest jego utrzymanie. obowiązek zapewnić bezpieczeństwo i właściwe użytkoZgodnie z prawem wodnym, za stan rowów odpowiadają wławanie rowu. ściciele gruntów, na których one się znajdują. Czyli każdy kto jest • W utrzymaniu urządzeń wodnych uczestniczą nie tylko właścicielem ale także dzierżawcą gruntów na których znajdują się właściciele, ale i ci, którzy odnoszą z nich korzyści. To rowy i przepusty zobowiązany jest do utrzymania ich w nienaganwłaściciel musi wystąpić z wnioskiem o ustalenie i ponym stanie, chyba że urządzenia te są objęte działalnością spółki dział kosztów. wodnej- wówczas utrzymanie rowu jest powinnością tej spółki. • Nie wolno zmieniać kierunku odpływu wody z posesji ze Melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych szkodą dla sąsiadów ani też odprowadzać do nich nadw celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej miaru wody. Jeśli do takich działań dochodzi, wójt, buruprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodziami. mistrz lub prezydent miasta mogą nakazać właścicielowi Należy zaznaczyć, iż dbałość o te urządzenia jest koniecznością przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urząwynikającą nie tylko z przepisów prawa, lecz również z uwagi dzeń zapobiegających szkodom. na bezpieczeństwo własne oraz sąsiadów. Tylko sprawne urządzenia melioracji eliminują ryzyko podtopień. Podstawa prawna Art. 12 ust. 1, art. 70 ust. 1, art. 14 ust 1, art. 77 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne( Dz. U. 2005 r, Nr 239, poz.2019 ze zm.)

Warsztaty integracyjne W dniach od 22 sierpnia do 25 sierpnia 2011 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości zorganizował 4 dniowe wyjazdowe warsztaty integracyjne do Gozdawy k.Mogilna. Wyjazd zorganizowany był dla 20 osobowej grupy beneficjentów, uczestników Programu Aktywności Lokalnej oraz młodzieży pełniącej rolę wolontariuszy w ramach projektu systemowego „Daj sobie szansę „współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego . Ponadto w wyjeździe uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” wraz ze swoimi opiekunami. Z ramienia Stowarzyszenia opiekę nad uczestnikami sprawowała Pani Anna Grupa i Pani Ewa Sment. Warsztaty miały na celu organizację czasu wolnego osób niepełnosprawnych, a także integrację młodzieży z osobami niepełnosprawnymi. Wyjazd pozwolił uczestnikom projektu wykorzystać nabyte umiejętności w trakcie szkoleń i warsztatów. W trakcie warsztatów został przeprowadzony wideotrening komunikacji, którego celem było ułatwienie uczestnikom nabycia umiejętności prawidłowej komunikacji. Program w trakcie wyjazdu był bardzo bogaty. Pierwszym punktem było zwiedzanie Wieży Widokowej w Dusznie niedaleko Gozdawy, która stanowiła punkt widokowy na Wale Wydartowskim, to najwyższe wzniesienie Wysoczyzny Gnieźnieńskiej, z którego uczestnicy z wysokości 167 m n.p.m mogli podziwiać wspaniały widok. Następnie znakomitą atrakcją okazała się przejażdżka brydżką po Gozdawie, bez wątpienia największym zainteresowaniem cieszył się kryty basen, z którego każdego dnia bardzo chętnie korzystali zarówno młodzież

jak i dorośli. Wieczory upływały we wspaniałej atmosferze przy ognisku i muzyce, która sam podrywała do tańca. Z wyjazdu uczestnicy wrócili bardzo zadowoleni. Pozytywnym aspektem wyjazdu integracyjnego jest wzrost chęci beneficjentów do ponownego odwiedzania tego rodzaju miejsc wraz ze swoimi rodzinami. Dostrzegli potrzebę wykorzystania zdobytych umiejętności podczas szkoleń na zdobycie zatrudnienia i poprawę sytuacji życiowej, aby mogli sobie pozwolić w przyszłości na wspólny wyjazd z rodzinami w różne zakątki Polski.


Aktualności / Szkolnictwo

Wiadomości Pakoskie 7

Piknik rodzinny 16 lipca 2011r. podczas Pikniku Rodzinnego, którego głównym organizatorem był Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości swoją działalność przedstawił między innymi Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień mieszczący się przy ul. Inowrocławskiej 14 w Pakości. Pracownicy Punktu Konsultacyjnego i przedstawiciele grupy samopomocowej zaproponowali bogatą ofertę materiałów edukacyjnych, w tym broszur, książek, informatorów dotyczących problemów nadużywania alkoholu, narkotyków i przemocy w rodzinie. Na bieżąco udzielano zainteresowanym aktualnej wiedzy na temat różnych technik pomagania osobom, które spożywają alkohol lub narkotyki w sposób ryzykowany, bądź szkodliwy. Duże zainteresowanie wzbudziły informatory dotyczące przemocy w rodzinie, która to stała się bardzo niepokojącym zjawiskiem społecznym. Zawierały one niezbędną wiedzę, gdzie konkretnie się udać, aby otrzymać profesjonalną poradę odpowiednią w konkretnej sytuacji. Stoisko urozmaicono interesującymi pracami plastycznymi na temat uzależnień, wykonanych przez dzieci i młodzież ze Świetlicy Profilaktyczno-Opiekuńczej w Kościelcu.

Piknik, to impreza o walorach edukacyjno-informacyjno-rozrywkowych. Jego atmosfera bardziej znacznie sprzyja edukacji. Jest to jedna z lepszych form przekazu kompensum wiedzy na temat problemu alkoholowego, narkotyków, czy przemocy w rodzinie. B.J.

Półkolonii czas..! Jak co roku, w okresie wakacji letnich, w Szkole Podstawowej w Pakości miały miejsce półkolonie. Odbyły się one w dniach 18-29 lipca (I turnus) i 1-12 sierpnia (II turnus). W sumie, w wypoczynku letnim udział wzięło 105 dzieci z kl. I-VI. Dla wszystkich uczestników zajęć przewidziano wiele atrakcji. Wśród nich znalazły się wycieczki do Parku Dinozaurów „Zaurolandia” w Rogowie, do Cementowni („Lafagre”) i Wapienna, do Ogrodu Fauny Polskiej w Myślęcinku czy do Family Parku w Bydgoszczy. Poza tym, każdy mógł zadbać o swoją kondycję fizyczną pływając na basenie w Inowrocławiu czy też bawiąc się na boisku „Orlik” w Pakości. Dużą radość sprawiły dzieciom wyjazdy na seans filmowy do kina „Kinomax” w Inowrocławiu i do Miasteczka Westernowego „Silverado City” w Bożejewiczkach oraz rejs stateczkiem wycieczkowym „Janek” po Jeziorze Pakoskim. Największą atrakcją jednak okazała się wycieczka do 56 Kujawskiego Pułku Śmigłowców Bojowych w Inowrocławiu, gdzie uczestnicy mieli możliwość obejrzeć z bliska śmigłowiec MI-24 oraz dotknąć a nawet „zasiąść za sterami” śmigłowca MI-2. Podczas trwania półkolonii, wszystkie dzieci, codziennie, zapewnione miały ciepły posiłek i podwieczorek.

Opiekunami półkolonii byli: I turnus – p. L. Adrian, p. A. Kaźmierczak, p. E. Kuc, p. K. Kuflewicz i p. M. Kuflewicz; II turnus – p. J. Kowalska, p. M. Lewandowski, p. Sz. Lewandowski i p. B. Wolińska. Opiekunowie półkolonii serdecznie dziękują firmie przewozowej „MATBUD”, dyrekcji i pracownikom firmy „Lafarge” i kopalni kruszywa w Wapiennie oraz dowódcom 56 KPŚB w Inowrocławiu. J.K.


8  Wiadomości Pakoskie

Szkolnictwo

Rok szkolny 2011/12 rozpoczęty... Tradycyjnie 1 września rozpoczął się kolejny rok szkolny. W Szkole Podstawowej w Pakości w roku szkolnym 2011/12 uczyć się będzie 521 uczniów w 26 oddziałach. Funkcjonują trzy oddziały przygotowania przedszkolnego, tzw. „0” oraz 23 oddziały szkolne. Warto wspomnieć, że po raz pierwszy wprowadzono obowiązek przygotowania przedszkolnego dla 5-latków oraz zwiększyła się obecność 6-latków jako uczniów klas pierwszych (na 76 pierwszoklasistów aż 20 to dzieci sześcioletnie). W uroczystości inauguracji roku szkolnego tradycyjnie uczestniczył Burmistrz Pakości Pan Wiesław Kończal, Gwardian Klasztoru O. Nikodem Smarz, wielu rodziców oraz cała społeczność szkolna. Mirosław Gozdera – dyrektor szkoły

Super Klasa Od grudnia 2010 r. do końca maja 2011 r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości trwała I edycja konkursu o tytuł Super Klasy. Uczniowie z klas IV-VI zmagali się ze sobą w następujących konkurencjach: wywiązywanie się z obowiązku noszenia mundurka, dbanie o porządek i estetykę w klasie, przygotowanie gazetki ściennej na określony temat, stan czytelnictwa oraz średnia ocen z przedmiotów i zachowania na koniec semestrów. Na gazetce ściennej RSU co

miesiąc umieszczana była aktualna punktacja i miejsca poszczególnych klas biorących udział w zabawie. Zwycięzcą została klasa IVb, której wychowawcą jest pani Wanda Zielińska. Uczniowie otrzymali pamiątkowy dyplom, puchar, a także nagrodę niespodziankę w postaci zaproszenia na lody. Katarzyna Kozina

Półkolonie letnie w gimnazjum W pierwszych dwóch tygodniach wakacji tj. 27.06-08.07.2011 r. w pakoskim gimnazjum odbyły się półkolonie dla młodzieży gimnazjalnej. Całkowity koszt 10-dniowego wypoczynku letniego wynosił 40 zł od uczestnika. Opiekunami półkolonii byli nauczyciele wychowania fizycznego: Edyta Pietrzak i Ariel Nadolski. Zajęcia odbywały się codziennie przez 4,5 godziny. Brała w nich udział grupa gimnazjalistów składająca się z 4 dziewcząt i 17 chłopców.

Młodzież pożytkowała energię w czasie zajęć rekreacyjno-sportowych ( gry w piłkę nożną, siatkówkę, piłkę ręczną, koszykówkę, unihokeja i tenisa stołowego), które odbywały się na terenie przyszkolnym. Poza tym uczestnicy półkolonii dwukrotnie wyjechali do Kinomax w Inowrocławiu na projekcję filmów: „Auta 2” i „Transformers 3d”. Brali również udział w wyjazdowych zajęciach rekreacyjno-sportowych : w kręgielni „Bowling Magic Center”, na pływalni „Wodnik” i „Park Wodny” oraz


Szkolnictwo

Wiadomości Pakoskie 9

hali OSiR Inowrocław (ścianka wspinaczkowa). By uzupełnić stracone kalorie każdego dnia gimnazjaliści spożywali smaczne posiłki regeneracyjne, które serwowały panie obsługujące stołówkę szkolną. Atrakcyjnym dniem był wyjazd rowerowy do Mielna, gdzie młodzież spędziła tam aktywnie czas grając w piłkę, a potem smażąc kiełbaski nad ogniskiem.

Właścicielowi campingu, panu Pieterowi van den Boogaard, za gościnność tego dnia dziękujemy. Serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe kierujemy również do Urzędu Miejskiego w Pakości. E. P. i A. N.

Sportowe wakacje, czyli gimnazjaliści na obozach w Zakopanem, Lesku, Białych Błotach, Więcborku i Bydgoszczy Od 16 lipca uczniowie Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości uczestniczyli w 5 obozach sportowych. Pierwszy zorganizowany w Zakopanem w ramach programu „Trzymaj Formę”, przy współpracy rodziców, oparty był głównie na pieszych wycieczkach górskich. W sumie młodzież pokonała trasę 85 kilometrów m.in. na Gubałówkę, do Morskiego Oka i Doliny Kościeliskiej, weszła na Kasprowy Wierch, a także wyjechała do Białki Tatrzańskiej na obiekt Terma Bani, Krakowa i Częstochowy. Drugi sportowy zorganizowany przy współpracy z UKS „Czapla” Białe Błota dostosowany był do wieku i umiejętności uczestników. Obejmował oprócz programu treningowego szereg innych atrakcji, a także wycieczki i zajęcia na pływalni w Lesku. Młodzi sportowcy uczestniczyli również w trzech zgrupowaniach kadry w Białych Błotach, Więcborku i w Bydgoszczy.

Podsumowaniem aktywnych wakacji był sukces ucznia klasy III B Rafała Dzikowskiego, zdobywcy brązowego medalu na Mistrzostwach Polski w biegach górskich na dystansie 3 km. Ewa Buzała

SuperMemo, czyli gimnazjaliści z Pakości wspominają… 1 sierpnia br. mieliśmy okazję wyjechać na obóz naukowy SuperMemo Poznań, zorganizowany w ramach projektu unijnego „Uczeń online”. W skład naszej grupy weszli: Adrianna Andrzejewska, Michał Drzewiecki oraz ja, czyli Natalia Ochocka. Przez 12 dni poznaliśmy ponad sześćdziesięcioro koleżanek i kolegów z całej Polski, uczestników tego projektu. Ten czas mogliśmy poświęcić również na odkrywanie piękna polskich gór, między innymi Rusinowej Polany, zdobywaliśmy Nosal, a także poznawaliśmy Zakopane. Podczas obozu często były organizowane pisze wycieczki w okolice Białego Dunajca… Dwukrotnie byliśmy na Słowacji, gdzie odbył się spacer wokół malowniczo położnego jeziora Styrbske Pleso, skorzystaliśmy także z kompleksu basenowego z wodą termalną w Popradzie. Przez tych kilkanaście dni wypoczynku uczestniczyliśmy również w warsztatowych zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez naukowców Uniwersytetów Jagiellońskiego i Poznańskiego. Wieczory spędzaliśmy przy ogniskach lub na dyskotekach...

12 sierpnia na zakończenie każdy uczestnik obozu otrzymał zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach, po czym szczęśliwie wróciliśmy do domów. Natalia Ochocka – uczennica kl. II b

Witaj, szkoło… Pierwszy dzień września powitał zgromadzonych w szkolnej sali gimnastycznej pakoskiego gimnazjum o godzinie 9.00. Do zaproszonych gości, grona pedagogicznego, pracowników obsługi oraz zebranych uczniów, przemówiła dyr. G. Zygmańska, która po krótkim powitaniu przedstawiła wychowawców tegorocznych klas pierwszych.

Następnie do zgromadzonych przemówili burmistrz Pakości W. Kończal oraz o. proboszcz N. Smarz. Tego dnia uczczono również pamięć poległych składając kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym żołnierzy września 1939 r. Agnieszka Skibowska


10  Wiadomości Pakoskie

Szkolnictwo

Wspaniałe wakacje nad Morzem Bałtyckim Obóz letni w Dźwirzynie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kościelcu. Wakacje minęły, ale niezapomniane wspomnienia zostały. Dla 30 uczniów naszej szkoły został zorganizowany w terminie od 31 lipca do 8 sierpnia 2011 r. 9-dniowy obóz letni w Dźwirzynie nad Morzem Bałtyckim. Organizację i kierowanie powierzono p. Elżbiecie Nowak. Wychowawcami zostały p. Katarzyna Cieślińska, p. Magdalena Maciejewska, pomoc wychowawcy p. Lidia Chwalisz pielęgniarka, oraz Małgorzata Nowak studentka UTP. Obóz został zorganizowany na terenie Dźwirzyna w Domu Wypoczynkowo-Kolonijnym „BAŁTYK” ul. Leśna 1. Ośrodek położony w przepięknej scenerii roślin, wydm i morza. Pogoda dopisywała oraz smaczne jedzenie sprawiły, że przyjemnie spędzaliśmy czas na pieszych wędrówkach do portu i na wycieczkach po Miedzyzdrojach – Świnoujściu (5 VIII), Kołobrzegu (6 VIII), w Niemczech (3 VIII) oraz na zabawach, grach i konkursach. Zwiedziliśmy Dźwirzyno, mieliśmy przyjemność odbyć rejs po morzu stateczkiem „Milenką”. Plażowaliśmy na ciepłym piasku i kąpaliśmy się w Morzu Bałtyckim. Byliśmy w Niemczech w Tropical Islands – w największym tropikalnym świecie rozrywki w Europie, są tam plaże pokryte białym, delikatnym piaskiem, Las Tropikalny, Morze Południowe, Laguna Bali, baseny i zjeżdżalnie wodne. Podczas wycieczki po Międzyzdrojach zwiedziliśmy miasto, promenadę gwiazd, Muzeum Przyrodnicze oraz gabinet figur woskowych. Zatrzymaliśmy się w Trzęsaczu podziwiając wybrzeże klifowe, w Wapnicy Jeziorko Turkusowe, a w Dziwnowie Most zwodzony. Prom w Świnoujściu „Karsibór” to ciekawa atrakcja dla wszystkich, którzy nie płynęli wcześniej statkiem, a w szczególności takim, który przewozi samochody. Oczywiście największą atrakcję miały dzieci i to dla nich warto było przepłynąć się tym promem. W Kołobrzegu zwiedziliśmy: Katedrę – Bazylikę NMP, spacerkiem przeszliśmy ukwieconymi skwerami z fontannami przez park do molo, następnie przeszliśmy promenadą nadmorską przy Pomniku Zaślubin z Morzem do portu. Wchodząc na Latarnię Morską pokonaliśmy 26 metrów wysokości tj. 109 schodów pro-

wadzących na galerię widokową. Z tarasu widokowego mieliśmy możliwość podziwiania panoramy miasta i okolic. Zostały rozstrzygnięte konkursy i wręczone nagrody. Najsympatyczniejsi uczestnicy obozu to A. Panert i A.Fik. Najpiękniejsze prace plastyczne na temat „Moje wspomnienia z obozu”, wykonali K. Florczyk, i M. Tydola. Tęgimi umysłami okazały się dziewczynki A. Rychłowska, M. Olszewska, W. Kołodziejczak, A. Kędzierska. Wszyscy uczestnicy obozu letniego otrzymali książki i drobne upominki. Podziękowania Dziękuję z całego serca wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu wypoczynku letniego dzieci – Obozu w Dźwirzynie. Za wsparcie Urzędowi Miejskiemu w Pakości i pomoc ofiarodawców: Państwu Elżbiecie i Zenonowi Bąkowskim z Kościelca, Pani Iwonie Boruch – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL w Mogilnie, Panu Piotrowi Domagała – Rembis z Janikowa, Panu Jarosławowi Marciniakowi – Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej CUIAVIA w Inowrocławiu, Pani Beacie Banaszak i Pani Izabeli Orzechowskiej – Bankowi Spółdzielczemu z Pruszcza Pomorskiego Oddział w Pakości, Państwu Agnieszce, Kazimierzowi, Franciszkowi Batlińskim z Rycerzewa, Panu Janowi Stillerowi z Dziarnowa, Państwu Janowi i Danucie Kurczewskim z Pakości, Panu Przemysławowi Górnemu – Familia PLUS z Inowrocławia, Panu Arturowi i Tadeuszowi Chęsym – Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL w Inowrocławiu, Rodzicom, Panu kierowcy Włodzimierzowi Antol za bezpieczną jazdę, przewoźnikowi Nadgoplańskiej Komunikacji Autobusowej w Grodztwie Panu Grzegorzowi Arentowi, wspaniałemu przewodnikowi Panu Jerzemu Wojtasowi z PTTK Kołobrzeg oraz ratownikom znad morza Panu Filipowi i Panu Zachariaszowi. Kierownik wypoczynku letniego Elżbieta Nowak


Z prac Ratusza

Wiadomości Pakoskie 11

Informacja o działalności Burmistrza Pakości w okresie od 10 czerwca 2011 r. do 12 września 2011 r. W okresie międzysesyjnym Burmistrz Pakości przyjął do realizacji uchwały podjęte na VII i VIII Sesji Rady Miejskiej w Pakości. Realizacja uchwał przedstawia się następująco: 1/ Uchwała nr VII/43/2011 dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości za 2010 r. – Uchwała zrealizowana. 2/ Uchwała nr VII/44/2011 dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Pakości za 2010 r. – Uchwała zrealizowana. 3/ Uchwała nr VII/45/2011 dot. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2010 r. – Uchwała zrealizowana. 4/ Uchwała nr VII/46/2011 dot. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pakości za 2010 r. – Uchwała zrealizowana. 5/ Uchwała nr VII/47/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2011 r. – Uchwała zrealizowana, podjęte zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok zostały wprowadzone. 6/ Uchwała nr VII/48/2011 dot. zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso. – Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 170, poz. 1433 i jest realizowana. 7/ Uchwała nr VII/49/2011 dot. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. – Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 170, poz. 1434 i jest realizowana. 8/ Uchwała nr VII/50/2011 dot. ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość. – Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 170, poz. 1435 i jest realizowana. 9/ Uchwała nr VIII/51/2011 dot. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. – Uchwała zrealizowana. Interpelacje i zapytania radnych z VII Sesji Rady Miejskiej w Pakości: Radny Pan Jerzy Joachimiak zgłosił dwie interpelacje w następujących sprawach: 1/ wprowadzenia znaku „Stop” przy skrzyżowaniu ulic: Cmentarnej, Mikołaja i Radłowskiej, 2/ postawienie tablic informacyjnych z nazwami ulic: Osiedle 600-lecia i Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Odpowiedzi: 1/ Stała organizacja ruchu zatwierdzona przez właściwy organ administracji i wprowadzona z zakończoną realizacją inwe-

stycji pn.: „Budowa obwodnicy w m. Pakość – przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255” nie przewiduje ustawienia znaku B-20 „STOP” na przedmiotowym skrzyżowaniu. 2/ Realizacja interpelacji dot. zakupu i ustawienia tablic informacyjnych z nazwami ulic: Osiedle 600 lecia i Kardynała Stefana Wyszyńskiego zostanie wykonana w II połowie 2011 r. Radna Pani Anna Grupa zgłosiła trzy interpelacje w następujących sprawach: 1/ przycięcia krzewów róż przy przejściu dla pieszych przy ul. Szerokiej, 2/ wydzielenia miejsca na garaże dla mieszkańców osiedla przy ul. Szkolnej, 3/ wydłużenia godzin otwarcia boisk „ Orlik” w okresie wakacyjnym, Odpowiedzi: 1/ Interpelacja została zrealizowana, dokonano przycięcia róż przy przejściu dla pieszych przy ul. Szerokiej. 2/ Prowadzone są prace związane z wydzieleniem działek pod garaże murowane przy ul. Szkolnej. Po wydzieleniu gruntu zostanie przeprowadzony przetarg na sprzedaż w/w działek pod zabudowę garażową. 3/ Interpelacja w sprawie wydłużenia godzin otwarcia Orlika została zrealizowana, podczas wakacji boiska „Orlik” były czynne w lipcu codziennie od godziny 11,oo do godziny 21,oo, w sierpniu od 9.00 do 21.00 Radna Pani Justyna Kotyńska zgłosiła pięć interpelacji w sprawach: 1/ zainstalowania lustra drogowego, panoramicznego na skrzyżowaniu ul. Polnej i Mikołaja, 2/ wystąpienia do PKP o modernizację przejazdu kolejowego, 3/ rozważenia możliwości zainstalowania drugiego progu zwalniającego w ciągu ul. Mieleńskiej, w związku z poruszaniem się pojazdów z nadmierną prędkością. 4/ przycięcia krzewów róż przy wyjeździe z ul. Mieleńskiej w kierunku ul. Barcińskiej oraz przy wyjeździe z ulicy 21 Stycznia, 5/ rozważenia możliwości wprowadzenia ruchu dwukierunkowego w ul. Szkolnej dla rowerów. Odpowiedzi: 1/ Interpelacja w sprawie zainstalowania lustra drogowego zostanie rozpatrzona przez Komisję Rady Miejskiej. W przypadku akceptacji środki finansowe zostaną zaplanowane i wprowadzone do propozycji budżetu na 2012 r. 2/ Skierowano pismo do Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy w sprawie złego stanu technicznego i przejazdu kolejowego na ul. Jankowskiej w Pakości. 3/ Skierowano pismo do Komisariatu Policji w Pakości z prośbą o wzmożoną kontrolę prędkości pojazdów poruszających się ulicę Mieleńską. 4/ Interpelacja została zrealizowana, w ramach robót publicznych dokonano przycięcia krzewów róż przy skrzyżowaniu dróg gminnych z ul. Barcińską. 5/ W zakresie realizacji interpelacji dot. wprowadzenia ruchu dwukierunkowego dla rowerów, brak jest możliwości technicznych na wprowadzenie wnioskowanej organizacji ruchu.


12  Wiadomości Pakoskie Radny Pan Jacek Orzechowski zgłosił interpelacje dot. rozważenia możliwości zainstalowania ekranów dźwiękoszczelnych od strony ulicy Barcińskiej przy placu zabaw. Odpowiedź: Instalacja ekranów dźwiękoszczelnych przy placu zabaw od strony ul. Barcińskiej nie jest zadaniem planowanym w tegorocznym budżecie gminy. Celowość realizacji powyższego zadania przeanalizowana zostanie podczas prac nad projektem budżetu na 2012 r. Radny Pan Marek Szymborski zgłosił cztery interpelacje w następujących sprawach: 1/ oczyszczenia z pajęczyn lamp oświetleniowych na kładce przez rzekę Noteć, 2/ rozważenie możliwości budowy chodnika przy szczycie południowym budynku nr 43 przy ul. Mogileńskiej, 3/ przycięcia krzewów róż i bzu ograniczających widoczność na skrzyżowaniu ulic Inowrocławskiej, Barcińskiej, Rynek oraz Jankowskiej, 4/ naprawa nawierzchni placu przy ul. Jankowskiej. Odpowiedzi: 1/ Interpelacja w sprawie oczyszczenia lamp oświetleniowych zainstalowanych na kładce przez rzekę została zrealizowana. 2/ Interpelacja została zrealizowana utwardzono odcinek chodnika dla pieszych na szczycie południowym bloku nr 43 przy ul. Mogileńskiej. 3/ Interpelację zrealizowano, przycięto krzewy róż i bzów w okolicach wnioskowanych skrzyżowań, dalsze prace związane z zabiegami pielęgnacyjnymi wzdłuż chodników na terenie miasta zostaną wykonane do końca października br. 4/ Naprawa nawierzchni placu przy ul. Jankowskiej może zostać zaplanowana po uregulowaniu spraw własnościowych gruntu. Radny Pan Zygmunt Groń zgłosił dwie interpelacje w sprawach: 1/ dokończenia prac przy wytyczeniu ulicy przy nowo powstałych budynkach w okolicy ul. Grobla. 2/ wystąpienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie budowy przejazdu z ulicy Cmentarnej na ścieżkę rowerową na ul. Jankowskiej. Odpowiedzi: 1/ Prace związane z wytyczeniem ulicy w rejonie ulicy Grobla zostaną zrealizowane w 2012 r. 2/ Interpelacja w sprawie budowy przejazdu dla rowerzystów w ciągu komunikacyjnym pomiędzy ul. Mogileńską i ul. Jankowską zostanie zgłoszona do projektu budżetu na rok 2012. Radny Pan Kazimierz Dzioba zgłosił interpelację w sprawie ograniczenia prędkości na drodze wojewódzkiej w okolicy skrzyżowaniu dróg Rycerzewo – Kościelec. Odpowiedź: W odpowiedzi na skierowane pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie wprowadzenia ograniczenia prędkości w okolicach skrzyżowania drogi wojewódzkiej relacji Inowrocław-Kaliska z droga powiatową Rycerzewo – Kościelec 19 lipca 2011 r. zorganizowano spotkanie w celu ustalenia zasadności wprowadzenia wnioskowanego ograniczenia. Oczekujemy na protokół ustaleń. Radny Pan Mariusz Augustyn zgłosił dwie interpelacje w następujących sprawach: 1/ naprawy chodnika i krawężnika na ul. Lipowej przy skrzyżowaniu z ul. Łazienkową, 2/ kradzieży znaków na ul. Mikołaja „zakaz zatrzymywania się i postoju”, Odpowiedzi: 1/ Naprawa chodnika i wstawienie krawężnika zostanie wykonane w ramach robót publicznych w terminie do końca września br..

Z prac Ratusza 2/ Interpelacja została zrealizowana, naprawiono i ustawiono przedmiotowe znaki na ul. Mikołaja. Radny Pan Bernard Błaszak zgłosił interpelacje w sprawie remontu parkingu przy Szkole Podstawowej, Odpowiedź: W odpowiedzi na skierowane pismo Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, poinformował, że nie posiada w budżecie na rok 2011 środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania. Interpelacje i zapytania radnych z VIII Sesji Rady Miejskiej w Pakości: Radna Pani Anna Grupa zgłosiła interpelacje w sprawie pisma skierowanego przez Stowarzyszenie Mieszkańców Pakości na Rzecz Walki z Nadmiernym Ruchem Pojazdów Ciężarowych, Hałasem i Ochrony Nieruchomości, w którym Stowarzyszenie w imieniu mieszkańców ulic Rynek, Szeroka, Żabia, Św.Jana, Lipowa i Dworcowa wnosi o utworzenia specjalnej komisji, która udokumentuje zniszczenie budynków od nadmiernego ruchu i przedstawi Zarządowi Dróg Wojewódzkich i Urzędowi Marszałkowskiemu. Odpowiedź: Według uzyskanej opinii prawnej działanie podjęte w kierunku powołania komisji specjalnej (doraźnej) Rady Miejskiej w Pakości w celu dokonania wizji lokalnej budynków przy wnioskowanych ulicach oraz udokumentowanie zniszczeń opisami oraz fotografiami nosiłoby znamiona ingerencji, organu władzy publicznej w stosunki prywatne, wykraczających poza sferę zadań publicznych określonych w obowiązujących przepisach prawa. Ekspertyzy takie winny być sporządzone przez biegłych z zakresu prawa budowlanego. Rada Miejska w Pakości nie dysponuje fachowcami ze wskazanej powyżej dziedziny. Zlecenie ewentualne wykonania ekspertyz potwierdzających związek miedzy ruchem pojazdów a zniszczeniami w budynków prywatnych, jako wydatek służący przede wszystkim realizacji odszkodowawczych roszczeń leżących w jednostkowym interesie, byłoby jako zadanie nie mieszczące się w zakresie ustawowych zadań publicznych gminy, niedopuszczalne z punktu widzenia przepisów ustawy o finansach publicznych. Radny Pan Aleksander Mróz zgłosił interpelację w sprawie wycięcia krzewów w ciągu drogi powiatowej Pakość-Radłowo. Odpowiedź: W odpowiedzi na skierowane pismo Zarząd Dróg Powiatowych poinformował, że zabiegi przycięcie krzewów wzdłuż drogi powiatowej nr 2347C Gąsawa-Obudno-Słaboszewo-Pakość będą prowadzone po okresie wegetacyjnym roślin. Radny Pan Zygmunt Groń zgłosił interpelację w sprawie przycięcia krzewów na ul. Grobla. Odpowiedź: Interpelacja została zrealizowana, dokonano przycięcia krzewów na ul. Grobla. Radna Pani Justyna Kotyńska zgłosiła interpelację w sprawie naprawy nawierzchni drogi przy ul. Fabrycznej, pomiędzy budynkami nr 5 i 7. Odpowiedź: Naprawa nawierzchni przedmiotowej drogi będzie zrealizowana w ramach napraw prowadzonych przez roboty publiczne do końca września br. Radny Pan Marcin Nieznalski zgłosił interpelację w sprawie wystąpienia do inwestora elektrowni wiatrowej o naprawę zdewastowanej drogi gminnej w m. Wielowieś lub naprawę przedmiotowej drogi przez gminę. Odpowiedź: Interpelacja dot. naprawy drogi gminnej w m.Wielowieś zostanie rozpatrzona, w związku z pracami nad projektem budżetu na 2012 rok.


Z prac Ratusza Sprawy zgłaszane przez radnych i sołtysów w punkcie zapytania i wolne wnioski są wyjaśniane i realizowane, po przeprowadzeniu analizy celowości i możliwości ich realizacji na posiedzeniu Kolegium Burmistrza W okresie od 10 czerwca 2011 r. do 12 września 2011 r. odbyły się 3 posiedzenia Kolegium Burmistrza, w dniach: 22 czerwca 2011 r., 22 sierpnia 2011 r. i 8 września 2011 r. Podczas posiedzeń omawiano następujące sprawy: realizacji uchwał i wniosków z VII i VIII Sesji Rady Miejskiej w Pakości, – organizacji Dożynek Gminnych, – udziału w obchodach 60-tej rocznicy śmierci i 20-tej rocznicy odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej gen. Aleksandra Krzyżanowskiego na budynku przy ul. Inowrocławskiej 14, – budowy targowiska miejskiego w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – bieżącej realizacji zadań inwestycyjnych i planowanych przedsięwzięciach na 2012 rok i lata następne, – wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2011 r., – tematyki i projektów uchwał na IX Sesję Rady Miejskiej w Pakości. W omawianym okresie Burmistrz Pakości podjął 20 zarządzeń: 1/ Zarządzenie nr 48/2011 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2011-2025. 2/ Zarządzenie nr 49/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2010 rok. 3/ Zarządzenie nr 50/2011 dot. oceny przydatności z przeznaczeniem do zagospodarowania ruchomych składników majątkowych, stanowiących własność Gminy Pakość, tj.: samochód ciężarowy VOLVO F 16 wraz z naczepą REISCH (zdekompletowany). 4/ Zarządzenie nr 51/2011 dot. powołania komisji dokonującej wyboru firmy dowożącej dzieci do placówek oświatowych. 5/ Zarządzenie nr 52/2011 dot. podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej praz nieruchomości położonej w Pakości przy ul. Topolowej. 6/ Cztery Zarządzenia nr 53/2011, nr 56/2011, nr 61/2011 i nr 65/2011 dot. zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2011 rok. 7/ Zarządzenie nr 54/2011 dot. udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych. 8/ Zarządzenie nr 55/2011 dot. przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za II kwartał 2011 r. 9/ Zarządzenie nr 57/2011 dot. ustalenia stawek czynszu za najem lokali, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Pakość. 10/ Zarządzenie nr 58/2011 dot. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011 r. 11/ Zarządzenie nr 59/2011 dot. wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego. 12/ Zarządzenie nr 60/2011 dot. ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wiadomości Pakoskie 13 13/ Zarządzenie nr 62/2011 dot. powołania „komisji przetargowej” do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ”Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 150514C relacji Giebnia – Promax”. 14/ Dwa Zarządzenia nr 63/2011 i nr 64/2011 dot. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 15/ Zarządzenie nr 66/2011 dot. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2011 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości i Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2011 r. 16/ Zarządzenie nr 67/2011 dot. powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Bieżąca realizacja zadań przedstawia się następująco: – w zakresie procedury zamówień publicznych: 1/ W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: ”Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ulicy Wyszyńskiego i ulic przyległych– etap I” wyłoniono wykonawcę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo-Usługowe „pe-gaz 90”, z Mogilna. W dniu 15 lipca 2011 r. została podpisana umowa z wykonawcą; zadanie jest w toku realizacji. 2/ W dniu 8 września 2011 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „ Modernizacja drogi gminnej nr 150514C o długości 817 mb położonej w miejscowości Giebnia gm. Pakość”. Termin składania ofert mija 23 września 2011 r. o godz. 9.30. – w zakresie gospodarki mieszkaniowej: Zlecono Przedsiębiorstwu Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości wykonanie następujących prac: – remont piecy kaflowych w lokalach stanowiących gminny zasób nieruchomości, – wymianę podłogi w lokalu mieszkalnym nr 2, położonym przy ul. Lipowej 14, – wymianę drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego nr 5, położonego przy ul. Rynek 8, do lokalu mieszkalnego nr 14, położonego przy ul. Radłowskiej 29 oraz do lokalu nr 1, położonego przy ul. Szerokiej 4, – naprawę podłogi w lokalu mieszkalnym nr 3, położonym przy ul. Szkolnej 30, – podłączenie do wewnętrznej sieci wodociągowej lokalu nr 6, położonego przy ul. Szerokiej 10, – wymianę podłogi w kuchni lokalu mieszkalnego nr 9, położonego przy ul. Radłowskiej 29. – w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska: 1/ Wydano 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 2/ Zawarto umowę na wykonanie inwestycji: – budowa 2 odcinków sieci wodociągowej w Jankowie (jeden z nich zakończono); – budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej w Pakości; – budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych”– etap I 3/ Udzielono dwóch dofinansowań na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków oraz na transport i utylizację wyrobów zawierających azbest;


14  Wiadomości Pakoskie 4/ Rozpatrzono 2 zgłoszenia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; 5/ Zaopiniowano pozytywnie wniosek w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej program odpadami niebezpiecznymi uwzględniającej wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie, transport i odzysk odpadów, w części dotyczącej programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz prowadzenia odzysku odpadów; 6/ Wydano postanowienie o zaopiniowaniu planu ruchu zakładu górniczego; 7/ Uzgodniono projekt koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego piaskowo– żwirowego; 8/ Zaopiniowano pozytywnie wskazany zakres i sposób rekultywacji wyrobiska kruszywa naturalnego. – w zakresie ewidencji działalności gospodarczej: W omawianym okresie łącznie wydano 145 zaświadczeń, decyzji i informacji, w tym: – 32 zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, – 54 zmiany w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, – 24 decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, – 11 informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, – 5 informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, – 19 zaświadczeń potwierdzających dane ze zbioru prowadzonej ewidencji działalności gospodarczej – w zakresie profilaktyki uzależnień: 1. 16 lipca 2011 r. podczas Pikniku Rodzinnego, którego głównym organizatorem był Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości, swoją działalność przedstawił Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień mieszczący się przy ul. Inowrocławskiej 14 w Pakości. Pracownicy Punktu Konsultacyjnego i przedstawiciele grupy samopomocowej przedstawili ofertę materiałów edukacyjnych; broszur, książek, informatorów, dotyczących problemów nadużywania alkoholu, narkotyków i przemocy w rodzinie. Zainteresowanym udzielono porad na temat technik wspomagania osób, które spożywają alkohol lub narkotyki w sposób ryzykowany, 2. W czasie wakacji zorganizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży w świetlicach opiekuńczo-profilaktycznych: – od 4 do 15 lipca br. w Kościelcu, – od 1 do 12 sierpnia oraz od 22 do 31 sierpnia br. w Radłowie. 3. W terminie od 13-21 sierpnia br. grupa 40 dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy Pakość, uczestniczyła w koloniach profilaktycznych w Ustce. – w zakresie działań Referatu Finansowego: W związku z brakiem możliwości wyegzekwowania należności podatkowych od podatników wydano 11 decyzji umorzeniowych, w tym: – 6 decyzji na podatek od nieruchomości od osób fizycznych, – 4 decyzje na łączne zobowiązanie od osób fizycznych, – 1 decyzję na podatek od środków transportowych od osób fizycznych, Umorzeń dokonano w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Ponadto wydano 3 decyzje na odroczenie terminu płatności i 1 decyzję na zwolnienie z płatności, w tym: – 1 decyzję na odroczenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych, – 1 decyzję na odroczenie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych,

Z prac Ratusza – 1 decyzję na odroczenie podatku od nieruchomości od osób prawnych, – 1 decyzja zwolnienia nabywcy gruntu z podatku rolnego. Wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze oraz wezwania do zapłaty: – 1 upomnienie na podatek od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 6.784,00 zł, – 71 tytułów wykonawczych na podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 41.491,60 zł, – 64 tytuły na łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych na kwotę 17.498,65 zł, – 1 tytuł wykonawczy na podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 39,00 zł, – 1 tytuły wykonawcze na podatek od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 328,00 zł, – 8 wezwań do zapłaty na dzierżawę mienia gminnego na kwotę 1.363,85 zł, – 64 wezwania do zapłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości na kwotę 40.296,27 zł. – w zakresie organizacji robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych oraz stażów: Zatrudnione osoby bezrobotne w ramach robót publicznych oraz osoby wykonujące prace społecznie użyteczne i staże realizowały następujące zadania: – prace porządkowe i pielęgnacyjne terenów zielonych na terenie miasta i gminy, – cząstkowe naprawy dróg gminnych i chodników, – utwardzenie parkingu przy ul. Mogileńskiej 29, – remont chodnika na ul. Radłowskiej oraz ułożenie kostki chodnikowej na ul. Szkolnej, wzdłuż placu zabaw oraz na szczycie bloku nr 43 przy ul. Mogileńskiej, – bieżące naprawy koszy na śmieci i znaków drogowych, – czyszczenie terenów powodziowych, rowów melioracyjnych i studzienek odwadniających, – obsługę przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic w rejonie szkoły, – obsługę Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu, – dozór boiska „Orlik” przy ulicy Mogileńskiej, – pomoc w opiece nad dziećmi w przedszkolu, – prace biurowe w Urzędzie Miejskim. W omawianym okresie Burmistrz Pakości uczestniczył w następujących naradach i spotkaniach: 14.06.2011– udział w spotkaniu z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie gospodarowania zasobami wodnymi, 15.06.2011 – udział w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie powołania stowarzyszenia samorządowego, 18.06.2011– udział w uroczystościach 60-lecia Klubu Sportowego Notecianka 20.06.2011– spotkanie z sołtysami, 22.06.2011– udział w zakończeniu roku szkolnego, 30.06.2011– udział w konferencji „Teraz Polska” w Toruniu, 19.07.2011-spotkanie z zarządem Klubu Sportowego Notecianka 02.08.2011– spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie projektu drogi wojewódzkiej nr 255 25.08.2011– podpisanie umowy na dofinansowanie rekultywacji drogi gminnej nr 150415 C położonej w miejscowości Giebnia, 01.09.2011 – udział w rozpoczęciu roku szkolnego, 02.09.2011– udział w spotkaniu dotyczącym programu przebudowy dróg lokalnych, 04.09.2011– udział w uroczystościach dożynkowych w Kościelcu, 06.09.2011 – spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w sprawie promocji terenów inwestycyjnych,


Z prac Ratusza

Wiadomości Pakoskie 15

Pod obrady IX Sesji Rady Miejskiej w Pakości zostały przygotowane następujące informacje i projekty uchwał: 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za I półrocze 2011 r. 2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości za I półrocze 2011 r. 3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Pakości za I półrocze 2011 r. 4. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru ławników. 5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2011 r. 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2011-2025. 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Urodzenia 14.07.2011 r. – Grabski Wojciech s. Daniela i Beaty z Radłowa 26.07.2011 r. – Cecelon Piotr s. Arkadiusza i Moniki z Ludkowa 26.07.2011 r. – Dudek Bartosz s. Rafała i Joanny z Pakości 29.07.2011 r. – Domagalski Wojciech s. Dawida i Marzeny z Pakości 29.07.2011 r. – Motławska Martyna c. Bartosza i Magdaleny z Radłowa 30.07.2011 r. – Świtek Maria c. Przemysława i Karoliny z Rybitw 04.08.2011 r. – Prusak Hubert s. Dariusza i Joanny z Pakości 07.08.2011 r. – Zalewska Izabela c. Sebastiana i Natalii z Węgierc 10.08.2011 r. – Przybylski Alex s. Łukasza i Patrycji z Pakości 10.08.2011 r. – Winkler Szymon s. Huberta i Joanny z Pakości 18.08.2011 r. – Kukułka Marcel s. Marcina i Anny z Pakości 24.08.2011 r. – Filarecki Szymon s. Daniela i Moniki z Kościelca 27.08.2011 r. – Woźniak Dominika c. Andrzeja i Izabeli z Pakości 31.08.2011 r. – Jurek Tymoteusz s. Rafała i Barbary z Pakości sporządziła:Krystyna Krajnik

Małżeństwa 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lewandowski Piotr, zamieszkały Pakość Kaźmierska Marta, zamieszkała Janikowo ślub odbył się dnia 23.07.2011 r. Strzyżewski Artur, zamieszkały Inowrocław Otto Natalia, zamieszkała Pakość ślub odbył się dnia 30.07.2011 r. Kwiecień Jarosław Mieczysław, zamieszkały Pakość Rochowiak Anna, zamieszkała Pakość ślub odbył się dnia 06.08.2011 r. Łapacz Grzegorz, zamieszkały Kołodziejewo Barylska Sylwia, zamieszkała Jankowo ślub odbył się dnia 06.08.2011 r. Wojciechowski Łukasz, zamieszkały Janikowo Pawłowska Agnieszka, zamieszkała Ludwiniec ślub odbył się dnia 13.08.2011 r. Kulik Jacek, zamieszkały Pakość Tomaszewska Renata Janina, zamieszkała Pakość ślub odbył się dnia 13.08.2011 r.

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w Pakości. 9. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, położonej w m. Rybitwy, gm. Pakość. 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych przy ul. Mogileńskiej w Pakości na rzecz jej użytkownika wieczystego. 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Pakości, przy ul. Barcińskiej, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość. 12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Pakości. Pakość, 12 września 2011 r.

7. Bartos Artur Jerzy, zamieszkały Katowice Kopieniak Katarzyna, zamieszkała Pakość ślub odbył się dnia 13.08.2011 r. 8. Jandy Krzysztof, zamieszkały Gniezno Pyzałka Marta, zamieszkała Pakość ślub odbył się dnia 12.08.2011 r. 9. Krzyżański Marek, zamieszkały Pakość Górska Karolina, zamieszkała Pakość ślub odbył się dnia 09.07.2011 r. 10. Nowacki Marcin, zamieszkały Pakość Tomczak Joanna, zamieszkała Pakość ślub odbył się dnia 15.08.2011 r. 11 Kowalczyk Zbigniew Tadeusz, zamieszkały Pakość Malinowska Magdalena, zamieszkała Pakość ślub odbył się dnia 20.08.2011 r. 12. Szot Michał, zamieszkały Pakość Janowczyk Paulina, zamieszkała Pakość ślub odbył się dnia 20.08.2011 r. 13. Kałek Wiktor, zamieszkały Pakość Małek Anna Katarzyna, zamieszkała Pakość ślub odbył się dnia 20.08.2011 r. 14. Krajewski Marcin, zamieszkały Radłowo Piechocka Agnieszka, zamieszkała Pakość ślub odbył się dnia 27.08.2011 r. 15. Bugajczyk Piotr Paweł, zamieszkały Barcin Ślebioda Agnieszka, zamieszkała Ludkowo ślub odbył się dnia 27.08.2011 r. 16. Grześkowiak Bartosz Arkadiusz, zamieszkały Bydgoszcz Mejna Agnieszka, zamieszkała Kościelec ślub odbył się dnia 27.08.2011 r. 17. Wiśniewski Artur, zamieszkały Inowrocław Jordanowska Katarzyna, zamieszkała Kościelec ślub odbył się dnia 27.08.2011 r. 18. Lewandowski Damian, zamieszkały Słaboszewo Chwaliszewska Małgorzata, zamieszkała Pakość ślub odbył się dnia 03.09.2011 r. 19. Greilich Piotr, zamieszkały Pakość Warzycka Danuta Ewa, zamieszkała Inowrocław ślub odbył się dnia 03.09.2011 r. 20. Marciniak Adam, zamieszkały Inowrocław Nieznalska Magdalena, zamieszkała Wielowieś ślub odbył się dnia 03.09.2011 r.


16  Wiadomości Pakoskie

Z prac Ratuza / Historia

Zgony

4. Grudzińska Urszula rod. Bogacka, lat 71, zamieszkała Pakość ul. Krzyżanowskiego 2/2, zmarła dnia 26.08.2011 r. 1. Kopeć Helena rod. Kopeć, lat 102, zamieszkała Pakość 5. Lewandowski Lech Józef rod. Lewandowski, lat 62, zamieszkały Pakość ul. Szeroka 2/1, zmarł dnia 03.09.2011 r. ul. Różana 16, zmarła dnia 02.08.2011 r. 2. Jurek Stanisława Kazimiera rod. Krzeszewska, lat 68, za- 6. Piwoński Edward Stanisław rod. Piwoński, lat 71, zamieszkały Pakość ul. Mogileńska 27/16, zmarł dnia 08.09.2011 r. mieszkała Pakość ul. Dworcowa 26, zmarł dnia 04.08.2011 r. Sporządziła: 3. Bąkowski Zenon Stanisław rod. Bąkowski, lat 61, zamieszElżbieta Szymborska kały Krusza Podlotowa 18 gm. Inowrocław, zmarł dnia Pakość, 2011.09.09 23.08.2011 r.

700 lat Kościoła Kujawskiego

(…) nie znaczy, że osada kościelecka jest dużo starsza, jak pisana pierwsza wzmianka o rodzie Leszczyców z Kamiennego Kościoła. (1311 r.). Badania archeologiczne wykazały, że w okresie środkowego neolitu (3500-2500 p.n.e.) w rejonie Kościelca i Pakości grupowało się osadnictwo związane z kulturą ceramiki wstęgowej i pucharów lejkowatych. Pozostałości osadnictwa grodowego można jeszcze zauważyć we wschodniej części kościeleckiego parku. Nie wnikając głębiej w tematykę, a przyjmując założenie upadku grodu w latach 30-tych XI w., możemy rozważać, czy funkcję obronną grodziska zastąpiła świątynia romańska? (M. Damielewski). Zważywszy na możliwości finansowe do miana fundatora romańskiego kościoła predysponuje książę wielkopolski Mieszko III Stary (K. Hewner). Romański kościół pw. św. Małgorzaty należy do kategorii kościołów wiejskich, jednonawowych, budowanych z granitu, do którego to w okresie renesansu dobudowano kaplicę grobową (1559 r.). Pierwsza zapisana wzmianka o Kościelcu pochodzi z Kodeksu Dyplomatycznego Polski (1311 r.) i wspomina o ówczesnych właścicielach wsi-rodzie Leszczyców z kamiennego kościoła Lapida Ecclesia. Nie „lada” to sławą okrył się rycerz-Leszczyc-wojewoda brzesko-kujawski o imineniu Wojciech Coszczelec z Kościoła, piszący się też z Pakości. W czasie odwetu Krzyżaków za klęskę pod Płowcami, rycerze zakonu NMP uderzyli w roku 1332 na Kujawy i Wielkopolskę. Zdobyli i spalili zamki w Brześciu, Kruszwicy, Gniewkowie, Inowrocławiu. W drugie Święto Wielkiej Nocy przybyli pod pakoski zamek, którego bronił swoją załogą rycerz Wojciech. Oblężenie zamku trwało do 15 lipca i bez rezultatu. Krzyżacy zamku nie zdobyli. Przejście Leszczyców na Kościeleckich wzięło początek, kiedy to ostatnia córka sędziego brzeskiego Mikołaja z Leszczyców, poślubiła Janusza z Kutna (Skępego) wojewodę inowrocławskiego z rodu Ogończyków (Ogonów). Było jej imię Dobrochna. Jej dzieci zaczęły się pisać z Kościoła. Ogończykowie-Kościeleccy znani są tu od początków XV wieku. Z nich to Janusz z Kościoła, poślubił Gertrudę z Donaborza herbu Topór. Donaborscy z Krajny będą łączyli się z Działyńskimi. Kościeleccy osiągnęli najwięcej wysokich godności senatorskich spośród szlachty kujawskiej, wydając dwóch biskupów: poznańskiego i chełmińskiego. Rozwijali skrzydła w Wielkopolsce, Łęczyckim, Sierackim, Prusach, jak i na dworze królewskim. Posiadali ogromny majątek w postaci miast królewskich, oddanych im w tenutę (rodzaj dzierżawy). Czerpali dochody z cła wodnego: włocławskiego, bydgoskiego, nieszawskiego. Oparcie kariery na dzierżawieniu królewszczyzny okazało się nietrwałe. Kościeleckim odmówiono prawa do dalszego dziedziczenia zapisów zastawnych. Bezpotomna śmierć przywódców rodu (Jana zm. 1553 i Andrzeja zm. 1565 r.) zachwiała Kościeleckimi. Podupadł Kościelec razem z prawami miejskimi, nadanymi w 1442 r. w Budzie. (Jak wyglądał herb miasta?)

Na początku XVII wieku właścicielami Kościelca i Pakości stanie się spokrewniony z Kościeleckim ród Działyńskich z Działynia – wsi leżącej w ziemi dobrzyńskiej. Dla historii Kościelca i Pakości szczególnie zapisze się Zygmunt Działyńskich -łowczy wielki koronny, wojewoda: brzeski, kaliski, poseł na Sejm elekcyjny, fundator pakoskiej kalwarii i klasztoru. W roku 1800 Kościelec od Działyńskich zakupił Michał Dąmbski herbu Godzięmba – rotmistrz Kalwarii Narodowej. W roku 1830 majętność kościelecką odziedziczył syn Michała – Julian Dąmbski. Po śmierci Juliana jego żona Rozalia z Ponińskich z Wrześni poślubiła w roku 1839 hrabiego Adolfa Łączyńskiego. Spadkobiercą bezdzietnej Rozalii zostaje jej bratanek hrabia Adolf Poniński herbu Łodzia. Bratanek Adolf poślubił w roku 1880 Zofię Adolfinę hr. Czapską z Wilna. Starszy brat Adolfa – Alfred Poniński będzie długoletnim proboszczem parafii kościeleckiej. Ks. prałat Alfred trzykrotnie kandydował na arcybiskupa poznańsko – gnieźnieńskiego. Stanie się on ofiarą zamachu na jego życie (7 kwiecień 1892 r.). Ostatnim męskim dziedzicem na Kościelcu stanie się hrabia Edward Poniński. Poślubił on Anielę z Komierowskich z Sobolewa. Edward zostanie zamordowany w inowrocławskim więzieniu 23X1939 r. W październiku 1945 r. w czasie ekshumacji pomordowanych zakładników żona Aniela rozpoznaje zwłoki męża po złotym krzyżyku i srebrnym łańcuszku. Pochowała męża w krypcie pod kaplicą kościeleckiego kościoła. W roku 1985 ostatnia dziedziczka na Kościelcu Kujawskim Aniela spoczęła obok męża – jako za życia tak i po śmierci. Tak mocno kojarzeni z Kujawami, choćby poprzez rody: Leszczyców, Kościeleckich, Działyńskich, Dąmbskich, Ponińskich gdzieś po „drodze” zagubiono prawdziwą nazwę Kościelca Kujawskiego – pisząc sam Kościelec. Jeszcze nie tak dawno za mojej pamięci na „blałkę” wyskakiwało się na stacji „Kościelec Kujawski”. Kłopoty z określeniem tożsamości wsi miał nie tylko śp. ks. prałat Józef Świder, ale i śp. Antoni, właściciel szkółki, kiedy wystawiał swoje towary, na giełdach dopisywał, że choinki pochodzą z Kościelca Kujawskiego koło Inowrocławia... (WZ)


Człowiek z pasją

Wiadomości Pakoskie 17

Z wizytą u sołtysa wsi Rycerzewko – Romana Kacprzaka W godzinach przedpołudniowych, 28 sierpnia br., w dniu dożynek gminnych przez Pakość przejechała kawalkada kolorowych pojazdów – zabytkowych traktorów, które zdążały na wystawę , na miejsce gdzie odbywały się liczne imprezy związane ze świętem plonów. Właścicielem tych pięknych, mających już swoją historię pojazdów jest Pan Roman Kacprzak – sołtys wsi Rycerzewko. Pragniemy przybliżyć Państwu jego postać. Z zawodu jest rolnikiem. Prowadzi gospodarstwo rolne na 50 hektarach ziemi o różnorodnej bonitacji gleb. Mówi o sobie, że jest szefem gospodarstwa rodzinnego, wspierają go: żona Elżbieta i starszy syn Wiktor. Córka – Monika jest studentką 5 roku w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku zarządzanie i finanse. Najmłodszy syn Hubert uczy się w VI klasie Szkoły Podstawowej w Kościelcu. Na pytanie o opłacalność pracy w jego gospodarstwie rolnym odpowiada, że uzależnione jest to od urodzaju, pogody i cen na rynku sprzedaży. W tym zakresie ściśle współpracuje z wieloma przetwórniami i hurtowniami. W swoim gospodarstwie, od wielu już lat uprawia warzywa i owoce, głównie kapustę, cebulę, wiśnie, czarna porzeczkę i rabarbar. Jeszcze kilka lat temu produkował na dużą skalę seler, brokuł i marchew. Do pracy w rolnictwie dysponuje dobrze wyposażonym parkiem maszynowym. Praca w gospodarstwie rolnym, od wczesnej wiosny do późnej jesieni, trwa po kilkanaście godzin dziennie.

12 lat temu społeczność Rycerzewka wybrała Pana Romana sołtysem wsi. Sołectwo Rycerzewko zostało wyłonione z sołectwa sąsiedniej wsi – Rycerzewo i liczy 30 gospodarstw rolnych różnej wielkości. Dumą wsi jest świetlica wiejska i znajdujący się obok dziecięcy plac zabaw. Świetlica jest miejscem spotkań przedstawicieli społeczności Rycerzewka oraz przedmiotem troski o jej wygląd i funkcjonalność ze strony Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich. Sukcesem sołtysa Romana Kacprzaka jest utrzymanie jedności wśród mieszkańców co owocuje wspólnie organizowanymi imprezami i uroczystościami takimi jak: dożynki wiejskie, dzień kobiet, dzień dziecka, zabawy karnawałowe, sylwestrowe i andrzejkowe. Świetlica wiejska to także miejsce uroczystości rodzinnych mieszkańców wsi. W codziennym życiu w rolnictwie każdy spotyka się z różnorodnymi maszynami. U Pana Romana przerodziło się to w pasję, w upodobanie do kolekcjonowania traktorów i maszyn rolniczych, które przeszły już na „emeryturę”. Trwa to już od lat 90-tych. Jego kolekcja liczy 15 traktorów różnych marek (większość jest „na chodzie” i uczestniczy w pokazach). Najstarszy w kolekcji traktor DEUTZ – F1M 414 wyprodukowany został w 1936 roku. Ciekawymi okazami „muzealnymi” są traktory Ursus C-45 (wszystkie technicznie sprawne) pochodzące z lat pięćdziesiątych. Interesującym eksponatem jest również Zetor A-25 wyprodukowany w 1948 roku. Kolek-

Ursus – schyłek lat 50., produkowany w Gorzowskich Zakładach Mechanicznych

Ursus C45 produkowany w Ursusie, 1954 r. – pierwszy polski traktor

Deutz produkcji niemieckiej, 1936 r., najstarszy okaz

Kramer produkcji niemieckiej 1951 r.


18  Wiadomości Pakoskie

Człowiek z pasją / Kultura

1

2 3

Zetor Super 50 z lat 60.

Roman Kasprzak przy pracy nad kolejnym zabytkiem cja Pana Romana to także inne maszyny rolnicze: kierat zwany także maneżem, młocarnia sztyftówka, żniwiarka przodownia, snopowiązałka konna, liczne pługi, brony i sieczkarki. Prezentowany sprzęt rolniczy przyciąga wzrok, budzi zainteresowanie oglądających. Młodzi traktują wystawiane traktory jako obiekty muzealne, a wśród starszych osób budzi wspomnie-

1. Masey Haris, traktor prod. kanadyjskiej z lat 50. (benzyna) 2. Holder M-10, jeden z najmniejszych traktorów, prod. niemieckiej 1954 r. 3. Hela diesel, rzadki okaz, być może jedyny w Polsce nia z dawnych lat. Obecny wygląd prezentowanego sprzętu zawdzięczamy mozolnej pracy ekipy mechaników-rolników, którym przewodzi sołtys Kacprzak. W kraju hobbyści o podobnych zainteresowaniach tworzą swoje związki i organizacje społeczne. Roman Kacprzak i jego syn Wiktor posiadają legitymację Klubu Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna” z siedzibą w Wilkowicach, gm. Lipno. Zabytkowe traktory i maszyny rolnicze Pana Romana już wielokrotnie uczestniczyły w pokazach i wystawach organizowanych w różnych rejonach Polski czego dowodem są liczne dyplomy i puchary. Roman Kacprzak ocala od zapomnienia sporą część kultury rolniczej powiązanej z mechanizacją rolnictwa w naszym regionie. Swoje hobby, ściśle związane z wykonywaną pracą, realizuje w oparciu o własne środki finansowe . Jak sam mówi, że siły do pracy przywraca mu aktywne uczestnictwo w życiu Yacht Klubu Polskiego w Inowrocławiu. O jego drugim ważnym zainteresowaniu, o pływaniu po jeziorach i morskich wyprawach jachtowych napiszemy w kolejnych wydaniach . M.R.

Wakacyjne zajęcia w Bibliotece Publicznej Sierpniowe zajęcia obfitowały w szereg różnorodnych, ciekawych i wesołych zabaw. Sprawne dziecięce rączki wyczarowały np.: papierowego ptaka, kolorowy lampion, dżdżownicę, wakacyjną pocztówkę i wesołego pieska. Niesłabnącym powodzeniem

cieszyły się wszelkie zabawy ruchowe. Niemal każde zajęcia kończyły się miłym akcentem w postaci małego drobiazgu, który każde dziecko otrzymało. Łącznie w zajęciach lipcowych i sierpniowych Bibliotekę Publiczną odwiedziło 212 dzieci.


Kultura

Wiadomości Pakoskie 19

Biblioteka bogatsza o kilkadziesiąt książeczek dla dzieci Miły gest spotkał Bibliotekę Publiczną w Pakości ze strony państwa: Joanny i Marcina Nowackich. Państwo Nowaccy przed ślubem zawiadomili gości, aby Ci zamiast kwiatów przynieśli książki dla dzieci. Zebrane podczas uroczystości książki zostały podarowane Bibliotece. Biblioteka serdecznie dziękuje p. Nowackim, życząc na nowej drodze życia, wszystkiego co najlepsze.

Artystyczne Spotkania Zespołów Ludowych Biesiadnie i Ludowo W tym roku 15 sierpnia Artystyczne Spotkania Zespołów Ludowych odbyły się nie jak w latach poprzednich na pakoskim rynku lecz w Parku miejskim. W spotkaniach wzięła udział jak dotąd największa liczba występujących zespołów. Podziwiać i oklaskiwać mogliśmy zespoły: „Zazamcze”, „Stokrotka”, „Senior Kujawy” z Włocławka, „Jaśmin” i „Pałuczanki” ze Żnina, „Wrzos” z Barcina, „Gniewkowianie” z Gniewkowa, „Złotniczanki” ze Złotnik Kuj., „Solecczanie” z Solca Kuj., Kabaret „Kujawy” z Piechcina oraz gospodarzy czyli zespół „Pakościanie’ z naszego miasta. Oprócz muzyki i tańca wszyscy przybyli do Parku mogli podziwiać a także zakupić prezentowane na stoiskach hafty. Całość przeglądu zakończyła zabawa taneczna.

Lato z Ośrodkiem Kultury Z myślą o spędzających lato w domu najmłodszych mieszkańcach naszej gminy Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości przygotował wiele atrakcji. Dzieci i młodzież chętnie brały udział w rozgrywkach gier komputerowych, turniejach dzikich drużyn piłkarskich, turniejach bilardowych, tenisa stołowego oraz korzystały z siłowni. Nie brakowało również kinomanów, dla których Ośrodek Kultury przygotował wiele seansów filmowych. Dzieci, które posiadają zainteresowania artystyczne uczestniczyły w półkoloniach. W programie półkolonii artystycznych było: lepienie z gliny, rzeźba z kartonu, batik, robienie papierowych masek oraz wycieczka do Żywego Muzeum Piernika w Toruniu. Najmłodsze dzieci wyśmienicie bawiły się a festynie sportowo-rekreacyjnym zorganizowanym na Boisku Orlik. Zwycięzcy konkurencji sportowych dekorowani byli medalami. Wszystkie dzieci z uśmiechem na twarzy korzystały z darmowego placu zabaw. Okazja do świetnej zabawy był też wyjazd do Family Parku w Bydgoszczy, który na pewno na długo zostanie w pamięci uczestników.


20  Wiadomości Pakoskie

W lipcu i sierpniu jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości, brała udział w 36 zdarzeniach. Doszło między innymi do 6 zdarzeń drogowych 7 akcji gaśniczych i 23 zagrożeń miejscowych typu obłamane konary drzew, plamy oleju na jezdni,usuwanie gniazd os i szerszeni oraz inne. Mokro ślisko i niebezpiecznie Sobota (2.07.2011) około godziny 11.50 we wsi Wielowieś gm. Pakość na drodze wojewódzkiej 251 Pakość/Inowrocław doszło do zdarzenia drogowego. 29-letni kierowca Volkswagena Golfa IV nie dostosował prędkości do panujących warunków pogodowych i na łuku drogi wpadł w poślizg a następnie dachował w polu wyniku dachowania pasażerka pojazdu z urazami ciała została zabrana do szpitala. Przyczyny zdarzenia bada policja. Minęło kilka godzin i 200 m dalej następne dachowanie we wsi Wielowieś gm. Pakość.

Piłka nożna – rozgrywki LZS W obecnym sezonie sportowym 2011/12 pomimo dużych zmian kadrowych w składzie zespołu z Kościelca w rozgrywkach o mistrzostwo A klasy drużyna po 5 kolejkach jest samotnym liderem. Na 15 pkt w tabeli i stosunek bramek 19:10 złożyły się następujące wyniki : LZS Kościele : „Czarni” Wierzchosławice 2:1, Kościelec – „Sparta” Janowiec 7:5, Kościelec – „Noteć” Gębice 4:2, Kościelec – LZS Grochowiska 5:2, Kościelec – „Fregata” Polanowice 2:0. Podopieczni Zygmunta Gronia są na najlepszej drodze do kolejnych sukcesów i zostaniu mistrzem jesieni. W rozgrywkach o mistrzostwo w klasie B po rozegraniu 3 kolejek LZS Wielowieś zajmuje 11 przedostatnie miejsce po przegraniu spotkań z „Zagłębiem” Piechcin 0:1, z „Piastem” Kołodziejewo 2:8 oraz „Pogonią” II Mogilno 1:5. Początek rozgrywek nie jest zbyt udany, lecz pewnym usprawiedliwieniem słabych wyników może być fakt, że drużyna w której nastąpiło sporo zmian musi się zegrac. Wierzymy, że w następnym naszym numerze dla sympatyków drużyny z Wielowsi będziemy mieli milsze informacje. Kolejnym naszym reprezentantem w tych samych rozgrywkach jest drużyna „Hermesu” Radłowo która zajmuje 2 miejsce po wygraniu wszystkich 3 spotkań i strzeleniu przeciwnikom sporej ilości bramek 14 przy straconych tylko 3 co świadczy o sile drużyny. Na tak dobry wynik złożyły się zwycięstwo z drużynami „Błyskawica” Rojewo 7:2, z „Polonią” Mamlicz 4:0 oraz z „Zniczem” Rojewo 3:1. Cieszy fakt, że w naszej gminie mamy tak dobre drużyny w rozgrywkach w klasie B oraz A.

Wrześniowe przebudzenie! Świetnie początek września wykonali na III ligowych boiskach zawodnicy Notecianki Pakość. 3 września na własnym stadionie podopieczni Michała Nadolskiego pokonali wyżej notowany zespół GKS Dopiewo 2-0. Bramki w tym spotkaniu dla zespołu Notecianki zdobyli Kamil Kala oraz Adam Lisiecki. Po spotkani z drużyną z Wielkopolski Noteciankę Pakość czekał trudny wyjazd do rywala zza miedzy Cuiavii Inowrocław. Licznie zebrani tego dnia kibice z Pakośći w Inowrocławiu do domów wracali w dobrych humorach ponieważ Notecianka to spotkanie wysoko wygrała z drużyną, która przed sezonem stawiała sobie za cel rywalizację o awans do II ligi. Bramki w tym spotkaniu dla Pakoskiego zespołu zdobyli Adam Wiśniewski 2 oraz Paweł

Na sygnale / Sport

Około godziny 17.00 24-letni kierowca Opla vectry jadący w kierunku Pakości drogą 251 nie dostosował prędkości do panujących warunków pogodowych i wpadł w poślizg po czym dachował w przydrożnym rowie. Po przebadaniu kierowcy przez zespól pogotowia nie stwierdzono żadnych obrażeń ciała. (P.J.)

Od następnego numeru przedstawiać będziemy poszczególne drużyny a zaczniemy od LZS Kościelec.

Siatkówka Rozpoczęło się przygotowanie do rozgrywek sportowych w sezonie 2011/12 drużyny siatkarek MUKS „SOKÓŁ”. Drużyna w okresie od 10 do 19 sierpnia była na obozie sportowym w Kamieniu Krajeńskim. 15 dziewczyn w dobrych warunkach pod okiem trenera Bartosza Zaparuchy intensywnie przygotowywały się do sezonu, Oprócz naszych dziewczyn na obozie przebywały także zawodniczki z Barcina oraz Bielic. Efektem tych przygotowań ma być miejsce w pierwszej trójce rozgrywek. Obecnie dziewczyny trenują 2 razy w tygodniu na Sali w gimnazjum. Przed rozgrywkami w których prawdopodobnie wystartuje rekordowa ilość 14 drużyn trener planuje rozegrać kilka spotkań kontrolnych. W miesiącu październiku planowany jest nabór dziewczyn z klas VI szkoły podstawowej oraz klas I gimnazjum w celu stworzenia drugiej drużyny.

Tabaczyński. Miejmy nadzieję, że to nie koniec dobrej passy zawodników Notecianki Pakość i w kolejnych numerach Wiadomości Pakoskich będziemy mogli przekazywać kibicom Notecianki kolejne informacje o zwycięstwach ich pupili.


Wiadomosci Pakoskie 2011-09  

Wiadomości Pakoskie, gminne pismo lokalne ukazuje się od 1990 r.