Page 1

СУИС-Соёлын Боловсролын Сургууль

2013 он

Номын сангийн фондын өнөөгийн байдал тулгамдаж буй асуудал,шийдвэрлэх арга зам Номын сангийн фонд нь номын сан оршин тогтнох эх үндэс суурь юм.Манай монголын номын сангуудын хувьд байр, тоног төхөөрөмж, материаллаг зүйлсээр дутмаг хангалттай бус учир номын сангийн фондын бүрэн бүтэн байдал, хадгалалт хамгаалалтад сөргөөр нөлөөлж байна. Номын сангийн фондын байр


Номын сангийн фондыг хадгалж хамгаалахад нөлөөлөх хамгийн гол зүйл бол фондын байр юм.Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа номын сангуудын хувьд ихэнх нь шаардлагад нийцэхгүй байранд үйл ажиллагаа явуулж байна. Тиймээс юун түрүүнд төрөөс номын сангд анхаарлаа илүү хандуулж номын сангийн барилгыг стандарт ном журмын дагуу хийж гүйцэтгэх хэрэгтэй.

Mitchell Library - Sydney, Australia


University Club Library - New York City, United States


Тоног төхөөрөмж Номын сангийн фондын номыг сэлбэн засахын тулд ариутгах, хатаах тоног төхөөрөмж г.м маш олон зүйлс шаардлагатай.Энэ бүхнийг бий болгохын тулд төрөөс дэмжих мөн тухайн номын санч, удирдлагын идэвхи зүтгэл санаачлагаас ихэнх зүйл шалтгаална.


Номын санч, фондочийн туршлага, идэвх зүтгэл Номын санч, номын фондоч нь номын сангийн фондыг хадгалагч хамгаалагч учир мэргэжлийн хүн байхаас гадна идэвх зүтгэл санаачлага, хариуцлагатай байх хэрэгтэй.


Мэдээлэл:Монголын хамгийн жижиг ном


Монгол улсын хамгийн жижиг ном нь Ногоон дарь эх.Маш жижиг хэмжээтэй гайхамшигт бүтээл юм. Хэмжээ нь 5.5х5.5 см.

Ашигласан материал: •

Google.com

Xopom.com

Номын сангийн фонд  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you