Page 1

ESF meede “Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine“. Tugiõpilaste süsteemi käivitamine kutseõppeasutustes

ÜHISSEMINAR tugiõpilastele ja nende juhendajatele 21. märtsil 2012 Vana-Antsla KKK-s

TUGIÕPILASTE PÄEVA ÜLEVAADE ja TAGASISIDE Räpina asub ju maailma serva peal ja alati peab peaaegu keskööl startima—aga meie oleme ikka rõõmsad :)  Antslasse jõudes hakkasime kohe üksteisele näitama ja seletama, kes vahepeal mida teinud on. 

Olustvere MTK tugiõpilased rääkisid oma plakati abil, et nemad on läbinud kriisikoolituse, korraldanud ühisseminari, saanud julgust esineda, uusi tuttavaid, ühislaulu, meeskonnatöö kogemusi, enesekindlust, laiendanud silmaringi, saanud positiivseid kogemusi. 

Viljandi ÜKK tugiõpilaste tegemiste kirjeldamiseks läks vaja suisa tapeedirulli... Igatahes saime teada, et nende lemmikpäev on kolmapäev ja nad ... ... on analüüsinud kujundkaartidega kooli negatiivseid juhtumeid, läbinud supervisiooni, mõõtnud isiklike võimeid, aidanud teistel hindeid korda saada...

Kõik teised olid ka ilusasti kodutööga hakkama saanud ja usinasti tegutsenud.


Koolitaja Tauri Tallermaa:

Ka Sul on mõnikord tunne, et mälu ei suuda enam midagi uut vastu võtta ega meelde jätta?

Kas oled veendunud, et vanusel ja mälul on omavahel tihe seos?

Õppimine tundub Sulle igava ja vaevanõudvana?

Sul kipuvad inimeste nimed ja näod aja möödudes ununema.

Kas Sul juhtub mõnikord, et hommikul lubatud asi on õhtuks ikka tegemata, sest päeval lihtsalt ei tulnud meelde?

Sa ei usu, et mälu saab parandada!

Kui vähemalt üks neist väidetest on Sinu puhul õige, siis võid kindel olla, et suudad oma mälu kasutamist oluliselt parandada! Mälutreening polnud pelgalt kuiv loeng, vaid pikitud vahvate ülesannetega. 

Aga see polnud veel kõik, mis VanaAntslal meile varuks—tantsutreener Joel pani tugiõpilasete füüsilised võimed proovile. Ja inimesed läksidki lendu!!! Päriselt! Kes tahtis lennata küll, kuid mitte eriti kõrgelt, see jäi kahe jalaga maa peale— tantsima pandi igatahes kõik! 


Pärast esimest, Olustveres toimunud kokkusaamist loodi õpilaste algatusel ja nende poolt Facebooki tugiõpilaste grupp., kus vahetatakse omavahel infot ja mõtteid. Allpoololev kinnitab, et “tantsutrenn” oli paljas “kate” sügavamatele teemadele...

Tugiõpilaste ühisseminar Vana-Antslas 21.03.2012  

ESF projekti "Tugiõpilaste süsteemi käivitamine kutseõppes" raames Vana-Antslas toimunud ühisseminari tagasiside