Page 1

Za dugotrajnu i kvalitetnu zaštitu! Hidroizolacija i zaštita!

Ultra Ever Dry® Hrvatska www.ued-hrvatska.com, 091 6222 552 info@ued-hrvatska.com


Što je Ultra Ever Dry®? Ultra Ever Dry® je revolucionaran, superhidrofoban i oleofoban nano premaz za dugotrajnu i kvalitetnu zaštitu svih vrsta materijala. Pogodan je za unutarnje i vanjske površine. Zbog svojih izrazitih svojstava pogodan je za održavanje visoke razine kvalitete u različitim uvjetima i na duže vrijeme. “Suha krpa na dnu mora” - da, napokon je moguće!

ODBIJA VODU SA SVIH POVRŠINA


O nama! Naš Hrvatski tim

Ultra Ever Dry® Hrvatska prodaje i implementira inovativna rješenja za dugotrajnu i kvalitetnu zaštitu od vlage i prljavšine. Jedini je proizvod ovog tipa na hrvatskom tržištu i najdjelotovorniji je u zaštiti od blata, cementa, ulja i masnoća, boja na bazi ulja, korozije itd. Jedini smo ovlašteni distributeri na području Hrvatske. PRIJE PRODAJE OBAVEZNO VRŠIMO

PREZENTACIJU I PREZENTIRAMO MOGUĆNOSTI PRIMJENE OVOG INOVATIVNOG PROIZVODA!

Stručno osposobljeni tim vrši aplikaciju Ultra Ever Dry® premaza na željenoj lokaciji i predmetu (stroju, uređaju, građevini, opremi, obući, odjeći i dr.). Primjenjiv je na razne površine : kamen, beton, drvo, metal, papir i ostalo.


MOGUĆNOSTI PRIMJENE SU BESKONAČNE

Kako radi premaz? Donji premaz veže se za većinu materijala i djeluje kao baza, stvara stalan materijal za gornji premaz, dok u interakciji s njime stvara fino teksturiranu geometriju. Ta površina je sastavljena od uzoraka geometrijskih oblika i milijardama međuprostora. Postoje “visoke točke” na površini koje pomažu da se stvori niska površina energija što kod kapljica vode uzrokuje da dodiruju vrlo mali postotak premaza. Vodu u kapi koja ne dodiruje te “visoke točke” drži na okupu intermolekuralna kohezivna sila molekula vode.


MOGUĆNOSTI PRIMJENE ZAŠTITA OD ULJA I MASNOĆA ZAŠTITA OD KOROZIJE ZAŠTITA BRODOVA, ČAMACA I GLISERA OD VODE, SOLI I HRĐE ZAŠTITA TENDI, CERADA I ŠATORA ZAŠTITA AUTOMOBILA OD VODE, SOLI , BLATA, SMRZAVANJA I KOROZIJE ZAŠTITA OD VODE I VLAGE ZAŠTITA ZIDOVA OD URINIRANJA POVRŠINSKA ZAŠTITA BETONA, KAMONA i sl. ZAŠTITA OD BLATA SIGURNOST ELEKTRONIČKIH UREĐAJA POVEĆANJE UČINKOVITOSTI PROIZVODNE TRAKE ZAŠTITA RADNE OPREME, OBUĆE I ODJEĆE ZAŠTITA OD ZALEĐIVANJA ZAŠTITA OD KISELINA I BAZA ZAŠTITA OD BOJA I TINTA


OD ČEGA ŠTITI?

BLATA

BOJE

CEMENTA

KOROZIJE

ULJA

SMRZAVANJA


PRIMJENJIV JE U RAZNIM INDUSTRIJAMA!

AUTOMOBILSKA INDUSTRIJA GRAĐEVINSKA INDUSTRIJA

NAUTIKA

INDUSTRIJA ELEKTRONIKE PAPIRNA INDUSTRIJA

Za dugotrajnu i kvalitetnu zaštitu!


NAJDJELOTVORNIJI PREMAZ NA HRVATSKOME TRŽIŠTU!

JEDINI OVLAŠTENI DISTRIBUTERI U HRVATSKOJ!


CIJENE I PRODAJA! Cijene su NA UPIT jer cijena ovisi o vrsti površine na koju želite implementirati Ultra Ever Dry® premaz i o kvadraturi površine!

KARNISTER 1L

6m2 površine

KARNISTER 2.5L

15m2 površine


Ultra Ever Dry® Hrvatska radi implementaciju i dolazi na teren unutar cijele Hrvatske ili šalje proizvod direktno Vama na adresu sa svim uputstvima i pojašnjenjima o primjeni!


Kontaktirajte nas na :

www.ued-hrvatska.com info@ued-hrvatska.com 091 6222 552

Potražite nas na društvenim mrežama!

Ultra Ever Dry Hrvatska - dugotrajna i kvalitetna zaštita!  

Ultra Ever Dry ® nano premaz odbija tekućine sa svih površina i štiti od vode, blata, cementa, ulja i masnoća, korozije, smrzavanja , boja i...

Ultra Ever Dry Hrvatska - dugotrajna i kvalitetna zaštita!  

Ultra Ever Dry ® nano premaz odbija tekućine sa svih površina i štiti od vode, blata, cementa, ulja i masnoća, korozije, smrzavanja , boja i...

Advertisement