Page 1

Portfolio

av Ulrikke Dreyer


Ulrikke Dreyer Født 1988, Oslo Høst 2009

- Vår -12: B.Arch. - Mackintosh School of Architecture, Glasgow, UK

Høst 2012

- Vår -13: Praktikant hos SPOR Arkitekter AS, Oslo

Høst

2013 - Vår -16: Master i Arkitektur - Arkitektur- og Designhøyskolen i Oslo Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Høst 2015 Vår 2016

Recycling Oslo Arkitekturvern; Retrospekt B3, Nettverk; Det Nye Kollektivet Re-Store; Concrete Tett-Lav; Boligfortetning på Haugerud Diplom; A Last Resort


Re-Store: Concrete Vår 2015 Kursleder: Veiledere:

Erik Fenstad Langdalen Andrea Pinochet og Léa-Catherine Szacka

Et studiokurs basert på forskning av eksisterende betongbygg i Oslo by. Byggene ble utdelt av lærere til hver enkelt elev. Elevene skulle dermed gjøre en analyse av bygget for så å finne en ny bruk som står i samsvar med byggets funksjon og samfunnets behov. Fra læringsplanen: Studentene skal gjennom semesteret erverve seg en omfattende kunnskap om betong som bygningsmateriale, både sett i et historisk, teknologisk og romlig perspektiv. Kurset vil gi en innføring i betongbyggeriet i Norge i perioden 1950-70 satt i en samfunnsmessige og arkitekturhistorisk sammenheng.


Navn: Laboratoriebygget på Ullevål Arkitekter: Odd Østby, Øivind Almaas og Tore Kleven (ØKAW) Ferdigstilt: 1979 Original bruk: Pateologisk og Mikrologisk Laboratorie Bevarings status: Forskriftsfredet Problemer: Ingen alvorlige


Laboratorietbygget p책 Ullev책l er en maskin av et bygg som fungerer til dens form책l den dag i dag, men i dette studiokurset ble jeg utfordret til 책 finne en ny bruk av strukturen. Det er en spesiel konstruksjon med seks etasjer med lettvegsystem, der hver etasje har en teknisk etasje med fagverk som skjules bak takplater.


2. etasje

1. etasje


Mitt grep er å strippe strukturen ned til det nødvendige, hvilket vil si at en sitter igjen med seks åpne etasjer med uavbrudte gulvflater på 2160m2 I Oslo er det spådd mangel på gravplasser innen de 30 neste årene. Jeg ønsker å utfordre tradisjonen om å gravlegges i jorda. Laboratorietbygget blir transformert om til en vertikal gravlund i forlengelse av Nordre gravlund, med krematorium og kapell på bakkeplan og columbarium oppover i de øvrige fem etasjene.


Architectural Heritage: Retrospect Vår 2014 Kursleder: Veilderer:

Kjetil Sæterdal Lars Oscar Ylvisåker og Thor Olav Austigard

Et studio basert på restaurering av Dystingbo gård på Hamar med gitt program; et matkultursenter. Store deler av studioet gikk ut på å undervisning i bevaring og restaurering samt i å måle opp og dokumentere det eksisterende bygget Elevene skulle ta for seg hele gården og programmere de forskjellige byggene. I denne porteføljen har jeg valgt og kun vise det ene bygget, låven, der jeg tilføyde en ny konstruksjon innenfor den eksisterende.


I den gamle låven vil det være et kurs-kjøkken og et fleksibelt seminar rom med spisesal. Låven i seg selv, er sliten, men et flott eksempel på gammel låvebygg med flott eksponert trekonstruksjon. Jeg ønsket å bevare lyset som faller inn imellom trepanelet og valgte å tilføye en ny konstruksjon som jobber imellom den eksisterende med fritt rom til å bevegelse dem imellom.


Recycling Oslo Høst 2013 Kursleder: Gro Bonesmo Veiledere: Wenche Andreassen, Fredrik Krogeide og Jose Hernandez

I Oslo har vi en tendens til ĂĽ forlate flere av de eldre kulturbyggene i sentrum til fordel for nybygg langs fjordkysten. Igjen ligger noen av landets viktigste monumental bygg som Deichmanske, Nasjonalgalleriet, Samtidskunst museet og Munchmuseet.


I dette studiokurset ønsket jeg å sette igang en brainstorming av hva de forlatte byggene kan bli brukt til. En kritisk, og noe ironisk, mulighetsstudie som er ment for å sette hodene i sving, slik at bygningene ikke blir stående tomme kun fordi de “rette” progammene ikke passer inn. Jeg lagde en katalog med forslag til hva byggene kan huse i kortere og lengre perioder, basert på en pragmatisk analyse med utgangspunk fra nabolag, konstruksjon og kvaliteter samt behov i dagens samfunn.


Matrix Program vs Bygg

Romdimensjoner

PĂĽ denne siden; et eksempel pĂĽ hvordan jeg tok for meg Deichmanske hovedbibliotek.

Plan 2. etasje

Snittw


TETT LAV Boligfortetning i Groruddalen Høst 2013 Kursleder: Veildere:

Sissil Gromholt Thelma Thybo og Arild Eriksen

Et studio der hver elev ble tildelt en tomt på Haugerud som skulle fortettes med boliger med høy tomteutnyttelse men lav typologi. Boligene skulle tilpasses for en spesiell type beboere, være innovative og utforske bruk av atrium.


Min tildelte tomt ligger imellom en høyt traffikert vei samt en aktiv fotballbane, hvilket satte utgangspunkt for en introvert typologi. Rekkehus der irregulere atrier satt sammen med regulÌre boligtyper skaper et dynamisk felles uterom, der beboerene har valget mellom ü sosialisere seg eller holde seg i sitt egenkomponerte uterom.


Fasade

Plan 1

Plan 0


Veggene mellom atriet og fellesområdet består av skrånende betongskiver som skjermer for direkte innsyn. Eneste utsikt fra omgivelsene er himmel og tretopper. Atriet blir et personlig blankt lerret hvor en kan designe sin egen utsikt. Strukturen består av et hardt ytre skall i pre-fabrikkert betong, med et åpent indre rom der en glassfasade med skyvedører gir en luftig forbindelse mellom ute og inne. Her er det også rom for videre utvidelse av boligen ut i atriet med rom i kjeller og balkong i øvre etasje.


A Last Retreat Diplomoppgave i samarbeid med Ole Knagenhjelm Lysne Vår 2016 Veileder: Biveileder:

Erik Langdalen Andrea Pinochet

Et Hospice er et sted der terminalt syke pasienter og deres pårørende kan komme for å føle seg trygge i livets siste dager. I denne diplomoppgaven har vi ønsket og utfordre typologien der et hospice ligger på ett plan på en pittoresk tomt utenfor byen. Visjonen var å gi pasientene et sted hvor de kan komme tett innpå naturen, skogen, ruinen, elven, fossen, samtidig som de er midt i byen i nærheten av kjente og kjære.


Flyfoto av den gamle hagen 1936

Tomten i dag

Tomten er på Bjølsen med en gammel direktørbolig og en tilhørende igjenngrodd hage med ruiner fra en annen tid. Utfordringen har vært å skape et sted som oppfordrer pasienter og pårørende til å bruke naturen, og å gi dem en variasjon av forskjellinge rom og opholde seg. Studier viser at kontakt med naturen har en lindrende effekt En utsikt med naturen på kloss er mer givende en en utsikt


Sirkulasjon via gamle og nye hagemurer

Eksisterende trĂŚr


Ă˜verste etasje


Mer pĂĽ:

www.ulrikkedreyer.com

ULRIKKE DREYER / PORTFOLIO / 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you