Page 1

GRUWELIJK ROMANTISCH ROMANTIEK Wat is dat?

INTERESSANTE WEETJES OVER DE ROMANTIEK!

DANSENDE GERAAMTEN

MARY SHELLEY Een monsterlijk goede schrijfster

REUSACHTIG WERK

HOEVEEL WEET JIJ OVER DE ROMANIEK?


ROMANTIEK MOET ER NOG LICHT ZIJN? Licht zal er niet meer nodig zijn. De Romantiek is namelijk een kunststroming die zich afzet tegen de verlichting. De Verlichting was heel erg bezig met de toekomst. Nieuwe uitvindingen waren heel belangrijk, net als hun lijfspreuk: “Hoe slimmer, hoe beter. “ De Romantiek pakte het helemaal anders aan. De Romantici keken naar hoe het vroeger was en haalden hun inspiratie uit de natuur. Ze bekeken alles veel meer vanuit hun gevoelens en fantasie. Dit zie je ook in de kunstwerken die gemaakt zijn door Romantische kunstenaars. Hierin zie of hoor je heel vaak grote emoties of fantastische wezens. De stroming vond plaats tijdens het einde van de 18e eeuw en het begin van de 19e eeuw.


IN DIT TIJDSCHRIFT

In dit tijdschrift gaan we het vooral hebben over de griezelige dingen van de Romantiek. De monsters en wezens die de kunstenaars maakten om angst weer te geven. Natuurlijk bestaan al deze figuren niet echt, ze zijn verzonnen door hun maker. Iedereen kent wel griezelige figuren. Denk maar aan vampieren, trollen, mummies, heksen en spoken. Deze komen hier niet aan bod maar wel enkele andere griezels. In de loop van dit tijdschrift kom je te weten welke.


FRANKENSTEIN Iedereen heeft wel al eens gehoord over Frankenstein. Maar weet je eigenlijk wel hoe oud dat verhaal is? Het werd geschreven tijdens de Romantiek. Dat wil dus zeggen dat het bijna 200 jaar oud is. Het boek werd geschreven door Mary Shelley. Ze was maar negentien jaar toen ze het boek klaar had. Het verhaal gaat over professor Victor Frankenstein die de perfecte mens wil maken. Hiervoor gebruikt hij lichaamsdelen van dode mensen. Maar zijn experiment mislukt en in plaats van een perfecte mens heeft hij een monster gemaakt. Victor vlucht omdat hij bang is van zijn creatie. En zo begint het verhaal. Dat klinkt allemaal al een beetje griezelig en eng. Zo zie je dat het in de romantiek zeker niet gaat over liefde en kaarslicht maar over gevoelens. Zoals hier in het boek het gevoel ‘angst’ zit.

Het monster kan natuurlijk niet echt bestaan en is verzonnen door Mary Shelley. Dat is de eerste griezel figuur die we in dit tijdschrift tegenkomen. Onderaan de pagina zie je een afbeelding van hoe het monster meestal wordt afgebeeld. Wat de andere zijn lees je op de volgende pagina’s.


REUSACHTIG WERK Reuzen zijn ook mythische figuren die je tegen kwam in de Romantiek. Dit schilderij noemt “De Kolos”. Het is geschilderd door Asensio Juliá, een schilder uit de Romantiek. Juliá was een leerling van de bekende schilder Goya. In het schilderij zie je een reus staan die aan het vechten is met iets onbekends. Op de voorgrond zie je een heleboel mensen die bang zijn van de reus en dus weglopen omdat ze denken dat de kolos hen gaat aanvallen. De enige figuur die blijft staan is een ezel. Er zijn verschillende verklaringen voor het schilderij. Sommige mensen denken dat de reus eigenlijk het Spaanse volk is dat naar de oorlog trekt. Maar anderen zeggen dat de reus de koning van Spanje is. Deze koning was niet echt goed voor zijn volk en veel mensen waren dan ook bang van hem.


DANSENDE GERAAMTEN Al van in de middeleeuwen bestaat de dodendans of in het Frans “Danse Macabre”. Maar in de romantiek maakte een componist een dodendans die nog steeds heel bekend is. Deze man heet Camille Saint-Saëns. Zijn muziek is geïnspireerd op een gedicht waarin vertelt wordt dat de dood om middernacht wakker wordt en alle skeletten laat dansen. Hun botten klikken en klakken tegen elkaar en zo dansen ze de nacht in. In het liedje van Saint-Saëns hoor je de dood ontwaken aan de scherpe viool die het deuntje speelt. En de xylofoon die je hoort stelt de botten voor die klikken en klakken. Er komen steeds meer skeletten bij want de muziek wordt steeds wilder en wilder. De dood wordt al van in het begin van de tijd gezien als een van de meest enge dingen die bestaan. Want geef toe, wie is er niet een heel klein beetje bang van de dood?


SPELLETJE 5

6

1

2

8

7

3 4

Horizontaal 1.Tegen welke stroming zet de romantiek zich af? 2. De titel van de compositie van Saint-Saëns is Danse ……. 3. De achternaam van de schrijfster van Frankenstein. 4. De Romantiek vond plaats op het einde van de …. Eeuw. ( schrijf voluit)

Verticaal 5. Wat is de voornaam van professor Frankenstein? 6. De stroming waaruit de drie werken komen. 7. Wat is een andere naam voor reus? 8. Van wie werd eerst gedacht dat hij het schilderij De Gigant had gemaakt?


WEETJES De meeste mensen denken dat het monster uit het boek Frankenstein heet. Maar eigenlijk is het de professor die Victor Frankenstein heet.

Er werd lang gedacht dat het schilderij ‘De Kolos’ geschilderd was door Goya. Goya is een heel bekende schilder die in de zelfde tijd leefde als Juliá. Meer nog Juliá heeft alles wat hij kan geleerd van Goya. Hij was namelijk zijn leraar.

Shawn Henderson maakte drie jaar geleden een filmpje op de muziek van Danse Macabre. Daarin wordt het verhaal van de dansende dood voorgesteld. Het filmpje kan je bekijken op YouTube. Hieronder vind je de link. http://www.youtube.com/watch?v=z0glOYQBlSA

Tijdschrift pk  
Tijdschrift pk  
Advertisement