Page 1


Färgen orange har inte alltid hetat orange, tidigare hette det nämligen brandgul. Namnet orange kommer från det franska ordet för apelsin, orange. På RGB skalan ligger orange på siffrorna R: 255 G: 165 B: 0. Orange är färgen som avviker från de flesta av naturens färger och har därför hög synlighet, på så sätt fungerar orange bra som signalfärg. Ofta är de som arbetar i trafiken orangeklädda för att de ska synas tydligt. Orange är mycket effektivt för att främja livsmedel och leksaker.


Orange utlöser mer kontrovers än någon annan färgton, och förknippas ofta med något starkt negativt eller positivt. Färgen kombinerar energin hos rött och lyckan i gult. Det är förknippat med glädje, solsken och tropikerna. Orange representerar entusiasm, fascination, lycka, kreativitet, beslutsamhet, attraktion, framgång, uppmuntran och stimulans.


För det mänskliga ögat, är orange en mycket varm färg, så det ger en känsla av värme. Ändå är orange inte lika aggressiv som rött. Orange ökar syretillförseln till hjärnan, ger en uppiggande effekt och stimulerar mental aktivitet. Det är mycket accepterat bland ungdomar. Som en citrus färg är orange förknippas med hälsosam mat och stimulerar aptiten.


Orange är färgen för höst och skörd. I heraldik, orange symbol för styrka och uthållighet. När man pratar om design och inredning kan man använda färgen för att fånga uppmärksamhet och lyfta fram de viktigaste delarna av sin design. Färgen har många olika betydelser, och det kan bero på vilken nyans av orange det är, och i vilken religion


det är. Mörkorange kan betyda svek och misstro, medan röd-orange motsvarar lust, sexuell passion, dominans och aggression. Man kan även säga att guld hör till den orangea nyansen, och guld symboliserar ofta hög kvalitet. Guld frammanar en känsla av prestige, och innebörden av just guld är illumination, visdom och rikedom. Inom den kinesiska och japanska kulturen symboliserar orange kärlek och lycka, medan den symboliserar släktskap i amerikansk kultur. Orange symboliserar även dödssynden frosseri i kristendomen.


Ulrika Aspebo Mp10

asdfghjfdsdfg  
asdfghjfdsdfg  

mgfdsdfghjhgfdfg

Advertisement