Page 1

Program

Bergen Fringe Festival 6.–9. Sept 2018


Tusen takk til: Program komiteen: Ledet av Ingrid Saltvik Faanes; Hilde Sol Erdal, Steinar Thorsen, Olaf Mackenzie og Marit Eikemo. Ansvarlig for markedsføring: Julie Solli Grafisk Designer: Camilla Gjerde Lund, Arena Ansvarlig og frivilligkoordinator: Kim Fjeld Baransvarlig i Cornerbaren; Rhys Brennan Takk til samarbeidspartnere, samt alle de flotte frivillige! Og sü selvsagt Hordaland fylkeskommune og Sparebanken Vest Alt bildemateriell er brukt i med tiltatelse fra artistene


Welcome to our second edition of Bergen Fringe Festival! We are so excited to present these exciting and groundbreaking productions delivered by both unestablished and professional artists. Local and international theatre companies, dancers, musicians, comedians and everyone in between will take upon our beautiful city’s stages and streets. They [the artists] will challenge you; the Norwegian audience to take risks and experience the unconventional and often strange universe within the Fringe Festival. All in one night you will laugh, cry, be astonished and challenged and not at least be entertained; with 18 productions performed throughout some of our favorite stages across Bergen. We recommend you pick up your pen and paper to create your own schedule to make the most of what the festival is offering.   No, a Fringe Festival is not a hairdresser’s competition. This question was once presented by a journalist to our fringe colleagues at Stockholm fringe Festival. But was is a Fringe Festival? We believe the more accurate question is; what a Fringe Festival isn’t. There are around 200 Fringe Festivals across the world, and the diversity within the worlds Fringe community is huge.   A Fringe Festival is a multidisciplinary stage performance festival showcasing an assortment of productions. Shows presented by unestablished and professional artists from across the world often created as a response based on the global political and social landscapes. A Fringe Festival therefore serves as platform where the artist and audience have the opportunity to voice their reactions. But it’s not all political and social debates. A Fringe Festival also serves as a meeting point, it strives to bring communities together. As Holly Lombardo (World Fringe) so nicely put it in last year’s program introduction; “Fringes are an important part of the cultural food chain presenting the stars of the future to their audiences.   They reflect the cities and towns in which they reside, embracing the history and the future, of its venues, performers and personalities locally, nationally and internationally.” Kind regards, Line Jensen Festival Coordinator

The Edinburgh Fringe Festival, which is the biggest, was established in 1947. Back then it was free theatre groups response to the lack of platforms to share their work, not being allowed to perform at the Edinburgh International Festival. They took upon the streets. Since, the concept has been adopted all over the world, showcasing approximately 170 thousand performers in 60.000 free and ticketed events. We are so pleased to put Norway on the Fringe map and partake in the biggest stage performance community in the world.


All By Myself (Wedding) Date: Time: Tickets: Venue:

Saturday, and Sunday, 8, 9 sept. 16:30, (both days) 120 kr (100 kr) honnør/student Cornerteateret, tent outside

Name: Nationality: Genre: Suitable for:

Leena Harjunpää Co Finland Dance, Performance Adults, and young people above 14 years.

”I got tired of answering my relatives’ wishful inquiries about when I was planning to move on to the career path of a mother and wife, so I decided to make their wish come true in my own way. Literally. So I am going to marry myself. I welcome you to celebrate with me!”

«Jeg ble lei av spørsmålene fra håpefulle slektninger om når jeg planla å få meg en karriere, gifte meg og stifte familie. Så jeg bestemte meg for å oppfylle ønsket deres – på min måte. Bokstavelig talt. Så jeg skal gifte meg med meg selv. Du er velkommen til å feire sammen med meg.»   All By Myself er en moderne danseforestilling av Leena Harjunpääs. Hun velger å gifte seg med seg selv etter presset fra samfunnet. Forestillingen undersøker  behovet for og betydningen av ekteskapsinstitusjonen i vårt moderne samfunn, og setter bryllupstradisjoner i et helt nytt lys. Bruden tar over festen, organiserer sin egen seremoni, maler sitt indre landskap med dans, fremfører sine egne taler og lager nye tradisjoner i bryllupsfesten. Bruden utfører en vouge - danserutine som sin første dans som nygift. Et typisk trekk i Harjunpää er et visuelt, danseorientert perspektivt og humoristiske elementer bryter opp i våre handlingsmønstre.

All By Myself is Leena Harjunpää’s contemporary dance solo, in which the performer decides to marry only herself despite the pressure from her environment. The piece examines the need for and the significance of the wedding institution in our modern society. The performance sheds a whole new light on wedding traditions. In this party the bride takes her own space, organizes her own ceremony, paints her soul’s landscape with her dancing, makes her own speeches and creates her own tradition-enriching program. In addition to contemporary dance the bride does a voguing dance routine as the first dance. As is characteristic of Harjunpää, this visual, dance-oriented, perceptive and even comical piece cuts into the behavioral patterns of people.


2100 – A Space Novelty Date: Time: Tickets: Venue:

07, 08, 09 sept. 18:30 (all days) 120 kr (100 kr) honnør/student Chagall

Name: Nationality: Genre: Suitable for:

Året er 2100. En forlatt verden. En ensom overlever. Et skarpt lys skinner plutselig fra det svarte havet i det mørke univers, og forandrer historiens kurs for alltid. Et ulykkelig menneske, en u­over­vinnelig heltinne og den mørke herren fast bestemt på universell dominasjon. Vil håpet bestå? Vil det gode vinne over det onde? Vil lang, dramatisk synthmusikk skape en mystisk, verdensrom-aktig atmosfære?   En hyllest til alle episke eventyr i verdensrommet; Cut Mustard tar deg med på en imponerende reise gjennom dimensjoner. Det blir romferd. Det blir utenom­jordiske vesener, og kanskje lasere. Bli med Cut Mustard ett low-fi extravaganza gjennom verdensrommet! En flerspråklig teater­forestilling som kombinerer miming, lyd­effekter, komedie og gjenstands­ manipulering. Cut mustard har turnert på Brighton Fringe & Prague Fringe Festival.

Cut Mustard Norway, France, Australia, South Korea & England Physical theatre, Comedy Adults and young people from 10 years.

The year 2100. A desolate earth. A lone survivor. Suddenly a light pierces the black ocean of deep space, changing the course of history forever. A hapless human, an unbeatable heroin and a Dark Lord bent on universal domination. Will hope survive? Will good triumph over evil? Will long dramatic synth music create a mysterious, space driven ambience?   An homage to all epic space adventures; let us take you on a mind-bending journey through multiple dimensions. There will be space travel. There will be aliens. There might be lasers. Join Cut Mustard for a low-fi extravaganza through outer space! A multilingual physical theatre show combining mime, live sound effects, comedy and object manipulation. Cut mustard toured on Brighton Fringe & Prague Fringe Festival.


Canvas Date: Time: Tickets: Venue:

Saturday, 8. sept. Info on Fringes Facebook Free Info on Fringes Facebook

Name: Nationality: Genre: Suitable for:

Når blir kunsten til kunst? Et lerret ligger på bakken, to danseren kommer fra hver sin side. Svart maling drypper fra lårene deres og nedover leggene. Når de møtes på det hvite lerretet, starter en impro­visert dans mellom de to. I Canvas krysses flere kunst­former, som billedkunst, dans og performance.   Canvas skjer i et offentlig rom, hvor publikum er de som går forbi – dette skaper et unikt møte med kunsten.

Helena Wik productions (contributing Lisa Bysheim) Norway Performance, Installations Everyone

When does art become art? A canvas is laying on the ground, to dancers emerge from different sides. Black paint is dripping from their thighs and down their legs. When they meet at the white canvas they start improvising a dance. Canvas crosses the art forms of visual art, dance and performance.   Canvas is set in a public space, and the audience is those passing by, this captures a unique meeting with the art.


Date: Time: Tickets: Venue:

All days Info on Fringes Facebook Free Info on Fringes Facebook

Name: Nationality: Genre: Suitable for:

Denne gateforestillingen er et intimt dykk inn i livet og dødens skjønnhet. Gjennom musikk, dans, dukketeater, utvikler Jeremy et forhold med sitt publikum og inviterer dem til å ta del i gleden, kjærligheten og tapet man opplever av å leve i dagens samfunn.

Jeremy Charles Hohn, Rogue Artists Ensemble USA, Los Angeles Dance, Performance Everyone

This street show is an intimate dive into the beauty of life and death. Through the mediums of music, dance, clown, and puppetry, Jeremy develops a relationship with the audience and invites them to participate in the joy, the love, and the loss of living in the world today.


JOY – a post coitus concert Date: Time: Tickets: Venue:

Friday and saturday, 07, 08 sept. 22:30, 19:00, (fri) 22:30 (sat) 120 kr (100 kr) Honnør/Student Hulen

Name: Nationality: Genre: Suitable for:

I et varehus klokka fem om morgenen, ligger restene av en S&M-party utover gulvet. Joy blir funnet. Mannen hun hadde sex med er borte. To parallelle historier; den private om en kvinne rett etter at hun har hatt sex og den politiske om en kvinne etter koloniseringen. Med electro beats og lyrisk prosa, gir JOY en utforskning av politikken til arv og seksualitet. En utøvende kropp og en musiker som lager et elektronika- lydbilde live, lager de en konsert om avvisning, begjær og raseri. Katalysatoren for forestillingen er en undersøkelse av Strindbergs Frøken Julie, spesifikt i det øyeblikket hun kommer til kjøkkenet etter å ha ligget med tjeneren Jean.   Sagt om forestillingen: JOY er nådeløst, energisk teater som skifter mellom eksperimentet spoken word og performance, alltid med kroppen i fokus.

All good artists are dead England Theatre, Music, Performance Adults, above 18 years.

It’s 5am in a warehouse. The aftermath of an S&M party is scattered across the floor. Joy is found. The man she slept with is gone. Two stories are running parallel to each other, the private story of a woman post sex and the political story of a woman postcolonialism. Combining electro beats with lyrical prose, JOY is a exploration into the politics of heritage and sexuality. Through one performing body and one musician playing a live electronic soundscape, they make a concert out of rejection, desire and rage.The creation of JOY was an investigation into Strindberg’s Miss Julie, specifically the moment she returns to the kitchen having slept with Jean.   Said about the performance: JOY is relentless, high-powered theatre that flits between experimental spoken word and performance art, the body always foregrounded.’


KA – F – KA Date: Time: Tickets: Venue:

Friday, 07 sept. 18:30 150 kr (130 kr) honnør/student Kongesalen, Cornerteateret

Name: Nationality: Genre: Suitable for:

KA – F – KA forteller historien om alle og om ingen. En mann, mistet i livets rutiner, våkner opp for å oppdage at han er transformert til et annet vesen. Han lider av ensomhet, sult og smerte, men fortsetter sine daglige gjøremål for å oppfylle sine forpliktelser påført av dagens samfunn.   Oppsetningen er inspirert av forfatteren Franz Kafka generelt og spesielt hans bok «Metamorphosis».

Compagnie Oriantheatre France Theatre, Dance, Performance, Visual Art Adults and young people above 13 years.

KA – F – KA is the story of everyone and no one. A man, lost in the routine of his life, awakes to discover that he is transformed into another being. He suffers from solitude, hunger and pain but yet keeps running to fulfil his social-individual obligations.   The performance is inspired by the universe of Franz Kafka in general and his book “Metamorphosis” in particular.


Maria Johansdotter Date: Time: Tickets: Venue:

Saturday, 08 sept. 17:00 and 20:00 120 kr (100 kr) honnør/student Hulen

Name: Nationality: Genre: Suitable for:

Musikeren Marie levde som Magnus Johansson i Stockholm på starten av 1720tallet. Maria Johansdotter er en fortelling som normer og kjønnsnormer, en sann historie om en transkjønnet persons søken etter frihet og rettferdighet i 1700-tallets Sverige. Det er en sann historie om lidenskap, selvmordsforsøk, svik og dødelige vennskap.   Basert på dokumenter etter rettssaker, ble denne musikkforestillingen til. Denne suksessforestillingen av Musikteater Unna er blitt spilt over 150 ganger i Sverige og flere ganger i utlandet.

Musikteater Unna Sweden Theatre, Music Adults, and young people above 12 years.

The musician Maria lived her life as Magnus Johansson in the early 1720s in Stockholm, the capital of Sweden. Maria Johansdotter is a storytelling show about norms and gender identities, a true story about a transgender persons quest for freedom and justice. It’s a true story of passion, suicide attempts, betrayal and deadly friendship.   The show is based on court records. This success performance of Musikteater Unna has been performed on more than 150 occasions all over Sweden and also on international storytelling festivals abroad.


Outside of Reality Date: Time: Tickets: Venue:

All days (depending weather) Info on Fringes Facebook Free Lower part of Nygårdspark

Name: Nationality: Genre: Suitable for:

Dette skuespillet forteller historien om kjærlighet og (u)balanse. Den forteller om to menneskers rutiner; hvordan de starter dagen, om en kvinne og en mann som, i forskjellig rytme klargjør seg for resten av deres liv.   Autoportante avslutter deres sommerturnering her i Bergen.

Autoportante Italy Circus, Dance, Tight Wire Duo Everyone

The spectacle tells about a story of love and (un)balance. It talks about the routine of a couple, at the beginning of their day, of a man and a woman that, at different rhythms, get themselves ready for life.   Autoportante is finishing off their summer tour here in Bergen


På havets bunn Date: Time: Tickets: Venue:

Sunday, 09 sept. 11:00 and 13:00 120 kr (100 kr) honnør/student Søylesalen, Cornerteateret

Name: Nationality: Genre: Suitable for:

Dette er en magisk og sterkt visuell reise for å utforske hemmelighetene i det store havet. På havets bunn bor lysende sjødyr og sjenerte eremittkreps. Men i de mørkeste og dypeste stedene har et kamskjell gjemt en hemmelighet. Inspirert av diktet “På havets bunn står skutene” av Inger Hagerup, har Det Stille Teateret laget en visuell og fysisk figurteaterforestilling – helt uten ord. Dette er en magisk reise for de aller minste barna (0-3 år), men deres brødre, søstre, foreldre og besteforeldre er også velkommen.   Sagt om forestillingen: Det beste med denne forestillingen er de harmoniske ansiktene til foreldrene i det de kommer ut av teateret sammen med barna sine.

Det Stille Teatret Norway Theater Children, from 2–5 years.

This is a magical visual journey to discover the secrets of the deep sea. At the bottom of the ocean where the luminescent sea creatures and shy hermit crabs lives. But in the darkest, deepest place a scallop is hiding a secret. Inspired by the poem “På havets bunn står skutene” by Inger Hagerup, has Det stille teatret made a visually and movement based puppet theatre without words. This is a piece of magic for the youngest kids (0-3 years), their brothers, sisters, parents and grandparents are also welcome. S   Said about the performance: “The best thing about this performance is the harmonic faces of the parents when they come out from the theatre with their kids”.


Requiem for Truth Date: Time: Tickets: Venue:

Friday & Saturday 07, 08 sept. 20:00 (both days) 170 kr (150 kr) honnør/student St. Jakobs Church

Name: Nationality: Genre: Suitable for:

Sannheten, slik vi er blitt fortalt den, er død. Om dette er tilfelle; hvem arrangerer da begravelsen? Stomptown Brass, the energiske 10-persons street-funk bandet, og Collapsing Horse, nåtidens mest spennende unge teaterkompani i Irland inviterer deg til å bli med når de takler en dristig oppgave: å arrangere en begravelse for sannheten. Vær vitne til en fargerik henførelse av Haitian Voodoo-inspirert New Orleans Jazz begravelse, kombinert med tradisjonell dyster og salig romersk-katolsk seremoni. En ekstravagant, kaotisk gatefest med en mørk vri. En blanding av original funk musikk og lyd­poesi, inspirert av ritualene til New Orleans Jazz begravelse og katolsk sjelemesse, gjennomsyret av Friedrich Nietzsche og Ludwig Wittgensteins filosofi.   Solgte ut fire forestillinger på Edinburgh Fringe Festival!

Stomptown Brass & Collapsing Horse Theatre Ireland Music, theatre Adults, and young people from 12 years.

Truth, we are told, is dead. If so, then who organizes the funeral? Stomptown Brass, the outrageously energetic 10-piece street-funk band, and Collapsing Horse, the most exciting young theatre company in Ireland, invite you to join them as they take on an audacious task: to host a funeral for the Truth. Witness the colorful exuberance of the Haitian Voodoo-inspired New Orleans jazz funeral as it smashes up against the mournful, solemn ceremony of Roman Catholicism. An extravagant, chaotic street party, with a dark twist. A blend of original funk, music and spoken word, inspired by the rituals of the New Orleans Jazz Funeral and Catholic Requiem Mass, infused with the philosophy of Friedrich Nietzsche and Ludwig Wittgenstein.   Sold out four shows at Edinburgh Fringe Festival!


Romeo and Juliet Date: Time: Tickets: Venue:

Saturday, 08 sept. 13:30 100 kr Cornerbaren, Cornerteateret

Name: Nationality: Genre: Suitable for:

Med sin kjærlighet og død, skaper Romeo og Julie endring. Deres kamp for å være sammen, vinner over all makt, tradisjon og feilslåtte konvensjoner, og over krigen.Kjærligheten overvinner alt – også døden, og ungdommens renhet stiller voksen-verdens forsteinede tradisjoner og dumskap til veggs.   Kompani 13s nye oppsetning av historien premiere på Festspillene 2018 er skapt med tanke på unge i alderen 13 – 16 år, ungdommer som faktisk er like gamle som Romeo og Juliet var. Slik tangeres ungdommenes virkelighetsoppfatning og publikum inviteres til diskusjon og refleksjon om disse temaene og deres forhold til verden i dag.

Kompani 13 Norge Theatre Adults, and young people from 12 years.

With its focus on love and death, Romeo and Juliet creates change. Their fight to stay together defeats structural power, tradition and conventions, and war. Love defeats everything - including death. The purity of the adolescence questions the old traditions and conventional thought of the older generation.   Kompany 13 new performance of the classic story is created with the youth in mind, from 13- 16 year old they are at the same age as Romeo and Juliet once was when the story was told. This way this generation’s view on reality are invited to discussion and reflection surrounding the themes and their relationship to today’s society.


Scotland Date: Time: Tickets: Venue:

07, 08, 09 sept. 21:00 (all days) 120 kr (100 kr) honnør/student Chagall

Name: Nationality: Genre: Suitable for:

En fysisk komedie forestilling spekket med galimatias, stomping og dansing. Jakt og fiske frihet og brorskap. Tre skotter går inn i det mosegrodde skotske landskapet hvor de overvinner farer på jakten etter Skottlands ånd. La disse tre skottene ta deg med på et ellevilt ritt inspirert av den skotske ånden.   The Latebloomers stakk av med “The Inspiration Award” på Prague Fringe Festival 2018.

The Latebloomers Australia, England, Sweden Physical theatre, comedy Adults, and young people above 10 years.

A physical comedy show full of silliness, songs, stomping and dancing, fishing, hunting, slapping, rowing, freedom, brotherhood and the spirit of Scotland. Three ’Scots’ go forth into the ancient lands of Scotland, overcoming dangers, in search of the spirit of Scotland. Let these three Lecoq-trained performers take you on a wild ride inspired by the spirit of Scotland! The Latebloomers won the “Inspiration Award” at Prague Fringe 2018


Seven Deadly Sins Date: Time: Tickets: Venue:

06, 07, 08, sept. 20:00 (6 sep), 22:00 (7, 8 sept) 200 kr (180 kr) honnør/student Kongesalen, Cornerteateret

Name: Nationality: Genre: Suitable for:

Seven Deadly Sins er en moderne opera som takler problemene i vårt kapitalistiske system, sosial ulikhet og kvinners rolle i dagens samfunn. Forestillingen er en kritikk på nåtidens største eksistensielle problem.   Operaballetten Seven Deadly Sins er betraktet som ett av de viktigste stykkene i 20 århundre. En mise-en-scène som bryter de tradisjonelle grensene i den klassiske italienske teaterstilen en finner i opera-samfunnet. Stykkets juvel; Æren av å spille verdenspremieren av en ny versjon redigert av Weill’s Foundation med to pianoer og perkusjon.

Lalala Argentina Opera ballet, music, theatre Adults above 18 years.

The Seven Deadly Sins is a modern opera that deals with the problems of the capitalist system, the inequality and the role of women in these times. It is a profound criticism of our worst existential problems nowadays.   The opera-ballet Seven Deadly Sins is considered one of the most important plays of the 20th century. A mise-en-scène that breaks the traditional limits of the pit and the classic Italian-style theater structure of opera houses. The jewel of the piece: The honor of doing the world premiere of the new unreleased version edited by Weill’s Foundation with two pianos and percussion.


Surviving Forest Fires Date: Time: Tickets: Venue:

Saturday & Sunday, 08, 09, sept. 13:30 (both days) Free Nb: meet outside Cornerbar

Name: Nationality: Genre: Suitable for:

Kollaboration Scenkonst Sweden Pod-theatre Adults, and young people above 14 years.

Å overleve en skogsbrann er ett pod­teater­ stykke om sosial angst og furutrær. Om kampen og ens tilstedeværelse i samfunnet som kapitaliserer på våre sosiale og emosjonelle ferdigheter og hvor psykiske lidelser er sett på som motstand i alles personlige historier om suksess og over­levelse.   Guidet av karakteren David, vil lytteren utforske hans/hennes omgivelser og høre historier i det offentlige rom. Rommet hvor vi møter våre med­­mennesker, eller hvor vi trekker oss unna fremmedes dømmende blikk. Fra det offentlige rom vil vi bevege oss inn i oss selv, hvor ingen ser og hvor vi kanskje gjemmer våre tanker og drømmer, vår svakhet og vår styrke.

“Att överleva en skogsbrand” (Surviving forest fires) is an audio walk performance about social anxiety and pinetrees. About the struggle to remain oneself in a society that capitalizes upon our social and emotional abilities. Where suffering and mental illness are viewed as obstacles to overcome in everyone’s personal story­telling of success.   Lead by the voice of main character David, the listener explores her surroundings and listen to stories taking part in a public space. A space we all either endure or enjoy. Where we meet of our fellow humans or shy away from strangers’ judging glances. From the public space we move to our inner space, where no one is watching. Where we may hide our thoughts and dreams, our weaknesses and our strengths.

Stykket blir fremført på Svensk.

The piece is performed in Swedish.


Snill Date: Time: Tickets: Venue:

Friday, 07, sept. 17:00 120 kr (100 kr) honnør/student Søylesalen, Cornerteateret

Name: Nationality: Genre: Suitable for:

Snill er en forestilling for både barn og voksne basert på den populære boken «Snill» av Gro Dahle. Lussi er en perfekt jente. Hun er ikke bare høflig, men pen, flink og snill. Så perfekt at en dag blir hun usynlig. Lussis utrolige historie viser at man kan være lykkelig bare når man er seg selv.   Open Window Theatre lager familieforestillinger fylt med humor og varme, og har et moderne uttrykk med spennende interaksjoner mellom dukkeføring, skuespill, animasjon, musikk, lyd og bilde.

Open Window Theatre Norway Childrens theater Children, from 7 years.

Snill (Nice Girl) is a performance for both children and adults based on the popular norwegian children’s book with the same name written by Gro Dahle. Lussi is a perfect girl, she is not only kind, but also pretty and well behaved. She is so perfect that she one day becomes invisible. Lussi’s incredible story shows us that it is possible to be yourself and be happy at the same time.   Open Window Theatre creates theater performances filled with humor and warmth, and have a modern visual expression, with exiting interactions between puppeteering, acting, animation, music, sound, and picture.


Spektakel Date: Time: Tickets: Venue:

Sunday, 09 sept. 19:30 100 kr Kongesalen, Cornerteateret

Name: Nationality: Genre: Suitable for:

Spektakel er en forestilling med høy energi, det er et stykke teaterarbeid og en lekeplass på samme tid. Satt til klassiske toner i et rom fylt av fargerike objekter og tøysete karakterer, som sammen skaper komiske, lekne og rare scener. Poetiske, melodramatiske og absurde bilder beveger seg inn og ut av hverandre. Temperatur og tone skifter fort, fra det komiske til det dramatiske, fra det subtile til det sensuelle. Dette overflødighetshornet er en varm hyllest til fantasien og leken - og vil få alle til å forlate teateret med et smil om munnen.   Opprinnelig fra Århus (DK), Natalie er en London basert danser og koreograf. Hun har utdanning fra Trinity Laban Conservatoire for Music and Dance i London. Dette verket er laget som en del av Resolution Festival i London, støttet av The Place

Natalie Sloth Richter Denmark, France, Norway, Italy, England & Germany Dance Adults and children above 8 years.

Spektakel is a a work of dance theatre and a playground at the same time. It is set to a classical score in a space inhabited by colourful objects and non­sensical characters, that forms into comedic, playful and quirky scenes. Poetic and absurd images are moving in and out of each other. The piece moves through temperatures and tones, from the comic to the dramatic, from the subtle to the sensual. This piece is a saturated and warm celebration of the imaginative and the playful that will make us leave the theatre, smiling.   Originally from Århus (DK), Natalie is a London-based dancer and choreographer. She graduated from Trinity Laban Conservatoire for Music and Dance. This work is created as a part of Resolution Festival in London, supported by The Place.


The Yellow Wallpaper Date: Time: Tickets: Venue:

Saturday, 08, sept. 15:00 and 18:00 (same day) 170 kr (150 kr) honnør/student Kongesalen, Cornerteateret

Name: Nationality: Genre: Suitable for:

Isolert og alene, er en kvinne med fødsels­ depresjon låst inne i et tomt rom med ingenting annet enn hennes tanker og fire vegger dekket med et rart tapet. Denne intime psykologiske skrekken er på et vis en soloforestilling, men etterhvert oppdager hun en annen kvinne fanget i tapetet og forestillingen utvikler seg til en desperat duett.   Alt etter som hvilken side av salen du velger, får du historien fortalt av enten en skuespiller som den isolerte kvinnen eller av en danser som kvinnen bak tapetet. Redselen kommer fram når publikum deler følelsen av å være både ekstremt sårbar og maktesløs. Hvordan møter vi arrogansen til de med makten, effekten av isolasjon og faren når noen mangler forståelse?   Det Gule Tapetet er novelle fra 1892 av Charlotte Perkins Gilman. Forestillingen hadde premiere 2. August på Harastølen - et forlatt sanatorium for tuberkulosepasienter.

Jeff Pedersen Productions Norway Theatre, Dance Adults, and young people 16 years.

Isolated and alone, a woman with postnatal depression is locked in a room with nothing but her thoughts and four walls covered with a strange wallpaper. This psychological horror is in a sense a solo show, but as she discovers another woman trapped behind the wallpaper, the show develops into a desperate duet.   Depending on which side of the audience you’re on, you get the story told either by an actress as the isolated woman, or by a dancer as the woman behind the walls. The horror is based on the audience sharing what it feels like to be extremely vulnerable and powerless. The performance questions the arrogance of those in power, the effects of isolation, the dangers of a lack of understanding.   The Yellow Wallpaper is a psychological horror originally written as a short story in 1892 by Charlotte Perkins Gilman. The preformance premiered 2. August at Harastølen, a condemned tuberculosis asylum.


Vaginamonologene Date: Time: Tickets: Venue:

Saturday & Sunday, 8, 9, sept. 20:30, (Sat) 18:00 (Sun) 120 kr (100 kr) honnør/student Søylesalen, Cornerteateret

Name: Nationality: Genre: Suitable for:

Vaginamonologene er basert på intervjuer med over 200 kvinner i alle aldre og forholdet de har til sitt eget underliv. Disse intervjuene finner sin form i monologer som utforsker spørsmål rundt det å være kvinne: Hva innebærer det å være født med et kvinnelig kjønnsorgan? Hvordan preger vaginaen kvinners liv? Hva er nøkkelen til kvinnelig orgasme? Er vagina i det hele tatt det mest beskrivende ordet for det kvinnelige kjønnsorgan? Disse spørsmålene, samt problematikk rundt hårvekst, skam, erotisk glede, kroppsbilde, overgrep, onani, orgasme og fødsel, er alle temaer som denne forestillingen forsøker å ufarliggjøre, problematisere og opplyse om.   Da Eve Ensler selv hadde urpremiere med Vaginamonologene i 1996, proklamerte hun forestillingen som en hyllest til vaginaen, samt et steg i retning mot en verden uten vold mot kvinner. Vaginamonologene er oversatt til over 48 språk og fremført i over 140 land. Andre dramatiske verk av Eve Ensler inkluderer The Treatment, Necessary Targets, Ladies, Lemonade, Extraordinary Measures, Mango og Here. I 2002 bidro hun også til en filmatisering av Vaginamonologene for HBO.

Studenteateret Immaturus Norge Theatre Adults, and young people 16 years.

The Vagina monologue is based upon interviews with over 200 - women in all ages and social condition and their relationship to their private parts. These interviews are found in terms of monologues which in terms questions the nature of women: how does it make you feel having a vagina, how does the vagina determine the daily structure of a women, what is the key of female orgasm? And how does the vagina affect the women’s lives? These question amongst others will arise as we consider the problems around vaginal hair growth, shame, erotic pleasure, body image, rape, orgasm and birth, these are all themes in which this show will deconstruct, problematize and enlighten.   When Eve Ensler herself premiered with The Vagina monologs in 1996, she proclaimed the shows as a celebration to the vagina as well as a important step moving forward to a society without violence towards women. The Vagina Monologues has been translated to over 48 languages and performed in over 140 countries. Other playwrights by Eve Ensler includes The Treatment, Necessary Targets, Ladies Lemonade, Extraordinary Measures, Mango and Here. Ensler also contributed turning The Vagina Monologues in to a movie for HBO in 2002.

Illustrasjon: Marte Fredrikke Skarstein


BERGEN FRINGE FESTIVAL 2018 FESTIVAL HUB CORNERTEATERET Kong Christian Frederiks Plass 4, 5006 Bergen OPENING HOURS 12.00 - LATE (ALL DAYS) Full Licence (Alle Rettigheter)


n ge yg Br ge

n

Nor dne s

To rg

a lm

en

n in

Ch ag all

Cit y

sen tre

St. Jako

tea ter et

yg

år

Lo

sp

w

ar

er

ke n

pa

rt

of

N

yg

år

ds

pa

rk

ch

Co rn er

N

bs Chur

M øh len pr is

rd gå Ny

Hu len


Program

Thursday 6. sept

Friday 7. sept

Saturday 8. sept

Sunday 9. sept

Time: Venue:

Time: Venue:

Time: Venue:

Requiem for Truth 20:00 St. Jakobs Church

JOY- a post coitus concert 19:00, 22:30 Hulen

KA-F-KA 18:30 Kongesalen, Cornerteateret

2100 – A Space Novelty 18:30 Chagall

Time: Venue:

Time: Venue:

Time: Venue:

Time: Venue:

Time: Venue:

Scotland 21:00 Chagall

Requiem for Truth 20:00 St. Jakobs Church

2100 – A Space Novelty 18:30 Chagall

Maria Johansdotter 17:00 and 20:00 Hulen

The Yellow Wallpaper 15:00 and 18:00 Kongesalen, Cornerteateret

Time: Venue

Time: Venue:

Time: Venue:

Time: Venue:

Time: Venue:

Time: Venue:

Fringe Ceremony 21:00 Cornerteateret

Scotland 21:00 Chagall

Spektakel 19:30 Kongesalen, Cornerteateret

2100 – A Space Novelty 18:30 Chagall

Vaginamonologene 18:00 Søylesalen, Cornerteateret

All By Myself (Wedding) 16:30, (both days) Cornerteateret, wedding tent outside

Canvas

Jeremy Charles Hohn, Rogue Artists Ensemble All days Info on Fringe Facebook Outside of Reality All days (dep. weather) Info on Fringe Facebook På havets bunn 11:00 and 13:00 Søylesalen, Cornerteateret

Time: Venue:

Time: Venue:

Surviving Forest Fires 13:30 Meeting point; Cornerteateret

Time: Venue:

Info on Fringes Facebook Info on Fringes Facebook Fringe Workshop* 12:00 Tivoli, Cornerteateret Romeo and Juliet I 13:30 Cornerbaren, Cornerteateret

Time: Venue:

Time: Venue:

Time: Venue:

Surviving Forest Fires 13:30 Meeting point; Cornerteateret

Time: Venue:

Jeremy Charles Hohn, Rogue Artists Ensemble All days Info on Fringe Facebook Outside of Reality All days (dep. weather) Info on Fringe Facebook Fringe Seminar* 12:00 Tivoli, Cornerteateret Time: Venue:

Time: Venue:

Scotland 21:00 Chagall

Time: Venue:

Vaginamonologene 20.30 Søylesalen, Cornerteateret

Time: Venue:

Time: Venue: Snill (Nice Girl) 17:00 Søylesalen, Cornerteateret

Time: Venue:

Seven Deadly Sins 22:00 Kongesalen, Cornerteateret

Time: Venue:

Time: Venue:

Jeremy Charles Hohn, Rogue Artists Ensemble All days Info on Fringe Facebook Outside of Reality All days (dep. weather) Info on Fringe Facebook Seven Deadly Sins 20:00 Kongesalen, Cornerteateret Time: Venue:

Time: Venue

Club Fringe 23:00 Cornerbaren

Seven Deadly Sins 22:00 Kongesalen, Cornerteateret JOY- a post coitus concert 22:30 Hulen Club Fringe 23:00 Cornerteateret

All By Myself (Wedding) 16:30, (both days) Cornerteateret, wedding tent outside

Time: Venue

Time: Venue:

Time: Venue: Opening Party 21:00 Cornerteateret

Time: Venue:

Time: Venue:

General information Tickets to all ticketed events can be found on www.ticketco/norwayfringefest *Free entry for Fringe Artists All additional information regarding shows and events will be communicated through our social media platforms and through our website. Follow us to get updated: Facebook: /NorwayFringeFestival/ Instagram: /nofringefestivalbergen/ Hjemmeside: norwayfringe.com Come and visit us during the festival period!

Time: Venue:

Time: Venue: Cornerteateret Kong Christian Frederiks Plass 4, 5006 Bergen

Time: Venue:

Our Festival Hub is located at:

Opening Hours: 12.00 – Late (6 – 9 sep)

Bergen Fringe 2018  
Bergen Fringe 2018  
Advertisement