Page 1

DRAGONS BASKETBALL POWERED BY

Bli med på laget.... Bli en støttespiller !


Stolthet, Engasjement og Lidenskap !


Klubben tar form !


Våre prosjekter 2013 ! VINTERCAMP3 201

råder !

usom k o f e r d n a d mp me

Ny ca HØSTCAMP 2013

år p som også g m a c y n n e t d e t vi har jobbe rtsetter vi m e fo d å så p n re e e ri id fe I høst bygge v r hvor vi skal e g a d e tr r e ov intercamp. vær med siden v g sosialt sam o sj n lu d e m pr dag, det to økter r li b r e h så g O på kvelden.

Basketball fra 6 år

Pr i dag så har vi kun hatt lag fra 14 år for 6 åringer. Dette for å kunne utvikle dag en være at dette er gøy. Vi skal lek andre detaljer få mestringsfølelsen. De


og oppover. Fra høsten sü starter vi med basketball e basketball spillere for fremtiden. Fokuset skal fra ke med ball og man skal igjennom mindre fokus pü ett blir Dragons fremtid.


Hva får du/dere igjen for å være med som støttespiller ?

Konta

kt info :

André G Leder undersen i Ullen saker D ragon s andre @ullen sa Tlf: 93 40406 kerdragons 3 .no

Sponsorer 2013  

Sponsor 2013

Advertisement