Page 1

ISSUU 1. Gåtil http://issuu.com 2. Registrere deg (enten med facebook profil eller en egen bruker) 3. Velg ”upload document”

4. Her er det noen valg. Trenger filnavn, en beskrivelse (kort) og noen” tags” ellers så er det valgfritt.. Trykk upload når du er ferdig (Trenger litt tid for å konvertere dette til en fil på nett)

5. Åpne ditt bibliotek


6. Velg filen du vil se på. (Trykk - Open)

7. Hvis du går på embededfunksjonen så kan du derfra legge inn ”avisen” din på ITL. Her har du en del valg som du må prøve deg frem på.

avisprosjekt 2012  

school project