ЦНАП

Page 1

Центр надання адміністративних послуг м. Калуш

Інформація про діяльність Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради за 2019 рік


Центр надання адміністративних Центр надання адміністративнихпослуг послуг м.м. Калуш Калуш

Центром Центромнадання надання адміністративних адміністративнихпослуг послугуу2019 2019 році роцінадавалось надавалось154 154 адміністративні адміністративніпослуги. послуги. Через ЧерезЦентр Центрнадано надано100446 100446 адміністративних адміністративнихта тадозвільнодозвільнопогоджувальних погоджувальнихпослуг послуг


Кількість наданих послуг 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0

Кількість наданих послуг 2016

2017

2018

2019


Центр надання адміністративних послуг м. Калуш

Вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України у формі книжечки – 665 послуги

Надано 1150 послуги щодо земельних питань


Центр надання адміністративних послуг м. Калуш Послуги надання інформації з Державного земельного кадастру – 1093 послуги

Будівництво, архітектура, містобудування – 513 послуг

Надано 248 послуг щодо житлових питань


Центр надання адміністративних послуг м. Калуш Сектором реєстрації місця проживання надано 9574 адміністративних послуг

Сектором реєстрації нерухомого майна надано 24575 адміністративні послуги


Кількість наданих послуг 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

кт е С

ор

т єс е р

ці ра

я сц і їм

нн а в жи о пр

я

2016

р то к Се 2017

і ац р т єс е р

в ра п ї

2018

на

р не

е ом х у

2019

йн а м

о


Центр надання адміністративних послуг м. Калуш Сектором державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 9916 адміністративних послуг

Видано 38929 довідок про склад сім’ї


Кількість наданих послуг 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Сектор державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань 2016

2017

2018

2019


Центр надання адміністративних Центр надання адміністративнихпослуг послуг м.м. Калуш Калуш Прийнято Прийнятота таоформлено оформлено7429 7429 заяв заявщодо щодооформлення оформленняпаспорта паспорта громадянина громадянинаУкраїни України ууформі формі ID IDкартки карткита тапаспортів паспортів громадянина громадянинаУкраїни Українидля длявиїзду виїзду за закордон кордон

Здійснено Здійснено99реєстраційних реєстраційнихдій дій щодо громадських об’єднань щодо громадських об’єднань


Центр надання адміністративних послуг м. Калуш

Спрощено Спрощенонадання наданняадміністративних адміністративнихта та дозвільно-погоджувальних дозвільно-погоджувальнихпослуг послуг суб`єктам суб`єктамзвернень зверненьшляхом шляхом підключення підключенняадміністраторів адміністраторівЦНАП ЦНАПта та посадових посадовихосіб осібмісцевого місцевого самоврядування самоврядуваннядо дореєстру реєструюридичних юридичних осіб осібта тафізичних фізичнихосіб-підприємців, осіб-підприємців,аа також такожреєстру реєструречових речовихправ правна на нерухоме нерухомемайно майно


Центр надання адміністративних послуг м. Калуш

Прийнято Прийнято участь участьуучетвертому четвертомураунді раунді Фази Фазивпровадження впровадженнянапряму напрямузз покращення покращенняякості якостінадання надання адміністративних адміністративнихпослуг послугдля для населення населенняПрограми Програми„U-LEAD „U-LEADзз Європою“, Європою“,яка якапередбачає передбачає підтримку підтримкустворення створеннята та модернізації модернізаціїцентрів центрівнадання надання адміністративних адміністративнихпослуг послуг


Центр надання адміністративних послуг м. Калуш

За За надання надання адміністративних адміністративних та та дозвільнодозвільнопогоджувальних погоджувальних послуг послуг уу бюджет бюджет міста міста надійшло надійшло близько близько 5,75 5,75 млн. млн. грн. грн.


Chart Title

6 5 4 3 2 1 0

Сума коштів 2016

2017

2018

2019


Центр надання адміністративних послуг м. Калуш Пріоритети Центру надання адміністративних послуг

 Надання послуг Управління праці та соціального захисту населенняв  Надання послуг МРЕВ  Надання послуг РАЦС


Центр надання адміністративних послуг м. Калуш

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.