__MAIN_TEXT__

Page 14

Naslov djela Najbolje iz domaće kuhinje KOLAČI Copyright Naklada Uliks d.o.o., Rijeka 2007. Sva se prava pridržavaju. Nijedan dio ove knjige nije dopušteno umnažati i prenositi na bilo koji način bez prethodnog pismenog odobrenja nositelja prava. Nakladnik NAKLADA ULIKS d.o.o. Rijeka, Čavalsko 17 Tel.: 051/648-069 098/431-513 098/320-781 Za nakladnika Silvano Frančišković Urednica Eliana Pleše Fotografije Miro Božić Dizajn naslovne strane i priprema za tisak Naklada ULIKS, Rijeka Tisak mtg-topgraf d.o.o. Velika Gorica, lipanj 2007. ISBN 978-953-7306-10-6 CIP - Katalogizacija u publikaciji SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA RIJEKA UDK 641.85(083.12) KOLAČI / <urednica Eliana Pleše>. - Rijeka : Naklada Uliks, 2007. - (Najbolje iz domaće kuhinje) ISBN 978-953-7306-10-6 110925015

Profile for Naklada Uliks

Najbolje iz domaće kuhinje - Kolači  

Knjige iz biblioteke Najbolje iz domaće kuhinje sadrže probrane i iskušane recepte koji su napisani jednostavno i razumljivo. Uz svaki je re...

Najbolje iz domaće kuhinje - Kolači  

Knjige iz biblioteke Najbolje iz domaće kuhinje sadrže probrane i iskušane recepte koji su napisani jednostavno i razumljivo. Uz svaki je re...

Profile for uliks
Advertisement