Page 14

Naslov djela Najbolje iz domaće kuhinje JELA OD POVRĆA Copyright Naklada Uliks d.o.o., Rijeka 2009. Sva su prava pridržana. Nijedan dio ove knjige nije dopušteno umnažati, prenositi na bilo koji način, elektronski, mehanički, fotokopiranjem, presnimavanjem ili drukčije, bez prethodnog pismenog odobrenja nositelja prava. Nakladnik NAKLADA ULIKS d.o.o. Rijeka, Čavalsko 17 Tel.: 051/648-069 098/431-513 098/320-781 Za nakladnika Silvano Frančišković Urednik Miro Božić Dizajn naslovne strane i priprema za tisak Naklada Uliks d.o.o., Rijeka Tisak mtg-topgraf d.o.o. Velika Gorica, travanj 2009. Fotografije Itana Popić Miro Božić Priprema i ukrašavanje jela Itana Popić ISBN 978-953-7306-39-7 CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Sveučilišne knjižnice Rijeka pod brojem 120219049.

Najbolje iz domaće kuhinje - Jela od povrća  

Knjiga JELA OD POVRĆA iz Biblioteke ‘Najbolje iz domaće kuhinje’ sastavljena je od probranih i iskušanih recepata koji pokazuju koliko su ve...

Advertisement