{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1


BOJANKA

ZASTAVE

E U R O P E


ALBANIJA

GLAVNI GRAD Tirana POVRŠINA 28.748 km2 BROJ STANOVNIKA 3,6 milijuna

ANDORA

GLAVNI GRAD Andorra la Vella POVRŠINA 464 km2 BROJ STANOVNIKA 82 tisuće


ARMENIJA

GLAVNI GRAD Erevan POVRŠINA 29.743 km2 BROJ STANOVNIKA 3 milijuna

AUSTRIJA

GLAVNI GRAD Beč POVRŠINA 83.858 km2 BROJ STANOVNIKA 8,2 milijuna


AZERBAJDŽAN

GLAVNI GRAD Baku POVRŠINA 86.600 km2 BROJ STANOVNIKA 8,2 milijuna

BELGIJA

GLAVNI GRAD Bruxelles POVRŠINA 30.528 km2 BROJ STANOVNIKA 10,4 milijuna


Naslov djela BOJANKA ZASTAVE EUROPE Copyright©Naklada Uliks, 2009. Sva su prava pridržana. Nijedan dio ove knjige nije dopušteno umnažati i prenositi na bilo koji način bez prethodnog pismenog odobrenja nositelja prava.

Nakladnik NAKLADA ULIKS Čavalsko 17 51000 Rijeka Tel: 051/ 648068 051/ 648069 Za nakladnika Silvano Frančišković Urednik Miro Božić Priprema za tisak Naklada Uliks d.o.o. Tiskano u Hrvatskoj ožujak 2009. ISBN 978-953-7306-35-9


Profile for Naklada Uliks

Bojanka - Zastave Europe  

Autor: Miro Božić Bojanka ZASTAVE EUROPE vas na zanimljiv i kreativan način upoznaje s europskim državama. Ova bojanka sadrži zastave i poda...

Bojanka - Zastave Europe  

Autor: Miro Božić Bojanka ZASTAVE EUROPE vas na zanimljiv i kreativan način upoznaje s europskim državama. Ova bojanka sadrži zastave i poda...

Profile for uliks
Advertisement