Page 1

ÖSTERBOTTEN KÖR MED HUNDRA MEGA

Ett föregångslandskap med en framtida infrastruktur för datakommunikation – redan nu på Hotell Silveria i Vasa

17.03.2010 Hotelli Silveriassa Vaasassa

SADAN MEGAN

POHJANMAA Edelläkävijämaakunnassa on jo nyt valmis infrastruktuuri tulevaisuuden tietoliikennettä varten


ÖSTERBOTTEN KÖR MED HUNDRA MEGA Landskapet Österbotten är på god väg med att nå målet 100 megabit till alla som vill. Skall Österbotten bli region nummer 1 i Finland? Dessa är några frågeställningar vi skall ta ställning till under ett seminarium i Vasa som samtidigt utgör ett avslutningsseminarium för Österbottens förbunds projekt ”Digitala väga och digital tjänsteproduktion i landskapet Österbotten” På seminariet kommer alla aktörer som erbjuder 100 megabits anslutningar att presentera sig. Vi kommer också att få Kommunikationsministeriets syn på framtida nät. Dessutom får vi se på exempel från Västerås och Norrbotten i Sverige. Vi kommer att få se goda exempel på österbottniska tjänsteproducenter. Vi öppnar Österbottens gemensamma portal för fibernät.

PROGRAM FÖRMIDDAG Kaffeservering 09.00-09.15

Öppning • Företagarrådet Lars-Erik Gästgivars, viceordförande Österbottens förbunds styrelse

09.15-09.45

Österbottens bredbandsstrategi 2005-2010 • Utvecklings- och näringslivschef Niklas Ulfvens och • specialplanerare Ulf Grindgärds, Österbottens förbund • Nuläget i Österbotten. Hur långt har vi kommit?

09.45-10.30

Finland kör med 100 mega • Konsultativ tjänsteman Juha Parantainen, Kommunikationsministeriet

10.30-11.15

Hur fungerar det i praktiken med 100/100 och Open Access? • Västerås stadsnät, Sverige, Alf Edberg

11.15-12.15

LUNCH (gratis)

EFTERMIDDAG 12.15-12.45

Fiberbaserat höghastighetsnät i Norrbotten, Sverige • Anne-Mari Angeria, IT-Norrbotten

12.45-13.45

Vem bygger fibernät i Österbotten som klarar av 100/100 mega? • Andelslaget KNT-NET • JNT • Andelslaget Pedersöre Öppna Fibernät • Andelslaget NU-Net • Anvia Abp • Ab Bothnia Broadband • Ab Dynamonet • Andelslaget KrsNET

13.45-14.00

Kaffe

14.00-15.30

Exempel på Österbottniska tjänster som trivs med 100 mega • JNT, avdelningschef Stefan Skytte • Anvia, försäljningschef Timo Niemelä • Net-TV, Christoffer Wiik • Openkvarken, Mikael Torp • Österbottens e-serviceportal, Irina Nori

15.30-16.00

Sammanfattning och avslutning Öppning av portalen Fibernät i Österbotten

16.00

Seminariet avslutas med cocktailtillfälle och nätverkande.


SADAN MEGAN POHJANMAA Pohjanmaan maakunta on hyvää vauhtia toteuttamassa tavoitetta, jonka mukaan kaikille sitä haluaville on pystyttävä tarjoamaan 100 megan laajakaistayhteyttä. Toteutuuko tämä Pohjanmaalla ensimmäisenä Suomessa? Muun muassa nämä kysymykset ovat esillä Vaasassa pidettävässä seminaarissa, joka päättää samalla Pohjanmaan liiton hankkeen ”Digitaaliset tiet ja digitaalinen palvelu- ja sisällöntuotanto Pohjanmaan maakunnassa”. Seminaarissa esittäytyvät kaikki 100 megabitin yhteyksiä tarjoavat toimijat. Saamme kuulla myös Liikenne- ja viestintäministeriön näkemyksen tulevaisuuden tietoverkoista. Lisäksi saamme tutustua Ruotsin Västeråsissa ja Norrbottenissa toteutettuihin hankkeisiin sekä muutamien Pohjanmaalla toimivien palveluntuottajien tarjontaan. Avaamme seminaarissa myös Pohjanmaan yhteisen kuituverkkoportaalin.

OHJELMA AAMUPÄIVÄ Kahvitarjoilu 09.00-09.15

Seminaarin avaus • Yritysneuvos Lars-Erik Gästgivars, Pohjanmaan liiton hallituksen varapuheenjohtaja

09.15-09.45

Pohjanmaan laajakaistastrategia 2005–2010 • Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Niklas Ulfvens ja • erikoissuunnittelija Ulf Grindgärds, Pohjanmaan liitto • Tilanne Pohjanmaalla. Miten pitkälle olemme päässeet?

09.45-10.30

Sadan megan Suomi • Neuvotteleva virkamies Juha Parantainen, Liikenne- ja viestintäministeriö

10.30-11.15

Miten 100/100 ja Open Access toimivat käytännössä? • Västeråsin kaupunkiverkko, Ruotsi. Alf Edgren

11.15-12.15

LOUNAS (maksuton)

ILTAPÄIVÄ 12.15-12.45

Norrbottenin kuitupohjainen suurnopeusverkko, Ruotsi • Anne-Mari Angeria, IT-Norrbotten

12.45-13.45

Kuka rakentaa Pohjanmaalla kuituverkkoja, joiden kapasiteetti on 100/100 megaa? • Osuuskunta KNT-NET • JNT • Osuuskunta Pedersören avoin kuituverkko • Osuuskunta NU-Net • Anvia Oyj • Oy Bothnia Broadband • Ab Dynamonet • Osuuskunta KrsNET

13.45-14.00

Kahvi

14.00-15.30

Esimerkki Pohjanmaalla tarjottavista 100 megan yhteydestä hyötyvistä palveluista • PSP, osastopäällikkö Stefan Skytte • Anvia, myyntipäällikkö Timo Niemelä • Net-TV, Christoffer Wiik • Open Kvarken, Mikael Torp • Pohjanmaan e-palveluportaali, Irina Nori

15.30-16.00

Yhteenveto ja päätös. Pohjanmaan kuituverkkoportaalin avaus

16.00

Seminaarin päätteeksi cocktailtarjoilua ja verkostoitumista.


MERA INFORMATION • Ulf Grindgärds, Österbottens förbund, Tel. 044-320 6566, ulf.grindgards@obotnia.fi • Anmälan senast 12.3.2010 per e-post till gunnel.backman@obotnia.fi • Seminariet är kostnadsfritt. • Simultantolkning. Plats: Hotell Silveria, Krutkällarvägen 4, 65100 Vasa, www.hotelsilveria.com Arrangör: Österbottens förbund, Sandögatan 6, 65100 Vasa.

LISÄÄ TIETOJA • Ulf Grindgärds, Pohjanmaan liitto, Puh. 044-320 6566, ulf.grindgards@obotnia.fi • Ilmoittautuminen viimeistään 12.3.2010 sähköpostitse osoitteeseen gunnel.backman@obotnia.fi • Seminaari on maksuton. • Simultaanitulkkaus. Paikka: Hotelli Silveria, Ruutikellarintie 4, 65100 Vaasa www.hotelsilveria.com Järjestäjä: Pohjanmaan liitto Hietasaarenkatu 6, 65100 Vaasa

Hundra mega Österbotten seminarium  

Bredbandseminarium mars 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you