Page 1

YONAS ULF NILSEN MALERIER – KULLTEGNINGER

GALLERI HAAKEN 20. SEPTEMBER – 14. OKTOBER 2018


Rituell ferd


4


5

Palmyras alfabet


12


Yonas Ulf Nilsen traff Yonas Tewolde fra Eritrea da han for to år siden meldte seg som flyktningguide i Røde Kors. Nilsen hadde i utgangspunktet ingen klare forventninger til det å være flyktningguide annet enn at han kanskje kunne bidra til å gjøre livet litt enklere for et menneske som var havnet i en vanskelig situasjon. Det Nilsen imidlertid ikke forutså, var at det personlige møtet med Yonas til de grader skulle komme til å påvirke, ikke bare hans egen forståelseshorisont, men også arbeidet med neste utstilling. Utstillingen Yonas rommer hele 90 kulltegninger og malerier som delvis kretser om problematikk som Nilsen har kommet tett på under sine mange samtaler med Yonas. Hver av kulltegningene har sin egen temperatur og sitt eget taktile lys, og maleriene strekker seg fra svarte, stempelliknende emblemer til atmosfæriske blomstermotiver fylt av solens varme stråler. Delvis beveger Nilsen seg inn i problematikken rundt flyktningers reiser over havet i overfylte båter, det å orientere seg i uoversiktlige flyktningleirer og ISIS ødeleggelser av flere tusen år gamle bygninger og monumenter i oldtidsbyen Palmyra i Syria. Til dels kretses det omkring Yonas mange beretninger om eget liv og estetiske bearbeidels-

har fungert som en slags øvelse i det å kunne se seg selv gjennom en annen. Ulf Nilsen refererer til den franskspråklige filosofen Emmanuel Levinas som i sin etikk vektlegger det ansvaret vi mennesker har for hverandre. Levinas snakker om det å forholde seg til Den Annens ansikt som en ledesnor for vår egen adferd. Hans filosofi bygges på empati og nestekjærlighet. I møtet med den andre så er det den andres behov som står i sentrum. Dialogen og evnen til å lytte er byggverket for den gode samtale. Som Levinas sier: «Ved å se bakenfor den andres ansikt vil du også se din oppgave».

er av disse. Ikke minst inneholder utstillingen en rekke portretter av Yonas i kull. Nilsen ønsker både å fortelle om det rike utvalget av valører som finnes i ethvert menneske og om den særegne kombinasjonen han har erfart i Yonas. Det aktuelle kunstprosjektet er ikke produsert for å pynte på eget selvbilde, men

7

Gjennom sine kulltegninger og malerier reiser Ulf Nilsen gjerne overordnete spørsmål knyttet til menneskets situasjon i verden. I Nilsens figurativt forankrede motivkrets der forskjellige sfærer glir over i hverandre og visker ut skillet mellom fantasi og virkelighet finner man sjelden uttrykk for noe direkte privat eller personlig. I utstillingen Yonas er det imidlertid tydelig at både tematikken og utformingen av det som lar seg betrakte som en totalinstallasjon, springer ut av møtet med enkeltmennesket: den 23år gamle eritreiske flyktningen Yonas.

fra serien Reisen


14


Ulf Nilsen om Yonas -Det å være kunstner er å være overalt. Man må ikke nødvendigvis ha oppholdt seg i konfliktfulle land for å kunne forholde seg til siste års hendelser i landet. Å være kunstner er for meg å forholde meg empatisk til verden omkring. Gjennom mine ukentlige treff med Yonas gjennom to år har jeg fått høre om hans flukt fra eget hjemland via Sudan, Libya, Sicilia og Roma til Norge. I utstillingen Yonas har jeg ønsket å bringe videre hans historie på min måte. Jeg føler meg lettet og litt overrasket over å ha produsert de bildene jeg nå har gjort. Jeg stilte meg i utgangspunktet åpen for å la meg påvirke av den personen jeg skulle være guide for, og noen grenser i meg selv er nå definitivt flyttet. Det er ikke helt til å tro. Jeg kunne ikke forestille meg dette da jeg innledet forbindelsen med Yonas, men jeg kjenner nå at jeg har fått et større register. Teksten over er produsert på basis av en samtale mellom Galleri Haaken og kunstneren, juni 2018.

9

fra serien Reisen


10


11

fra serien Reisen


10


Installasjonene Palmyras alfabet og Zenopias klage


14


Atelierhjørnet


“Mitt navn er Yonas Tewolde”


Reisen


21

fra serien Reisen


fra serien Reisen

22


23

fra serien Reisen


fra serien Reisen

24


25

fra serien Reisen


Rituell ferd


Rituell ferd


31

fra Rituell ferd


Atelierhjørnet


fra serien Atelierhjørnet

34


fra serien Atelierhjørnet

36


37

fra serien Atelierhjørnet


fra serien Atelierhjørnet

38


39

fra serien Atelierhjørnet


fra serien Atelierhjørnet

40


41

fra serien Atelierhjørnet


fra serien Atelierhjørnet

42


43

fra serien Atelierhjørnet


fra serien Atelierhjørnet

44


45

fra serien Atelierhjørnet


fra serien Atelierhjørnet

46


47

fra serien Atelierhjørnet


fra serien Atelierhjørnet

48


49

fra serien Atelierhjørnet


fra serien Atelierhjørnet

50


51

fra serien Atelierhjørnet


fra serien Atelierhjørnet

52


fra serien Atelierhjørnet


54


fra serien Atelierhjørnet


56


fra serien Atelierhjørnet


58


fra serien Atelierhjørnet


60


fra serien Atelierhjørnet


fra serien Atelierhjørnet

62


63

fra serien Atelierhjørnet


fra serien Atelierhjørnet

64


65

fra serien Atelierhjørnet


fra serien Atelierhjørnet

66


67

fra serien Atelierhjørnet


Zenobias klage


70

Zenobia Ovit Zenobia (gresk Ζηνοβία; arameisk Znwbya bat Zabbai, kjent som Xenobia eller Septimia Zenobia etter giftermålet med Septimius Odaenathus; ca 240 – ca. 275) var en dronning av det palmyrenske riket med hovedstad i Palmyra i nåværende Syria. Hun var Odaenathus’ andre hustru og ble enehersker ved hans død i 267. Ved 269 hadde Zenobia utvidet riket, erobret i 270 Egypt og tatt den romerske prefekt til fange og antagelig henrettet ham. Hun var dronning av Egypt fram til 271 da hun etter et mislykket forsøk på å erobre Anatolia ble beseiret og tatt med til Roma i 272-273 som seierstrofe og gissel av keiser Aurelianus. Hun døde sannsynligvis en tid etter. Hun var en ekstraordinær kvinne på mange vis. Hun var velutdannet og snakket syrisk, gresk, egyptisk og latin. Hun interesserte seg for historie og leste Homer, Platon og andre greske forfattere. Hennes forbilde sies å være den egyptiske dronning Kleopatra. Hennes liv og hybris ved å utfordre den største militærmakten i hennes tid har inspirert til flere operaer og kunstverk.


Zenobias klage


73

fra serien Zenobias klage


75

fra serien Zenobias klage


77

fra serien Zenobias klage


79

fra serien Zenobias klage


Palmyras alfabet


Arv • Be • C Elver • Frise Ild • Jord • K Mor • Ode Quasimodo • Tårer • Uro • X-ray • Yona Ære • Ø


Cello • Drap • G å t e • H a t alk • Lidelse e • Palme • R e g n • S a l t Vann • Watt as • Zenobia de • År


Palmyras alfabet


87

fra serien Palmyras alfabet


fra serien Palmyras alfabet

88


89

fra serien Palmyras alfabet


fra serien Palmyras alfabet

90


91

fra serien Palmyras alfabet


fra serien Palmyras alfabet

92


93

fra serien Palmyras alfabet


fra serien Palmyras alfabet

94


95

fra serien Palmyras alfabet


fra serien Palmyras alfabet

96


97

fra serien Palmyras alfabet


fra serien Palmyras alfabet

98


99

fra serien Palmyras alfabet


fra serien Palmyras alfabet

100


101

fra serien Palmyras alfabet


fra serien Palmyras alfabet

102


103

fra serien Palmyras alfabet


fra serien Palmyras alfabet

104


105

fra serien Palmyras alfabet


fra serien Palmyras alfabet

106


107

fra serien Palmyras alfabet


fra serien Palmyras alfabet

108


109

fra serien Palmyras alfabet


fra serien Palmyras alfabet

110


111

fra serien Palmyras alfabet


fra serien Palmyras alfabet

112


113

fra serien Palmyras alfabet


fra serien Palmyras alfabet

114


115

fra serien Palmyras alfabet


fra serien Palmyras alfabet

116


117

fra serien Palmyras alfabet


fra serien Palmyras alfabet

118


119

fra serien Palmyras alfabet


fra serien Palmyras alfabet

120


121

fra serien Palmyras alfabet


fra serien Palmyras alfabet

122


123

fra serien Palmyras alfabet


fra serien Palmyras alfabet

124


125

fra serien Palmyras alfabet


fra serien Palmyras alfabet

126


127

fra serien Palmyras alfabet


fra serien Palmyras alfabet

128


129

fra serien Palmyras alfabet


fra serien Palmyras alfabet

130


131

fra serien Palmyras alfabet


fra serien Palmyras alfabet

132


133

fra serien Palmyras alfabet


fra serien Palmyras alfabet

134


135

fra serien Palmyras alfabet


137

fra serien Palmyras alfabet


© Ulf Nilsen, 2018 Galleri Haaken, Oslo, 2018 Foto: Thomas Widerberg, Ulf Nilsen Layout: Ulf Nilsen/Stine Temte

Yonas  
Yonas