Page 1


Forsidebilde: Fra utstillingen i Rogalands Kunstmuseum “Passasjer� 1998


ULF NILSEN For det visuelle øyet maler jeg, for det synet i meg som har del i andre


Nidaros domkirke, tegnet av Ulf Nilsen, 12 책r


GUNNAR DANBOLT – ULF NILSEN En samtale


GUNNAR DANBOLT Ulf Nilsens billedverden – Noen holdepunkter


FLODENES ALFABET


PILGRIMENS LANDSKAP


MARIAS ANSIKTER


FAMILIÆRE SYN


EPILOG


ULF NILSEN I paint for the visual eye, for that vision in me that has a share in others


GUNNAR DANBOLT – ULF NILSEN A conversation


Profile for Ulf Nilsen

ULF NILSEN - PASSASJER  

Gunnar Danbolt: ULF NILSEN - PASSASJER, 1978 - 1999.

ULF NILSEN - PASSASJER  

Gunnar Danbolt: ULF NILSEN - PASSASJER, 1978 - 1999.

Profile for ulfkunst