Page 1

InsIde Out Ulf NilseN


InsIde Ulf NilseN

Out


AvAlANche, 2009, iNstAllAtioN Š 2009 Stenersenmuseet Utgitt i anledning utstillingen Ulf Nilsen Inside Out STENERSENMUSEET 17. oktober, 2009 - 3. januar, 2010 Kurator Selene Wendt All photos Thomas Widerberg Design: Stian Berger, Melkeveien Designkontor as Trykk: Rolf Ottesen Grafisk All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, including photocopying, recording or otherwise, without the prior permission from the publisher. ISBN 978-82-90128-67-3


DoDekA: homAge to ArNe NorDheim i-iii, 2009, oil oN cANvAs, 100 x 370 cm


ex PoNto, 2009, oil oN cANvAs, 200 x 225 cm


Den dagen jeg forst책r alle symbolene, vil jeg da endelig lykkes med 책 eie mitt rike? Italo Calvino


Back Stage Pass Selene Wendt Med utstillingen Inside Out henter Ulf Nilsen frem et verktøyskrin rikt på elementer fra hans tidligere arbeid samtidig som han tømmer innholdet på gulvet. På mange måter er utstillingen en fortsettelse av historien som ble formidlet i Sentimento del Tempo (2003). Igjen har han skapt en sammensatt utstillingsopplevelse som formidler en personlig reise. Den stadig skiftende balansen mellom fantasi og virkelighet, forholdet mellom det indre og det ytre, og en sterkt ladet symbolbruk preger hele utstillingen. Samtidig har Nilsen begynt på et nytt kapittel i fortellingen, hvor han legger mer vekt på det konseptuelle enn noen gang før. Han løfter taket i sine konstruksjoner slik at enda mer kaos og uventede elementer slipper inn i et billedspråk som handler først og fremst om individets rolle i universet. Det første vi møter når vi går inn i utstillingen er Avalanche, et installasjonsarbeid som gir en klar indikasjon på hva vi kan forvente med denne utstillingen – det helt uventede.  Inside Out avslører et indre univers som er både komplekst og uforutsigbart, fullt av motsetninger og kontraster, forsiktig bygget opp av livets gåter som igjen er ubarmhjertig dekonstruert av livets svar. Vi inviteres til å navigere en psykologisk og følelsesmessig labyrint. Spesialbygde utstillingsvegger danner

en tydelig rytme og hindrer oss i å se hele utstillingen i ett. Opplevelsen av utstillingen endrer seg underveis, påvirket av hvordan de ulike elementene spiller med og mot hverandre. En sterkt ladet symbolbruk er den røde tråden som syr billedspråket sammen. Tvetydighet understrekes av motsetninger som skaper både balanse og uro: konstruksjon og dekonstruksjon, innside og utside, bilde og speilbilde, forside og bakside, fiksjon og virkelighet, installasjon og maleri, skulptur og funnet gjenstand. Istedenfor en mer tradisjonell utstillingsform hvor alt er ryddig plassert slik at vi kun ser den perfekte, bearbeidede forsiden av ethvert bilde, får vi anledning til å se mye mer i Inside Out. Vi opplever individets reise gjennom livet i all sin sårbare nakenhet. Vi får et slags back stage pass som gir adgang til alt som ligger både foran, bak og rundt omkring. Ved å vise frem baksiden og synliggjøre de løse trådene som bidrar til helheten slipper han oss enda dypere inn i en utrolig kompleks og nyansert billedverden.   Alt er snudd opp ned slik at det som kanskje virker tilfeldig antagelig er helt bevisst, mens det som virker bevisst like godt kan være helt tilfeldig. Forholdet mellom maleri og installasjon er i fokus i Inside Out. Det oppstår en interessant dialog mellom arbeidene


som kommuniserer både med oss og med hverandre. Bildene fungerer omtrent som parafraser på utstillingsformen der skulpturelle og installasjonsmessige elementer komplementerer maleriene, mens de ulike installasjonene igjen siterer elementer som vi finner i maleriene. The Sun er et perfekt eksempel på dette. Motsetninger er i fokus der abstrakte fargefelt står mot det figurative og surrealistiske. Vi må virkelig lete etter betydningene av symbolbruken. Arbeidet er å regne som et nøkkelverk, og viser hvordan de svært ulike trådene henger pent og ryddig sammen i en rikt sammensatt uttrykksform. Det formale, det konseptuelle og det humoristiske fungerer både med og mot hverandre i et billedspråk som er både tiltalende og utfordrende samtidig. Konstruerte, nærmest absurde sammensetninger – som en stige, en dør og et monokromatisk lerret – siterer sammensetningen av funnede objekter og småmalerier som står forsiktig komponert ved gulvet til venstre for maleriet. Det skal ikke mer til for å endre maleriets karakter. Akkurat som et lite utropstegn som endrer en setning, ser vi hvordan den lille detaljen understreker forholdet mellom det bevisste og det tilfeldige på en subtil men helt overbevisende måte. Det er befriende å oppleve hvordan Ulf Nilsen har sluppet seg helt løs på en måte som gjør at alle elementene er likestilte. Han kommuniserer gjennom et uventet visuelt språk som er noe av det mest nytenkende og lekende han har gjort hittil. Italo Calvinos bok Usynlige byer har lenge vært en viktig inspirasjonskilde for Ulf Nilsen, og den gir fortsatt et verdigfullt innblikk i Nilsens billedspråk. I katalogteksten til Sentimento del Tempo (2003) skrev jeg om de tydelige parallellene mellom Nilsen og Calvino, noe som fortsatt er relevant. Når vi trekker inn Italo Calvino, trer de flerdoble betydningene av symbolene i Nilsens verk enda tydeligere frem. Usynlige byer er historien der

Marco Polo forteller Kublai Khan om de mange byer han har besøkt på sine reiser, som aldri har eksistert i virkeligheten – de finnes kun i fortellerens fantasi. Samtlige fortellinger handler om Venezia, som beskrives på mange forskjellige måter. På samme måte opplever vi at ting går igjen i bildene til Nilsen. Det handler om ulike beskrivelser av det som er praktisk talt det samme, nemlig beretninger om en livsvandring. Italo Calvinos sterke symbolbruk gjenspeiles i Ulf Nilsens malerier. Det har relevans til Ulf Nilsens bilder når Calvino skriver, «Den dagen jeg forstår alle symbolene, vil jeg da endelig lykkes med å eie mitt rike?». Hos Nilsen er symbolene tegn på de evige spørsmål som følger ham gjennom livet, og som går igjen som en naturlig del av hans arbeid. Det dreier seg om en søken etter identitet gjennom visualiseringen av ens indre kamp. Så lenge det finnes ubesvarte spørsmål vil den gåtefulle symbolikken fortsatt dominere billedspråket. Ulf Nilsens symbolbruk kommer tydelig frem i hans fiktive bylandskap. Unfinished City er et utmerket eksempel på dette, og akkurat som hos Calvino er motivet en sterk metafor for det psykologiske. Nilsens fantasifulle konstruksjoner er like ryddige og nøye sammensatt som de er absurde og urovekkende. Det finnes en slags orden i kaoset som reflekterer individets rolle i universet. Det handler om elementer som formidler mye mer enn det man ser med øynene. I det ene øyeblikket fornemmer vi stillheten før stormen som i neste øyeblikk skifter til en følelse av at alt plutselig kan rase sammen. En blind mann søker seg forsiktig frem med stokken i et surrealistisk, urbant landskap. Konstruksjoner er bygget opp uten sans og mening, samtidig som de fremstår som vakre, skulpturelle elementer i helheten. Vi får glimt av en opplyst bygning i måneskinnet som skaper en spennende kontrast til de andre elementene. Det er mange spørsmål som dukker opp

underveis: Er denne byen en konstruksjon eller en dekonstruksjon? Skal dette kompliserte, urbane motivet formidle et ønske om å bygge sans og mening ut av rotet, eller er den å tolke rent metaforisk som biter av en uoppnåelig drøm som ikke helt passer sammen i virkeligheten? Uansett svaret, skaper både symbolbruken, koloritten og de mulige psykologiske referansene en komposisjon som fungerer både formalt og innholdsmessig. Bevisste sammenhenger mellom de ulike objektene, både innenfor bildene og i hele utstillingskonteksten er av avgjørende betydning i Inside Out. Ulf Nilsen henter inn ulike gjenstander som understreker helt vesentlige aspekter i helheten. Det dekadente og forfalne understrekes i ustabile vegger, brukket murstein, uleselige bøker, vinduer som åpner opp mot intet, ubrukelige stokker, skjøre trebjelker og sammenkrøllede tegninger, som til sammen slipper virkeligheten inn i kunstens drømmeverden.  En rørepinne dynket i svart maling henger skjørt ved siden av arbeidet The Moon, noe som skaper en morsom dialog med maleriet som refererer til selve prosessen bak arbeidet. Det poetiske understrekes ved den søte, lille bjellen som henger foran maleriet. Til sammen skaper slike detaljer et helt nytt visuelt språk som forteller om mye mer enn Nilsen kunne formidle i et rent, tradisjonelt maleri. Rett foran dette arbeidet ser vi en ganske høytidelig sokkel med en glattpolert overflate i sort som forholder seg til The Moon. Teksten på hver side av sokkelen gir små poetiske innblikk i budskapet. Fear and Courage står det skrevet på forsiden. Fra avstand vil man kanskje lure på hvorfor det ikke står en skulptur på denne museale sokkelen. Likevel er det ingen ting som mangler. Når vi nærmer oss arbeidet ser vi månen fra The Moon perfekt gjenspeilet på den glatte overflaten, akkurat som måneskinn på stillestående vann.


the sUN, 2009, oil oN cANvAs, 180 x 140 cm


the olD slAve, 2009, oil oN cANvAs, 100 x 220 cm


I like stor grad som før er tekst et viktig aspekt i billedspråket, brukt helt bevisst for å komplementere bildene. «The old slave dived into the deep woods» står skrevet i store hvite bokstaver på et ferskenfarget bakgrunnsfelt. Teksten understreker det poetiske ved det figurative motivet til høyre, et maleri som består av en forfallen gul rose, en uttørket gren og en klokke. Symbolbruken gir assosiasjoner til det forfalne, det flyktige og det sårbare. Det er lett å forstå at individet (slaven) søker seg forsiktig frem i virkeligheten, antagelig tiltrukket av det lyse og håpefulle. Hva skjer når dette settes opp over en «tilfeldig» trebjelke som ligger på gulvet under og en liten stokk som står pent lent opp mot veggen ved siden av? Arbeidet endrer selvfølgelig karakter slik at budskapet om sårbarhet trer tydeligere frem. Dette understrekes videre ved at hele installasjonen er dramatisk henvist til kroken. Det handler om en indre verden som vi nesten får tak i akkurat i samme øyeblikk som den forsvinner rett foran øynene. Det dreier seg om erindringer av forskjellige ting, en blanding av fiksjon og virkelighet som ikke helt går opp. Noe av magien med denne utstillingen ligger i at Nilsen våger å la en god del stå uferdig. Vi får ikke bare oppleve det som er grundig bearbeidet, men også de underliggende, uferdige lag. Det handler om en virkelighet som er vanskelig å definere og tyde. Det uforklarlige henger i luften og skaper spenning i bildene. Det handler like mye om det som ikke er malt som det som er grundig bearbeidet rent formalt. Det formale er fortsatt viktig, men Nilsen fører det hele inn i et rikere konseptuelt felt. A Fallen Angel inneholder mye av det som går igjen i utstillingen. Motivet viser et åpent rom med rot hvor de arkitektoniske elementene gjenspeiler indre psykologiske tilstander. Det dreier seg om ulogiske sammensetninger. Som i drømmene er dette ting som vi kjenner igjen men ikke helt forstår betydningen av i

en slik sammenheng. Lyset slippes inn i det åpne rommet som et tydelig tegn på håp midt opp i all smerten. Hovedmotivet komplementeres av to sidepaneler, hvor rene, klare linjer skaper orden og en sterk motvekt til kaoset i midten. A fallen angel står pent skrevet langs kanten til venstre. Dette er et perfekt valg av ord som gir en fornemmelse av det stille vakuumet som henger igjen etter en tragedie. Alltid opptatt av å konstruere og dekonstruere samtidig, skaper Nilsen orden ut av kaoset og drar oss inn i motivet på leting etter mening og mulige svar. Vi finner kanskje ikke alle svarene vi leter etter, men med denne utstillingen er det heller det ubesvarte som gir arbeidene etterklang. Samtlige arbeider i utstillingen fungerer på mange forskjellige plan. Det formale er like viktig som det konseptuelle, mens det humoristiske og det alvorlige veksler om hverandre. Det logiske og bevisste svever rundt i virvlet av tilsynelatende tilfeldige detaljer som faktisk bærer vekten av hele utstillingen. Dette kommer tydelig frem i Darfur. En klar sirkel i midten lyser som en fullmåne i mørket. Dette er i seg selv et sterkt ladet symbol som er godt forankret i Ulf Nilsens visuelle språk. Månen er et direkte sitat både fra tidligere motiver og andre verk i denne utstillingen. Temaene kjenner vi også godt igjen: individuelle tragedier, det sårbare, det uforklarlige, og det skjøre lages om til noe vakkert. Midt opp i det repetitive mønstret av midlertidige småtelt finnes en liten snor med en regnbue av tekstiler som henger mellom to telt, omtrent som om det skulle knytte to sjeler sammen i denne tragedien. Som et lite utropstegn i denne fortellingen, fremheves skjørheten med fem sammenkrøllede tegninger som ligger under maleriet. Tegningene fungerer som små skulpturelle elementer som gjenspeiler de vaklevorne teltene i motivet. Som ellers i denne utstillingen handler det om subtile, men helt vesentlige detaljer som knytter det hele sammen på en fascinerende måte.

Inside Out er ingen forutsigbar utstilling hvor bildene henger på rekke og rad langs veggene, nøye rangert etter bildenes midtlinje. Her finnes det ingen faste, stramme regler som dikterer et formalt hierarki blant arbeidene. Alt er likestilt, både konseptuelt og formalt, fra en sammenkrøllet papirtegning til et monumentalt maleri, fra en slitt trebjelke til et lite fargetrykk. Alt er snudd opp ned med innsiden ut, noe som forsterker det komplekse og tvetydige budskapet. Baksiden er like viktig som forsiden og innsiden vrenges ut. Arbeidene fremstår som mange små setninger i en bok eller kapitler i en fortelling. Vi kan altså oppfatte de ulike installasjonene hver for seg, men det er mer interessant å tolke dem samlet som en beretning om individets reise gjennom livet.


the mooN, 2009, oil AND Acrylic oN cANvAs, 200 x 240 cm


DArfUr, 2009, oil AND Acrylic oN cANvAs, 200 x 240 cm


the hoUse of rites, 1989, oil oN BoArD


the Poet, 2009, oil oN cANvAs, 180 x 140 cm


A fAlleN ANgel, 2009, oil oN cANvAs, 100 x 290 cm


fAith, 2009, oil oN cANvAs, 100 x 220 cm


echo, 2009, oil oN cANvAs (DetAil)


the fAlliNg hoUse, 2009, oil oN cANvAs, 200 x 170 cm


hoUse UNfolDiNg ii, 2009, oil oN cANvAs, 200 x 240 cm


hoUse UNfolDiNg iii, 2009, oil oN cANvAs, 200 x 240 cm


hoUse UNfolDiNg iii, 2009, oil oN cANvAs, 200 x 240 cm


the BlAck mooN oil oN cANvAs 2009 100 x 120 cm

Back Stage Pass Selene Wendt For the exhibition Inside Out, Ulf Nilsen uses a tool box filled with elements from his earlier work and at the same time dumps the entire contents on the floor. To a large extent, the exhibition is a continuation of the story that was conveyed in Sentimento del Tempo (2003). Once again, he has created a labyrinthine exhibition experience that relates to his life journey. The continually shifting balance between fantasy and reality, the relationship between inner emotions and outward appearances, and a use of strong symbolism all define the exhibition. Nonetheless, Nilsen has turned to a new chapter in his narrative by placing more emphasis on conceptual aspects than ever before. He raises the ceiling in his constructions by including even more chaos and unexpected details in a visual language that speaks intimately of an individual’s role in the universe.  Avalanche is the first work we encounter in the exhibition. The installation gives a clear indication of what we might expect to discover in this exhibition – the completely unexpected.  Inside Out reveals a complex and unpredictable inner world that is full of paradox, carefully built up from the enigmas of life which, in turn, are irreverently deconstructed by vague and fleeting answers. We are invited to navigate a psychological

and emotional labyrinth. Specially built exhibition walls create a clear rhythm in the exhibition and also prevent us from seeing everything at once. Our experience changes along the way, influenced by how the various elements play with and against each other. A use of strong symbolism is the main thread that sews the visual language together. Paradox is emphasized through opposing factors that create both balance and tension: construction and deconstruction, inside and outside, image and reflection, front and back, fiction and reality, installation and painting, sculpture and found object. Instead of a more traditional exhibition context wherein everything is neatly placed so that we only see the perfectly polished front of each painting, we are given the opportunity to see much more in Inside Out. We experience an individual’s journey through life in all its naked vulnerability. We are provided a back stage pass with access to all areas, including everything that lies in front, behind, here and there. By exposing the backside, and showing the loose threads that contribute to the whole, he draws us even further into his intricate and nuanced visual world.   Everything is turned upside down so that aspects which might seem circumstantial are, in fact, thoroughly


thought out, whereas details that seem planned may just as well be purely coincidental.  The relationship between painting and installation comes strongly to the fore in Inside Out. An interesting dialogue is created between works that communicate both with us and with each other. The paintings function almost as paraphrases from the exhibition itself wherein installations and sculptural elements complement the paintings, while the installations in turn quote elements that we find in the paintings. The Sun is a perfect example of this aspect. Contrasts play out in a painting that features abstract color fields set against surreal figurative elements. We must really search for the clear messages in Nilsen’s use of symbolism. The Sun is, by all means, a key work, and demonstrates how everything comes together neatly in a rich form of expression. Formal and conceptual aspects compliment the humorous undertone in an engaging and challenging visual language. Carefully constructed, almost absurd combinations, such as a ladder, a door, and a monochromatic canvas quote witty groupings of found objects and small paintings that stand tentatively composed on the floor near the painting. This is all it takes to change our perception of the painting itself. Similar to an exclamation point that transforms an entire sentence; we see how this little detail emphasizes the relationship between what is planned and what is serendipitous in a subtle yet convincing manner. It is liberating to discover how Ulf Nilsen has seemingly thrown all caution to the wind by giving each detail equal importance. Nilsen communicates through an unexpected visual language that is among the most innovative and playful work he has ever created. Italo Calvino’s book Invisible Cities has long been an important source of inspiration for Ulf Nilsen; it provides valuable insight

into Nilsen’s particular form of expression. In the catalogue text for Sentimento del Tempo (2003), I wrote about the clear parallels between Nilsen and Calvino, something which is still relevant today. When we relate Ulf Nilsen’s work to Italo Calvino, the multiple meanings of various symbols emerge even more clearly. Invisible Cities is the story of Marco Polo who recounts to Kublai Khan about the many cities he has travelled during his voyages, which don’t actually exist in reality – only in the narrator’s imagination. All the descriptions are of Venice, described in endless different ways. Similarly, we notice strong recurring elements in Nilsen’s work and realize that these are various descriptions of what is essentially the same – accounts of a life journey. Italo Calvino’s use of symbolism is also reflected in Ulf Nilsen’s paintings. It bears relevance when Calvino writes “The day I understand all symbols, will I finally succeed in being master of my domain?” For Nilsen, the symbols in his work are indicative of the questions that follow him through life, which, therefore, recur as an integral part of his work. The works reflect a search for identity through the visualization of an inner struggle. As long as there are unanswered questions, the symbols will remain elusive. Ulf Nilsen’s use of strong symbolism is found throughout his fictive urban landscapes. Unfinished City is a perfect example of this tendency, and just as with Calvino, the image is an apt metaphor for psychological aspects. Nilsen’s imaginative constructions are as orderly and precisely composed as they are absurd and even disturbing. There is a sense of order in the chaos that reflects the individual’s role in the universe. The carefully composed elements in the works convey much more than what immediately meets the eye. At one moment we sense quiet before the storm which rapidly changes to a feeling that everything suddenly might fall apart.

A blind man with a cane attempts to find his way in a surreal urban landscape. Constructions are built up without clear logic, while they also function as beautiful sculptural elements within the whole. We catch a glimpse of an illuminated building in the moonlight that creates an interesting visual contrast to the other elements in the composition. Many questions arise along the way: Is this city a construction or a deconstruction? Is this complicated urban setting intended to convey a desire to create sense out of the mess, or should it be interpreted metaphorically as pieces of an unattainable dream that do not quite fit together in reality? Whatever the answer, we find that Nilsen’s use of symbolism, the subdued color palate, and the various psychological references contribute to a composition which is interesting both formally and conceptually. Correlations between the different objects, both in the pictures and in the exhibition context as a whole, are of utmost importance in Inside Out. Ulf Nilsen consciously brings in various objects which underline particularly important aspects within the whole. Decadence and decay is emphasized through walls with gaping holes, crumbling bricks, unreadable books, windows that open up to nothing, useless canes, old wooden planks and crumpled up drawings. These elements come together in interesting ways that bring reality into the dream world of art. A stick covered in black paint hangs delicately next to The Moon, a detail which triggers an interesting dialogue with the painting and refers to the process behind the work, while poetic aspects are underlined by the sweet little bell that hangs in front of the painting. Together, these sorts of details create an entirely fresh visual language that speaks of far more than what Nilsen could have conveyed in pure, traditional paintings. In front of this painting we see a monumental plinth with a highly polished


UNfiNisheD city, 2009, oil oN cANvAs, 200 x 255 cm


iNsomNiA, 2009, oil oN cANvAs, 100 x 110 cm


surface that relates to The Moon. Text on each side of the plinth hints at an underlying poetic message. Fear and Courage is written on the front. From a distance, one might wonder why there is no sculpture placed on the plinth. Nonetheless, nothing is lacking; when we get closer to the work we see the moon perfectly reflected on the polished surface, exactly like moonlight on still water. As has long been the case, text is integral to Nilsen’s visual language, cleverly implemented in ways which complement the images. ”The old slave dived into the deep woods” is written in large white letters on a peach colored background. The text underlines the poetic undertone of the painting on the right which consists of a wilted yellow rose, a dried out branch, and a bell. The symbolism hints at decay, the passing of time, and vulnerability. It seems that the individual in question (the slave) is trying to find his way, presumably drawn by light and hope. What happens when this is set against an ordinary two by four that lies on the floor along with a little cane that leans against the wall nearby? The work changes completely and the message about vulnerability becomes even clearer. This is further emphasized by the fact that the entire installation is dramatically positioned in the corner. We discern an inner world that we can just about grasp hold of at the exact same moment that they disappear right before our eyes. The works evolve from recollections of various things; a combination of fiction and reality that doesn’t quite add up. Part of the magic in this exhibition lies in the fact that Nilsen dares to let some details remain seemingly unfinished. We experience not only what has been carefully worked, but we also discern the underlying, seemingly unfinished layers. It’s all about a reality that is difficult to completely define and decipher. The inexplicable hangs in the air and creates extra tension in

the works. All in all, the exhibition relates as much to what is left unpainted as to what is carefully and painstakingly worked and finished. To be sure, formal aspects are still important, but Nilsen lifts everything to a higher conceptual level in this exhibition. A Fallen Angel contains much of what we see throughout the exhibition. The painting depicts an open room filled with debris wherein the architectural elements reflect psychological aspects. The composition includes illogical combinations, as in dreams, things which we recognize yet we don’t quite understand the significance of within this context. Light comes into the open room, a clear sign of hope in the midst of so much pain. The central painting is complimented by two side-panels where clean, sharp lines create order and a strong counterbalance to the chaos in the primary image. “A fallen angel” is carefully written along the edge to the left, a perfect choice of words that give a sense of the quiet vacuum after a tragedy. Always interested in constructing and deconstructing at the same time, Nilsen creates order out of chaos and draws us into the image in search of meaning and answers. We may not find all the answers we are looking for, yet with this exhibition it is the unanswered which gives the works resonance. All the works in the exhibition function on several different levels. Formal aspects are equally as important as conceptual aspects, while both humor and seriousness vie for attention. All in all, the works center around a narrative that is as complicated as an individual’s journey through life. What is logical and precisely thought out floats around in a vortex of seemingly coincidental details that, in fact, bear the weight of the entire exhibition. These aspects come clearly to the fore in Darfur. A clear circle in the middle lights up as a full moon in the dark; in itself

a strongly charged symbol well anchored in Ulf Nilsen’s visual language. The moon is a direct quote both from earlier images and other works in this exhibition. We also recognize the underlying themes: individual tragedies, vulnerability, the inexplicable and the fragile are all transformed to something beautiful. In the midst of the repetitive pattern of small, temporary tents, we discern a clothesline with a rainbow of colorful textiles hanging between two tents, almost as if it were tying two souls together in a tragedy. Almost as a little exclamation point in this narrative, fragility is emphasized through five crumpled drawings that lie under the painting. The drawings function as small sculptural elements that reflect the wobbly tents in the motif. As elsewhere in this exhibition, the work is about the subtle yet essential details that tie everything together in a fascinating way. Inside Out is anything but a predictable exhibition where all the pictures hang neatly in rows along the wall, carefully arranged according to the center point of each painting. Here there are no consistent, overriding rules that dictate a formal hierarchy between the works. Everything is equally important, both conceptually and formally, from a crumpled drawing to a monumental painting, from an old two-by-four to a small print. Everything is turned upside down and inside out, something that emphasizes the complex, diffuse underlying message. The works come together as many sentences in a book, or chapters in a story. We can look at the various installations separately, but it is more interesting to interpret them together as a testimony about an individual’s journey through life.


hyPNose, 2009, oil oN cANvAs, 100 x 110 cm


from the AtlAs series, 2006 chArcoAl oN PAPer  50 x 65 cm


Ulf Nilsen Born in Trondheim 1950. Lives and works in Asker and Oslo.  

education 1973-78 Statens Kunstakademi, Oslo. solo exhibitions 2009 INSIDE OUT, Stenersenmuseet, Oslo 2009 DRØMMESOMMER, med Prins Eugen og Nikolai Astrup, Blaafarveværket.,Modum 2006 .... OG ALLE BLOMSTER, Baroniet Rosendal 2005 CONTEMPLATION ON OUR AWARENESS OF THE MOON, Galleri Bouhlou, Bergen 2003 SENTIMENTO DEL TEMPO - EN FORNEMMELSE AV TID, Henie Onstad Kunstsenter 1999 FAMILIÆRE SYN, Galleri Bouhlou, Bergen 1997 PILGRIMENS LANDSKAP, Vekthuset, Erkebispegården, Trondheim 1998 PASSASJER, Rogaland Kunstmuseum, Stavanger 1997 MARIAS ANSIKT, Kapittelhuset, Nidarosdomen, Trondheim 1997 FLODENES ALFABET, Galleri Wang, Oslo 1995 ELEMENTS, Gallery Dieu Donné Papermill, New York, NY 1994 AQUA-TERRA, Norabakken, Oslo 1994 Det italienske kulturinstitutt, Oslo 1994 Hjadlande Galleri, Ulvik, Hardanger 1993 RITRATTO DI UN PAESE,  Museo di Arte Moderna, Anticoli Corrado, Rome 1992 RISONANZE, Galleria Il Politico, Rome 1992 Galleri Haaken, Oslo 1990 Galleri Haaken, Oslo 1989 Galleri Lagnegaarden, Bergen 1988 Galleri Haaken, Oslo 1987 Art Now Gallery, Gothenburg 1985 Kunstnerforbundet, Oslo 1980 Galleri Haaken, Oslo (drawings) 1980 Galleri Haaken, Oslo (paintings)

group exhibitions 2008 FILOSOFIA DEI FIORI. Galleria il Polittico, Roma 2006 TEGNEBIENNALEN, Stenersenmuseet, Oslo 2006 IBSEN 2006, Oslo, Longyearbyen, London, Moskva, Berlin, Seattle, New York, Housten, Washington D.C., Minneapolis 2000 HERITAGE, International Peace Centre, Betlehem 2000 ARV, Kristiansand Kunstforening 2000 OSLOSKOLEN, Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, Oslo 1999 VISIONS, Laing Art Gallery, Newcastle 1998 ART IN BETWEEN, Bomuldsfabrikken, Arendal 1997 PEER GYNT, Trondheim Kunstforening 1994 - OG VESTENFOR MÅNE, 13 norske malere, Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, Oslo 1993 BIENNALE EUROPA ARTE, Marsala, Italy 1992 5 NORSKE MALERE, Rouen, France 1986 GRUPPE ZINK, Trondheim Kunstforening 1985 GRUPPE ZINK, Kunstnernes Hus, Oslo 1984 5 NORSKE KUNSTNERE, Galleri Asbæk, Copenhagen 1983 GRUPPE ZINK, Kunstnerforbundet, Oslo 1983 GRUPPE ZINK, Festspillene i Bergen 1979 ØSTENSJØBIENNALEN, Rostock Public collections Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, Oslo Norsk Kulturråd Oslo Skolestyre Oslo Kommune Riksgalleriet Bergen Kunstmuseum Trondheim Kunstmuseum Rogaland Kunstmuseum Asker Kommune Sørlandets Kunstmuseum DnB Kulturvalg Det Kongelige Slott Norges Bank Hochschule St. Gallen, Switzerland Kreditkassen, Luxembourg New York Public Library, New York Canadian National Museum Statoil, Stavanger

Public decorations 2005 Teleplan, Bærum 2004 KPMG House, Oslo 2003 Cruise ship Sea Dream I-II 1996 Hurtigruten (Express boat) 1991 Cruise ship S/S Renaissance 1982 Bjørnsletta School, Oslo 1981 Jern & Metall, Oslo 1980 Cruise ship S/S Norway 1979 Oppsal Samfunnshus

Articles and catalogues (selected) 2009 BACKSTAGE PASS, Selene Wendt, catalogue text, Stenersenmuseet 2009 LITTERÆR MALER, Gunnar Danbolt, catalogue text, Blaafarveverket, Modum 2003 VISUAL POETRY, Selene Wendt, Henie Onstad Kunstsenter 2000 PASSASJER 1977-99, text Gunnar Danbolt 1999 Gunnar Danbolt: FAMILIÆRE SYN, catalogue text, Galleri Bouhlou 1998 Einar Børresen: PASSASJER, catalogue text, Rogaland Kunstmuseum 1994 AQUA-TERRA, Ulf Nilsen, Norabakken 1993 Alessandro Pontecorvo: RITRATTO DI UN PAESE. Catalogue text, Museo Communale di Arte Moderna, Anticoli Corrado, Italy 1993 Bruno Mantura: RITRATTO DI UN PEASE 1992 Arnaldo Romani Brizzi: THE COSMOGNICAL RESONANCE «THE ORGINAL TOLL», catalogue text «RESONANZE» 1980 Gunnar Sørensen: ASPEKTER VED EN UNG KUNSTNERS VERK, Samtiden nr. 5 1979 Horst Zimmerman: DER KINDER DER WELT, Bildende Kunst nr. 10 1985 Eva Valebrokk: KAMP MED ENGLER OG DJEVLER, Farmand, oktober 1985 scenography 1997 I SKYGGEN AV MARIA, Juni Dahr


Ulf NilseN

InsIde Ou

Inside Out  

Utgitt i anledning Ulf Nilsens utstilling INSIDE OUT i Stenersenmuseet, Oslo, 17. oktober 2009 - 3. januar 2010

Inside Out  

Utgitt i anledning Ulf Nilsens utstilling INSIDE OUT i Stenersenmuseet, Oslo, 17. oktober 2009 - 3. januar 2010