Page 1

•Фотоконкурс

•Нові випуски

•Глобальний погляд

Поштомати: досвід упровадження

Марка «Букетик ромашок»

с. 3

Наша робота – наше життя с. 7

с. 5

№3 (676)

П’ЯТНИЦЯ, 24 СІЧНЯ 2014 РОКУ •ПОДІЯ

Рекорди з передплати ставить Корюківка! екрет популярності газети Уже вп’ятнадцяте листоноші та оператори ЦПЗ №4 Чернігівської дирекції Укрпошти ста Верховної Ради в північних ли переможцями традиційного конкурсу «Голос України» – у кожну родину». У ІІ півріч районах Чернігівщини керів чі 2013го вони посприяли передплаті аж 1555 примірників парламентського видання. ник ЦПЗ №4 пояснює просто. Ка Не менше очікують і в 2014му. Подарунки за старанну працю листонош та операторів же, передплатники знаходять у ній чимало корисного для себе та роди ЦПЗ отримав напередодні нового року. ни. До того ж газета приділяє увагу проблемам регіону, взяла під патро нат будівництво в Корюківці Ме моріалу спаленим селам України. – Цикл публікацій про Корюків ську трагедію – знищення 7000 мирних громадян, для нас – особ ливий. Газета торкнулася болючої для корюківчан теми, адже й досі йде осмислення тієї трагічної події. Хочу подякувати парламентським журналістам, які випереджають інші засоби інформації та доносять нам першими нові факти про Корю ківську трагедію. Це додає автори тету парламентському виданню в нашому регіоні, – зазначив началь ник ЦПЗ №4 Олександр Якушин. Традиційно найбільше на Чер нігівщині читачів у парла ментської газети у Бириному НовгородСіверського району. Тут «Голос України» отримують 73 родини. І це незважаючи на те, що поштовикам сюди добиратися дуже непросто. Весною та й у ни нішньому грудні, коли скресла крига й розвели понтонний міст, Фото Віталія ОСТАПЕНКА («Голос України») доводилося об’їжджати аж Сум На знімку: начальник ЦПЗ №4 Олександр Якушин (у центрі) та працівники відділу передплати ською областю. Та попри все, пошта тут – завжди вчасно. Як і в з передноворічним виграшем від «Голосу України»

С

решті найвіддаленіших сіл при кордонних Щорського, Семенів ського та НовгородСіверського районів, що обслуговує ЦПЗ №4. Щодня машини з кореспонден цією та періодикою долають біль ше 2100 км, щоб в строк достави ти гарні новини. У конкурсі «Голос України» – у кожну родину» брали активну участь усі 400 працівників кожного з 80 відділень ЦПЗ. Найрезульта тивніше попрацювали листоноші Бириного НовгородСіверського, Холмів Корюківського, Жадового Семенівського та Кучинівки Щор ського районів. Старання поштарів – не дарем ні. Адже за багаторічні перемоги в конкурсі від парламентського видання Корюківка отримала чимало подарунків: майже 40 моніторів, принтерів та іншого комп’ютерного обладнання на за гальну суму понад 70 тис. гривень! Та й ця перемога на рахунку ЦПЗ №4 – точно не остання. Ко рюківка вже зробила серйозну зая ву на призи і в наступному півріччі. – Отримуючи виграш, маємо вже 1,5 тис. примірників газети, передплачених на перше півріччя 2014 року. Ще трохи – і досягнемо такого результату, який нашим конкурентам буде дуже важко пе ревершити, – впевнений керівник ЦПЗ Олександр Якушин.

•ПАМ’ЯТНА ДАТА

•ДО 200РІЧЧЯ ШЕВЧЕНКА

Нова експозиція відкриється на початку березня Віцепрем’єрміністр Костянтин Грищенко ознайомився зі станом об’єктів у Києві, на яких проводять роботи в контексті відзна чення 200річчя з дня народження Тараса Шевченка. Зокрема він відвідав площу Тараса Шевченка в Києві, відстежив хід реконструкції національного музею Тараса Шевченка та його філії «Хата на Пріорці». крім цього, віцепрем’єр перевірив стан парку та пам’ятника Кобзареві навпроти Червоного корпусу Київського націо О нального університету ім. Т.Г. Шевченка. «Роботи проводяться в заплановані терміни, і основну їх час тину буде невдовзі завершено. Відвідувачі музею зможуть побачи ти оновлену експозицію вже на початку березня, – передає слова Костянтина Грищенка його пресслужба. – Влада дбає не лише про приведення в належний стан тих місць, які безпосередньо пов’язані з життям і творчістю Тараса Шевченка, а й про ремонт і впорядкування тих інфраструктурних об’єктів, які названі на честь великого Кобзаря».

Наша сила – в єдності 22 січня 1919 р. у Києві на площі перед Святою Софією відбулася подія, про яку мріяли бага то поколінь: на велелюдному зібранні було урочисто проголошено Акт про возз’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. ю знаменну подію відзначають із 1999 р. як День соборності України. Щороку 22 січня ук Ц раїнський народ святкує річницю з моменту під писання договору про об’єднання всіх українських земель у єдиній державі. У ті, теж буремні, часи Акт злуки був, швидше, символічним знаком прагнення єдності, бо у ке рівництві країни згоди тоді не було. «Безпорад ність проводу (лідерів – Ред.) впливала на загаль ний настрій, – писала сучасниця тих подій, істо рик Наталя ПолонськаВасиленко. – Україна, затиснута між двома потужними силами – Антантою з півдня і більшовизмом з півночі, – не мала сил для боротьби. Військо розбігалося, шири лося безладдя. У таких умовах пройшла майже не поміченою подія, яка мала велике ідейне значення: свято соборності України. 22 січня 1919 р. на Софійській площі проголошено злуку УНР і ЗУНР... Але під тиском невідрадних подій свято пройшло сухо, тихо».

У сучасній Україні значення Дня соборності не втратилося, навіть набуло більшої вагомості. Хоча формально цей акт і не втілився у створення неза лежної держави, проте він став першим реальним кроком до неї.

• УКРПОШТА НЕ МАЄ МЕЖІ – ЦЕ МІСТОК ВІД ДУШІ ДО ДУШІ! •


№3 (676)

2

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 24 СІЧНЯ 2014 РОКУ

•Тема дня

Ви зможете отримати від життя все, чого забажаєте, якщо допоможете достатній кількості людей одержати те, чого бажають вони. Зіг ЗІГЛАР

•НОВИНИ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ДИРЕКЦІЇ січня в студії генеральної дирекції відбулася зустріч генерального директора УДППЗ «Укр пошта» Костянтина Кривенка та провідних фахівців Укрпошти з представниками Донецької пали военергетичної компанії ТОВ «ДТЕК». Головним питанням, що розглядалося на зустрічі, стало розширення рамок співробітництва у сфері дос тавки рахунків за електроенергію, повідомлення про відключення електроенергії та зняття показників лі чильників у Донецькій і Дніпропетровській областях. Варто зазначити, що двома місяцями раніше був запу щений пілотний проект Укрпошти та ТОВ «ДТЕК» у цих областях, який довів економічну ефективність да ної співпраці. Підбивши підсумки проекту, представники ТОВ «ДТЕК» оголосили наміри про збільшення частки до ставки рахунків за електроенергію через Укрпошту. Так, у Дніпропетровській області Укрпошта буде обслуговувати 18 районів і м. Кривий Ріг. У майбут ньому планується істотне розширення співпраці ТОВ «ДТЕК» та Укрпошти.

20

•ОФІЦІЙНО

Укравтодор визначив пріоритетні напрями роботи на 2014 рік Розвиток мережі регіональних і місцевих доріг, завершення основних об’єктів будівництва, розбудова доріг державного значення, а також розрахунок із підрядними організаціями за ро боти минулих років – головні завдання Держав ного агентства автодоріг України на 2014 р. ершочерговими для завершення будівництва, з ог ляду на соціальну важливість, визначено автотран спортну магістраль через р. Дніпро в місті Запоріжжя, а також обходи міст Дніпропетровська, Донецька, Сева стополя. А пріоритетними для подальшої розбудови за лишаються автодороги загального користування дер жавного значення, що співпадають з міжнародними та національними транспортними коридорами – такі як М03 Київ – Харків – Довжанський, М04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине та М05 Київ – Одеса. Цьогоріч також планується приділити особливу увагу мережі доріг у західних областях України, а са ме – завершити ремонтнобудівельні роботи на об’єк тах, що зазнали руйнувань унаслідок повеней на За карпатті, ІваноФранківщині, Львівщині та Буковині. Саме на основі зазначеного спеціалісти Укравтодо ру підготують плани робіт на 2014 р.

П

Поштовій службі США дозволили підвищити тариф на 6% ля того щоб допомогти Поштовій службі США вийти із фінансової кризи, регуляторні органи «по дарували» їй на Різдво 2,8 млрд доларів США, доз воливши тимчасово брати додаткову плату за монопольні поштові послуги. Це підвищення буде додатковим до ін фляційної індексації тарифів на 1,7%, що була затвердже на в листопаді, і означатиме, що з 26 січня 2014 р. відправ ників пошти чекатиме підвищення цін загалом на 6%. Більшість у Комісії визнала, що Поштова служба США має законне право підвищити ціни й отримати 2,8 млрд доларів США додаткового доходу через «фінансові збитки», понесені протягом рецесії 2008 – 2009 рр., особливо через «втрату» 25,6 млрд поштових відправлень під час зазначеного економічного спаду. Голова Комісії Рут Голдвей заявила: «Рішення Комі сії повністю відповідає закону, який ми представили на затвердження Президенту й Конгресу. Поштова служ ба одержить компенсацію невідкладних збитків, які мо жуть бути чітко підраховані». Регулятор вирішив, що «невідкладне» підвищення ціни не буде постійним – воно матиме форму додатко вого збору, який буде дійсним «лише до моменту пов ного покриття збитків» від рецесії. Комісія повідомила, що Поштова служба не одер жала дозволу на постійне підвищення цін вище інфля ційної індексації через те, що вони об’єднали свої оцінки зменшення обсягів пошти через рецесію й обсяги, втра чені через розвиток Інтернету. До травня 2014 р. Пошто ва служба США повинна повідомити регулятору план зняття «невідкладної» надбавки з тарифів після одер жання додаткових 2,8 млрд доларів США. Член Комісії Марк Ектон заявив про необхідність лише тимчасового введення додаткового збору для того, щоб Поштова служба змогла адаптуватися до «но вого нормального» економічного середовища, яке виникло після рецесії.

Д

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

•АДМІНПОСЛУГИ

Передплата не закінчується ніколи Учені стверджують: люди з розвиненим інтелектом живуть довше. А мозок розвиває не що інше, як читання книг, журналів і, звичайно ж, цікавих газет. ешканці Житомирської об ласті, схоже, про це не забу вають, що засвідчили ре зультати передплатної кампанії на 2014 р. – на січень загальний тираж становить 611 тис. примірників різ номанітних друкованих періодич них видань. «Із поставленими завданнями ми впоралися, – каже начальник відділу розповсюдження періодичних ви дань Житомирської дирекції Укр пошти Тетяна Хмілевська. – Порів няно з минулим роком передплата зросла на 9 тис. примірників». Передплатна кампанія розпоча лася наприкінці вересня минулого року й продовжилася до грудня. У її рамках проведено, зокрема, 18 акцій «День передплатника», під час яких передплачено майже 3 тис. примір ників різних видань. «Населення радо відвідує «День передплатника», тому що передпла тивши певне видання на півроку – рік, може отримати цінний подару нок», – зауважила Т. Хмілевська. Дієвою є співпраця з органами місцевої влади. Заступник голови облдержадміністрації Микола Дей сан провів відповідні наради із за ступниками голів райдержадміні страцій, районних рад. Керівники районів взяли на контроль віднов лення передплатних тиражів, особ ливо обласних і районних видань. Для активізації передплати про водилися зустрічі представників ре дакцій місцевих і обласних видань з начальниками відділень поштового зв’язку та листоношами. У яких же районах у Житомир ській області найбільше читають? Виявилося, найкраще виконано

М

передплатний план в одному з най віддаленіших, так званих «чорно бильських» районів, який, проте, нині відроджується, – Народицько му. Там на кожного жителя припа дає по 0,89 примірника. Також серед лідерів: Ємільчинський (по 0,80), Брусилівський і Лугинський (по 0,74), Ружинський (по 0,59), Попільнянський райони (по 0,54). Серед міст – найкраща ситуація в Коростені (по 0,55) і НовоградіВо линському (по 0,54). Загалом на кожного жителя об ласті (станом на 1 грудня 2012 р. на Житомирщині мешкає понад 1 млн 200 тис. осіб) припадає по 0,47 при мірника. За цим показником Жито мирська дирекція щороку входить у п’ятірку кращих в Україні. «В області з усієї кількості передплачених видань 63–64 % при падає на всеукраїнські, а 36–37 % – на обласні, районні видання. Ми по мітили тенденцію – щороку збіль шується кількість передплачених примірників саме районних й облас них газет. Наприклад, на 2014 р. відновлено передплату районних і обласних газет відповідно на 100 і 110 %. І це зрозуміло, адже в район них і обласних газетах можна про читати не лише всеукраїнські нови ни, а й про події, які відбулися на місцевому рівні», – сказала началь ник відділу розповсюдження періо дичних видань. Серед районних газет найпопу лярніші: «Малинські новини», «Зоря» (Овруцький район), «Пере мога» (Попільнянський), «Лесин край» (НовоградВолинський); об ласних – «Житомирщина», «Субо та», «Ехо»; всеукраїнських: «Газета

поукраїнськи», «Факти», «Сільські вісті», «Порадниця». «Передплата не закінчується ні коли. У лютому очікується падіння загального передплатного тиражу на 5 %, тому наше завдання – відно вити його. До речі, Житомирська ди рекція заохочує листонош виконува ти планові завдання з передплати шляхом преміювання, тож ми впев нені в позитивних результатах», – підсумувала нашу розмову Тетяна Хмілевська. Марія ХІМИЧ

•А ЯК У НИХ?

Видавці попросили залишити субсидії на передплату оловні редактори і гендиректо ри великих федеральних ви дань, зокрема «Комсомольська правда», «Коммерсант» і «Експерт», написали листа президенту Володи миру Путіну з проханням зберегти субсидії «Пошті Росії» на покриття збитків від доставки передплатних газет і журналів. Розподіл цієї держ дотації у розмірі 3 млрд рублів Мін комзв’язку планувало з 2015 р. пере дати агентству «Роспечать». Однак федеральне агентство з новими функціями може не впоратися, й інститут передплати буде фактично знищений. У всякому разі, в цьому

Г

впевнений один з авторів листа, го ловний редактор газети «Москов ський комсомолець» Павло Гусєв. «Підставою для нашого занепоко єння стали офіційні документи уряду й заяви високопоставлених російських чиновників про необхідність скасуван ня державних субсидій «Пошті Росії» з 2015 р., а також про необхідність зміни схеми субсидування передпла ти, – йдеться в листі керівників фе деральних видань. – Немає згадки про субсидії для передплати й у стратегії розвитку «Пошти Росії» до 2023 р.». За підрахунками авторів листа, нині за передплатою розповсюджу

ється більше 36% усіх тиражів газет і журналів. Введення в 2008 р. субси дії, на їх думку, дало змогу заморози ти зростання поштових тарифів, пов’язаних з доставкою газет і журна лів передплатникам. «Сьогодні «Пош та Росії» отримує субсидії від Мінфі ну зі значним запізненням, по суті, фінансуючи передплату за рахунок доходів від іншої діяльності. Феде ральне агентство з друку й масових комунікацій, не маючи джерел фінан сування, крім державного бюджету, в аналогічній ситуації буде змушене від мовляти видавцям у субсидіях», – йдеться в листі на ім’я президента.

Регулятор дозволив Пошті Ісландії збільшити тарифи оштовий регулятор Ісландії – Адміністрація поштового зв’язку та телекомунікацій – затвердила підвищення поштових тарифів, які наберуть чинності із січня 2014 р. Регулятор повідомив, що дозво лив Пошті Ісландії підняти тарифи у відповідь на «значне» зниження обсягів відправлень, яке триває з ро ку в рік. З 2006 р. через різні фактори, у то му числі розвиток електронної пош ти, обсяги впали на 37%. У 2013 р. кількість відправлень в Ісландії зни зилася на 6%. На думку регулятора, очікується, що рівень письмової ко респонденції у 2014 р. зменшиться ще на 5%. Нові тарифи також враховують зростання витрат поштової служби, яке спостерігалося після останнього

П

підвищення цін у липні 2012 р. За словами представників Пошти Іслан дії, крім загального збільшення ви трат у її поточній діяльності, також зросли її фінансові й інфраструктурні витрати, а зміни до зобов’язання по універсальній службі не були внесені, як це пропонувала компанія. Із січня 2014 р. звичайні марки для листів першого класу коштува тимуть на 8,3% дорожче: 130 ісланд ських крон (0,83 євро). Вартість ма рок для кореспонденції другого кла су складатиме на 8,7% більше, тобто 135 ісландських крон (0,71 євро). Листи вагою від 51 до 100 г подо рожчають на 8% – до 135 іслан дських крон (0,86 євро). Поштова служба хотіла встано вити вищі тарифи: підняти на 12,5% вартість відправлень першого класу та на 11,7% – другого. Однак

регулятор не пішов на це прохання повністю, дозволивши збільшення цін у середньому на 9%. Регулятор повідомив, що порів няно з іншими скандинавськими країнами Пошта Ісландії надає най дешевші поштові послуги першого та другого класів. За статистикою регулятора, тари фи на пріоритетну кореспонденцію в 2014 р. в Ісландії зростуть на 8,3%, Данії – на 12,5%, Фінляндії – 17,6%, Норвегії – 5,3%, а у Швеції зали шаться без змін. Вартість відправлень другого класу в Ісландії підвищиться на 8,7%, у Данії – на 8,3%, Фінляндії – 20%, а в Норвегії та Швеції зали шаться на рівні 2013 р. Інф. відділу міжнародних зв’язків УДППЗ «Укрпошта»

Email: postv@ukrposhta.com


Ключ до успіху бізнесу – в інноваціях, які, у свою чергу, породжуються креативністю. Джеймс ГУДНАЙТ

3

№3 (676)

•Події та коментарі

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 24 СІЧНЯ 2014 РОКУ

•ГЛОБАЛЬНИЙ ПОГЛЯД

Поштомати: досвід упровадження Щоб привести процес доставки посилок у відповідність із актуальними потребами споживачів, у пош товому секторі вдаються до розвитку мереж посилкових терміналів, або поштоматів. еномен екомерції змінив очікування спожива чів у сфері отримання посилок. Посилки потрібні клієнтові «на вчора», він очікує, що їх доставлять вчасно та якісно. А все більше мешканців до могосподарств не можуть очікувати на прихід кур’єра: людей часто немає вдома (упродовж робочого дня – Ред.), і їм доводиться ущільнювати свій напружений графік, щоб забрати посилку з поштового відділення.

Ф

Всеохопна простота

«Н

инішні споживачі вибагливі: вебсайти мають працювати без збоїв, купівельні сервіси – бути доступними з мобільного телефону, а доставка – якомога швидшою», – стверджує Ендрю Старкі, голова підрозділу електронної логістики Асоці ації роздрібної онлайнторгівлі Великобританії. У від повідь на підвищення споживацьких вимог і попиту на послуги з доставки поштові оператори запроваджують поштомати. Вони застосовуються по всьому світу – від Чилі та США до Сінгапуру, Австралії та Німеччини. У той час як обсяги фізичного листування скорочу ються, посилковий бізнес, навпаки, переживає період зростання, адже люди все частіше здійснюють покупки у віртуальному світі. Онлайнпродажі товарів, а також послуг для подорожуючих, за прогнозом eMarketer (міжнародної компанії – дослідника ринків), у 2013 р. мали сягнути 1,2 трильйона дол. США. Лідирує тут АзійськоТихоокеанський регіон зі зрос танням обсягів епродажів у 2013 р. на 23% порівняно з 2012 р. Майже не відстає Латинська Америка із 22від сотковим «стрибком». У Російській Федерації та краї нах Східної Європи зростання обсягів Інтернетторгів лі оцінюється у 21%, у Західній Європі – 14%, у Північ ній Америці – 12,5%.

Додалося роботи

проріз (як у банкоматі) і вводить номер транзакції. Скринька відкривається, і клієнт може забрати посилку. Пакунок чекає на одержувача впродовж 9 днів з момен ту надходження. Крім того, клієнти можуть використовувати ці скриньки і для відправлення посилок (оплативши цю послугу попередньо).

Як гриби після дощу Сінгапурі поштомати (POPStations) з’явилися тихо – Пошта Сінгапура (SingPost) просто вста новила п’ять терміналів біля поштових відділень і громадських центрів. Клієнт під час онлайнпокупки обирає підходящий термінал, а затим отримує повідом лення про надходження посилки через СМС чи елист на свій смартфон з QRкодом (двомірним штрих кодом). Упродовж 5 днів одержувач може забрати своє відправлення з терміналу, ввівши QRкод. «POPStation – частина нашої тривалої роботи з по ліпшення клієнтського досвіду та підтримки швидкого зростання еторгівлі», – пояснює Ан Ні Лім, віцепре зидент з питань удосконалення процесів і спецпроектів у SingPost. Загалом, каже він, заплановано створення мережі з більш як ста поштоматних станцій. «Навіщо чекати на вашу посилку, коли вона може че кати на вас?» – під таким гаслом USPS (Поштова служба США) відкрила у квітні 2012 р. пілотні посил кові термінали gopost у одному з торговельних центрів штату Вірджинія. Станом на осінь 2013 р. USPS запро вадила 18 поштоматів у НьюЙорку, Вірджинії та Мері ленді, плануючи в рамках пілотного проекту довести їх кількість до 25. «Попередні результати обнадійливі, з кожним днем у gopost реєструється все більше клієн тів», – розповідає Дарлін Рейд, речник USPS. Користувач gopost реєструється на вебсайті, без коштовно отримує картку доступу та персональний ідентифікаційний номер (PIN). При здійсненні Інтер нетпокупки клієнт замість адреси вводить номер під ходящої станції gopost. Про надходження пакунка його повідомить СМС або елист. Споживач зможе забрати посилку з комірки, скориставшись карткою і ввівши PIN. Через gopost можна також відправити посилку, по передньо сплативши за послугу через Інтернет і просто вклавши її у вказану комірку.

У

оли Австралійська пошта масово запровадила у 2012 р. поштомати, виявилося, що з розвитком їх мережі у поштовиків додалося роботи. Так само сталося і в Естонії. «Зазвичай перевантаження через величезну кількість посилок, що пересилаються, пошта переживає на Різдво, – розповідає Крістіна Сіма, проектний менеджер Естонської пошти. – Раніше обся ги посилок влітку падали, бо люди масово відправляють ся у відпустки, але цьогоріч (після відкриття мережі поштоматів – Ред.) обсяги не знизилися». Дослідження Which? Group (організації із захисту прав споживачів у Великобританії), здійснене 2012 р., засвідчило, що 60% з більш як 2 тис. респондентів, які здійснювали покупки онлайн, стикалися з проблемами доставки. Близько 40% заявили, що їхні посилки було доставлено із запізненням. Ще 19% скаржилися на інші проблеми з доставкою. Зважаючи на очікування споживачів, XXV Дохин ський Конгрес Всесвітнього поштового союзу (2012 р., Катар) з метою отримання переваг на ринку роздрібної еторгівлі ухвалив кілька рішень щодо модернізації си стем доставки. У найближчі роки зусилля поштовиків фокусуватимуться, зокрема, на розвитку послуг з від слідковування пакунків вагою до 2 кг, упровадженні ефективної системи повернення покупцем товару про давцю, а також розробці цінової політики.

рім задоволення актуальних потреб клієнтів, упровадження поштоматів ще й економічно ви гідне. Адже поштовики скорочують кількість трудозатрат на доставку посилок клієнтам додому і видачу їх у поштових відділеннях, удосконалюють доставні маршрути, а відтак скорочують операційні витрати. Як заявляють представники Естонської пош ти, така економія коштів надає змогу стримувати зрос тання тарифів. «У Сінгапурі листоноші, «наповнивши» лише одну POPStation, тим самим доставляють відправлення більш як 100 адресатам», – розповідає Лім. При цьому 80% доставлених пакунків адресати забирають упро довж трьох перших днів, а 60% посилок виймаються отримувачами не в робочі години пошти, здебільшого близько 7.00 ранку.

Скринька зі скарбами

Є й недоліки…

ошта у відповідь на виклики сучасності зазнає перетворень. На всіх континентах з’являються посилкові термінали – на вулицях, вокзалах, у торговельних центрах. Так, Німецька пошта, першопро ходець у цій сфері, запровадила перші поштомати Packstation DHL ще у 2002 р. Таке раннє входження на ринок доставки посилок через поштомати окупилося – на кінець 2013 р. більш як 4 млн клієнтів безкоштовно користувалося 250 тис. чарунок у 2,65 тис. поштоматів. «Успіх екомерції з часом все більше залежатиме від «останньої милі», тобто етапу вручення відправлення, – наголошує Юрген Гердес, очільник підрозділу поштової кореспонденції Німецької пошти. Ми вже забезпечуємо отримувачам посилок прозорість і контроль за товарами, які вони замовляють, а також пропонуємо найгнучкішу на сьогодні в Німеччині мережу для переси лання посилок». Нині для 90% населення цієї країни найближчий поштомат знаходиться менш як у 10 хв їзди на автомо білі. Споживач реєструється онлайн й отримує поштою клієнтську картку. Коли він здійснює покупку, то для її отримання може обрати будьякий із поштоматпунктів Німеччини, розміщених у супермаркетах, універси тетах, залізничних та автозаправних станціях. Про прибуття посилки в пункт призначення покупця попереджає СМС, яке включає номер транзакції. У по силковому терміналі клієнт вставляє свою картку в

оки поштовики з ентузіазмом упроваджують поштомати, експерти застерігають про слабкі місця такої системи. Основне – схоронність ко мірок, адже поштові оператори мусять тут покладатися на лише камери відеоспостереження, складні замки й сигналізацію. Водночас поштомати не можуть бути повністю убезпечені від складних погодних умов чи вандалізму. Випадки Інтернетшахрайства з викрадан ням персональних даних змусили одного з поштових операторів відмовитися від надсилання повідомлень клієнтам про посилки епоштою і перейти на СМС інформування. Упровадження терміналів вимагає інвестицій, які можуть і не окупитися, якщо місце для поштомата обра не неправильно. Так, основним викликом, з яким стик нулася Пошта Сінгапура, стало визначення оптималь них місць для розміщення терміналів, аби вони були легкодоступними й інтенсивно використовувалися. Такі самі проблеми – і в США. На початку 2013 р. у звіті офісу головного інспектора USPS зазначалося, що, за підрахунками, 13 станцій gopost можуть щороку еко номити 364 тис. дол. США за рахунок скорочення тру довитрат. Водночас, зазначається у звіті, стратегічне значення має розміщення терміналу, і наразі через ча рунки щомісяця проходить у середньому від 1 до 64 по силок. Крім того, експерти відзначають, що 15 діб – за надто довгий термін очікування посилки в комірці.

К

П

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

Економічний ефект

К

П

Додаткова можливість оштові оператори також усвідомлюють, що, хоча посилкові термінали є привабливою альтернати вою традиційній доставці, вони не здатні цілком замінити її. Дослідження британського ринку пошто вих послуг засвідчило, що 80% споживачів за наявності вибору віддали б перевагу доставці посилок додому. «Поштомати не замінюють цілковито нинішню систе му доставки, а надають зручну альтернативу для зай нятих людей», – пояснює Рейд. Із цим погоджується Швейцарська пошта. «Упрова дження посилкових терміналів є додатковим сервісом для клієнтів, що відповідає прагненню Швейцарської пошти відгукуватися на зміни у поведінці споживачів новими, інноваційними рішеннями», – заявляє Берхард Б’юркі, речник поштового оператора. Поштовики Швейцарії планують відкрити до кінця 2014 р. 40 пош томатних пунктів.

П

Через кордони оштові оператори досі відпрацьовують питання доставки через поштомати міжнародних відправ лень. Усе більше споживачів прагнуть здійснюва ти онлайнпокупки за кордоном, свідчать дані ВПС, але різні перепони, зокрема якість і ціна послуг, досі зупи няли багатьох. Та в майбутньому тісніша співпраця між поштовими операторами всього світу значно спростить пересилання міжнародних посилок. Наразі політика операторів, які пропонують послуги посилкових терміналів, надзвичайно різниться щодо того, чи можна міжнародні поштові відправлення вида вати через поштомати. Американська gopost, приміром, доставляє лише ті міжнародні посилки, за які не потріб но сплачувати ввізне мито. А в Австралії через пошто мати 24/7 видають закордонні пакунки, відправлені через національного поштового оператора країни по ходження. Водночас міжнародні Інтернетторгівці, які користуються послугами інших перевізників, мають заплатити додатково, щоб їхні відправлення пройшли через мережу 24/7. Естонська пошта прагне уможливити видачу поси лок від якомога більшої кількості міжнародних онлайн продавців. Клієнти її мережі поштоматів уже отриму ють посилки зза кордону, якщо, замовляючи товар, зазначають номер свого мобільного телефону і прохан ня доставити покупку у поштомат. Eesti Post досягла значного успіху на поштовому ринку Балтійського регіону. Запровадивши перші посилкові термінали в Естонії 2011 р., Eesti Post розширила мережу Post24 на Латвію й Литву. Нині Post24 налічує 150 поштоматів, послугами яких уже скористалися більш як 250 тис. споживачів, зазначає компанія. Пересилання посилки через три ці країни забирає всього два дні, тож обсяги посилок, що пересилаються між цими балтійськими державами, постійно зростають, – каже Крістіна Сіма.

П

Конкуренція оча альтернативні способи доставки поштомата ми не обмежуються, саме у цій сфері національні оператори стикаються із конкуренцією з боку приватних компаній. І це не перевізники: на ринок до ставки виходять роздрібні торговельні компанії. Так, мережі гіпермаркетів Tesco й Marks & Spencer у Вели кобританії та WalMart у США впроваджують страте гію «клацнийзабери». Покупці обирають товари он лайн, а потім забирають їх самовивозом у найближчому до них магазині торговельної мережі. Як очікується, до 2018 р. «клацнийзабери» стане вибором 8% британ ських онлайнпокупців, стверджується в ринковому дослідженні компанії Verdict. Лідер на онлайнринку Amazon для видачі клієнтам їхніх покупок запроваджує у Великобританії та США мережу терміналів, розмі щуючи ті в торговельних центрах і супермаркетах. Хоча конкуренти й не ловлять ґав, стає зрозумілим, що поштові оператори усвідомлюють вигоди і вжива ють заходів, щоб забезпечити собі частку прибутку, який обіцяє електронна комерція.

Х

Кетрін МАКЛІН та Фар’ял МІРЗА, Union Postale, №3, 2013 р.

Email: postv@ukrposhta.com


№3 (676)

4

•Панорама

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 24 СІЧНЯ 2014 РОКУ

Немає нічого постійнішого, ніж зміни. Карл Людвіг БЕРНЕ

•СПЕЦПОГАШЕННЯ

•БЛАГОДІЙНІСТЬ

Дід Мороз відповів на листи особливих дітей Десятки листів надійшли Діду Морозу напере додні Нового року з Чернігівської спеціальної загальноосвітньої школи І – ІІ ст., що знаходить ся на проспекті Перемоги. Бородань не залишив без уваги дітей з особливими потребами й наді слав солодкі подарунки. Пакунки від новорічно го героя доставили працівники Чернігівської ди рекції Укрпошти.

Чернігівській спеціальній школі І – ІІ ст. навча ють і виховують 113 дітей з особливими потре –У бами – від дошкільнят і до старшокласників, – розпові ла Вікторія Зуб, заступник директора з навчальнови ховної роботи. – Діти навчаються за спеціальною корекційною програмою допоміжної школи. Звичайно, предмети спрощені, бо діти з різними діагнозами, які мають вади психічного та фізичного розвитку. Поштарі у навчальному закладі вже не вперше – напередодні новорічних свят вони завітали, щоб роз повісти дітям, як писати листи. Наука не пройшла да ремно – тут зібрали цілу скриню послань для Діда Мороза. Їх усі доставили прямо до казкової Резиденції працівники Укрпошти. І ось на Старий Новий рік на став час отримувати відповіді. Дід Мороз уважно прочитав усі послання, перевірив у своєму списку, чи були діти слухняними й чемними увесь минулий рік, і відправив своїх надійних поміч ників із Чернігівської дирекції Укрпошти передати по дарунки та найкращі побажання вихованцям спеціаль ної школи! Діти ж у свою чергу порадували гостей ці кавим концертом і розповіли про українські традиції відзначення різдвяноноворічних свят. Загалом із Чернігівщини Дід Мороз цього року отримав понад 900 листів. Подарунки їх авторам ще продовжують надходити. Малюки цього року знайшли у поштових скриньках не тільки цукерки й соки. За найтепліші послання сивобородий дід нагородив черні гівську дітвору і м’якими іграшками, і книжками, і но ворічними прикрасами, і навіть мобільним телефоном! Свята закінчуються, але новий 2014й рік тільки розпочинається. Хай же він проходить так само яскра во й казково, як його зустрічали!

•ПОДЯКА очемо подякувати працівникам Укрпошти за свято, яке вони по дарували дітям. У листопаді 2013 р. мій син, Матвійко Глущенко, разом з однолітками, які відвідують дитячий садок «Тополька», побував на екскур сії у ВПЗ №4 м. Красний Лиман ЦПЗ №11 Донецької дирекції Укр пошти. Працівники відділення озна йомили маленьких відвідувачів з ро ботою пошти, розповіли про посилки, філателію, листи, а також вручили їм подарунки – кольорові конверти для Діда Мороза. На відправлений нами лист невдовзі ми отримали і новорічний подарунок – прикраси для ялинки. Дякую усім, хто дарує свято дітям і робить їхнє життя чарівним і радісним.

Х

Сергій ГЛУЩЕНКО

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

Майбутнє в руках дітей 10 січня – у день, коли виповнилося 75 років з дня утворення Сумської області, керівники краю привітали громадськість зі святом на церемонії спецпогашення пам’ятного конверта, присвяченого цій славній даті. Урочистий захід проходив у поштовофілателістичній крамниці «Філателіст», що знаходиться у центрі Сум. еред спецпогашенням в опер зал ВПЗ Суми, що знаходить ся в одному приміщенні з «Філателістом», за запрошенням поштовиків завітали на екскурсію вихованці групи «Любисток» дош кільного закладу №28 «Юві лейний». Директор Сумської дирек ції Укрпошти Володимир Криштоп, побачивши юних екскурсантів, став розпитувати їх про святкування Но вого року. Діти охоче розповіли, що писали листи Діду Морозу і він уже виконав їх побажання. А далі юних сумчан запросили на церемонію спецпогашення тематичного кон верта, присвяченого 75річчю Сум щини. Голова Сумської облдержад міністрації (ОДА) Ігор Яговдик, що завітав до «Філателіста» на церемо нію, побачивши серед учасників свята малечу, відразу запропонував дещо змінити сценарій проведення заходу. Ігор Олександрович почав свій виступ з пропозиції зробити го ловними діючими особами, що пога подія в житті кожного мешканця Сумщині протягом усього нинішньо шають новенький конверт, не облас регіону. Символічно, що саме у цей го року». Про згадувану уже виставку у них керівників, а саме дітлахів. день ми разом із дітьми вписуємо Учасники свята підтримали цю дум нову сторінку в історію Сумщини. Сумському обласному краєзнавчо ку, і діти вишикувалися біля столу, Цей конверт розлетиться по всій му музеї розповів його директор, Україні. Мені приємно привітати член обласної організації Спілки де лежали конверти. В. Криштоп розповів присутнім, всіх жителів області з 75річчям філателістів, колекціонер з багато що таке спецпогашення. А ще він за Сумщини. Хочу побажати, щоб май річним стажем, заслужений праців значив: «Нинішнє спецпогашення – це бутнє кожного жителя області було ник культури Владислав Терентьєв: «Одним із елементів виставкового знаменна подія для нашої області. радісним і безхмарним». Зі словами привітань звернувся проекту «Сторінки історії Сумської Сьогодні Сумщині виповнилося 75 ро ків. І спецштемпель увіковічнить цю до присутніх голова облради області», присвяченого 75річчу неповторну мить. Радісно, що голов Геннадій Михайленко. «Минулий області, стало представлення по ними діючими особами нашого свята рік був у країні оголошений роком штових конвертів України та Ра все ж стали юні сумчани. Я спілку дитячої творчості, але для нас він дянського Союзу. На конвертах вався з ними, і вони заявили, що всі продовжиться і надалі, – наголо зображені визначні особи, що біогра полюбили пошту і будуть на пошті сив Геннадій Володимирович. – фічно пов’язані з Сумщиною. Це Сумщина – найкраща область в Ук маршали, полководці, льотчики, працювати». «Зовсім мало – тільки день – існує раїні, тож ми будемо все робити Герої соціалістичної праці, діячі спецштемпель, – сказав Ігор для того, щоб молодь залишалася науки, літератори, художники, Яговдик. – Зовсім мало – просто працювати саме на своїй рідній скульптори, співаки». «Ми із задоволенням передамо му мить в історії – займають 75 років з землі, а не шукала щастя поза її ме дня утворення Сумщини. Але для нас жами. Сьогодні ми святкуємо 75 зею новенький тематичний конверт це велика подія, яку ми розділили ни річчя області. Ми стали учасни із відтиском спецштемпеля, – зазна ні із молодим поколінням, що стоїть ками спецпошагення пам’ятного чив В. Криштоп, – аби добірка, поряд з нами. Нехай малеча сьогодні тематичного конверта. Окрім то пов’язана з поштою та історією ставить відбиток спецштемпеля на го, на честь ювілею Національний краю, збільшилась». Завершилася церемонія запус новеньких конвертах. А коли прош банк України відкарбував пам’ятну тамповані дітьми конверти проле монету «75 років Сумській облас ком у небо символічного привіталь жать у Сумському краєзнавчому му ті», а вчора ми відкрили дві вис ного листа, адресованого усім меш зеї років 20, подивимось, як змінить тавки у краєзнавчому та худож канцям області. ся життя і складуться долі цих ді ньому музеях області. І відзначення тей. 75річчя області – це знакова цієї славної дати триватиме на Інф. Сумської дирекції Укрпошти

П

Черкаській області – 60! 9 січня у приміщенні ВПЗ №1 Поштамту проведено урочисту церемонію погашення немаркованого ху дожнього конверта «60 років. Черкаська область». У церемонії спецпогашення взяли участь заступник голови облдержадміністрації Михайло Коваленко, перший заступник голови Черкаської облради Воло димир Вовченко, в.о. директора Черкаської дирекції Укрпошти Лариса Руденко та філателісти області.

«Т

радиційно в нашій країні до пам’ятних дат і знаменних подій Укрпошта випускає спеціальні конверти та поштовий штемпель. Конверт, присвячений 60й річниці Черкаської області, пося де гідне місце в колекціях філателіс тів», – сказав Михайло Коваленко. «Спецпогашення конвертів є своє рідним внеском Укрпошти у відзна чення ювілейних дат в історії регіону та їх увічнення у предметах філате лії», – наголосила Лариса Руденко. Зі словами привітань до учас ників свята звернувся Олександр Канівець – член Черкаського зем ляцтва «Шевченків край». Право проставлення першого відбитка штемпеля спецпогашення було на дано Ларисі Руденко, Михайлу Ко валенку та Володимиру Вовченку. Після урочистостей всі бажаючі

могли придбати конверт, погасити його відбитком святкового штемпеля та надіслати листівку своїм близьким і рідним у будьякий куточок світу.

Того ж дня у приміщенні Поштамту мешканцям і гостям Черкас презен тували пересувну виставку «Остан нім шляхом Кобзаря». Email: postv@ukrposhta.com


Можу запропонувати власну формулу успіху в бізнесі всього із шести слів: «Продумуй усе ретельно. Здійснюй усе ретельно». Едді РІКЕНБЕКЕР

5

№3 (676)

•Філателія

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 24 СІЧНЯ 2014 РОКУ

•З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

Фестиваль червоного вина На сторінках «Поштового вісника» з кінця минулого року триває жвава дискусія щодо тематичного колекціонування марок. За двадцять два роки незалежності українська пошта спромоглася випус тити 1,5 тис. чудових марок найрізноманітніших сюжетів і тем. Не хочу сперечатися з автором статті про орнітофілію (ПВ №1 ц.р.), але, розуміючи його бажання бачити більше марок, присвячених пта хам, не слід забувати, що існує безліч інших тем, які не менш цікаві та мають своїх прихильників. ьогодні хочу поділитися з друзями по захоплен ню, ось чим. У самому розпалі зимові свята. Зу стріли Новий рік, Різдво, приємних подій було вдосталь. Пригадаю ще одне свято, на якому побував я 12го січня в Мукачеві. Це фестиваль червоного вина.

С

Вино є незмінним атрибутом нашого життя. Всі зна ють, що людство впродовж декількох тисячоліть

споживає цей напій, щоразу відкриваючи його, вдоско налює, знаходячи нові смакові відтінки. Вина – не тіль ки приємні на смак, не лише веселять, а й тонізують і бадьорять. Цей благородний напій, який пройшов ви пробування часом, при помірному вживанні, зокрема червоного вина, позитивно впливає на стан здоров’я людини: зміцнює імунну систему, «чистить» судини, за хищає від атеросклерозу, покращує обмін речовин, за побігає розвитку серцевосудинних та онкологічних захворювань. Це справжній еліксир молодості та краси. Ще у 2009 р. УДППЗ «Укрпошта» розпочало випуск досить цікавої серії поштових марок, присвячених ви ноградарству та виноробству в Україні. В колекції віт чизняних збирачів уже п’ять таких марок. Ну чим не окрема тема! До речі, виноград та вина зустрічаються на марках Угорщини, Молдови, Франції і не тільки. Я зна йомий з двома філателістами, для яких ця тема стала основною. Гарні, яскраві мініатюри знайомлять нас із виноробними регіонами України. Одна з марок присвя чена Закарпаттю… Усе це пригадалося мені, коли добирався недільним ранком до Мукачева. Нас вітала сонячна, тепла погода. Ароматний димок смажених шашликів і ковбасок, кис луватосирний дух бринзи і родзинка дійства – на диво приємний букет винних пахощів. У центральній части ні міста, від площі Миру до бібліотеки ім. Духновича, розташувалося близько 150 виноробів, які рясно заста вили відведені їм столи своїми дивонапоями. Бочечки, корчаги, пляшки найрізноманітніших форм милували око, а терпкі, пряні, ягідні запахи лоскотали ніс і навію вали неабиякий апетит.

Винна карта задовольнила б любого гурмана. Міцні напої: грушева, черешнева, айвова паленка, сливовиця. Солодкі вина, малинові, смородинові, вишневі настой ки. Вина кріплені, десертні, напівсолодкі, мускати. Але то не головні дійові особи фестивалю. Червоне молоде вино – перлина свята. Фестиваль домашнього червоного вина давно став візитною карткою Закарпаття. З 1996 р. він проходить у Мукачеві на Старий Новий рік. Це саме той час, коли вино останнього врожаю настоялось і «нагуляло» свої найкращі властивості та смакові якості. Продегустували вина, відкуштували соковитого шашличка, скупилися. А головне, приємно і весело про вели час. «Червоне вино» – це ще й справжнє народне свято з колядками та рядженими. Хочу завершити статтю словами поета Омара Хайя ма: «Вино – це крила закоханих, це троянда і блиск на щоках коханої».

•БУДЬТЕ УВАЖНИМИ!

Як уникнути травмувань під час ожеледі Я

кщо у прогнозі погоди повідомляється про ожеледь, закликаємо вжити заходів, щоб уникнути травмувань. Підготуйте найменш слизьке взуття. Пересувайтесь обережно, не по спішаючи, наступаючи на всю підошву. При цьо му ноги повинні бути злегка розслаблені. Перед виходом з дому змайструйте на підошви та каблуки взуття «льодоступи»: прикріпіть на каблук перед виходом шматок поролону (за розмірами каблука) або лейкоплас тиру; наклейте лейкопластир чи ізоляційну стрічку на суху підошву і каблук (хрестнавхрест або східцем) і перед виходом натріть піском (на 1 – 2 дні вистачає); натріть наждаковим папером підошву перед виходом, а краще прикріпіть його на підошву (під дією води піщини наждакового паперу рано або пізно обсипаються); намажте на підошву клей типу «Момент» і по ставте взуття на пісок, після цього сміливо ви ходьте на вулицю. Пам’ятайте, що кращими для льоду є підошви з мікропористої чи іншої м’якої основи без великих каблуків. За можливості, руки повинні бути вільні. Пам’ятайте, що поспіх збільшує небезпеку слизо ти, тому виходьте із будинку не поспішаючи. При порушенні рівноваги – швидко присядьте, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах. Якщо ви відчули, що все ж таки посковзнулися і починаєте падати, – одразу присядьте, щоб зни зити висоту. У момент падіння постарайтеся згру пуватися, стисніться, напружте м’язи, а до торкнувшись до землі, обов’язково перекотіться – удар, спрямований на вас, розтягнеться і втратить свою силу при обертанні. Не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, а й більш важких травм, особливо переломів. Обходьте металеві кришки люків. Як правило, вони покриті льодом. Крім того, вони можуть бу ти погано закріплені і перевертатися, що додає ризику. Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

Не прогулюйтеся із самого краю проїжджої частини дороги. Це небезпечно завжди, особливо на слизьких дорогах. Можна впасти та вилетіти на дорогу, автомобіль же може виїхати на тротуар. Не перебігайте проїжджу частину під час снігопа ду та в ожеледицю. Пам’ятайте, що в ожеледицю значно збільшуєть ся гальмовий шлях машини і падіння перед автомо білем, що рухається, може бути особливо небезпеч ним. У стані сп’яніння травми важкі, всупереч пере конанню, що п’яний падає завжди вдало. У стані сп’яніння люди не такі чутливі до болю і своєчас но не звертаються до лікаря, що завдає згодом до даткових проблем і неприємностей. Слід пам’ятати: якщо після падіння з’являєть ся біль у голові, суглобах, нудота, утворюється набряк – терміново зверніться до лікаря в травм пункт, аби запобігти розвитку ускладнень. Тримайтеся подалі від будинків – ближче до середини тротуару. Взимку, особливо в містах, ду же велику небезпеку становлять бурульки, – най більшу в період танення льоду та снігу. Ожеледь найчастіше супроводжується зледе нінням. У цьому випадку особливу увагу звертай те на проводи ліній електропередач, контактних мереж електротранспорту. Якщо Ви побачили обірвані дроти, повідомте адміністрацію населе ного пункту про місце обриву. Людям похилого віку краще в «слизькі дні» взагалі не виходити з будинку. Але якщо потреба змусила, не соромтеся взяти палицю з гумовим наконечником або шипом. Якщо у вас із собою є сумка, то вона повинна бути тільки такою, яку можна носити через плече. Пам’ятайте, що дві третини травм старші 60 років люди одержують при падінні. Прогулянки вагітних жінок в ожеледицю без супроводження – небезпечні для здоров’я. Не виходьте без потреби на вулицю, якщо ви слабкі та неспритні. Зачекайте, поки не приберуть сніг і не посиплють піском обмерзлий тротуар.

•НОВІ ВИПУСКИ

Букетик ромашок 24 січня вводиться в обіг і вважається дійсною для оплати послуг поштового зв’язку в усіх відділеннях поштового зв’язку поштова марка № 1352 «А. Гук «Букетик ромашок». а поштовій марці зображено картину тала новитого криворізького художника Андрія Гука «Букетик ромашок». Найвідоміші виставки художника: театр «Академія руху» (Кривий Ріг, 1994 р.), «Осінній вернісаж» (Кривий Ріг, 1995 р.), міжнародна виставка «Свято винограду», (Угорщина, Токай, « To k a y a r t Gallery», 2000 р.), Міжнародна ви ставка у галереї Ніредьхаза (Угор щина, 2002 р.) і багато інших. Формат марки – 30х33 мм. Номінал марки – 2,00 грн. Перфорація гребінчаста – 13 1/4. Кількість марок в аркуші – 12 (3х4). Тираж марки – 153 тис. прим. На марці зображено репродук цію Андрія Гука «Букетик ромашок». Захист на марці – мікрошрифт: «А. Гук»; в УФпроменях світять ся умовні зображення сердечок. Марка – бага токолірна; спосіб друку – офсет. Марку надру ковано на ДП «Поліграфічний комбінат «Украї на» з виготов лення цінних па перів». На полях арку ша надруковано штриховий код – 4823027136073. Зам. 3–3760. 26 гру дня 2013 року. Cпецпогашен ня – у ВПЗ Київ (01001).

Н

За матеріалами www.mns.gov.ua Email: postv@ukrposhta.com


№3 (676)

6

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 24 СІЧНЯ 2014 РОКУ

•Поштова спільнота

Коли ми беребуваємо під владою будь5якого прагнення, воно починає здаватися нам цілком розумним і навіть здійсненним, а це додає надзвичайної сили. Дені ДІДРО

•ТВОЇ ЛЮДИ, УКРПОШТО!

Професіоналізм – запорука її успіху ід імені всього колективу поштовиків щиро вітаємо нашого шановного заступника генерального директора Людмилу КУЗНЕЦОВУ, яка 20 січня відсвяткувала день народження. Ми знаємо Вас, Людмило Володими рівно, як професіонала, людину компе тентну, вольову і доброзичливу, яка ко ристується повагою в колективі. За Вашими плечима – багатолітній досвід і визнання. Нехай Ваша плідна праця, завдяки якій багато речей знаходять у житті свій сенс, буде щедрою на життєдайні плоди, повагу та любов. Ми від щирого серця бажаємо, аби всі Ваші починан ня і справи були успішними. Нехай тепло та затишок ро динної оселі надійно захищають Вас від життєвих нега раздів, а в майбутньому доля шле Вам ще багато наповне них корисними справами і земними радощами років.

В

•СВЯТКОВІ ВІЗИТИ

Мрії та побажання маленьких вихованців дитячого будинку «Вишенька» здійснилися

Досвідчений керівник і гарна людина січня відзначив день народження директор Харківської дирекції Укр 23 пошти Едуард БАГЛАЄНКО. Висока працездатність, принциповість, постійне прагнення удосконалюватися – ділові якості, притаманні Едуарду Васильовичу. Завдяки ним, а також умінню будувати стосунки, повазі до людей і розумінню їх проблем Едуард Баглаєнко завоював ав торитет серед колег, партнерів і керівників регіону. Шановний Едуарде Васильовичу, колектив і проф спілкова організація щиро вітають Вас з днем народжен ня! Бажаємо необмеженої енергії, мудрості у прийнятті рішень, подальших успіхів. Нехай Вас завжди супрово джують гармонія, успіх і повага, а Ваші відкритість, по рядність, вміння йти назустріч ніколи не вичерпуються. Міцного здоров’я, щастя, родинного затишку та благопо луччя Вам і Вашим рідним. *** Також вітаємо Петра ШИРОВА – заступника директо ра з технічних питань і матеріальнотехнічного постачан ня, Галину БАШЛАЙ – заступника директора з питань технології, Євгенію КРОТЕНКО – головного бухгалтера, Карена СТЕПАНЯНА – начальника відділу БЄБС, Ірину РОСЛЯКОВУ – начальника відділу продажу послуг, які нещодавно відсвяткували день народження. Бажаємо всім міцного здоров’я, великого людського щастя, благополуч чя, достатку, поваги людей, любові та підтримки рідних і близьких, а також професійних успіхів.

Чарівна жінка та знаний фахівець олектив Інформаційнорозрахунко вої дирекції УДППЗ «Укрпошта» ві К тає з днем народження чарівну жінку – заступника директора з технічних питань Інформаційнорозрахункової дирекції Укрпошти Оксану ГОРДОВЕНКО. За лишаючись ніжною, жіночною, пані Оксана займається чоловічою справою – інформаційними технологіями. 12 років вона присвятила галузі зв’язку. Оксана про явила себе як знаний, досвідчений фахівець, спромож ний вирішувати найскладніші питання й приймати пра вильні рішення в різних ситуаціях. З нагоди свята, шановна пані Оксано, прийміть наші щирі вітання та побажання на обраному Вами шляху процвітання, невичерпної енергії, здійснення найзапо вітніших мрій, всіляких життєвих гараздів, здоров’я, щастя Вам і всій Вашій родині. Нехай у Вашому житті всі зміни будуть тільки на краще.

З ювілеєм! олектив ІваноФранківської дирек ції Укрпошти щиро вітає з ювілеєм професіонала cвоєї справи, доброзичли ву людину та чарівну жінку – начальни ка ВОПАРК Світлану КУРАХ. Шановна Світлано Василівно! Ви завжди є прикладом принципового, досвідченого та мудрого керівника, що поєднує силу характера із доброю душею, чуйним серцем і бажанням зро зуміти і допомогти кожному, хто цього потребує. Щиро зичимо Вам міцного здоров’я, відчуття радості щодня, ніколи не загубити вміння не боятися жодних проблем і перешкод, вірних друзів поруч, тепла у родині. Щоб Ваша енергія та внутрішній запал завжди мали можливість для реалізації, лишайтеся для нас і далі при кладом неймовірного єднання доброго розуму та світлого серця.

К

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

У день Старого Нового Року львівські поштовики мали надзви чайно відповідальну місію – вручити від Святого Миколая пода рунки дітям з дитячого будинку «Вишенька» (с. Жовтанці Кам’ян каБузького району). агадаємо, що 6 грудня на го ловній пошті Львова відбу лася урочиста презентація поштового набору «Лист Святого Миколая», у якому взяла участь ди ректор дитячого будинку Оксана Вихопень і привезла із собою листи

Н

своїх вихованців до Миколая Чу дотворця. Завдяки Укрпошті та проекту «Резиденція Діда Мороза» листи знайшли свого спонсора (компанія Mary Kаy), а діти отримали бажані подарунки. 14 січня, за повір’ям, має

вирішальне значення для всього ро ку, бо якщо день виявиться щасли вим, то і цілий рік буде таким. У день, коли здійснилися маленькі по бажання дітей, вихованці дитячого будинку повірили в те, що мрії здій снюються, що їхні листи читають і дослухаються до дитячих побажань. Адже діти у своїх листах до Св. Ми колая розповідали про свої сім’ї: батьків, братиків і сестричок. Та за певних обставин вони опинилися у дитячому будинку. Як би там не бу ло, всі дітки розповідають, як добре і затишно їм жити у цьому будинку, як гарно до них ставляться вихователі і ким у майбутньому вони хочуть ста ти. А також у листах в основному просили речі першочергового вжит ку, солодощі тощо. І коли пошта Львівської дирекції завітала до них з візитом і подарунками, дітки були надзвичайно щасливими і на радо щах просили передати Миколаю свою колядку, яку вони заспівали. Отож, віримо, що всі діти, які змалку обділені долею, отримають шанс на щасливе і перспективне май бутнє, а вчинки добрих людей щодо таких діток стануть гарним прикла дом для підростаючого покоління. Ірина ЧЕХ, начальник ВОРМ Львівської дирекції Укрпошти

•АКЦІЯ

Поштовий Дід Мороз%кур’єр дарував радість і малечі, і дорослим У період новорічних свят Миколаївська дирекція Укрпошти проводила акцію «Кур’єр Дід Мороз»: дільниця кур’єр ської доставки Миколаївської дирекції віта ла маленьких і дорослих мешканців міста Миколаєва з Новим Роком та Різдвом Хрис товим. Кожна доставка проходила за особ ливим сценарієм, під час привітань співро бітники дирекції у костюмах Діда Мороза та Снігуроньки вручали привітання від рідних і близьких, розповідали вірші та співали пі сеньки разом із отримувачами подарунків. Завдяки широкому інформуванню населен ня через радіо та місцеві телеканали було залучено велику кількість бажаючих ско ристатися даною послугою. Завдяки креативному підходу до роботи в.о. заступ ника директора з питань продажу послуг Миколаїв ської дирекції Укрпошти Ганіченко Д. В. привітання від Діда Мороза та Снігуроньки також отримали співробіт

ники відділів продажу фінансових послуг, взаємодії з корпоративними клієнтами, організації роздрібної мережі Миколаївської дирекції, що стало приємною несподіванкою напередодні свят.

•ЗНАЙ НАШИХ!

З роси і води

Вітаємо колег!

олектив Рівненської дирекції дміністрація, профспілкова організація та весь ко Укрпошти вітає Ларису СЕМЕ Алектив ЦПЗ №5 Київської обласної дирекції Укр К НЕНКО, начальника відділу пошти щиро вітають січневих ювілярів: листоношу ВПЗ організації праці та заробітної плати з ювілейним днем народження. Шановна Ларисо Павлівно, у день Вашого ювілею прийміть найщиріші побажання добра і здоров'я, подяку за самовіддану працю, профе сіоналізм, компетентність, високе почуття обов'язку та відданість справі. Ви володієте рідкісним даром спілкування з людьми, умінням переконувати і надихати на досягнення високих результатів, користуєтеся заслуженим авторитетом і повагою серед колег. Бажаємо Вам щастя, добробуту, невичерпної енергії, світлих і сонячних днів, сповнених приємними подіями, і душевного комфорту! Нехай добре здоров'я та гарний настрій стануть запорукою Вашої успішної та плідної праці. Бажаємо й надалі залишатися такою енергійною й невтомною, щирою і турботливою, щедрою на добро і чарівною жінкою.

Мархалівка Ніну МАРИЩЕНКО, листоношу ВПЗ Ве лика Снітинка Надію КАЛИТЮК, начальника ВПЗ Ка линівка Ольгу КОСТЮЧЕНКО. В цей день особливий вітаємо вас, хай радість в душі розквітає! Хай усміх в очах ваших сяє! Хай доля дарує щасливі роки, натхнен ня, любов і надію, хай втіляться ваші прекрасні думки, бажання і райдужні мрії! Колектив ЦПЗ №4 Кримської дирекції Укрпошти ві тає з днем народження свого начальника Якова МИРОЧНИКОВА. Бажаємо Вам міцного здоров’я, ро динного щастя і добробуту, достатку, творчого натхнен ня. Нехай здійсняться всі Ваші творчі задуми і заповітні мрії, і нехай кожен день життя буде осяяний любов’ю, ра дістю і взаєморозумінням, а гарний настрій і невичерпна енергія стануть запорукою успішної роботи. Колектив ВПЗ №53 м. Львова вітає з 55річчям листо ношу Любов КУПИЧРОМАШОВУ. Бажаємо, щоб удача, успіх і натхнення були вірними супутниками в усіх почи наннях, а здоров’я та добробут – у щоденному житті. Email: postv@ukrposhta.com


Багато складнощів у фотографії виникають тому, що більшість людей хочуть бачити навколишній світ таким, яким його уявляють, а не таким, яким він є насправді. Юрій НІКІТІН

7

№3 (676)

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 24 СІЧНЯ 2014 РОКУ

•Світ захоплень

•ФОТОКОНКУРС

Наша робота – наше життя Об’єднана профспілкова організація УДППЗ «Укрпошта» за підтримки Президії ЦК профспілки працівників зв’язку України організувала і провела серед профспілкових організацій підприємства – у червнігрудні минулого року – цікавий фотоконкурс «Наша робота – наше життя». фотоконкурсі взяли активну участь профспілко ві організації усіх дирекцій Укрпошти. Цікаві та змістовні фотороботи надійшли з Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Кіровоградської, Луганської, Одеської, Харківської областей. 26 грудня 2013 р. Президія Комітету Об’єднаної профспілкової організації УДППЗ «Укрпошта» визна чила серед надісланих кращі роботи.

У

3 місце – фото «Тільки разом – ми – сила», автор – Ганна Бабченко, Кіровоградська обласна організація профспілки працівників зв’язку дирекції УДППЗ «Укрпошта».

Переможцями визнані: 1 місце – фото «У здоровому тілі – здоровий дух», автор – Ганна Бабченко, Кіровоградська обласна органі зація профспілки працівників зв’язку дирекції УДППЗ «Укрпошта».

f Одеська обласна організація профспілки працівни ків зв’язку дирекції УДППЗ «Укрпошта», фоторобота «З надією до Діда Мороза», автор – Інна Волкунович.

Фоторобота «Я знаю пошта квітне, я знаю пошті бу( ти, коли такі діти в країні поштовій живуть», автор – Любов Левченко, Харківська обласна організація профспілки працівників зв’язку дирекції УДППЗ «Укр пошта».

f Харківська обласна організація профспілки пра цівників зв’язку дирекції УДППЗ «Укрпошта», фоторо бота Святкування Дня селища Великого Бурлука. «Щастя є», автори – Тетяна Гердт і Наталія Ленчик.

2 місце – фото «Цікаво навіть дітям читати про все на світі», автор – Дмитро Нагорний, Луганська облас на організація профспілки працівників зв’язку дирекції УДППЗ «Укрпошта».

Заохочувальні премії вибороли: f Дніпропетровська обласна організація профспілки працівників зв’язку дирекції УДППЗ «Укрпошта», фо торобота «Не футболом єдиним», автор – С. Старос тенко. «День Перемоги – ветерани Великої Вітчизняної війни, ветерани поштового зв’язку», автор – Лариса Кузьменко, Житомирська обласна організація профспіл ки працівників зв’язку дирекції УДППЗ «Укрпошта».

f Житомирська обласна організація профспілки f Волинська обласна організація профспілки пра працівників зв’язку дирекції УДППЗ «Укрпошта», фо торобота «Вас обслуговує начальник пересувного від( цівників зв’язку дирекції УДППЗ «Укрпошта», фоторо ділення поштового зв’язку Талько Наталія», автор – бота «Хай стелиться тобі, Україно, доля рушником», автор – Р. Іванюк. Лариса Кузьменко. Засновник: Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» Редакційна рада:

Редакція не завжди поділяє погляди авторів публікацій. Листування з читачами тільки на сторінках газети.

Костянтин Кривенко, Людмила Кузнецова, Олена Нікольська, Володимир Мороз, Леонід Ненько, Павло Богданов, Світлана Ткаченко

За достовірність фактів, цифр, точність імен і прізвищ відповідають автори статей, а за зміст реклами — рекламодавці. Усі права заcтережені. Передрук можливий лише з відома редакції. Рукописи не рецензуються і не повертаються. Газету набрано і зверстано у редакції газети «Поштовий вісник» УДППЗ «Укрпошта»

Головний редактор Газета зареєстрована Державним комітетом інформаційної політики України 30.11.1999 р. Реєстраційне свідоцтво: КВ № 3839

Адреса редакції: Хрещатик, 22, Київ, 01001, тел.: 3232027; факс 2792471 Email: postv@ukrposhta.com Видається на замовлення УДППЗ «Укрпошта» Друк ТОВ «МегаПоліграф» (вул. Марка Вовчка, 12/14, м. Київ)

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

Заступник головного редактора Відповідальний секретар Зав. відділу

Тетяна Мартинюк 3232027 Дарина Плотнікова 3232135 Ірина Красько Катерина Зубарева 3232136

Літературний редактор

Людмила Бацай

Кореспонденти:

Карен Сімонян, Борис Грищенко, Анна Трофімова

Комп’ютерна верстка

Юрій Міщенко

Тираж номера: 82 096 Загальний тираж січня: 328 384 Зам. № 30 002

Передплатний індекс: 22220

Email: postv@ukrposhta.com


№3 (676)

8

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 24 СІЧНЯ 2014 РОКУ

•Калейдоскоп

Розуміти справедливе, відчувати прекрасне, бажати доброго – ось ланцюг розумного життя. Август ПЛАТЕН

•ФЕСТИВАЛЬ

Буковинська Маланка тепер на поштовому конверті Фестиваль Маланок у Чернівцях започаткований у 2011 році. Його основна ідея – презентація Черні вецької області як краю різнобарвного в етнічному відношенні, регіону, в якому збережені традиції народних свят, зокрема Маланки, оскільки серед традиційних свят новорічної обрядовості на Буковині у зимовому циклі особливо виділяється традиція маланкування.

Колективи ретельно готуються до Фестивалю Маланок, щоб вразити не лише глядачів, а й бути гідно оці неними членами журі. Досвідчені етнографи, мистецтвознавці, фахів ці з питань культури оцінюють ви ступи колективів, обираючи кращих серед кращих. Члени журі беруть до уваги творчу індивідуальність, ви конавчу майстерність колективів, музичний супровід, цілісність ре пертуарного дійства. Фестиваль Маланок – це захід, який об’єднав зусилля членів турис тичної громадської організації естиваль – це унікальне дійство, на якому представлена українська, бессарабська, гуцульська, молдавська, румунська Ма ланки. У фестивалі беруть також участь колекти ви з Маланкою осучасненою, так званою перибе рією. Особлива вагомість участі у Фестивалі ма ланкуючих колективів області, що демонструють автентичну Маланку, вік якої більше ста років. Під час святкової карнавальної ходи учас ників події вулицями міста Чернівці глядачі можуть побачити і відчути колоритність, різно барвність, унікальність колективів. А ексклюзив ності, оригінальності та фантазії учасникам Фестивалю не позичати.

Ф

«Палітра Буковини», Чернівецької міської ради, облас ної державної адміністрації, підприємців області та, без перечно, тих людей, які зберігають і примножують тра диції нашого краю. Святкування ритуального дійства Маланки було і залишається тим чинником, що задовольняє духовні, естетичні потреби людей, у ньому проявляються віру вання, почуття, таланти, гостинність. Тож організатори дбають про те, щоб Фестиваль Маланок відбувався в ат мосфері толерантності, піднесення та святковості. Він стає дедалі популярнішим як через можливість на вели кий загал продемонструвати власні таланти, так і побо ротися за солідну винагороду. З нинішнього року фестиваль набув статусу міжна родного. Крім Маланок і периберій з усіх куточків Бу ковини, на Маланкуфест2014 до Чернівців приїхали учасники з Черкащини, Молдови і Румунії: загалом 42 колективи. Такого мальовничого велелюддя у столиці Букови ни ще не було: справжня РіодеМаланка. Учасники фестивалю спочатку пройшли ходою центром міста, а потім демонстрували свої таланти на сценічних май данчиках головних площ Чернівців. Усупереч анонсам та очікуванням, якихось політичних вистав учасники

не показали. Натомість, крім традиційних Маланок і периберій, чернівчани й гості міста (а щоб подивитися на Маланкуфест до Чернівців спеціально приїздять туристи не лише з України, а й зза кордону) побачили багато цікавих персонажів. Це і герої «Сказочної Русі», султан Сулейман з популярного телесеріалу, Сталін, Брєжнєв, герої мультиплікації тощо. Однак чи не най більше всім припав до вподоби 13метровий дракон, «одягнутий» на автомобіль, якого змайстрували умільці з буковинського села Горбова. Не залишилися осторонь такого велелюдного дійства і поштовики Буковини. Голова Чернівець кої облдержадміністрації Михайло Па пієв, секретар Чернівецької міської ради Віталій Михайлішин, посол Австрії в Ук раїні Вольф Дітріх Хайм і директор Чер нівецької дирекції Укрпошти Ярослав Цюпак здійснили урочисте погашення письмової кореспонденції спеціальним штемпелем «Традиційний фестиваль «Маланка Фест». Отож гості велелюдно го дійства мали можливість стати власни ками оригінальних сувенірів і засвідчити своє перебування на фестивалі, відпра вивши листи поштою зі спеціальним штемпелем своїм рідним і знайомим.

Інформація Чернівецької дирекції Укрпошти

Здоров’я в числах: що потрібно знати, щоб добре себе почувати Турбота про своє здоров’я – завдання кожної людини. А щоб проявляти цю турботу правильно, ми поєднали рекомендації лікарів і результати дослі джень, які допоможуть тобі зробити щоденний вибір у кращий бік. Візьми на замітку, що: 8 склянок води потрібно випивати 1 бокал вина в день може знизити ри щодня, щоб отримувати достатню кіль зик розвитку серцевосудинних захворю кість вологи. вань, депресії, а також покращити пам’ять. 20 хв – час, який має минути з моменту 1 доза аспірину (75 – 100 мг) на день вимкнення всіх систем електроніки перед сном до того, як піти у постіль. зменшує ризик розвитку раку. 2 – це кількість щорічних обов’язкових 28 днів – це час, який потрібен, аби по оглядів у стоматолога. бороти погану звичку. 2 чашки кави на день допоможуть жити 30 хв слід почекати, перш ніж чистити довше. зуби після їди. 2 роки має проходити між мазками Па 88,9 см – максимально допустимий паніколау (тест, що дає змогу визначити об’єм талії, який слід підтримувати жін передракові чи ракові клітини у матці). кам, аби уникнути таких хронічних захво 7 хв необхідно, аби спалити жир і кало рювань, як діабет і хвороби серця. рії під час надінтенсивних інтервальних 150 – це кількість хвилин, який ти тренувань. повинна витрачати на заняття спортом 7 – мінімальна кількість годин, упро кожен тиждень. довж яких ти маєш відпочивати щоночі. 300 – це кількість зайвих калорій, які 8 г клітковини потрібно з’їдати на сні часто вживають ті, хто не виспався вночі. данок, аби врегулювати рівень цукру у 2000 – кількість калорій, яка є реко крові впродовж дня. мендованою добовою дозою для жінок.

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

Email: postv@ukrposhta.com

Pw 3 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you