Page 1

•Конкурс. Підсумки

•Варто знати

Вчимося працювати поновому

•Поради для розради

Мир потрібен усім!

с. 2

Вийдіть за рамки буденності

с. 6

№22 (695)

с. 8

П’ЯТНИЦЯ, 13 ЧЕРВНЯ 2014 РОКУ

•ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК ак, 6 червня відбулася робоча поїздка представників профспіл ки працівників зв’язку України до Республіки Болгарії, під час Т якої вони зустрілися з генеральним директором туристичної ком

Профспілка зв’язківців налагоджує партнерські стосунки

Враховуючи складну політичну й економічну ситуацію в Україні, зокрема анексію півостро) ва Крим, профспілкові лідери галузі зв’язку розпочали активні пошуки альтернативних місць оздоровлення працівників галузевих підприємств і їхніх дітей. Головними ж вимога) ми у відборі санаторіїв і дитячих таборів залишаються безпека відпочинку, якісний рівень обслуговування та помірна ціна на путівки.

панії «ТУРАЛ» Гєшо Любєновим, обговорили можливість налаго дження тісних партнерських стосунків із забезпечення працівників галузі зв’язку України та їхніх родин якісним відпочинком (перебу вання української делегації профінансувала болгарська сторона). Компанія «ТУРАЛ» розглядається у якості потенційного парт нера зв’язківців, бо має великий досвід на ринку туризму в бага тьох країнах Європи, власний автопарк автобусів і легкових автомобілів, пропонує туристам широкий спектр послуг, органі зовує та бере участь у соціальних ініціативах, спрямованих на розвиток дитячої творчості й допомогу дітямінвалідам. Під час відвідування міжнародних дитячих комплексів «Царе вец» і «Альбатрос Святий Константин» у передмісті Варни, а та кож «Альбатрос» у м. Кранево профспілковим представникам бу ло продемонстровано умови, в яких перебувають дітлахи. На території є спортивні майданчики, тренажери, басейни, Інтернет, кімнати для навчання та відпочинку. З дітьми постійно працюють аніматори, які розвивають їх творчі здібності, супроводжують до моря і створюють безпечні умови під час перебування на воді. Безпеці життя дітей адміністрація таборів приділяє окрему увагу. Так, під постійним контролем – якість продуктів харчуван ня та медичне забезпечення: завжди присутній лікар, є автівка швидкої медичної допомоги... «В організації відпочинку дітей найголовнішими пріоритетами для нас є харчування, медицина та анімація, – зазначив Гєшо Лю бєнов. – Ми розуміємо, яка це відповідальність, і тому прискіпливо працюємо над кожною деталлю, аби діти не сумували, мали на столі корисну та свіжу їжу й перебували в оточенні справжніх професіоналів. Тож підбором кадрів для роботи з дітьми я займаю ся особисто». По закінченні робочої поїздки українська сторона побувала на відкритті міжнародного фестивалю дитячої творчості й талантів «Слов’янський вінець». Цього року до дитячого табору «Альба трос» з’їхалися команди талановитих дітей із різних держав, аби продемонструвати свої таланти в різних конкурсах, зустрітися з друзями, отримати цінні подарунки та незабутні враження від перебування на гостинній болгарській землі.

•АКТУАЛЬНО

Передплата 2014: будь завжди в центрі подій Щороку червень у видавців та активних читачів періодичної преси асоціюється із гарячим сезоном. Допитливі поціновувачі друкованого слова шукають собі нове видання, що задовольнить їхні інтелектуальні потреби, а працівники редакцій газет і журналів залучають нових передплатників. При цьому, як свідчить практика, видавці працюють у конкурентному середовищі. І щоб зацікавити читача, представники редакцій мають володіти не лише сухою статистичною інформацією, а й навичками сучасного комунікаційного маркетингу. ак, 10 червня на Лівобережному поштамті Київської міської дирекції відбувся День передплатника. «Передплата – одна з послуг, які надає пошта. Це роками перевіре на, улюблена поколіннями традиція в багатьох сім’ях, зручний і надійний спосіб завжди бути в курсі подій. Якщо людина не хоче пропустити жодної новини в нашому швидко плинному суспільстві, вона мусить передплатити хоча б одну газету, адже хто володіє інформацією, той володіє світом», – запевнила нас заступник начальника Лівобереж ного поштамту Антоніна Білоус. Цього дня на поштамті були присутні представники 10 редакцій газет і журналів. Тема тика цих видань різноманітна – від дитячорозважальної до аналітичної, наприклад, «Ві че» (журнал Верховної Ради України). Вже знайома нам із минулорічних передплатних кампаній Віра Правіна із натхненням розповідала двом молодим людям про журнал, «Ві че». Наче за збігом обставин, ці двоє молодиків за професією – правознавці, а отже, це ви дання є профільним для них. На кінець презентації журналу вони таки здійснили перед плату і залишили слова подяки. Сама пані Віра зазначила: «Вже 9 років поспіль я займаю ся презентацією нашого журналу на подібних заходах. І ще не було жодного разу, щоб я не залучила до нашого кола читачів нових людей. На жаль, нерідко трапляються люди, які шу кають, де надрукувати свою наукову статтю, і не знаходять гідного варіанта, як наслідок, наукові напрацювання просто кладуться на поличку. Але водночас мені дуже приємно, коли я зустрічаю людей, які передплачують наш журнал, а згодом і друкують у ньому с. 5 свої статті. Все ж таки ми робимо гідну справу».

Т

• УКРПОШТА НЕ МАЄ МЕЖІ – ЦЕ МІСТОК ВІД ДУШІ ДО ДУШІ! •


№22 (695)

2

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 13 ЧЕРВНЯ 2014 РОКУ

Успіх приходить лише до тих, хто його планує. Говард ШУЛЬЦ

•Події та коментарі •ВАРТО ЗНАТИ

Вчимося працювати поновому Віднедавна в ЗМІ почали жваво обговорювати можливості зміни бізнес)моделі Укрпошти, а саме: за) провадження франчайзингу в поштовій мережі підприємства. Справді, фахівці генеральної дирекції та залучені експерти вивчають досвід у цій сфері зарубіжних поштових операторів, у тому числі й при) ватних, а також низки інших крупних вітчизняних і зарубіжних компаній, які працюють у сфері послуг. «ПВ» вирішив роз’яснити на своїх сторінках широкому колу читачів, що ж таке франчайзинг і чому наше підприємство розглядає можливості впровадження цієї моделі ведення бізнесу в майбутньому.

Сучасна модель франчайзингу: «класика жанру» 1945 р. Рей Крок, майбутній засновник компанії Мак Дональдс, зацікавився причинами популярнос У ті одного невеликого ресторану в San Bernardino на За

ході США. В результаті він звернувся до власників успішного закладу і незабаром отримав ліцензію на пра во купівліпродажу таких самих ресторанів. У 1955 р. Рей Крок заснував компанію «Макдональдс Систем, Інк.», що стала родоначальником франчайзингу бізнес формату (Business Format Franchisings), тобто фран чайзингу в його сучасному вигляді. Що ж собою являє франчайзинг? Якщо зайти до «Макдональдсу» чи то у США, Франції, чи в Україні, ви стикнетеся з одним і тим самим рівнем сервісу, базо вим асортиментом і смаком страв, навіть такі дрібниці, як форма і рівень навченості персоналу, стиль оформ лення залів, обладнання на кухні та розмір столиків бу дуть ті самі. Це тому, що укладаючи договір франшизи, підприємець отримує бізнес під ключ – повну бізнес систему, яка включає ім’я компанії, її репутацію, право на продаж продукту і послуг цієї компанії, всі потрібні маркетингові технології, експертизу і механізми під тримки бізнесу, всі необхідні документи. Компанія, що надає франшизу, називається франчай зер, а підприємець, що її отримує, – франчайзі. Фран шиза, або франчайзинговий пакет (повна система ведення бізнесу, що передається франчайзі), дає змогу підприємцеві вести свій бізнес успішно, навіть не маю чи попереднього досвіду, знань або освіти в цій сфері. Франчайзинг можна назвати тиражуванням успішної моделі бізнесу з мінімумом ризиків. Купівля франшизи позбавляє підприємців необхідності отримувати спеціаль ні знання в обраній сфері діяльності, розробляти бізнес план, маркетингову, комерційну та рекламну стратегію. Як правило, франчайзери пропонують своїм потен ційним франчайзі можливості швидкого старту; відкрит тя власного бізнесу за бізнессистемою, перевіреною роками; зниження ризиків завдяки допомозі й супрово ду; мінімальні фінансові витрати на маркетинг і рекламу; отримання доступу до інформаційної та клієнтської баз франчайзера та консультацій з усіх питань; розкручений бренд; прихильність клієнтів. Використання франшизи регламентується догово ром між франчайзером і франчайзі. Зміст договору може бути простим або містити найдрібніші подробиці використання товарного знака. Як правило, угода регламентує суму відрахувань за використання фран шизи (вона може бути фіксованою, одноразовою за певний період або визначати відсоток від продажів). Вимоги відрахувань може не бути, але в такому випад ку франчайзі зобов’язується купувати у франчайзера певну кількість товару, робіт чи послуг. У зв’язку з тим, що франчайзі починає вести свою ді яльність як частина відомої мережі, його витрати на первісну рекламу зводяться до забезпечення реклами відкриття франчайзингового підприємства на локаль ному ринку. Так само і з поточною рекламою, спрямова ною на «розкрутку» франчайзингової мережі в даному конкретному регіоні.

Пошта за франшизою: ілюстрації успіху

Існує багато компаній, які надають «бізнес під ключ» у сфері торгівлі та надання різноманітних послуг, у то му числі й поштових. Стосовно останніх, йдеться пере дусім про «приватний сектор», тобто компанії, що зай маються доставкою посилок, обслуговуючи дистанцій ну торгівлю. Вони нерідко надають франшизи на етапі «останньої милі». Це, зокрема, видача й доставка поси лок і кореспонденції безпосередньо адресатам. Для прикладу, на українському ринку це компанія PickPoint, що пропонує підприємцям встановлювати автоматичні термінали для видачі посилок (постома ти). Бізнес швидко окупається в населених пунктах з більш як 100 тис. мешканців. При цьому слід зазначити, що компаніяфранчайзер не всі свої потужності віддає для використання у фран чайзингу. Підприємство може залишати в своїй влас ності низку об’єктів. Тій же корпорації McDonald’s безпосередньо належать 15% ресторанів McDonald’s у світі; решта є власністю генеральних (національних) дистриб’юторів (франчайзі). Що ж до поштових операторів, то Пошта Сербії, яка налічує загалом 1512 почтових відділення, нині має 194 франшизи. А компанія InPost, один із найкрупніших поштових операторів Польщі та основний конкурент на ціонального оператора поштового зв’язку країни, налічує 120 власних і 650 франчайзингових точок видачі посилок. У цьому сенсі варто звернути увагу на те, як працює ключовий конкурент Укрпошти на ринку України – поштовий оператор «Нова пошта». Чому ж поштові підприємства, в тому числі й дер жавної форми власності, звертаються до франчайзин гу? Вигода для них полягає в тому, що оператор отри мує хоч і невеликий, але гарантовано стабільний обсяг продажів своєї продукції (послуг), водночас виконуючи зобов’язання щодо забезпечення доступності поштових послуг для всіх мешканців країни. Якщо дохід стабіль ний, то його можна з успіхом планувати на майбутнє, а значить, розвивати нові напрями діяльності. Водночас франчайзер не обтяжений труднощами, пов’язаними з низкою витрат на підбір, навчання, утриман ня персоналу, контроль якості і т. д. Крім того, розвиток франчайзингової мережі є відмінною рекламою бренду. Щоб запропонувати свою франшизу на ринку, франчайзер має «довести до ладу» свою бізнессисте му, бізнеспроцеси й підтвердити ефективність свого бізнесу. Більше того, для ефективного розвитку фран чайзингової мережі франчайзер повинен мати флаг манське підприємство, на підставі якого відбувати меться «клонування» бізнесу. Лише за таких умов, ку пуючи франшизу, підприємець отримує перевірену, відпрацьовану бізнесмодель, яка довела свою ефек тивність на ринку. У випадку поштового оператора це означає, що франчайзинг може сприяти поширенню поштового біз несу в сільській місцевості. Адже в пошти вже наявні мережа поштових відділень, система перевезень тощо. Людина, яка вміє і прагне займатися бізнесом, за умови надання їй усіх необхідних документів, методичних ма теріалів й обладнання, без сумніву, зуміє застосувати надані ресурси з максимальною ефективністю. До речі, в колишньому Радянському Союзі у 30х роках пошта використовувала подібні способи господарювання.

Україна: особливості національного ринку

ака схема роботи дає великим компаніям можли вість розширювати ринки збуту, а маленьким і се Т ранчайзинг відіграє роль потужного джерела зрос реднім – ефективно здійснювати підприємницьку ді Фтання для багатьох галузей економіки, а також яльність, використовуючи при цьому засоби індивідуа ринків, що розвиваються. Така оцінка міститься в спіль

зингу, засідання якого проходило в кінці квітня 2011 р. у Берліні. Франчайзинг як новий економічний меха нізм – це своєрідне поєднання малого і середнього біз несу. Таке поєднання є союзом, де, з одного боку, зливаються енергія і зобов’язання окремого підприєм ця, а з другого – ресурси, комерційна сила і величезний досвід крупної компанії. Для української економіки франчайзинг є відносно новим явищем. На зростаючих ринках він є найбільш швидким способом навчання підприємців практичним стандартам, необхідним для ведення прибуткового біз несу. Привабливість франчайзингу – в наявності неза перечних переваг для обох учасників франчайзингових відносин. Для малих підприємств і індивідуальних під приємців він надає в розпорядження стабільний дохід ний бізнес, для відомих фірм і компаній – можливість розширити й усталити свої позиції на ринку. Нині за системою франчайзингу в Україні діють понад 400 торговельних марок – не лише закордонних, а й вітчизняних. Розвиток українського підприємниц тва, у першу чергу малого, ускладнений підвищеними комерційними ризиками. Слід зазначити, що українському законодавству не відомий термін «франчайзинг», і воно оперує терміном «комерційна концесія». Недоліки комерційної концесії в Україні полягають у невідповідності правового регу лювання франчайзингу природі та стану розвитку ко мерційних відносин; вимогах до реєстрації (подвійна реєстрація) та незахищеності франчайзі (особливо ук раїнських франчайзі у франчайзингових договорах з іноземним франчайзером). Також законодавство не регулює низку важливих ас пектів, детально врегульованих у законодавстві або су довій практиці країн, де франчайзинг уже давно й ефек тивно використовується. Українське законодавство не регулює питання тесту вання франчайзером франшизи перш ніж пропонувати її франчайзі. Така вимога прямо передбачена в законо давстві Італії. В інших країнах, наприклад Великобри танії, її закріплено на нормативному рівні: в судовій практиці або актах асоціацій по франчайзингу. Серед проблем, що виникають у створенні та функ ціонуванні франчайзингових систем в Україні, є відсут ність стабільності. Для останнього десятиріччя, коли почався прискоре ний розвиток франчайзингу в Україні, характерними були нестабільність економіки країни, її розвитку, що призводить, зокрема до різких коливань попиту на певні види товарів і послуг. Отже, українському молодому франчайзингу необ хідно навчитися зарубіжного досвіду організації, вико ристання і супроводження в правовому полі такої бізне сової моделі економіки.

лізації, ноухау, репутацію та діловий досвід перших.

ній заяві учасників Всесвітнього радника з франчай

Шановні читачі! Запрошуємо вас до діалогу. Надси лайте свої міркування, запитання, які вас хвилюють, і не лише з теми франчайзингу. А ми оперативно і фахово надаватимемо відповіді і роз’яснення.

червня в Мінінфраструктури відбулася зустріч пред 4 ставників Посольства Сполученого Королівства Вели кої Британії та Північної Ірландії в Україні з фахівцями,

тизованого сортувального центру Укрпошти у Київській області. «Реалізація даного проекту дасть змогу Укрпошті досягти якіснонового рівня технологічної зрілості, а отже, стати більш конкурентоздатною на місцевому ринку та ефективною у співпраці із закордонними операторами», – зазначив директор Департаменту стратегії та проектів УДППЗ «Укрпошта» Олексій Олешко. *** крпошта просить пенсіонерів не хвилюватися та повідомляє, що виплата пенсій і державних соцдо помог буде забезпечена вчасно. 532 тисячам громадян Донецької області та 380,7 ти сячам мешканців Луганської області будуть направлені кошти, призначені для виплати пенсій. Крім того, для здійснення виплат малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми, дітямінвалідам та інвалідам з дитинства згідно

з графіком кошти також будуть направлені 74,6 тис. сі мей Донецької і 85,7 тис. сімей Луганської областей. Забезпечити безпеку доставки коштів поштовим від діленням і відділенням Ощадбанку Донецької та Лу ганської областей мають МВС та СБУ, відповідне дору чення дав Прем’єрміністр України на засіданні Уряду. «Там живуть люди, громадяни України, вони повинні від чувати, що держава про них піклується», – наголосив Прем’єрміністр. У двох містах Донецької області – Краматорську й Слов’янську – та в м. Антрацит Луганської області пен сії та державні соціальні допомоги поки що виплачува тися не будуть, оскільки немає можливості забезпечити доставку коштів у ці міста.

що займаються авіаційними перевезеннями, морськими портами, залізничним і автомобільним транспортом, а та кож поштовим зв’язком. Головував на заході директор де партаменту міжнародного співробітництва й інвестицій ної діяльності Мінінфраструктури Андрій Нестеренко. На зустрічі розглянули питання участі комерційних під приємств Великої Британії в актуальних і перспективних проектах Мініфраструктури, а також створення механізму сприяння британського уряду таким компаніям. Зокрема, представники УДППЗ «Укрпошта» запропонували ство рити уряду Великої Британії певні пільгові умови для міс цевих компаній, зацікавлених узяти участь у масштабному інвестиційному проекті будівництва Центрального автома Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

У

•НОВИНИ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ДИРЕКЦІЇ

Email: postv@ukrposhta.com


Одяг – найпростіший засіб розкриття особистості. Софі ЛОРЕН

3

№22 (695)

•Тема дня

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 13 ЧЕРВНЯ 2014 РОКУ

•ВЧИМОСЯ ПОВСЯКЧАС операторів поштового зв’язку, яка, сподіваємося, популяC ризуватиме професію поштовика та сприятиме підвищенC ню іміджу Укрпошти серед населення України. Обов’язковою корпоративною вимогою щодо повсякC денного одягу працівників підприємства є дотримання діC лового стилю. Адже від вигляду працівника ВПЗ залежить

те, як сприймають наше підприємство клієнти та партнери. Норми та канони ділового стилю є загальноприйнятими: класичний діловий стиль одягу та взуття, охайність, помірC ність і стриманість. А недотримання його норм призводить до порушення корпоративної етики, відповідальність за яке несе як сам працівник, так і його керівник.

13.06.2014

«Щоб робити щось нове, потрібні люди, які володіють новими знаннями та навичками. Але для цього їх необхід но навчати». (Білл Гейтс) У минулому номері «ПВ» було опубліковано методичні рекомендації щодо поліпшення якості роботи для листоC нош. Сьогодні пропонуємо вашій увазі Пам’ятку для

Звітуєте поштою – надішліть декларацію завчасно

латники податків, які належать до малих підпри П ємств, можуть надсилати податкову звітність до органу доходів і зборів поштою. Таке відправлення

здійснюється не пізніше ніж за десять днів до закінчен ня граничного строку подання податкової декларації. На поштовому відправленні у нижній правій його час тині відправник пише найменування одержувача та його адресу в такій послідовності: назва вулиці, номер будин ку, найменування населеного пункту, району, області. Найменування відправника та його адресу слід писати у лівій верхній частині поштового відправлення в поряд ку, передбаченому для написання адреси одержувача. Поштовий індекс на листах пишеться стилізовани ми цифрами чорнилом або кульковою ручкою (за винятком червоного, жовтого та зеленого кольорів). У верхній частині поштового відправлення відправ ник робить позначку «Звіт». При цьому платник подат ків (відправник) заповнює бланк рекомендованого по відомлення про вручення на своє ім’я або на ім’я особи, якій належить надіслати повідомлення після вручення поштового відправлення адресатові. Також складає опис вкладення поштового відправлення у двох при мірниках із зазначенням у ньому найменування одер жувача та його адреси, поіменного переліку предметів, загальної вартості вкладення і підписує його. Звертаємо увагу, що у разі втрати або зіпсуття пошто вого відправлення чи затримки його вручення контролю ючому органу з вини оператора поштового зв’язку такий оператор несе відповідальність відповідно до закону. У такому випадку платник податків (ПП) звільняється від будьякої відповідальності за неподання або несвоєчасне

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

•ОФІЦІЙНО подання податкової декларації. Водночас ПП протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення зо бов’язаний надіслати поштою або надати особисто (за йо го вибором) контролюючому органу другий примірник податкової декларації разом з копією повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення. Важливо пам’ятати, що незалежно від факту втрати або зіпсуття такого поштового відправлення чи затрим ки його вручення ПП зобов’язаний сплатити суму по даткового зобов’язання, самостійно визначену ним у такій податковій декларації, протягом строків, установ лених Податковим кодексом України (далі – ПКУ). Нагадаємо, податкова декларація подається до органу доходів і зборів за вибором ПП, якщо інше не передбаче но ПКУ, в один із таких способів: особисто платником податків або уповноваженою на це особою; надсилається поштою з повідомленням про вручення та описом вкла дення; засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпи су підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. Порядок подання податкової звітності до контролю ючих органів передбачений ст. 49 ПКУ від 2 грудня 2010 р. за №2755VI зі змінами та доповненнями. Порядок оформлення поштових відправлень із вкла денням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. за №799 зі змінами та доповненнями. За матеріалами ukurier.gov.ua

•А ЯК У НИХ?

Приватизація британської Королівської пошти дає результат пераційний прибуток британської Королівської О пошти у 2013 – 2014 фінансовому році, який завер шився в країні 31 березня, зріс на 12% і становить

671 млн фунтів стерлінгів (1,1 млрд дол. США). Про це йдеться в повідомленні компанії. «У перший рік після приватизації ми продемонструва ли очікувані результати, – повідомила керівник Коро лівської пошти Мойя Грін. – Проте ситуація на ринку для нас продовжує залишатися дуже складною. Обсяги листів, що відправляються, постійно скорочуються, а через зростання активності онлайнпродавців на ринку посилок постійно підвищується конкуренція». Грін закликала уряд звернути увагу на непросте ста новище Королівської пошти, інакше «може постражда ти фінансова стабільність компанії». Опубліковані Королівською поштою дані були не однозначно сприйняті інвесторами Лондонської біржі: вартість акцій компанії, яка є частиною ключового індексу «Футсі 100» (FTSE 100), впала майже на 7%. Операція з приватизації Королівської пошти стала найбільшою подібною операцією у Великобританії з кінця 1990х рр., коли було продано державну залізнич ну компанію. Великі інституційні інвестори виявили значний інтерес до акцій Королівської пошти – призна чена їм квота була перекрита у 20 разів, але в підсумку – з 800 звернень цих гравців ринку було задоволено лише три сотні. Email: postv@ukrposhta.com


№22 (695)

4

•Панорама

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 13 ЧЕРВНЯ 2014 РОКУ

Ким би ти не був – будь кращим. Авраам ЛІНКОЛЬН

•ЕКСКУРСІЯ

На гостину – до пошти До Міжнародного дня захисту дітей Чернігівська дирекція Укрпошти для третьокласників школи № 1 провела захоплюючу екскурсію поштамтом.

•ТЕХОГЛЯД

Екзамен на профмайстерність

алюки познайомилися із різними поштовими про фесіями – операторами, сортувальниками, листо М ношами, дізналися, завдяки кому відправлення подоро жують світом і знаходять своїх адресатів.

Незважаючи на те, що обов’язковий технічний контроль автотранспорту ЦПП Сумської дирекції Укрпошти проводиться щорічно і нинішній нічим особливим не відрізнявся, поштові водії все ж по) мітно хвилювалися. Адже вони разом з ремонтною службою ЦПП дуже старанно готувалися до цього своєрідного екзамену… ерівники дирекції та ЦПП ра зом із представником ДАІ огля К нули всі автомобілі, які, як прави

З цікавістю діти стежили, як приймають, офор млюють, зважують і пакують посилки й бандеролі. Особливо захопилися школярі оформленням листів. Ді ти навчилися правильно заповнювати конверти, клеїти марки та спостерігали, як на них ставлять штемпелі. На згадку про цікаву подорож малеча отримала пош тові сувеніри.

•ЛІТО–2014

Наше майбутнє – це наші діти: дбаймо про них!

З метою організації оздоровлення та відпочинку дітей працівників Донецької дирекції Укрпошти профспілки ознайомилися з умовами проживан) ня та відпочинку в багатьох дитячих закладах об) ласті, визначилися та сформували заявку. днак життя внесло свої корективи. Заплановане місце відпочинку, Святогірськ, стало занадто небез печним навіть для проживання. Розпочалася нова, найважча відповідальна пора. У зв’язку з бойовими діями в Донецькій області, посилен ням загрози життю та здоров’ю дітей оперативно стали вивозити дітей наших працівників у безпечну зону. Зараз у межах Донецької області навіть дорога небез печна, тому до перевезення дітей на оздоровлення та від починок готувалися ретельно, із залученням до супрово ду підрозділів ДАІ, проведенням інструктажів з безпеки. Коли йдеться про дітей, зайвих заходів безпеки не буває. Президія профспілкового комітету Донецької обласної організації працівників зв’язку вирішила звернутися до Донецької дирекції та генеральної дирекції УДППЗ «Укр пошта» з проханням віднайти можливість і збільшити від рахування на культурномасову, фізкультурну й оздоров чу роботу для забезпечення безоплатного (для батьків) перевезення та відпочинку дітей у ДЗОВ «Стріла». Діти – це найдорожчий скарб, наша надія на щасливе майбутнє. Завдяки спільним діям, вдалося вивезти й організу вати оздоровлення та відпочинок у ДЗОВ «Стріла» 79 дітей наших працівників. За дорученням керівництва та наших працівників, висловлюємо щиру вдячність колегам Запорізької ди рекції за порозуміння, згоду перенесення термінів заїз ду з 14 на 5 червня, турботу та увагу, яку відчули наші діти з перших хвилин, за професіоналізм усіх працівни ків ДЗОВ «Стріла». Сподіваємося, що чисте повітря, сонце, вода, незабутні враження від спілкування допоможуть нашим дітям пере жити сучасні тривожні події та посилять віру в майбутнє.

О

З надією на мир Донецька обласна організація працівників зв’язку дирекції Укрпошти Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

ло, задіяні у перевезенні пошти та на інших роботах. Також була про ведена перевірка комплектації ав томобілів необхідним інструмен том, пристроями, вогнегасниками, медичними аптечками й іншим обладнанням. Зауважень щодо тех нічного стану автомобілів, їх ком плектації не було. – Я з року в рік проводжу техогля ди на багатьох підприємствах, – роз повів працівник відділу технагляду Сумської міської ДАІ Анатолій Слюнін, – і маю з чим порівняти техогляд поштових автомобілів. Якщо брати державні підприємства і їх рухомий склад, то стан справ у автогосподарстві поштовиків на го лову вище інших держпідприємств. Хоч машини у поштовиків не нові, од нак вони у хорошому технічному стані. Так що нинішній оглядекзамен вони витримали на відмінно. Ще до дам, що в ЦПП, так би мовити, на своєму місці служба ремонту машин. Ну і чи не найважливіша складова

гарантії експлуатації машин у хоро шому технічному стані – це став лення керівників до цих питань. Маю на увазі, перш за все, директора Сум ської дирекції Володимира Криштопа та начальника ЦПП В’ячеслава Ба баєва. Взагалі у дирекції існує добра традиція дуже відповідального став лення до автогосподарства… Виступаючи перед учасниками щорічного техогляду, Володимир Криштоп зазначив, що дрібниць у поштовому автогосподарстві не має. На жаль, рухомий склад з ро ками вичерпує свій ресурс. Отож гарантування його безпечної робо ти потребує додаткових зусиль. Тому кожен на своєму місці пови нен сумлінно виконувати постав лені перед ним завдання. Володи мир Миколайович також звернув увагу на якісну підготовку до обов’язкового технічного огляду. Поштові автомобілі усі пофарбо вані, знаходяться в технічно справ ному стані, що безпосередньо впливає на якісне обслуговування споживачів і своєчасну доставку поштових відправлень.

Розповідаючи про підготовку до техогляду, В’ячеслав Бабаєв зазна чив, що працівники ЦПП ремонту вали автомобілі, фарбували їх, а та кож – оновлювали розмітку, дорож ні знаки, прибирали територію ЦПП. «Роботи вистачило усім, – сказав В’ячеслав Бабаєв. – Однак особливу подяку хочу висловити старшому майстрові ремонтної майстерні Борису Ступаченку, ма ляру з фарбування Анатолію Фе дорченку, слюсарям з ремонту автомобілів Олександру Машкову, Юрію Гореті, Миколі Максименку, Миколі Рибалку, Едуарду Слізченку, а також водіям Сергію Хоруженку, Валерію Бережному, Сергію Поно маренку, Сергію Шоколенку, Василю Пономаренку та іншим. Дуже дя кую за якісну підготовку рухомого складу до проведення огляду». Власне, завдяки усім цим спеціа лістам, працівники ЦПП зуміли на відмінно скласти щорічний екзамен на профмайстерність. Інф. Сумської дирекції Укрпошти

•СПОРТ

Кубок України з панкратіону – в поштовика Нещодавно в м. Бровари Київської області відбулися одразу дві національні першості з панкратіону – чемпіонат України серед юнаків і кубок України серед дорослих. Участь у триденних зма) ганнях взяли понад 600 спортсменів із 15 областей. лово «панкратіон» походить від назви одного з видів єди С ноборств, уперше включеного до

програми Олімпійських ігор Древ ньої Греції в 648 р. до н.е. Згодом грецький панкратіон переродився в римське гладіаторство. Сьогодні панкратіон – це сукупність бага тьох видів єдиноборств, атлетам дозволяється застосовувати прак тично весь арсенал технічних дій боротьби вільної, грекоримської, самбо, дзюдо, боксу і кикбоксингу. Інженер відділу комунікацій Київської міської дирекції Укр пошти Олександр Мурашко став чемпіоном кубка України у ваговій

категорії 84 кг. На шляху до фіналу він провів 3 сутички з представни ками Чернівецької, Тернопільскої та Київської областей. У фіналі зустрівся з представником Черні гівської області і в результаті здо був перемогу. У загальнокомандному заліку І місце посіла збірна команда з Киє ва, другими стали представники Чернівецької області, ІІІ сходинка – за спортсменами Сумщини. За результатами турніру буде сформовано національну збірну команду України, яка візьме участь у чемпіонаті Європи у липні (Буха рест, Румунія). Email: postv@ukrposhta.com


•Акценти

Історія змушена повторюватися, тому що ніхто її не слухає. Лоренс ПІТЕР

•НА ЧАСІ

•АКТУАЛЬНО

с. 1

5

№22 (695)

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 13 ЧЕРВНЯ 2014 РОКУ

Передплата 2014: будь завжди в центрі подій Придбав сертифікат – допоміг армії

привітною усмішкою презентува ла газету «Порадниця» Оксана З Хронюк, роздаючи заохочувальні подарунки передплатникам, кружки із логотипом газети. Окрім цього, на передплатників очікував ще й розіг раш більш цінних призів, зокрема в 2013 р. переможці конкурсу отрима ли телевізор, холодильник і пральну машину. Цього дня нам вдалося поспілку ватися з кількома зацікавленими в друкованому слові людьми. Пер шими були дві кияночки Наталія і Тетяна (на фото), які спеціально в цей спекотний день прийшли пе редплатити кілька видань. Як зазна чила одна з них, «прийшла сьогодні передплатити собі жіночий журнал. Чому не зробила це через Інтер нет!? Відповідь проста: так склало ся, що багато років всією сім’єю хо димо на пошту і передплачуємо. На віть у сучасному інформаційному суспільстві це є не пережитком ра дянської епохи, а продовженням традицій наших батьків». Також ми натрапили на досить раціонального Володимира, який, не зважаючи на свій вік, розуміє, що прийти і передплатити видання на

оштовики Сумщини добре розуміють, що П найголовніше сьогодні –

подібному заході, поперше, еконо мічно вигідніше, а, подруге, – час, затрачений на передплату сьогодні, буде в декілька разів компенсова ний, оскільки листоноша принесе газету додому. Це раціонально! Підтвердженням моїх думок ста ли слова Антоніни Білоус, яка зазна чила: «Багато із активних читачів

преси не відвідують подібні заходи, а отже, втрачають багато преферен цій. Але є інша сторона медалі. Всі наші листоноші, що підпорядкову ються Лівобережному поштамту, заходячи в кожну оселю, невтомно пропонують передплатити періо дичне видання. Тож користуйтеся послугами наших листонош».

Укрпошта є одним із основних розповсюджувачів періодичних видань за передплатою, метою якого, перш за все, є задоволення потреб читачів.

Чернігівщина. Традиційний День передплат ника в Чернігові став чудовою нагодою для читачів газет і журналів відверто поспілкуватися з журналіста ми, передплатити улюблене видання та отримати суве ніри. Чернігівська дирекція Укрпошти разом із місце вими редакціями, як завжди, організувала для містян яскраве свято. Останнім часом все більше людей надають перевагу Інтеренету, радіо та телебаченню. Однак разовий ти раж на газети та журнали, який становить 639073 при мірників, свідчить про те, що читач зацікавлений знати

це мир і спокій, яких так потребує наша держава. І посильна допомога захис никам Вітчизни допоможе стабілізувати ситуацію. То му працівники Сумської дирекції Укрпошти перера хували одноденний заробіток (майже 40 тис. грн) на ра хунок спеціального благодійного фонду для потреб 27го артилерійського полку, який дислокується в Су мах. Тому вони закуповують і передають необхідні речі місцевим прикордонникам, збирають продукти та това ри першої необхідності для військових частин, що дис локуються у районах області. Окрім того, працівники дирекції брали і беруть участь у акції на підтримку укра їнської армії, телефонуючи за номером «565». Вони та кож пропонують свою допомогу благодійним організаці ям міста, церковним громадам, волонтерам, які організу вали збір пожертвувань для українських військових. А нещодавно керівник Сумської дирекції Володимир Криштоп побував у головному офісі відділення Ощад банку України в Сумах, аби взяти участь у благодійній акції з придбання сертифіката казначейського зобов’язання «Військовий» на підтримку української армії. Він купив сертифікат номіналом 1000 грн. – Я ознайомився з умовами цього казначейського зобов’язання, – розповів Володимир Миколайович, – і знаю, що кошти від його реалізації будуть спрямовані на підтримку української армії. Сьогодні нашій державі до сить складно. І ми, як свідомі громадяни, повинні підста вити їй плече. Власне, придбання подібних сертифікатів і може стати однією з ефективних форм посильної участі у розбудові нової української армії. Я, як керівник державного підприємства, ніяк не можу стояти осто ронь, коли така державна структура, як армія, потре бує допомоги. Хто допоможе Україні, її Збройним силам, як не ми! Володимир Криштоп дуже сподівається, що його приклад наслідуватимуть й інші свідомі мешканці Сум щини. У ході акції керівники філії Ощадбанку опри люднили інформацію про те, що на сьогоднішній день в області вже реалізовано 350 таких казначейських зобов’язань. Серед перших, хто придбав їх, були керів ники області – голова облради та облдержадміністрації, до яких долучився і керівник Сумської дирекції Укр пошти Володимир Криштоп. Інф. Сумської дирекції Укрпошти

останні новини, цікаві історії та зворушливі людські долі зі сторінок преси. Кожен, хто завітав на «пошто вий майданчик», де проводився День передплатника, мав змогу познайомитися із журналістами та редакто рами періодичних видань, висловити їм свої побажан ня або ж подякувати за цікаві статті. Прихильників друкованого слова не залишили без подарунків. Редакції газет «Деснянська правда», «Віс ник Ч», «Весть», «Гарт», «Деснянка» розіграли серед своїх читачів чудові сувеніри, серед яких годинники, посуд, футболки. А редакція газети «Черниговские но вости – Семь дней» подарувала шанувальникам серти фікати на розваги (боулінг, автодром, більярд, соляну печеру) та розіграла мішок цукру. Зорієнтуватися у величезній кількості газет, журна лів, книг і зробити вибір чернігівцям допомагали пош товики. Адже тільки у каталозі видань України – понад 3000 найменувань на будьякий смак і вподобання. Вже традиційно у День передплатника когорта чи тачів періодичної преси зростає в рази. Цього разу ли ше за один день містяни передплатили різноманітних видань на майже 7 тис. грн.

Луганщина. Нещодавно День передплатника пройшов у ВПЗ Луганськ6. Активну участь у заході взяв представник ТОВ «Вланик», який надав призи передплатникам газет «Експресклуб», «Експресно вини», «Світ новин». Зібралися всі бажаючі оформити переплату. Працівники поштамту – ЦПЗ №1 розпові дали клієнтам про можливість передплати місцевих і Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

центральних видань. Втім, задоволеними були і всі працівники пошти, адже нинішній День передплатни ка ще раз довів істину: справжні передплатники не змі нюють своєї доброї звички читати улюблені газети або журнали! По закінченні свята відбулося підбиття під сумків конкурсу за передплатою. У цей день ніхто не залишився без подарунка. Лу ганські поштовики раді, що в черговий раз змогли по дарувати людям свято. Гадаємо, наших прихильників суттєво збільшиться, і це не дивно, адже ми працюємо для вас, шановні передплатники!

Харківщина. Нещодавно поштамт – ЦПЗ №1 Харківської дирекції Укрпошти проводив Дні перед платника, зокрема у ВПЗ №2 та №124 м. Харкова, Дергачівського, Золочівського, Краснокутського та Богодухівського районів. Там були присутні представ ники ЗМІ, газети «Соціальний акцент» і журналу «Бухгалтер». Для заохочення передплатникам вруча ли подарунки, проводили безпрограшну лотерею, під час заходів було передплачено близько 600 екземпля рів видань.

•УДАІ ІНФОРМУЄ

Українські автомобілісти їздитимуть за новими Правилами Провідні українські юристи у сфері безпеки до) рожнього руху спільно з ДАІ України та громад) ськими активістами готуються вже цього місяця представити нові Правила дорожнього руху. х планується презентувати на За гальнонаціональному форумі з пи тань безпеки руху в червні 2014 р. Го ловна особливість – надання ПДР статусу закону, прийнятого парла ментом. На сьогодні Правила мають статус постанови Кабінету Міністрів України, що часто вносить невідпо відності в ієрархію підзаконних актів. Правила планується затвердити як ок ремий розділ у Законі України «Про дорожній рух». Спочатку пропонується розмістити пункти, які сто суються знаків, розмітки, регулювання руху – і тільки після них внести ті, що власне регулюють порядок і режими руху. У ПДР повинні бути тільки правила, що регулюють рух, а не вимоги щодо обов’язків або техніч ного стану транспорту. Серйозних відмінностей від нині діючих Правил дорожнього руху не буде, хоча додадуться принципово нові. Наприклад, щодо обов’язкових світловідбивних жилетів на водіях, які знаходяться поза машиною, або заборони неправомірного використання аварійної сиг налізації, паркування на тротуарах або розмов по мо більному телефону без гарнітури, обов’язкових літ ніх/зимових шин та інші. Крім того, оновлені Правила дорожнього руху містять визначення «агресивна їзда» і «обмеження швидкісного режиму для різних доріг у на селених пунктах».

Ї

За матеріалами finance.ua Email: postv@ukrposhta.com


№22 (695)

6

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 13 ЧЕРВНЯ 2014 РОКУ

Коли ти маєш вчинити щось погане, сім разів подумай – і не вчини, а добро роби не думаючи.

•Поштова спільнота

Максим РИЛЬСЬКИЙ

•ТВОЇ ЛЮДИ, УКРПОШТО!

•КОНКУРС. ПІДСУМКИ

Професія за покликанням червня святкує день народжен ня Лариса МОЖАРІВСЬКА – 15 старший диспетчер диспетчерської

служби Житомирської дирекції Укрпошти. Знайти своє покликання – справа нелегка. Не завжди вдається зробити це з першого разу. Ларисі Володими рівні пощастило в житті. У вересне вий день 1976 р. вона прийшла пра цювати учнем оператора у відділен ня поштового зв’язку, і нині має 38 років поштового стажу. За ці роки працювала на різних посадах, де на полеглива праця, сильне бажання чогось досягти дава ли свої результати. Вона – не тільки успішна жінка, а й незамінний порадник у будьяких питаннях, скромна та відверта. У родині Лариса Володимирівна – прекрасна дру жина, турботлива мама і лагідна бабуся, берегиня сі мейного вогнища, яка дбає про добробут, мир і злагоду в сім’ї. Адміністрація та профспілковий комітет Житомир ської дирекції Укрпошти щиро вітають іменинницю зі святом, зичать міцного здоров’я, сімейного добробуту, подальших успіхів у роботі. Нехай на Вашому шляху будуть тільки приємні зустрічі, а оточуючі захоплюють ся Вашою красою та жіночністю.

Безмежного людського щастя олектив відділення поштового К зв’язку Жорнівка ЦПЗ №11 Київ ської обласної дирекції Укрпошти ві

тає свого начальника Віру НІМ ЧЕНКО з днем народження. Віра Володимирівна понад 20 ро ків присвятила поштовій справі. Вона душею вболіває за свою роботу, адже для неї – це життя. Пані Віра – добра, чуйна, людина з прекрасною душею. Найбільшою радістю в її житті є діти та онуки – велика втіха та розрада. Колеги щиро вітають Віру Володимирівну зі святом і зичать їй міцного здоров’я, безмежного людського щас тя і сімейного затишку, добра і достатку на довгі та щас ливі літа.

Друге місце – Марина Кузьміних (с. Басань, Пологівський рн)

Перше місце – Валерія Плаксина (Токмак)

ирока географія учасників конкурсу дитячого ма люнка «Я – за мир!», проведеного Запорізькою ди Ш рекцією Укрпошти на честь Міжнародного дня захисту

дітей, засвідчила велику зацікавленість підростаючого покоління в усіх куточках нашої області у мирній і спо кійній Україні. На розгляд журі протягом лише двох тиж нів надійшло понад 200 робіт, виконаних авторами різних вікових категорій у розмаїтих техніках малювання. Проте всі вони, без винятку, були щирі та світлі, з надією на чис те небо над головою, стабільність і безхмарне майбутнє.

Понад 35 років на пошті

Третє місце – Валерій Романчук (Запорізька загальноосвітня школаінтернат №2)

червня відсвяткувала 60річний ювілей листоноша відділення пошто 6 вого зв’язку Київ187 Любов ВОРОНА.

Любов Миколаївна має стаж робо ти на пошті 35 років. Вона – любляча матуся трьох доньок – Надії, Віри та Ольги, вправна бабуся рідним онукам. Від імені рідних, друзів і колективу ВПЗ №187 вітають ювілярку з днем народження та бажають, щоб у кож ному слові – ноти тепла, добра, любові, безмежні радіс ні стежини, міцного здоров’я та успіхів у роботі.

Вітаємо колег!

олектив ІваноФранківської дирекції Укрпошти щи ро вітає з ювілеєм Любов МОСКАЛЮК, Ганну ВОЛ К КОВЕЦЬКУ, Надію ЩЕРБАНЮК, Дмитра СТЕФА

НІВ, Марію ВІТОВСЬКУ та старшого інструктора з ЕВОП ЦПЗ Коломия Марію ПАНАС. У цей святковий світлий день, коли настав ваш ювілей, ми щиро вас вітає мо, добра і щастя вам бажаємо. Хай обминають вас триво ги, хай Бог дасть щастя на путі, хай світла, радісна дорога щасливо стелиться в житті! Тож не старійте і не знайте в житті ні смутку, ані бід, у серці молодість плекайте, жи віть до ста щасливих літ! Колектив відділення поштового зв’язку Русів Івано Франківської дирекції Укрпошти вітає листоношу Па раску РАДОМСЬКУ, яка 10 червня відсвяткувала золо тий ювілей. Бажаємо міцного здоров’я, щастя, добробуту і достатку. Хай біди і негаразди залишаться у минулому, хай Матір Божа Вас оберігає, а Бог хай Вам допомагає сьогодні та завжди. Мама Марія, дружина Людмила, донечка Катруся і брат Сергій вітають з днем народження прекрасного си на, люблячого чоловіка і татуся та гарного брата, водія кур’єра Чернівецької дирекції Укрпошти Петра ТАТАР ЧУКА. Від усього серця бажаємо йому міцного здоров’я і життєвої наснаги, професійних успіхів і особистих творчих досягнень, злагоди та добробуту. Нехай здій снюються всі заповітні мрії, а будьякі повороти долі зав жди відкривають лише нові обрії майбутніх перспектив. Щастя, радості, добра і благополуччя. Цінуємо і любимо тебе.

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

Третє місце – Тетяна Івахненко (с. Терпіння, Мелітопольський рн)

Особливо хочеться відзначити вихованців загальноос вітніх шкілінтернатів і реабілітаційних центрів Запорізь кої області, які взяли найактивнішу участь. Не випадково керівництво Запорізької дирекції Укрпошти вирішило відзначити грамотами та грошовими преміями кожен із учбових закладів, загальна кількість яких становить 11 – із Запоріжжя, 7 – із районів області. Індивідуально вирішили заохотити грамотами та преміями роботу, яка посіла перше місце, – Валерії Плаксиної (Токмак), друге – Марини Кузьміних (с. Басань, Пологівський рн), третє – Тетяни Івахненко (с. Терпіння, Мелітопольський рн), Валерія Романчука (Запорізька загальноосвітня школа інтернат №2) та Максима Єлисеєва (Хортицький учбово реабілітаційний багатопрофільний центр).

Третє місце – Максим Єлисеєв (Хортицький учбовореабілітаційний багатопрофільний центр)

Дякуємо всім учасникам і вітаємо переможців! Нові конкурси – не за горами! Ігор ПАВЛЕНКО

АНЕКДОТИ Вранці мати запитує сина: – Петрику, що то вранці впало з таким гуркотом? – Одяг. – А чому так голосно? – Я не встиг з нього ви лізти! *** Дружина голосить чоловікові: – Я була глуха і сліпа, коли виходила за тебе заміж! – Ось бачиш, від яких хвороб я тебе зцілив! *** Лікар оглядає пацієнта: – Щось ви мені не подобаєтеся? – Та ви, лікарю, теж не красень…

•ПОДЯКА

П

ишуть до вас колишні працівники поштового зв'язку, учасники бойових дій у Великій Вітчиз няній війні 1941 – 1945 рр., висловлюємо щиру вдяч ність керівництву Сумської дирекції Укрпошти за постійну увагу до нас і наших життєвих проблем. Нам дуже приємно щороку отримувати від них привітання та слова вдячності, це ще раз доводить, що наші зусилля в прагненні до перемоги не були марними. Дякуємо керівництву за теплі слова привітань з нагоди 69ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні та отриману матеріальну допомогу, яка в наш час не тільки не зайва, а ще й допоможе підлікуватися. Спасибі їм за те, що не забувають про нас, доки живе вдячність у людських серцях, доти живе пам'ять про Велику перемогу. Від щирого серця бажаємо керів ництву і всім працівникам Сумської дирекції успіхів і всього найкращого у всіх починаннях. Учасники бойових дій у ВВВ, м. Суми Email: postv@ukrposhta.com


Дев’ять десятих нашого щастя залежать від здоров’я. Артур ШОПЕНГАУЕР

7

№22 (695)

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 13 ЧЕРВНЯ 2014 РОКУ

•Здоров’я

•ПАМ’ЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

Заходи особистого захисту від нападу іксодових кліщів Так звані «енцефалітні кліщі» – це кліщі роди) ни іксодових, що трапляються в лісі, на луках, пасовищах України, а в останнє десятиріччя, за умов інтенсивних процесів урбанізації, пе) ремістилися в паркові зони відпочинку міст, сквери.

Засоби особистого захисту від кліщів прості і до ступні кожній людині, яка дбає про своє здоров’я. При відвідуванні місць, де можуть бути кліщі, ре комендується одягатися у світлий однотонний з довгими рукавами щільно прилягаючий до тіла одяг, на якому легше помітити кліщів. Голову слід покривати головним убором. Само та взаємоогляди необхідно проводити під час прогулянки через кожні 2 год та ще раз удома. Особливо ретельно потрібно обстежувати ділянки тіла, покриті волоссям. Місце для привалів, нічного сну на природі не обхідно звільнити від сухої трави, гілок, хмизу в ра діусі 20 – 25 м. Удома слід одразу змінити одяг, білизну, ретельно їх оглянути, випрати та випрасувати. Не можна за лишати цей одяг біля ліжка чи спати в ньому. Ви трушування одягу не позбавляє від кліщів. Використовувати для захисту від кліщів ефек тивні репеленти (диметилфталат, диметилтолуамід ДЕТА, «Редет», «Тайга», «Пермет» та інші). Якщо ви виявили у себе на тілі кліща, його не за вадило б здати в лабораторію для аналізу, оскільки кліщ може переносити таке небезпечне захворюван ня, як енцефаліт. Перевірити можна тільки живого кліща. Тому помістіть його в герметичну тару і до ставте в лабораторію. Якщо це неможливо здійсни ти в той же день – зберігайте тару в холодильнику. Кліщовий енцефаліт – це природне вогнищеве гостре інфекційне вірусне захворювання з переваж ним ураженням центральної нервової системи, яке може призвести до інвалідності, іноді навіть до ле тальних випадків. Вірус кліщового енцефаліту зберігається та роз множується в організмі кліща й передається наступ ним поколінням. Зараження людини відбувається під час крово ссання кліща, при випадковому роздавлюванні клі ща чи розчісуванні місця укусу, втиранні в шкіру зі слиною чи тканинами кліща збудника інфекції, вжи ванні в їжу сирого молока інфікованих кіз, корів. Від хворої людини до здорової це захворювання не передається. Період від зараження до перших клінічних проя вів хвороби (інкубаційний) триває, в середньому, 7 – 14 днів, з коливаннями від однієї до 30 діб. У хворого різко піднімається температура тіла до 38 – 39°С, з’являється нудота, блювота, турбують болі в м’язах шиї, спини, кінцівок. У місці присмок тування кліща з’являється еритема. У подальшому відмічаються симптоми ураження центральної нер вової, серцевосудинної, дихальної систем. Для лі кування призначають імуноглобулін проти кліщо вого енцефаліту. Інф. пресслужба МОЗ України

Засновник: Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» Редакційна рада:

Редакція не завжди поділяє погляди авторів публікацій. Листування з читачами тільки на сторінках газети.

Михайло Паньків, Людмила Кузнецова, Олена Нікольська, Володимир Мороз, Леонід Ненько, Павло Богданов, Світлана Ткаченко

За достовірність фактів, цифр, точність імен і прізвищ відповідають автори статей, а за зміст реклами — рекламодавці. Усі права заcтережені. Передрук можливий лише з відома редакції. Рукописи не рецензуються і не повертаються. Газету набрано і зверстано у редакції газети «Поштовий вісник» УДППЗ «Укрпошта»

Головний редактор Газета зареєстрована Державним комітетом інформаційної політики України 30.11.1999 р. Реєстраційне свідоцтво: КВ № 3839

Адреса редакції: Хрещатик, 22, Київ, 01001, тел.: 3232027; факс 2792471 Email: postv@ukrposhta.com Видається на замовлення УДППЗ «Укрпошта» Друк ТОВ «МегаПоліграф» (вул. Марка Вовчка, 12/14, м. Київ)

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

Під час прес)конференції в МОЗ України головний позаштатний інфекціоніст МОЗ України Ольга Голу) бовська розповіла, як громадянам убезпечити себе від інфекційних захворювань і харчових отруєнь. сновним правилом убезпечення від таких захворювань Ольга Голубовська назвала регулювання питного режиму, особливо у дітей, які гірше переносять втрату води. Водночас, як радить фахівець, воду варто пити лише кип’ячену, не зали шати в пляшках відкритою, уникати вживання з відкритих водойм і водогонів. Зазвичай варто вживати не менше 2 – 3 л рідини на добу, хоча вживання кількості води є суто індиві дуальним і залежить від способу життя людини, фізичної активності, кліматичних умов тощо. На переконання фахівця, особливу увагу також варто приді лити особистій гігієні та правилам безпечного харчування. Для того, щоб застерегти себе та родину від кишкових отруєнь і ток сикоінфекцій, Ольга Голубовська рекомендує дотримуватись основних правил безпечного харчування: створити належні умови зберігання продуктів, піддавати гарячі страви з м’яса та риби ретельній термообробці, споживати лише свіжі, вимиті фрукти та молочні продукти, а також не купувати продукти харчування у місцях стихійної торгівлі. А головне – забезпечи ти чистоту всього, що має відношення до їжі і напоїв, починаю чи з рук і завершуючи кухонним обладнанням. Серед потенційно небезпечних продуктів, вживання яких варто обмежити в літній період, фахівець назвала сирі яйця, молочні та кисломолочні продукти. Людям, які мають хроніч ні гастроентерологічні захворювання, варто утримуватися від вживання солі, насичених жирів і цукру. Також Ольга Голубовська звернула особливу увагу на меди цину подорожей. Як вона зазначила, у зв’язку з посиленням міграційних процесів, особливо під час літнього відпускного періоду, актуальним стало поняття «діарея туристів», основ ною причиною якої у 80% випадків є бактеріальні ентеропато гени. Ризик виникнення діареї під час поїздки за кордон є неоднозначним: наприклад, у країнах Європи та Північної Америки він не перевищує 5%, а от у Латинській Америці, Аф риці та Азії – збільшується до 20 – 75%. Враховуючи це, фахівець рекомендує завжди мати в аптеч ці оральні регідратаційні суміші, антибактеріальні та проти протозойні препарати, а також сорбенти (краще гелієві). Якщо виникла ситуація, коли дані ліки не доступні, варто самому зробити регідратаційну суміш (6 чайних ложок цукру та одна чайна ложка солі на 1 л води) і вжити її. У будьякому разі, зазначає Ольга Голубовська, лікування необхідно проводити з урахуванням особливостей тієї країни, звідки приїхав хворий. Тому при перших симптомах отруєння чи інфекційних захворювань необхідно термінового зверну тися до лікаря. Начальник відділу епідеміологічного нагляду та профілак тики інфекційних захворювань Державної санітарноепіде міологічної служби України Олександр Заїка повідомив, що з початку року зареєстровано 25 спалахів кишкових захворю вань, унаслідок яких постраждало понад 260 осіб, у т. ч. близь ко 200 дітей, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний пері од минулого року. Зросла кількість спалахів у організованих дитячих колективах і побуті, а також пов’язаних з реалізацією харчових продуктів у закладах громадського харчування. Основними причинами цих спалахів Олександр Заїка на звав грубе порушення власниками чи керівниками закладів вимог санітарного законодавства, технології приготування їжі, зберігання харчових продуктів без належного темпера турного режиму, термінів і порядку проходження періодич них медичних оглядів і недотримання працівниками правил особистої гігієни. Фахівець Державної санепідемслужби України також пові домив, що з початку 2014 р. серед населення всього було заре єстровано понад 3 млн випадків інфекційних хвороб, порівня но з аналогічним періодом минулого року захворюваність у цілому знизилася на 9,5%. Це, як правило, гострі кишкові ін фекційні хвороби зі встановленими та невстановленими збуд никами, сальмонельозні інфекції, вірусний гепатит А, каш люк, збільшилася також кількість завізних випадків малярії. «У будьякому разі всі випадки інфекційних захворювань і питання сезонного зростання кількості кишкових інфекцій пе ребувають на особливому контролі Державної санітарноепі деміологічної служби та Міністерства охорони здоров’я України для своєчасного та якісного реагування», – запевнив Олександр Заїка.

О

ліщі є переносниками збудників вірусних, ри кетсіозних, бактеріальних захворювань людей і К тварин. В умовах м. Києва вони поширюють іксодо

вий кліщовий бореліоз серед людей, піроплазмоз – серед собак; в умовах України – ще й кліщовий енцефаліт, туляремію тощо. Від хворої людини до здорової збудники цих захворювань не передаються. Найчастіше кліщі прикріпляються до одягу лю дини, коли вона торкається гілок дерев, кущів або сидить на траві. Кліщі присмоктуються до тіла людей не лише під час перебування на природі, а й через деякий час після відвідування зеленої зони, залишившись на одязі, речах. Крім того, вони мо жуть заноситися до житла людини собаками, інши ми тваринами чи з букетами квітів. Але якщо ви побачили у себе на тілі кліща, не варто панікувати. Фахівці не рекомендують поспі шати, так як у цьому випадку можна відірвати тіло кліща від голови і вона залишиться під шкірою. Живляться кліщі кров’ю людей і тварин. Крово ссання кліща може тривати до 12 діб, при цьому са миця збільшується в 80 – 150 разів, занурившись хоботком глибоко в шкіру. Нассавшись крові – від падає самостійно та відкладає кладку яєць у ґрунт. Нападають і зовсім маленькі, майже прозорі німфи (статевонезріла стадія кліща), що часто для людини залишається непомітним. Тіло кліща – овальносплющене, звужене спере ду. Дорослі кліщі та німфи (статевонезріла форма) мають чотири пари кінцівок із кігтиками та спе ціальними присосками. Самець кліща має спинний щиток, у самиці він розташований біля головної частини напівовалом. Укус кліща безболісний, тому що разом зі слиною він вводить у ранку анестезуючу речовину. Тільки через декілька годин виникає почуття болю. Звичайно, дорослих кліщів, що присмокталися, людина виявляє через 2 – 3 дні: в цьому місці з’яв ляється припухлість, свербіння, почервоніння. Присмоктування маленької, майже прозорої, німфи часто залишається для людини непомітним. Якщо кліщ все ж таки присмоктався, необхідно звернутися до найближчого травмпункту (вони є в кожному районі міста, працюють цілодобово). За неможливості звернення видалення проводять са мостійно: слід змастити місце присмоктування олією (не заливати, щоб не задихнувся); повільно видаляти разом з хоботком, розхитуючи кліща з бо ку на бік пальцями, обгорнутими марлевою сервет кою; пінцетом чи петлею з нитки, яку слід закріпи ти між хоботком кліща та шкірою людини. Якщо ж кліщ уже став великих розмірів, то його краще ви кручувати проти годинникової стрілки пінцетом або щипчиками для брів. Для видалення комахи можна надіти на неї петельку з нитки і потихеньку обертати її проти годинникової стрілки. Якщо голівка кліща залишиться в тілі людини, її слід витягувати голкою, продезінфікованою спиртом або горілкою. Після ви далення кліща місце присмоктування змастити 3% розчином йоду, спиртом або одеколоном. Якщо хобо ток залишився в ранці, його видаляють стерильною голкою. Після видалення слід ретельно вимити руки з милом, кліща спалити. Усім особам, що зазнали нападу кліща, рекомен дується щоденно протягом двох тижнів проводити термометрію (контролювати й уважно стежити за температурою тіла) і слідкувати за самопочуттям. У разі появи будьяких ознак захворювання: підви щення температури тіла, почервоніння, припухлості на шкірі – звертатися до лікаряінфекціоніста.

При перших симптомах отруєння чи інфекційних захворювань варто звернутися до лікаря

Заступник головного редактора Відповідальний секретар Зав. відділу

Тетяна Мартинюк 3232027 Дарина Плотнікова 3232135 Ірина Красько Катерина Зубарева 3232136

Літературний редактор

Людмила Бацай

Кореспонденти:

Карен Сімонян, Борис Грищенко, Анна Трофімова

Комп’ютерна верстка

Юрій Міщенко

Тираж номера: 77 033 Загальний тираж червня: 308132 Зам. № 30 002

Передплатний індекс: 22220

Email: postv@ukrposhta.com


№22 (695)

8

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 13 ЧЕРВНЯ 2014 РОКУ

•Калейдоскоп

Треба, щоб умови, а не керівники змушували людей працювати. Рютаро ХАСІМОТО

•ПОРАДИ ДЛЯ РОЗРАДИ

Вийдіть за рамки буденності

и колинебудь замислювалися, чому кращі ідеї приходять в голову абсолютно несподі В вано – поки ви миєтеся в душі, наприклад? Творче

мислення, хоча і здається процесом непередбачуваним, насправді залежить від кількох цілком певних чинників. Ми починаємо особливо активно «креативити», коли в мозку вивільняється велика кількість дофаміну (біологічно активна хімічна речовина, яка передає емоційну реакцію і дає змогу відчувати задоволення і біль, також нейромедіатор,

відповідальний за рух, тому виробляється у певних клітинах мозку, що контролюють м’язову активність). Коли наш мозок нічим особливим не зайнятий, ми можемо зануритися в себе і знай ти зовсім несподіване рішення. Іноді «осяяння» приходить у перші хвилини після про будження, в напівсні. Коли ми чимось засмучені або збентежені, ми перестаємо мис лити за звичайними шаблонами, і підсвідомість починає працювати над вирішенням проблеми з найбільшою винахідливістю. Високий рівень дофаміну, розслаблений стан, розсіяний розум – нічого дивного, що кращі ідеї приходять у голову в душі. Найважли віше – не дати хорошій ідеї, де і коли б вона вас не відвідала, випаруватися без сліду.

Поради щодо стимуляції роботи мозку  Нове оточення

стандартні фрази спілкування: вітання, прості запитан ня, відповіді.

 Нові запахи

Ходіть на роботу (в магазин) новою, незнайомою до рогою. Навіть якщо новий шлях буде довшим, нічого страшного. Це не тільки позитивно позначиться на ро боті мозку, а й допоможе підтримати стрункість.

Сходіть туди, де ви ще ніколи не були або куди захо дите дуже рідко. Це може бути новий великий парк або ювелірний магазин у сусідньому районі. Купіть флакончики з ефірними маслами або будьякі ароматизовані предмети. Щоранку, як тільки прокину лися, вдихайте новий запах – це «розбудить» мозок.

 Закриті очі

Увечері не вмикайте світло у квартирі – ходіть кімна тами по пам’яті. Ця вправа підвищить увагу і концент рацію. Також можна приймати душ із закритими очима. Так як ви нічого не бачите, різко активізуються інші органи чуття.

 Зміна робочої руки

Чистіть зуби не робочою рукою, а тією, яка менш ак тивна.

 Новий гардероб

Носіть різні речі. Вчені довели, що залежно від одягу людини змінюються не тільки її відчуття, а й спосіб думок. Шрифт Брайля (система читання і письма для сліпих) і мова жестів. Освоїти шрифт Брайля та мову жестів важко, але здатність читати і розмовляти пальцями надзвичайно розвине ваші почуття. У мові жестів досить вивчитиКорпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

 Нова дорога

 Упевненість у собі

Будьте впевненіші в собі. Навіть якщо вам пропону ють роботу, в якій ви не дуже розбираєтеся, погоджуй теся. Мозок швидко активізується, коли ви не зовсім точно знаєте, що робити.

 Нестандартні відповіді

Відповідайте на стандартні запитання нестандартно. Навіть на запитання «як справи?» можна відповісти десятками різних фраз – відмовтеся від стереотипів.

 Монети

Навчіться розрізняти монети різного достоїнства тільки пальцями. Вправу корисно робити, коли ви ко гонебудь або чогонебудь чекаєте. Час іде швидше, і чекання стає не таким тяжким.

 Нові журнали

Вибирайте ті журнали і газети, на які ви зазвичай не звертаєте уваги. Наприклад, якщо ви захоплюєтеся мо дою, купіть журнал, присвячений економіці. Любите читати про подорожі в інші країни? Віддайте перевагу

журналові про тварин. Нео бов’язково захоплюватися чи мось новим, досить час від ча су міняти тему читання.

 Телевізор без звуку

Відключіть звук телевізора і, див лячись на зображення, намагайтеся відтворити діалог чи монолог. Якщо виконувати цю вправу разом з друзя ми, вийде дуже комічно й цікаво.

 Різноманітний відпочинок

Якщо вихідні ви зазвичай проводите в місті, то на ступного разу вирушайте на природу. Не любите слуха ти музику? Сходіть на музичний концерт – ви отри маєте масу нових відчуттів.

 Новий темп

Цю вправу можна зробити у вихідний день. Якщо ви зазвичай все робите повільно, намагайтеся прискорити темп у 2 рази. Якщо ж ви і хвилини не можете всидіти на місці, змусьте себе все робити неспішно. Це вимагає великої концентрації.

 Жарти

Придумувати нові жарти й анекдоти – дуже цікаво і корисно для мозку. Це не лише стимулює ро зумову активність, а й розвиває здат ність мислити креативно.

Email: postv@ukrposhta.com

Pw 22 2014 1  
Pw 22 2014 1  
Advertisement