Каталог UFExpo 2019

Page 1


interpack

PROCESSING & PACKAGING

Anzeige Ukrainian Food Expo (UFE) catalogue

INTERPACK.COM

За подальшою інформацією просимо звертатися до: ТОВ „Експо Альянс” вул. Євгена Сверстюка 23 _ офіс 1203 _ 02002, м. Київ тел.: (044) 490 53 27 _ (050) 414 70 54 _ факс: (044) 490 53 28 a.beliy@expoalliance.ua _ www.expoalliance.uaIII Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

4

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

ЗМІСТ • CONTENTS Привітання........................................................................................................................................................................................6 Welcoming Addresses...................................................................................................................................................................7 Алфавітний перелік учасників виставки............................................................................................................................8 Alphabetical List of Exhibitors....................................................................................................................................................8 Учасники виставки..................................................................................................................................................................... 11 Exhibitors........................................................................................................................................................................................ 11 Індекс за видами діяльності.................................................................................................................................................. 77 Index on Product Groups.......................................................................................................................................................... 77

5


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

Шановні учасники та гості Ukrainian Food Expo!

Від імені Організаційного комітету вітаю вас із відкриттям в Україні міжнародної виставки, яка вже третій рік поспіль об’єднує всі продовольчі сектори для продуктивної співпраці не лише з вітчизняними, а й з іноземними закупівельниками з більш ніж 70-ти країн світу. Ідеєю створення Ukrainian Food Expo ми завдячуємо нашому досвіду просування українського продовольства на найбільших виставках світу, таких як ANUFOOD, SIAL, ANUGA та інші. Завдяки участі у цих заходах вітчизняні виробники отримують нові вигідні контракти, розвивають експорт, а Україна закріплює свій імідж як одного з провідних світових виробників якісної продукції. Одна з ключових задач виставки - це перерозподілити торговельні потоки всередині країни, дати можливість нашим учасникам знайти нові канали збуту, як у великих, так і в малих містах. Впевнено можна сказати, що досягти мети реально. Прикладом того є виставка «Ukrainian Food Expo» минулого року, яка показала, що регіональний рітейл та HoReCa зацікавлені у співпраці, адже вони були одними з найактивніших відвідувачів. Значною перевагою Ukrainian Food Expo є можливість особисто поспілкуватися з представниками іноземних компаній, дізнатися вимоги для торгівлі на ринку, який цікавить, провести експортні переговори, не покидаючи Україну, та зав’язати тісні ділові відносини. Так, найбільш перспективі ділові контакти учасникам виставки у 2018 році вдалося встановити з представниками делегацій з Азербайджану, В’єтнаму, Грузії, Данії, Індії, Італії, Китаю, Литви, Молдови, Нігерії, Норвегії, Польщі, Саудівської Аравії, Сінгапуру, Тайваню, Туреччини і Японії. Організаційний комітет виставки Ukrainian Food Expo бажає всім учасникам та гостям, щоб три дні виставки заклали основу для багаторічного процвітання вашого бізнесу та сприяли здійсненню найсміливіших планів у торгівлі всередині країни та на міжнародній арені. З найкращими побажаннями, Богдан Шаповал Генеральний директор Ради з питань експорту продовольства (UFEB) 6


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

Dear participants and guests

of Ukrainian Food Expo!

On behalf of the Organizing Committee, I congratulate you on the opening of an international exhibition in Ukraine which for the third year in a row unites all food sectors for productive cooperation not only with domestic but also with foreign buyers from more than 70 countries of the world. We owe the idea of creating Ukrainian Food Expo to our experience in promoting Ukrainian food at the largest exhibitions of the world such as ANUFOOD, SIAL, ANUGA and others. Through participation in these events, domestic producers get new profitable contracts, develop export and Ukraine strengthen its image as one of the world's leading producers of quality products. One of the key tasks of the exhibition is to redistribute trade flows within the country, give our participants an opportunity to find new distribution channels, both in large and small cities. We can confidently say that it is possible to reach the goal. Ukrainian Food Expo of the last year was a vivid example of this, it showed that the regional retailers and HoReCa were interested in cooperation, as they were one of the most active visitors. A significant advantage of Ukrainian Food Expo is the possibility to have a direct contact with the representatives of foreign companies, find out the requirements for trading in an interesting market, conduct export negotiations without leaving Ukraine and establish close business relationship. In 2018, the exhibitors managed to establish the most promising business contacts with the representatives of the delegations from Azerbaijan, Vietnam, Georgia, Denmark, India, Italy, China, Lithuania, Moldova, Nigeria, Norway, Poland, Saudi Arabia, Singapore, Taiwan, Turkey and Japan. The Organizing Committee of the Ukrainian Food Expo wishes all participants and guests that the three days of the exhibition made the foundation for the prosperity of your business for many years and contributed to the implementation of the most ambitious plans for trade within the country and in the international arena. With best regards, Bohdan Shapoval General Manager of Ukrainian Food Export Board (UFEB). 7


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

Алфавітний перелік експонентів DENİZLİ ÖZSTAR KURUYEMİŞ MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. DHL International Ukraine, JSC FRESKO FIORITO GLOBAL BEVERAGE TRADE Ice Com LiQberry Sanitech Corporation Trade Code General Trading LLC Агроінвест Херсон, ТОВ Агро-Інвест, ТзОВ Агропобутсервіс, ТзОВ АЛАН, ТОВ Альпійські сири і SPECK, ФОП Імберовський АЛЬТЕРА АЦТЕКА МІЛІНГ УКРАЇНА, ТОВ Асоціація "М'ясної Галузі" Балтіка, ПП Богодухівський молзавод, Харківська філія Товариства з обмеженою відповідальністю Букурія Булочная Крендель ВЕСТА-ЛІДЕР, ТОВ ВОМОНД, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВТК ПОЛІМЕРЦЕНТР, ТОВ ВТП Агропереробка, ТОВ ГАДЗ, ФГ Герчак, ТзОВ Глобинський м’ясокомбінат, ТОВ Гощанський завод продтоварів Десна Кондитерська фабрика, ТОВ ДІДО ДЖОЗЕФ, ФГ Добродія Фудз Домінік, ПрАТ Дубномолоко, ПАТ ЕКОЛІЯ, ТМ ЕКО-СНЕКС ЮЕЙ, ТОВ Ексім Фуд, ТОВ Еліт Снек Естетік Фудс, ПП Євроджет, ТзОВ Житомирські ласощі, ЗАТ Здорово Їмо Іберія, ТОВ Індичка, ТОВ Інкерман Україна, ТОВ Інтерлінк ІТАК

8

11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 23 23 24 25 26 26 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 34 34 35 36 36 37

DENİZLİ ÖZSTAR KURUYEMİŞ MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. DHL International Ukraine, JSC FRESKO FIORITO GLOBAL BEVERAGE TRADE Ice Com LiQberry ORION.GROUP, LLC Sanitech Corporation AGROINVEST KHERSON LTD Agro-Invest, LTD Agropobutservis, Ltd Alan, LLC Alpine cheese and SPECK ALTERA AZTECA MILLING UKRAINE LLC Association of Meat Industry Baltika, Private Enterprise BOGODUKHIVSKIY MOLZAVOD, LLC Bucuria Bulochnaja Krendel VESTA-LIDER, LTD VOMOND, PRIVATE ENTERPRISE Production and trading company “Polymercenter” PLC Agropererobka LTD of VTP Gadz, Farm Gerchak, LTD Globino meat factory, LLC Goshcha Food Products Plant, PrJSC Desna Confectionery factory, LLC DIDO DJOZEF, FARM Dobrodiya Foods Dominik, PrJSK DUBNOMOLOKO, PrJSK ECOLIYA, TM ECO - SNACKS UA, LLC Exim Food, Ltd ELIT SNACK LTD Esthetic Foods, Private Enterprise Eurojet, Ltd ZHITOMIRSKI LASOSHCHI CC Zdorovo Jimo Iberia Indychka LLC INKERMAN UKRAINE, LLC Interlink, Ltd Itak, Ltd


III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

Alphabetical List of Exhibitors ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ,ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Каро Фуд, ТОВ Київський БКК, ТОВ Комбінат баранкових виробів, ТОВ Комбінат-Черкаси, ТОВ Компанія Кордекс, ТОВ Компанія"Рідна їжа", ТОВ Кондитерська фабрика Туррон, ТОВ Кондитерська Фабрика "Ярич", ТОВ Кондитерська фірма “РОСА”, ТОВ Концерн "Біг-М", ТОВ Кріовіт, ТМ (ФОП Майстренко І Г) Кріоліт, ТОВ Куп’янський молочноконсервний комбінат, ПрАТ Люстдорф, ТОВ Медуша, ТОВ Мілкіленд Інтермаркет, ТОВ Молтехервіс плюс, ПП МУСКАН ЕКСПОРТ М'ясокомбінат "Миргородський", ТзОВ Насолода ТМ Наш продукт, ПП ОЛІС ЛТД, ТОВ Ольховий, ПП Паперовий еко світ, ПП ПетРус, Група компаній ПЛАСТ-БОКС Україна, ТОВ Плодоовочевий комбiнат "Херсон", ТОВ ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД, ПАТ Проект ІТС "Сприяння виходу малих і середніх підприємств плодоовочевого сектору на зовнішні ринки та включення їх у ланцюжки доданої вартості" ПроКредит Банк, АТ Пролайт Аутомейшн Проскурів-Агро, ТОВ Радивилівмолоко, ТОВ Рикун, ФОП Роял фрут гарден, ТОВ Салтівський м'ясокомбінат САХАРОК, ТОВ Сідвелс, ТОВ Сідко, ТОВ Смарт Інвест Юей, ТОВ

38 38 39 39 40 41 41 42 42 43 44 44 45 45 46 46 47 48 48 49 49 51 51 52 52 53 54 54 55

56 56 57 57 58 59 60 60 61 61 62 62

ICHNIANSKYI MOLOCHNO-KONSERVNYI KOMBINAT PRIVATE JOINT STOCK COMPANY CARO FOOD, LTD Kyivskyi BKK, LLC ROUND CRACKNEL PRODUCTS COMBINE, LLC Kombinat-Cherkasy, LTD Company Kordex, LLC COMPANY " NATIVE FOOD" LTD Yarych Confectionery LLC Yarych Turron Confectionery LLC Confectionery Company "ROSA", LLB Concern "Big-M", LTD CryoVyt, TM KRIOLIT-D, LLC KUPYANSK MILK СANNING FACTORY, PJSC Loostdorf Ltd. Medusha LLC Milkiland Intermarket, Ltd Moltechservice plus, PC MUSKAN EXPORT, LTD Ternopil Miasokombinat LLC Nasoloda Nash produkt, PE FIRM "OLIS LTD", LLC OLKHOVIY, PE Paperovij eco svit, Private enterprise PetRus, Group of Companies PLAST-BOX UKRAINE, LLC Fruit and Vegetable Plant "Kherson", LLC PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "POLOGY OIL EXTRACTION PLANT" ITC Project "Linking Ukrainian SMEs in the Fruits and Vegetables Sector to Global and Domestic Markets and Value Chains" ProCredit Bank, JSC Proleit Automation, LLC Proskuriv-Agro, LTD Radyvylivmoloko LTD PIF Rykun A.P. Royal Fruit Garden Branch SALTIVSKIY MEAT-PAKING PLANT, LTD Sakharok LLC SeedWealth LTD Seedko Ukraine LTD Smart Invest Ua, LLC 9


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

Спецтехоснастка, ТОВ Суші Продукт, ТОВ Т.Е.К. "Київська Русь" ТБ «НОВААГРО», ТОВ ТД “Любисток”, ТОВ Термінатор Тернопільський молокозавод, ПрАТ Тернопільський М'ясокомбінат, ТОВ ТОП ЛІДЕР, ТОВ ТОРГОВА КОМПАНІЯ ЕКОНА, ТОВ Торговий Дім "Рига Хліб", ТОВ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ВІКОМ", ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО Трава ТМ, Дячок ПП Традиція Смаку, ТОВ Українська медова група Український органічний кластер, ГС Українські в'ялені помідори ТМ, ФОП УКРПРОДУКТ ГРУП, Холдинг Уманський тепличний комбінат, ПСП Фабрика бакалійних продуктів, ТОВ ФІРМА «ФАВОР», ТОВ Хлібозавод №1, ТОВ Холлу ГмбХ ЦЕНТР ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ Чанта Маунт, ТОВ ШАЛЕНА БДЖІЛКА, ТОВ ЮКА-Інвест, ТОВ

10

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76

Spetztekhosnastka, LTD Sushi Product LLC T.E.C. Kyivska Rus LTD TH «NOVAAGRO», LLC Lyubystok, LCC Terminator Ternopil Dairy Factory, PJSC Ternopil Miasokombinat LLC TOP LEADER, LTD Trade Company EKONA, LLC TRADING HOUSE" RIGA HLIB" TRADE AND INDUSTRIAL COMPANY "VIKOM", PRIVATE ENTERPRISE Trava TM, Dyachok PP TRADYTSIYA SMAKU, LTD Ukrainian Honey Group Ukrainian Organic Cluster, PA UKRAINIAN SUNDRIED TOMATOES UKRPRODUCT GROUP Uman Greenhouse Complex, PTAE Groceries Factory LLC FIRMA FAVOR, LLC Khlibozavod №1, LLC Hollu Systemhygiene GmbH " CENTER FOR CONSUMABLES" CHANTA MOUNT, LLC SHALENA BDZHILKA, LLC JUKA-Invest, LTD


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

EXHIBITORS

DENIZLI OZSTAR KURUYEMIS MAKINA SAN. VE TIC. LTD. STI Адреса:

Bozburun Mahallesi, 7050 sokak, no 19

Телефон: +90 533 165 04 08 E-mail:

export@ozstarmakina.com

Internet:

ozstarmakina.com

OzStar Nut Roasting Machine was established in 2000 and has evolved into one of the foremost machine industry’s leading manufacturers of dried nuts roasting machine products. Our core business is manufacturing of dried nuts and coffee roasting machines such as palletized roasting lines, salting, rotating roasting machines, screening, cooling, peeling, sieves, chickpea roasting machines, dipping, frying, candy coating machines. All our products are delivered with superior quality with commitment. Which is why, our priority towards customers, products, team and accountability, technology and environment takes precedence over everything els.

ENG

DHL International Ukraine, JSC Адреса:

вул. Лугова, буд. 9, м.Київ, 04074, Україна 9,Lugova St., Kiev, 04074, Ukraine

Телефони: (44) 461 75 00, (44) 461 26 09 E-mail:

ua.service@dhl.com

Internet:

logistics.dhl/ua-uk/home.html

Представництво:

DHL Express, 04074, Україна, м. Київ, вул. Лугова 9, (44) 461-7500, ua.service@ dhl.com

Філії: DHL Express, Харків, вул. Мар’їнська, 3a, (44) 461-7500, ua.service@dhl.com DHL Express, Одеса, вул. М.Грушевського, 2, (44) 461-7500, ua.service@dhl.com DHL Express, Львів, вул. Чернівецька, 9, (44) 461-7500, ua.service@dhl.com DHL Express - логістика у світовому масштабі. DHL працює в Україні з 1991 року і є визнаним лідером українського ринку міжнародної експрес доставки і логістики. Сьогодні - це одна з найбільш великих та професійних компаній, яка надійно й вчасно виконує термінове транспортування документів і товарів на умовах «від дверей до дверей» більш ніж в 220 країнах і регіонах, використовуючи всеохоплюючу міжнародну експресмережу. Авіапарк DHL Express налічує 250 власних літаків та біля 31 тис. наземних транспортних засобів. UKR

11


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ DHL Express is worldwide logistics. DHL has been operating in Ukraine since 1991 and is a recognized leader in the Ukrainian market for international express delivery and logistics. Today, it is one of the largest and most professional companies that reliably and promptly performs door-to-door express delivery of documents and goods in more than 220 countries and regions, using a broad international express network. DHL Express fleet owns 250 planes and approximately 30 thousand vehicles.

ENG

FRESKO FIORITO Адреса:

UAB "Žiežmarių geles", Triliskių g. Triliskių km. Kaisiadorių raj.LT-56232

Телефон: +37 (061) 034 415 E-mail:

arina.freskofiorito@gmail.com

Internet:

freskofiorito.com

Fresco Fiorito is a line of freeze-dried products for those looking for the highest quality food for themselves and their loved ones. We invite you to choose from a wide range of freeze-dried fruits, berries, vegetables, herbs, flower blossoms.

ENG

GLOBAL BEVERAGE TRADE Адреса:

03067, Україна, м. Київ, вул. Машинобудівна, 44 А 44a, Mashynobudivna St., Kyiv, 03067, Ukraine

Телефони: +38 (067) 622 50 52, +38 (067) 969 99 99 E-mail:

ved@gbt.com.ua; dir.ln@gbt.com.ua

Internet: gbt.com.ua GLOBAL BEVERAGE TRADE (GBT) - це глобальна алкогольна компанія, що займається виробництвом і дистрибуцією високоякісної алкогольної продукції. Компанія GBT була заснована у 1996 році, виробничі потужності розташовані на власному сучасному заводі Akkerman Distillery у місті Білгород-Дністровському на Одещині. Власні торгівельні марки: ТМ Aznauri (ігристе вино, тихе вино, коньяк), ТМ Lustdorf (тихе вино); ТМ Art Glass (сувенірні коньяки в оригінальних пляшках ручної роботи). Продукція компанії активно експортується до Великобританії, Казахстану, Польщі, Латвії, Литви, Словаччини, Китаю, країн Африки. UKR

ENG

GLOBAL BEVERAGE TRADE (GBT) is a global drinks company, the main plank of the company’s activities is the production and distribution of high-quality alcoholic drinks. The GLOBAL BEVERAGE TRADE corporation was founded in 1996, the production of the company is based on Akkerman Distilery in Bіlgorod-Dnіstrovsky in Odessa Region. GBT’s own registered brands include TM Aznauri (sparkling wines, still wines, brandies), TM Lustdorf (still wines) and TM Art Glass (souvenir brandies). The company’s products are exported to Great Britain, Kazakhstan, Poland, Latvia, Lithuania, Slovakia, PR China and countries throughout Africa.

12


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

EXHIBITORS

Ice Com GmbH Адреса:

Mahlerstraße 12/6/3, 1010 Vienna, Austria

Телефони: +436649917405 , +43 16156177 E-mail:

contact@icecom.at

Internet:

icecom.at

UKR

Виробництво холодильного обладнання для супермаркетів, виробництво ліній по виготовленню морозива

ENG

Production of refrigeration equipment for supermarkets, production of lines for ice cream production

LiQberry Адреса:

03057 Украина, м.Київ, провулок Польовий 6 Poliovyi lane, 6, Kyiv, 03057Ukraine

Телефони: +38 (050) 387 27 00, (044) 462 05 45 E-mail:

export@liqberry.com

Internet:

liqberry.com

Наша компанія виробляє унікальні органічні ягідні пасти за власною запатентованою технологією. Ця технологія дозволяє витягти вміст кісточок та шкірки ягід і створити гомогенізований продукт, який повністю засвоюється людським організмом, таким чином, пасти є кориснішими за свіжу ягоду. Вживання паст дозволяє запобігати захворюванням, а також зменшити вплив хронічних хвороб, зокрема, діабету, на організм. UKR

ENG

Our company produces unique organic berry pastes by our own patented technology. This technology allows for extraction of the contents of berry seeds and peel, and creation of a homogenized product that can be completely digested by the human body and thus the pastes are more useful than fresh berry. Consumption of the pastes allows to prevent diseases and facilitates treatment of chronic illnesses, in particular, diabetes mellitus.

13


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Sanitech Corporation Адреса:

вул. Відродження, 1, Новгород-Волинський, 11700, Україна 1, Vidrodzhennya St., Novohrad-Volynskyi, 11700, Ukraine

Телефон: +380 (093) 678 96 10 E-mail: info@sanitech.com.ua Internet:

Sanitech.com.ua

Наша компанія є єдиним офіційним представником компанії Sanitech (США) в Україні, що розробила спеціальну методику очищення парою під високим тиском за допомогою пристрою Mark, який перетворює воду на пар з вихідною температурою від 110 до 170 °С. Це дозволяє без використання хімічних речовин очищати поверхні будь-якого ступеня забруднення, і навіть проводить дезінфекцію. Характеристики: не містить хімікатів, термічна дезінфекція, відповідає стандартам USDA, зменшує кількість бактерій, економічно ефективний, екологічно безпечний, невибагливий в обслуговуванні, широке використання мобільної установки. UKR

Our company is the official representative of Sanitech (USA) in Ukraine, which has developed a special method of high pressure steam cleaning with the help of the Mark device, which converts water to steam at a starting temperature of 110 to 170 °С. This allow the use of chemicals to clean the serface of any degree of pollution, and even, to disinfect it. Features: chemical free, low maintenance, USDA compliant, sanitizes thermally, cost effective, labour saving, reduces bacteria count, portable plant.

ENG

Trade Code General Trading LLC Адреса:

Raketna 24, Ukraine, 03028

Телефон: +38 (096) 201 11 00 E-mail: info@tradecode.co.ua Internet:

tradecode.co.ua

Trade Code is a general trading company who has been operating in the GCC market for more than 15 years. Specializes in selling franchise and opening new markets for unique products. With a big chain of clients and contacts we have access to all countries who are located within MENA region.

ENG

14


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

EXHIBITORS

Агроінвест Херсон, ТОВ AGROINVEST KHERSON, LTD Адреса:

75024, Херсонська обл., Білозерський р-н., cело Чорнобаївка, 152 км. залізничної дороги Одеса-Херсон, будинок б / н.152 km. Railway Odessa-Kherson, Chernobayevka village, Belozerskiy district., Kherson region, 75024, Ukraine

Телефони: +38 (050) 579 60 77, +38 (050) 494 04 10, +38 (050) 558 94 05 E-mail:

khersonimpeks@ukr.net, office.ua@agroimpex.net

Internet:

www.agroimpex.net

UKR

Виробництво та експорт каліброваного насіння соняшнику та ядра. Виробництво паливних брикетів.

ENG

Production and export of calibrated sunflower seeds and kernels. Production of fuel briquettes.

Агро-Інвест , ТзОВ "Agro-Invest", LTD Адреса:

80100, Україна, Львівська обл.,м. Червоноград, вул. Львівська, 19 19 Lvivska St., Chervonograd, Lviv region, Ukraine, 80100

Телефони: + 38 (03249) 4-60-70, +38 (03249) 4-15-53 +38 (03249) 4-15-52, +38 (03249) 4-99-20 E-mail: export.agroinvest@ukr.net Internet:

agroinvest-ukraine.com

Компанія "Агро-Інвест" займається виробництвом та торгівлею м'ясної сировини. Починаючи з 2000 року, ТзОВ "Агро-Інвест", виступаючи лідером в даній галузі, на постійній основі займається постачанням якісної свинини, яловичини та м'яса птиці по Україні. Завдяки співпраці із лідируючими світовими виробниками свинини, яловичини і м'яса птиці, ТзОВ "Агро-Інвест" добилась створення надійної сітки постійних клієнтів на українському ринку, постачаючи якісну сертифіковану за усіма світовими стандартами сировину. Починаючи з 2012 року, компанія почала займатись експортом свинини та яловичини. UKR

LTD "Agro-Invest" is engaged in production and trade of meat raw materials. Since 2000 Agro-Invest Ltd., as a leader in this field, has been constantly supplying domestic market with quality pork, beef and poultry meat. Through cooperation with the world's leading producers of pork, beef and poultry, Agro-Invest Ltd. has created a reliable network of regular customers in the Ukrainian market, supplying European-level-quality pork, chicken, beef to the market. Agro-Invest means products eligible for the European market, completely equipped production process, attractive prices, and care of every customer.

ENG

15


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Агропобутсервіс, ТзОВ "Agropobutservis", Ltd Адреса:

80371, Україна , Львівська обл., Жовківський район, с. Надичі, вул. Грушевського 77, 77 Hrychevskogo str., Nadychi, Zhovkivskyi disrict, Lviv region, Ukraine, 80371

Телефони: +38 (097) 249 17 77 , +38 (032) 523 17 00 E-mail:

info@agropobutservis.com

Internet:

mirameat.com.ua

Компанія «Агропобутсервіс» була створена у 1991 році році і почала свою діяльність з переробки молока. Зі збільшенням попиту на м`ясну продукцію компанія в 2015 році ввела в експлуатацію цех обвалювання, оснащеним лінією обвалки та шоковою камерою. На даний момент ТзОВ «Агропобутсервіс» реалізовує власну продукцію під торговою маркою «Mira Meat». Орієнтуючись на міжнародні стандарти якості, компанія за короткий час налагодила процес обробки м`ясної продукції та відкрила нові ринки збуту в Західній, Східній Європі та на Близькому Сході. Зараз «Mira Meat» активно розвивається нарощуючи об`єми імпорту та експорту, укладаючи нові ділові угоди на міжнародному рівні. Сьогодні основним напрямком діяльності компанії «Агропобутсервіс» є імпорт та експорт м’ясної продукції, яку компанія реалізовує по всій території України та за її межами. UKR

Agropobutservis company was founded 1991 and began operations with milk processing. Every year the company modern equipment, constructing additions new premises. Were created two brands under which produced and implemented dairy products TM milk miracle and TM Farm Dykanka. Company Agropobutservis sells its products throughout Ukraine and abroad. Another sector in which the company does Agropobutservis is import and export of meat products of manufacture and sale of products the company carries out under the brand name Mira Meat. The main value of the company is the trust of our partners .Our experience and qualification of our employees allows us to find common ground with all customers and ultimately succeed in this case. Our technical conditions allow us to guarantee high European quality that can confirm numerous partners from Ukraine and abroad.

ENG

АЛАН, ТОВ ALAN, LLC Адреса:

вул. Стартова, 26, м.Дніпро, 49041, Україна 26, Startova St., Dnipro, 49041, Ukraine

Телефони: +38 (067) 334 45 31; +38 (056) 777 18 45 E-mail:

frolkov@alan.dp.ua; sales@alan.dp.ua

Internet: alan.ua М’ясопереробну фабрику “АЛАН” засновано в 1998 році. За цей час продукція підприємства здобула визнання покупців по всій Україні та далеко за її межами. Варені, варено-копчені, напівкопчені, сирокопчені ковбаси, м’ясні делікатеси, сосиски та сардельки відмінної якості здатні задовольнити потреби навіть найприскіпливіших гурманів. М’ясопереробна фабрика “Алан” може гарантувати повну відповідність своєї продукції усім UKR

16


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

EXHIBITORS

необхідним технічним нормативам, завдяки жорсткому контролю над дотриманням всіх необхідних норм на усіх етапах виробництва та зберігання продукціїї. Meat-processing factory was founded in 1998 during this period the products of the enterprise won the buyers recognition in Ukraine and other countries. The products are made per groups: cooked, semi-smoked, cooked-smoked and uncooked smoked sausages, frankfurters, deli-meat and other products. Meat-processing can guarantee complete accordance of the products to all necessary technical norms, due to hard control above the observance of all necessary norms on all stages of production.

ENG

Альпійські сири і SPECK, ФОП Імберовський Alpine cheese аnd SPECK Адреса:

43000, Україна, Луцьк, Карпренка Карого, 1-А, оптовий ринок "ПАСАЖ" маг. 27-д 1-A markt "PASAGE" st. 27-d, Karpenka Karoho Str., Luck, Ukraine, 43000.

Телефони: +38 (066) 122 72 28, +38 (050) 780 69 04 E-mail: imberovskij@ukr.net UKR

Оптово-роздрібна торгівля. Крафтові альпійські сири та сиров'ялена м'ясна продукція.

ENG

Wholesale and retail trade. Kraft alpine cheeses and crude meat products.

АЛЬТЕРА АЦТЕКА МІЛІНГ УКРАЇНА, ТОВ ALTERA AZTECA MILLING UKRAINE LLC Адреса:

18018, Україна, м. Черкаси, провулок Комунальний, 29 29, Kommunalny Lane, Cherkassy, Ukraine, 18018

Телефони: +38 (0472) 711 559, +38 (0472 )711 802 E-mail: office@alteragruma.com Internet:

alteragruma.com

Один з найбільших в Україні виробників кукурудзяної крупи та борошна. Компанія орієнтується у своїй роботі на світові розробки в галузі переробки зерна кукурудзи і виробництві харчових і кормових продуктів. UKR

One of the largest producers of corn grits and flour in Ukraine. The company is focused in its work on world-wide developments in the field of corn grain processing and production of food and feed products.

ENG

17


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Асоціація "М'ясної Галузі" Association of Meat Industry Адреса:

04080, Україна, Київ, вул.Межигірська, 87а Mezhygirska St., 87а , Kyiv, Ukraine, 04080

Телефони: +38 (067) 405 43 15, +38 (067) 174 24 53 E-mail:

amg201805@gmail.com

Internet:

association-mg.com.ua

Асоціація «М’ясної галузі» - це організація, що сприяє взаємодії операторів м’ясного ринку та супутніх галузей з органами державної влади,навчальними закладами, галузевими асоціаціями; підтримує українського виробника в його прагненні підвищувати конкурентоспроможність м'ясної сировини та м’ясних продуктів українського походження, поліпшувати їх якість на основі впровадження наукомістких, високоефективних технологій переробки сировини й сучасної техніки. Наша Асоціація об'єднала навколо себе 22 провідних українських м'ясопереробних підприємства та складає близько 35 % обороту м'ясної продукції свинини. UKR

The Association of "Meat Industry" is a voluntary organization that promotes the interaction between meat market operators, related industries and state authorities on problems in the field of economic relations of the meat industry; supports the Ukrainian producer in his willing to increase the competitiveness of meat and meat products of Ukrainian origin, improve their quality on the basis of introduction of high-tech solutions for meat processing.The Association include more than 20 leading meat processing ukrainian companies.

ENG

Балтіка, Приватне Підприємство Baltika, Private Enterprise Адреса:

29000, Україна, м.Хмельницький, вул.Красовського, 6 6,Krasovsky Str., Khmelnitsky, Ukraine, 29000

Телефони: 0382 74 07 07, 0382 74 04 04, +38 (067) 384 39 39, +38 (067) 313 20 55 E-mail: baltika1999@ukr.net Магазини: "Рибна Країна, м.Хмельницький, вул.Камянецька буд.80; Рибна Країна, м.Хмельницький, вул.М.Красовського буд.6; Рибна Країна, м.Хмельницький, вул.Львівське шоссе, буд. 16; Рибна Країна, м.Хмельницький, вул.Проспект Миру 65 (зупинка); Рибна Країна, м.Хмельницький, вул.Панаса Мирного 18в (зупинка); Рибна Країна, м.Хмельницький, вул.Панаса Мирного 37 (зупинка); Рибна Країна, м.Камянець-Подільський, вул.Пушкінська буд. 38; Рибна Країна, м.Камянець-Подільський, вул. Героїв Небесної сотні буд.45; Рибна Країна, м.Камянець-Подільський, вул. Першотравнева буд.6;

18


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

EXHIBITORS

Рибна Країна, м.Камянець-Подільський, вул. Васильєва буд.1" UKR

. ENG

Підприємство займається переробкою риби та морепродуктів The enterprise is engaged in processing of fish and seafood.

БОГОДУХІВСЬКИЙ МОЛЗАВОД, ТОВ "BOGODUKHIVSKIY MOLZAVOD", LLC Адреса:

62103 Україна місто Богодухів Харківський провулок, 6. 6 Kharkiv lane, Bohodukhiv city, Ukraine, 62103

Телефон: +38 (057) 766 13 75, +38 (057) 766 13 76 E-mail: tov.bmz@ukr.net Internet:

milker.com.ua

Філія:

Харківська філія ТОВ "Богодухівський молзавод", місто Харків вул. Шевченко, 60, +38 057 766 13 75 bmzofficekh@gmail.com

UKR

Переробка молока і виробництво похідних продуктів: вершкове масло, кисломолочний сир, плавлений сир, твердий сир.

ENG

Milk processing and production of derived products: butter, sour milk cheese, processed cheese, hard cheese.

Букурія Bucuria Адреса:

65007, Україна, м. Одеса, вул. Генерала Ватутіна 8 8, General Vatutin st., Odessa, Ukraine, 65007.

Телефон: +38 (050) 900 29 75 E-mail: y_sokol@i.ua Internet:

www.facebook.com/Bucuriaukraine

Імпорт і дистрибуція кондитерських виробів однієї з найбільших молдавських фабрик Bucuria. Головний офіс знаходиться в м. Одеса, вул.Пантелеймонівська 25, оф.18 АТ Bucuria – одна з найбільших компаній в Молдові, яка виробляє кондитерські вироби. Штабквартира компанії розташована в Кишиневі - столиці Молдавії. Асортимент компанії перевищує 450 найменувань. Також дана компанія виробляє 90% всіх кондитерських виробів в країні. Продукція експортується в такі країни як: Румунія, Хорватія, Ізраїль, Україна та ін. Шукаємо локальних дистриб'юторів у всіх містах України.Компанія утворена в 1946 році. UKR

19


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

ENG

Import and distribution of confectionery products of the largest Moldavian factory Bucuria in Ukraine. The head office is located in Odessa, Panteleimonovskaya St. 25, of.18 Bucuria is the largest confectionery company in Moldova. The headquarters of the company is located in Chisinau - the capital of Moldova. The assortment of the company exceeds 450 items. This company also produces 90% of all confectionery in the country. Products are exported to countries such as: Romania, Croatia, Israel, Ukraine, etc. We are looking for local distributors in all cities of Ukraine. The company was established in 1946.

Булочная Крендель, ТМ Bulochnaja Krendel Адреса:

65007, Україна, м. Одеса, вул. Генерала Ватутіна 8 8, General Vatutin st., Odessa, Ukraine, 65007.

Телефони: +38 (048) 789 45 34, +38 (099) 209 30 81 E-mail: odessakrendel@gmail.com Internet: www.krendel.od.ua UKR

Виробництво здорового харчування: хлібобулочні вироби, печиво, снеки.

ENG

Healthy food production: bakery products, cookies, snacks.

ВЕСТА-ЛІДЕР, ТОВ VESTA-LIDER, LTD Адреса:

49127, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, ВУЛ. 20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ,30 30, 20-richa Peremogu str., Dnipro, Dnipropetrovsk region, Ukraine, 49127

Телефони: +38 (050) 909 44 76, +38 (050) 909 44 76

UKR

20

E-mail:

vestalider@gmail.com

Internet:

vomond.com.ua

Веста Лідер є розробником інноваційних технологій в харчовій промисловості:

а) натурально зварені соуси з риби, креветки, морепродуктів, а також соєвий соус з органічної сої; б) вугор унаги кабаяки; в) продукти спеціального призначення для людей хворих діабетом; г) напої і закуски, які знижують токсичну дію алкоголю на організм.


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

EXHIBITORS

ENG

LTD "VESTA-LIDER" is a developer of innovative technologies in the food industry: a) naturally cooked sauces of fish, shrimp, seafood, and soy sauce of organic soy, b) eel 'unagi-kabayaki, c) special products for people with diabetes, d) drinks and snacks that reduce the toxic effects of alcohol on the body.

ВОМОНД, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "VOMOND", PRIVATE ENTERPRISE Адреса:

77300, УКРАЇНА, м.КАЛУШ, вул.ПАВЛИКА,23 23, Pavlyka Str., Kalush, 77300, Ukraine

Телефон: +38 (034) 725 10 62 E-mail: vomond95@gmail.com Internet:

vomond.com.ua

Приватне підприємство «ВОМОНД», - українська компанія, що займається виготовленням та продажем ікри імітованої ще з 1995 року. Наша продукція добре відома на Україні і ми прагнемо познайомити ще більше споживачів з цим чудовим продуктом. UKR

Private Enterprise VOMOND is ukrainian company which make production and saling of caviar imitated since 1995. Our products are well known in Ukraine and we want to introduce this wonderful product to even more consumers.

ENG

Виробничо-торгівельна компанія «Полімерцентр», ТОВ Production and trading company “Polymercenter", PLC Адреса:

04080 Україна, Київ, вул. Тульчинська, 6 6, Tulchinska str., Kiyv, Ukraine, 04080

Телефони: (044) 468 34 59, (067) 473 69 71, (044) 468 02 39 E-mail:

office@polymercenter.com.ua

Internet: polymercenter.com.ua Основний напрям компанії - виробництво пластикової тари та гнучкої упаковки для складських та логістичних цілей. «Полімерцентр» виробляє: пластикові ящики, поліетиленову плівку та поліетиленові мішки. Також наша компанія є дистриб’ютором пластиикових палет європейского стандарту та пластикових контейнерів. Наші клієнти - це птахофабрики, м’ясокомбінати, молокозаводи та виробники молочних продуктів, хлібокомбінати, кондитеські та пекарні, сільськогосподарські кооперативи, заклади харчування, рітейл, логістичні компанії. «Полімерцентр» також надає послуги з утилізації і вторинної переробки тари та упаковки. Можлива розробка тари за індивідуальним замовленням. UKR

21


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Our company specialises in production of plastic containers and flexible packing for ware-house and logistic aims. "Polymercenter" produces: plastic crates, polyethylene tape and polyethylene sacks. Our company is a distributor of plastic European standard pallets and big plastic boxes. Our clients are poultry factories, meat-packing plants, producers of dairy products, bread-baking plants, confectioneries and bakeries, agricultural cooperatives, food establishments, retail, logistic companies. "Polymercenter" also renders services in utilization and secondary processing of containers and packing products. There is an option of development of individual containers.

ENG

ВТП «Агропереробка», ТОВ Agropererobka, LTD of VTP Адреса:

вул. Ярослава Гашека, 120, с. В. Омеляна, Рівненський р-н, Рівненська обл., Україна 35360 120, Yaroslav Hasek, Str. V. Omelyana, Rivne district, Rivne region, Ukraine, 35360

Телефон: +380 (362) 26 79 70 E-mail:

agropererobka@ukr.net

Internet:

agropererobka.com.ua

Магазини: В м. Рівне, 7 - фірмових магазинів та торгових точок. В м. Львові, 3 - фірмових магазина. В м. Луцьк, 2 - торгові точки Інтернет магазин schedryk.com.ua Український виробник натуральної молочної та плодово-ягідної продукції. У своїх потужностях ТОВ ВТП «Агропереробка» має два заводи. Напрямки роботи - експорт, опт і дистрибуція, B2B, HoReCa, власна мережа фірмових магазинів. Працюємо на ринку понад 25 років. Маємо міжнародні сертифікати ISO 22000 і ISO 9001. Широкий асортимент та висока якість задовільнить найвибагливішого клієнта і споживача. Практикуємо індивідуальний підхід. UKR

Ukrainian producer of natural dairy , fruit and berry products. "Agropererobka" LTD VTP has two factories. Directions of work are export, wholesale and distribution, B2B, HoReCa, own network of branded stores. We have already worked on this market for 25 years. We have got international certificates ISO 22000 and ISO 9001. Every client and consumer will be satisfied by wide range and high quality of our products.

ENG

What is more, we practice individual approach.

22


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

EXHIBITORS

Гадз, Фермерське господарство Gadz, Farm Адреса:

Вул. Горішня 79, м.Трибухівці, 48431, Україна 79, Horisnaya St., Tribukhivtsi, 48431, Ukraine

Телефони: +38 (067)354 64 78, +38 (067)352 58 84, +38 (067) 653 77 02, +38 (096) 410 1993 E-mail:

fg.gadz@gmail.com, fg.gadz.sales@gmail.com

Internet:

fg-gadz.com.ua

Фермерське господарсво «Гадз» створене 20 жовтня 2011 року і спеціалізується на вирощуванні яблук, груш та слив. В період з 2012 по 2016 роки здійснено посадку більше 600 га саду саджанцями, які були вирощені в Європі. В майбутньому планується збільшення площі саду до 2,5 тисячі гектарів, крім того закладений розсадник плодових дерев площею 50 гектарів. Планується виробництво 1 мільйона саджанців щороку. У господарстві введено в експлуатацію фруктосховище ємністю 10 тисяч тонн, встановлено сортувальну лінію фірми Sorter. Свою продукцію ми реалізовуємо не тільки в Україні, а й в країни Європейського Союзу, країни Близького Сходу та Азії. UKR

The farm "Gadz" was established on October 20, 2011 and specializes in the cultivation of apples, pears and plums. Between 2012 and 2016, more than 600 hectares of garden were planted with seedlings grown in Europe. In the future, it is planned to increase the area of the garden to 2,5 thousand hectares, in addition a laid nestorium of fruit trees with an area of 50 hectares. Production of 1 million seedlings is planned annually. The farm has put into operation a fruit storage facility with a capacity of 10,000 tons, Sorter sorting line has been installed.

ENG

We realize our products not only in Ukraine, but also in Europe and Asia.

Герчак , ТзОВ Gerchak, LTD Адреса:

48520. Україна. Тернопільська обл., Чортківський р-н., с.Пробіжна вул. Вітвінського,71 71, Vitvinsky, St ,. Probyna, Chortkiv district, Ternopil region, Ukraine. 48520

Телефон: +38 (067) 340 27 34 E-mail: gerchak@gmail.com Internet:

gerchak.com.ua

Представлені на ринку сухарні вироби виготовлені за найсучаснішими технологіями. Експлуатація сучасного високовиробничого обладнання, чітке дотримання технології виробництва, використання виключно високоякісної сировини та матеріалів, що застосовуються при виробництві грінок є запорукою головних переваг продукції ТМ «Герчак». UKR

23


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

The bread products presented on the market are made according to the latest technologies. Operation of modern high-production equipment, strict adherence to production technology, use of exceptionally high-quality raw materials and materials used in the production of croutons are the key to the main advantages of the products of TM "Gerchak".

ENG

Глобинський м’ясокомбінат, ТОВ Globino meat factory, LLC Адреса:

Вул. Володимирська , будинок 228, м. Глобине, Глобинський р-н., Полтавська обл., Україна, 39000 228, Volodymyrivska, Str. Hlobyne, Poltava region 39000, Ukraine

Телефони: 800 50 40 65, +38 (044) 290 98 75 E-mail: sekretar@mk.globino.ua Internet: globino.ua Філія: м. Біла церква, м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, 23а м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 112 Київська обл., Бориспільський р-н, с-ще Гнідин, Урочище Млинове 1, вул. Квіткова, 2 м. Черкаси, вул. Надпільна, 55 м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 63 м. Кременчук, проїзд Ярославський, 9 м. Лубни, вул. Івана Франка, 1 м. Полтава, вул. Зіньківська, 19 м. Суми, вул. Петропавлівська, 96, оф. 3 м. Харків, вул. Мало-Панасівська, 4/7 м. Краматорськ, вул. Уральська, 12, оф. 114 м. Кіровоград, вул. Михайлівська, 86 м. Луцьк, вул. Рівненська, 76 А, оф. 9 м. Івано-Франківськ, вул. Макухи, 2 В м. Львів, вул. Курмановича, 9 м. Рівне, вул. Курчатова, 34, оф. 309 Тернопільська обл, смт. Велика Березовиця, вул. Микулинецька, 129а м. Хмельницький, вул. Пілотська, 14 м. Чернівці, вул. Коломийська, 9В м. Дніпро, вул. Ярослава Мудрого (Ленінградська), 68, оф. 208 м. Запоріжжя, вул. Магістральна ,98 м. Кривий Ріг, вул. Мануйлова, 22 24


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

EXHIBITORS

м. Маріуполь м. Миколаїв, вул. Чигрина, 29Б м. Одеса, вул. Просьолкова (Просёлочная), 10 а м. Первомайськ, вул. Одеська, 78-е (ТЦ ""Магніт""), оф. 309 м. Херсон, Сенявіна, 27 Магазини: вулиця Володимирська , будинок 228, м. Глобине, Глобинський р-н., Полтавська обл., Україна, 3900 UKR

Компанія «Глобино» - лідер виробництва ковбасних, м'ясних та молочних виробів

ENG

The company "Globino" - a leader in the production of sausages, meat and dairy products.

Гощанський завод продтоварів, ПрАТ Goshcha Food Products Plant, PrJSC Адреса:

35400, Україна, Рівненська обл., смт Гоща, вул. Рівненська, 19.Rivnenska str., 19, Goscha, Rivne region, Ukraine, 35400

Телефони: +38 (067) 506 54 15, +38 (066) 823 74 64, +38 (03650) 222 85, 219 51 E-mail: gzpt@meta.ua Internet:

gzpt.co.ua

Магазини: Фірмовий магазин "Пригощайся", Рівненська обл., смт. Гоща, вул. Рівненська 19. 1. Магазин "Цукерки Пригощайся" на Андріївському ринку, м. Рівне, вул. Київська, 40 А, магазин №121 2. Магазин "Цукерки Пригощайся" на центральному ринку м. Рівне, вул. Пересопницька, магазин №239. Новий фірмовий магазин "Цукерки Пригощайся". Представництво працює в приміщенні магазину "Продукти". м. Київ, вул. Волинська 15/15. ПрАТ «Гощанський завод продтоварів» створює для Вас найкращі цукерки з гостинного краю. Понад 32 видів цукерок з високоякісних фруктів, горіхів, насіння та прянощів на будь-який смак не залишать байдужими нікого. Якість продукції підтверджена міжнародними сертифікатами ISO22000 та HALAL. Ми створили велику різноманітність пакування: подарункові, сувенірні та тематичні коробки та ящики, окремими видами цукерок та в наборах асорті, щоб Ви могли зробити чудовий подарунок для себе та близьких. UKR

25


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

PrJSC “Goshcha Food Products Plant” produces more than 32 types of handmade candies. We have a wide range of unique flavors made of high-quality fruits (prunes, dried apricots, dates with walnuts, etc.), nuts and spices (peanut, seeds, sesame, raisins, etc.). The candies are covered with chocolate glaze and have a crunchy nut inside. The natural sweet candies will be liked by everyone. Quality and safety of production is confirmed by international certificates HALAL AND ISO 22000.

ENG

Десна Кондитерська фабрика, ТОВ Desna Confectionery factory, LLC Адреса:

Вул.Садова 39, Носівка, 17100, Україна

Телефон: +38 (095) 273 46 25, +38 (050) 4849 434, (44) 596 1920 E-mail:

Kd_desna@ukr.net, desna.export@gmail.com

Internet:

desna-kf.com.ua

ТОВ «Кондитерська фабрика «Десна» є сучасним національним виробником кондитерських виробів високої якості. Спеціалізується на виробництві вівсяного та здобного печива, пряників, грісіні, сушки, мафінів та іншої кондитерської продукції під ТМ “Десняночка”, а також на умовах СТМ партнера. Головні принципи ТОВ «Десна» це відмінна якість та краща ціна. На підприємстві успішно впроваджена система управління та система безпеки харчових продуктів ISO 9001:2009 та ISO 22000:2007. UKR

Confectionary factory “DESNA” LLC is an advanced confectionary manufacturer from Ukraine with the world-wide recognition. Company presents next range of products: oat cookies, butter cookies, Grissini (breadsticks), “Italian sushka” (breadsticks of special type), traditional “pryaniks”, muffins etc under our TM “Desnyanochka”. Factory can also provide customers with products on PrivateLabel conditions. Main principals of “Desna” LLC are the highest quality and the best price. Management and food safety systems meet requirements of ISO 9001:2008 and ISO 22000:2005.

ENG

ДІДО ДЖОЗЕФ, ФГ DIDO DJOZEF FARM Адреса:

Тернопільська область, Шумський район,

село Угорськ, вулиця Центральна Ugorsk, Ternopil'S'Ka Oblast', Ukraine Телефон: +38 (098) 712 5 371 E-mail:

andrijsvirskij@gmail.com

Internet:

didodjozef.com

Фермерське господарство “ДІДО ДЖОЗЕФ” займається вирощуванням равлика Helix Aspersa Muller. Ферма співпрацює з Дубенським консервним заводом. Та випускає лінійку стандартизованої продукції з равлика. Пропонує філе равлика, печінку равлика та маринованого равлика в асортименті. Равлик Muller дуже смачний і не потребує попередньої обробки, оскільки його можна вживати цілим, без необхідності витягувати печінку або шлунок. Один з небагатьох видів равликів, м'ясо, якого має попит у світовій кулінарії. UKR

26


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

EXHIBITORS

DIDO JOSEPH farm is growing snails of Helix Aspersa Muller. The farm cooperates with the Dubna Cannery. Releases a line of standardized snail products: snail fillet, snail liver and pickled snail in the range. The Muller snail is delicious and needs no pre-processing. It can be consumed whole without the need

ENG

to remove the liver or stomach. One of the few types of snails, the meat that is in demand in the world of cooking.

Добродія Фудз Dobrodiya Foods Адреса:

03040, Україна, м.Київ, вул.Васильківська 1 1, Vasylkivska Str., Kyiv, 030401

Телефони: +38 (095 409 70 07, +38 (095) 423 49 87, +38 (063) 832 18 98, +38 (044) 332 15 30 E-mail:

d.romanov@agricom.com.ua; g.prokofyeva@agricom.com.ua; a.basargina@agricom.com.ua

Internet:

avena-head.com

ТОВ «Добродія Фудс» є невід’ємною частиною групи «Агріком», однієї з найбільш інноваційних національних агропромислових груп, яка спеціалізується на розробці, виробництві та розповсюдженні продовольчих культур на власній промисловій основі та поєднує сільськогосподарські, переробні та торгові компанії. Наша виробнича фабрика Avena Head абсолютно нова, введена в експлуатацію наприкінці 2017 року, оснащена інноваційною технікою Buhler AG (Швейцарія). Один з лідерів галузі в Україні з виробництва вівсяних пластівців, вівсяної крупи, різних зернових пластівців, мюслі, каш, будь-яких сумішей злаків, граноли, зернових батончиків тощо під трьома власними марками: Добродія, Сан-Грано, Супер Геркулес Географія нашого експорту включає багато країн Європи, Африки та Близького Сходу FSSC22000, Халяль, Кошер, Органічні сертифікати. Ключовими напрямками взаємної співпраці є наступні: - контрактне виробництво (сегмент B2B); - рішення Private Label; - спільна розробка нових товарів для міжнародних ринків; - постачання продукції під власним брендом; UKR

Dobrodiya Foods LLC is an integral part of Agricom group, one of the most innovative national agroindustrial group that is specializing in the development, production, and distribution of food crops on its own industrial basis and combining agricultural, processing and trading companies. Our production factory Avena Head is absolutely new, put into operation at the end of 2017, equipped with innovative machinery Buhler AG (Switzerland). One of the leaders of the branch in Ukraine in production of oat flakes, oat groats, different cereal flakes, muesli, porridges, any mixtures of cereals, granola, grain bars, etc. under three own brands: Dobrodiya, San Grano, Super Hercules The geography of our export includes many countries of Europe, Africa, and the Middle East FSSC22000, Halal, Kosher, Organic Certificates The key lines for mutual cooperation are the following: - contract manufacturing (B2B segment); - Private Label solutions; - the joint development of new products for international markets; - supply of products with our own brands; - maybe you will present your own proposal by studying our capabilities.

ENG

27


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Домінік, ПрАТ Dominik, PrJSK Адреса:

36009, Україна, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова 22, Marshala Biruzova Str., Poltava, Ukraine, 36009

Телефон: +38 (0532) 50 50 40 E-mail:

secretariat@dominik.ua

Internet:

www.dominik.ua

Магазин: "Полтавчанка", м. Полтава, вул. Гоголя, 17, тел. +38 (0532) 60 78 03 UKR Домінік – українська компанія з виробництва кондитерських виробів широкого асортименту. Не дивлячись на давню історію (з 1919 р.), на сьогоднішній день це сучасне підприємство з модернізованим виробництвом, яке відповідає світовим стандартам. Ми збільшуємо наші виробничі потужності, модернізуємо виробничі процеси та ретельно працюємо над рецептурами і вибором сировини. З 2006 року наша продукція продається на міжнародному ринку. Якість нашої продукції відповідає вимогам сертифікації: ISO 22000:2005, IFS FOOD, ISO 9001:2015. Також підприємство має сертифікати «HALAL» и «UTZ Cocoa». З 1999 року Домінік – це інвестиції американського приватного фонду “SigmaBleyzer”. Dominik is a Ukrainian company of production confectionary products of wide variety. Despite the long history (since 1919), for this moment it is modern factory with updated production which meets the world standards. We make higher our productive capacities, update productive processes and carefully work over recipes and choice of raw. Our production is sold in the international market since 2006. Its quality meets certification requirements: ISO 22000:2005, IFS FOOD, ISO 9001:2015. Also the factory has such certifications as «HALAL» and «UTZ Cocoa».

ENG

From 1999 Dominik is the investment of the American private fund “SigmaBleyzer”.

ДУБНОМОЛОКО, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО DUBNOMOLOKO, PRIVATE JOINT STOCK COMPANY Адреса:

35600, Україна, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Грушевського, 117а 117,а, Grushevskogo, str., Dubno, Ukraine, 35600

Телефон: +38 (050) 589 16 13 Діхтеренко Олексій +38 (098) 703 26 80 Шаблієнко Юрій (044) 354 21 44 E-mail:

oleksii.dikhterenko@komo.ua, y.shablienko@cheeseclub.ua

Internet:

komo.ua, cheeseclub.ua

UKR

Перероблення молока, виробництво масла та сиру; Оптова торгівля молочними продуктами.

ENG

Milk processing, butter and cheese production; Wholesale of dairy products.

28


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

EXHIBITORS

ЕКОЛІЯ, ТМ ECOLIYA, TM Адреса:

21034, Україна, м.Вінниця, вул.Чехова, 45а 45 а, Chekhova str., Vinnitsa, Ukraine, 21034

Телефони: +38 (067) 811 80 23, +38 (043) 252 82 57 E-mail:

vsesvit12@gmail.com

Internet:

ecoliya.in.ua

Підприємство виготовляє продукцію для здорового харчування з олійних культур: олія, пасти, клітковина. Продукція не містить домішки та консерванти, виробляється із сировини найвищого гатунку, зберігає всі корисні речовини, орієнтована на тих, хто піклується про своє здоров'я, вегетарінців, сироїдів. UKR

The company manufactures products for a healthy diet from oilseeds: oil, nuts and seeds paste, fiber. Products do not contain any impurities and preservatives, and made from raw stuff of the highest quality. Every product keeps all nutrients and recommended for those who care about their health, vegetarians,

ENG

raw foodists.

ЕКО-СНЕКС ЮЕЙ, ТОВ ECO - SNACKS UA, LLC Адреса:

02081, Україна, Київ, просп. Григоренка ,14 14, Grigorenka av., Kyiv, 02081, Ukraine

Телефони: +38 (050) 372 82 03, +38 (068) 206 11 60 +38 (050) 372 82 03 E-mail:

EcoSnacksUA@gmail.com, info@snacksoftheworld.com.ua

Internet:

snacksoftheworld.com.ua, solenyky.com.ua

Компанія ЕКО-СНЕКС ЮЕЙ (ТОВ) заснована у 2017 році. Ціль діяльності нашої компанії — виробництво максимально здорових снеків ТМ СНЕКИ СВІТУ ®. Основне кредо компанії – відсутність завідомо шкідливих чи ненатуральних інгредієнтів у складі продукту. У 2018р. до компанії залучено зовнішнього інвестора та наразі здійснено модернізацію та автоматизацію більшості процесів виробництва. Тривалий термін зберігання готового продукту забезпечується використанням якісної металізованої упаковки. Потужності виробництва: м. Бровари Київської обл. Поточний ринок збуту – Україна, потенційний – будь-які інші держави. UKR

ECO-SNACKS UA (LLC) was founded in 2017. The main goal of our company is production of the healthiest snacks of TM SNACKS OF THE WORLD ®. The main credo of the company is the absence of deliberately harmful or unnatural ingredients in the product. In 2018 the company attracted an outside investor and completed the modernization and automation of almost all production processes. The long shelf life of the finished product is ensured through the use of high quality metallic packaging. Production capacity: Brovary, Kyiv region. The current market is Ukraine, the potential one is any other country.

ENG

29


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

ЕКСІМ ФУД, ТОВ EXIM FOOD, LTD Адреса:

80362, Україна, Львівська обл. , Жовківський р-н , с. Мервичі, вул. Куликівська, 11 Kulikovskaya St.,Mervich villagе , Zhovkva district, Lviv region, Ukraine, 80362

Телефони: +38 (073) 747 97 87, +38 (098) 747 97 87

E-mail:

info@eximfood.com.ua

Internet:

eximfood.com.ua

ТОВ «Ексім Фуд» було засноване в 2012 році, основним напрямком діяльності підприємства на початку становлення був імпорт. З кінця 2014 року ТОВ «Ексім Фуд» переорієнтовується на внутрішній ринок України і починає власне виробництво м'ясної продукції, від етапу відгодівлі до обвалювання півтуш, а також вводить європейську систему контролю за якістю продукції HACCP і нарощує обсяги виробництва. У 2016 році підприємство починає розвивати напрямок експорту української м'ясної продукції в Грузію і Казахстан. Послідовно реалізуючи торгові стратегії і удосконалюючи дистриб'юторську мережу, компанія «Ексім Фуд» зміцнює свої позиції на внутрішньому ринку і за кордоном. UKR

Company “Exim Food” was founded in 2012 and the main direction of activity of the enterprise was import. Since the end of 2014, Exim Food Ltd is reorienting to the domestic Ukrainian market and starting its own production of meat products, from the stage of fattening pork to the half-carcass, as well as introducing a European system for monitoring the quality of products of the HASSP and increasing production volumes. In 2016 the company begins to develop the direction of export of Ukrainian meat products to Georgia and Kazakhstan. Continuously implementing trading strategies and improving the distribution network, Exim Food company strengthens its position in the domestic and overseas market.Our portfolio contains standard dairy products and ingredients as well as tailor-made solutions in accordance with customers’ needs and applications.

ENG

ЕЛІТ СНЕК, ТОВ ELIT SNACK, LTD Адреса:

67806, Україна, Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт. Авангард, вул. Базова, буд. 12-Д 67806, Ukraine, Odessa region, Avangard, Basic street 12-D

Телефони: +38 (067) 480 27 11, +38 (048) 737 81 00 E-mail: info@sultan.ua Internet: sultan.ua

Компанія ТОВ «ЕЛІТ СНЕК» власник торгових марок “SULTAN”, “GREEN HILLS”, є виробником насіння соняшнику, насіння соняшнику біле Турецьке , насіння гарбузових, арахісу, фісташки, горіхів та інше. Компанія пропанує широкий асортимент та високу якість продукції. UKR

The company “ELIT SNACK” LTD, the owner of the “SULTAN” trademarks, “GREEN HILLS”, is a producer of sunflower seeds, white Turkish sunflower seeds, pumpkin seeds, peanuts, pistachios, nuts, and more. The company offers a wide range and high quality products.

ENG

30


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

EXHIBITORS

Естетік Фудс, ПП Esthetic Foods, Private Enterprise Адреса:

Україна, 18028, м.Черкаси, Проїзд Залізничний, 18 18, Proyizd Zaliznychnyi st., city Cherkasy, 18028, Ukraine

Телефони: +38 (050) 313 73 80, +38 (050) 464 74 50, +38 (047) 263 89 86, +38 (047) 2639815 E-mail:

vga@rostok.cc, vkg.estheticfoods@gmail.com

Internet: estheticfoods.com.ua UKR Товариство з обмеженою відповідальністю "Естетік Фудс" - це молода компанія, що динамічно розвивається, та була заснована в 2015 році. Основним напрямком діяльності компанії є виробництво продуктів харчування, зокрема вирощування їстівних грибів "Ерінги". Одним з переваг нашого підприємства є повний цикл культивування грибів (від суперечки до кінцевого продукту). Для виробництва нашої продукції ми використовуємо тільки якісну, екологічно чисту сировину, без будь-яких домішок. Вся сировинна база, яка необхідна нам для виробництва нашого продукту знаходиться в радіусі 30 км від нашого підприємства. Наша продукція є якісною, корисною для здоров'я людини, володіє прекрасними смаковими якостями. Вона затребувана на українському і європейському ринках, про що свідчать підписані з нами договору поставок нашої продукції в великі національні мережі роздрібних продуктових магазинів і супермаркетів. Since 2015 “Esthetic Foods” studies and implements all the best in world practice of mushroom and plant growing and presents the market new delicious and healthy products. We are pioneers and the only company which industrially cultivates King Oyster mushrooms in Ukraine. Our company has earned a reputation as a producer of high-quality edible mushrooms which are gradually emerging from the category of exotic to everyday products. The full cycle of mushroom production (from spores to the final product) is carried out by our specialists. For the preparation of the mushroom substrate, only environmentally friendly biological raw materials are used. Our products are beneficial to human health and have excellent taste. It is in demand in the Ukrainian and European markets, which is evidenced by the assigned contracts with the large national chains of supermarkets and retail grocery stores."

ENG

Євроджет, ТОВ Eurojet Ltd Адреса:

Вул.Лісова , м.Бровари, 207400, Україна Litova, St. Brovary, 207400, Ukraine

Телефони: +38 (044) 593 16 60 E-mail:

s.kuzmenko@eurojet.com.ua

Internet: eurojet.com.ua UKR Наша компанія пропонує своїм клієнтам в Україні та країнах ближнього зарубіжжя весь спектр сучасного маркувального обладнання та систем кодування продукції на різних етапах виробництва і дистрибуції продукції: струменеві і лазерні маркувальники, термопринтери та аплікатори етикеток, кодери, диспенсери та інше обладнання для маркування від провідних

31


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

виробників. З нашим обладнанням нанесення кодування, друк цінників і етикеток, текстів, зображень, логотипів і голограм проходить якісно і швидко. Наші спеціалісти готові допомогти вам вибрати та купити саме те рішення яке задовольнить всі вимоги до маркування за оптимальною ціною та забезпечити якісну інсталяцію та обслуговування. Our company offers its customers in Ukraine and CIS countries the full range of modern marking equipment and coding systems at various stages of production and distribution of products: inkjet and laser markers, thermal printers and applicators of labels, encoders, dispensers and other marking equipment from leading manufacturers. With our equipment of coding, printing of price tags and labels, texts, images, logos and holograms passes qualitatively and quickly. Our specialists are ready to help you choose and buy the right solution that will meet all the labeling requirements at the best price and provide quality installation and service.

ENG

ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ, ЗАТ ZHITOMIRSKI LASOSHCHI, CC Адреса:

10003, Україна, м.Житомир, вул.Покровська, 67 (Щорса, 67) 67, Pokrovska Str (67, Shorsa), Zhytomyr, Ukraine, 10003

Телефони: +38 (0412) 413200, +38 (0412 )413201, +38 (0412) 413204, +38 (0412) 413205 E-mail:

info@zt-ls.com

Internet:

zl.com.ua

Магазини: Фірмовий магазин № 1, м. Житомир, вул. Покровська, 145, тел: (0412)24-21-90 Фірмовий магазин № 2, м. Житомир, вул. Покровська, 67, тел: (0412) 41-32-19 Фірмовий магазин № 3, м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 12 тел: (0412) 47-08-48 Фірмовий магазин № 4, м. Коростень, вул. Грушевського, 43 тел: (04142) 9-61-27 Фірмовий магазин № 5, Ружинський р-н., с. Заріччя, вул. Деркача, 1 Фірмовий магазин № 6 , м. Олевськ, вул. Володимирська, 1 тел: (04135) 23-35-4 Фірмовий магазин № 7, м. Новоград-Волинський, вул. Замкова, 7 тел: (04141) 53-28-2 Фірмовий магазин № 8, м. Бердичів, вул. 30-річчя Перемоги, 3/13, тел: (04143) 21-40-9 Фірмовий магазин № 9, м. Рівне, вул. Крушельницької, 62-а Фірмовий магазин № 10, смт. Брусилів, Житомирська обл., вул. 1-го Травня, 46 UKR

ЗАТ «Житомирські ласощі» - один із лідерів кондитерського ринку України. Фабрика працює з 1944 року. Загальна виробнича потужність становить понад 80 тисяч тонн на рік. На фабриці виробляються: - цукерки в коробках - пралінові, помадні і збивні цукерки

32


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

EXHIBITORS

- шоколадні батончики - глазуровані і неглазуровані цукерки - шоколадно-вафельні цукерки - вафлі - ірис - зернові батончики - печиво затяжне, печиво цукрове, крекери, галети - дієтичні вироби - пісна продукція - продукція Халяль Також ми виробляємо продукцію під замовлення клієнта. Якість продукції підтверджена сертифікатами міжнародних стандартів ISO 22000 та FSSC22000, сертифікатом Халяль. Продукція підприємства має декларації відповідності за технічними регламентами Митного Союзу. ENG

CJSC “Zhytomyr Lasoshchi” is one of the leaders in the confectionery market of Ukraine. The factory has been working since 1944. The total production capacity is more than 80 000 tons per year. At the factory are produced next products: - sweets in boxes - praline, fondant and churned sweets - chocolate bars - glazed and non-glazed sweets - chocolate-wafer sweets - wafers - fudge - cereal bars - short dough, sugar cookies, crackers, galettes - dietary products - sweets for fasting - Halal products Also we produce products made to order. The control system of quality certified to the international standards ISO 22000 and FSSC 22000. Production “Zhytomyr Lasoshchi” is certified by the Customs Union, also received a certificate “Halal”.

33


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Здорово Їмо Zdorovo Jimo Адреса:

04116, Україна, м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд.13 13 Vandy Vasylevsko, Kyiv, Ukraine, 04116

Телефон: +38 (095) 563 83 80 E-mail: contact@zdorovojimo.com.ua Internet:

zdorovojimo.com.ua

UKR

Здорово Їмо займається просуванням рослинних продуктів і страв, а також підтримкою торгових та ресторанних мереж при впровадженні таких опцій у своїх пропозиціях.

ENG

We are well-advised in promoting plant-based foods and dishes, as well as supporting retail and restaurant chains when implementing such options in their offerings.

Іберія , ТОВ Iberia Адреса:

29000 Україна м. Хмельницький вул. Львовське шосе 14/1 14/1,,Lvivske shose Str., Khmelnitsky,Ukraine , 29000

Телефон: +38 (096) 270 11 00 E-mail:

sir.iberia@gmail.com

Internet:

iberia.biz.ua

Магазин: м. Хмельницький, Вул. Львівське шосе 25, Вул.Проскурівська 71, центральний овочевий ринок. UKR Сироварня гарантує виготовлення продукції тільки зі статусом «Натуральний продукт» При виробництві всіх видів сиру використовується тільки натуральна сировина. Виключено використання консервантів, барвників, емульгаторів, стабілізаторів, рослинних жирів, та інших інгредієнтів , не припустимих для натуральних продуктів. Всі види сиру виготовляють за давніми грузинськими рецептами, дотримуючись рецептури, та процесу виробництва. Кожна головка сиру, проходить через дбайливі руки наших працівників, які вкладають в нього не тільки своє вміння, але й частинку своєї душі. Адже відомо, що хороший настрій додає смаку. Для виготовлення сиру використовується фермерське молоко, яке також проходить декілька етапів перевірки, перш ніж запуститись у виробництво. На виробництві ведеться чіткий контроль якісті продукції, що підтверджується дослідами в державній лабораторії.

34


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

EXHIBITORS

The cheese factory guarantees the production of products only with the status of "Natural product". In the production of all types of cheese, only natural raw materials are used. The use of preservatives, dyes, emulsifiers, stabilizers, vegetable fats, and other ingredients that are not acceptable for natural products is excluded. All types of cheese are made according to ancient Georgian recipes, following the recipe, and the production process. Each head of cheese goes through the caring hands of our workers who invest not only their skills but also a part of their soul into it. It is well known that good mood adds to the taste. Farming cheese is used to make cheese, which also undergoes several stages of verification before being put into production. The production is subject to a clear control of the quality of products, which is confirmed by experiments in a state laboratory.

ENG

Індичка, ТОВ Indychka LLC Адреса:

42323, Україна, Сумська область, Сумський район, с. Кровне, вул. Гірська 39 39, Girska str., 42323, Krovne, Sumy district, Sumy region, Ukraine

Телефон: +38 (050) 407 74 44 E-mail:

post@indychka.com.ua, export@indychka.com.ua

Internet:

indychka.com

ТОВ «Індичка» - сучасне підприємство повного циклу, що займається вирощуванням, переробкою, пакуванням і логістикою готової продукції з м'яса індички. ТОВ «Індичка» є надійним, сильним та досвідченим партнером. З компанією «Індичка» легко і просто співпрацювати. Ми оперативно приймаємо рішення, завжди враховуємо інтереси своїх партнерів і розробляємо прості і доступні механізми співпраці. Ми завжди готові мати справу з вами! UKR

Indychka LLC is a full-cycle manufacturer of turkey meat products with own farms for birds, slaughterhouses (hand slaughtering according to GSO 993:2015 Standard), cold stores and QF (quick freezing) cameras. Implemented traceability system makes it possible to keep control since one-day-old chicks arrive at our farms up to the moment ready-to-cook product will be consumed. Indychka LLC is a reliable, strong, and experienced partner. We are always open to deal with you!

ENG

35


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

ІНКЕРМАН УКРАЇНА, ТОВ INKERMAN UKRAINE, LLC Адреса:

04050, Україна, м. Київ, вул. Іллєнка, 12а, оф.7 12A Illenko Str, office 7, Kyiv, Ukraine, 04050

Телефон: 800 50 07 11 E-mail:

info@inkerman.ua

Internet:

www.inkerman.ua

ІНКЕРМАН УКРАЇНА - один з найбільших в Україні виробників тихих та ігристих вин. Виробництво високоякісних вин під брендом INKERMAN веде історію з 1961 року. З самого заснування компанія спеціалізувалась на виробництві вишуканих марочних вин. На рахунку майстрів-виноробів INKERMAN велика кількість нагород найпрестижнішіх міжнародних конкурсів і виставок. В продуктовому портфелі компанії - сухі, напівсухі, напівсолодкі та десертні вина, у виробництві яких використаний відбірний виноград найкращих теруарів України (Одещина, Миколаївщина, Херсонщина). UKR

INKERMAN UKRAINE is one of the biggest Ukrainian winemaker producing still and sparkling wines. Manufacturing of high-quality wines under INKERMAN brand started in 1961. Since foundation, the company focused on premium vintage wines. INKERMAN winemakers have track record of numerous awards of the most prestigious wine contests and exhibitions. Dry, semi-dry, semi-sweet and desert wines from selected grapes of best Ukrainian vineyards (Odessa, Mykolaiv, Kherson areas) are within company’s portfolio.

ENG

Інтерлінк , ТОВ INTERLINK, LTD Адреса:

вул.Лисенка, 98, м. Полтава, 36017, Україна 98, Lysenko St., Poltava, 36017, Ukraine

Телефони: +38 (097) 918 25 25, (532) 56 54 22 E-mail:

123@interlink.biz ; opt@interlink.biz

Internet:

interlink.biz

Торгово-виробнича компанія, що спеціалізується на: - виробництві інгредієнтів для хлібобулочної та пекарської промисловості ( в т.ч. гірчична олія, кунжут, мак тощо); - виробництві інгредієнтів для м’ясної та рибної промисловості (в т.ч. гірчичний порошок, цілі гірчичні зерна, мелений коріандр та гірчиця тощо); - переробці проса, гірчиці, льону, коріандру; - виробництві пшона. ТОВ «Інтерлінк» поставляє високоякісний товар численним компаніям, серед яких пекарні, хлібзаводи, ресторани, супермаркети, фасувальники та ін. UKR

36


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

EXHIBITORS

Trading production company specializing in: - production of ingredients for the bakery industry (including mustard oil, sesame seeds, poppy seeds, etc.); - the production of ingredients for the meat and fish industry (including mustard powder, whole mustard seeds, ground/crushed coriander and mustard, etc.); - processing of millet, mustard, flax, coriander; - the production of hulled millet seeds. TOV “Interlink” delivers high-quality goods to numerous companies, including bakery, bread bakeries,

ENG

restaurants, supermarkets, packagers and others.

ІТАК, ТОВ ITAK, Ltd Адреса:

вул. Червоноткацька, 44, м. Київ 02094, Україна 44, Chervonotkatska Str., Kyiv, 02094, Ukraine

Телефони: + 38 (044) 574 04 09, 451 88 40

UKR

E-mail:

itak@itak.ua

Internet:

itak.ua

ТОВ “ІТАК” – виробник гнучких комбінованих полімерних матеріалів – пропонує: - розробку дизайну; -- флексографічний друк до 8 кольорів; - вибіркове матове лакування; - нанесення холодного клею; - упаковку для харчових і нехарчових продуктів; подарунків та квітів; - виготовлення та продаж плівки СРР (типу CAST); - виготовлення пакетів для хліба із СPP; - велику та дрібну перфорацію; ламінацію; - багатошарову плівку з друком; - пакети Дой-Пак (Doy-Pack); - плівка для майонезу, кетчупу, та інших соусів; - вибіркова металізація;

ENG

ITAK Ltd - a national company - manufacturer of various packaging made on the import equipment and materials: - design; - flexoprinting up to 8 colors; - selective matt varnishing; - causing of cold glue; - packaging for food and non-food products; - producing of CAST – PP film;

37


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ - national bread bags producer; - different perforation; laminating; - producing of multilayer film with printing. - Doy-Pach bags producing; - Film for mayonnaise, ketchup and other souces; - selective metalizing;

ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ICHNIANSKYI MOLOCHNO-KONSERVNYI KOMBINAT PRIVATE JOINT STOCK COMPANY Адреса:

16703, Україна, м. Ічня, вул. Вишнева, 4 4, Vishnevaya str., Ichnya city, Chernigiv region, Ukraine, 16703

Телефони: +38 (095) 272 39 70, +38 (044) 281 24 88 E-mail:

k.krupicka@ichnya.com

Internet: ichnya.com UKR ПрАТ "ІМКК" є лідером з виробництва та експорту молочних консервів в Україна. Це сучасне підприємство європейського рівня. Експортна Географія налічує більше ніж 45 країн світу. За допомогою інноваційних технологій компанія виготовляє якісну продукцію аби зробити життя покупців якісно солодшим, що підтверджено такими світовими сертифікатами систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів як ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, Халяль. PJSC IMKK is a leading producer and export of canned milk (evaporated and sweetened condensed milk) in Ukraine. This is a modern enterprise of the European level. Export geography accounts for more than 45 countries all over the world. With the help of innovative technologies, it produces high-quality products in order to make people's lives much sweeter, which is confirmed by such world-wide certificates of food quality and safety management

ENG

systems as ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, Halal.

КАРО ФУД, ТОВ CARO FOOD, LTD Адреса:

04136, м. Київ, вул. М.Гречко, б.11а, 214 11a – 214, М. Grechko str., Kiev,. Ukraine.,04136

Телефони: +380 (067) 282 28 11; +38 (067) 502 81 41

E-mail:

schuchkov@gmail.com

Internet:

www.hamlo.com.ua

UKR

М'ясопереробка та виробництво сировялених делікатесів за італійськими технологіями з використанням локальної сировини.

ENG

Production of dried-cured meat products using natural and fresh products, spices and the Ukrainian soul.

38


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

EXHIBITORS

КИЇВСЬКИЙ БКК, ТОВ Kyivskyi BKK, LLC Адреса:

03148,Україна,м.Київ,вул. П.Чаадаєва, 7 7, Peter Chaadaeva str ., Kyiv, Ukraine,03148

Телефон: +38 (050) 311 54 48 E-mail:

o.shargorodskyi@bbk-kyiv.com

Internet: kyivbkk.com UKR Сьогодні БКК виробляє близько 20 тонн якісних кондитерських виробів на добу. Це означає, що кожен день нашою продукцією насолоджуються близько 165 000 киян і жителів інших регіонів України та світу. В асортименті БКК більше 90 позицій тортів і тістечок, зокрема такі широко відомі торгові марки, як торти «Грильяжний глазурований», «Празький з вишнею», «Хрещатий яр», «Київські каштани», тістечка «Заварні з кремом», «Бісквітно -кремовие» і «Трюфельні». БКК сьогодні - це понад 600 професіоналів, які щиро люблять свою справу і пишаються своєю роботою. Десерти торгової марки БКК продаються у всіх національних торгових мережах України. Компанія також співпрацює з дистриб'юторами, оптовими і роздрібними покупцями по всій Україні. Крім того, продукція БКК експортується в Європу, Північну Америку і в країни Близького Сходу.

Today Kyivskyi BKK LLC produces about 20 tons of high-quality confectionery products per day. The company manufactures products based on ISO 22000 principles and traditional ones recipes that correspond to DSTU and uses selected natural ingredients. Kyivskyi BKK LLC assortment contains more than 90 items of cakes and pastries, in particular, such well-known brands as Cakes "Glazed Glazed", "Prague with Cherry", "Khreshchaty Yar", "Kyiv Chestnuts"", cakes "Custard with Cream", "Biscuit cream " and "Truffle". Kyivskyi BKK LLC today is more than 600 professionals who sincerely love their job and are proud of their work. Kyivskyi BKK brand desserts are sold in all national retail chains of Ukraine. The company also cooperates with distributors, wholesale and retail customers throughout Ukraine. In addition, BKK products are exported to Europe, North America and

ENG

the Middle East."

Комбінат баранкових виробів, ТОВ "ROUND CRACKNEL PRODUCTS COMBINE", LLC Адреса:

20250, Україна, Черкаська область, м. Ватутіне, вул. Транспортна, 33 Transportna St.33, Cherkasy region, Vatutine, Ukraine, 20250

Телефон: +38 (067) 441 25 91, +38 (050) 473 21 14 E-mail:

logistic@kbv.org.ua, office@kbv.org.ua

Internet:

www.kbv.ua

UKR

КОМБІНАТ БАРАНКОВИХ ВИРОБІВ - потужний виробничий комплекс, розташований у центрі України, у м. Ватутіне Черкаської області. Якісна та смачна кондитерська продукція виробляється на сучасному обладнанні під власними торговими марками і реалізується в усіх регіонах України, а також експортується у понад 20 країн світу. Під ТМ “Чарівниця” випускаються кремово-кондитерські (торти), та борошняні (печиво й кекси) 39


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

вироби. Технологія швидкої заморозки забезпечує збереження якості, продовжує терміни зберігання і надає додаткові можливості у логістиці. Під ТМ “БКК” виробляються кондитерські пряникові вироби, сушки, сухарі, соломка та печиво з тривалими термінами зберігання. ROUND CRACKNEL PRODUCTS COMBINE - is a powerful production complex located in the center of Ukraine, in Vatutine, Cherkasy region. Quality and tasty confectionery products are made on modern equipment, under their own trademarks and are sold in all regions of Ukraine, as well as exported to more than 20 countries. Cream-confectionery (cakes) and flour (biscuits and muffins) are produced under the trademark “Charivnitsa”. Rapid freezing technology ensures quality preservation, longer storage times and additional logistics capabilities. Under trademark “BKK” produces gingerbread, crispy bread-rings, rusks, breadsticks and biscuits with long shelf life.

ENG

Комбінат-Черкаси, ТОВ "Kombinat-Cherkasy", LTD Адреса:

18018, Україна, м.Черкаси, вул.Енгельса, 245/1, оф.402,

245/1, of.402, Engels Str. , Cherkasy, Ukraine, 18018

Телефони: +38 (097) 965 27 36, +38 (047) 272 27 75 E-mail:

osaulenko10111986@gmail.com

Internet: Ukrainianfish.com UKR ТОВ "Комбінат-Черкаси" пропонує високоякісну рибну продукцію в асортименті. Риба проходить всі необхідні етапи сортування по якості, виду та розміру. Обов'язковою умовою є 100% дотримання технологічного процесу від вилову до доставки нашим клієнтам. Для постійних клієнтів діє карта лояльності та індивідуальний підхід. Ми виробники з власним господарством та великим рибальським флотом розміщеним вздовж берега р.Дніпра. Доказом стабільності та надійності, є те, що компанія існує на ринку з 2006 року та має бездоганну репутацію. Тому, якщо Ви шукаєте надійного постачальника та якісний товар - чекаємо на Вас! З будь-якого питання звертайтися за тел.: 0680537072 Володимир. LLC "Combine-Cherkasy" offers high quality fish products in the range. The fish goes through all the necessary stages of sorting by quality, type and size. A prerequisite is 100% adherence to the process from catch to delivery to our customers. For loyal customers, a loyalty card and individual approach are in place. We are producers with our own farm and a large fishing fleet located along the Dnieper River. The proof of stability and reliability is that the company has existed on the market since 2006 and has an impeccable reputation. Therefore, if you are looking for a reliable supplier and quality product - we are waiting for you! For any questions,

ENG

please call: 0680537072 Vladimir.

40


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

EXHIBITORS

КОМПАНІЯ КОРДЕКС, ТОВ COMPANY KORDEX LLC Адреса:

вул. Старосільська, 1-Е, м. Київ, Україна, 02125 1-E, Starosilska Street, Kiev Ukraine 02125

Телефони: +38 (044) 540 75 40, +38 (067) 500 36 22 E-mail: Internet:

office@kordex.com.ua; kordex@kordex.com.ua http://kordex.com.ua/, http://akbar.com.ua, http://dosmaku.com.ua/ http://www.redhotmaestro.co.uk/

Представництва: Харківське представництво, +38 0577630523 UKR Компанія «Кордекс» (м.Київ) заснована в 2000 році, займається виробництвом, імпортом, експортом та дистрибуцією чаю, кави та приправ. Ексклюзивний дистриб'ютор цейлонського чаю ТМ AKBAR в Україні, кави Dellavie, а також власних ТМ: чай ТМ RITZ BARTON, приправ ТМ Red Hot Maestro і TM До Смаку. "Company Kordeх (Kyiv) was founded in 2000, is engaged in the production, import, export and distribution of tea, cofee and seasoning. The Company is the exclusive distributor of Ceylon tea TM AKBAR in Ukraine, cofee Dellavie and it`s own brands: tea TM RITZ BARTON, seasonings TM Red Hot Maestro and TM Do Smaku.

ENG

Компанія "Рідна їжа", ТОВ COMPANY "NATIVE FOOD" LTD Адреса:

03039, Україна, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 25 25, Saperno-Slobidska Str., Kyiv, Ukraine, 03039

Телефон: +38( 044) 525 23 44 E-mail: r.eda@r-eda.kiev.ua Internet: ovsyanushka.com, vashakasha.info UKR Наша компанія є провідним виробником порційних розчинів швидкого приготування на основі зернових пластівців. У нас є асортимент розчинних круп - понад 70 найменувань. Це дозволить вам вибрати продукти, які відповідають смаковим уподобанням ваших клієнтів. Наша продукція представлена у всіх найбільших та поширених торгових мережах в Україні. Ми виробляємо "Private Label" для Auchan та інших мереж по всій країні. Продукція компанії експортується понад десять років. Ми готові адаптувати дизайн упаковки до характеристик місцевих ринків. Запрошуємо нових надійних партнерів.

41


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Our company is a leading manufacturer of portioned instant food based on cereal flakes. We have range of instant cereals – over 70 items. This will allow you to choose of products that meets the taste preferences of your customers. Our products are represented in every biggest and widespread trade networks in Ukraine. We produce “Private Label” for the Auchan and other chains throughout the country.The company's products are exported for over ten years. We are ready to adapt the packaging design to the characteristics of the local markets.We invite new reliable partners.

ENG

Кондитерська Фабрика Туррон, ТОВ Turron Confectionery LLC Адреса:

79000, м. Львів, вул. Богдана Хмельницького 176 176, Bohdan Khmelnytsky Str., Lviv, 79000

Телефон: +38 (067) 505 55 52 E-mail: turron.lviv2@gmail.com

UKR

ENG

Internet: turron.com.ua Кондитерська фабрика ТУРРОН займається виготовленням цукерок ручної роботи на основі відбірних сухофруктів та горіхів. The TURRON confectionery factory is engaged in the production of handmade chocolates based on selected dried fruits and nuts.

Кондитерська фабрика "Ярич", ТОВ Yarych Confectionery LLC Адреса:

80463, Україна, Львівська обл, Кам'янка-Бузький р-н, с. Старий Яричів, вул. Заводська, 1 1 Zavodska Street, Staryiy Yarychiv, Kamianka-Buzkyi district, Lviv region, Ukraine, 80463

Телефон: +38 (032) 226 77 17 E-mail: export@yarych.com Internet:

yarych.com

Магазини: «YARYCH IMPORT EXPORT» LLC, 38 Lwowska Street, Katowice, 40-389, Poland. Tel./fax: +48 85 652 42 44

42


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

EXHIBITORS

ТОВ "КФ "ЯРИЧ" виробляє затяжне печиво і крекери, і об'єднує кілька відомих національних брендів: «Марія», «Petit Beurre», «Маша-Няша», «The Crackers», «Mini ABC», торти «Rozalini», які відомі не тільки в Україні, але і за її межами. Виробництво сертіфіковане міжнародними стандартами якості - IFS FOOD, Halal. UKR

ENG

Yarych Confectionery LLC produces biscuits and crackers, and combines several recognizable national brands: “Maria”, “Petit Beurre”, “Masha-Niasha”, “The Crackers”, “Mini ABC”, which are known not

only in Ukraine, but also abroad. Production is certified by international quality standards - IFS FOOD, Halal.

Кондитерська фірма “РОСА”, ТОВ Confectionery Company "ROSA" LLB Адреса:

61080, Україна, Харківська обл., місто Харків, вулиця Естакадна, будинок 1 Estakadna Str., Building 1, Kharkiv city, Kharkiv region, Ukraine, 61080

Телефон: +38 (050) 403 81 42 E-mail: zakaz@rosa.kharkov.ua Internet: rosa.kharkov.ua UKR ТМ «РОСА» з’явилася на ринку кондитерських виробів у 2001 році. За цей час встигла завоювати заслужене визнання і довіру своїх споживачів, завдяки високій якості продукції, приємному смаку й доступній ціні. TM ROSA appeared on the confectionery market in 2001. During this time, she managed to win the merit it captures the recognition and trust of its consumers, thanks to its high quality products, pleasant taste and affordable prices.

ENG

43


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Концерн "Біг-М", ТОВ Concern "Big-M" LTD Адреса:

36030, Полтава, вул. Продовольча, будинок № 2В 2V, Prodovolstvennaya St., Poltava city, 36030

Телефон: +38 (093) 262 73 10 E-mail: clubvodka@ukr.net Internet:

club-vodka.com.ua

ТОВ «Концерн «Біг-М» один із самих стабільних і найбільших українських виробників якісних міцних алкогольних напоїв. Протягом багатьох років утримує на високому рівні якість і дбайливо зберігає традиції виробництва української горілки. Успішній реалізації автентичної продукції сприяє мережа торгових підприємств у всіх регіонах України і за кордоном, як власних торгових марок так і «private label». UKR

Concern Big-M LLC is one of the most stable and largest Ukrainian producers of high-quality strong alcoholic beverages. For many years, it has maintained a high level of quality and carefully preserves the traditions of the production of Ukrainian vodka. The successful realization of authentic products is promoted by a network of trade enterprises in all regions of Ukraine and abroad, both of their own trademarks and “private label”. Concern Big-M is one of a few representatives of the club of "exporters" of alcoholic beverage products abroad, thereby raising the image and

ENG

rating of Ukraine in the world.

Кріовіт, ТМ (ФОП Майстренко І Г) CryoVyt, TM Адреса:

03134, Україна, Київ, Якутська 12 12, Yakutskaya Str., Kyiv, Ukraine, 03134

Телефони: (044) 599 11 03, +38 (073) 072 99 29 E-mail: tmcryovit@gmail.com Internet:

cryovit.com

Вперше в Україні велике виробництво сублімованих продуктів. Пропонуємо сублімовані фрукти, ягоди, овочі, спеції, морозиво та багато іншого у вигляді цілих плодів, подрібнених на частинки або порошків. Новинка на ринку України - готові сублімовані блюда (супи, каші, пюре). Виготовляються за технологією NASA. Абсолютно натуральні фермерські інгредієнти, абсолютно без консерванітв та хімічних домішок. Натуральна, екологічна їжа на кожен день у зручній упаковці з простим використанням. UKR

Cryovit is super eat. First big Ukrainian producer of the sublimation products. We propose the sublimation of fruits, berries, vegetables, specials, freezing etc. We propose the sublimation at the view as whole fruit, the particles or the powder. New for the world market from Ukraine - sublimation dishes (ukrainian borshch, soups, purees, apples, etc). Produced like as NASA's technology. Absolutely natural ingredients, without chemical conservation. All natural, ecologic, usefull and in the friendly packing.

ENG

44


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

EXHIBITORS

Кріоліт, ТОВ KRIOLIT-D, LLC Адреса:

49022, Україна, Дніпро, вул. Океанська,4 4, Okeaska str.,DNIPRO, UKRAINE, 49022

Телефони: +38 (050) 320 85 06, +38 (050) 480 74 90, +38 (050) 484 22 69, +38 (056) 375 75 80 E-mail: am@opex.com.ua Internet: ukrslasti.com.ua UKR Компанія Кріоліт-Д займається виробництвом кондитерської продукції. Компанія випускає такі продукти як ірис, цукерки, драже, вафельні трубочки, мармелад, зефір, печиво. Асортимент кондитерських виробів налічує 120 позицій. Вся продукція компанії випускається під торгівельною маркою Клим. Виробництво розташоване в м. Дніпро, центральна частина України. The company Kriolit-D produces confectionery products. The company produces such products as iris, candies, dragees, wafer rolls, jelly candies, marshmallows, cookies, biscuits. The range of confectionery products has 120 items. All the company's products are produced under the Klim trademark.

ENG

Production is located in the Dnipro city, central part of Ukraine.

Куп’янський молочноконсервний комбінат, ПрАТ Адреса:

вул. Ломоносова, 26 м. Куп’янськ, Харківська обл, Україна, 63702 26 Lomonosova Str., Kupyansk, Kharkiv region, Ukraine 63702.

Телефони: +38 (057) 425 31 16, +38 (057) 425 13 59 E-mail: kmk@kmk.kharkov.ua Internet: kmk.ua UKR ПрАТ «Куп’янський молочноконсервний комбінат» - українська молочна компанія. Для клієнтів пропонуються наступні види продукції: молоко згущене з цукром, ультрапастеризоване молоко, сиркова продукція, молоко та кисломолочна продукція, сухі молочні продукти, масло солодковершкове. PJSC "Kupyansk milk canning factory” - Ukraine dairy company. We produce 6 of dairy groups: condensed milk, UHT-milk, powdered milk, butter, pasteurized milk and fermented milk, cottage cheese.

ENG

45


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Люстдорф, ТОВ Loostdorf Ltd Адреса:

03039, Україна, Київ, Саперно-Слобідська, 25 25 Saperno-Slobidska St., Kyiv, Ukraine, 03039

Телефони: (044) 569 49 08, (044) 569 49 09 E-mail:

office@loostdorf.kiev.ua

UKR

Internet: loostdorf.com Виробництво молочних продуктів.

ENG

Dairy production.

Медуша, ТОВ Medusha, LLC Адреса:

49038, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського 24н 49038, Dnipro, 24n Academician Belelubsky

Телефон: +38 (067) 566 20 61 E-mail:

Honey@medusha.org

UKR

Internet: Medusha.org Мед в унікальній упаковці з бджолиного воску.

ENG

Honey in unique package made of 100% beeswax.

46


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

EXHIBITORS

Мілкіленд Інтермаркет, ТОВ Milkiland Intermarket, LTD Адреса:

вул. Бориспільська, 9, м.Київ, 02099, Україна 9, Borispolskaya St., Kyiv, 02099, Ukraine

Телефон: (44) 369 32 73 E-mail:

export@milkiland.com

Internet:

milkiland-intermarket.com

Філії: ТОВ "Мілкіленд-Україна", 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9, Україна, ( 44) 369-5200, reception@milkiland.com ТОВ «Мілкіленд РУ», 127254, Москва, ул. Руставели, 14, Росія, +7 (495) 587-88-99, info@omks.ru ТОВ «Milkiland EU», Gintrowskiego 5302-697 Warszawa, +48 725 105 163, office@milkiland.eu UKR Компанія «Мілкіленд» була заснована в 1994 році. Акції Milkiland N.V. знаходяться в лістингу Варшавської фондової біржі з грудня 2010 року. Сьогодні виробничі потужності групи розташовані в Росії, Україні та Польщі і дозволяють переробляти понад 1 млн. Тонн молока в рік. Виробничі активи «Мілкіленд» включають: 10 сироварних і цельномолочних заводів в Україні; ВАТ «Останкінський молочний комбінат» і ВАТ «Рильський сировар» в Росії; Сироробний завод «Островія» в Польщі. Наш міжнародний бренд «Добряна» популярний серед покупців сирів і молочної продукції в Україні, Росії та інших країнах СНД. Свіжа молочна продукція під брендом «Останкінське 1955» відноситься до традиційних перевагам жителів м Москви, а в Польщі добре відомі молочні продукти під торговою маркою «Ostrowia». «Мілкіленд» поставляє свою продукцію споживачам в Україні, Росії та Польщі, експортує її до інших країн СНД, а також здійснює поставки B2B клієнтам більш ніж в 30 країнах світу.

47


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Молтехсервіс плюс, ПП Moltechservice plus, PC Адреса:

вул. Рози Люксембург 96, офіс 523А, м. Мінськ, 220036, Білорусь 96, Rossi Luxemburg St., office 523A, Minsk, 220036, Belarus

Телефон: (17) 286 16 73 E-mail:

office@mtsp.by

Internet: Internet: UKR Інжинірингова компанія. Офіційний сервісний центр і дистриб'ютор компанії Andritz Separation, виробника відцентрових сепараторів, бактофуги, очищувачів молока і сиворотки. Офіційний сервісний центр і офіс продажів компанії FBF Italia, виробника гомогенізаторів, поршневих насосів високого тиску. Наша інжинірингова Компанія ставить перед собою мету допомогти підібрати Вам те обладнання, яке необхідно для виробництва від початку до кінцевого виготовлення продукту. ENG Engineering company. The official service center and distributor of Andritz Separation – producer of centrifugal separators, bactofuges, milk and serum purifiers. The official service center and sales office of FBF Italia – manufacturer of homogenizers, high pressure piston pumps. Our engineering company aims to help you find the equipment you need from the beginning of the production to its final stage.

МУСКАН ЕКСПОРТ MUSKAN EXPORT, LTD Адреса:

247667 Індія, Уттаракханд, село Бадхері Раджпутан, 285 285, Badheri rajputan, Uttrakhand, India, 247667

Телефон: +38 (050) 775 68 61, +38 (067) 238 50 36 E-mail:

Muskanexpoimpo@gmail.com

Internet:

muskanexport.com

Представництво: Тов « Мускан Експорт» , Київ, вул. Обухівська 139. UKR

Експорт та імпорт. Екологічна продукція з Індії.

ENG

Export and import of environmental products.

48


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

EXHIBITORS

М'ясокомбінат «Миргородський» , ТзОВ Myrhorod Meat Plant Адреса:

37600, Україна , Полтавська обл., м. Миргород, вул. Хорольська, 46Б 46B Khorolska St, Myrhorod, Poltava region, Ukraine, 37600

Телефон: (05355) 403 40 E-mail:

mmk-meat.com.ua, steakjourney.com.ua

Internet: ichnya.com "Миргородський м'ясокомбінат" було засновано у 2009 році, підприємство має м'ясокомбінат у Миргороді Полтавської області, обвалювальний цех у Глевасі Київської області та центральний офіс у Києві. Види діяльності : - Забій та первинна переробка (свинина, яловичина, баранина) - Обвалювання на елементи та продаж в супермаркети України, а також HoReCa - Продаж м'яса та м'ясних продуктів, а також компліментарної продукції в мережі м'ясних магазинів-ресторанів ""М'ясторія"" в Києві та області (6 торгових точок станом на листопад 2019р.) - Виробництво стейків та біфштексів під торговою маркою ""Стейкова подорож"" з наступним їх продажем в супермаркетах, АЗС та делікатес-маркетах Києва та області (70 торгових точок станом на листопад 2019р.) UKR

"Myrhorod Meat Plant was founded in 2009. Company has its own meat processing plant in Myrhorod (Poltava region), a boning plant in Glevaha ( Kiev region ) and a central office in Kyiv. Sphere of activities - Slaughtering (pork, beef, lamb) - Boning - Sale of meat and meat products, as well as complementary products in the chain of meat stores-restaurants "Myastoria" in Kyiv and the region (6 outlets as of November 2019) - Production of steaks under the trademark "Steak Journey"" (70 outlets as of November 2019)

ENG

НАСОЛОДА ТМ, ТОВ Nasoloda Адреса:

29000 Україна, Курчатова, 6/5, Хмельницький 6/5, Kurchatov str., Khmelnitsky, Ukraine, 29000

Телефони: 800 21 43 45, 78 38 03 E-mail:

info@nasoloda.com.ua

Internet:

nasoloda.com.ua

Наші франшизи: Магазин "Насолода" м. Волочиськ, вул. Незалежності, 8а Магазин "Насолода" м. Вінниця, вул. Перемоги Магазин "Насолода" м. Вінниця, вул. Волошкова, 22 Магазин "Насолода" м. Вінниця (зуп. Політехнічний університет)" Магазини в м. Хмельницький:

49


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Магазин "Насолода" вул. Красовського (обласна лікарня) Магазин "Насолода" вул. Інститутська, біля дому 14 Магазин "Насолода" вул.Трудова, 8 (Заготзерно) Магазин "Насолода" вул. Кам'янецька (зуп. Героїв Чорнобиля, Юність) Магазин "Насолода" Львівске шосе, 12 (вхід на речовий ринок) Магазин "Насолода" вул. Курчатова, 6/5 (зуп. Насолода) Магазин "Насолода" вул. Курчатова, 4/1 (зуп. Олімпійська) Магазин "Насолода" пр-т Миру, 52 (біля ТЦ "Ріко") Магазин "Насолода" вул. Подільська, 60 (зуп. Поліклініка №1) Магазин "Насолода" вул. Майборського, 16 (Раково) Пекарня-кондитерська "Nasoloda. Sweets & Bakery" ТЦ "Агора" (мікрорайон Озерна) Пекарня-кондитерська "Nasoloda. Sweets & Bakery" вул. Зарічанська, 11 (Набережний квартал) + 6 магазинів. Нові магазини в м. Хмельницький: Магазин "Насолода" вул. Панаса Мирного, біля дому 35 (мікрорайон Озерна) Фірмові магазини в м. Вінниця: Магазин "Насолода" вул. Київська, 68 Магазин "Насолода" вул. 600-річчя Магазин "Насолода" вул. Артинова, 6А Магазин "Насолода" вул. Блока, 3

ТМ "Насолода" - це сімейна бізнес-компанія родом із Хмельницького, яка спеціалізується на виготовленні кондитерських виробів. Вже більше двадцяти років ми є регіональним лідером у виробництві кондитерських виробів. Ми реалізовуємо свою продукцію через роздрібну мережу торгових об'єктів, виготовляємо продукцію на замовлення, працюємо з оптовими партнерами та постачаємо продукцію закордон. UKR

Company "Nasoloda" is a family-owned business, located in Khmelnitskyi. The specializations of the company are production and sales of natural and fresh confectionery products. For over twenty years we have been a regional leader in confectionery production. We sell our products through the retail network of retail outlets, manufacture custom products, work with wholesale partners and supply our products abroad.

ENG

50


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

EXHIBITORS

НАШ ПРОДУКТ, ПП NASH PRODUKT, PE Адреса:

73035, Україна, м. Херсон, вул. 9 Східна, 70 9th Skhidna street, 70, Kherson city, Ukraine, 73035

Телефон: +38 (050) 633 06 37 E-mail:

tm.nashprodukt@gmail.com

Internet:

nashprodukt.com

Компанія займає провідні позиції у виробництві консервації на півдні України і пропонує споживачам консервацію під торговими марками "Наш продукт і К", "Свояк", "Меркурій". Підприємство виробляє овочеву консервацію (томатна паста,томатні соуси,томатний сік,кабачкова ікра, огірки консервовані,квасоля консервована, гриби). UKR

The company holds a leading positions in producing canned foods in Southern Ukraine under the trademarks Nash Produkt, Svoyak, Merkuriy.The assortment range includes such kind of canned foods (tomato paste, tomato juice, tomato sauces, zucchini spread, canned gherkins, canned beans, mushrooms).

ENG

ФІРМА "ОЛІС ЛТД", ТОВ FIRM "OLIS LTD", LLC Адреса:

69014, Україна, Запоріжжя, вул. Карпенко-Карого, 47 47, Karpenko-Kary St., Zaporizhzhya, Ukraine, 569014

Телефони: +38061289257, +380612892693 E-mail:

info@olis.zp.ua, bel-traditions.com

Internet:

olis.ua, bel-traditions.com, gusto-expert.com

Компанія ОЛІС з 1996р спеціалізується у виробництві майонезів, кетчупів, томатної пасти, гірчиці, оцту, а також олії соняшникової рафінованої дезодорованої вимороженої марки «П». За час роботи ми зарекомендували себе як надійний, стабільний розвивається партнер, при цьому основна увага приділяємо якості виробленого продукту. Підприємство сертифіковане за системою «FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICANION 22000 ». Наша продукція користується попитом, не тільки серед українських споживачів, а також у багатьох країнах Європи і Сходу. Маємо достатній досвід для успішного співробітництва з «PRIVATE labеl». UKR

Since 1996, OLІS specializes in the production of mayonnaise, ketchup, tomato paste, mustard, vinegar and oil sunflower refined, deodorized, winterized brand "P". We are an established company and our partners would describe us as a reliable, stable partner, able to develop while focusing on the quality of the manufactured product. The company is certified in the system «FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICANION 22000» and in its final stages of Kosher certification. Our products are in great demand not only among Ukrainian consumers, as well as in many European countries and the East. We have enough experience for the successful cooperation in the «PRIVATE LABEL"".

ENG

51


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Ольховий, ПП "OLKHOVIY", Private enterprise Адреса:

04074, Україна, м.Київ, вул. Бережанська,9 Str. Berezhany 9, Kyiv, Ukraine, 04074

Телефони: +38 ( 093) 472 03 01, +38 (044) 462 44 19 E-mail:

Alderbaking@gmail.com

Internet:

alderbaking.com

UKR Приватне підприємство "ОЛЬХОВИЙ" - це сімейний бізнес з більш ніж 15-річною історією. Підприємство виробляє великий асортимент хлібобулочних виробів. А з 2010 року наша компанія спеціалізується на виробництві печива «Тарталетки». Враховуючи виробництво ручної роботи, воно відрізняється своїм смаком та високою якістю. Private enterprise "OLKHOVIY" is a family business with more than 15 years of history.The enterprise produces a large assortment of bakery products. And since 2010, our company specializes in the production of cookies "Tartlets".Taking into account handmade production, it is distinguished by its taste and high quality.

ENG

Паперовий еко світ, ПП Paperovij eco svit, Private enterprise Адреса:

79052, Україна, м.Львів, вул. Сяйво, 19/45 79052, Ukraine, Lviv, Syaivo street, 19/45

Телефон: +38 (066) 762 47 77 E-mail: paperovijekosvit@gmail.com

UKR

52

Internet: pes.bigopt.com Висока якість екологічно дружньої продукції за чесною ціною. Паперовий еко світ - український виробник - пакетів типу саше - пакетів з ручками - офісного паперу з переробленої вторсировини будь-яких форматів - цінників (бірок) унікального дизайну - обгорткового паперу унікального дизайну - блокнотів/записників унікального дизайну - брендування вашої продукції - плейсматів - рекламних буклетів/флаєрів - а також багато-багато іншого Конт. тел. +38 (096) 743 01 05


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

EXHIBITORS

ENG

High quality environmentally friendly products at a fair price. Paperovyi Eco Svit is a Ukrainian manufacturer - flat paper bags - paper bags with twisted handles - shopping bags - office paper from recycled materials of any format - price tags of unique design - wrapping paper of unique design - notebooks of unique design - branding your products - placemats - advertising booklets / flyers - and much, much more... Phone 096 743 01 05

ПетРус, Група компаній PetRus, Group of Companies Адреса:

Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33Б 33b, Bulvarno-Kudryavska Str., Kyiv, 01054, Ukraine

Телефон: +38 (067) 239 10 72 E-mail: status.export@petrus.ua Internet:

zlatogor.ua, dssweets.com.ua

ГК «ПетРус» - багатогалузевий холдинг, що об’єднує під своїм керівництвом два виробничі підприємства. ЛГЗ «Златогор» було засновано у 1896 році і більше 120 років на ньому виробляються горілки, настоянки, бальзами та лікери під власними та приватними ТМ для поставок на внутрішній та іноземні ринки. Продукція експортується у більш ніж 30 країн. «Світ Ласощів» виробляє та експортує кондитерські вироби: вафлі та вафельні цукерки, печиво, рулети, кекси у більш ніж 20 країн. UKR

ENG

PetRus is a multisector holding that unites two manufacturing companies. “Zlatogor Distillery” was founded in 1896 and has been producing vodka, tinctures, balsams and liqueurs under its own and private labels for domestic and foreign markets for more than 120 years. The products are exported to more than 30 countries. “Svit Lashoshiv” produces and exports confectionery: wafers and wafer candies, cookies, rolls, cupcakes to more than 20 countries.

53


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

ПЛАСТ-БОКС Україна, ТОВ PLAST-BOX UKRAINE, LLC Адреса:

вул. Ушинського, 14, м. Чернігів, 14014, Україна 14, Ushinskogo, Chernihiv, 14014, Ukraine

Телефони: (46) 2652 022, (46) 2651 217 E-mail: sales@plast-box.com.ua Internet:

plast-box.com.ua

Представництва: ТОВ Пласт-Бокс Іст, Білорусь, 210002, м. Вітебськ, вул. М. Горького, буд.145 , корп.6, каб.135 , +375 29 5564939, t.lukash@plast-box.pl Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A., ul. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk, +48 59 8400880, sekretariat@plast-box.com ТОВ “Софтсвіт”, 04074, м.Київ, вул. Лугова, 16, 044-5018991, uamarmi@gmail.com UKR ТОВ «Пласт-Бокс Україна» - виробник пластикової тари та упаковки з пластмас. Це сучасне підприємство з 100% іноземними інвестиціями, що динамічно розвивається в умовах ринку. Компанія була заснована в 2004р. в м Чернігові. Головним акціонером є фірма Plast-Box S. A., яка входить до списку провідних польських підприємств - виробників пластикових виробів. LLC "Plast-Box Ukraine" - a manufacturer of plastic packaging. It is a modern company with 100% foreign investments, dynamically developing in the market. The company was founded in 2004 in Chernigov. The main shareholder is the firm Plast-Box S.A, which is included in the list of leading Polish companies - manufacturers of plastic products.

ENG

Плодоовочевий комбiнат "Херсон", ТОВ Fruit and Vegetable Plant "Kherson", LLC Адреса:

73481, Украïна, м. Херсон, смт. Зеленiвка, вул. Лесi Украïнки, 4 4, Lesya Ukrainka str., vil. Zelenivka, Kherson city, Ukraine, 73481

Телефон: +38 (099) 747 56 75 E-mail: Pok.podpalova@gmail.com Internet: tomatojuice.com.ua UKR Виробництво плодоовочевоï консервацiï, томатноï пасти, томатних соусiв, фруктових та овочевих сокiв, кабачковоï iкри, овочевих напiвфабрикатiв асептичного консервування в металевих бочках 200кг ( яблучне пюре, морквяне пюре, кабачкове пюре, пюре броколлi, пюре з цвiтноï капусти).

54


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

EXHIBITORS Producing of vegetable canned products in glass jars: marinated cucumbers in brine, marinated tomatoes, cherry tomatoes, assorti, tomato paste 25%, tomato sauces in assortment, fruit and vegetable juices. Vegetable semiproducts of aseptic conservation : apple purree, carrot purree, zucchini purree, brocoli and cauliflower purree.

ENG

ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД, Приватне акціонерне товариство POLOGY OIL EXTRACTION PLANT, PRIVATE JOINT STOCK COMPANY Адреса:

70600, Україна, Запорізька обл., м. Пологи, вул. Ломоносова, буд. 36

build. 36, Lomonosova Str., Pology, Zaporozhye region, Ukraine, 70600

Телефон: +38 (061) 652 25 50 E-mail: mail@mezpology.zp.ua Internet:

mezpology.zp.ua

Представництво в Республіці Білорусь: вул. Кірова, 51-27, м. Мінськ, 220030, тел. +375172104026, mail@slavresurs, com, mezpologi.by@gmail.com, mail@mezpology.zp.ua Підприємство є одним з найбільших у Європі переробників олійних культур. Це єдиний комплекс цехів та допоміжних підрозділів з розвиненою інфраструктурою. Розвиток технікотехнологічної бази досягається завдяки впровадженню в діяльність інвестиційних проектів, новітніх методів контролю, налагодженню виробничих потужностей відповідно до вимог європейських стандартів. Частка компанії в загальному обсязі виробництва соєвої олії на ринку України 2018 року становить близько 12%, шротів (соєвого та соняшникового сукупно) та рафінованої соняшникової олії – близько 5% відповідно. UKR

The company is one of the largest oilseed processors in Europe. It is the integrated complex of workshops and subsidiary units with developed infrastructure. The plant implements investment projects, adjust production facilities in accordance with the requirements of European standards. The company's share in the total production of soybean oil in the Ukrainian market in 2018 is about 12%, of the

ENG

meals and refined sunflower oil – about 5% respectively.

55


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Проект ІТС "Сприяння виходу малих і середніх підприємств плодоовочевого сектору на зовнішні ринки та включення їх у ланцюжки доданої вартості" ITC Project "Linking Ukrainian SMEs in the Fruits and Vegetables Sector to Global and Domestic Markets and Value Chains" Адреса:

Rue de Montbrillant, 54-56, м. Женева, 1202, Швейцарія Rue de Montbrillant, 54-56 Geneva, 1202 Switzerland

Телефон: +38 (050) 957 77 86

E-mail:

itcukraine@intracen.org

Internet:

tradeproject.com.ua

Проект міжнародної технічної допомоги, що фінансується Швецією та спрямований на підвищення конкурентоспроможності МСП плодоовочевого сектору Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської і Херсонської областей. Ключові напрямки роботи з підприємствами включають інформаційне та аналітичне забезпечення, експортний консалтинг, підвищення кваліфікації спеціалістів із маркетингу, брендингу, ціноутворення, вимог міжнародних технічних регламентів і стандартів, організації участі у міжнародних виставкових заходах і бізнес-місіях закордон з метою відкриття для товарів українського виробництва доступу до нових ринків. UKR

The project of the International Trade Centre funded by Sweden, helps small and medium-sized horticulture producers in Vinnitsa, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhya, Mykolayiv, Odesa and Kherson regions, to increase their competitiveness, integrate into national and global value chains, access new markets. Key areas include information and analytical support, export consulting, advanced training of SMEs in marketing, branding, pricing, requirements of international technical standards, organization of participation in international tradeshows and business missions.

ENG

ПроКредит Банк, АТ ProCredit Bank, JSC Адреса:

03115, Україна, м. Київ, Проспект Перемоги 107 а 107 а, Pr. Peremohy Avn., Kyiv, Ukraine, 03115

Телефони: 044 590 10 00, 050 643 10 39 E-mail:

info@prpcreditbank.com.ua

Internet: procreditbank.com.ua UKR ПроКредит Банк — спеціалізований банк для бізнесу. ПроКредит Банк — частина міжнародної групи «ПроКредит», акціонерами якої є великі фінансові установи та інвестиційні компанії. Надійна підтримка акціонерів банку, приналежність до міжнародної групи «ПроКредит» та нагляд з боку Федерального управління з фінансового нагляду Німеччини (BaFin) — запоруки стабільності та надійності ПроКредит Банку. ПроКредит Банк отримав найвищий можливий в Україні рейтинг від міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings.

56


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

EXHIBITORS

ProCredit Bank is a specialised bank for business. ProCredit Bank is part of the international ProCredit group, whose shareholders are large financial institutions and investment companies. Strong backing from the bank’s shareholders, its membership of the international ProCredit group and supervision by the German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) are factors which guarantee ProCredit Bank’s stability and reliability. In addition, Fitch Ratings has awarded the bank the highest rating available in Ukraine.

ENG

Пролайт Аутомейшн, ТОВ Proleit Automation LLC Адреса:

Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 1-3, блок С, офіс №3 1-3, section C, Kyrylivska Str., Kyiv city, Ukraine, 04080.

Телефон: +38 (067) 193 44 14

E-mail:

Olga.Skrypnik@proleit.com, valeriya.podobed@proleit.com

Internet:

www.proleit.ru

Наша компанія є постачальником процесних рішень для переробної промисловості вже більше 30 років. Ми маємо в своєму розпорядженні власну систему управління процесами, великий штат висококваліфікованих співробітників у всьому світі, маємо за плечима багатий технічний і технологічний досвід і безліч успішно реалізованих проектів і високу впізнаваність нашого бренду у всьому світі UKR

Our company has been a supplier of process solutions for the manufacturing industry for over 30 years. We have our own process management system, a large staff of highly qualified employees all over the world, we have a wealth of technical and technological experience and many successfully implemented projects and high awareness of our brand worldwide.

ENG

Проскурів-Агро, ТОВ Proskuriv-Agro, LTD Адреса:

29010, Україна, м. Хмельницький, вул. Красовського, буд. 6 6 Krasovsky street, Khmelnytskyi city, Ukraine, 29010

Телефони: +380 (382) 78 42 78, +380 (382) 74 0710, +380 (382) 74 07 08 E-mail: info@delikates.com.ua Internet:

delikates.com.ua

Представництва: Львівське представництво ТОВ "Проскурів-Агро", тел. +380 (67) 354-05-72, lviv@delikates.com.ua Філії:

Чернівецька філія ТОВ "Проскурів-Агро", 58000 м. Чернівці, вул. Хотинська, 43-Б, тел. +380 (372) 54-32-58, chernivtsi@delikates.com.ua

57


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Магазини: №1 "Хмельницькі делікатеси", м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 26/2, тел. +380 (382) 70 02 91, kova1@delikates.com.ua №2 "Хмельницькі делікатеси", м. Хмельницький, вул. Хотовицького, 7, тел. +380 (382) 67 18 66, kova2@delikates.com.ua №3 "Хмельницькі делікатеси", м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 12а, тел. +380 (382) 63 12 31, kova3@delikates.com.ua №4 "Хмельницькі делікатеси", м. Хмельницький, вул. Соборна, 43, тел. +380 (382) 76 23 47, kova4@delikates.com.ua №5 "Хмельницькі делікатеси", м. Хмельницький, вул. Курчатова, 1В, тел. +380 (382) 66 38 83, kova5@delikates.com.ua №6 "Хмельницькі делікатеси", Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Ессенська, 31, тел. +380 (3854) 4 54 03, kova6@delikates.com.ua №7 "Хмельницькі делікатеси", м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 18Б, тел. +380 (382) 61 89 00, kova7@delikates.com.ua №8 "Хмельницькі делікатеси", вул. Панаса Мирного, 1, тел. +380 (382) 61 89 09, kova8@delikates.com.ua UKR

М’ясопереробка. Виробництво ковбас, копченостей, напівфабрикатів.

ENG

Meat processing. Production of sausages, smoked products, semi-finished products.

Радивилівмолоко, ТОВ Radyvylivmoloko LTD Адреса:

Україна, Рівненська область, Радивилівський район, с. Крупець, 35541

Телефон:

Krupets village, Staryky 58b, Rivne reg., Ukraine, 35541 +38 (0362) 401 001

E-mail:

office@radymo.ua

Internet: ainedairy.com UKR ТОВ «Радивилівмолоко» - один з лідерів серед Західно-українських виробників молочної продукції. Ми виробляємо кисломолочну продукцію, напівтверді сири, масло, казеїн. На протязі періоду нашого становлення та розвитку ми постійно покращували свою роботу, нарощували продажі, збільшували асортимент, піднімали ефективність виробництва, впроваджували інноваційні технології. У нас працює близько 600 людей, зайнятих в зборі сировини, виробництві, продажах. Засновник компанї Анатолій Іванович Грисюк, почав розвивати незалежний бізнес у 1995 році. З тих пір ми розвили виробничі потужності від 3 до 250 тонн молока, що переробляється на добу. 60% нашого збуту - Західна Україна. Власна логістика доставляє продукцію до 70% клієнтів. Нашою метою є забезпечення покупця якісними продуктами харчування, в процесі вибудовування чесних партнерських відносин з клієнтами і ефективною роботою над задоволенням потреб 58


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

EXHIBITORS

кінцевого споживача. Наша місія для компанії в цілому - зробити людей щасливими, надаючи здорову та смачну їжу. Наша стратегія на найближчі роки - посилення позиції на місцевих ринках. ENG

Hrysyuk Anatoliy Ivanovych (the founder) has started developing independent business in 1995. Since then we have developed production capacities from 3 to 250 tons of milk processed per day. The name of the company consist of two words: production location (town: Radyvyliv) and Ukrainian translation for “milk” (moloko). We believe, that to be profitable enough, a company must know its own market and sell a product with extra value. Therefore, for the export activities, we had decided to do our best and provide our customers with exclusive value so they can gain more on their local markets. We are middle sized, family owned company in Western Ukraine. Since, in Ukraine, we have decided to control complete process from milk farming to point of sale, our personnel consist of almost 600 people and include everyone from milk collectors to sales agents (local markets in Ukraine). Our mission: Make people happy by providing healthy food. Selling export, we stick to our general mission and focus on B2B values.

Рикун А.П., ФОП Rykun A.P., PIF Адреса:

Україна, 29000, м. Хмельницький, вул. Курчатова, 118/9 118/9, Kurchatova str., Khmelnytskyi, Ukraine, 29000

Телефони: +38 (038) 278 43 83, +38 (038) 278 43 80 E-mail:

Rykun.pp@gmail.com

Internet: Rukun.com.ua UKR Приватне підприємство ПП «Рикун» знаходиться в м.Хмельницькому, за період роботи маленький ковбасний цех виріс у велике м’ясопереробне підприємство, що випускає продукцію високої якості. Підприємство зарекомендувало себе як стабільний та надійний вітчизняний виробник. Гарант нашого успіху, це щоденне піклування про якість, свіжість та широкий асортимент нашої продукції. Цехи європейського стандарту обладнані новітнім технологічним обладнанням. Все обладнання сертифіковане та відповідає сучасним вимогам. Середньомісячна кількість видів готової продукції, що виробляється на підприємстві, складає близько 100 видів ковбасних виробів та копченостей, в 2012 р. введено в експлуатацію відділення по виготовленню сирокопченого асортименту, які здатні задовольнити смаки найвибагливішого покупця. ПП «Рикун»- це традиції та якість витримані часом!

59


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

ENG

Private enterprise of PIF"Rykun" is located in Khmelnytskyi. During the period of work a small sausage shop grew into a large meat processing enterprise that produces high quality products. The company has established itself as a stable and reliable domestic manufacturer. The guarantee of our success is our daily concern for the quality, freshness and wide range of our products. The shops of the European standard are equipped with the latest technological equipment. All equipment is certified and meets modern requirements. The average monthly number of finished products produced at the enterprise is about 100 types of sausage products and smoked products. PIF” Rykun" is a tradition and quality of time!

Роял фрут гарден, ТОВ Royal Fruit Garden Branch Адреса:

19700, Україна, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Канівська, 2 2, Kanivskaya str., Zolotonosha, Cherkassy region, Ukraine, 19700

Телефон: +38 (04737) 5 64 26, +38 (04737) 5 23 35 E-mail:

mir@cidreroyal.com

Internet: cidreroyal.com UKR Royal – марка українського сидру, в основі якого лежить бездоганна якість сировини та готового продукту. Компанія заснована в 2000-му році, Гербертом Хаусвиртом, який був спеціалістом компанії «Pepsi-Cola International». Продукція «Роял Фрут Гарден» випускається за європейськими технологіями, під контролем спеціалістів з Німеччини та Австрії. Строк зберігання 3 місяці. Royal is a brand of Ukrainian cider, which is based on the impeccable quality of raw materials and finished products. The company was founded in 2000 by Herbert Hauswirth, a former specialist at Pepsi-Cola International. Royal Fruit Garden products are launched for European technologies, under control of special services in

ENG

Germany and Austria. Storage line 3 months.

САЛТІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ, ТОВ SALTIVSKIY MEAT-PAKING PLANT, LTD Адреса:

вул. Краснодарська, буд. 171-Б, м. Харків, 61176, Україна 171 B, Krasnodarska St., Kharkiv, 61176, Ukraine

Телефон: +38 (057) 711 85 15 E-mail:

hsmkmail@gmail.com

UKR

Internet: Smk-group.com.ua Виробництво ковбасних виробів та м’ясних делікатесів.

ENG

Manufacture of sausages and meat delicacies.

60


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

EXHIBITORS

САХАРОК, ТОВ SAKHAROK LLC Адреса:

61051, Україна, м.Харків, вул.Букова,34 Bukova st., Kharkiv, Ukraine, 61051

Телефон: +38 (067) 827 33 32 E-mail:

saharok_balu@ukr.net

Internet:

www.saharok-balu.com.ua

ТОВ "САХАРОК" займається виробництвом кондитерских виробів, печива, пряників та вафель. На нашому підприємстві виробляється високоякісна продукція на сучасному обладнанні, що дозволяє нам виходити на закордонний рівень. Ми реалізуємо нашу продукцію на території України, країн СНГ та Європейського союзу. На підприємстві постійно вдосконалюються рецептури, які дозволяють зробити продукцію якісної і безпечної для здоров'я. ТМ "БАЛУ" це втілення якості та доступної ціни. UKR

SAKHAROK, LLC, is engaged in manufacture of confectionery products, cookies, gingerbreads and wafers. Our company manufactures high-quality products on modern equipment, which allows us to reach the best foreign level. We sell our products on the territory of Ukraine, CIS countries and the European Union. The company is constantly improving its recipes that provide a high quality of the products and their safety for health. "BALU"TM is the embodiment of an excellent quality and affordable price.

ENG

Сідвелс, ТОВ LTD SeedWealth Адреса:

27503, Кіровоградська область, м.Світловодськ, вул.Софіївська 3 3,Sofiyivska st, Svitlovodsk, Kirovograd region,Ukraine, 27503

Телефон: +3805236 7 00 74 E-mail:

office@seedwealth.com.ua

Internet:

seedwealth.net

UKR

Переробка насіння соняшника, виготовлення кондитерських виробів - халва в асортименті

ENG

Processing of sunflower seeds, production of confectionery products - halvah in the range

61


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Сідко Україна, ТОВ Seedko Ukraine LTD Адреса:

Вул. Реміснича 18, м.Чернігів, 14000 18, Remisnychna str., Chernihiv city, 14000, Ukraine

Телефон: +38 (0462) 67 88 12 E-mail:

letofin@letofin.ee

Internet:

www.seedco.ee

Представництво:

UKR

Letofin AS, Tallinn Estonia, +3726690866/+3726690800, letofin@letofin.ee Виробництво харчової продукції

ENG

Production of food ingredients

Смарт Інвест Юей, ТОВ Smart Invest Ua, LLC Адреса:

01013, Укрїна, м. Київ , вул. Деревообробна, буд.5

Телефон:

+38 (067) 345 79 76

E-mail:

info@domashni.com.ua

Internet:

domashni.com.ua

5, Derevoobrobna st., Kyiv, Ukraine, 01013

Виробництво та продаж снеків ТМ "Домашні чіпси", ТМ "Домашні гріночки". Наші продукти – ідеальне поєднання двох найважливіших якостей – смачне і натуральне.Ми впевнені, Ви зможете оцінити їх натуральний смак, адже в процесі приготування ми не додаємо жодних штучних компонентів, консервантів, ароматизаторів або підсилювачів смаку. UKR

Production and sale of snacks TM "Homemade chips", TM "Homemade breadchips". Our products are the perfect combination of the two most important qualities - delicious and natural. We are confident that you will be able to appreciate their natural taste, as we do not add any artificial ingredients, preservatives, flavorings or flavor enhancers during the cooking process.

ENG

62


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

EXHIBITORS

Спецтехоснастка, ТОВ Spetztekhosnastka, LTD Адреса:

вул. Васильєвська, б. 122, м. Кам'янське, 51921, Україна 122, Vasilievskaya St., Kamianske, 51921, Ukraine

Телефони: (569) 588 710, 588 714 E-mail:

vitalplast@vitalplast.com

Internet:

vitalplast.com

Виробництво пластикової упаковки та інших виробів із пластика. Дизайн та виробництво індивідуальної упаковки; Асортимент упаковки від 25мл до 18,0л; Декорування по IML технології; Система менеджменту якості згідно ISO 9001:2015.Система управління харчової безпеки при виробництві упаковки згідно ISO 22000:2005 UKR

Plastic packaging design and manufacturing. Product range from 25ml up to 18 liters. In-Mold Labeling. Quality Management System according to ISO 9001:2015. Disposable plastic packaging production according to ISO 22000:2005. Production of plastic parts for automotive, electric, medical, electronic and other industries. Injection moulds design and manufacturing.

ENG

Суші Продукт, ТОВ Sushi Product, LLC Адреса:

61072, Україна, місто Харків, вул. 23 серпня, буд 12-А, літера "І - 3", кімната 2, 12A, block "I - 3", room 2, 23 Serpnya str., Kharkiv, Ukraine, 61072

Телефон: +38 (068) 122 85 83 E-mail:

info@sushi-product.com.ua

Internet:

sushi-product.com

Представництво: м. Харків Філії:

м.Харків

Суші-Продукт» - всеукраїнська торгова компанія з багаторічною історією та досвідом, що є найбільшим постачальником делікатесної групи товарів в сегменті HoReCa, а також для роздрібних і оптових операторів ринку. У нашому асортименті є все необхідне для Японської, Європейської, Паназіатської, Тайської і Китайської кухонь: продукти для суші, риба і морепродукти, салати, соуси, сири і багато іншого. Компанія «Суші-Продукт» здійснює прямі контрактні поставки продукції від виробників з різних країн світу: Японії, Китаю, Тайваню, Таїланду, Індонезії, США та Європи, що дозволяє надавати нашим клієнтам максимально вигідні умови і ціни. В нашій команді працюють тільки професіонали, метою яких є максимально швидкі поставки товарів і якісне обслуговування кожного нашого клієнта. UKR

63


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Sushi-Product LLC is an all-Ukrainian trading company with a long history and experience, and is the largest supplier of a gourmet group of goods in the HoReCa segment, as well as for retail and wholesale market operators. Our range of products has everything you need for Japanese, European, Pan-Asian, Thai and Chinese cuisines: products for making sushi, different kinds of fish and seafood, frozen salads, sauces, cheese and etc. Sushi-Product LLC. provides direct supplies of products from manufacturers from all over the world: Japan, China, Taiwan, Thailand, Indonesia, Europe and the United States, which allows us to provide our customers with the most favorable conditions and prices. Professional managers, working in our company ensure the fastest delivery of goods and quality service to each of our clients.

ENG

Т.Е.К. "Київська Русь" T.E.C. Kyivska Rus LTD Адреса:

14037, Україна, м. Чернігів, пр-т Миру, 194 194, prospect Mira, Chernigiv, Ukraine, 14037

Телефони: +38 (063) 377 97 33, +38 (093) 363 04 44 E-mail:

UKR

ENG

skochergina@novaagro.com.ua

Internet: novaagro.com.ua Консультування з питань комерційної діяльності та управління, надання інформаційних та рекламних послуг. Advice on business and management, the provision of information and advertising services.

ТБ «НОВААГРО», ТОВ TH «NOVAAGRO», LLC Адреса:

61002, Україна, м. Харків, вул. Чернишевська, буд 66 66, Chernyshevskaya Str., Kharkov, Ukraine, 61002

Телефони: +38 (057) 341 42 22, +38 (050) 607 08 08 E-mail:

skochergina@novaagro.com.ua

Internet: novaagro.com.ua UKR ТОВ «ТБ «НОВААГРО» здійснює закупку та продаж зернових і маслічних культур, виробництво та продаж борошна пшеничного та висівок, круп: гречаних, пшеничних, горохових та ячмінних на різних умовах, продаж мінеральних добрив. Сфера нашої діяльності охоплюе територія України та за її межами. ENG

LLC «TH «Novaagro» purchases and sales grain and oil-bearing crops, produces and sales wheat flour and pelletized bran, groats: buckwheat, wheat, peas, barley under various conditions, sales mineral fertilizers. The sphere of our activity covers the territory of Ukraine and reaches far beyond its boundaries.

64


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

EXHIBITORS

ТД “Любисток”, ТОВ Lyubystok, LCC Адреса:

33024, Україна, м. Рівне, вул. Соборна, 444 А Soborna str., 444A, Rivne city, Ukraine, 33024

Телефон: +38 (0362) 610 627 E-mail:

info@lubystok.com

Internet: www.lubystok.com UKR Компанія «ТД "Любисток"», є одним із провідних виробників на ринку спецій, кондитерських добавок та прикрас. Ми пропонуємо широкий вибір декорацій ( пасхальні та новорічні набори, кондитерські вироби різних форм та кольорів, розписні пряники, топпери, посипка тощо ) для оздоблення випічки та десертів. Також серед наших продуктів є органічна лінійка спецій та кондитерських добавок. ENG

TH «Lyubystok» is one of the leading produсer of spices, confectionery and decorations. We offer a variety of decorations (Easter and Christmas sets, confectionery of different shapes and colors, painted gingerbread, toppers, sprinkles, etc.) for decorating baking and desserts. Also among our products is an organic line of spices and confectionery additives.

Термінатор Terminator Адреса:

02166,м.Київ,пр.т Лісовий,б.29,кв.44 29 b,Lisoviy, Kiev, 02166

Телефон: +38 (050) 159 78 96

UKR

E-mail: terminator66sk@gmail.com Виробництво та продаж попкорну.

ENG

Production and sale Pop Corn.

65


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Тернопільський молокозавод, ПрАТ Ternopil Dairy Factory, PJSC Адреса:

46016, Україна, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28. 28, Lozovetska Str., Ternopil, Ukraine, 46016

Телефон: +30800502471, +3035256201 E-mail:

marketing@molokija.com

Internet:

molokija.com

UKR

Виготовляємо натуральні молочні продукти із максимально збереженою природною цінністю молока.

ENG

We produce natural dairy products from fresh milk preserving its natural value the best way possible.

Тернопільський м’ясокомбінат , ТОВ Ternopil Miasokombinat LLC Адреса:

47734, Україна, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Настасів, вул. Промислова, 1 1 Promyslova St., Nastasiv, Ternopil region, Ukraine, 47734

Телефони: +38 (067) 351 12 37 , +38 (067) 350 31 77, +38 (068) 639 75 74 E-mail:

m.kostyk@aps.te.ua, m.kukharchuk@aps.te.ua

«Тернопільський м’ясокомбінат» є структурним підрозділом компанії «Агропродсервіс», який відновив свою роботу у 2016 році. На даний момент проводиться модернізація та реконструкція виробництва. На сьогодні на «Тернопільському м’ясокомбінаті» вже працюють такі цехи: UKR

- Консервний цех - Цех сирокопчених ковбас (частково на реконструкції) - Цех варено–копчених ковбас - Цех з обвалки м’яса - Цех по забою свинини та ВРХ Ternopil Miasokombinat LLC is a structural unit of the company ""Agroprodservice"". At the moment, modernization and reconstruction of production is underway. Today, the following plants are already working at the Ternopil Miasokombinat:

ENG

• Canning plant • Smoked sausages production plant (partly for reconstruction) • Boiled-smoked sausage production plant • Boning plant • Slaughtering plant (hogs, cattle)

66


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

EXHIBITORS

ТОП ЛІДЕР, ТОВ TOP LEADER, LTD Адреса:

92600, Україна, м. Сватове, вул. Челюскінців, буд. 3 3,Chelyuskintsev Str., Svatovo, Ukraine, 92600

Телефони: +38 (050) 965 83 85, +38 (064) 713 22 40 E-mail:

sales@topleader.com.ua

Internet:

topleader.com.ua

Компанія «ТОП ЛІДЕР» займається переробкою кондитерського соняшнику та виробляє з нього корисні продукти харчування. Протягом 10 років ми вивчали національні смакові переваги покупців смаженого насіння. Використовуючи ці дані, наші фахівці в департаменті селекції вивели новий сорт соняшнику кондитерського напряму – «ЧЕМПІОН». Сьогодні ми виробляємо з цього соняшнику такі продукти: смажене насіння торгових марок «Привіт від друга» та «SILA», ядра соняшника. UKR

The main focus of TOP LEADER LTD is processing of confectionery sunflower and production of healthy snacks from it. For 10 years, we have been examining taste preferences of roasted sunflower seeds of our buyers. Using this data, our specialists have bred out a new variety of confectionary sunflower "CHAMPION". As of today we produce the following products from this sunflower variety: roasted sunflowerseeds of the trademarks «Privet ot druga» and «SILA», sunflowers kernels «Kinders Zernyata», «Taki Odessa!», «Yadrenyi Kalmarik», as well as one of the new developments - halva spread "La'STELLA".

ENG

ТОРГОВА КОМПАНІЯ ЕКОНА, ТОВ Trade Company EKONA’, LLC Адреса:

49034 м. Дніпро, вул. Любарського, 126 126, Lybarskogo street, Dnipro, 49098, Ukraine

Телефони: +38 (067) 519 76 21, +38 (056) 726 01 37

E-mail:

ekona@ekona.com.ua

Internet:

ekona.com.ua

UKR

Виробник соєвої продукції, соєвих соусів, товарів для японської кухні

ENG

Manufacturer of soy products, soy sauces, products for japanese cuisine

67


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Торговий Дім "Рига Хліб", ТОВ TRADING HOUSE" RIGA HLIB" Адреса:

14001 , Україна , м.Чернігів , Ціолковського , 30

Tsiolkovskiy , 30 . Chernihiv city , Ukraine

Телефони: +38 (044) 228 88 44, +38 (066) 044 48 88 E-mail:

UKR ENG

rigahlib@gmail.com

Internet: rigahlib.ch.ua «Рига хліб» – єдиний в Україні виробник хліба за латвійською рецептурою , на живій заквасці. «Riga Hlib» is the only producer of bread in Ukraine , using Latvian recipes with live leaven.

ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ВІКОМ", ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО PRIVATE ENTERPRISE ""TRADE AND INDUSTRIAL COMPANY "VIKOM" Адреса:

29000, Україна, місто Хмельницький, вулиця Панаса Мирного 1/2 1/2, Panasa Mirny Str., Khmelnitsky city, Ukraine, 29000

Телефони: +38 (067) 383 60 03, +38 (038) 272 57 68 E-mail:

Vikomoil17@gmail.com

Internet:

tpkvikom.com

Засноване 2010 року, має приватну форму власності, головний офіс компанії знаходиться в м. Хмельницькому за адресою вул. Панаса Мирного 1/2. Досвід компанії опирається на 80-річну історію Комаровецького ХПП, яке працює в смт. Вовковинці, Деражнянського району, Хмельницької області з 1938 року. На даний час підприємство займається виробництвом круп, закупкою та збутом вирощеного урожаю, надає послуги елеватора та логістичні послуги, веде зовнішньоекономічну діяльність. UKR

Was founded in 2010, has a private ownership form, the head office of the company address is Panasa Myrnoho St, 1/2, Khmel’nyts’kyi, Khmel’nyts’ka oblast, 29000. The experience of the company relies on the 80-year history of Komarovetsky bread acceptance enterprise, which works in the Vovkovnitsy, Derazhnyansky region, Khmelnitsky oblast since 1938. Currently, the enterprise is engaged in the production of cereals, the purchase and sale of grown crops provide elevator services and logistics services, conducts a foreign economic activity. ENG

68


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

EXHIBITORS

Трава ТМ, Дячок ПП Trava TM, Dyachok PP Адреса:

29000, Україна, м. Хмельницький, вул Пілотська, 54 54, Pilotska St., Khmelnytskyy, Ukraine, 29000

Телефон: +38 (097) 193 79 74 E-mail:

travakhm@gmail.com

Internet: instagram.com/trava_khm?igshid=18utp2f9468wq UKR Ми вирощуємо мікрозелень у міській фермі мікрозелені, органічним способом. Насіння з якого ростимо мікрозелень також нашого виробництва. Прагнемо пройти сертифікацію як органічний продукт. На ринку 1 рік. Працюємо з доставкою по Україні.

Традиція Смаку, ТОВ TRADYTSIYA SMAKU, LTD Адреса:

Київська область, Києво-Святошинський район, с. Св’ятопетрівське, вул. Зоряна, будинок 20, оф. 301" Zoryana str., house 20, office 301, Sv’yatopetrivske, Kievo-svyatoshinskiy district, Kiev area.

Телефони: +38 (067) 402 19 49, +38 (067) 402 19 49

E-mail:

sales@traditsiyasmaku.com.ua

Internet:

traditsiya-smaku.prom.ua

UKR

Оптова торгівля продуктами харчування, зокрема макаронними виробами

ENG

Wholesale of food, including pasta

69


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Українська Медова Група Ukrainian Honey Group Адреса:

вул. Басов 3, с. Красилівка, Київська обл., 07451 3, Basov, St. Krasilovka, Kyiv region, 07451

E-mail:

info@honey.kiev.ua, Sergii.Gryn@honey.kiev.ua

Internet: honey.kiev.ua UKR «Українська медова група» (UHG) є одним з лідерів вітчизняного медового ринку України. Ми почали свій бізнес у 2004 році, а наш головний офіс знаходиться в столиці України – Києві. Місія Української Медової Групи – сприяти здоровому життю шляхом збільшення споживання медових та інших продуктів бджільництва. Компанія постачає фасований мед готовий до вживання та мед ваговий, фасований в металеві бочки по 290 кг. в кожній. «Ukrainian Honey Group» (UHG) is one of the leaders of the domestic honey market of Ukraine. We started our business in 2004 and our head office is located in the capital of Ukraine – Kyiv. The mission of Ukrainian Honey Group – is to promote the healthy life by increasing the consumption of honey and other bee products. Ukrainian Honey Group include 3 companies as indicated below.

ENG

The company supplies packed honey ready for use. Honey in bulk, packed in metal drums with 290 kg netto.

Український органічний кластер, ГС Ukrainian Organic Cluster, PA Адреса:

73486, Україна, Херсонська обл., місто Херсон, селище міського типу Антонівка, вулиця Київська, будинок 5-А Kyivska street, build. 5-A, vil. Antonivka, Kherson, Kherson region, Ukraine, 73486

Телефони: +38 (095) 837 44 55, +38 (066) 690 20 43 E-mail:

info@organiccluster.com.ua, mariia.makhnovets@gmail.com

Internet:

clustercollaboration.eu/cluster-organisations/ukrainian-organic-cluster

ГС "Український органічний кластер" - сформована за кластерним принципом екосистема та надавач послуг в органічному секторі, яка успішно представляє більше ніж 700 учасників органічного ринку України на міжнародному рівні та надає дорадчу підтримку в сфері органічного маркетингу та торгівлі. Ми консолідуємо гравців ринку вздовж ланцюга створення цінності в органік. Це Ваш шанс розпочати нову співпрацю, інвестиційний проект або організувати надійний ланцюг постачання/закупівлі до/з України. UKR

Ukrainian Organic Cluster is a non-profit organization, cluster-like ecosystem and service provider in the organic sector, which successfully represents more than 700 Ukrainian organic market players on international level and provides advisory support in the field of organic marketing and trade. We consolidate the market representatives along the organic value chain. It is your chance to start new cooperation, investment project or arrange safe organic supply chains to/from Ukraine.

ENG

70


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

EXHIBITORS

УКРАЇНСЬКІ В'ЯЛЕНІ ПОМІДОРИ, ТМ ФОП UKRAINIAN SUNDRIED TOMATOES Адреса:

75024, Україна, Херсонська область с. Чорнобаївка вул. Таврійська 38 38, Tavriyska str., Chernobaevka, Kherson region Ukraine, 75024

Телефон: +38 (095) 426 47 90

E-mail:

biglenko.a@gmail.com

Internet:

ukrtomat.com.ua

UKR

Виробництво в'ялених помідорів та соусів з них. У нас представлені різні смаки та рецепти.

ENG

Production of sun-dried tomatoes and sauces made of them. We have different flavors and recipes.

УКРПРОДУКТ ГРУП, Холдинг UKRPRODUCT GROUP Адреса:

01042, Україна, м. Київ, вул. Іоана Павла II, 4/6, корпус В 4/6, Ioana Pavla II, 5 floor, section B, Kiev, 01042, Ukraine

Телефон:

+38 (044) 232 96 02 (03)

E-mail:

Oksana.semeniuk@ukrproduct.com

Internet: ukrproduct.com UKR «Укрпродукт Груп» провідний виробник високоякісної брендованої молочної продукції та квасу, що успішно реалізуються в Україні та на зовнішніх ринках вже більше 20 років. На сьогодні наша продукція експортується в більш ніж 40 країн. Група «Укрпродукт» впровадила систему управління якістю безпеки харчових продуктів відповідно до міжнародного стандарту ISO 22000 до FSSC-22000 та Halal. Ukrproduct Group - сертифікований постачальник і надійний партнер для міжнародних компаній Nestle, Mondelez, Danone, Will-Bill-Dann (PepsiCo), Lactalis. "Ukrproduct Group, the leading manufacturer of high-quality branded dairy products, such as butter, blended butter, dry powder, hard and processed cheese which has been successfully realized in Ukraine and in the foreign markets for over 20 years.For today, our products are exported to more than 40 countries. Ukrproduct Group implemented a quality management system on food safety in accordance with international standard ISO 22000 to FSSC- 22000 and Halal. Ukrproduct Group is a certified supplier and reliable partner for international companies Nestle, Mondelez, Danone, Will-Bill-Dann (PepsiCo), Lactalis. Ukrproduct Group is an IPO company.

ENG

71


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Уманський тепличний комбінат, Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство Uman Greenhouse Complex, PTAE Адреса:

вул. Дерев’янка,26, м.Умань, 20300, Україна 26, Derevyanka St., Uman, 20300, Ukraine

Телефони: +38 (098) 371 92 54, (47) 444 64 49 E-mail:

r.gordii@gmail.com

Internet: utk.org.ua UKR Підприємство спеціалізується на вирощуванні томатів та огірків у закритому ґрунті. Підприємство має складський комплекс площею 10 тис.2м, який дозволяє виконувати найвищі вимоги до зберігання та забезпечує оптимальні рішення сортування, фасування та пакування продукції. На внутрішньому та міжнародному ринках продукція представлена торговими марками “ГОРДІЙ” та “З ГРЯДКИ”. Plant specializes in growing high-quality tomatoes and cucumbers. The plant has a warehouse complex with area of 10.000 v2 meeting the highest requirements to storage and it employs the optimum solutions for product sorting, pre-packing and packing. In the inner and international markets products are represented by “GORDIY” and “FROM THE GARDEN BED” treademarks.

ENG

Фабрика бакалійних продуктів, ТОВ Groceries Factory, LLC Адреса:

03040, Україна, м.Київ, вул. Михайла Стельмаха,10А 10-a Mykhaila Stelmakha str., 03040, Kyiv, Ukraine

Телефон: +380 (44) 258 21 61 E-mail:

info@rice.ua

Internet:

www.rice.ua

"Фабрика бакалейних продуктів" - лідируюче українське підприємство на ринку фасованих круп і продуктів на основі злакових культур. Потужний виробничий комплекс, сучасні переробні та пакувальні лінії дозволяють виробляти широкий асортимент продукції: крупи і рис в різноманітних роздрібних упаковках, мікси на основі круп, каші в стаканчиках, хлібці, гранола. Більше 10 років підприємство виробляє продукцію під власними торговими марками для найбільших торгівельних мереж. На ринку продукція підприємства представлена популярною торговою маркою «Жменька». UKR

"Groceries Factory" – is a leading Ukrainian company in the market of packaged cereal products. A powerful production complex, modern processing and packaging lines allow you to produce a wide range of products: cereals and rice, cereals mixes, porridges, rice cakes, granola. For more than 10 years, the company has been producing products under its own brands for the largest retail chains. On the market, the company's products are represented by the well-known trademark "Zhmenka".

ENG

72


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

EXHIBITORS

ФІРМА «ФАВОР», ТОВ FIRMA FAVOR, LLC Адреса:

03170, Україна, м.Київ, вул.Тулузи, буд. 5 Tuluzy St, 5, Kyiv, Ukraine, 03170

Телефони: (044) 274 67 27, 273 69 26, (044) 274 52 10 E-mail:

FavorAMA1993@gmail.com

Internet: favor-ama.kiev.ua UKR Вже 26 років молокопереробне підприємство ТОВ «ФІРМА «ФАВОР» намагається відтворити у киян почуття до смаків справжніх молочних продуктів. Торгівельні марки «АМА» та «Ам-Ам» мають на сьогодні майже 70 найменувань продуктів виготовлених з коров’ячого незбираного молока за перевіреними століттями бабусиними рецептами, але з використанням сучасних технологій. Якість продукції, санітарно-гігієнічні умови її виготовлення знаходяться під постійним контролем. На підприємстві успішно впроваджені системи управління якістю, безпечністю та екологією відповідно до ДСТУ ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 22000:2007, ДСТУ ISO 14001:2015. Головними споживачами продукції залишаються дитячі та лікувально-оздоровчі заклади. ENG

For 26 years, the milk processing enterprise of FIRMA “FAVOR” has been trying to recreate the feelings of real dairy products in Kiev. The AMA and Am-Am trademarks have almost 70 product names made today from cow's whole-milk, according by proven ages grandmother's recipes, but using modern technologies. The quality of the products, the sanitary and hygienic conditions of its manufacture are under constant control. The company successfully implemented quality, safety and environmental management systems in accordance with DSTU ISO 9001: 2015, DSTU ISO 22000: 2007, DSTU ISO 14001: 2015. The main consumers of products are children's and health-improving establishments.

Хлібозавод №1, ТОВ Khlibozavod №1, LLC Адреса:

Україна, 22133, Вінницька область, Козятинський район, с. Махнівка, вул. Шкільна, 57. 57 Shkilna str., Makhnivka village, Koziatyn district, Vinnytsia region, 22133, Ukraine.

Телефон: +38 (067) 198 08 26 E-mail:

v.kubrak@sweet-arte.com

Internet: sweet-arte.com/ru Наша сучасна і амбітна компанія почала свою діяльність в травні 2015 року. Фабрика UKR створена на базі колишнього хлібозаводу, де була проведена широка модернізація і реконструкція виробничих приміщень, побудований новий цех європейського зразка, встановлені сучасні поточно-механізовані лінії і підібраний висококваліфікований персонал. Виробничі потужності знаходяться у Вінницькій області в селі Махнівка.

73


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

ENG

Our modern and ambitious company started its activity in May 2015. The factory was established on the basis of the former bakery, where extensive modernization and reconstruction of production facilities was carried out, was built a new European-style workshop, modern flow-mechanized lines were installed and highly qualified personnel were selected. Production facilities are located in the Vinnytsia region in the Makhnovka village.

Холлу ГмбХ Hollu Systemhygiene GmbH Адреса:

03115, Україна, м. Київ, Святошинський район, просп. Перемоги, 119-121 119-121 Peremohy Avenue, Svyatoshyn District, Kyiv, 03115, Ukraine

Телефон: +38 (098) 940 60 80 E-mail:

UKR

ENG

office@hll.com.ua

Internet: hll.com.ua Австрійська професійна та побутова хімія. Головними споживачами продукції залишаються дитячі та лікувально-оздоровчі заклади. Professional chemistry from Austria.

ЦЕНТР ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ CENTER FOR CONSUMABLES Адреса:

61000 м.Харків, вул. Данилевського, 39А 39A, Danilevskogo str., Kharkiv, 61000

Телефони: (057) 757 00 00, +38 (067) 328 76 12 E-mail:

ko4ergin07@gmail.com

Internet: favicon.com.ua Найбільший дилер в Харківській області з продажу основних видів паперової продукції UKR (офісна, офсет, газетка), касової стрічки, термоетикетки. Основний вид нашої діяльності виробництво і торгівля стретч-плівкою технічного призначення та іншими видами пакувальної продукції (пакети zip, пакети фасувальні, мішки), в яку входить і реалізація брендованої продукції (скотч, коробки, пакети) та інше. ENG

The largest dealer in the Kharkiv region for the sale of major types of paper products (office, offset, newspaper), kosovo pages, thermal labels. The main type of our business is virobility and trade in stretch-plastic technical designation of the most types of packaged products (zip packs, packaged packs, packs), yak products include branded products, packaged goods, and packaged goods.

74


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

ЧАНТА МАУНТ, ТОВ CHANTA MOUNT, LLC Адреса:

07354, Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. 1 Травня, 71 71, 1 Travnia str., Novi Petrivtsi Village, Vyshgorod District, Kyiv region, Ukraine 07354

Телефони: +38 (067) 404 03 43, +38 (096) 466 55 35 E-mail:

serhii.krykun@hlibinvest.com.ua, yuliia.fershal@hlibinvest.com.ua

Internet: chanta.ua UKR Chanta Mount — один з найпотужнiших украïнських виробникiв замороженого хлiба, що працює за старовинними рецептурами. Iнвестицiï в проєкт Chanta на початкових етапах сягнули 25 мiльйонiв євро. На сьогоднi, Chanta на добу може виробляти 20 тонн чiабати, багетiв та iнших виробiв без пiдключення додаткових потужностей. З пiдключенням — до 90 тонн на добу без втрати якостi. Весь хлiб виходить надзвичайно запашним та рум’яним. Скоринка хрумка, м’якуш нiжний i повiтряний, з благородним хлiбним ароматом. CHANTA MOUNT is one of the most powerful Ukrainian manufacturers of frozen part-baked bakery that uses traditional recipes. The initial investment in the Chanta project was over 25 million euros. Today we produce 20 tons of ciabatta, baguettes and other artisan breads per day without exploiting additional capacities. The overall production capacity is up to 90 tons per day while preserving the best quality. All bread is incredibly fragrant and ruddy. The crust is crunchy and the crumb is tender and airy with a noble bread flavor.

ENG

ШАЛЕНА БДЖІЛКА, ТОВ SHALENA BDZHILKA, LLC Адреса:

81169, Львівська область, Пустомитівський р-н, с. Милошевичі, вул. Радванська,1 1., Radwanska Str., Milosevichi, Pustomitivskiy district, Lviv region, 181169

Телефони: +38 (050) 781 00 00

E-mail:

mahno.group.office@gmail.com

Internet:

nectardor.com.ua

ТОВ "ШАЛЕНА БДЖІЛКА" - виробник та експортер продуктів бджільництва (мед натуральний, віск та пилок) в країни Європи та Азії. Мед під нашим власним брендом Nectar d`Or успішно продається на полицях українських та європейських супермаркетів. Компанія здійснює повний цикл закупівлі, переробки та експорту меду згідно всіх нормативних та санітарних вимог. Наше завдання - забезпечити український та світовий ринок найкращим українським медом, а дотримання на нашому підприємстві стандартів HACCP дозволяє споживачам бути впевненими у найвищій якості нашого продукту UKR

75


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

LLC "SHALENA BDZHILKA" is a manufacturer and exporter of bee products (honey, wax and pollen) to Europe and Asia. Honey under our own brand "Nectar d`Or" is successfully sold on the shelves of Ukrainian and European supermarkets. The company carries out a complete cycle of purchasing, processing and exporting honey in accordance with all regulatory and sanitary requirements. Our mission is to provide the Ukrainian and world markets with the best Ukrainian honey, and adherence to our HACCP standards allows consumers to be assured of the highest quality of our product.

ENG

ЮКА-Інвест, ТОВ JUKA-Invest, LTD Адреса:

вул.Звягельська,12-Б, с.Оліївка, Житомирський район, 12402, Україна 12-B, Zvyaghelskaya Str., Oliivka, Zhytomyr region, 12402, Ukraine

Телефони: +38 (067) 220 05 74, (412) 5103 79, (412) 5103 80 E-mail:

juka@juka.ua

Internet: juka.ua UKR Компанія є провідним виробником комерційного холодильного і морозильного обладнання та відома під ТМ JUKA. Поставляє на ринок 36 моделей для торгівельних закладів: ларі з гнутим/прямим склом та глухою кришкою, бонети, холодильні гастрономічні та кондитерські вітрини, холодильні/морозильні шафи. Our company is a leading manufacturer of commercial refrigeration equipment and it is known under TM JUKA. Supplies the market with 36 models of equipment: Display freezers with flat/curved glass, chest freezers, Bonet freezers, Refrigerated display and pastry counter, Cooling/freezing cabinets.

ENG

76


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

ІНДЕКСИ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ INDICES BY TYPE OF ACTIVITY БАКАЛІЯ / Grocery Зернові продукти. Борошно Cereal products. Flour AGROINVEST KHERSON, LTD........................................ 15 Desna Confectionery factory, LLC.............................. 26 Dobrodiya Foods.............................................................. 27 Groceries Factory, LLC..................................................... 72 SeedWealth LTD................................................................ 61 Sushi Product LLC............................................................. 63 TH «NOVAAGRO», LLC..................................................... 64 TRADYTSIYA SMAKU,LTD............................................... 69

Сухі компоненти для випічки. Дріжджі Dry ingredients for baking. Yeast Lyubystok, LCC.................................................................. 65 Консервовані продукти / Canned food Fruit and Vegetable Plant "Kherson", LLC................. 54 FIRM "OLIS LTD", LLC........................................................ 51 LiQberry............................................................................... 13 Nash produkt, PE.............................................................. 51 UKRAINIAN SUNDRIED TOMATOES............................ 71

Страви швидкого приготування Ready meals Крупи. Макаронні вироби / Groats. Pasta COMPANY "NATIVE FOOD", LTD.................................. 41 ALTERA AZTECA MILLING UKRAINE, LLC.................. 17 CryoVyt, TM........................................................................ 44 COMPANY "NATIVE FOOD", LTD................................... 41 Dobrodiya Foods.............................................................. 27 Dobrodiya Foods.............................................................. 27 MUSKAN EXPORT, LTD.................................................... 48 Groceries Factory, LLC..................................................... 72 Seedko Ukraine LTD........................................................ 61 "TRADE AND INDUSTRIAL COMPANY "VIKOM", PRIVATE ENTERPRISE....................................................... 68 МОЛОКО ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ TH «NOVAAGRO», LLC..................................................... 64 Milk and Dairy Products TRADYTSIYA SMAKU, LTD.............................................. 69 Молоко питне / Liquid milk Соуси (кетчупи та майонези)/ BOGODUKHIVSKIY MOLZAVOD.................................. 19 Sauces (ketchup and mayonnaise) FIRMA FAVOR, LLC............................................................ 73 FIRM "OLIS LTD", LLC....................................................... 51 KUPYANSK MILK СANNING FACTORY, PJSC............. 45 Fruit and Vegetable Plant "Kherson", LLC................. 54 Loostdorf Ltd..................................................................... 46 Nash produkt, PE.............................................................. 51 Milkiland Intermarket, Ltd............................................. 47 Trade Company EKONA................................................. 67 Radyvylivmoloko LTD..................................................... 58 Ternopil Dairy Factory, PJSC......................................... 66 Приправи та спеції / Seasonings and spices COMPANY KORDEX LLC.................................................. 41 Продукція з незбираного молока FRESKO FIORITO................................................................ 12 Whole milk products Lyubystok, LCC.................................................................. 65 Agropererobka, LTD of VTP........................................... 22 FIRM "OLIS LTD" LLC........................................................ 51 Agropobutservis, LTD..................................................... 16 Interlink, Ltd....................................................................... 36 BOGODUKHIVSKIY MOLZAVOD.................................. 19 MUSKAN EXPORT, LTD.................................................... 48 FIRMA FAVOR, LLC............................................................ 73 Seedko Ukraine LTD........................................................ 61 Iberia..................................................................................... 34 Sushi Product LLC............................................................ 63 ICHNIANSKYI MOLOCHNO-KONSERVNYI VESTA-LIDER, LTD............................................................. 20 KOMBINAT, PJSC................................................................ 38 KUPYANSK MILK СANNING FACTORY, PJSC............. 45 Рослинні олії та жири/ Loostdorf Ltd..................................................................... 46 Vegetable oils and fats Milkiland Intermarket, Ltd............................................. 47 FIRM "OLIS LTD", LLC........................................................ 51 FRESKO FIORITO................................................................ 12 Масло та спреди / Butter and spreads ECOLIYA, TM ...................................................................... 29 Agropererobka, LTD of VTP........................................... 22 Interlink, Ltd....................................................................... 36 BOGODUKHIVSKIY MOLZAVOD.................................. 19 POLOGY OIL EXTRACTION PLANT, PJSC................... 55 FIRMA FAVOR, LLC............................................................ 73 Iberia..................................................................................... 34 Loostdorf Ltd..................................................................... 46 Milkiland Intermarket, Ltd............................................. 47

77


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

Radyvylivmoloko LTD..................................................... 58 Ternopil Dairy Factory, PJSC......................................... 66 Ukrproduct Group............................................................ 71

Субпродукти / Meat by-products Exim Food, Ltd................................................................... 30 Indychka LLC...................................................................... 35

Вершки / Cream FIRMA FAVOR, LLC............................................................ 73 Iberia..................................................................................... 34 Loostdorf Ltd..................................................................... 46 Milkiland Intermarket, Ltd............................................. 47 Ternopil Dairy Factory, PJSC......................................... 66

Ковбасні та м’ясні вироби Sausages and other meat products Agro-Invest, LTD................................................................ 15 Agropobutservis, LTD..................................................... 16 Alan, LLC.............................................................................. 16 Alpine cheese and SPECK.............................................. 17 CARO FOOD, LTD.............................................................. 38 Exim Food, Ltd................................................................... 30 Globino meat factory, LLC............................................. 24 Indychka LLC...................................................................... 35 Proskuriv-Agro, LTD......................................................... 58 Rykun A.P., PIF.................................................................... 59 SALTIVSKIY MEAT-PAKING PLANT, LTD...................... 60 Ternopil Miasokombinat LLC....................................... 66

Йогурти та десерти Yoghurts and milk desserts Agropererobka LTD of VTP............................................ 22 Agropobutservis, LTD..................................................... 16 FIRMA FAVOR, LLC............................................................ 73 Iberia..................................................................................... 34 Loostdorf Ltd..................................................................... 46 Radyvylivmoloko LTD..................................................... 58 Ternopil Dairy Factory, PJSC......................................... 66 Сири (тверді, м’які, розсільні) Cheeses (hard, soft, brined) Agropobutservis, LTD..................................................... 16 Alpine cheese and SPECK.............................................. 17 BOGODUKHIVSKIY MOLZAVOD.................................. 19 DUBNOMOLOKO, PJSC................................................... 28 FIRMA FAVOR, LLC............................................................ 73 Iberia..................................................................................... 34 Milkiland Intermarket, Ltd............................................. 47 Radyvylivmoloko LTD..................................................... 58 Sushi Product LLC............................................................. 63 Ukrproduct Group............................................................ 71 Сухі молочні продукти / Dry dairy products Agropererobka LTD of VTP............................................ 22 Agropobutservis, LTD..................................................... 16 Milkiland Intermarket, Ltd............................................. 47 Radyvylivmoloko LTD..................................................... 58 Ukrproduct Group............................................................ 71

М’ЯСО ТА М’ЯСНІ ПРОДУКТИ Meat And Meat Products М’ясо свіже та заморожене Fresh or frozen meat Agro-Invest, LTD................................................................ 15 Agropobutservis, Ltd...................................................... 16 Exim Food, Ltd................................................................... 30 Globino meat factory, LLC............................................. 24 Indychka LLC...................................................................... 35 Myrhorod Meat Plant...................................................... 49

78

Птиця та дичина Poultry and wildfowl Indychka LLC...................................................................... 35

РИБА ТА РИБНІ ПРОДУКТИ FISH AND FISH PRODUCTS Риба свіжа та заморожена /Fresh or frozen fish Baltika,PE............................................................................. 18 Kombinat-Cherkasy, LTD................................................ 40 Sushi Product LLC............................................................ 63 Морепродукти, молюски свіжі та заморожені Seafood, fresh or frozen mollusks Baltika,PE............................................................................. 18 Kombinat-Cherkasy, LTD................................................ 40 Sushi Product LLC............................................................ 63 Рибні продукти та консерви / Fish products and canned goods Baltika,PE............................................................................. 18 VESTA-LIDER, LTD............................................................. 20 VOMOND, PRIVATE ENTERPRISE.................................. 21

КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ. СНЕКИ Confectionery. Snacks Шоколад. Цукерки / Chocolate. Sweets Bucuria................................................................................. 19 Confectionery Company "ROSA", LLB........................ 43 DENİZLİ ÖZSTAR KURUYEMİŞ MAKİNA SAN. TİC.


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

LTD. ŞTİ................................................................................. 11 Dominik, PrJSK.................................................................. 28 Goshcha Food Products Plant, PrJSC........................ 25 KRIOLIT-D, LLC................................................................... 45 Nasoloda.............................................................................. 49 Sakharok LLC...................................................................... 61 Turron Confectionery LLC............................................. 42 Yarych Confectionery LLC............................................. 42 ZHITOMIRSKI LASOSHCHI CC....................................... 32 Печиво. Торти і тістечка Cookies. Cakes and pastries Bucuria................................................................................. 19 Bulochnaja Krendel......................................................... 20 Confectionery Company "ROSA", LLB........................ 43 DENİZLİ ÖZSTAR KURUYEMİŞ MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ................................................................................. 11 Desna Confectionery factory, LLC.............................. 26 Dominik, PrJSK.................................................................. 28 Groceries Factory, LLC..................................................... 72 Group of Companies "PetRus"..................................... 53 Khlibozavod №1, LLC...................................................... 73 Kyivskyi BKK, LLC.............................................................. 39 KRIOLIT-D, LLC................................................................... 45 Nasoloda.............................................................................. 49 OLKHOVIY, PE..................................................................... 52 ROUND CRACKNEL PRODUCTS COMBINE, LLC..... 39 Sakharok LLC...................................................................... 61 Yarych Confectionery LLC............................................. 42 ZHITOMIRSKI LASOSHCHI CC....................................... 32 Хлібобулочні вироби / Bakery ALTERA AZTECA MILLING UKRAINE, LLC.................. 17 Bulochnaja Krendel......................................................... 20 CHANTA MOUNT, LLC...................................................... 75 Desna Confectionery factory, LLC.............................. 26 Dominik, PrJSK.................................................................. 28 Gerchak, LTD...................................................................... 23 Kyivskyi BKK, LLC.............................................................. 39 Nasoloda.............................................................................. 49 ROUND CRACKNEL PRODUCTS COMBINE, LLC..... 39 Yarych Confectionery LLC............................................. 42 Снеки / Snacks ALTERA AZTECA MILLING UKRAINE, LLC.................. 17 Bulochnaja Krendel......................................................... 20 CryoVyt, TM........................................................................ 44 DENİZLİ ÖZSTAR KURUYEMİŞ MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ................................................................................. 11 Desna Confectionery factory, LLC.............................. 26 Dobrodiya Foods.............................................................. 27 ECO - SNACKS UA, LLC.................................................... 29 ELIT SNACK LTD................................................................. 30 SeedWealth LTD................................................................ 61 Smart Invest Ua, LLC........................................................ 62

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

TOP LEADER, LTD.............................................................. 67 VESTA-LIDER, LTD............................................................. 20 Сухофрукти / Dried fruits DENİZLİ ÖZSTAR KURUYEMİŞ MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ................................................................................. 11 Goshcha Food Products Plant, PrJSC........................ 25 ELIT SNACK LTD................................................................. 30 Мед / Honey Medusha, LLC..................................................................... 46 SHALENA BDZHILKA, LLC.............................................. 75 Ukrainian Honey Group................................................. 70 Джеми / Jams Agropererobka LTD of VTP........................................... 22 Цукор / Sugar Groceries Factory, LLC..................................................... 72 TRADING HOUSE " RIGA HLIB"..................................... 68

ЗАМОРОЖЕНІ ПРОДУКТИ ТА НАПІВФАБРИКАТИ Frozen Products And Semi-Finished Goods Напівфабрикати Frozen semi-finished products FRESKO FIORITO................................................................ 12 Заморожене м'ясо Frozen meat Indychka LLC...................................................................... 35 Заморожені риба та морепродукти Frozen fish and seafood Baltika,PE............................................................................. 18 Sushi Product LLC............................................................ 63 Заморожені готові страви Frozen ready meals CHANTA MOUNT, LLC...................................................... 75 ROUND CRACKNEL PRODUCTS COMBINE, LLC..... 39 Напівфабрикати Frozen semi-finished products Baltika,PE............................................................................. 18 CHANTA MOUNT, LLC..................................................... 75 Fruit and Vegetable Plant "Kherson", LLC................ 54 VESTA-LIDER, LTD............................................................ 20

79


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

ФРУКТИ ТА ОВОЧІ Fruits And Vegetables

ОРГАНІЧНА ПРОДУКЦІЯ Organic Products

Свіжі фрукти та овочі Fresh fruits and vegetables Gadz, Farm.......................................................................... 23 Uman Greenhouse Complex, PTAE............................ 72

Органічне борошно, крупи, зернопродукти Organic flour, cereals, grain products ALTERA AZTECA MILLING UKRAINE, LLC.................. 17 Dobrodiya Foods.............................................................. 27 Seedko Ukraine LTD........................................................ 62

Заморожені фрукти та овочі Frozen fruits and vegetables FRESKO FIORITO................................................................ 12 Сухофрукти та сушені овочі Dried fruits and vegetables DENİZLİ ÖZSTAR KURUYEMİŞ MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ................................................................................. 11 MUSKAN EXPORT, LTD.................................................... 48 UKRAINIAN SUNDRIED TOMATOES............................ 71

НАПОЇ Beverages Вино / Wine GLOBAL BEVERAGE TRADE............................................ 12 INKERMAN UKRAINE LLC............................................... 36 Лікеро-горілчані вироби Strong alcoholic beverages Concern "Big-M"............................................................... 44 Group of Companies "PetRus".................................... 53 Пиво / Beer Royal Fruit Garden Branch............................................ 60 Слабоалкогольні напої / Low-Alcohol Drinks Royal Fruit Garden Branch............................................ 60 Квас / Kvass Ukrproduct Group............................................................ 71

Органічні овочі, фрукти, ягоди Organic vegetables, fruits, berries LiQberry............................................................................... 13 Lyubystok, LCC.................................................................. 65 Trava TM, Dyachok PE..................................................... 69 Органічні овочі, фрукти, ягоди Organic vegetables, fruits, berries LiQberry............................................................................... 13 Lyubystok, LCC.................................................................. 65 Trava TM, Dyachok PE..................................................... 69

НІШЕВА ПРОДУКЦІЯ Niche Production Гриби / Mushrooms Baltika,PE............................................................................. 18 Esthetic Foods, PE............................................................. 31 Овочі / Vegetables Baltika,PE............................................................................. 18 Продукти глибокої переробки Products of deep processing UKRAINIAN SUNDRIED TOMATOES............................ 71 Спеції / Spices Interlink................................................................................ 36 Trade Company EKONA................................................. 67

Соки, нектари / Juices, nectars Nash produkt, PE.............................................................. 51 Ukrproduct Group............................................................ 71 Чай / Tea Company Kordex.............................................................. 41 Кава / Coffee Company Kordex.............................................................. 74

80

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ Processing Equipment Для переробки зерна Equipment for processing grains Interlink................................................................................ 36 DENİZLİ ÖZSTAR KURUYEMİŞ MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ................................................................................. 11


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

Для переробки олійних культур Equipment for processing vegetable oil crops Interlink................................................................................ 36

Для виробництва напівфабрикатів for the production of semi-finished products CryoVyt, TM........................................................................ 44

Для переробки овочів, фруктів, ягід, горіхів Equipment for the processing of vegetables, fruits, berries, nuts CryoVyt, TM........................................................................ 44 DENİZLİ ÖZSTAR KURUYEMİŞ MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ................................................................................. 11

Для виробництва дитячого харчування Equipment for producing baby food CryoVyt, TM........................................................................ 44 Proleit Automation.......................................................... 57

Для переробки кави, чаю та табаку Equipment for processing coffee, tea and tobacco DENİZLİ ÖZSTAR KURUYEMİŞ MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ................................................................................. 11

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДОВОЛЬСТВА Production Equipment Для виробництва м’ясних виробів, ковбас Equipment for producing meat and sausage products ProLeiT Automation........................................................ 57 Для виробництва молочних продуктів Equipment for producing dairy products Moltechservice plus........................................................ 48 ProLeiT Automation........................................................ 57 Для виробництва хліба та хлібобулочних виробів / Equipment for producing bread and bakery products DENİZLİ ÖZSTAR KURUYEMİŞ MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ................................................................................. 11 Moltechservice plus........................................................ 48 ProLeiT Automation........................................................ 57 Для виробництва алкогольних напоїв, пива Equipment for producing alcohol drinks and beer Moltechservice plus, PC................................................. 48 Proleit Automation.......................................................... 57 Для виробництва вин, коньяків Equipment for producing wines and brandies Moltechservice plus, PC................................................. 48 Для виробництва безалкогольних напоїв Equipment for producing soft drinks

Для виробництва функціональних і дієтичних продуктів / Equipment for producing functional and dietary products CryoVyt, TM........................................................................ 44 Промисловий холод (морозильне/ розморожувальне обладнання) Industrial cold (freezing and defrosting equipment) Ice Com GmbH................................................................. 13 JUKA-Invest, LTD............................................................... 76

ІНГРЕДІЄНТИ INGREDIENTS Інгредієнти для хлібопекарського та кондитерського виробництва: какао, горіхи, сухофрукти, начинки тощо/ Bakery and confectionery ingredients: cocoa, nuts, dried fruits and berries, fillings etc. AGROINVEST KHERSON, LTD........................................ 15 ALTERA AZTECA MILLING UKRAINE, LLC.................. 17 CryoVyt, TM........................................................................ 44 DENİZLİ ÖZSTAR KURUYEMİŞ MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ................................................................................. 11 ECOLIYA, TM....................................................................... 29 Interlink, Ltd....................................................................... 36 Lyubystok, LCC.................................................................. 65 Добавки: поліпшувачі, загусники, консерванти, ароматизатори тощо / Functional additives: improvers, thickeners, preservatives, etc. Lyubystok, LCC.................................................................. 65 Спеції, пряно-ароматичні суміші, маринади тощо / Flavor additives: spices, spice mixtures, marinades, flavorings, etc. DENİZLİ ÖZSTAR KURUYEMİŞ MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ................................................................................. 11 Interlink, Ltd....................................................................... 36 Lyubystok, LCC.................................................................. 65

Moltechservice plus, PC................................................. 48 Proleit Automation.......................................................... 57 81


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

УПАКОВКА. ОБЛАДНАННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ / Packaging. Equipment & Technologies Для виготовлення упаковки Equipment for package production CENTER FOR CONSUMABLES....................................... 74 Для хліба, хлібобулочної та кондитерської промисловості / Equipment for bread and bakery, confectionary products Plast-Box Ukraine............................................................. 54 Spetztekhosnastka.......................................................... 63 Для молочної продукції Equipment for dairy products Production and trading company «Polymercenter»............................................................... 21 Plast-Box Ukraine............................................................. 54 Маркувальне та етикетувальне обладнання Marking and labeling equipment Eurojet, Ltd......................................................................... 31 Пакувальні матеріали, допоміжні пакувальні засоби / Packing materials, auxiliary packing means CENTER FOR CONSUMABLES....................................... 74 PLAST-BOX UKRAINE, LLC.............................................. 54 Production and trading company “Polymercenter” PLC......................................................................................... 21 Тара та упаковка (готові вироби) Packing and wrapping materials (finished products) CENTER FOR CONSUMABLES....................................... 74 Itak, Ltd................................................................................ 37 Production and trading company «Polymercenter»............................................................... 21 Plast-Box Ukraine............................................................ 54 Екологічна упаковка / Ecological packing Paperovij eco svit, Private enterprise........................ 52

82

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

ІНШЕ/ OTHER Складська та виробнича логістика Warehouse & production logistics TRADYTSIYA SMAKU LTD............................................... 69 Транспортно-логістичні послуги Transport & logistics services DHL International Ukraine............................................ 11 TRADYTSIYA SMAKU LTD............................................... 69 Промислова гігієна та санітарія Industrial hygiene and sanitation Hollu Systemhygiene GmbH........................................ 74 Sanitech Corporation...................................................... 14 Асоціації та організації. Партнери Associations and organizations Association of Meat Industry....................................... 18 ITC Project "Linking Ukrainian SMEs in the Fruits and Vegetables Sector to Global and Domestic Markets and Value Chains"............................................ 56 ProCredit Bank, JSC.......................................................... 56 Ukrainian Organic Cluster, PA...................................... 70 Zdorovo Jimo..................................................................... 34 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. Media T.E.C. Kyivska Rus LTD...................................................... 64 Банківські послуги Banking services ProCredit Bank, JSC ......................................................... 56 Виробництво та продаж попкорну Production and sale Pop Corn Terminator ......................................................................... 65 Розведення інших тварин Breeding other animals DIDO DJOZEF, FARM ...................................................... 26


November 27-28, 2019. International Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

III International Trade Fair UKRAINIAN FOOD EXPO

ДЛЯ НОТАТОК

83


III Міжнародна виставка проовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO

27-28 листопада 2019 року. Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр

ДЛЯ НОТАТОК

84