Page 1

Ставлення населення України до внутрішньо переміщених осіб з Донбасу та Криму Презентація результатів опитування УВКБ ООН в Україні та окремих даних дотичних до теми досліджень


Контекст  Близько 1,8 млн. внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за даними Міністерства соціальної політики на початок літа 2016 року;  ВПО розселені нерівномірно – основне навантаження припадає на області, дотичні до зони конфлікту, та Київ + область;  Майже половина ВПО не збирається повертатись туди, де вони проживали до конфлікту;  Зниження рівня життя населення за два роки: військовий конфлікт, зростання цін, тарифів, рівня злочинності тощо. Наскільки ймовірний конфлікт чи принаймні високий рівень соціальної напруженості між постійним населенням та ВПО за цих умов?


Наявні дослідження  Всеукраїнське опитування мешканців приймаючих громад, проведене КМІС на замовлення УВКБ ООН взимку 2016 року;  Моніторинг ставлення приймаючих спільнот до ВПО (900 глибинних інтерв’ю із представниками влади, неурядових організацій, представниками малого та середнього бізнесу, ВПО та місцевими мешканцями) , проведений КримSOS на замовлення УВКБ ООН взимку 2015 року;  Всеукраїнське опитування ВПО та мешканців приймаючих громад, проведене КМІС на замовлення Internews влітку 2016 року;  Національний моніторинг ситуації ВПО, проведений на замовлення МОМ у 2016 році;  ... та багато інших.


Опис дослідження «Ставлення населення України до внутрішньо переміщених осіб з Донбасу та Криму»


Опис дослідження Збір даних – лютий 2016 року

#1: Всеукраїнське опитування

Вся Україна – міста і села (крім Криму та непідконтрольних районів Донбасу) Особисті інтерв’ю у помешканні респондента ~1900 інтерв’ю

#2: Опитування в містах з найбільшою кількістю ВПО Обласні центри + міста Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей + окремі міста Київської, Полтавської та Одеської областей. Телефонні інтерв’ю по стаціонарних та мобільних телефонах ~2000 інтерв’ю


Як тісно взаємодіє місцеве населення із ВПО?


Більшість українців не спілкувалися з ВПО 17% по всій Україні та 47% в МК коли-небудь спілкувались з вимушеними переселенцями з того

чи іншого приводу.

39% по всій Україні та 12% в МК не мають жодних зв’язків з ВПО і не знають про переселенців у

своєму населеному пункті.

- Україна

- Міста з найбільшою кількістю ВПО


ЗМІ – ключове джерело інформації про ВПО На основі інформації зі ЗМІ формують своє ставлення до ВПО 65% респондентів по всій Україні та 63% у містах їх концентрації. ЗМІ впливають і на думку тих, хто особисто контактує з ВПО.


Поява ВПО у приймаючих громадах скоріше не відчутна Серед мешканців приймаючих громад 70% зовсім або радше не відчувають появи ВПО у спільноті. Присутність переселенців помітніша на Сході та в Києві, де близько третини постійних мешканців відчула їх появу.


Чи є конкуренція та конфлікти між ВПО та постійним населенням?


Конфлікти між ВПО та приймаючими громадами нетипові 81% у МК не знають про жодні конфлікти місцевих з ВПО. Ситуація на Сході України найбільш благополучна, а найбільш проблематичними є відносини ВПО та місцевих у Києві.


Мешканці приймаючих громад вкрай рідко відчувають конкуренцію з ВПО на власному досвіді 25% у МК вважають, що конкуренція з ВПО в їх місті існує. 75% не чули про такі випадки. На

власному досвіді відчула конкуренцію з боку ВПО дуже незначна частка постійних мешканців міст.


Кияни частіше вважають ВПО конкурентами Водночас, частка людей у Києві, що стикалися би з конкуренцією особисто, не перевищує середній для всієї України показник і є дуже малою.


Меншість відчула деякі негативні наслідки появи ВПО

64% у МК не відчули жодного з нижчеперерахованих наслідків появи ВПО.

18% пов’язує появу ВПО із погіршенням криміногенної ситуації у своєму місті, 11% - із посиленням соціальної напруженості.


Кияни частіше вважають ВПО причиною погіршення криміногенної ситуації 39% киян вважають, що наслідком появи ВПО стало погіршення криміногенної ситуації. 21% киян вважають, що наслідком появи ВПО стало посилення соціальної напруженості.


Наслідки появи ВПО у містах та селах України (спонтанні відповіді)  Позитивні наслідки, які називали респонденти без підказки: поява кваліфікованих спеціалістів та приріст робочої сили, переселенці є нормальними адекватними хорошими людьми, збільшення кількості населення, більша згуртованість людей, збільшення фінансування на ремонт у місті, поява освітніх закладів та робочих місць.  Негативні наслідки, які називали респонденти без підказки: черги, завелика кількість людей та конкуренція за робочі місця, погіршення криміногенної ситуації, неповага переселенців до місцевого населення, приїзд неприємних людей, зокрема пияк та інших маргіналів, витрата коштів з бюджету на переселенців, нестача місць та переповненість шкіл, дитсадків, зростання цін, суспільна напруженість, небажання переселенців працювати.  Наявність черг та збільшення кількості людей частіше згадуються на Донбасі. Про неповагу до місцевого населення передусім говорять жителі Північного та Західного регіонів. Поява конкуренції за робочі місця більше турбує мешканців приймаючих громад Заходу та Сходу. • За даними всеукраїнського опитування мешканців приймаючих громад, проведеного влітку 2016 року на замовлення Internews.


Наслідки появи ВПО у містах та селах України (відповіді із заданим переліком альтернатив)  Найбільше відчувається поява переселенців на Донбасі. 51% опитаних мешканців приймаючих громад у цьому регіоні помітили суттєве збільшення чисельності населення, а 40% зазначили, що в місті відчувається пожвавлення.  Зростання конкуренції між місцевими та переселенцями за роботу, житло, місця в школах і дитсадках та інші ресурси найбільше відчувається в Східному регіоні, де 26% респондентів вказали на це.  На зменшення грошей в місцевому бюджеті на вирішення проблем місцевих мешканців більше скаржаться в Південному, Східному регіонах та в столиці України.  Погіршення ситуації зі злочинністю найбільш відчутне у Києві.  В Центральному, Західному та Південному регіоні більше половини респондентів не відчуває ніяких наслідків після появи ВПО в їх населених пунктах. • За даними всеукраїнського опитування мешканців приймаючих громад, проведеного влітку 2016 року на замовлення Internews.


Яке склалось ставлення до ВПО?


Позитивно-нейтральне ставлення до ВПО переважає 90% по всій Україні та 92% у МК ставляться до ВПО позитивно або нейтрально.


Позитивно-нейтральне ставлення до ВПО переважає у всіх регіонах Але на Заході більша частка опитаних налаштована нейтрально.


Загальне ставлення до ВПО майже не змінюється з часом У 83% по всій Україні та у МК ставлення до ВПО за останні два роки не змінилось.


ВПО не винні у тому, що з ними сталося, і потребують підтримки На думку більшості, ВПО мають рівні права з іншими, не винні у тому, що з ними трапилось, і потребують підтримки. Але військовий обов’язок вони також мусять нести нарівні з усіма.


Ознаки упередженого ставлення до ВПО на Заході України На Заході нижчий рівень підтримки тверджень «Переселенці не винні в тому, що з ними сталося» і "Переселенцi - рiвноправнi громадяни України, якi стали заручниками ситуацiї та потребують пiдтримки".


Оцінка необхідності допомоги переселенцям (% від всіх опитаних мешканців приймаючих громад) Переселенці дуже постраждали в результаті конфлікту, тому потребують допомоги з роботою, працевлаштуванням, житлом

8 20

Переселенці вже отримали достатньо допомоги і далі повинні справлятися зі своїми проблемами самостійно ВАЖКО ВІДПОВІСТИ / ВІДМОВА

• За даними всеукраїнського опитування мешканців приймаючих громад, проведеного влітку 2016 року на замовлення Internews.

72


Принцип розподілу коштів з місцевого бюджету (% від всіх опитаних мешканців приймаючих громад) Кошти з місцевого бюджету повинні виділятися в першу чергу на людей, які прописані в моєму місті/селі, а на переселенців – у другу чергу

9 38

Кошти з місцевого бюджету повинні розподілятися на всіх, хто потребує, незалежно від того, де прописана людина ВАЖКО ВІДПОВІСТИ / ВІДМОВА

53

• За даними всеукраїнського опитування мешканців приймаючих громад, проведеного влітку 2016 року на замовлення Internews.


Чи має залежати допомога від проукраїнської позиції ВПО (% від всіх опитаних мешканців приймаючих громад) Допомагати треба тільки тим переселенцям, які займають проукраїнську позицію

13 29

Допомагати потрібно всім переселенцям, які потребують цього, незалежно від їх поглядів та переконань ВАЖКО ВІДПОВІСТИ / ВІДМОВА

58

Більше половини мешканців Західного та Центрального регіонів вважають, що допомагати потрібно тільки тим переселенцям, які займають проукраїнську позицію. Більшість представників інших регіонів України мають протилежну думку. • За даними всеукраїнського опитування мешканців приймаючих громад, проведеного влітку 2016 року на замовлення Internews.


Відповідальність ВПО за те, що з ними трапилось (% від всіх опитаних мешканців приймаючих громад) 9 Переселенці частково відповідальні за те, що трапилось на Донбасі

27

Переселенці - заручники обставин і не винні в тому, що з ними трапилось ВАЖКО ВІДПОВІСТИ / ВІДМОВА

64

Переважна більшість респондентів з Донбасу, Східного регіону та Південного регіону переконані в тому, що переселенці - заручники обставин і не винні в тому, що з ними трапилось. Половина опитаних мешканців інших регіонів вважають, що переселенці частково відповідальні за те, що трапилось на Донбасі. • За даними всеукраїнського опитування мешканців приймаючих громад, проведеного влітку 2016 року на замовлення Internews.


Чи схильне місцеве населення до дискримінації ВПО?


60% українців готові наймати ВПО для ремонту житла


54% українців готові наймати ВПО для догляду за дитиною


50% українців готові надати ВПО житло в оренду


Основна причина відмови – недовіра до незнайомців


Соціальне самопочуття самих ВПО

За даними всеукраїнського опитування ВПО, проведеного влітку 2016 року на замовлення Internews.


Чи зазнають ВПО упередженого ставлення до себе? Чи відчуваєте Ви упереджене ставлення до себе місцевих мешканців у зв'язку з тим, що Ви - переселенець? (% від всіх опитаних ВПО) 5 3 11

Так, постійно Так, періодично Таке трапляється, але це дуже нечасті, одиничні випадки Ні

20 61

Рідше скаржаться на упереджене сприйняття:  люди старше 60 років, особливо у порівнянні з людьми у віці від 44 до 59 років;  ті, хто полишив домівки не пізніше кінця літа 2014 року;  ВПО, котрі проживають у селах та маленьких містах до 50 тисяч мешканців порівняно з переселенцями із більших міст, особливо тих, що не є обласними центрами;  опитані у Києві, а також на Донбасі та в центральних областях.


Хто виявляє упереджене ставлення до ВПО? Хто саме виявляв до Вас упереджене ставлення? (% від тих, хто зазнавав упередженого ставлення) Звичайні люди (сусіди, знайомі, колеги)

50

Державні службовці

31

Люди, що надають житло в оренду

30

Працедавці

22

Вчителі, викладачі, лікарі

10

Працівники правоохоронних органів

4

Волонтери, представники благодійних, громадських…

3

Підприємці чи представники бізнесу, що надають…

3

Інше

2


Самовідчуття ВПО у громадах Внутрішньо переміщені особи здебільшого не помічають, що вони чимось відрізняються від мешканців приймаючих громад. Троє з чотирьох опитаних не почуваються чужими серед місцевих мешканців, майже стільки ж не вважають, що місцеві суттєво відрізняються поглядами на життя, звичками, матеріальним становищем та іншим від них самих. Чи почуваєте Ви себе чужим серед мешканців міста чи села, де зараз проживаєте? (% від всіх опитаних ВПО) 11 Скоріше так

14

Чи почуваєте Ви, що місцеві мешканці чимось суттєво відрізняються від Вас? (% від всіх опитаних ВПО) 10

Скоріше ні ВАЖКО ВІДПОВІСТИ / ВІДМОВА

75

73

17


Дякую за увагу! Марина Шпікер Координатор Київський міжнародний інститут соціології m.shpiker@kiis.com.ua

Ставлення населення України до внутрішньо переміщених осіб з Донбасу та Криму  

Презентація результатів опитування УВКБ ООН в Україні та окремих даних дотичних до теми досліджень