Page 95

безпечує неприбутковий характер сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу.122 Стаття 25. Дохід кооперативу та його розподіл Дохід кооперативу формується з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат та витрат на оплату праці найманих працівників. Дивись коментар по пункту 4 статті 9 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію». Дохід розподіляється на: − сплату податків і зборів (обов›язкових платежів) до відповідних бюджетів; − погашення кредитів; − покриття збитків; − проведення відрахувань до фондів кооперативу; − кооперативні виплати; − виплати на паї. 122

При розрахунку попередніх цін сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу необхідно пам’ятати: 1) Виконавчий директор кооперативу, як і його члени, повинен розуміти, що кооператив може в кінці року повернути додатково (понад прогнозованої собівартості послуг) отримані кошти, але не може вимагати додаткової сплати коштів. 2) У будь-якій діяльності є свої ризики, тому надбавка до прогнозованої ціни є платою за такі ризики. 3) Попередня ціна повинна бути зручною для членів кооперативу. Мало хто з членів кооперативу сприйме як належне, що інші комерційні структури будуть пропонувати ціну за вироблену продукцію більш високу, ніж кооператив. 4) Попередня ціна в залежності від ряду факторів може мати різні значення для конкретних членів кооперативу. За певних умов вона може залежати від обсягу послуг, який член кооперативу отримує від кооперативу, транспортних витрат на одиницю послуг для територіально віддаленого члена і т.д. Попередня ціна є результатом економічних розрахунків, прогнозування ринку і компромісом між бажанням кооперативу застрахуватися від можливих ризиків (дивись Закон України «Про страхування») і бажанням членів кооперативу отримати по можливості більш високу ціну за свою продукцію, як можна дешевше придбати ресурси або отримати послуги за нижчою ціною. На практиці попередні ціни пропонуються виконавчим директором і затверджуються правлінням кооперативу, або ж прийняття таких рішень делегується виконавчому директору чи голові правління. Для переробно-збутових, збутових, заготівельних кооперативів кінцева ціна за продану продукцію складається з попередньої ціни плюс кооперативні виплати. Визначення попередніх цін для даної групи кооперативів пов’язане з прогнозуванням кінцевої реалізованої ціни самим кооперативом з урахуванням витрат кооперативу, з урахуванням якості, обсягу поставленої членом кооперативу продукції. Таким чином, попередня ціна буде трохи нижче прогнозних реалізованих цін. Для сервісних кооперативів, кооперативів з матеріально-технічного забезпечення кінцева ціна дорівнює: попередня ціна мінус кооперативні виплати або витрати на створення кооперативу і ціни придбання і постачання продукції. Для сервісних кооперативів собівартість придбаних і поставлених членам кооперативу товарів і послуг збільшується на відповідні витрати з утримання кооперативу. Тим не менш, переваги оптових закупівель можуть повністю покрити ці витрати, уникаючи переплат комерційним установам. Зекономлені або додатково виручені кошти кооперативу в кінці року розподіляє через кооперативні виплати. Останні визначаються за залишковим принципом після вирахування всіх витрат, а розподіл між членами кооперативу здійснюється пропорційно до обсягів поставленої продукції або отриманих товарів, послуг відповідної якості.

93

Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»  

Передрук видання "Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових актів", здійснено...

Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»  

Передрук видання "Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових актів", здійснено...