Page 74

та візьмуть на себе не тільки тягар організаційної роботи зі створення кооперативу, а й переконають інших у правильності та привабливості їхньої ідеї. Згодом вони можуть стати засновниками кооперативу Ця норма встановлює, що засновниками українських кооперативів можуть бути не тільки громадяни чи юридичні особи – резиденти України, а й нерезиденти України без дискримінації за ознакою статі, соціальної, расової, політичної й релігійної приналежності людей. Рішення про створення кооперативу приймається його установчими зборами. Тільки засновники кооперативу, що добровільно зібралися на установчих зборах, можуть прийняти рішення про створення кооперативу. Ніхто інший, включаючи органи влади, не може примусити будь-кого створювати кооператив. Як правило, на розгляд установчих зборів кооперативу виносяться такі питання: 1. Про створення кооперативу та затвердження його статуту. 2. Вибори засновників, членів правління (якщо правління обирається) та голови кооперативу. 3. Призначення відповідального за державну реєстрацію кооперативу. 4. Визначення та затвердження юридичної адреси кооперативу. Кооператив може бути зареєстрований за місцем проживання одного із засновників і підтвердженням її буде ксерокопія його паспорта. Може також бути договір оренди приміщення, де буде розміщений кооператив. Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар зборів. У протоколі зазначаються особи, які брали участь в установчих зборах: для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові, дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця (для осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, – дані документа, який його замінює); для юридичної особи – прізвище, ім’я та по батькові уповноваженого представника юридичної особи, документ, що підтверджує його повноваження. Дані про фізичну особу засвідчуються її особистим підписом, а про юридичну особу – підписом її уповноваженого представника. Закон встановлює процедури оформлення волевиявлення осіб які бажають створити кооператив. Щоб таке волевиявлення формалізувати необхідно вести протокол зборів, фіксуючи хід розгляду питань порядку денного та прийняті рішення. У коментованій нормі встановлені вимоги до протоколу. Недотримання таких вимог може бути причиною відмови у реєстрації кооперативу як юридичної особи.

72

Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»  

Передрук видання "Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових актів", здійснено...

Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»  

Передрук видання "Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових актів", здійснено...