Page 6

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ КООПЕРАЦІЮ» ЗАКОН УКРАЇНИ Про сільськогосподарську кооперацію від 17 липня 1997 року N 469/97-ВР Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 2 листопада 2000 року N 2090-III, від 10 січня 2002 року N 2921-III, від 7 лютого 2002 року N 3047-III, від 15 травня 2003 року N 762-IV, від 11 грудня 2003 року N 1377-IV, від 29 червня 2004 року N 1929-IV, від 23 вересня 2010 року N 2555-VI, від 19 травня 2011 року N 3384-VI, від 2 жовтня 2012 року N 5412-VI, від 20 листопада 2012 року N 5495-VI (Законом України від 20 листопада 2012 року N 5495-VI цей Закон викладено у новій редакції) Цей Закон визначає правові, організаційні, економічні та фінансові особливості утворення і діяльності сільськогосподарських кооперативів. Преамбула Закону – це вступна частина, яка стисло інформує нас про мету прийняття Закону: визначення особливостей (правових, організаційних, економічних, фінансових) утворення і діяльності виключно сільськогосподарських кооперативів. При цьому преамбула не дублює зміст інших структурних елементів Закону та не містить правових норм, але, будучи невід’ємною частиною Закону, враховується при його тлумаченні та застосуванні. Визначенням сфери дії Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» в преамбулі виокремлено межі застосування цього акта: тільки сільськогосподарська кооперація. Всі інші відносини, які не підпадають під визначальні положення, не є предметом регулювання цього Закону (наприклад, споживча кооперація).1 1

«Рамковим» законом, що визначає правові, організаційні, економічні та соціальні основи функціонування кооперації в Україні є Закон України «Про кооперацію». У статі 5 цього Закону зазначено, що особливості функціонування сільськогосподарської кооперації визначаються Законом України «Про сільськогосподарську кооперацію». Тут також йдеться про те, що законодавство про кооперацію базується на нормах Конституції України і Цивільного кодексу України, цього Закону, інших нормативно-правових актів з питань кооперації. Правові, економічні та соціальні основи діяльності споживчої кооперації в Україні визначає закон України «Про споживчу кооперацію». В системі законодавства України є чинним і Закон Союзу Радянських Соціалістичних Республік «Про кооперацію в СРСР». Закон не застосовується на території України (у зв’язку з прийняттям Закону України «Про кооперацію» від 10 липня 2003 року № 1087-IV).

4

Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»  

Передрук видання "Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових актів", здійснено...

Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»  

Передрук видання "Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових актів", здійснено...